Zikir

Fakirlik Borç ve Dünyevi Sıkıntılar İçin Zikirler - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 3 
Zikir>Fakirlik Borç ve Dünyevi Sıkıntılar İçin Zikirler
Havasokulu 00:26 22.02.18
Fakirlik, borç ve dünyevi sıkıntılar Allah’ın biz kullarına bahşettiği nimetlerdendir. Her ne kadar biz bunun tersini görüyor olsak da, Allah'ın verdiğinde bir hikmet olduğu gibi, vermediklerinde yada aldıklarında da hikmetler vardır. Sıkıntıya, borca yada belaya mübtela olan kişiler, bunun Allah'tan olduğuna inanıp sabrederlerse ecri çok büyüktür. Peygamber efendimiz “ ibadet edenlerin ibadetlerinin karşılığının tartılarak verileceğini, bela ve musıbete uğrayıp sabredenlerin ise hesapsız olarak mükafatlandırılacaklarını” haber veriyor. Ayrıca her sıkıntı, keder, borç ve elemler insanın günahlarına kefaret olurlar. Şimdi, bunlar nimet değilde nedir? Yeter ki biz, sabretmeyip isyan ederek bu nimetleri külfete çevirmeyelim. Kul, fakirde olsa zenginde olsa Allah'a şükretmekten geri kalmamalıdır. Kuranı kerimde mevlamız “eğer şükrederseniz artırırım, nankörlük ederseniz azabım çok şiddetlidir” buyuruyor.

Aşağıda, bir sıkıntı, borç yada fakirliğe düşenler için değişik kitaplarda tavsiye edilen dua ve iltica usullerini bulacaksınz. Ben acizin bu konuda sizlere en büyük tavsiyesi Şükretmenizdir. Elinizdekiler az bile olsa ona şükretmelisinizki, Allah elinizde olmayanları size versin.

Bunun için, her sabah kuşluk vaktinde (güneş doğduktan 45 dk. Sonradan itibaren öğle namazına 20 dk. Kalana kadar) en az 4 rekat şükür namazı kılmak. Buna duha, kuşluk yada işrak namazıda deniz. Namazın sonunda da 11 istiğfar, 11 salatı nariye, 1 fatiha ve 11 ihlası şerif okumanız çok faydalıdır.

Şimdi kitaplarda yazan diğer tavsiyeler.

1 - Güneş doğarken, güneşe karşı oturup 300 defa besmele ve o miktarda salat ve selam okuyan kimseye Allah, ümit etmediği yerden para gönderir. Bir sene buna devam eden kimse senenin sonunda zengin olur.

2 - 5 vakit namazdan sonra Ya Rahim ismi celilini 289 defa tekrar eden kimseye Allah iyi ahlak ve büyük bir gelir ve sağlık verir.

3 - El Vahhabu ismini okumaya devam eden kimsenin rızkı bol ve geliri çok olur. Maddi zorluklardan kurtulur. Beş vakit namazdan sonra 14 defa okumak çok tesirlidir.

4 - Er Razzaku zikrine devam eden ve her gün sabah vakti sabah vakti 308 defa Ya Rezzak dedikten sonra evinden veya ikametgahından çıkan kimsenin rızkı hiç ümit etmediği yerden gelir. Zorluktan kurtulur.

5 - Zor durumda olan bir kimse ve geliri az olan bir kimse Ya Latif ismini 16641 defa okur ve Allah'tan rızık isteyerek dua ederse Allah o kişinin duasını kabul eder ve servet sahibi yapar.

6- Her sabah 489 defa “Yâ Fettâh” ismi şerifinin zikrine devam eden kimseye hayır kapıları açılır.

7- Sıkıntılı yada borçlu kimse her sabah 1000 defa Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîme devam ederse sıkıntılarından kurtulur.

8- İstiğfara devam eden kimse, her sıkıntıdan kurtulur, ummadığı yerden rızıklanır. [İbni Mace]İstigfâra devam edeni, Hak Teâlâ, her türlü sıkıntı ve üzüntüden uzaklaştırır, geçim darlığından da kurtarır, ferahlığa çıkarır, ummadığı yerden rızka kavuşturur.)[Nesâî]

9- Hergün sabah akşam yedi kere, Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hü aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabb-ül arşil azîm okuyan, dünya ve âhiret sıkıntısından kurtulur. [İbni Sünnî]

10- Abdullah bin Ömer Radıyallahu Anh naklediyor: Bir adam Rasûlullah Aleyhisselâm'a geldi ve: Yâ Rasûlallah! Dünya benden yüz çevirdi ve elimdeki mal azaldı diye şikâyette bulundu. Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselâm: Sen meleklerin duâsı ve yaratılmışların tesbihinden neredesin? Bütün yaratıklar onunla rızıklanıyorlar, niçin bu tesbihi okumuyorsun buyurdu. Adamcağız: Yâ Rasûlallah! O tesbih nedir? deyince
Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdular:
Fecrin doğuşundan sabah namazını kılıncaya kadar yüz kere: Sübhanallahi ve bihamdihî, sübhanallahil azîm estağfirullah. de ki, dünya boyun eğerek, alçak bir şekilde sana gelsin. Ve böyle dersen, Allah söylediğin her kelimeye karşılık kıyamet gününe kadar, kendisini tesbih eden bir melek yaratır ki, onun sevabı senin olur dedi.

11- Bir kimse evine geldiğinde Fatiha ve İhlâs Sûresini okursa, Cenâb–ı Hak o evden fakirliği giderir, onun yerine huzur ve bereket ihsan eder.

12 - Evine girerken İhlâs sûresini okuyan fakirlik görmez.

13- Hz. Ali Radıyallahu Anh naklediyor: Kim günde yüz defa: Lâilâhe illâllâhü'l–melikü'l hakkulmübîn derse, bu zikir onun için fakirlikten kurtuluş, kabir yalnızlığında kendisine yoldaş olur; bununla zenginliği celbetmiş ve cennetin de kapısını çalmış olur.Kim bu zikri her gün ikiyüz kere okursa, Allah Teâlâ'dan ne isterse ona verir.

14- Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Selem, bir gün mescide geldiğinde Ensar'dan Ebû Umâme'yi kederli şekilde gördü. Ona Yâ Ebâ Ümâme! Namaz vakti değil, niçin mescitte oturuyorsun? diye sordu. Ebû Ümâme Yâ Resûlâllah! Bir takım sıkıntılar ve borçlar beni çâresiz bıraktı dedi. Buna karşılık Allah Rasûlü Sallallahu Aleyhi ve Selem Söylediğin zaman, Allah'ın: üzüntünü ve borçlarını gidereceği bir söz, bir duâ öğreteyim mi sana?deyince, Buyur öğret Yâ Resûlallah! dedi. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselâm, sabah akşam okumasını tavsiye ettiği şu duâyı öğretti. Allahümme innî eûzü bike mine'l hemmi ve'l hazen ve eûzü bike mine'l aczi ve'l kesel ve eûzü bike minel cübni vel buhli ve eûzü bike min galebeti'd–deyni ve kahri'r–ricâl.
Hz. Ebû Ümâme diyor ki: Rasûlüllâh'ın öğrettiği bu duâyı sabah akşam okumaya devam ettim. Allah Celle Celaluhu, kısa sürede bütün gam ve kederimi giderdi ve borçlarımı ödetti.

15- Bedelini ödemek şartıyla hür olmak için sahibiyle anlaşma yapmış olan bir köle (mükatep-yazışmalı köle de denir) hz. Ali’ye gelir ve Sahibimle anlaştığım parayı ödemekten âciz kaldım, bana yardın ediniz der. Hz. Ali ona: Rasûlullah Aleyhisselâtu Vesselâm'ın bana öğrettiği kelimeleri sana öğreteyim. Onu okuduğun takdirde üzerinde Sebir dağı kadar borcun olsa da Allah Teâlâ onu sana ödettirir der ve şu duayı öğretir.
Allah'ım, yeterince helâlinden vererek beni haramından koru. Lütfunla ver, başkasına muhtaç etme.

16- İbn–i Abbas Radıyallâhu Anh Efendimiz Aleyhisselâm'dan naklediyor: Her kim, Cuma namazından sonra, oturduğu yerden kalkmadan yüz defa Sübhânallahi vebihamdihî sübhânallâhilazîm vebihamdihî estağfirullah, derse Allah Teâlâ onun yüzbin günahını, ana babasının da yirmi dörtbin günahını bağışlar.

17- Vedduha suresini hergün sabah namazından sonra 11 defa okuyan kimsenin rızkı bol ve maişeti geniş olur. Herşey de muvaffakıyet yolu açılır.

18- Kureyş suresini sofraya oturulduğunda yemek üzerine Bismillahirrahmanirrahim ile beraber okunursa ve ondan yenirse Allah(c.c) o yemeği bereketli ve mübarek kılar.

19- Şems suresini çok okuyanın nasibi bol olur ve her gittiği yerde iltifat görür, başarılı olur.

20- Her gece Vakıa suresi okuyan fakirlik görmez.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Capella 07:51 22.02.18
Allah razı olsun inşallah.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İpek 10:48 22.02.18
Dün okudum yorum yazamamıştım eline diline yüreğine sağlık hocam

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
TMO 15:31 22.02.18
Labezerin 21:14 23.02.18
werty 21:51 23.02.18
Fakirlikten kurtulmak için; sabah namazından önce evin dört köşesine, kıblenin sağından başlanarak her köşeye on kere ya razzak ya razzak okumak gayet mücerrebdir. Her günün ilk saatinde otuz sekiz defa ya razık zikredilirse, Cenab-ı hak o kimseye beklemediği yerden rızk bahşeder ve rızkı bol olur. Bir hafta boyunca, sabah namazından önce bir miktar amber buhur edilerek günde bin bir defa innallahe hüve’r-razzaku zü’l-kuvveti’lmetin esması zikredilirse fakirlikten kurtulunur, rızkı bollaşır. Umulmadık yerlerden rızık kapıları açılır. Zenginler zümresine dahil olunur.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
BUSEM35 01:10 24.02.18
Havasokulu 01:33 24.02.18
BUSEM35 Nickli Üyeden Alıntı:
Rabbim sizden razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Astra 02:08 24.02.18
Derdekea 10:07 24.02.18
1 2 3