Yahyahoca ve Paylaşımları

Evham ve vesveseden kurtulmak için tavsiye - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 
Yahyahoca ve Paylaşımları>Evham ve vesveseden kurtulmak için tavsiye
Yahyahoca 11:46 19.12.17
Ya Mümin esmasını niyet edip hergün 137 kez bir bardak suya okuyup için.
Af ve Magfiret İçin müminun 109 ayet
Rabbenâ âmennâ fagfir lenâ verhamnâ ve ente hayrur râhımîn.
Ey Rabbimiz! Biz inandık, bizi bağışla, bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.
Mümtehine Suresi’nin Fazilet ve Sırları
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:
"Her kim Mümtehine Suresini okursa, kıyamet gününde tüm mümin ve mümineler ona şefaatçi olur."(1)
Rivayet Edildi ki:
Bu sureyi okumaya devam edenler, haramdan korunur. Borçlu ise, borcunu kolaylıkla öder.
Bu sureyi okumaya devam edenlerin kalbindeki nifak yok olur.
Bu sureyi yazıp, zemzem dolu kabın içine koyar, bir miktar beklettikten sonra içmeye devam ederse, dalak şişmesi hastalığına bi-iznillah iyi gelir.
Nüfuzlu kişilere iş yaptırmak ve onları etkisi altına almak için,
Ya Aziz esmasını niyet edip hergün 5 vakit namazdan sonra 94 kez zikredin.
İmanla Ölmek İçin
“Ya Hayyu Ya Kayyum, Ya Zel Celâli Ve’l İkrâm,
Allahümme inni eselüke en tuhyiye kalbi bi nuri marifetike
ebeden,
Ya ALLAH, Ya ALLAH, Ya ALLAH Celle Celâlüh”
Fazilet :
(Bu duayı sabah namazının sünneti ile farzı arasında okuyan imanla ruhunu teslim eder.) [Tirmizi]
Kalbinde merhamet duyguları olması için,
niyet edip hergün 100 kez Ya Rahman esmasını zikredin.
Sevgili Peygamberimiz (sav):
"Her kim bu kelimelerle duâ eder de günahlarinin bagislanmasini diler veya dünya ve âhireti ile ilgili bir duâ ederse duâsi kabul olur ve istedigi verilir" buyurmustur..
....
Lâ ilâhe illallâhü vahdehü lâ şerikeleh, lehül-mûlkü velehül-hamdü ve hûve alâ külli şey'in kadir.
Elhamdü lillâhi ve Subhanallâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber.
Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil Aliyyil-aziym.
Bela, musibet ve düşman şerrinden korunmak için,
Ya Müheymin esmasını niyet edip hergün 145 kez zikredin.
Dünya ve ahiret mutluluğu için,
Ya Aziz esmasını hergün evden çıkarken niyet edip 94 kez zikredin.
Keder ve Sıkıntıdan Kurtulmak İçin
enam AYET 41
Bel iyyâhu ted’ûne fe yekşifu mâ ted’ûne ileyhi in şâe.
(Bu durumda) yalnız O’na dua edersiniz, O da dilerse (kurtulmak için) dua ettiğiniz sıkıntıyı giderir
Kalbinizin huzurlu olması ve nurlanması için
Ya Nur esmasını niyet edip hergün 256 kez zikredin.
Görünmezlere karşı korunma
"Yâ Hayyu Yâ Kayyûm Yâ Zül'Celâli vel'İkrâm es'eluke en tuhyiye kalbiy binûri mâ'rifetike ebeden Yâ Allâh Yâ Allâh Yâ Allâh Yâ Bedî'es semâvâti vel ard."
Anlamı:
"Mutlak diri ve kendisiyle kaîm yüce Zâtıyla ikram edici!.. Dilerim senden ebeden marifet nurûyla kalbimi diriltmeni!.. Yâ Allâh!.. Ey gökleri ve yeri bir örneği olmaksızın meydana getiren.
Düzenli Namaz Kılmak İçin
ibrahim süresi 40. ayet
Rabbic’alnî mukîmas salâti ve min zurriyyetî rabbenâ ve tekabbel duâ.
Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle; ey Rabbimiz! Duamı kabul et!
Her İşinizde Başarı İçin
İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve reeyten nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fe sebbih bi hamdi rabbike vestagfirh, innehu kâne tevvâbâ.
Allah’ın yardımı ve fetih (Mekke fethi) geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah’ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek tespihte bulun ve O’ndan bağışlama dile. Çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir.
Vesveseden Kurtulmak İçin enam süresi 1-3 ayetler
Elhamdu lillâhillezî halakas semâvâti vel arda ve cealez zulumâti ven nûr, summellezîne keferû bi rabbihim ya’dilûn. Huvellezî halakakum min tînin summe kadâ ecelâ, ve ecelun musemmen ındehu summe entum temterûn. Ve huvellâhu fîs semâvâti ve fîl ard, ya’lemu sirrakum ve cehrekum ve ya’lemu mâ teksibûn.
Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah’a mahsustur. Böyle iken inkâr edenler başka şeyleri Rablerine denk tutuyorlar. O öyle bir Rab’dır ki, sizi çamurdan yaratmış, sonra (her birinize) bir ecel tayin etmiştir. (Kıyametin kopması için) belirlenmiş bir ecel de O’nun katındadır. Siz ise hâlâ şüphe ediyorsunuz. Hâlbuki O, göklerde de Allah’tır, yerde de. Sizin gizlinizi de bilir, açığa vurduğunuzu da. Sizin daha ne kazanacağınızı da bilir.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
Aliye 13:06 19.12.17
Allah razı olsun hocam sizden vesvesesiz gün geçmiyorki bir yenisi eklenmesin inş faydalanak nasip olur
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Citlembik 13:39 19.12.17
Harikasınız hocam
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Labezerin 22:53 20.12.17
Eloa 00:26 21.12.17
werty 02:40 21.12.17
sarf 21:50 21.12.17
ozmercan 10:03 22.12.17
Och 00:14 30.12.17
İnşirah 10:10 24.01.18
1 2