Vefk & Tılsım

Sara ve benzeri rahatsızlıkların şifası için okuyun - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 
Vefk & Tılsım>Sara ve benzeri rahatsızlıkların şifası için okuyun
Eylül 16:41 28.02.18
El-muhîtü
Bu mübarek ismi şerifin vefkini bir demir levhaya nakşedip saralı veya buna benzer kendisinde hastalık olan bir sabî çocuğun boynuna assalar, o çocuk derhal şifa bulur.

Vefk budur.
Kaynak:Abdurrauf Etki
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havasokulu 19:58 28.02.18
Sayın @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...], Allah-u Zülcelal razı olsun.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Och 22:00 28.02.18
spacetimereality 08:42 31.03.18
Labezerin 09:23 19.04.18
Allah razı olsun emeğinize sağlık.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
BEHRAM 10:01 27.04.18
Sarası tutmuş olan bir kişiyi ayıktırmak için, temiz bir tabağa Fatiha suresi ile şu iki Ayeti kerime:Bismillâhirrahmânirrahîm. Sümme enzele aleyküm min ba'dil ğammi emeneten nuâsen yağşâ tâifeten minküm ve taifetün kad ehemmethüm enfüsühüm yezunnûne billâhi ğayral hakki zannel câhiliyyeti yekûlûne hel lenâ minel emri min şeyin kul innel emra küllehü lillâhi yuhfûne fi enfüsihim mâ lâ yebdûne leke yekûlûne lev kâne lenâ minel emri şeyün mâ kutilnâ hâhünâ kul lev küntüm fî büyûtiküm leberazellezîne kütibe aleyhimül katlü ilâ medâciıhim ve liyebteli yallâhü mâ fî sudûriküm ve liyümahhısa mâ fî kulûbiküm vallâhü alîmün bi zâtis sudûr. Bismillâhirrahmânirrahîm. Muhammedür rasûlullâhi vellezîne meahü eşüddâü alel küffâri ruhamâü beynehüm terâhüm rukkean sücceden yebteğûne fadlan minallâhi ve rıdvânen sîmâhüm fî vücûhihim min eseris sücûdi zâlike meselühüm fit tevrâti ve meselühüm fil incîli kezerın ahrace şetehü feâzerahü festağlıza festevâ alâ sûkıhi yu'cibiz zerrâa li yeğîza bihimül küffâra ve adallâhüllezîne âmenû ve amilüs sâlihâti minhüm ma'firaten ve ecran azîmâ. yazılıp, yazı zeytinyağı ile silindikten sonra saralı kişinin vücudu bu yağ ile yağlanır, yağlarkende 29 defa Fatiha suresi okunursa, saralı kişi ayıkır ve Allah'ın izniyle bir daha tekrar etmez.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
TMO 11:06 31.05.18
Allah razı olsun
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Celil 17:28 05.06.18
İpek 19:13 05.06.18
Eysan 20:36 08.08.18
1 2