Tövbeler & Çözüm Yolları

Adak ve Yemin Tövbesi - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Tövbeler & Çözüm Yolları>Adak ve Yemin Tövbesi
RvP 11:39 20.06.19
ADAK VE YEMİN TÖVBESİ
(Allah'a şart koşmak ve Allah adına söz vermek)
Eûzubillahimineşşeytânirracîm
Bismillahirrahmanirrahîm
ADAK
ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ SEYYİDİNA MUHAMMED
Allah'ım hiç şüphesiz sen bizleri kaderimizle birlikte yaratansın, hakkımızda hayır ve şerleri, iyiyi ve kötüyü bizlere takdir edensin, Allah'ım bizlerin vazifesi senden gelene ve gelecek olan her şeye razı ve teslim olmaktır kannat etmektir, Allah'ım bizler kadere itiraz ederek, beğenmeyerek veya daha çok isteyerek, geleceğimizi değiştireceğine inanarak sözümüzde ve davranışlarımızda haddimizi aşarak yalan yeminlerde ve sözlerde bulunduk. Allah'ım sen çok affedicisin, affetmeyi seversin bizleri affet! Estağfirullah EL-AZİM
Allah'ım gaflete düşerek, bilerek veya bilmeyerek, unutarak veya hatırlayarak, işlerimin olması ve isteklerimin yerine gelmesi veya kabul olması niyetiyle; Allah'ım senin adına yalan yere yemin ederek söz vermekten, yalan yere seni şahit göstermekten, Allah'ım sana söz vererek sözümü yerine getirmemekten, adak adamaktan (hayvan kesme, oruç tutma, fakir-yetim giydirme veya doyurma vs.) kesilen hayvan adağının etini fakir ve yetimlere vermek yerine kendim yemekten veya aileme (akrabalarıma) yedirmekten, kaderi değiştireceğine inanarak adakta bulunmaktan, Adak adayıp yerine getirmemekten, Allah'ım sana şart koşup adak adamaktan, senin rızan için yerine getirilmeyen adaktan, yeminlerimin kefaretini ödememekten, soyumun ve kendimin adayıp yerine getirmediğimiz unuttuğumuz her türlü adaklarımızın günahının affı için
ALLAHIM bizlere teslimiyeti sana verdiğimiz ve soyumuzdan verilen sözleri yerine getirebilmeyi nasip et
ALLAHIM bilmeden ve ya bilerek sana söylenmiş ve söylediğimiz adakları bağımlılık haline getirerek fakirliğimde adaklar adayarak beni zengin edeceğini düşünerek sürekli sözler vererek mal kazanma çabası içine girerek şartlar yerine geldiğinde tatmin edici bulmayarak istediğim gibi olmadı yapmayacağım diyerek verdiğimiz sözlerden cayarak çaba ve gayret göstermeden verdiğimiz söz ve adaklarda tekrar tekrar şartlar koşarak adak söz ve yeminlerimizi unutup yerine getirmeyerek bela ve musibetlerde seni suçlayarak söylemiş ve yapmış olduğumuz hata ve günahlarımızın karşılığı ile cezalanarak senin bizlere zulm ettiğini haksızlık yaptığını düşünerek ben sana ne yaptımda bukadar sıkıntı verdin bana diyerek isyan ederek sabır göstermeyerek senden dilemeyerek kefaret ve kısas ödemeden araştırmadan kendi kendimize hükümler ve kararlar vererek soy ve zürriyetlerimizi araştırmayarak akraba ve