Tövbeler & Çözüm Yolları & Uyarılar

iftira günahının tevbesi ve kısası (Had Cezası) - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Tövbeler & Çözüm Yolları & Uyarılar>iftira günahının tevbesi ve kısası (Had Cezası)
Naim 00:22 01.11.21
İftira Tevbe ve Kısası
"İftira günahının tevbesi ve kısası (Had Cezası)"

Euzü Billahimineşşeytaniracim
Bismillahirrahmanirrahim.

- Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullahel azim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyümü ve etûbileyh.
- Subhânallâhi velhamdulillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber, Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.
- La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehu’l-mülkü ve lehu’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadir.
- Subhâne Rabbiyel Aliyyil A'lel Vehhâb.
- Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillahi Rabbil alemiyn.
- Vessalatü vesselamü ala Resulina Muhammedin el emin ve ala alihi ve sahbibi ecmaiyn.

1 - Tövbesi: Allah'ım kasten ya da yanlışlıkla, ima ile ya da direkt olarak, tanıdığım tanımadığım, ünlü ünsüz, sevdiğim ya da sevmediğim insanlara, arkadaşlarıma, düşmanlarıma, iş arkadaşlarıma, rakiplerime, aileme, komşularıma, siyasetçilere, hocalara, öğretmenlere, öğrencilere, askerlere, polislere, devlet adamlarına, çocuklara, yaşlılara, yolda otobüste trafikte çarşıda pazarda gördüğüm insanlara, kanıtım olmadığı halde tahminen ya da yakıştırarak yaptığım iftiralarımdan, suizanlarımdan, insanların arkalarından önlerinden konuşarak düştüğüm bütün dedikodu günahlarımdan, yalancı şahitlik ederek, insanların yapmadıklarına yaptı, yaptıklarına yapmadı diyerek, insanlara zina, hırsızlık, yolsuzluk, hainlik, casusluk gibi kötü hasletler yakıştırarak ve küçük büyük çeşitli sebeplerle düştüğüm bütün iftira günahlarımdan pişmanım,

Tüm bu günahlarımdan Sen'in rızanı affını umarak tövbe ediyorum Allah'ım.

Tövbe ettim estağfirullah ya Gaffar (En az 3 defa)
Tövbe ettim estağfirullah ya Mûmin(En az 3 defa)
Tövbe ettim estağfirullah ya Hakk (En az 3 defa)

NOT - 1: Burada önemli bir detay; iftiranın, iftiraya uğrayan kişinin şahsi haklarıyla alakalı olmasıdır. Helalleşme gerekir. Helalleşmenin yapılamadığı durumlarda da iftira edilen kişinin hayrına, onun günahlarının affına vesile olması niyetiyle sadaka verilir, bağışlanma dilenir ve istiğfar (En az 100 istiğfar) çekilir.

2 - Niyet: Tüm bu iftira, suizan, dedikodu günahlarımın affına vesile olması niyetiyle niyet ettim Allah rızası için kısas yaptırmaya.

3 - Vekâlet verme: Yaptığım niyet üzerine bana kısas uygulaman (Had cezası) için "Seni vekil tayin ettim (3 defa)",

4 - Vekâlet alma: Uygulamayı yapacak kişi de karşılığında 3 defa "Aldım kabul ettim." diyecek.

5 - Uygulayan kişinin niyeti: Vekâlet aldıktan sonra, "Allah'ım ... kardeşimizin iftira günahlarının affına vesile olması niyetiyle, niyet ettim Sen'in rızan için ...'ya had cezası uygulamaya." Diye niyet edip uygulama aşamasına geçecek.

6 - Uygulama aşaması: Uygulama aşaması ince bir değnek ile belirli sayıda kişiye vurulmasıdır. İftira günahının had karşılığı 80 (seksen) değnektir. Sırt bölgesine vurulur. Vurulacak bölgede ameliyat yara hassasiyet yanık kırık gibi kişiyi zora sokacak sağlık sorunlarının olup olmadığına bakılır sorulur. Sertlik derecesini ayarlamak için kol dirsekten vücuda yapışık olarak tutulur. Çoğunlukla bilek hareketiyle, morarma kanama yapmayacak ama canı yakacak sertlikte, seri bir hızda sırtın etli bölgelerine genel olarak omurga kenarlarına dağıtılarak vurulur.

NOT - 2: Uygulayan ve izleyen kişilerin kalbinde acıma hissi olmaması, bu uygulamanın bizim faydamıza olduğu, Allah'ın lütfundan büyük bir temizlenme vesilesi olduğu ve Allah rızası için yapıldığı hususları düşünülerek yapılırsa kısasın kıymetinin artacağı ümidindeyim.

7 - Son olarak ta uygulamadan sonra karşılıklı helalleşilir.

﴾4﴿ "İffetli kadınlara iftira atan, sonra da dört şahit getiremeyen kimselere seksen sopa vurun ve artık onların şahitliklerini asla kabul etmeyin. İşte onlar yoldan çıkanların ta kendileridir."
﴾5﴿ "Bundan sonra tövbe edip hallerini düzeltenler müstesna. Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgeyicidir."
(Nur Suresi - 4,5)
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147