Vefk & Tılsım

Çabuk boşanan kadın için - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Vefk & Tılsım>Çabuk boşanan kadın için
Aytekin 15:23 24.01.21
Çabuk boşanan kadın için: Cuma veya Pazartesi günü Zühre
saatinde yirmi (20) defa aşağıdaki Ayetleri ve sihir bozma Ayetini
bir kağıt üzerine yaz. Yazdığını su ile sildikten sonra o kadın bu su
ile gusül ederse, sihri iptal olur ve evlilikte sebat eder.

Yazılacak Ayetler budur:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Meselen kelimeten tayyibeten
keşeceretin tayyibetin aslühâ sâbitün ve feruhâ fis semâ-i tü’tî
ükülehâ külli hînin bi izni rabbihâ. Kâle mûsâ mâ ci’tüm bihis
sihru innallâhe seyübtilühü innallâhe lâ yüslihu amelel
müfsidîn.

Alıntı

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145