yakınlarımıza insanlara tebliğ etmeyerek soy ve zürriyetlerimizin adaklar ve şartlar vererek yerine getirmediği ve bizlerin hata ve günahları ile sorumlu tutulduğumuz halde kabullenmeyerek ve yerine getirme çabası içine girmeyerek kullarından ve sebeplerden medet umarak medet bekleyerek ümit ederek senden ümidimizi keserek azgın ve azıtan toplumlara taraf olarak senden hidayet talep etmeyerek mahcupluk hissetmeyrek aciz olmadığımı dileyince herşeyi yapabileceğimi zannederek adaletine ve hükümlerine razı olmayarak asi ve isyankar bir şekilde şirk bataklıkları içine düşerek haşa ve kella ilahlar edinme çabasına düşerek düşünerek temenni ve isteklerimizde duayı yeterli görmeyerek veya kabul edilmeyeceği edilmediği düşünceleri içinde her duaya cevap verdiğini idrak edemeyerek nefislerimizi dinlereyerek kötülemeyerek senin adına kestiğimiz hayvan ve kurbanlarda acaba kabul olmuşmudur diye şüphelere düşerek cimrilik yaparak dini görev ve hizmetlerimizde namaz oruç zekat sadaka adak hayır yaptığımı veya hayırda yetersiz kaldığımı düşünerek fazlasını yapma gayreti içinde ifrata ve tefrite düşerek
ibadetlerimizin yeterli olduğunu düşünerek senin yüceliğine ve büyüklüğüne layık görevler ve hizmetler yaptığımızı zannederek hizmet ve görevlerimizden kaçarak dünya sevgisi ve eğlenceleri peşinde koşarak ibadetlerimde layıkıyla yaptığımı, zamanımın yetersiz olduğunu düşünerek ahiret hayatımın tehlikeye girmesine ve dünya sevgilerinden kalbimin ayrılmamasına hayatımı cimrilik üzere geçirmeye kazandığımız amellerde cimriliği düşünmeye mal biriktirme çabasına girmeye yetim mazlum ve fakirlerin haklarını gözetmeyerek geçirmiş olduğum her nefesten tüm cimriliklerden tüm adak ve yalan söz ve yeminlerden
TEVBE ETTİM ESTAĞFİRULLAH YA GAFFAR
TEVBE ETTİM ESTAĞFİRULLAH YA ADL YA HAKEM YA MÜTEKEBBİR
TEVBE ETTİM ESTAĞFİRULLAH YA SETTAR YA MÜHEYMİN
Ya Rabbel-hılli vel-haram
Ey helâl ve haramın Rabbi
Ya imade men la imade leh
Ey desteği olmayanların desteği
Ya ğunyete men la ğunyete leh
Ey zenginliği olmayanların zenginliği
Ya Kaim
Ey varlığında başkasına muhtaç olmayan Kâim
Ya Kabıd
Ey istediğinin maddî ve mânevî rızkını daraltan Kâbıd
Ya Kasım
Ey her şeyi adâletle taksim eden Kâsım
Ya mükrime menis-tekremeh
Ey kendisinden ikram isteyenlere ikram eden
Ya kesirel-hayr
Ey hayrı çok olan
Ya kaşifed-durr
Ey zararı kaldıran,
Ya malikel-mülk
Ey mülkün sahibi,
Ya kadıyen-bil-hakk
Ey hak ile hükmeden
Ya sameden la yut’am
Ey taama muhtaç olmayan Samed,
Ya kaviyyen la yud’af
Ey zaafa uğratılmayan Kavî
Ya eltafü min-külli latif
Ey bütün lütuf sahiplerinden daha Lâtif,
Ya men hüve fi-ahdihi vefiyy
Ey ahdinde vefalı,
BİRAHMETİKE YA ERHAMERRAHİMİN
ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ SEYYİDİNA MUHAMMED

ALLAHIM soy ve zürriyetlerimizden ve anne baba ve kardeşlerimizin bizlerin ayrıldığımız ve evli olduğumuz eşlerimizin adayıpta yerine getiremediği ve getiremediği fakir doyurma giydirme sevindirme ,KURAN ı KERİM okuma ,HATİM ve yasin adakları,mevlüt ,oruç ,hac ,sofra,sadaka tesbih yiyecek ve içecek dağıtma türbe yerlerine eşya bırakma ve ziyaret sözleri mezarlık yaptırma kefen alma namaz ve ibadet sözleri hayvan adakları vekalet alıp yerine getiremediğimiz adanıp söz verilip yerine getirmedikleri ve getirmediğimiz tüm adak ve sözlerin ortaya çıkması ve tüm inananların kurtulması ölmüş olanlarımızın affı ve bizlerin kurtuluşa ermesi tüm inananların verilmiş sözleri yerine getirebilmeleri ve arınmış bir şekilde huzuruna doğdoğru yolda gelmemize ve şeytanın tüm tuzak ve hilelerinin boşa çıkması tüm hisselerinin kalkması
NİYETİ İLE

(YALAN YEMİN)
ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ SEYYİDİNA MUHAMMED
ALLAHIM hadiselerin ve olayların gerçek iç yüzünü bilmeyerek dış yüzüne bakarak hüküm verip kullarına ve kendime zulmederek kendi fikir ve görüşlerime sürekli tabi olarak firavunlaşmaktan kötü arkadaşlıklar kötü düşünceler kötü fikirleri destekleyerek emanetlere ihanet etmekten soy ve zürriyetlerimizden hak yolda olmayanları kınayarak aşağılayarak senin rızan için verdiklerimizi geri isteyerek büyüklenmekten sözlerimize sürekli yalan karıştırmaktan ve söylemekten yalancılığı mecburiyet görmekten meslek edinmekten misafir olarak hanelerimize gelenlerin arkalarından çekiştirmekten kin gütmekten onları istememekten kulların arasında ayrım yapmaktan nasiplerini saklayarak ikram etmemekten yok diyerek yalan söylemekten onlara buğz etmekten isyan etmekten gizli ve açık kusurlarını araştırarak insanların dedikodularını yapmaktan iftira atmaktan kötülüklerini temenni etmekten çıkar ve menfaat üzere misafir ağırlamaktan işlerimiz ve menfaatlerimiz için kullarına ve sana sofra adakları adamaktan yalan sözler vermekten yalancılığın bende insanlara karşı dürüstlük sağladığının gafletine düşmekten kullarına sevimli olabileceğimi zannetmekten olmayana var demekten var olana yok demekten doğruluktan ayrılmaktan yalanı doğru bilmekten kibirlenerek yalancılığa aracı olmaktan yalancı şahitlikte bulunmaktan senin adına yalan yeminler etmekten senin emir ve yasaklarının doğruluğundan şüphe etmekten doğru olanı idrak edemeyerek yanlışı ve yalancılığı sevimli görmekten ve seçmekten işlerimde yaşamımda ve düşüncelerimde kullarının hakkına girerek seni kandırabileceğimi zannetmekten hayat evlilik aşk para iş aile evlat ve bildiğim bilmediğim tüm menfaatler için sözler ve yalan yeminler vererek yerine getirmemekten yalan sözler ve vaadler üzere sözler yanyana getirerek bizlere vermiş olduğun akıl nimetini şeytanlığa sarfetmekten vucud ve varlık nimeti üzerine yalan sözler söylemekten senin bizlere yasak ettğin alışkanlıkları nefsimizin sözlerini dinleyerek terketmemekten olay ve hadiselerde senden dilemeyerek ve tevekkül etmeyerek sürekli rahatı ve kolayı seçmekten çaba göstermeyerek yalan sözler ile elde etme yarışına gitmekten vucüd sağlık ve sıhhat için yalan yemin ve adaklar vermekten imtihanımızın zorluklarında öğreticiliğinden şüphe etmekten dua etmeyerek ve sabır göstermeyerek yalan yeminler ve adaklar ile isyan etmekten ve gizli açık şirke düşmekten olay ve hadiselerin merhamet ve rahmet yüzüne bakmayarak şükretmemekten şükür ve hamd lerimizi sebep ve neden arayarak yapmaktan rızık ve nimetlerine hoşuma gitmiyor bana dokunuyor ben bunu sevmiyorum bu neden varki nebiçim yaratılmış diyerek ihsan ettiklerine küfür etmekten rızık ve nimetlerine saygı göstermemekten gizli açık şirk koşmaktan rızık ve nimetlerinde nefislerimizin hoşuna gidince hamd ve şükür etmekten mu min mu minat din kardeşlerimizin hayırları ve iyilikleri için dua ve temenni etmemekten selamlaşmayı kesmekten selama gerek duymamaktan konuşmalarımıza sana sığınmayrak başlamamaktan konuşmalarımızda ve tebliğlerimizde ve insanların hidayetleri için adaklar yalan yeminler ve sözlere başvurmaktan gaye ve amaçlarımızda senin rızan için hizmet etmemekten hizmetlerimizi kendimize ve nefsimize maal etmekten
YARATTIĞIN KATRELER VE ZERRELER ADEDİNCE
TEVBE ETTİM ESTAĞFİRULLAH YA GAFFAR YA SETTAR VASİ
TEVBE ETTİM ESTAĞFİRULLAH YA MÜTEKEBBİR YA REZZAK YA ALİM
Ya ahkemel-hakimin
Ey hükmedenlerin en hükmedicisi,
Ya a’delel-adilin
Ey âdillerin en adâletlisi,
Ya esdakas-sadıkin
Ey doğruların en doğrusu,
Ya ezharaz-zahirin
Ey varlığı açık olanların en açığı,
Ya etherat-tahirin
Ey temiz olanların en temizi
Ya esraal-hasibin
Ey hesaba çekenlerin en süratlisi,
Ya esmaas-samiin
Ey işitenlerin en iyi işiticisi,
Ya ekremel-ekremin
Ey ikram edenlerin en iyi ikram edicisi,
Ya erhamer-rahimin
Ey merhamet edenlerin en merhametlisi,
Ya eşfeaş-şafiin
Ey şefaat edenlerin en şefaat edicisi,
Ya satiral-averat
Ey utanılacak şeyleri örten
Ya Mukaddim
Ey dilediğini öne geçiren Mukaddim,
Ya Muahhir
Ey istediğini arkaya bırakan Muahhir,
Ya Müyessir
Ey hayırlı işleri kolaylaştıran Müyessir
Ya muğıse menis-teğaseh
Ey kendisinden imdat isteyenlere imdat eden,
Ya sariha menis-tasrahah
Ey feryat edenlerin feryâdına koşan,
Ya ğafira menis-tağferah
Ey kendisinden mağfiret isteyenleri bağışlayan
Ya Şahid
Ey her yerde hâzır ve nâzır olan Şâhid
ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMEDDİN VE ALA ALİ SEYYİDİNA MUHAMMED

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
hallaci 22:46 30.07.19
Allah razı olsun kimse yorum yapmamış, etkili dualar bunlar değil mi?

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Atakan71 11:05 03.08.19
Allah razı olsun güzel ve mutlaka yapılması geteken dualar

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cantanem 05:20 09.09.19
Allah kabül etsin inşAllah .. hergün yapmamız gereken tövbeler bilerek veya bilmeyerek hep hata yapıyorum Allah Af etsin inşAllah ... paylaşım için Allah razı olsun ...

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
terzi58 22:27 09.09.19
múkemmel bir dua allah razi olsun yazan eller dert gormesin

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
El Yiğit 11:46 11.09.19
Hanefi mezhebine göre, -şartlı veya şartsız olsun- Allah için bir şey adamak caizdir. Malikî mezhebine göre, şartsız olanı menduptur. Bazı Malikîlere göre -şartlı olan- mekruhtur.

Şafii ve Hanbelilere göre de –adak adamak- mekruhtur. Onlara göre, eğer mendup/sünnet olsaydı, Hz. Peygamber (a.s.m) adak adardı. Halbuki böyle bir şey yapmadığı bilinmektedir. Hatta bir hadis-i şerifte “Adak adamak, (mukadder olan) bir şeyi değiştirmez, bir şeyi geri getirmez, yalnız cimrinin malından götürür.” buyurmuştur. (Hadis, Tirmizi hariç, kütübü sittede zikredilmiştir. bk. Neylu’l-Evtar, 8/240).

Bununla beraber, adak adayan kimsenin adağını yerine getirmesi gerekir, aksi takdirde günahkâr olur. Çünkü, bu husus Kur’an ve sünnetle sabittir. “Adaklarını yerine getirsinler.”(Hac, 22/29) mealindeki ayet ile “Kim bir şeyi adarsa adağını yerine getirsin.”(Nasbu’r-Raye, 3/300) mealindeki hadisten de bunu anlamak mümkündür.”(bk. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 3/475-476).

Ama sanırsam burda ki, adaktan kasıt sözü tutamamak ve tevbe etmek için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Elifelif 12:04 11.09.19
@[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
Adak derken kurbanmı kastediliyor yoksa sure veya selavatlarda adanıyor ya bunlarda adakmı oluyor konu için Allah teala razı olsun...

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
sevingül 23:20 15.09.19
Adak hayranını kestirip kendimiz yemiyor dağıtıyorduk değil mi onda alimler hem fikir?

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
herneyse 00:32 16.09.19
Sayenizde hayatımın en detaylı tövbesini yapma şansını buldum. Allah razı olsun, Rabbim canı gönülden, içimiz yana yana, evet işte biz buyuz, biz hatadan ibaretiz muhasebesiyle yaptığımız bu tövbeyi kabul buyursun işallah. Amin Amin Allahumme Amin..

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi