Vefk & Tılsım

Vekf ne zaman yazılır - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Vefk & Tılsım>Vekf ne zaman yazılır
Aysunnn 04:02 03.08.21
Güneş ve Ay aynı burçtayken ve özellikle de Karaay zamanında yapılacak olan özel çalışmalar da vardır. Bu çalışmalar çok şerli kabul edilen şeylerdir. Şimdilik, Güneş ve Ay aynı burçtayken vefk yapılmıyacağını bilmek yeterlidir.

---------- Post added 03.08.21 at 04:05 ----------

Güneş ve Ay'ın birbirlerine yaptıkları açılara göre hangi tarz vefk yapılacağını belirledikten sonra Yapılacak işin Sert veya yumuşak tabiatlı olmasına göre Ay'ın büyüme veya küçülme aşamasında oluşuna bakılır. Bu iki madde değişmez ve şart şeylerdir.
Bundan sonra Ay'ın, küçülme ya da büyüme dönemleri içinde hangi menazillerde olduğuna dikkat edilir ve yapılacak olan işin karakterine göre uygun bir menazil belirlenir.
Bundan sonra da vefkin ait olduğu yıldızın günü düşünülür ve çalışmanın o güne denk getirilmesi mümkünse o gün ya da o yıldızın gecesinde başlanır. En son olarak da günün saat dağılımı bulunarak vefkin yıldızının saati belirlenir.
Bütün bu sayılan faktörlerin bir araya getirilmesi çok zor değildir fakat bazı durumlarda belli bir vefkin yazılabilmesi için gereken en uygun zamanın gelmesi iki veya üç ay da sürebilir.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Aysunnn 04:08 03.08.21
Güneş ve Ay aynı burçtayken yani Birleşim halinde sayıldıkları zamanlarda genel kural olarak hiç bir konu hakkında vefk yapılmaz.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Aysunnn 04:36 03.08.21
işin daha ciddi olması istenirse söz konusu çalışma kağıtları yakılırken önce yapılacak olan yakma işlemine niyet edilmeli ve bir ısrafı ımar duası ile kağıtlara sinmiş olan enerjiler dağıtılmalıdır. Bundan sonra da kağıtları bütün olarak bırakmayıp, anlaşılmaz şekle gelene kadar makas veya bıçakla küçük parçalara ayırıp, ondan sonra yakmalıdır. Denilir ki, müsvedde kağıtları da vefklerle ilgili hâdimlerle ilişkilenmişlerdir ve bu kağıtların doğrudan yakılmaları veya çöpe atılmaları ya da kaza ile üzerlerine basılmaları gibi durumlar, hâdimlere karşı düşmanca bir tutum olur ve onlardan zarar görülür ya da en azından onlardan beklenen yardım alınamaz.

---------- Post added 03.08.21 at 04:39 ----------

İsrafu umar okunuşu:
Aksamtu aleykum Eyyetühel Umari vel caan Ellezi fi hezel Mekaan Dürriyyül Kuvveti Vel ceberuti vel heybeti Vel kudreti vel azameti vel kuvveti Vessatveti vel celaleti vel Cemaleti Vel ceberuti ,aksamtu aleyküm billahi El hayyul kayyum ellezi La yagfelu vela yenamu vela yemutu Ve bi külli kitabin enzelehü ve bi külli rusulin erselehü ve bi külli melekin mukarrabin fissema-i vel ardi Ve bi küllirruhaniyyetil ulviyyeti Li nebiyyillahi süleyman bin davud Ellezi eta-ahu el cinni vel insi vel mürdetü veşşeyatini Verriyahu vel vuhuşu Vettuyuru
En teberru kasemii Ve tetesarrafuu
min hezel mekani Hatta tahdaral muluki vel a'vaanu Ve teküünüü Müsaaidiine fii amelii Min kayri zararin vela ifsadin Bi hakki
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Aysunnn 04:44 03.08.21
DİĞER BİR USUL
Bir diğer nokta da Sevgisi, dostluğu, ilerlemesi veya kahrı istenen kimse için yapılacak olan vefkin, o kimsenin burcunun gün ve saatinde ve o burcun ait olduğu elementin vefkinin yapılmasıdır. Burcu bilinmeyen kişiler için yapılacak olan vefkin, dört elemente ait olan vefklerin her birinden birer tane olarak, dört tane yapılması bunun için istenen işe en uygun zaman ve saatin seçilmesi de tavsiye edilirse de bu yöntemler daha halka inmiş, kolay şeylerdir. Tabii bu sistemler de çalışabilir şeylerdir fakat yine de yukardaki diğer talimatların izlenmesi daha iyidir.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi