Vefk & Tılsım

Davet-i Sure i İnşirah - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 
Vefk & Tılsım>Davet-i Sure i İnşirah
Astra 12:26 13.03.18
Ey kardeşim bilki bu daveti şerif gizli bir hazinedir. Bu hazineden çoğu
kimselerin haberi yoktur. Bu davetin 99 çeşit büyük havvasları vardır.
Biz sana kısaca bir kaç havvasını bildireceğiz.

1-Eğer kalp gözünü açmak, aklını ve anlayışını geliştirmek istersen, kalbini
nurlandırmak ve ga ve hüzünden kurtulmak istersen, gece yarısı kalkıp taze
abdest alıp 2 rekat nafile namaz kıl. Sonra inşirah suresini ve davetini 7 defa
oku. Bu hal üzere 7 gece devam et. Gündüzleri riyazetli oruç tut. 7 gece tamam
olunca biiznillah maksat hasıl olur.

2-Eğer mahlukatın kalbini kendine muhabbet ve sevgi ile celp etmek istersen, her
gün güneş doğarken ve batarken inşirah suresini ve davetini 7 defa okumaya
devam et.
Biiznillah maksadın tez zamanda hasıl olur.

Sonunda ise bunu okumalıdır:
Allâhümma’tif kulûbe evlâdi âdeme vebenâti havvâ ilâ muhabbeti ileyye bilmuhabbeti velmuizzeti velmeveddeti bihakki hâzihissûreti vedda’veti vebihakki men enzelehâ vemen nezele bihâ vemen nezele aleyhi vebihakki ibâdikessâlihîn.

3-Kaza-i hacet, hertürlü kaza-i hacet için saba namazından sonra buhur yakıp
inşirah suresini ve davetini 41 defa oku.
Sonra bunu oku, biiznillah hertürlü
hacetin makbul olur.
okuyacak budur (41 defa okunacak)

Kul men yüneccîküm min zulumâtil berri velbahri ted-ûnehû tadarruan ve hufyeh, lein encânâ min hâzihî lenekûnenne mineş şâkirîn Kulillâu yüneccîküm minhâ vemin külli kerbin.

Sonra bunu oku:
Allâhümme bihakki hâzihis sûretişşerîfeti vedda’vetiş şerîfeti vel-âyetiş şerîfeti es-elüke entüncînî min (burda kurtulmak istediğin zorlukları söyle) ve entasrif annî yâ allâh min şerri (burdada düşmanlarının şerrinden kurtulmak istiyorsan onu söyle) hâzel
emrullezî ta’lemü velâ ya’lemhu ehadün gayruke inneke allâmul guyûb.

Her türlü şerlerden ve kötülüklerden emin olmak için, eğer cinlerin ve insanların şerlerinden emin olmak istersen bu daveti şerifi yazıp sonuna ayetel kürsiyide yazıp hatemi şerifide yazıp taşı. Biiznillah maksadın hasıl olur.
Hatemi şerif budurEy değerli kardeşim bu daveti şerifin havvası daa çoktur, lakin biz bu kadar
yazdık. Kıymetini iyi bilmek lazımdır.

Daveti şerif budur

Bismillâhirrahmânirrahim vesallallâhu alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî vesellem elem neşrah leke sadrak yâ muhammed vevada’nâ anke vizrak yâ cebrâîl ellezî enkada zahrak
yâ muhammed verafa’nâ leke zikrak yâ cebrâîl feinne ma-al usri yusrâ yâ muhammed inne maal usri yusrâ yâ cebrâîl feizâ feragte
fensab yâ muhammed ve ilâ rabbike fergab yâ cebrâîl
Allâhümme innî es-elüke yâ ilâhel evvelîne vel-âhirîn bielem neşrah leke sadrak en teşraha lî sadrî bil ismillezî şerahte bihî kalbu seyyidinâ muhammedin sallallâhu aleyhi vesellem yâ selâmu yâ selâmu yâ selâm yâ mu/minu yâ mu/minu yâ mu/min yâ
müheyminu yâ müheyminu yâ müheymin yâ azîzu yâ azîzu yâ azîz yâ cebbâr yâ mütekebbir veveda’nâ anke vizrak ellezî enkada zahrak yâ zâhiru lem tahfâ yâ hafiyyu anil ebsâr ihfinî an ebsâriz
zâlimîn ve kulûbul hâsidîn feinne maal usri yusrâ inne maal usri yusrâ allâhümme innî es-elüke yâ men kadera bilyesrîne usrîn yessirlî külle men teassere aleyye biteysîrin minke ve âfiyeten yâ allâhu yâ allâhu yâ allâh vezkürnî bizikriz zâkirîn ellezîne
yezkurûnallâhe kıyâmen ve kuûden ve alâ cunûbihim ve yetefekkerûne fî halkissemâvâti vel-ard rabbenâ mâ halakte hâzâ bâtılen subhâneke fekınâ azâben nâr feizâ feragte fensab ve ilâ
rabbike fergab allâhümme innî es-elüke birrâgibîne ileyke ve bil-âyâtil beyyinâti en tahdaa lî kulûbel halki velbeşeri min külli ünsâ ve zekerin ecmaîn ve enteshirlî huddâmu hâzihis sûretişşerîfeti fî celbil erzâki lî haysu künte vefî def-il madarrâti annî ecmaîn yâ hafîzu yâ mugîs allâhümme innî es-elüke biismikel mürtefei ellezî
a’taytehû limen şi/te min halkıkes sâlihîn ve evliyâike ve esfiyâike ve ehyâyike en terzukanî rızkan min indike tugnî bihî fakrî ve taktau bihî alâikuşşeytâni min kalbî inneke entallâhul hannânul mennân elvehhâbur razzâk elffettâhul bâsıt elcevvâdul kâfî elganiyyül kerîm errazzâkul mu’tî ellatîful vâidüş şekûr zünniami velcûdi velkerem Allâhümme innî es-elüke bihakkike vebihakki
nebiyyike muhammedin sallallâhu aleyhi vesellem vebihakkı cûdike vekeremike vefadlike ve ihsânike yâ sâdıkul va’di lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn Allâhümme yessirlî
rızkan halâlen tayyiben ecib da’vetî bihakkike vebihakki hakkike yâ allâhu yâ allâhu yâ allâh bihakki ismikel azîm venebiyyike muhammedin sallallâhu aleyhi vesellem ve âlihî ve ashâbihit tâhirînet tayyibîn vebihakki fekacin mahmetin kâhin kâdirin
cebbârin mu’tî hayrurrâzıkîn mugnî elbâisul fakîr tevvâbun lâ ye/huzül cerâime Allâhümme yessirlî rızkan halâlen tayyiben min indike ve accil bihî yâ zelcelâli vel-ikrâm yâ kâfî yâ kefîl birahmetike yâ erhamerrâhimîn vesallallâhu alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî vesahbihîvesellem.


G.Esrar2
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havasokulu 08:40 15.03.18
Sayın @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...], konu paylaşımınız için teşekkür ederiz. Değerli paylaşımlarınızın devamını bekliyoruz.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Huda 17:22 21.04.18
El Kindi 21:21 30.01.19
Astra Nickli Üyeden Alıntı:
Ey kardeşim bilki bu daveti şerif gizli bir hazinedir. Bu hazineden çoğu
kimselerin haberi yoktur. Bu davetin 99 çeşit büyük havvasları vardır.
Biz sana kısaca bir kaç havvasını bildireceğiz.

1-Eğer kalp gözünü açmak, aklını ve anlayışını geliştirmek istersen, kalbini
nurlandırmak ve ga ve hüzünden kurtulmak istersen, gece yarısı kalkıp taze
abdest alıp 2 rekat nafile namaz kıl. Sonra inşirah suresini ve davetini 7 defa
oku. Bu hal üzere 7 gece devam et. Gündüzleri riyazetli oruç tut. 7 gece tamam
olunca biiznillah maksat hasıl olur.

2-Eğer mahlukatın kalbini kendine muhabbet ve sevgi ile celp etmek istersen, her
gün güneş doğarken ve batarken inşirah suresini ve davetini 7 defa okumaya
devam et.
Biiznillah maksadın tez zamanda hasıl olur.

Sonunda ise bunu okumalıdır:
Allâhümma’tif kulûbe evlâdi âdeme vebenâti havvâ ilâ muhabbeti ileyye bilmuhabbeti velmuizzeti velmeveddeti bihakki hâzihissûreti vedda’veti vebihakki men enzelehâ vemen nezele bihâ vemen nezele aleyhi vebihakki ibâdikessâlihîn.

3-Kaza-i hacet, hertürlü kaza-i hacet için saba namazından sonra buhur yakıp
inşirah suresini ve davetini 41 defa oku.
Sonra bunu oku, biiznillah hertürlü
hacetin makbul olur.
okuyacak budur (41 defa okunacak)

Kul men yüneccîküm min zulumâtil berri velbahri ted-ûnehû tadarruan ve hufyeh, lein encânâ min hâzihî lenekûnenne mineş şâkirîn Kulillâu yüneccîküm minhâ vemin külli kerbin.

Sonra bunu oku:
Allâhümme bihakki hâzihis sûretişşerîfeti vedda’vetiş şerîfeti vel-âyetiş şerîfeti es-elüke entüncînî min (burda kurtulmak istediğin zorlukları söyle) ve entasrif annî yâ allâh min şerri (burdada düşmanlarının şerrinden kurtulmak istiyorsan onu söyle) hâzel
emrullezî ta’lemü velâ ya’lemhu ehadün gayruke inneke allâmul guyûb.

Her türlü şerlerden ve kötülüklerden emin olmak için, eğer cinlerin ve insanların şerlerinden emin olmak istersen bu daveti şerifi yazıp sonuna ayetel kürsiyide yazıp hatemi şerifide yazıp taşı. Biiznillah maksadın hasıl olur.
Hatemi şerif budurEy değerli kardeşim bu daveti şerifin havvası daa çoktur, lakin biz bu kadar
yazdık. Kıymetini iyi bilmek lazımdır.

Daveti şerif budur

Bismillâhirrahmânirrahim vesallallâhu alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî vesellem elem neşrah leke sadrak yâ muhammed vevada’nâ anke vizrak yâ cebrâîl ellezî enkada zahrak
yâ muhammed verafa’nâ leke zikrak yâ cebrâîl feinne ma-al usri yusrâ yâ muhammed inne maal usri yusrâ yâ cebrâîl feizâ feragte
fensab yâ muhammed ve ilâ rabbike fergab yâ cebrâîl
Allâhümme innî es-elüke yâ ilâhel evvelîne vel-âhirîn bielem neşrah leke sadrak en teşraha lî sadrî bil ismillezî şerahte bihî kalbu seyyidinâ muhammedin sallallâhu aleyhi vesellem yâ selâmu yâ selâmu yâ selâm yâ mu/minu yâ mu/minu yâ mu/min yâ
müheyminu yâ müheyminu yâ müheymin yâ azîzu yâ azîzu yâ azîz yâ cebbâr yâ mütekebbir veveda’nâ anke vizrak ellezî enkada zahrak yâ zâhiru lem tahfâ yâ hafiyyu anil ebsâr ihfinî an ebsâriz
zâlimîn ve kulûbul hâsidîn feinne maal usri yusrâ inne maal usri yusrâ allâhümme innî es-elüke yâ men kadera bilyesrîne usrîn yessirlî külle men teassere aleyye biteysîrin minke ve âfiyeten yâ allâhu yâ allâhu yâ allâh vezkürnî bizikriz zâkirîn ellezîne
yezkurûnallâhe kıyâmen ve kuûden ve alâ cunûbihim ve yetefekkerûne fî halkissemâvâti vel-ard rabbenâ mâ halakte hâzâ bâtılen subhâneke fekınâ azâben nâr feizâ feragte fensab ve ilâ
rabbike fergab allâhümme innî es-elüke birrâgibîne ileyke ve bil-âyâtil beyyinâti en tahdaa lî kulûbel halki velbeşeri min külli ünsâ ve zekerin ecmaîn ve enteshirlî huddâmu hâzihis sûretişşerîfeti fî celbil erzâki lî haysu künte vefî def-il madarrâti annî ecmaîn yâ hafîzu yâ mugîs allâhümme innî es-elüke biismikel mürtefei ellezî
a’taytehû limen şi/te min halkıkes sâlihîn ve evliyâike ve esfiyâike ve ehyâyike en terzukanî rızkan min indike tugnî bihî fakrî ve taktau bihî alâikuşşeytâni min kalbî inneke entallâhul hannânul mennân elvehhâbur razzâk elffettâhul bâsıt elcevvâdul kâfî elganiyyül kerîm errazzâkul mu’tî ellatîful vâidüş şekûr zünniami velcûdi velkerem Allâhümme innî es-elüke bihakkike vebihakki
nebiyyike muhammedin sallallâhu aleyhi vesellem vebihakkı cûdike vekeremike vefadlike ve ihsânike yâ sâdıkul va’di lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn Allâhümme yessirlî
rızkan halâlen tayyiben ecib da’vetî bihakkike vebihakki hakkike yâ allâhu yâ allâhu yâ allâh bihakki ismikel azîm venebiyyike muhammedin sallallâhu aleyhi vesellem ve âlihî ve ashâbihit tâhirînet tayyibîn vebihakki fekacin mahmetin kâhin kâdirin
cebbârin mu’tî hayrurrâzıkîn mugnî elbâisul fakîr tevvâbun lâ ye/huzül cerâime Allâhümme yessirlî rızkan halâlen tayyiben min indike ve accil bihî yâ zelcelâli vel-ikrâm yâ kâfî yâ kefîl birahmetike yâ erhamerrâhimîn vesallallâhu alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî vesahbihîvesellem.


G.Esrar2
Allah razı olsun güzel bir davet @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] uygulayabilirsin.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
BLueSea 21:28 30.01.19
El Kindi Nickli Üyeden Alıntı:
Allah razı olsun güzel bir davet @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] uygulayabilirsin.
Tesekkurler kardesim evet buda iyiymis sen hadim daveti icin mi dedin uygulayabilirsin diye
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
El Kindi 22:14 30.01.19
Canodemir Nickli Üyeden Alıntı:
Tesekkurler kardesim evet buda iyiymis sen hadim daveti icin mi dedin uygulayabilirsin diye
Evet 1.madde, @hadimikutup hocamda herhalde bundan bahsetti.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Akbaba07 22:15 02.02.19
Allah razı olsun.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
maviokyanuslar 16:14 05.02.19
Astra Nickli Üyeden Alıntı:
Ey kardeşim bilki bu daveti şerif gizli bir hazinedir. Bu hazineden çoğu
kimselerin haberi yoktur. Bu davetin 99 çeşit büyük havvasları vardır.
Biz sana kısaca bir kaç havvasını bildireceğiz.

1-Eğer kalp gözünü açmak, aklını ve anlayışını geliştirmek istersen, kalbini
nurlandırmak ve ga ve hüzünden kurtulmak istersen, gece yarısı kalkıp taze
abdest alıp 2 rekat nafile namaz kıl. Sonra inşirah suresini ve davetini 7 defa
oku. Bu hal üzere 7 gece devam et. Gündüzleri riyazetli oruç tut. 7 gece tamam
olunca biiznillah maksat hasıl olur.

2-Eğer mahlukatın kalbini kendine muhabbet ve sevgi ile celp etmek istersen, her
gün güneş doğarken ve batarken inşirah suresini ve davetini 7 defa okumaya
devam et.
Biiznillah maksadın tez zamanda hasıl olur.

Sonunda ise bunu okumalıdır:
Allâhümma’tif kulûbe evlâdi âdeme vebenâti havvâ ilâ muhabbeti ileyye bilmuhabbeti velmuizzeti velmeveddeti bihakki hâzihissûreti vedda’veti vebihakki men enzelehâ vemen nezele bihâ vemen nezele aleyhi vebihakki ibâdikessâlihîn.

3-Kaza-i hacet, hertürlü kaza-i hacet için saba namazından sonra buhur yakıp
inşirah suresini ve davetini 41 defa oku.
Sonra bunu oku, biiznillah hertürlü
hacetin makbul olur.
okuyacak budur (41 defa okunacak)

Kul men yüneccîküm min zulumâtil berri velbahri ted-ûnehû tadarruan ve hufyeh, lein encânâ min hâzihî lenekûnenne mineş şâkirîn Kulillâu yüneccîküm minhâ vemin külli kerbin.

Sonra bunu oku:
Allâhümme bihakki hâzihis sûretişşerîfeti vedda’vetiş şerîfeti vel-âyetiş şerîfeti es-elüke entüncînî min (burda kurtulmak istediğin zorlukları söyle) ve entasrif annî yâ allâh min şerri (burdada düşmanlarının şerrinden kurtulmak istiyorsan onu söyle) hâzel
emrullezî ta’lemü velâ ya’lemhu ehadün gayruke inneke allâmul guyûb.

Her türlü şerlerden ve kötülüklerden emin olmak için, eğer cinlerin ve insanların şerlerinden emin olmak istersen bu daveti şerifi yazıp sonuna ayetel kürsiyide yazıp hatemi şerifide yazıp taşı. Biiznillah maksadın hasıl olur.
Hatemi şerif budurEy değerli kardeşim bu daveti şerifin havvası daa çoktur, lakin biz bu kadar
yazdık. Kıymetini iyi bilmek lazımdır.

Daveti şerif budur

Bismillâhirrahmânirrahim vesallallâhu alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî vesellem elem neşrah leke sadrak yâ muhammed vevada’nâ anke vizrak yâ cebrâîl ellezî enkada zahrak
yâ muhammed verafa’nâ leke zikrak yâ cebrâîl feinne ma-al usri yusrâ yâ muhammed inne maal usri yusrâ yâ cebrâîl feizâ feragte
fensab yâ muhammed ve ilâ rabbike fergab yâ cebrâîl
Allâhümme innî es-elüke yâ ilâhel evvelîne vel-âhirîn bielem neşrah leke sadrak en teşraha lî sadrî bil ismillezî şerahte bihî kalbu seyyidinâ muhammedin sallallâhu aleyhi vesellem yâ selâmu yâ selâmu yâ selâm yâ mu/minu yâ mu/minu yâ mu/min yâ
müheyminu yâ müheyminu yâ müheymin yâ azîzu yâ azîzu yâ azîz yâ cebbâr yâ mütekebbir veveda’nâ anke vizrak ellezî enkada zahrak yâ zâhiru lem tahfâ yâ hafiyyu anil ebsâr ihfinî an ebsâriz
zâlimîn ve kulûbul hâsidîn feinne maal usri yusrâ inne maal usri yusrâ allâhümme innî es-elüke yâ men kadera bilyesrîne usrîn yessirlî külle men teassere aleyye biteysîrin minke ve âfiyeten yâ allâhu yâ allâhu yâ allâh vezkürnî bizikriz zâkirîn ellezîne
yezkurûnallâhe kıyâmen ve kuûden ve alâ cunûbihim ve yetefekkerûne fî halkissemâvâti vel-ard rabbenâ mâ halakte hâzâ bâtılen subhâneke fekınâ azâben nâr feizâ feragte fensab ve ilâ
rabbike fergab allâhümme innî es-elüke birrâgibîne ileyke ve bil-âyâtil beyyinâti en tahdaa lî kulûbel halki velbeşeri min külli ünsâ ve zekerin ecmaîn ve enteshirlî huddâmu hâzihis sûretişşerîfeti fî celbil erzâki lî haysu künte vefî def-il madarrâti annî ecmaîn yâ hafîzu yâ mugîs allâhümme innî es-elüke biismikel mürtefei ellezî
a’taytehû limen şi/te min halkıkes sâlihîn ve evliyâike ve esfiyâike ve ehyâyike en terzukanî rızkan min indike tugnî bihî fakrî ve taktau bihî alâikuşşeytâni min kalbî inneke entallâhul hannânul mennân elvehhâbur razzâk elffettâhul bâsıt elcevvâdul kâfî elganiyyül kerîm errazzâkul mu’tî ellatîful vâidüş şekûr zünniami velcûdi velkerem Allâhümme innî es-elüke bihakkike vebihakki
nebiyyike muhammedin sallallâhu aleyhi vesellem vebihakkı cûdike vekeremike vefadlike ve ihsânike yâ sâdıkul va’di lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn Allâhümme yessirlî
rızkan halâlen tayyiben ecib da’vetî bihakkike vebihakki hakkike yâ allâhu yâ allâhu yâ allâh bihakki ismikel azîm venebiyyike muhammedin sallallâhu aleyhi vesellem ve âlihî ve ashâbihit tâhirînet tayyibîn vebihakki fekacin mahmetin kâhin kâdirin
cebbârin mu’tî hayrurrâzıkîn mugnî elbâisul fakîr tevvâbun lâ ye/huzül cerâime Allâhümme yessirlî rızkan halâlen tayyiben min indike ve accil bihî yâ zelcelâli vel-ikrâm yâ kâfî yâ kefîl birahmetike yâ erhamerrâhimîn vesallallâhu alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî vesahbihîvesellem.


G.Esrar2
Hocam bunun hatemi ne
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
canseda 20:38 19.09.19
Astra Nickli Üyeden Alıntı:
Ey kardeşim bilki bu daveti şerif gizli bir hazinedir. Bu hazineden çoğu
kimselerin haberi yoktur. Bu davetin 99 çeşit büyük havvasları vardır.
Biz sana kısaca bir kaç havvasını bildireceğiz.

1-Eğer kalp gözünü açmak, aklını ve anlayışını geliştirmek istersen, kalbini
nurlandırmak ve ga ve hüzünden kurtulmak istersen, gece yarısı kalkıp taze
abdest alıp 2 rekat nafile namaz kıl. Sonra inşirah suresini ve davetini 7 defa
oku. Bu hal üzere 7 gece devam et. Gündüzleri riyazetli oruç tut. 7 gece tamam
olunca biiznillah maksat hasıl olur.

2-Eğer mahlukatın kalbini kendine muhabbet ve sevgi ile celp etmek istersen, her
gün güneş doğarken ve batarken inşirah suresini ve davetini 7 defa okumaya
devam et.
Biiznillah maksadın tez zamanda hasıl olur.

Sonunda ise bunu okumalıdır:
Allâhümma’tif kulûbe evlâdi âdeme vebenâti havvâ ilâ muhabbeti ileyye bilmuhabbeti velmuizzeti velmeveddeti bihakki hâzihissûreti vedda’veti vebihakki men enzelehâ vemen nezele bihâ vemen nezele aleyhi vebihakki ibâdikessâlihîn.

3-Kaza-i hacet, hertürlü kaza-i hacet için saba namazından sonra buhur yakıp
inşirah suresini ve davetini 41 defa oku.
Sonra bunu oku, biiznillah hertürlü
hacetin makbul olur.
okuyacak budur (41 defa okunacak)

Kul men yüneccîküm min zulumâtil berri velbahri ted-ûnehû tadarruan ve hufyeh, lein encânâ min hâzihî lenekûnenne mineş şâkirîn Kulillâu yüneccîküm minhâ vemin külli kerbin.

Sonra bunu oku:
Allâhümme bihakki hâzihis sûretişşerîfeti vedda’vetiş şerîfeti vel-âyetiş şerîfeti es-elüke entüncînî min (burda kurtulmak istediğin zorlukları söyle) ve entasrif annî yâ allâh min şerri (burdada düşmanlarının şerrinden kurtulmak istiyorsan onu söyle) hâzel
emrullezî ta’lemü velâ ya’lemhu ehadün gayruke inneke allâmul guyûb.

Her türlü şerlerden ve kötülüklerden emin olmak için, eğer cinlerin ve insanların şerlerinden emin olmak istersen bu daveti şerifi yazıp sonuna ayetel kürsiyide yazıp hatemi şerifide yazıp taşı. Biiznillah maksadın hasıl olur.
Hatemi şerif budurEy değerli kardeşim bu daveti şerifin havvası daa çoktur, lakin biz bu kadar
yazdık. Kıymetini iyi bilmek lazımdır.

Daveti şerif budur

Bismillâhirrahmânirrahim vesallallâhu alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî vesellem elem neşrah leke sadrak yâ muhammed vevada’nâ anke vizrak yâ cebrâîl ellezî enkada zahrak
yâ muhammed verafa’nâ leke zikrak yâ cebrâîl feinne ma-al usri yusrâ yâ muhammed inne maal usri yusrâ yâ cebrâîl feizâ feragte
fensab yâ muhammed ve ilâ rabbike fergab yâ cebrâîl
Allâhümme innî es-elüke yâ ilâhel evvelîne vel-âhirîn bielem neşrah leke sadrak en teşraha lî sadrî bil ismillezî şerahte bihî kalbu seyyidinâ muhammedin sallallâhu aleyhi vesellem yâ selâmu yâ selâmu yâ selâm yâ mu/minu yâ mu/minu yâ mu/min yâ
müheyminu yâ müheyminu yâ müheymin yâ azîzu yâ azîzu yâ azîz yâ cebbâr yâ mütekebbir veveda’nâ anke vizrak ellezî enkada zahrak yâ zâhiru lem tahfâ yâ hafiyyu anil ebsâr ihfinî an ebsâriz
zâlimîn ve kulûbul hâsidîn feinne maal usri yusrâ inne maal usri yusrâ allâhümme innî es-elüke yâ men kadera bilyesrîne usrîn yessirlî külle men teassere aleyye biteysîrin minke ve âfiyeten yâ allâhu yâ allâhu yâ allâh vezkürnî bizikriz zâkirîn ellezîne
yezkurûnallâhe kıyâmen ve kuûden ve alâ cunûbihim ve yetefekkerûne fî halkissemâvâti vel-ard rabbenâ mâ halakte hâzâ bâtılen subhâneke fekınâ azâben nâr feizâ feragte fensab ve ilâ
rabbike fergab allâhümme innî es-elüke birrâgibîne ileyke ve bil-âyâtil beyyinâti en tahdaa lî kulûbel halki velbeşeri min külli ünsâ ve zekerin ecmaîn ve enteshirlî huddâmu hâzihis sûretişşerîfeti fî celbil erzâki lî haysu künte vefî def-il madarrâti annî ecmaîn yâ hafîzu yâ mugîs allâhümme innî es-elüke biismikel mürtefei ellezî
a’taytehû limen şi/te min halkıkes sâlihîn ve evliyâike ve esfiyâike ve ehyâyike en terzukanî rızkan min indike tugnî bihî fakrî ve taktau bihî alâikuşşeytâni min kalbî inneke entallâhul hannânul mennân elvehhâbur razzâk elffettâhul bâsıt elcevvâdul kâfî elganiyyül kerîm errazzâkul mu’tî ellatîful vâidüş şekûr zünniami velcûdi velkerem Allâhümme innî es-elüke bihakkike vebihakki
nebiyyike muhammedin sallallâhu aleyhi vesellem vebihakkı cûdike vekeremike vefadlike ve ihsânike yâ sâdıkul va’di lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn Allâhümme yessirlî
rızkan halâlen tayyiben ecib da’vetî bihakkike vebihakki hakkike yâ allâhu yâ allâhu yâ allâh bihakki ismikel azîm venebiyyike muhammedin sallallâhu aleyhi vesellem ve âlihî ve ashâbihit tâhirînet tayyibîn vebihakki fekacin mahmetin kâhin kâdirin
cebbârin mu’tî hayrurrâzıkîn mugnî elbâisul fakîr tevvâbun lâ ye/huzül cerâime Allâhümme yessirlî rızkan halâlen tayyiben min indike ve accil bihî yâ zelcelâli vel-ikrâm yâ kâfî yâ kefîl birahmetike yâ erhamerrâhimîn vesallallâhu alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî vesahbihîvesellem.


G.Esrar2
kazai haced için olan bölümde inşirah suresini 41 defa okuyoruz davet en alttaki uzun duamı oluyor iki tane daha dua var onlar nedir kafam karıştı
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Kulefb 20:40 19.09.19
Eline sağlık çok güzel bir paylaşımmm
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2