Vefk & Tılsım

Cin ve Sara Hastalarına Güzel Bir Terkip - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Vefk & Tılsım>Cin ve Sara Hastalarına Güzel Bir Terkip
Astra 00:07 31.01.18
FarukEfendi 00:23 31.01.18
Enteresan bir bilgi.
Kaynak da paylaşabilirseniz güzel olur.
Paylaşım için teşekkürler

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Astra 00:25 31.01.18
@[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

Kaynak tılsımlar ekledim Teşekkür ederim

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havasokulu 01:20 31.01.18
SARA HASTALIĞI ...

Peygamber Efedimiz (s.a.v.)’e bir gün hanım bir sahabe annemiz gelip çocuğunun sara nöbetine tutulduğunu, bunun için kendisine dua etmesini istedi. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’de ona aşağıdaki Sureleri okumasını tavsiye buyurmuştur.

Sara nöbeti tutmuş hastanın başında 21 kere Âyetü'l-Kürsî okunursa inşâallah şifâ bulur.İSRA Suresi 82. ayeti.Mü’minun Suresi 115. ayeti: (118. âyet dâhil) Edilebilir.

(Abdullah bin Mes’ud (r.anh) sara ve kendini cin tutan bir kimsenin kulağına bu ayetleri okudu. Hasta hemen toparlanıp kendine geldi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “onun kulağına ne okudun” dedi.

İbn Mes’ud: “E fe hasibtüm ennemâ halâknâküm…” ayetlerini okudum dedi. (Mü’minun Suresi 115. ayeti)

Resul-i Ekrem (s.a.v.) efendimiz: “Eğer bir kimse bu ayetleri tam bir iman ve sadakatle bir dağa okursa, dağ harekete gelirdi.”) buyurdu.

SARALIYI AYITMAK

Temiz bir suya, Fatiha, Ayetel kursi,Cin suresi ilk 5 ayeti(Rahaka'ya kadar) okursun saralı kişinin yüzünü bu suyu serpersen saralı ayılır.

Bazı alimler rivayet ediyorki; Bir saraya tutulan bir kişinin sağ kulağına ezan sol kulağına kamet okunursa saralı ayılır denmiştir.

SARA HASTASINDA CİN ÇIKARMAK:

Bazı alimlere göre kime cin musallat olursa şöyle desin Saffat suresinin başından onuncu (10.) ayet olan "sakib"e kadar okursa cin o kişiden çıkıp gider.

Bazı alimler şöyle demiştir; Saralı bir hastanın sağ kulağına yedi(7) kere ezan bir (1) kere Fatiha ve bir (1) kerede Muavvezeteyn sureleri okursan arız olan cin sanki ateşteymiş gibi yanar.

Kul e raeytüm ma enzelellahü leküm mir rizkın fe cealtüm minhü haramev ve halala kul allahü ezine leküm em alellahi tefterun..(Yûnus Suresi 59)

Bunu yazarsanız saralı kişi bir tanesini üzerinde taşır diğerinide suyunu içerse, üzerindeki sar'a ve Ümmi subyan illeti allah (c.c)'ın izniyle gider.

Bu nevi şeyhul fatih el esbeti tarafından söylenmi olup salih ve mücerrebdir. Rabbim şifa versin..

NOT:::::::

Bu meselelerde tıbbın yetişemediği bir sonuç alınamadığı yerlerde, uygulanmasında fayda görüldüğü icin paylaşılmaktadır. Her epilepsi hastası cin veya ümmü sübyan hastası değildir. Bu olaylarda lütfen ilk önce hastanede muane olduktan sonra sonuç alınmazsa bu konulara allahın izniyle fayda vericektir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Capella 07:57 31.01.18
Eylül 17:15 31.01.18
Hantitin berbat bir kokusu var. Cinlerin sevdiği türden kötü koku. Bilginiz olsun.

Emeğinize sağlık.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Tugra 17:21 31.01.18
Emegine saglik Astra
Allah razi olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Astra 18:53 31.01.18
meytatarun 23:04 31.01.18
Sarası tutmuş olan bir kişiyi ayıktırmak için, temiz bir tabağa Fatiha suresi ile şu iki Ayeti kerime:Bismillâhirrahmânirrahîm. Sümme enzele aleyküm min ba'dil ğammi emeneten nuâsen yağşâ tâifeten minküm ve taifetün kad ehemmethüm enfüsühüm yezunnûne billâhi ğayral hakki zannel câhiliyyeti yekûlûne hel lenâ minel emri min şeyin kul innel emra küllehü lillâhi yuhfûne fi enfüsihim mâ lâ yebdûne leke yekûlûne lev kâne lenâ minel emri şeyün mâ kutilnâ hâhünâ kul lev küntüm fî büyûtiküm leberazellezîne kütibe aleyhimül katlü ilâ medâciıhim ve liyebteli yallâhü mâ fî sudûriküm ve liyümahhısa mâ fî kulûbiküm vallâhü alîmün bi zâtis sudûr. Bismillâhirrahmânirrahîm. Muhammedür rasûlullâhi vellezîne meahü eşüddâü alel küffâri ruhamâü beynehüm terâhüm rukkean sücceden yebteğûne fadlan minallâhi ve rıdvânen sîmâhüm fî vücûhihim min eseris sücûdi zâlike meselühüm fit tevrâti ve meselühüm fil incîli kezerın ahrace şetehü feâzerahü festağlıza festevâ alâ sûkıhi yu'cibiz zerrâa li yeğîza bihimül küffâra ve adallâhüllezîne âmenû ve amilüs sâlihâti minhüm ma'firaten ve ecran azîmâ. yazılıp, yazı zeytinyağı ile silindikten sonra saralı kişinin vücudu bu yağ ile yağlanır, yağlarkende 29 defa Fatiha suresi okunursa, saralı kişi ayıkır ve Allah'ın izniyle bir daha tekrar etmez.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi