Zikir

Zikirin Faydaları ve Faziletleri - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Zikir>Zikirin Faydaları ve Faziletleri
Ehl Dost 09:10 01.12.18
Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamdeder, O’nu her türlü noksanlık ve ayıptan tenzih ederiz. Zâkirlerin seyyidi olan Efendimiz’e, onun âline, ashabına ve kıyamete kadar onlara güzellikle tâbi olan mü’minlere salât ve selam olsun.
Şimdi; bizler ilk önce zikrin muhteva ve maksadından özetle bahsedecek, sonra da zikrin fazilet ve faydalarını maddeler halinde açıklayacağız. Gayret bizden, tevfik Allah Teâlâ’dandır.

Kapsayıcı manası ile zikir, Allah Teâlâ’yı hatırda tutmaya ve O’nu unutmamaya vesile olan hususların hepsini kapsar. Allah Teâlâ’yı O’nun esmâ ve sıfatını, emir ve yasaklarını, mükâfat ve mücazatını tezekkür ve bütün bu hususlarda insanın kendisine düşen vazifesi üzerinde tedebbür ve tefekkürde bulunması zikir çerçevesine dahildir. Bu anlamı ile zikir ifadesi, öncelikle Kur’an-ı Kerim ve sünnet’i seniyyeyi; zikir meclisleri de ilim meclislerini ve helal-haramın konuşulduğu meclisleri kapsar.

Zikir ifadesinin bir de özel bir anlamı vardır ki, mutlak olarak kullanıldığı zaman o anlamı ifade eder ve bizim de bu makalemizde faziletinden bahsedeceğimiz zikir, bu anlama gelen zikirdir. Bu da tesbih, tahmid, tekbir, tehlil, tevekkülü ifade eden “lâ havle velâ kuvvete illâ billâh” zikri, istiğfar, salâvat ve benzeri genel zikirlerdir. Bir de her türlü durum, hâl ve çeşitli münasebetlerde yapılması bize tavsiye edilen özel zikirlerdir. Örneğin sabah-akşam zikirleri, uyuma ve uykudan uyanma zikirleri, abdest, namaz ve mescid zikirleri, eve giriş-çıkış, elbise giyme ve çıkarma ve benzeri insanın hayatının tümünü kapsayan pek çok zikirler gibi…
Zikir kelimesinin anlamı Allah Teâlâ’yı anmak ve hatırlamak olsa da bütün bu zikirlerin en temel maksadı Allah Teâlâ’yı hiçbir zaman unutmamak, O’ndan hiçbir yerde gafil kalmamak ve bir an bile O’nu hatırdan çıkarmamaktır. İşte saâdetin vesilesi de böyle sürekli uyanık bulunan bir kalbe ve bedeni kuvvetlerimize hâkim olan zinde bir ruha sahip olmaktır. Bunu sağlamak için de hayatımızın her ânı ile ilgili zikirler, Efendimiz tarafından bizlere tavsiye edilmiştir. Allah Teâlâ, bilinçli bir şekilde bu kalplerimize şifa ve ruhlarımıza gıda olan mübarek kelimat’ı zikriyeyi ezberleyip tatbik etmeyi bizlere müyesser eylesin!

Şimdi de zikrin fazilet ve faydalarını açıklamaya çalışalım:

1- En Büyük ve En Faziletli İbadet

Bütün ibadetlerin ruhu ve özü zikirdir. İbadetlerin en temel maksadı Allah Teâlâ’nın esmâ ve sıfatını tezekkürdür. Bundan dolayı zikir, ibadetlerin en büyüğüdür. Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır: “Sana vahyolunan kitabı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve münkerden alıkor. Allah’ı zikretmek ise elbette en büyüktür. Allah ne yaptığınızı bilir.” (Ankebût: 45) Görüldüğü gibi namazın iki hasletine dikkat çekilmiştir. Namazın hayasızlıktan ve münkerden alıkoyması için, ikinci ve en büyük haslet olan tezekkür, tedebbür ve Kur’an tilaveti üzerinde tefekkürün yani namazın ruhu olan zikir hâlinin tahakkuk etmesi gerekir. Böylece kişi bütün hâl ve hareketlerinde Allah Teâlâ’nın gözetiminde olduğunu hissedecek ve namazın asıl maksadı gerçekleşmiş olacaktır. Diğer bütün ibadetlerde de durum böyledir. Bu zikir hâlini yaşamak, lezzet alarak bütün ibadetleri yerine getirmeye ve her türlü ma’siyetten sakınmaya vesile olacaktır.

Ebu’d-Derdâ radıyallahu anh’ın rivayet ettiğine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına sordu: “Sizin için en hayırlı, melikiniz (olan Allah Teâlâ) katında en değerli, derecelerinizi en fazla yükseltecek, sizin için sadaka olarak altın ve gümüş dağıtmaktan daha kazançlı, düşmanla karşılaşıp da sizin onların boynunu vurmanızdan, onların da sizi öldürmesinden daha çok sevap getirecek amelin ne olduğunu size haber vereyim mi?” Onlar da: “Evet, haber ver ya Rasûlallah” dediler. Rasul’i Ekrem şöyle buyurdu: “Allah Azze ve Celle’yi zikretmektir.”(1)

Saygılarımla
Ehl DostALINTI

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Ada 14:33 01.12.18
Okunası ve güzel

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up