Zikir

Zikir Nedir? - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Zikir>Zikir Nedir?
Serkan 20:17 07.09.17
Zikir Nedir?

Zikir yapanlar ikiye ayrılırlar:

a- Allâh'a yakîn için.

b- Cin denilen görünmez varlıklarla iletişim kurmak için.

Allâh'a yakîn için yapılan Allâh isimleri zikri, zaten beyni oluşturan bu isimlerin özelliklerini geliştirmek içindir. Esasen beyin, potansiyel olarak tüm Allâh isimlerinin açığa çıkacağı şekilde meydana gelmiştir. İnsandaki ilim, irade, kudret, algılama, değerlendirme, arınıp saflaşma, melekiyeti hissedip yaşama gibi özellikler; bunları oluşturan isimlerin beyinde belli miktarlarda her gün tekrarı ile gelişir artar. Bu konuda en önemli nokta, tekrar edilen sayının kişiye göre değişken ve yaklaşık bir sayıda olmasıdır. Mesela "Müriyd" ismi iradeyi güçlendirmek için çekilir, günlük 3600-4500 arası bir sayı, tecrübeme göre yeterlidir. Yüz eksik veya yüz elli fazlanın hiçbir zararı yoktur. Her yerde çekilebilir bu zikirler. "DUA ve ZİKİR" kitabında "Özel ve Genel Zikirler" bölümünde tavsiye ettiğim isimler, kişiye, inansa da inanmasa da devam etmesi hâlinde yarar sağlar.


Hüddam ilmi de denen cinlerle bağlantı kurmadaki Esmâ zikirleri veya çeşitli cin isimleri ise, ebced hesabına göre düzenlenmiş isimlerin spesifik sayılarına göre yapılır ve bu zikirlerin insan beyninde birtakım zararları oluşur. Bu uygulamada kesin olarak o sayılar kadar tekrarlanır isimler. Ne bir eksik ne bir fazla. Tenha bir yerde yalnızken uygulanır. Bu tarz zikir, FM radyoda mesela 98.6 MHz istasyonuna bağlanmak gibi bir cinnî frekansa bağlanmak amacıyla yapılır. 98.8 MHz veya 98.5 MHz'e geldiğinizde bağlanamazsınız o istasyona. Cinler de dalgaboyu bedenler olarak belirli frekanslara sahiptir ve o frekanstan aranırlar. Ama onlara bağlananlar çok çok büyük çoğunlukla onların yönetimine kaptırırlar kendilerini ve sonları kötü olur.

Sonuç olarak bilelim ki, Allâh'a yakîn yolu, ilim ve zikirden geçer.Alıntı

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Havasokulu 20:27 07.09.17
Sayın @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...], Allah razı olsun. Paylaşımlarınızın devamını bekleriz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Serkan 20:33 07.09.17
Cennet 22:48 07.09.17
İnşirah 11:46 29.01.18
ZİKİR! ENTEL HADI ENTEL HAK LEYSEL HADI ILLA HUUUU

LAFZA I CELLALIN KALBLERİ AKORD EDİŞİ

Zikir,hareket (ritm), ses ve nefes unsurlarını içeren koplike bir yöntemdir..

Bu değişik unsurlar bir ahenk içinde birlikte çalışarak ilâhî bir orkestrasyon oluştururlar.

Zikir hareketleri 1’li, 2’li, 3’lü ve 4’lü ritmlerden kuruludur. Bu ritmler, kendi içlerinde değişik hızlarda uygulanırlar..

Hareketlerin amacı; beyni ve bedeni aktive etmektir..

Bu salınım hareketleri, özellikle beyin içindeki epifiz ve hipofiz bezlerini tahrik ederek, daha güçlü çalışmasına neden olmakta ve beyinde yeni devreler, yeni nöron gruplaşmaları kurulmaktadır.. Kurulan bu yeni devreler, birbirleri arasında uyumlu hale geçerek, güçlü bir senkronizasyon sağlanmaktadır..

Bu ise, olağanüstü yeni imkanlar demektir..

Hipofiz bezi, kalp gözünün açılmasında, yani duyu ötesi görme sisteminin çalışmasında etkili olan bir bezdir..

Epifiz bezi ise, ruh gözü ile ilgilidir.. Duyular ötesi sezgi sistemini çalıştırır.. Dolayısıyla bu bezlerin harekete geçişi, duyular ötesi âleme girişi başlatır..

Bedendeki bezlerin patronu durumundaki hipofiz bezinin güçlü çalışması, otomatik olarak diğer bezleri de etkiler.. Bedendeki tüm salgı bezleri ve bu bezlere bağlı enerji merkezleri, şimdiye kadar sessiz kalmış, bilinmeyen fonksiyonlarını icra etmeye başlar..

Beden güçlenir ve yenilenir..

Yine bu hareketler, iç kulak içindeki sıvının hareketini sağlar. Bu sıvının içindeki sinir uçları uyarılarak değişik oluşum ve açılımlara yol açar..

Dervişlerin salınım ve dönüşlerini inceleyen bazı bilim adamları, olumlu sonuçlarını tespit ederek, özellikle zekâya yönelik hastalıkları, hastalara bu salınım ve dönme hareketlerini yaptırarak tedâvi etmeye başlamışlardır..

Zikirde verilen ritmlerle evrenin var olan ritmi yakalanır..

Ritim, evrenin nabız atışlarıdır..

Kalbin kendisi de bu ilahî ritimle çalışır..

Her an zikirdedir..

Nefesimiz de bir başka ritimle sürekli zikir yapar..

Zikrin değişik ritimlerle bedendeki manevralari; ebedî sevgiliye, Allah’a sesleniştir..

Dolayısıyla zikir, evrensel entegrasyonda çok önemli bir unsurdur..

Zikir yaparken Allah sözü, Allah isimleri veya Allah tamlamaları kullanılır...

Amaç; Allah’a çağrıdır.. Kutsallığa çağrıdır..

Allah adı söylendikçe büyük bir enerji açığa çıkar..

Allah adı bir motor güçtür.. Bir reaktördür..

Enerji üretir ve dağıtır..

İlâhî enerji üretiminin temel taşı Ismi Celal adıdır..

Allah adı söylendikçe bir radyoaktif ışıma ortaya çıkar..

Ve.. Bilinen radyasyon olayı gibi herkesi etkiler..

Ruhları ve bedenleri arıtan ve damıtan bir etlidir bu..

İyiye, doğruya ve güzele yöneltir..

Zikre başlandığı anda âdeta bir enerji santrali işlemeye başlar..

Madde ötesi boyutlardan, madde boyutuna doğru ilâhî enerji akımı oluşur..

Allah adı bir anahtar, bir şifredir..

Bugün gelişen teknoloji sayesinde ses titreşimleriyle açılan kapılar yapıldı..

Aynen bunun gibi Allah adı da kalplerin kapısını ilahî âleme açar..

İnsan ruhunu ve bedenini akord eder..

Hücreleri ve atomları yüksek kozmik titreşimlerle uyum içine sokar..

Allah / insan senkronizasyonu kurulur..

Kitlenmiş olan beden enerji merkezleri Allah ismiyle açılır..

Havada normal nefes yoluyla alamadığımız çok ince değerlerde bir enerji türü bulunur..

Zikirde gerek nefes alırken, gerek nefes verirken uygulanan vurgu sistemiyle, damağa ve burun köküne vurulan nefes ayrışarak içindeki “özel enerji”, önce beyine, sonra sağ ve soldaki enerji kanallarından bedene yayılır..

Beyni ve bedeni şarj ederek bu tür enerji eksikliği nedeniyle çalışamayan enerji merkezlerini çalıştırmaya başlar..

Temizleyici, iyileştirici ve kalitelendirici işlev görür..

Beyinin bugünkü tıp tarafından henüz çözülemeyen bölümleri, gerçek fonksiyonlarını ifâ etmeye başlar..

Elektrik enerjisi olmadan bir elektronik âlet nasıl çalışmazsa, gerekli özel enerji olmadan da beyinin bu bilinmeyen bölümleri çalışmaz..

İşte, olağanüstü bazı olaylar ancak bu esrârengiz bölümlerin çalışması ile ortaya çıkar..

İnce enerji çekimi ile bedende biriken olumsuz enerjiler de boşaltılır, beden rahatlar..

Kalpleri etkileyen yüksek heyecanlar ve hazlarla dervişi hızla ergime noktasına taşır..

Egonun kabuklarını soyar.. Aşk yolunu açar.. Evrenin sevgi sistemine ulaşmayı kolaylaştırır.. Aşksızları aşka çağırır..

Zikir, içtenlik, saflık ve kendini bırakışla yapılmalıdır..

İnsanın kendini olduğu gibi zikre vermesi, zikrin ve vecdin ilk şartıdır..

Gerçek vecd, gerçek ilahî entegrasyon,

gerçek ergime noktası bu kendini bırakışla başlar..

Vecd aydınlığa giden yoldur..

Vecd halinde, zihin ve beden bilinmeyen değişimlere uğrar..

Zaman, mekân ve düşünce sınırlarının ötesine geçilir..

Bilgi ve güç temizlenen zihne dolar..Vecd haline bağlı olarak enerji inişi çoğalır..

Metafizik alışverişin boyutu artar.. Enerji duvarı aşılır

Nefes terapi vurgulu nefes teknikleriyle zikrin nuruyla tutmali zikir teknikleriyle suur enerjisi aciga cikar yolunu bulur tikali kanallar acilir necst temizlenir
ENTEL HADI ENTEL HAK LEYSEL HADI ILLA HUUU

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
mavibutterfly 12:03 01.02.18
Paylasim için Allah c.c. sizden razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Jq 14:23 01.02.18
İpek 00:29 23.02.18
Rahman'in zikrinden yüz çevirene şeytan musallat olur ve arkadaşi olur. sonra gerçekleri saptirir ve onu hidayetten uzaklaştirir. onlarsa bu durumda hâlâ hidayette olduklarini sanirlar.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
asenasutay 17:00 01.10.19
Peki tek bir niyet veya dilek için birden fazla zikir yani farklı farklı zikirler yapabilir miyiz gün içinde...

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi