Vefk & Tılsım

Tevbe Suresi - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Vefk & Tılsım>Tevbe Suresi
Akineton 18:04 21.04.20
Tevbe Sure sinin 129. Ayeti olan şu:


Bismillâhirrahmânirrahîm. Lekadcâeküm rasûlüm min
enfüsiküm azîzün aleyhi mâ anittüm harîsün aleyküm bil
mü’minîne raufür rahîm. Fein tevellev fekul hasbiyallâhü lâ
ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun size içinizden ve
gayet izzetli bir rasul geldi. Zorlanmanız ona ağır geliyor. Üstünüze
titriyor. O, mu'minlere gayet merhametli ve şevkatlidir. (Ey
Rasulum) eğer senden yüz çevirirlerse de ki: Allah bana yeter.
Ondan başka ilah yoktur. Ben o'na dayanmaktayım ve o, o büyük
arşın Rabbidir.
Ayeti Kerime nin özelliği: Bir kimse bu Ayeti Kerime yi her gece
yedi (7) defa okursa, o gün ve gecenin içinde demir ve demirin
dışındaki şeyler o gece ve gecenin gündüzünde işlemez. O
kimseye ani bir ölüm gelmezki, o ani ölüm gaflet üzerinde iken
insana gelir.
Bir kimse, bu Ayeti Kerime nin aşağıda gelecek olan Cetvelini
gülsuyu, misk, amber ve zaferan ile tali-in Akrep burcunda iken
yazıp, bu Cetveli şerifi üzerinde taşırsa, ok, kılıç, demir ve bunların
dışındakiler tesir etmez.
Bu cetvelin otuz tesir sahası vardır. İnsanların ileri gelenleri ile
idarecilerin huzuruna kabul olunmada, dillerin bağlanmasında,
korkulu mekanlardan korunmak, savaş meydanlarında düşmana
galip gelmek, Cin şerrinden korunmak için, kendisinde bu Cetvelin
bulunduğu kimse için, her musibeti ve belayı men eder.
Bütün bu hasseleri kendinde toplayan mübarek Cetvel budur:


Bu Cetvel yazılır ve fahişeliğinden korkulan bir kadına adı
geçen bu Cetvelin suyu içirilirse, o kadın zina etmez.
Bu Cetvel yazılır ve eşyanın içine konulursa, o eşya Allah c.c.
ın izniyle muhafaza olunur.
Bu Cetvel bir kaba yazılır, yazı yağmur suyu ile imha edilir ve
bu su bahçenin sulandığı suyun içine atılırsa, Allah c.c.ın izniyle
meyveleri düşmez ve dökülmez.
Bu Cetvel bir kaba yazılır ve yazı su ile silindikten sonra, bu su
korkan bir kimseye içirilirse, o korkan kişi korkularından emin olur.
Bu Cetvel yazılır ve damat olan kimse bunu üzerinde taşırsa,
kendisine yapılan bağlama tesir etmez.
Bu Cetvel yazılır ve başı ağrıyan kimse üzerinde taşırsa, Allah
c.c. ın izniyle baş ağrısından kurtulur
Bu Cetvel yazılır ve yazı su ile silindikten sonra, karnı ağrıyan
kimse bunun suyunu içerse, karın ağrısından kurtulur.
Bu Cetvel yazılır ve yazı su ile silindikten sonra, bunun suyu
Kızamık çıkarmış bir kimseye içirilirse, ona fayda verir.
Bu Cetvel zindanda bulunan bir mahpus için iyi bir saatte ve
Kamer de dönen bir burçta iken yazılıp, mahpus olan kimse bu
Cetveli üzerinde taşırsa, en kısa zamanda hapisten kurtulur.
Bu Cetvel hayzı zor gelen kadın için, bir kaba yazılır ve yazı su
ile silindikten sonra bu su o kadına içirilirse, fayda verir.
Bu Cetvel Cuma günü hiç kullanılmamış yeni bir kaba yazıp,
yazı su ile silindikten sonra, bu su sihirli veya nefes darlığı olan kişi
gusül abdesti alırsa, Allah c.c. ın izniyle kurtulur.
Bu Cetvel yazılır ve evin yüksek bir yerine konursa, Allah c.c.
ın izniyle o eve katiyyen hırsız giremez.
Bu Cetvel sıkıntısı olan bir kimse için yazılır ve o kişi üzerinde
bu Cetveli taşır ise, lütuf sahibi olur. O kişi bütün ahvalinde
bununla iltifat görür.
Bu Cetveli bir kavmin reisi savaş zamanında üzerinde taşırsa,
Askeri bozguna uğramaz. Lakin o kişi taharet üzere olmalıdır.
Bu Cetvel yazılır ve suyu zehirlenen bir kimseye yedi (7) gün
aç karınla suyu içirilirse, Allah c.c. ın izniyle kurtulur.
Her Cuma günü bu Cetvelin suyunu içen kimsenin cismi
sıhhatli olur ve o kimseye keder ve elem ulaşmaz.
Bu Cetvel yazılır ve hasta olan kimseye suyu içirilirse, Allah
c.c. ın izniyle hasta için şifa olur.
Bu Cetvel bir sahife üzerine yazılır ve tohumun içine konulur
ise, ekilen o üründe bereketin çok olduğunu görürsün.
Bu Cetvel yazılır ve bakire bir kız üzerinde taşırsa, Allah Teala
nın izniyle bir ay içinde evlenir.
Bu Cetvel yazılır ve tüccar olan kimse eşyasının içerisinde
taşırsa, Allah c.c. ın izniyle o eşyada bereket meydana gelir.
Bu Cetvel yazılır ve bir gemiye konulursa, o gemi Allah Teala
hazretlerinin izniyle batmaz.
Bu Cetvel yazılır ve yolcu olan kimse üzerinde taşırsa, Allah
c.c. ın izniyle sağ salim vatanına döner.

Kaynak: ŞUMÛSUL ENVÂR VE KUNÛZUL ESRÂR
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147