Zikir

Günahsız Ölmeye Vesile Olan Zikir - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 3 
Zikir>Günahsız Ölmeye Vesile Olan Zikir
HavasHoca 03:31 26.04.16
1) Lâ ilâhe illallâhu vahdehu ve Allahu ekber.
2) Lâ ilâhe illallâhu vahdeh
3) Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh.
4) Lâ ilâhe illallâhu lehül'mülkü velehül'hamd.
5) Lâ ilâhe illallâhu ve la havle vela kuvvete illa billâh.

Bu hadisi şerifin müjdesi bir gün içinde kim bunu okursa veya bir gece içinde okursa yahut bir ayın içinde okursa veya okuduğu gün ölürse veya okuduğu gece,gece çıkmadan ölürse veya okuduğu ayın içinde ölürse günahları affedilmiş olarak ölür. Günahsız ölür.
(Hatib, Târihu Bağdad,no:597, 2-181, Nesâi es-Sünenü'l kübra, no:9773)
Hadis-i Şerifin ravisi Eğarr Ebu Muslim(radiyallahu anh) dedi ki:
"İşte her kim bu kelimeleri öleceği zaman söylerse (cehennem) ateş(i) ona dokunmaz."
(İbnu Mace, edeb:54,no:3794)
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
HavasHoca 03:32 26.04.16
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 03:44 26.04.16
Dünyanın Her Türlü Derdine Beş Tevhid Zikri

Ebû Hüreyre (Radıyallahu Anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasûlüllâh (S.A.V.) parmaklarıyla beş (tevhid kelimesini ) sayarak şöyle buyurmuştur :
“ Her kim : ‘Bir olan Allâh’tan başka hiçbir ilâh yoktur, Allâh her şeyden büyüktür. Bir olan Allâh’tan başka ilâh yoktur.
Allâh’tan başka hiçbir ilâh yoktur, O’nun hiçbir ortağı yoktur. Allâh’tan başka hiçbir ilâh yoktur, mülk O’na aittir, hamd O’na mahsurdur.
Allâh’tan başka hiçbir ilâh yoktur, Allâh’ın yardımı olmadan hiçbir günahtan dönüş ve hiçbir ibadete kuvvet yoktur’ derse,
İşte her kim bunları bir gün içinde yahut bir gece içerisinde veya bir ay içinde söyle de sonra o gün içinde yahut o gecede veya o ay içerisinde ölürse, kendisi için günahları bağışlanır (günahsız olarak Allâh’-u Te’âlâ’ya kavuşur).”
Bu duayı okuyan her türlü dünyanın dert ve tasasındna kurtulur.
Her türlü hayırlı dileğin kabulü için okunur.
Katı kalplerin yumuşamasını isteyenler okuyabilir.
Bütün günahalrına affı için okunabilir.
( Hatib Tarihu Bağdat, no 597,2/181; Nesâi,es- Sümenü’l-kübra, no: 9773, 6/12; Şemsüddin Muhammed ibnü’l-Cezeri, el-Hısnü’l-hasin,sh:38,-Hazinetü’l-esrar hamişi-)
*****
Bu beş Tevhid Zikrinin Okunuşu:
“Lâ ilâhe illallâhu vahdehü vallâhu ekber”
“Lâ ilâhe illallâhu vahdehü”
“Lâ ilâhe illallâhu lâ lâşerîke leh”
“Lâ ilâhe illallâhu lehu’l mülkü ve lehu’l hamdü”
“Lâ ilâhe illallâh lâ havle velâ kuvvete illâ billah”
***
Ebû Hüreyre ve Ebû Sa’id (Radıyallahu Anhümâ) Rasûlüllâh (S.A.V.) in şöyle buyurduğuna şahitlik etmişlerdir :
“ Kul: ‘Allâh’tan başka hiçbir ilâh yoktur, Allâh her şeyden büyüktür’ dediği zaman, Allâh-u Azze ve Celle: ‘Kulum doğru söyledi, Benden başka hiçbir İlâh yoktur’ her şeyden büyük olan Benim buyurur.
Kul: ‘Bir olan Allâh’tan başka hiçbir ilâh yoktur’ dediği zaman, (Allâh’-u Te’âlâ): ‘Kulum doğru söyledi, bir olan Benden başka hiçbir İlâh yoktur’ buyurur.
Kul: ‘Bir olan Allâh’tan başka hiçbir ilâh yoktur ve O’nun hiçbir ortağı yoktur’ dediği zaman, (Allâh’-u Te’âlâ): ‘Kulum doğru söyledi, Benden başka hiçbir İlâh yoktur, mülk Bana aittir,hamd Bana mahsustur’ buyurur.
Kul: ‘Bir olan Allâh’tan başka hiçbir ilâh yoktur, Allâh’ın yardımı olmadan hiçbir günahtan dönüş ve hiçbir ibadete kuvvet yoktur.’ dediği zaman, (Allâh’-u Te’âlâ): ‘Kulum doğru söyledi, Benden başka hiçbir İlâh yoktur, Benim yardımım olmadan olmadan hiçbir günahtan dönüş ve hiçbir ibadete kuvvet yoktur ‘ buyurur.”
(Hadis-i şerifin râvîsi Eğarr Ebû Müslim (Radıyallahu Anh) dedi ki :” İşte her kim bu kelimeleri öleceği zaman söylerse (cehennem) ateş (i) ona dokunmaz.”
(İbnû Mâce, Edeb: 54, no:3794, 2/1246; Nesâi, es- Sümenü’l kübrâ,no:9774,6/12; İbnü Hibbân,Rikâk,no: 851,3/131)
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
desperado 22:10 09.05.16
aydemir 22:45 09.05.16
Değerli üyelerimiz lütfen forumdaki konulara yorumlar yazınız,sorular sorunuz,konular açınız,Konulara mesajlar yazınız ve chat bölümündeki sohbetlere katılınız.Sizleri forumda daha aktif görmek isteriz.Hep birlikte forumumuzu canlı tutalım.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 00:01 10.05.16
Dile de kolay gelen bu çok faziletli zikirleri dilimize teşbih yapalım.


Değerli üyelerimiz lütfen forumdaki konulara yorumlar yazınız,sorular sorunuz,konular açınız,Konulara mesajlar yazınız ve chat bölümündeki sohbetlere katılınız.Sizleri forumda daha aktif görmek isteriz.Hep birlikte forumumuzu canlı tutalım.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Ejder 16:45 29.09.16
İnşirah 10:41 10.03.17
Tuana 11:22 20.04.17
SiLence 00:21 24.04.17
1 2 3