Tövbeler & Çözüm Yolları

Abdest, Gusülsüzlük ve Manevi Arınma Adağı Tevbesi - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Tövbeler & Çözüm Yolları>Abdest, Gusülsüzlük ve Manevi Arınma Adağı Tevbesi
Naim 00:06 03.08.19
EUZÜBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

ALLAHUMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ SEYYİDİNA MUHAMMED

ALLAHIM

Benim soyumun zürriyetimin

Biri veya birilerinin bizlere veya başkalarına

Abdeste abdest almaya alana abdestli ibadetli diyerek kullarına nefsi kararlarım ile makam ve mevki itibar gösterdiklerime övdüklerime hürmet gösterdiklerime yücelttiklerime şahıstan çok yapılan fiiiliyatın paklığını tefekkür etmeyerek fiiliyata kulunu aracı ve ortakçı ettiklerime abdest alırken şüphe ve vehme düşerek tekrar ettiklerime haşa ve kella yaptığım ve işlediğim kötü sapkın günahkar hallerimden dolayı artık beni abdestin dahi arındırmayacağı kanaatine itimat ederek abdest üzerinde nefsani arınmada karar ve hüküm verdiklerime vermeye şeytani ve nefsani hissiyatlar ile ruhumu ve bedenimi kalbimi maddi ve manevi temiz görerek ibadet ve arınma üzerindeki vesveseli ve nefsani hüküm verdiğim hatalardan tevbe etmemekten arınmak istemeyerek nefsimin hatalarını temiz ve safi görme cezasına boyun eğerek nefsime abdest ve abdest halleri üzerinde manevi zulümde bulunmaktan günah ve hatalardan dolayı abdesti tutmaz ibadeti kabul olmaz diyerek senin karar makamına karşı kötü ve kırıcı ithamlarda söylemlerde bulunduklarıma alay ettiklerime abdest alınarak yapılan ibadetlere abdest alarak yapmaya niyetlenip vazgeçerek ibadet üzerindeki fiiliyatlarda bidat ve batıl inançlara hizmet edenlere ettiklerime abdestli ve abdestsiz şekilde KURAN I KERİMİ NAMAZ VE İBADET yöntemlerini kullanarak gizli açık şirke düştüklerime abdestli gezmeye abdest ve maddi manevi arınma muhafazası ile ruh ve bedendeki sükûnete sükûnet huşu serinlik srinleme için banyo ve yıkanma ihtiyaçları üzerinde adak ve sözleri ahd ve nezir haline getirdiklerime hamam hazırlama su ısıtma hamama gitme ve götürme üzerine söz verdiklerimize sözden döndüklerimize küçük ve büyük abdest bozulmasına bozanlara bozulupta almaya niyet ederek dünyevi işlere yönelenlere yöneldiklerime yönelerek abdest alma üzerinde ruh ve beden fiilim üzerindeki maddi manevi ibadet hali üzerine adak ve söz verdiklerime necasetten teharete teharetteki temizlenme ve arınma düsturlarına necasetten necasete yönelerek pis ve necis uzuv ve aza dönüşümleri üstüne beddua ah ve lanet ettiklerime helal nimetler üzerinde necis söylemlerde bulunduklarıma yaşlı ve düşkün kalmış bebekler üzerindeki bakım sorumluluğuna necaset ve taharet ihtiyaçları üzerine kınadıklarıma aşağıladıklarıma zulüm ettiklerime ettiklerimize abdest almak için kullandığım ve kulladığımız eşyalara abdest için yardım ve hizmet isteyenlere su döktüklerime su dökerken israf ve müsriflik ettiklerime su çeşmelerini ve kaplarını çaldıklarıma gasp ettiklerime içtihad ve ibadet yöntemleri üzerinde abdest ve taharetlenmeyi zorluk ve kolaylık yönlerini kınadıklarıma aşağıladıklarıma abdestli halde iken haram olanlar üzerinde abdest bozduklarıma gusülsüz taharetsiz abdestsiz eksik abdestli şekillerde ibadet ettiklerime yediklerime içtiklerime giydiklerime kullandıklarıma kulladıklarımıza abdest suyu emanet alarak söz veripte geri vermediklerimize abdest sırasını alanları sıramı gasp edenleri kınamaktan aşağılamaktan abdest ihtiyacı gidermek için kullanılan göletlere su kanallarına pislemekten teyemmüm ve abdest usuru barındıran her türlü istifadeli eşya üzerinde hediye etme çeyiz yapma adak ve sözler vermekten küçük ve büyük abdest bozanları kınamaktan umuma açık ve kapalı ücretli abdestlenme yerlerindeki kulların kul haklarına girmekten ücretini ödememekten ödedim diyerek yalan söylemekten kabirdeki azab hükmünü gerektiren konuları musallat çarpmasına yormaktan necasete bulaşmayla şeytan ve cin musallat olur demekten kendime ve şeytan ve cinlere iftira atmaktan abdest ve taharet suyu taşıma üzerinde beddua ve ah etmekten mesh gerektirmeyen konularda abdest üzerinde karar vermekten prostat ve ürolojik hastalıkları bulunanları kınamaktan alay etmekten necaset kaçırma üzerinde bulunan sebep ve hikmetlerinden gaflet etmekten başkalarının sularından çalmaktan gasp etmekten su biriktirme kaplarını ve dahi su ile birleşen tüm maddi manevi yönlerden çaldıklarıma zulüm ettiklerime hadesten ve necasetten taharet istikbali kıble vakit ve niyetler üzerindeki tüm başlangıçlarda su ve benzeri muhtelif istifadeli eşyalar ve fiiller üzerinde sorumlu tutulduğumuz tutulmadığımız yaptığı yaptığım yaptığımız tüm söz fiil ve düşüncelerden her türlü bela musibet ve afetlerle kullara okuduğumuz okudukları okunulan her türlü bela lanet ve beddualardan kınama ve aşağılamalardan kul haklarından tüm kahır ah ve sitemlerden iftiralardan tüm hak haramlılıklarından adak söz ve yeminlerden gizli açık şirk günahlarından ve günahlarımızdan

Ben kendi adıma soyum ve zürriyetim adına bizlere kan bağı ve süt bağı düşen ve düşmeyenler adına ADEM AS KIYAMETE KADAR GELMİŞ GEÇMİŞ GELECEK TÜM ÜMMET İ MUHAMMED adına

TEVBE ETTİM ESTAĞFİRULLAH YA KUDDÜS YA MUTAHHİR 33 DEFA

TEVBE ETTİM ESTAĞFİRULLAH YA MUKİT YA MUDİL YA NAFİ 33 DEFA

TEVBE ETTİM ESTAĞFİRULLAH YA HADİ YA VEFİ YA ZEKİ 33 DEFA

TEVBE ETTİM ESTAĞFİRULLAH YA GAFFAR YA SETTAR YA TEVVAB 100 DEFA

ALLAHIM

Benim soyumun zürriyetimin

Biri veya birilerinin bizlere veya başkalarına

Gusule gusüllenmeye gusüllenirken eksik ve yarım aldıklarıma aldıklarımıza eksik aldım şüphe ve vehmine kapılarak tekrar baştan niyetlendiklerimize niyetlenirken senin ismini kullanarak kötü ve necaset bulunan yerde zikrettiklerime gusüllenme ihtiyacım üzerinde dışarıda şeytan ve zürriyetinden kalben sana sığınmadıklarıma gusül abdestimden önceki hallerde ön temizlenme ve bakım ihtiyaçlarına karşı eksik ve yarım yaparak şüpheye ve vesveseye düştüklerime gusül ihtiyacım bulunan alana ihtiyaç olmaksızın pislettiklerime eksik ve yarım alarak nimetlerden ve ibadet yöntemlerinden istifade ettiklerimize yarı gusüllü ve gusülsüz şekillerde ilişkiye girdiklerimize helal olmayanlar üstünde cinsel ve sapkın düşünceli fiillerle gusül bozarak soyumdan ve soylarımızdan gelecek gelmişlerin cinsel kimlik sapmalarına azgınlığa meyline euzübesmelesiz ilişkilerin sevkine sebeb ve vesile olduklarıma olduklarımıza gusülsüzlük ve yarı gusüllü hallerle bedenimizde oluşan hastalık bela ve musibetlere isyan ettiklerimize benim soyumun ve zürriyetimden olanların yarı gusüllü ve gusülsüz halde işlenen her türlü günah ve hataları üzerimde sürekli gusül bozulması meni medi mezi akıntılı hal gelmesiyle yaptığım ve yaptığımız günahları açığa çıkarmana karşılık yıkanma ve arınmaya isyan beddua ve küfür ettiklerime oruç ve dahi ibadet hallerinde oluşan gusül gerektiren arınma gereksinim halleri üzerinde kasten ve bilerek farz orucunu bozduklarıma bozduklarımıza bozdurduklarımıza orucu bilerek ve kasten bozarak ilişkiye girdiklerime girenlerin hatalarından gaflete düştüklerime maddi ve manevi arınma ve temizlenme ihtiyaçlarına ihtiyacı zaruri bulunan durumlara bu durumlardaki imkanlara teyemmüm etmemeye su kesintilerinden sora teyemmüm ihtiyacına niyet ederek niyetimi adak ve söz yaparak su gelince teyemmümde verdiğim verdiğimiz sözlerden dönerek sözlerden caydıklarıma hayali ilişki ve arzular ile misal alemlerinde gördüklerime gösterilene euzübesmele çekmeyerek şeytanın hayali ilişkisi ve sapkınlık günahlarımı göstermene aldırış etmeyerek gördüklerim üzerine yöneldiklerime gördüğüm kötü ve çirkin hallerle gusülümü bozarak hayalde vehmettiklerime aza ve uzuvlarım ile ilişki yaşadıklarıma helal olan eşimi kabullenmeyerek veya bekar sözlü nişanlı vaziyetlerde gusül ve usül bozucu söz hayal ve ilişki yaşamaktan halka arz edilmeyen evlilik yollarında bekarlık sözlülük nişanlılık süreçlerinde haram sınırını kendi nefsime ve fikrime tabi bir şekilde helal sayarak kaybetme dahi neden ve korkularla ilişkiye zorlamaktan cinsel birliktelikler yaşamaktan gelecek nesillerin cinsel sapkınlıkları kendi nefislerine haramı helal ve mubah görmelerine sebebiyet vermekten şeytanın arınma ve cinsel ve şehevi konularda hisse sahibi olmasına aracı olmaktan gusül alırken çıplak ve