Vefk & Tılsım

Gözlerden Gizlenmek - Görünmemek Havas - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 
Vefk & Tılsım>Gözlerden Gizlenmek - Görünmemek Havas
Sin 13:15 27.02.18
Aşağıda gelecek olan cetveli sabır ve nişadır ile tabaklanmış
bir Geyik derisi üzerine, arabi ayın ilk Pazar günü yaz. Yazdıktan
sonra deriyi Yebruh ile buhurla. Daha sonra bu deriden bir takke
yap. Bu takkeyı rüzgarsız ve bulutsuz bir günde, zeval vaktinde
başına giy. Gölgen kaybolana kadar aşağıda gelecek olan Azimeti
oku. Gölgen kaybolunca, gözlerden gizlenmiş olursun. Dilediğin
yere git. O takke başında olduğu müddetçe seni kimse göremez
ve ayak seslerinide duymaz.

Okunacak Azimet budur:

Aksemtü aleyke bi celâli cemâli vechike yâ cemîlü yâ celîlü yâ
câılü yâ hannânü en tecale alâ dâireten min sürâdikâti
ceberûti hıfyike yâ hafiyyü ilâhî ve seyyidî ve mevlâye eselüke
bi hâil hafâ-i yâ hafiyyü anil ebsâr. Lâ tüdrikühül ebsâru ve
hüve yüdrikül ebsâra ve hüvel latîfül habir. Lâ tüdrikühül
ebsâru ve hüve yüdrikül ebsâra ve hüvel latîfül habir. Lâ
tüdrikühül ebsâru ve hüve yüdrikül ebsâra ve hüvel latîfül
habir. Fein tevellev fekul hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi
tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm. Fein tevellev fekul
hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve
rabbül arşil azîm.Fein tevellev fekul hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ
hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm.Fein tevellev
fekul hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve
rabbül arşil azîm. Fein tevellev fekul hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ
hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm. Fein tevellev
fekul hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve
rabbül arşil azîm. Fein tevellev fekul hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ
hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm. Uksimü ve
a’zemü bil esmâ-il cemîletit tâhiratil kudsiyyeti alel ervâhır
rûhâniyyeti esri’ ileyye eyyühes seyyid Berhâyîl akbil ente ve
a’vânüke miner rûhâniyyeti feinnî azemtü aleyküm en te’tûnî
müsriîn. İnnehü min süleymâne ve innehü Bismillâhirrahmânirrahîm. Ellâ ta’lû aleyye ve’tûnî müslimîn. Tâiîne lillâhi rabbil
âlemîn. Fallâhü hayrun hâfizan ve hüve erhamerrâhimîn İnne
veliyyallâhül lezî nezzelel kitâbe ve hüve yeteve liyyes sâlihîn.
Yâ melâike tallâhül kirâm ihbütû alel ervâhıl ulviyyetin
nûrâniyyeti vel bisûnî meahüm hulleti min tırâzin mehâsini celâliküm elletî min elbistimûhâ lehü yahcibü an idrâkil
mahsûsâti ver rakmil müveffeki bi kalemin fârisiyyin ve
libasin men hamelet tâkiyyeti yekûne alâ vasfi ğasekud decâ
lâ levne fîh.

Gözlerden Gizlenmek - Görünmemek Havas

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
İpek 13:37 27.02.18
Allah razı olsun hocam

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
pelit41 15:17 27.02.18
Havasokulu 21:06 27.02.18
Sayın Sin, Allah-u Zülcelal razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
GOKHAN 21:38 17.06.18
Moran 11:26 17.03.19
Yağmur 16:05 17.03.19
Büyük cesaret vallahi . Emeğinize sağlık . Verdiğiniz bilgilerden dolayı

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Musab02 20:28 17.03.19
Bide geri gelemiomussun �� deneyen varmidir bunu acaba ��

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
fatih1453 19:43 01.12.19
değişik bişi şahsen tarzım değil büyük veliler sizce böyle şeylerle uğraşmışmıdır ki

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
H3roglif 21:26 01.12.19
Sin Gene Herkesi Titretin Bu Görünmezlikmiydi Ben mi Öyle Hatırlıyom

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2