Zikir

Zikir ve Adabı - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Zikir>Zikir ve Adabı
Tuana 19:51 18.06.17
Allah İsm-i Celâli, "ayaklar hareket halindeyken zikir edilemez".

Yürüyen bir insan, İçinde Allah İsm-i celâli olan bir ayeti okuyamaz. Okursa mesul olur. Çünkü dünyada ve kendi nefsinde şiddet, Olumsuz her şey yani Celâl tecelli eder, okuyan iptilaya uğrar..


Allah Esması asla tek olarak zikir edilmez

Allah ismi celali; Subhanallah, Elhamdülillah, Hasbiyallah, Maşaallah, Barikallah, Şükrallah, Rahman Allah, Rahiymullah, İnşaallah, Maşaallah, La ilahe illallah, Şafiallah,la ilahe illâllah gibi başka bir esma ile birlikte okunur"HACI ALİ HOCA


Bu güzel Paylaşım için teşekkürler

Rabbimizi zikretmek farzdır. Ancak kuranı kerim bu işi cemal esmaları ile yapmamızı önermektedir.Yüce Hakkın sıfatları ve isimleri zatının gerektirdiği hakikatler yönünden
dört kısma ayrılır..

Şöyleki:

a) Cemal sıfatları kısmı..
b) CELÂL sıfatları kısmı..
c) CELÂL ve cemal sıfatları arasındaki müşterek sıfatlar..
Bunlar kemal sıfatlarıdır..
d) Zatî sıfatlar kısmı..

İşbu dört kısımda toplanan isimleri ve sıfatları aşağıda, ait oldukları
kısımlara göre sıralamış bulunuyorum..
BİRİNCİ KISIM : Zâti sıfatlar ve isimler kısmı :
AllahEl-VahidEl-VitrEl-KuddûsEn-Nur


El-AhadEl-FerdEs-SamedEl-HayyEl-Hak


( Toplam : ON )
İKİNCİ KISIM : CELÂL sıfatına bağlı isimler ve sıfatlar kısmı :
BU ESMALAR ASLA VE KAT'A ZİKR OLARAK OKUNMAZEl-Kebir'ül-MütealEl-Kabiz'ül-HafidEl-ManiZül-Havliş-Şedid


El-Aziz'ül-AzimEl-Müzill'ür-RakibEd-Darr'ül-VarisEl-Kahir'ül-Gayyur


El-Celil'ül- KahharEl-Vasi'üş-ŞehidEs-Saburü Zül-BatışŞedid'ül-İkab


El-Kadir'ül-MuktedirEl-Kaviyy'ül MetinEl-Basir'üd-Deyyan

El-Macid'ül-VelîEl-Mümit'ül-MuidEl-Muzib'ül-Mufdil

El-Cebbar'ül-MütekebbirEl-Müntakimü
Zül-CELÂL Vel-İkramEl-Mecidüllezi
lem yekünn lehu küfüven ahad(Toplam : KIRK )
ÜÇÜNCÜ KISIM : CELÂL ve cemal sıfatları arasında müşterek olan kemal sıfatları kısmı:

BU ESMALAR CEMALİ ESMALAR TALİM EDİLDİKTEN SONRA ZİKİR EDİLMELİDİR

Er-Rahman'ül- MelikEl-Adl'ül-HakimEz-Zâhir'ül-BatınEl-Muhit'üs-Sultan


Er-Rabb'ül MüheyminEl-Veliyy'ül-KayyumEl-Veliyy'ül-MütealEl-Mürid'ül- Mütekellim


El-Halik'üs-SemiEl-Mukaddim'ül- MuahhirMalik'ül-Mülk'il- Muksıt

El-Basir'ül-HakemEl-Evvel'ül-ÂhirEl-Cami'ül- Ganiyyüllezi
leyse kemislihi şey'ün

( Toplam : YİRMİ DOKUZ )
DÖRDÜNCÜ KISIM : Cemal sıfatına bağlı isimler ve sıfatlar kısmı :

