Yahyahoca ve Paylaşımları

HIZBUL SAKRAN (koruma kalkanı) - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 3 4 5  ... Sonuncu
Yahyahoca ve Paylaşımları>HIZBUL SAKRAN (koruma kalkanı)
Yahyahoca 11:38 19.12.17
Bu duayı İmam Ebubekir yazmıştır.Şeyh Seyyid Ali nin virdidir.

[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

En yüksek kuran ayetlerinden oluşmaktadır. İmam Ebubekir Hizbul sakran duasını kadar çaresiz kaldığı zamanlarda düşmanların zarar vermemesi için bu duayı okumuştur.
Düşmanları ona zara verememiştir.
Bu dua gece ve gündüz bir defa okunur öncesinde Fatiha Tavasul yapılır.
8 Fatiha ayrı ayrı bağışlanır.

Hizbul Sakran (En Yüksek Dua)
Faydaları zihinsel fiziksel koruma koruyucu kalkan sihri bozar ruhu kötülükten arındırır Hazine değerinde ölümcül hastalıklar için ilaç Doğa üstü güç bilgelik sinirli ve hırçın davranışlardan kurtuluş Yüksek enerji kötülüklere karşı koruyucu kötü niyetli insanların planlarını bozar Düşmanı yenilgiye uğratır.
Büyü,sihir bozmak ve ölümcül hastalık tedavi uygulama 6 gün sabah ve yatsı namazdan sonra bir defa okunur.Bu dua büyü bozmak için çok etkilidir.

Kara Büyü,Büyü,sihir Bozmak ve Ölümcül Hastalıkların Tedavisi İçin 6 gün sabah ve yatsı namazından sonra bir defa okunur.
Fiziksel ve zihinsel zararlardan kurtuluş ve rızık için faydalıdır.
Okumadan önce Fatiha Tavassul yapılır.

Hizbul Sakran Duası Türkçe Okunuşu Bismillahirrahmanirrahim.
1-Elif, lam mim.
2-Zalikel kitabu lareybe fihi. Hüdenlil müttekin.
3- ellezine yü’minune bil gaybi ve yukimunesselate ve mimma rezaknahüm yunfikun.
4-vellezine yü’minune bima unzile ileyke ve ma unzile min kablike ve bil ahireti hüm yukinun.
5- ulaike ala hüden min rabbihim ve ulaike hüm-ül muflihun. Ve ilâhukum ilâhun vâhid. lâ ilâhe illâ huver rahmânur rahîm. Allahümme ittebiu kadimü ileyke beyyine yedeyyi küllü nefesin vela hayetin vela hazemin ve hadüvetin ve darrufetin yâ durifü bihe ehallü semavati vel erdı.ve külle şey'in hüve fi ilmike keiynün eveadüken ükâfimü ileyke yedeyyü zalike küllüh illa hüvel hayyul kayyum. Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm. lillahi ma fi semavati ve ma fil erdı ve intü bedü vemâ fi enefüsüküm evatüh eftüh fühü yuhasibeküm bihillahü feyegufiru limenü yeşe ve yüazzibü men yeteşeu vallahü ala külli şey'in kadir. Âmener resûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihî vel mu’minûn(mu’minûne), kullun âmene billâhi ve melâiketihî ve kutubihî ve rusulih(rusulihî), lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih(rusulihî), ve kâlû semi’nâ ve ata’nâ gufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr(masîru) Lâ yukellifullâhu nefsen illâ vus’ahâ lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet rabbenâ lâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehu alellezîne min kablinâ, rabbenâ ve lâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(bihî), va’fu annâ, vagfir lenâ, verhamnâ, ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn(kâfirîne). Ve ene eşhedü bima şehidallahü bihi ve estevdiullahe hazihişehadete ve hiye li ve dia tün indallahi İneddine indallahil İslam. Kulillâhumme mâlikel mulki tû’til mulke men teşâu ve tenziul mulke mimmen teşâ’(teşâu), ve tuizzu men teşâu ve tuzillu men teşâ’(teşâu, bi yedikel hayr(hayru), inneke alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun). Tûlicul leyle fîn nehâri ve tûlicun nehâra fîl leyl(leyli), ve tuhricul hayya minel meyyiti ve tuhricul meyyite minel hayy(hayyi), ve terzuku men teşâu bi gayri hısâb(hısâbın). Bismillahirrahmanirrahim Allahümme inneyyi ehdatü bidarabillah düvülühü maşeallah kufülühü lâ ilâhe illallah bebühü muhammeden resullullah Allahümme sallallahü aleyhi ve alihi ve sellem segufühü la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.ehade binemin.

[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]


Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
hukar 11:39 19.12.17
Hocam muhteşem paylaşımlar yapıyorsunuz. Umarım değerini anlarlar. Allah razı olsun @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...].

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
masytla 12:02 19.12.17
hocam hakkınızı helal edin ve nolur bilgilerinizle bizi aydınlatın çok ihtiyacımız var

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Celcelutiye 16:09 20.12.17
werty 22:11 04.01.18
Bthn 19:21 09.01.18
SoN 21:55 09.01.18
iyiruh 23:13 16.01.18
İnşirah 10:10 26.01.18
Allah razı olsun Hocam..

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
acar 20:04 27.01.18
1 2 3 4 5  ... Sonuncu