Vefk & Tılsım

rızık bolluğu bereketin artması için üzerinde taşırsın ve okursun - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 
Vefk & Tılsım>rızık bolluğu bereketin artması için üzerinde taşırsın ve okursun
Turan5757 12:52 12.03.17
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
RvP 15:43 12.03.17
Allah razı olsun kardeşim okumak için Arapça bilmemiz gerek Türkçe okunuşunuda yazarsanız benim gibi bilmeyen okuyarak faydalanır nacizane fikrim teşekkürler
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Tuana 15:31 07.06.17
acar 14:21 02.09.17
manyetik 10:53 08.04.18
Turan kardesim el KARIA suresini yazmis

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- El kariah
2- Mel kariah
3- Ve ma edrake mel kariah
4- Yevme yekunün nasü kelferaşil mebsus
5- Ve tekunül cibalü kelıhnil menfuş
6- Fe emma men sekulet mevazınüh
7- Fe hüve fi ıyşetir radıyeh
8- Ve emma men haffet mevazınüh
9- Fe ümmühu havıyeh
10- Ve ma edrake mahiyeh
11- Narun hamiyeh
Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- O apaçık bela (Kıyamet)...
2- Nedir o çarpacak bela?
3- O çarpacak belanın ne olduğunu ne bildirdi ki sana?
4- O gün insanlar çırpınıp yayılan pervaneler gibi olacak.
5- Dağlar da didilmiş renkli yünler gibi atılacaktır.
6- İşte o zaman tartıları ağır basan kimse,
7- Artık hoşnut olacağı bir hayat içindedir o.
8- Fakat tartıları hafif gelen kimse.
9- O vakit onun anası Haviyedir.
10- Ve bildin mi, Haviye nedir?
11- Kızışmış bir ateştir!
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havasokulu 23:48 02.06.18
Sayın Turan5757, Allah-u Zülcelal razı olsun.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Vedatt 18:11 24.04.19
bu denenmiş midir
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
spitol 18:20 24.04.19
Kulefb 14:20 26.04.19
Surenin Faziletine dair Hadisler

Abdullah b. Şıhhîr (r.a.)’den rivâyet edilmiştir: Abdullah, Peygamberin meclisine vardığında Rasûlullah (s.a.v.): “Çokluk kuruntusu sizi oyaladı.” (Tekasür sûresi 1.) ayetini okumakta idi. Rasûlullah (s.a.v.) buyurdu ki: “Ademoğlu, malım malım malım diyor. Oysa sana malından sadaka vererek tükettiğin, yiyip bitirdiğin ve giyip eskittiğinden başka ne var?” (Müslim, Zühd: 27; Nesâî, Vesâyâ: 17)

İbn-i Ömerden rivayete göre Rasûlullah (s.a.v) "Sizden biriniz hergün bin âyet okuyamaz mı?" buyurunca, onlar: "Her gün bin âyeti kim okuyabilir ki" Dedi ki: "Sizden bîri Tekâsûr sûresini okuyamaz mı?" (İşte bu bin âyete bedeldir) (Ebul-Leys Semerkandi Tefsirul Kuran)

Ebu'd-Derda dan, (O da) Hz. Peygamber'den (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (naklen) rivayet etti ki, O şöyle buyurmuş: "Kim bin ayet okursa, ona bir kıntâr sevab yazılır! Bu (kıntârın) bir kıratı, büyük tepe gibidir!" (Süneni Darimi 3466)

Elhakümüt-tekasür suresini (Devamlı) okuyan kimse meleküt aleminde şükrünü ödeyen kimse diye çağrılır.(Firdevs:Esma binti Amis (r.anha) dan)

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
Bir kimse bir gecede 1000 ayet okursa Allah'a, kendinin yüzüne güler bulduğu halde mülaki olur. "Ya Resulallah bin ayet okumaya kimin gücü yeter?" diye sorulunca, Resulallah besmele ile " Elhâkümüttekâsür"ü (Tekasür suresini) sonuna kadar okudu da şöyle buyurdu: Nefsim yed-i kudretinde olana yemin ederim ki, bu sure bin ayete bedeldir.(Hz. Ömer (r.a.) dan. Ramuz 439/2)

---------- Post added 26.04.19 at 14:22 ----------

Maişet darlığında Pazartesi veya Perşembe gecesi rızaellillah 2 rekat namazın akabinden 40 defa bu sureyi okuyanların hakka tevessül edenlerin maişet sıkıntıları gider. (Hacetlerde genelde Pazartesi ve Perşembe günlerinin zikredilmesinin bir hikmeti bu günlerde haftalık amellerin Allaha (c.c) sunulduğundandır bu husus hadisle sabittir gaflet etmeyin)
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Kulefb 22:06 21.04.20
Allah razı olsun çok güzel paylaşım
Uygulayacağım inşaallah
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2