yarı çıplak hallerle avret mahalli bölgeler açık şekilde gusül almaktan setr i avret düsturundan gaflet etmekten banyo ve çıplaklık bulunan yerlerde cinsel birliktelik yaşamaktan doğum yapan ebeye doğum esnasında avret yerimi helal olmayana gösterdiklerime zaruretin niteliğinin sadece fiili zorunlu hallerde bulunana mubah olduğuna gaflet ettiklerime banyo ve avret mahalli bölgeleri teşhir etmekten başkalarını gözetlemekten izlemekten dedikodularını yapmaktan edebi küfür sapkınlık günahlarının üzerime ve soyuma zürriyetime gelmesine sebebiyet vermekten hac ve umre gibi ve dahi ibadet fiilli yerlerde ihramı kaza ile açılmış bulunan kullarını gülmekten kınamaktan aşağılamaktan hac ve umre gibi yerlerde birliktelik yasaklanmış durumlarda cinsel birleşmeler yaşamaktan mezhepler üzerindeki abdest şartlarını kınadıklarıma aşşağıladıklarıma abdesti bozulsun diye zulüm ettiklerime vacib abdest üzerinde tavafı abdestsiz şekilde yerine getirmelerinden getirmemizden kefaretini ödememekten gelen ve gelmişlerin iman hususunda sapkın fiiller üzerinde batıl ve bidatları hak bilmelerine sebep olmaktan gusül abdesti teyemmüm abdesti vacib ve farz mendup abdestler üzerindeki tüm fiiliyatlar üstünde sorumlu tutulduğumuz tutulmadığımız yaptığı yaptığım yaptığımız tüm söz fiil ve düşüncelerden her türlü bela musibet ve afetlerle kullara okuduğumuz okudukları okunulan her türlü bela lanet ve beddualardan kınama ve aşağılamalardan kul haklarından tüm kahır ah ve sitemlerden iftiralardan tüm hak haramlılıklarından adak söz ve yeminlerden gizli açık şirk günahlarından ve günahlarımızdan

Ben kendi adıma soyum ve zürriyetim adına bizlere kan bağı ve süt bağı düşen ve düşmeyenler adına ADEM AS KIYAMETE KADAR GELMİŞ GEÇMİŞ GELECEK TÜM ÜMMET İ MUHAMMED adına

TEVBE ETTİM ESTAĞFİRULLAH YA KUDDÜS YA MUTAHHİR 33 DEFA

TEVBE ETTİM ESTAĞFİRULLAH YA NUR YA MUDİL 33 DEFA

TEVBE ETTİM ESTAĞFİRULLAH YA HADİ YA VEFİ YA ZEKİ 33 DEFA

TEVBE ETTİM ESTAĞFİRULLAH YA GAFFAR YA SETTAR YA TEVVAB 100 DEFA

ALLAHUMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ SEYYİDİNA MUHAMMED

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Atakan71 11:10 03.08.19
Allah razı olsun gusül ve tövbe bizi ve evlatlarımızı belalardan hastalıklardan korunmanın yolu allah herkesi korusun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Kırklar 13:54 03.08.19
@[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] paylaşımlarınızı çok beğeniyorum Allah razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Grozzola 19:34 19.09.19
Ellerinize sağlık, 10 numara olmuş.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Jared615 15:49 11.11.19
Naim

Allah razı olsun hocam,kadınlar özel günlerinde de okuyabilir mi? teşekkür ederim

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Hsyn5454 07:47 31.01.20
Okumak için belli gün yada saat varmı

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Naim 14:26 31.01.20
Tövbenin günü saati olmaz, ki ne zaman öleceğiz bilmiyoruz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
mubarack 14:52 31.01.20
@[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] kardeş paylaşımlarınız gerçekten çok güzel önemli şeylere değiniyorsunuz insanlara faydalı oluyorsunuz devamını bekleriz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi