Zikir

Üveysilik Zikri Aldatmacası Bid'at - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 
Zikir>Üveysilik Zikri Aldatmacası Bid'at
HeaveN 23:40 10.04.18
Arkadaşlar insanlara kendilerinin seçilmişler olduklarını söyleyerek, güzellikler anlatarak kandıran, insanlara sayılı zikirler vererek cinleri musallat eden bu grubun deşifresini kanıtlarıyla beraber paylaştım.

Öncelikle bu ayeti okuyalım:
-Kim, kendisine hidayet (doğru yol) besbelli olduktan sonra peygambere karşı çıkar, mü’minlerin yolundan başkasına uyarsa, onu yöneldiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir varış yeridir.
-NİSA Suresi 115. ayet

Üveysiliği Çıkaran, Üveyslerin Hocası Muharrem Karabay'ın Aşkı Üveysi kitabından bir kaç kesit:
-Şeb i Aruzun sonlarında bir gün erkek kardeşlerimiz kırmızı kaftanlı, başında kırmızı fes, üstünde beyazımsı duvak, altın kemer ve elbiseyle (üstün sanat eseriyle ve altın işçiliğiyle süs-lenmiş) akıllara durgunluk verecek güzellikte süslü, elbiseli bir kız görecekler.
-Sayfa 45

-Erkek kardeşlerim kendilerini genç yaşta ve çok yakışıklı;kız kardeşler de çok güzel görecekler. Kız kardeşler karşısında çok yakışıklı ve çok güzel giyimli, kendisi ile evlenmek isteyen bir erkek görecekler. İşte O Rabbimizin cemalidir, resmidir.Zatı asla değildir."
-Sayfa 45

Kur'an'da ne diyor ona bakalım:
Şura Suresi 51. Ayet: Allah, bir insanla ancak vahiy yoluyla, yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip, izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz O yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Evet arkadaşlar bu kitapta zikri yapan kişilerin rüyada Yakışıklı bir erkek görüleceğini, onun sizle evlenmek istediğini ve o yakışıklı erkeğin haşa Allah'ın cemali olduğu söyleniyor. Allah niye sizle evlenmek istesin ki Şu saçmalığa bakar mısınız
Size bir kaç bilgi veriyim. Cinler insanlara rüyalarında yakışıklı bir erkek şeklinde gözükebiliyorlar. Havas kitaplarında internette araştırın görürsünüz. Cinler insanlarla evlenebilir. Kırmızılı, altınlı görcekler kendilerini diyor. Kırmızı renk cinlerde şehvet uyandırır severler. Cinlerle altınların ilişkisini zaten biliyosunuz defineciler iyi bilir.
Tahminimce böyle bir şey gören birisi karşısında cin görmüştür.

-"Kur’an da Rabbimiz: “Ben kulumun fazlına göreyim.”diye buyurmaktadır. Siz de fazlınıza göre Rabbimizin cemalini görmüş ve yaşamış olmaktasınız. Ne büyük mutluluk. " Sayfa-45

Kuranda böyle bir ayet yok araştırın.

-" Rabbimiz sizi Sevgilisi olarak seçtikten sonra iki mehirden birini mutlaka verir: Araba veya Ev." Sayfa-46

Arkadaşlar Üveyslik zikri yapanların çoğunun ruhsal sıkıntıları olduğunu farkettim. Psikolojileri aşırı derecede bozulmuş.


-Rüyada hayvan şeklinde nefsinizi görürsünüz diyorlar.Köpek, kurt, yılan vb. hayvanların rüyada görülmesi cin musallatı belirtileridir.

-Üzerime nurlar yağdığını görüyorum diyorlar. Hayır artık cinleri görmeye başlamıssınız hayırlı olsun. Cinler insanlara beyaz, siyah, mavi ışık parçacıkları şeklinde gözüküyorlar. Araştırabilirsiniz.

-Bu kadar lutüf yaşadığını söyleyenler var?
-Hayal gücü fazla olan daha çok şey yaşıyor. Üveys zikrine yeni başlayan biri sürekli üveyslerin yaşadıklarını izler. O kadar çok izleyince beyine yerleşiyor tabi. Artık yolda ayağına taş takılsa kesin üveys olduğum için diyorlar. Mesela bir yerde dinledim bu zikri yapanlardan biri yolda ayağına taş takılınca durup beklediğini söyledi, bunun kendisi için bir uyarı olduğunu düşünüyormuş.
-Üveysler kendilerinin sıddık olduğu söylüyorlar. Hatta bir ara facebook sayfalarında paylaşmışlardı. Hayret makamındayız diyorlardı. Evliyadan üstün peygamberden düşük makamdayız diyorlardı. İmamı Azam Ebu Hanife 40 yıl yatsı namazının abdestiyle sabah namazını kılsın. Sen git 2 ay günde yarım saat zikir yap kendini ondan üstün gör.
Ayrıca normal ibadetlerini yapanları küçümsüyorlar. Hayvani nefisli diyorlar.Cennette yükselmek için yapıyorlar diyorlar. Kendilerini cennetin en üst katlarında görüyorlar.

-Muharrem Karabay denilen adam sizleri zikirden çıkınca çok kötü şeyler başınıza gelir diye korkutuyor. Sakın korkmayın. Evet doğru diyor kötü şeyler yaşarsınız ama cinler size rahatsızlık verir. Eğer musallat belirtileri varsa bir rukye olmanızı tavsiye ederim.


Üveysilik Zikri Aldatmacası Bid'at

Muharrem Karabay denilen şahıs kendisine cehennemi anlatmıyacağına dair söz vermiş ama nedense Cenneti anlatıyor sürekli. Her çektiğiniz La ilahe illallah için Cennette sizin için bir ağaç dikilir diyor. Allah'ın korku dolu bir Allah olmadığını sadece sevilmesi gereken bir Allah olması gerektiğini söylüyor. Ayrıca o kadar sapkın bir grup ki Kader kavramını çok yanlış anlatıyor, Dünya için dua edilmemesi gerektiğini söylüyorlar. Cennet cehennem içinde dua etmeyin diyorlar. Dua bile ettirmiyorlar nerdeyse. Üyeleri dua etmeye korkuyorlar. Cennet için değil, Cehennemden korktuğu için değil. Sadece Allah'ı sevdikleri için ibadet ettiklerini söylüyorlar. Oysa sürekli Cennet'ten bahsediyorlar. Ayrıca sayıları da baya fazla 80 bin kişi olduklarını söylüyorlar.

"Dinimiz korkutma ve müjdelemeyi dengeler. Sadece müjdeleyici rivayetlere, ayetlere yer verilmemeli, korkutucu, cehennemi, cehennem azabını hatırlatıcı naslara da konuşmalarda, vaazlarda yer verilmelidir. Yine rivayetten anlıyoruz ki "Allah'tan korkutulmaz, Allah sevdirilir" gibi günümüzde, diyaneti zayıf veya tamamen sathi olan kişi ve çevrelerce çokca söylenen sözler çok eskilerde de söylenmiş, ve ulema tarafından da gerekli cevap verilmiştir: "Madem Kur'an hem korkutuyor, hem de müjdeliyor, biz de irşadlarımızda hem cehennemi hatırlatıp korkutacağız, hem de cenneti hatırlatıp müjdeleyeceğiz.""
- Kütübi Sitte Tercüme Ve Şerhi 4. Cilt Sayfa-227 Prof. Dr. İbrahim Canan

Müslüman korku ve ümit arasında olmalı ayetlerde hadislerde geçiyor. Bunları bilmiyorlar galiba.
-Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah’a (azabından) korkarak ve (rahmetini) umarak dua edin. Şüphesiz, Allah’ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. -A'RÂF Suresi 56
-Onlar, korkarak ve ümid ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. -SECDE Suresi 16. ayet
-Hz.Ali R.A buyurduki:Ah keşke beni anam doğurmasaydıda ben cehennemin adını duymasaydım.
-Kâfirler için hazırlanmış ateşten sakının. ALİ İMRAN-131

Hadisler:

“ Hz. Peygamber (a.s.m), ölüm döşeğinde olan bir genci ziyaret etti ve ona “Kendini nasıl buluyorsun?” diye sordu.
O da “Ey Allah’ın Resulü! Vallahi, ben Allah’ın rahmetini ümit ediyorum, ama günahlarımdan da korkuyorum.” diye cevap verdi.
Bunun üzerine Hz. Peygamber (a.s.m), "Böyle bir konumda olan bir kulun kalbinde bu iki husus birlikte yer almışsa, muhakkak ki Allah, ona ümit ettiği şeyi verir, korktuğu şeyden de emin kılar.” buyurdu.”
(Tirmizî, cenaiz, 11; İbn Mace, Zühd, 31).

“Muhakkak ki, en güzel söz / sözlerin en güzeli Allah’ın kitabıdır. Hedyin / yol gösterici rehberlerin en güzeli, (Hz.) Muhammed’in rehberliğidir. İşlerin en kötüsü sonradan icat edilenlerdir (bidatlardır). Her bidat dalalettir."(Müslim, Cuma, 13; İbn Hacer, X/511)

-Aişe radıyallahu anha'dan rivayet edildiğine göre, Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"Kim bizim bu dinimizde ondan olmayan bir şey ortaya çıkarırsa, o şey kabul edilmez."
Müslim'in bir rivayeti şöyledir:
"Kim bizim dinimizde olmayan bir şey yaparsa o merduttur, makbul değildir."
(Buhari, Sulh 5; Müslim, Akdiye 17,18. Ayrıca bk. İbni Mace, Mukaddime 2)

-Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
‘Ümmetimin sonunda bazı insanlar olacak, sizlere ne sizin ne de babalarınızın duymadığı şeyleri haber verecekler! Sizleri onlardan şiddetle sakındırırım!’ buyurdu.”
Müslim 6

-Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
‘Ahir zamanda çok yalancı deccaller olacak! Size, ne sizin ne de babalarınızın duymadığı haberler getirecekler! Sizleri onlardan sakındırıyorum! Sakın sizi sapıtıp fitneye düşürmesinler!’ buyurdu.”
Müslim 7

-Hz. Peygamber (s.a.s) Ebû Hureyre'den rivayet edilen bir hadislerinde:
"... Ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacak, kurtuluşa eren fırka (Fırka-ı Naciye) dışında kalan yetmiş iki fırka cehenneme gidecektir."
buyurmuşlardır. Ayrıca bu türden olan hadislerin devamında sahabîlerin, Fırka-ı Naciye'den sormaları üzerine Hz. Peygamber (s.a.s), Fırka-ı Naciye'yi:
"Benim yürüdüğüm yola ve bu yolda beni takip eden ashabımın yoluna uyanlardır."

-"İşlerin en kötüsü sonradan ihdas edilenlerdir." (Müslim, Cum'a, 43)

-"Sonradan ihdas edilen her şey bid'attır." (İbn Mâce, Mukaddime, 7)

-"Her bid'at dalalettir." (Müslim, Cum'a, 43)

-"Din namına sonradan ortaya çıkarılan şeylerden sakının. Gerçekten sonradan ortaya çıkarılan her şey bid'attır ve her bid'at de sapıklıktır. Bu durumda sizin yapmanız gereken şey, benim sünnetime ve birer hidayet ve irşad rehberi olan halifelerimin sünnetlerine sarılmanızdır." (Ebû Dâvud, Sünnet, 5)

-"Allah bid'at sahibinin orucunu, namazını, sadakasını, haccını, umresini, cihadını, sarfını (maddi yardımını), şehadetini kabul etmez. O, kılın yağdan çıktığı gibi İslâm'dan çıkar." (İbn Mace, Mukaddime, VII//49).

-Abdullah b. Abbâs (r.a.)`dan rivâyet edilen bir hadiste şöyle buyrulur: "Allah, bid`at sahibinin amelini, bid`atından vazgeçinceye kadar kabul etmez." (İbn Mâce, Mukaddime, 7/50).

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Celcelutiye 00:15 11.04.18
Ben bu adamın kitabını okumadım ama yazılanlar yanlış tabiki uveysligi veysel karani hz lerinden dinlemek lazım bide La ilahe illallah zikri diye görmüştüm ilgimi çekmişti ve tarikat derslerinden bi farkı yoktu.Ben o zikrin kerametini yaşadım sıddık mührü,nefis sembolü ben kaplan gördüm ve korkutmaya çalışan üstüme atlayan bi kaplan değildi orta yaşlarda kendi halinde geziyordu 4 sene musallat yaşadım odamda sallanan idam ipleri gördüğümü bilirim zikir başladıktan günler sonra gördüm kaplanı ve o zamanlar musallat Allahın izni ile ve degisik tertiplere bitmişti.Kokular duydum tabiki bunları yazmam bile yanlış size sırrımı anlatıyorum ama in cin işi değil yani bu zikir.Adamin birisi kitap satmak için saçmalamışsa bunu Veysel Karani zikrine maal etmek yanlış olur.Daha bu gün sorular kısmında nakşibendi tarikatından birisinin dolandırdığı bir mağduru okudum evini sattirmis forum üyesine.Simdi bu tarikatin ayıbı midir o şahsın ayıbı mi ? Ben bu kerametleri yaşadım ama o kapıya ait olmadığımı hissettim ben Risale Nur okuyorum inşallah şakird olurum bi gün sadece zikirde veya hallerde sikinti yok bilin istedim.Kendi yaşadıklarımı yazdım.Cubbeli Ahmet hoca her hafta farklı bir olayla insanların gözünde aşalaniyor peki bu tarikatı mi lekeler ? Kendini bilen bi insan bunun şahsın sorunu olduğunu bilir.He cübbeli ahmet hocayada lafim yok.Yanmaz kefen satıyor diye haber yaptılar ben bu olaylardan önce kefene yazılan 11 esma ve kefene koyulan hilye ı şerif 'in yüzü suyu hürmetine kabir azabı çekmez diye bir çok kaynakta görmüştüm.Cubbeliye bir muhabbetim yok 1 kere gitmedim sohbetine ama onun ağzından çıkanlar tarikatı mi lekeler ? Kadiri tarikatının Ubeydullah hz. Istanbuldayken yanına gittim zikrine yanında sadece havas işleriyle uğraşıp icazet kovalayan 1 kamyon adam vardı bunlar kadiri tarikatını mi lekeler ? Risale Nur okuyucularından Hasan akar atatürk e hakaret etti diye haberlere cıktı hapis yattı bu Risale nur u mu karalar ? Herkes her bilgiyi hazmedemez Herkes kendine yapar.Kisacasi bu adam yuzunden uveysleri karalamak yanlis olur. Saygilarimla

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HeaveN 08:03 11.04.18
Geçmişteki büyük evliyalardan ders almaya üveysilik denir. Benim eleştirdiğim şey üveysilik değil. Üveysilik zikri 10 yıldır ortaya çıktı ve bu zikri ortaya çıkaran kişi Muharrem Karabay. Bu zikri yaparak önce evliyalardan sonra Peygamberimiz (sav)'den ders alıyorlarmış. Diğer alem bunlara ders veriyolarmış. Cinler ve şeytanların oyuncağı olan bu gruba karşı dikkatli olmak lazım. Hadiste Allah bid'at sahibini dinden çıkarır diyor. İşin ne kadar ciddi olduğunu anlamışsınızdır umarım. Ahir zamanda bu gibi fitnelerden Allah bizleri korusun. Hadisler zaten bu grubun nasıl bir grup olduğunu açıklıyor. Ayrıca bu zikri yapıp musallata uğrayan, delirmek üzere olan, psikolojisi bozulan bir çok insan duydum. Ahir zaman fitnelerinden biri de bu üveysilik zikri.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Serkan 22:55 15.04.18
manyetik 04:43 17.08.18
BEHAEDDİN i buhari HZ nin kurmuş oldugu nakşi tarikatı peygamber efendimizden icazetli ve üveysi olarak kurulmuş bir tarikattır behaeddin hz leri başka tarikatların en üst mertebesi bizim ilk basamagımızdır buyurmuştur
başka üveysi aramaya gerek yoktur

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
hallaci 14:14 19.06.19
@[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

Siz yaptınız mı bu zikri?

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
hallaci 14:18 19.06.19
@[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

Size kelimesi kelimene katılıyorum. Bende bir yıldırım uyguluyorum bu zikri ve panikle atağım, anksiyetem geçti. Sağlığım tamamen düzeldi. Bahsedilen kerametleri de tel tek yaşadım hala yaşıyorum. Uygulanmadan ve bir iki kendini bilmez kişinin davranışı yüzünden önyargılı davranıp yanlış yönlendirmemeliyiz insanları.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
fatih1453 12:00 08.09.19
Ben uygulamada yanlis gormuyorum amma velakin grubu nasil ve sohbetlerinde ne anlatiyor bilmem

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
seroo725 16:12 09.09.19
bende bu zikri yapıyorum illaki sohbetleri dinlemenize gerek yok zikirde herkesin bildiği şeyler var aksi br durum yok anlayacagınız allahın rızası ile olmayan şeyden ne hayır gelir ne devam

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
tosbaaa 10:24 15.09.19
HeaveN Nickli Üyeden Alıntı:
Arkadaşlar insanlara kendilerinin seçilmişler olduklarını söyleyerek, güzellikler anlatarak kandıran, insanlara sayılı zikirler vererek cinleri musallat eden bu grubun deşifresini kanıtlarıyla beraber paylaştım.

Öncelikle bu ayeti okuyalım:
-Kim, kendisine hidayet (doğru yol) besbelli olduktan sonra peygambere karşı çıkar, mü’minlerin yolundan başkasına uyarsa, onu yöneldiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir varış yeridir.
-NİSA Suresi 115. ayet

Üveysiliği Çıkaran, Üveyslerin Hocası Muharrem Karabay'ın Aşkı Üveysi kitabından bir kaç kesit:
-Şeb i Aruzun sonlarında bir gün erkek kardeşlerimiz kırmızı kaftanlı, başında kırmızı fes, üstünde beyazımsı duvak, altın kemer ve elbiseyle (üstün sanat eseriyle ve altın işçiliğiyle süs-lenmiş) akıllara durgunluk verecek güzellikte süslü, elbiseli bir kız görecekler.
-Sayfa 45

-Erkek kardeşlerim kendilerini genç yaşta ve çok yakışıklı;kız kardeşler de çok güzel görecekler. Kız kardeşler karşısında çok yakışıklı ve çok güzel giyimli, kendisi ile evlenmek isteyen bir erkek görecekler. İşte O Rabbimizin cemalidir, resmidir.Zatı asla değildir."
-Sayfa 45

Kur'an'da ne diyor ona bakalım:
Şura Suresi 51. Ayet: Allah, bir insanla ancak vahiy yoluyla, yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip, izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz O yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Evet arkadaşlar bu kitapta zikri yapan kişilerin rüyada Yakışıklı bir erkek görüleceğini, onun sizle evlenmek istediğini ve o yakışıklı erkeğin haşa Allah'ın cemali olduğu söyleniyor. Allah niye sizle evlenmek istesin ki Şu saçmalığa bakar mısınız
Size bir kaç bilgi veriyim. Cinler insanlara rüyalarında yakışıklı bir erkek şeklinde gözükebiliyorlar. Havas kitaplarında internette araştırın görürsünüz. Cinler insanlarla evlenebilir. Kırmızılı, altınlı görcekler kendilerini diyor. Kırmızı renk cinlerde şehvet uyandırır severler. Cinlerle altınların ilişkisini zaten biliyosunuz defineciler iyi bilir.
Tahminimce böyle bir şey gören birisi karşısında cin görmüştür.

-"Kur’an da Rabbimiz: “Ben kulumun fazlına göreyim.”diye buyurmaktadır. Siz de fazlınıza göre Rabbimizin cemalini görmüş ve yaşamış olmaktasınız. Ne büyük mutluluk. " Sayfa-45

Kuranda böyle bir ayet yok araştırın.

-" Rabbimiz sizi Sevgilisi olarak seçtikten sonra iki mehirden birini mutlaka verir: Araba veya Ev." Sayfa-46

Arkadaşlar Üveyslik zikri yapanların çoğunun ruhsal sıkıntıları olduğunu farkettim. Psikolojileri aşırı derecede bozulmuş.


-Rüyada hayvan şeklinde nefsinizi görürsünüz diyorlar.Köpek, kurt, yılan vb. hayvanların rüyada görülmesi cin musallatı belirtileridir.

-Üzerime nurlar yağdığını görüyorum diyorlar. Hayır artık cinleri görmeye başlamıssınız hayırlı olsun. Cinler insanlara beyaz, siyah, mavi ışık parçacıkları şeklinde gözüküyorlar. Araştırabilirsiniz.

-Bu kadar lutüf yaşadığını söyleyenler var?
-Hayal gücü fazla olan daha çok şey yaşıyor. Üveys zikrine yeni başlayan biri sürekli üveyslerin yaşadıklarını izler. O kadar çok izleyince beyine yerleşiyor tabi. Artık yolda ayağına taş takılsa kesin üveys olduğum için diyorlar. Mesela bir yerde dinledim bu zikri yapanlardan biri yolda ayağına taş takılınca durup beklediğini söyledi, bunun kendisi için bir uyarı olduğunu düşünüyormuş.
-Üveysler kendilerinin sıddık olduğu söylüyorlar. Hatta bir ara facebook sayfalarında paylaşmışlardı. Hayret makamındayız diyorlardı. Evliyadan üstün peygamberden düşük makamdayız diyorlardı. İmamı Azam Ebu Hanife 40 yıl yatsı namazının abdestiyle sabah namazını kılsın. Sen git 2 ay günde yarım saat zikir yap kendini ondan üstün gör.
Ayrıca normal ibadetlerini yapanları küçümsüyorlar. Hayvani nefisli diyorlar.Cennette yükselmek için yapıyorlar diyorlar. Kendilerini cennetin en üst katlarında görüyorlar.

-Muharrem Karabay denilen adam sizleri zikirden çıkınca çok kötü şeyler başınıza gelir diye korkutuyor. Sakın korkmayın. Evet doğru diyor kötü şeyler yaşarsınız ama cinler size rahatsızlık verir. Eğer musallat belirtileri varsa bir rukye olmanızı tavsiye ederim.


Üveysilik Zikri Aldatmacası Bid'at

Muharrem Karabay denilen şahıs kendisine cehennemi anlatmıyacağına dair söz vermiş ama nedense Cenneti anlatıyor sürekli. Her çektiğiniz La ilahe illallah için Cennette sizin için bir ağaç dikilir diyor. Allah'ın korku dolu bir Allah olmadığını sadece sevilmesi gereken bir Allah olması gerektiğini söylüyor. Ayrıca o kadar sapkın bir grup ki Kader kavramını çok yanlış anlatıyor, Dünya için dua edilmemesi gerektiğini söylüyorlar. Cennet cehennem içinde dua etmeyin diyorlar. Dua bile ettirmiyorlar nerdeyse. Üyeleri dua etmeye korkuyorlar. Cennet için değil, Cehennemden korktuğu için değil. Sadece Allah'ı sevdikleri için ibadet ettiklerini söylüyorlar. Oysa sürekli Cennet'ten bahsediyorlar. Ayrıca sayıları da baya fazla 80 bin kişi olduklarını söylüyorlar.

"Dinimiz korkutma ve müjdelemeyi dengeler. Sadece müjdeleyici rivayetlere, ayetlere yer verilmemeli, korkutucu, cehennemi, cehennem azabını hatırlatıcı naslara da konuşmalarda, vaazlarda yer verilmelidir. Yine rivayetten anlıyoruz ki "Allah'tan korkutulmaz, Allah sevdirilir" gibi günümüzde, diyaneti zayıf veya tamamen sathi olan kişi ve çevrelerce çokca söylenen sözler çok eskilerde de söylenmiş, ve ulema tarafından da gerekli cevap verilmiştir: "Madem Kur'an hem korkutuyor, hem de müjdeliyor, biz de irşadlarımızda hem cehennemi hatırlatıp korkutacağız, hem de cenneti hatırlatıp müjdeleyeceğiz.""
- Kütübi Sitte Tercüme Ve Şerhi 4. Cilt Sayfa-227 Prof. Dr. İbrahim Canan

Müslüman korku ve ümit arasında olmalı ayetlerde hadislerde geçiyor. Bunları bilmiyorlar galiba.
-Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah’a (azabından) korkarak ve (rahmetini) umarak dua edin. Şüphesiz, Allah’ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. -A'RÂF Suresi 56
-Onlar, korkarak ve ümid ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. -SECDE Suresi 16. ayet
-Hz.Ali R.A buyurduki:Ah keşke beni anam doğurmasaydıda ben cehennemin adını duymasaydım.
-Kâfirler için hazırlanmış ateşten sakının. ALİ İMRAN-131

Hadisler:

“ Hz. Peygamber (a.s.m), ölüm döşeğinde olan bir genci ziyaret etti ve ona “Kendini nasıl buluyorsun?” diye sordu.
O da “Ey Allah’ın Resulü! Vallahi, ben Allah’ın rahmetini ümit ediyorum, ama günahlarımdan da korkuyorum.” diye cevap verdi.
Bunun üzerine Hz. Peygamber (a.s.m), "Böyle bir konumda olan bir kulun kalbinde bu iki husus birlikte yer almışsa, muhakkak ki Allah, ona ümit ettiği şeyi verir, korktuğu şeyden de emin kılar.” buyurdu.”
(Tirmizî, cenaiz, 11; İbn Mace, Zühd, 31).

“Muhakkak ki, en güzel söz / sözlerin en güzeli Allah’ın kitabıdır. Hedyin / yol gösterici rehberlerin en güzeli, (Hz.) Muhammed’in rehberliğidir. İşlerin en kötüsü sonradan icat edilenlerdir (bidatlardır). Her bidat dalalettir."(Müslim, Cuma, 13; İbn Hacer, X/511)

-Aişe radıyallahu anha'dan rivayet edildiğine göre, Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"Kim bizim bu dinimizde ondan olmayan bir şey ortaya çıkarırsa, o şey kabul edilmez."
Müslim'in bir rivayeti şöyledir:
"Kim bizim dinimizde olmayan bir şey yaparsa o merduttur, makbul değildir."
(Buhari, Sulh 5; Müslim, Akdiye 17,18. Ayrıca bk. İbni Mace, Mukaddime 2)

-Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
‘Ümmetimin sonunda bazı insanlar olacak, sizlere ne sizin ne de babalarınızın duymadığı şeyleri haber verecekler! Sizleri onlardan şiddetle sakındırırım!’ buyurdu.”
Müslim 6

-Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
‘Ahir zamanda çok yalancı deccaller olacak! Size, ne sizin ne de babalarınızın duymadığı haberler getirecekler! Sizleri onlardan sakındırıyorum! Sakın sizi sapıtıp fitneye düşürmesinler!’ buyurdu.”
Müslim 7

-Hz. Peygamber (s.a.s) Ebû Hureyre'den rivayet edilen bir hadislerinde:
"... Ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacak, kurtuluşa eren fırka (Fırka-ı Naciye) dışında kalan yetmiş iki fırka cehenneme gidecektir."
buyurmuşlardır. Ayrıca bu türden olan hadislerin devamında sahabîlerin, Fırka-ı Naciye'den sormaları üzerine Hz. Peygamber (s.a.s), Fırka-ı Naciye'yi:
"Benim yürüdüğüm yola ve bu yolda beni takip eden ashabımın yoluna uyanlardır."

-"İşlerin en kötüsü sonradan ihdas edilenlerdir." (Müslim, Cum'a, 43)

-"Sonradan ihdas edilen her şey bid'attır." (İbn Mâce, Mukaddime, 7)

-"Her bid'at dalalettir." (Müslim, Cum'a, 43)

-"Din namına sonradan ortaya çıkarılan şeylerden sakının. Gerçekten sonradan ortaya çıkarılan her şey bid'attır ve her bid'at de sapıklıktır. Bu durumda sizin yapmanız gereken şey, benim sünnetime ve birer hidayet ve irşad rehberi olan halifelerimin sünnetlerine sarılmanızdır." (Ebû Dâvud, Sünnet, 5)

-"Allah bid'at sahibinin orucunu, namazını, sadakasını, haccını, umresini, cihadını, sarfını (maddi yardımını), şehadetini kabul etmez. O, kılın yağdan çıktığı gibi İslâm'dan çıkar." (İbn Mace, Mukaddime, VII//49).

-Abdullah b. Abbâs (r.a.)`dan rivâyet edilen bir hadiste şöyle buyrulur: "Allah, bid`at sahibinin amelini, bid`atından vazgeçinceye kadar kabul etmez." (İbn Mâce, Mukaddime, 7/50).
Selamun aleyküm. Paylaşım için sagolun
Ben de 3 yıl önce bu zikri çok cektim ve nefsimi gördüm diye sevindim. Tabi günaha dalınca bıraktım. Geçenlerde yine bir hafta kadaryaptim. Oğlum ellerinizden öper 3.5 yaşında hep kabuslarla çığlıklar attı. Burada yazılanları okudum ne alaka dedim. Altı üstü salavattevhid. Ama cidden ne zaman zikir çeksem gece uyandiriliyorum oğlum çığlıklar atıyor öyle böyle değil.
Üzerimde koruma olduğundan pek bisey yaşamadım bunun dışında. Ama soruyorum bu nasıl oluyor. Bazen diyorum ki iyi işte teheccud namazını kaçırmasın diyorum. Ama musallatlarla iş yapmaya başlayınca devamı gelir diye korkuyorum.
Anlatır mısınız. Bilen hocalarım anlatsın. Tevhid slavata musallat niye geliyor

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2