TALİM EDİLMESİ GEREKEN ESMALAR BUNLARDIR


El-Alim'ür RahimEl-Muizz'ül-HafızEl-Daim'ül-BakiEl-Mücmil'ül-Karib


Es-Selâm'ül-MüminEl-MukitEl-Bari'ül-BerrEl-Mücib'ül-Kefil


El-Bari'ül MusavvirEl-Hasib'ül-CemilEl-Mün'im'ül-AfüvEl-Hannan'ül-
Mennan


El-Gaffar'ül-VehhabEl-Halim'ül-KerimEl-Gafur'ür-ReufEl-Kâmil'ü lem yelid
velem yuled


Er-Rezzak'ül-FettahEl-Vekil'ül-HamidEl-Muğni'yül-MutiEl-Kâfi


El-Basit'ül-RafiEl-Mebdi'ül-MuhyiEn-Nafi'ül-HadiEl-Cevvadü
Züt'Tavl'iş-Şafi


El-Latif'ül-HabirEl-Musevvir'ül-VacidEl-Bedi'ür-ReşidEl-Muafi


( Toplam : ELLİ ÜÇ )
Rabbim razı olsun

Solumuz Allah'ın Celâl sıfatlarını, sağımız Cemal'ini temsil eder. Celâl yıkıcı güç, Cemâl yapıcı güç demektir. Ve Evren düalite (ikilem) üzerine var edilmiştir.

Varlık Cemalden, yokluk Celaldendir. Cennet Cemalden, Cehennem Celaldendir. Her iki sıfat da Allah'ın asli sıfatlarıdır.Mümin Allah'tan Allah'a sığınır.

Şeytanın kendine has kudreti kuvveti yoktur. Şeytan yani Celal sen fırsat verirsen güç kudret kazanır. Onun yemesi içmesi senin sol el ile yiyip içmendir. Sol el ile çok iş yapanlar Celali işleri önce kendilerini kahreder sonra onlar da başkalarını kahrederek tatmin olurlar.


Sol el ile asla tespih çekilmez..

Sağ el sağ dize konularak işaret parmağınla efâl yaparak zikir yaplır .


HACI ALİ HOCA


Rabbimizi zikretmek farzdır. Ancak kuranı kerim bu işi cemal esmaları ile yapmamızı önermektedir.

Emir cümlesi kullanır Mevlamız ve der ki; Beni esma ul hüsnam ile zikrediniz. Türkçesi güzel isimlerimle zikredin demektir.

İsimlerin güzelliği manaya bağlıdır"¦ Anlamı güzel, zararsız, kazançlı olmalı ve tanıyabildiğimiz kadariyle kendimize ve içinde yaşadığımız toplumun o zaman dilimindeki ihtiyaçlarına uygun olmalı"¦

Mesela günümüzde iman, ilim, teknoloji, bol ve ucuz rızık, güzel ahlak, bağışlanma, selam ve selamet, huzur ve güven vs. gibi ihtiyaçlar tecelli ettirilmelidir. Bir de kişi kendi ihtiyaçlarına göre bir esma veya esma gurubu ve ya bir ayeti seçerek okumalıdır.

Kurandan her ne maksatla okunursa o niyete göre görev yapan ya sin suresi veya vakıa-a suresi veya Kehf suresi gibi seçkin birçok sure toplumun selameti için okunmalıdır.


HACI ALİ HOCA


Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Burakk 02:47 20.06.17
Allah razı olsun çok faydalı bir paylaşım..

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
WhiteQueen 12:58 20.06.17
Emeğinize saglıkkk güzel bilgi paylaşımı teşekkürler

Allah razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
basak 11:13 21.06.17
RvP 17:25 03.08.17
Frost 21:06 03.08.17
Yürürken ayet okunmaz mı simdi

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Countries 23:01 25.04.18
Hud 01:02 27.03.19
Laedri 21:49 14.05.20
sayın ali hocam
burada 103 adet esma paylaşımı yapmışsınız
sanırım ben gözden kacırdım lakın mübdi vali gafur muhsi vedud kabıd halim şekür aliyy bais ve tevvab esmalarını göremedim
zahmet olmaz ise bu esmaların hangı gruba girdigi hakkında bilgi verebilirmisiniz
şimdiden teşekkürler

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi