Zikir

Risaile Nur talebelerinin tesbihat - Havas Okulu
Mobil Grnmdesiniz Klasik Grnm iin TIKLAYINIZ Kayt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanclar

Zikir>Risaile Nur talebelerinin tesbihat
Celcelutiye 17:16 18.10.19
Namaz Tesbihat


* Sabah Tesbihat
* le Tesbihat
* kindi Tesbihat
* Akam Tesbihat
- stadn Akam ve Yats Namaz Aras Okuduu Virdler
* Yats Tesbihat

TAKDM
Hz. Peygamberin (a.s.m.) hakiki ahsiyetini yakndan tanma frsatn yakalayan bir Mslman, her haliyle onu kendine rnek almaya alacaktr. nk sevilen insana benzeme istei ve meyli her insanda bulunan ortak zelliktir. Bu yzden Hz. Peygamberi (a.s.m.) tanmadan onu sevmek, onun peinden gitmek mmkn deildir. u ifadeler Resulllah (a.s.m.) belki biraz da olsa tanmamza vesile olabilir:

Onun iin yeryz bir mescid, Mekke bir mihrap, Medine bir minberdir. Herkes iin ak bir yol gsterici olan Peygamberimiz (a.s.m.) btn insanlar iin bir hatip, btn iman ehli insanlar iin bir imamdr. Btn peygamberlerin reisi, btn evliyann efendisidir. Btn peygamberlerden ve velilerden meydana gelmi akl almaz genilikteki bir zikir halkasnn serzkiridir.
ylesi byk ve nuran bir aac andrr ki, onun kkleri tarihin t derinliklerine kadar uzanan peygamberlerdir. Btn evliya ve asfiya ise, gelecee doru uzanan dallarnda boy gstermi tatl meyveleridir.
Namazdan sonra ekilen tesbihler de, ite byle benzersiz bir Ztn snnetidir. Her bir Mslman, kld namazlarn ardndan yapt tesbihlerle, genilii zaman ve mekn snrla- rn aan byk bir tesbih halkasna katlm olur.
Dnya mescidinde saflar halinde Kbe*i Muazzamann etrafnda halkalanan dier Mslman kardeleriyle birlikte, hep bir azdan otuz er defa Sbhnallah, Elhamdlillah ve Allahu Ekber der. Neticede ortaya gkleri dahi imrendiren muhteem bir tablo kar.
Kalbi namazla manev feyizlere dalm bir kimse, namazn ardndan Sbhnallah, Sbhnallah deyip tesbihi ekerken, bir anda kendisini milyarlarca kiinin katld bir zikir halkasnda bulur. O zikir halkasnn reisi olan Zt* Ahmediye Aleyhissalt Vesselmn karsnda dier tesbih yapan kardeleriyle hayalen omuz omuza, diz dize gelir.
te bu azamet ve ulviyet iinde Sbhnallah, Sbhnallah der. Sonra o serzkirden, yani zikir halkasnn bakan olan Resl Ekremden (a.s.m.) gelen manevi bir emirle, Elhamdlillah, Elhamdlillah der. O muazzam ve muh- teem zikir halkasndan bir anda ykselen Elhamdlillah, Elhamdlillah nidalarnn meydana getirdii azametli bir hamdi ve kr dnr. inden Elhamdlillah ile itirak eder. Hkez 33 defa Allahu Ekber, Allahu Ekber ve duadan sonra L ilhe illallah, L ilhe illallah diyerek o tarikat* Ahmediyenin (a.s.m.) zikir halkasnda, o halkaya katlan saysz kardelerini nazara alr. O halkann serzkiri olan Zt* Ahmediyeye (a.s.m.) ynelip, Elf elfi saltin ve elf elfi selmin aleyke y Reslallah (Milyon kere salt, milyon kere selm sana olsun ey Allahn Resul) der.


SABAH NAMAZI

Sabah namaznn farz klnp selm verildikten sonra, Allhmme entes*selm ve minkes*selm, tebrekte y ẕel*celli vel*ikrm denir ve aadaki Salt- Mnciye Duas, (yani Salten-Tncn) okunur:
Allahmme alli al seyyidin Muḥammedin ve al li seyyidin Muḥammed. alten tncn bih min*ceml ehvli vel*ft. (vel-ft derken avu ileri yere bakacak ekilde evrilir, bitince de eski haline getirilir.) Ve takḍlen bih cemal ḥct. Ve tṭahhirun bih min*cems*seyyit. Ve terfeun bih indeke aled*derect. Ve tbelliun bih aḳal*yt. Min*ceml ḫayrti fil*ḥayti ve badel memt. min y Mucbed deavti vel*ḥamd lillhi Rabbil lemn. min denilir ve eller yze srlp indirilir.

Allhmme inn nuḳaddimu ileyke beyne yedey klli nefesin ve lemḥatin ve lḥẓatin ve ṭarfetin yaṭrifu bi*h ehls*semvti ve ehll araḍne ehdeten: Ehed en... (Buraya kadar bir defa sylenir)
L ilhe illllah vaḥdeh l erke leh. Lehl*mlk ve lehl*ḥamd yuḥy ve ymt. Ve hve ḥayyn l yemt, bi* yedihil*ḫayr ve hve ʿal klli eyin ḳadr 10 defa tekrar edilir ve sonunda ve ileyhil*mar denilerek Kelime-i Tevhid bitirilir.
stize Duasyla tesbihta devam edilir (dua ederken eller kaldrlr ve avu ileri yere bakacak ekilde tutulur):
Allahmme ecirn minen nr. (3, 5 veya 7 defa tekrar edilir.)
Allahmme ecirn min klli nr.
Allahmme ecirn min fitnetid dniyyeti ved dnyeviyyeh.
Allahmme ecirn min fitneti ḫiriz zemn.
Allahmme ecirn min fitneti Mesḥd * Deccli ves*Sfyn.
Allahmme ecirn mineḍ-ḍallti vel*bidʿyyti vel*beliyyt.
Allahmme ecirn min errin nefsil emmreh.
Allahmme ecirn min rrin nfsl emmrtil*firʿavniyyeh.
Allahmme ecirn min*errin*nis.
Allahmme ecirn min*belin*nis.
Allahmme ecirn min*fitnetin*nis.
Allahmme ecirn min*ʿaẕbil*ḳabr.
Allahmme ecirn min*ʿaẕbi yevmil*ḳymeh.
Allahmme ecirn min*ʿaẕbi Cehennem.
Allahmme ecirn min*ʿaẕbi ḳahrik.
Allahmme ecirn min*ʿnri ḳahrik.
Allahmme ecirn min*ʿaẕbil*ḳabri ven*nrn.
Allahmme ecirn miner*riyi vessmati vel * ucubi vel*faḫr.
Allahmme ecirn min tecvzil mlḥdn.
Allahmme ecirn min erril mnfiḳn.
Allahmme ecirn min fitnetil fsḳn.
Allahmme ecirn ve ecir vlideyn ve ṭalebete Resilin Nri- diḳne f*ḫdmetil* Ḳurni vel*mn.Ve ahbbenel * mminnel muḫline ve aḳraben ve ecdden minen*nr.

(Bundan sonra avu ileri yukar evrilir.) Bi*ʿafvike y Mcr, bi*faḍlike y affr.Allhmmed*ḫlnel*Cennete mel*ebrr. Allhmmed*ḫlnel*Cennete mel*ebrr. Allhmmed*ḫln ve edḫl*stẕen Saden*Nurs (radiyallhuʿanh) ve vlideyn veṭalebete Resilin Nris dḳne ve iḫvnen ve eḫavtin ve aḳraben ve ecdden ve aḥbbenel mminnel muḫline f*ḫdmetil mni vel*Ḳurn. El*Cennete meal * ebrr bi*efati nebiyyikel muḫtar ve lihil*eṭhr ve eḥbihil aḫyr ve sellim m damel * leyl ven*nehr. mn, velḥamdlillhi Rabbil ʿlemn denilir ve eller yze srlr.

Sbḥnallahi vel*ḥamd lillhi ve l ilhe illllah vallah ekber ve l ḥavle ve l ḳuvvete ill billhil aliyyil aẓm.
Ve yetel-Krs okunur:
Bismillhirraḥmnirraḥm.
Allah l ilhe ill hvel ḥayyl ḳayym.L teḫuẕh sinetn ve l nevm.Leh m fis * semvti vem fil * arḍ. Menẕelleẕ yefeu indeh ill bi*iẕnih.Yʿlem m beyne eydhim ve m ḫalfehm ve l yuḥṭne bi*eyin min*ʿlmih ill bim e. Vesia krsiyyhs * semvti vel*arḍi.Vel yedh ḥfẓuhm ve hvel aliyyl aẓm.

u tesbih szleri tekrarlanr:
Sbḥnallh (33 defa)
Elḥamdlillh (33 defa)
Allh Ekber (33 defa)

L ilhe illallh, vaḥdeh l erke leh, lehl-mlk ve lehl-ḥamd , yuḥy ve ymt ve hve ḥayyn lyemt,bi*yedihil*ḫayru ve hve ʿal klli eyin ḳadrun ve ileyhil*mar denilir ve namaz duas yaplr.
Dudan sonra tesbihata yle devam edilir:
Faʿlem ennehu (1 defa)
L ilhe illllah (100 defa) zikderilir, sonuncuda ;
Muḥammedr Reslllhi allllah tel aleyhi vesellem. (1 defa)
Lilhe illllah el*melikl ḥaḳḳul mbn,Muḥammedr Reslullahi diḳul vadil emn. (10 defa tekrar edilir.)
Bismillhirraḥmnirraḥm.
nnallhe ve meliketeh yallne ʿalen* nebiy. Y eyyhelleẕne men all ʿaleyhi ve sellim teslm. Lebbeyk.

Allahmme alli al seyyidin Muḥammedin ve ʿal li seyyidin Muḥammed. Bi adedi klli din ve devin ve brik ve sellim ʿaleyhi ve aleyhim kesr.
Allahmme alli al seyyidin Muḥammedin ve al li seyyidin Muḥammed. Bi adedi klli din ve devin ve brik ve sellim aleyhi ve ʿaleyhim kesr.
Allahmme alli al seyyidin Muḥammedin ve al li seyyidin Muḥammed. Bi adedi klli din ve devin ve brik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesran kesr.
alli ve sellim y Rabbi al ḥabbike Muḥammedin ve al cemil enbiyi vel * mrseln ve ʿal li kllin ve ahbi kllin ecman. min velḥamdlillhi Rabbil lemn.
Elf elfi altin ve elf elfi selmin ʿaleyke y Reslallah.
Elf elfi altin ve elf elfi selmin ʿaleyke y Ḥabballah.
Elf elfi altin ve elf elfi selmin ʿaleyke y emne vaḥyillh.

Allahmme alli ve sellim ve brik ʿal seyyidin Muḥammedin ve ʿal lih ve aḥbih biʿadedi evraḳl ecr ve emvcil biḥr ve ḳaṭartil emṭr vafir len verḥamn velṭuf bin ve bi*stẕin Saʿdin*Nurs (radiyallahu ʿanh) ve vlideyn ve bi*ṭalebeti Resilin Nuri adḳne y ilhen bi*klli altin minh ehed en lilhe illllah ve ehed enne Muḥammeden Reslllhi allallh ʿAleyhi Ve sellem.

Aadaki Du-i Tercmn- sm-i Azm ile tesbihata devam edilir:
Sbḥneke y Allah teʿleyte y Raḥmn ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Raḥm teʿleyte y Kerm ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Ḥamd teʿleyte y Ḥakm ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Mecd teʿleyte y Melk ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Ḳudds teʿleyte y Selm ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Mmin teʿleyte y Mhey- min ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y ʿAzz teʿleyte y Cebbr ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Mtekebbr teʿleyte y Ḫlk ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Evvel teʿleyte y ḫir ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Ẓhir teʿleyte y Bṭn ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Bri teʿleyte y Muavvir ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Tevvb teʿleyte y Vehhb ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Bis teʿleyte y Vris ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Ḳadm teʿleyte y Muḳm ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Ferd teʿleyte y Vitr ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Nr teʿleyte y Settr ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Cell teʿleyte y Ceml ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Ḳhir teʿleyte y Ḳdir ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Melk teʿleyte y Muḳtedir ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y ʿAlm teʿleyte y ʿAllm ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y ʿAẓm teʿleyte y afr ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Ḥalm teʿleyte y Vedd ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y ehd teʿleyte y hid ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Kebr teʿleyte y Mteʿl ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Nr teʿleyte y Lṭf ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Semiʿ teʿleyte y Kefl ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Ḳarb teʿleyte y Bar ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Ḥaḳ teʿleyte y Mbn ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Raf teʿleyte y Raḥm ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Ṭhir teʿleyte y Muṭahhir ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Mcemmil teʿleyte y Mufaḍ* ḍl ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Muẓhir teʿleyte y Mnʿim ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Deyyn teʿleyte y Sulṭn ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Ḥannn teʿleyte y Mennn ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Eḥad teʿleyte y amed ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Ḥayy teʿleyte y Ḳayym ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y ʿAdl teʿleyte y Ḥakem ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Ferd teʿleyte y Ḳudds ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.

Avular yukar gelecek ekilde eller kaldrlr:
Sbḥneke hiyyen erhiyyen teleyte l ilhe ill ente ecirn ve ecir stẕen Saden Nurs (raḍyallhu ʿanh) ve vlideyn ve iḫvnen ve eḫavtin ve ṭalebete Resilin Nri ve rufeḳen ve aḥbbenel mminnel muḫline minen*nr.
(Avu ileri yere bakacak ekilde evrilir.) Ve min*klli nr vaḥfeẓn min*errin*nefsi ve*eyṭn ve min erril cinni vel insn ve min*erril*bidati veḍ-ḍallti vel ilḥdi veṭ ṭuyn.
(Avu ileri tekrar yukarya bakacak ekle getirilir.) Bi afvike y Mcr, bi*faḍlike y affr bi raḥmetike y Erḥamerrḥimn. Allahmmedḫlnel Cennete meal ebrr, bi*efati nebiyyikel*muḫtr. min, velḥamdlillhi Rabbil lemn.

Hair Sresinin 20-24. yetleri (Lyestev) okunarak tesbihat bitirilir.
Euzu billahis-semiil- alimi mineeytanirracim (3 kere) Bismillhirraḥmnirraḥm
. L yestev aḥbn nri ve aḥbl Cenneh.Aḥbl Cenneti hml fizn.. Lev enzeln hẕel Ḳurne al cebelin leraeyteh ḫian mteaddian min*ḫayetillh. Ve tilkel emsl naḍribh linnsi leʿallehm yetefekkern. . Hvallahlleẕ l ilhe ill h. ʿliml*aybi ve*ehdeti. Hver * Raḥmnr * Raḥm. . Hvallhlleẕ l ilhe ill h. El*Melikl Ḳuddss Selml Mminl Mheyminl Azzl Cebbrl Mtekebbir.Sbḥnellhi ʿamm yrikn. . Hvallhl Ḫliḳul Bril Mavviru lehl Esml Ḥsn.Ysebbiḥu leh m fis semvti vel*arḍi. Ve hvel Azzl Ḥakm. Sadakallahul azim.
Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun - veselamun alel murselin - vel hamdlil lahi rabbil alemin. El Fatiha

LE NAMAZI

le namaznn farz klnp selm veril* dikten sonra, Allhmme entes*selm ve minkes*selm, tebrekte y ẕel*celli vel* ikrm denir. Daha sonra,
AllahmmeallialseyyidinMuḥammedin ve ʿal li seyyidin Muḥammed. alten tn* cn bih min*cemʿl*ehvli vel*ft. (vel- ft derken avu ileri yere bakacak ekil* de evrilir, bitince de eski haline getirilir.) Ve takḍlen bi*h cemʿal*ḥct. Ve tṭahhirun bi*h min*cemʿs*seyyit. Ve terfeʿun bi*h ʿindeke aʿled*derect. Ve tbelliun bi*h aḳal*yt. Min*cemʿil*ḫayrti fil*ḥayti ve baʿdel*memt. min y Mucbed*deʿavti vel*ḥamd lillhi Rabbil*ʿlemn. min denilir ve eller yze srlp indirilir.
le namaznn son snneti klnr. Selm verdikten sonra tesbihata u dua ile devam edilir:
Sbḥnallahi velḥamd lillhi ve lilhe illllah vallah ekber ve l ḥavle ve l ḳuvvete ill billhil*ʿaliyyil*ʿaẓm.
Ve yetel-Krs okunur:
Bismillhirraḥmnirraḥm.
Allah l ilhe ill hvel*ḥayyl*ḳayym. L teḫuẕh sinetn ve l nevm. Leh m fis*semvti ve m fil*arḍi. Menẕelleẕ ye* feʿu ʿindeh ill bi*iẕnih. Yʿlem m beyne eydhim ve m ḫalfehm ve l yuḥṭne bi* eyin min*ʿilmih ill bim e. Vesiʿa kr* siyyhs*semvti vel*arḍi. Ve l yedh ḥfẓuhm ve hvel*ʿaliyyl*ʿaẓm.

u tesbih szleri tekrarlanr:
Sbḥnallh (33 defa)
Elḥamdlillh (33 defa)
Allh Ekber (33 defa)

L ilhe illllah, vaḥdeh, l erke leh, lehl*mlk ve lehl*ḥamd, yuḥy ve ymt ve hve ḥayyn l yemt, bi*yedihil*ḫayru ve hve ʿal klli eyin ḳadr ve ileyhil*mar denilir ve namaz duas yaplr. Dudan sonra tesbihata yle devam edilir:

Faʿlem ennehu (1 defa)
L ilhe illllah (33 defa sylenir.)
Muḥammedr*reslllhi allllah tel aleyhi vesellem. (1 defa)

Bismillhirraḥmnirraḥm.
nnallhe ve meliketeh yallne ʿalen* nebiy. Y eyyhelleẕne men all ʿaleyhi ve sellim teslm. Lebbeyk.

Allahmme alli ʿal seyyidin Muḥammedin ve ʿal li seyyidin Muḥammed. Bi* ʿadedi klli din ve devin ve brik ve sellim ʿaleyhi ve ʿaleyhim kesr.
Allahmme alli ʿal seyyidin Muḥammedin ve ʿal li seyyidin Muḥammed. Bi* ʿadedi klli din ve devin ve brik ve sellim ʿaleyhi ve ʿaleyhim kesr.
Allahmme alli ʿal seyyidin Muḥammedin ve ʿal li seyyidin Muḥammed. Bi* ʿadedi klli din ve devin ve brik ve sellim ʿaleyhi ve ʿaleyhim kesran kesr.
alli ve sellim y Rabbi al ḥabbike Muḥammedin ve ʿal cemʿl*enbiyi vel*mrseln ve ʿal li kllin ve ahbi kllin ecmaʿn. min vel*ḥamd lillhi Rabbil*lemn.
Elf elfi altin ve elf elfi selmin ʿaleyke y Reslallah.
Elf elfi altin ve elf elfi selmin ʿaleyke y Ḥabballah.
Elf elfi altin ve elf elfi selmin ʿaleyke y emne vaḥyillh.
Allahmme alli ve sellim ve brik ʿal seyyidin Muḥammedin ve ʿal lih ve aḥbih biʿadedi evraḳl*ecr ve emvcil* biḥr ve ḳaṭartil*emṭr vafir len verḥamn velṭuf bin ve bi*stẕin Saʿdin*Nurs (raḍiyallahu ʿanh) ve vlideyn ve bi*ṭalebeti Resilin*Nuri-adḳne y ilhen bi*klli altin minh ehed en*lilhe illllah ve ehed enne Muḥammeden Reslllhi al* lallh ʿAleyhi Vesellem.

sm-i Azm duas okunur:
Bismillhirraḥmnirraḥm.
Y Cemlu y Allah, Y Ḳarbu y Allah
Y Mucbu y Allah, Y Ḥabbu y Allah
Y Rafu y Allah, Y ʿAṭfu y Allah
Y Maʿrfu y Allah, Y Lṭfu y Allah
Y ʿAẓmu y Allah, Y Ḥannnu y Allah
Y Mennnu y Allah, Y Deyynu y Allah
Y Sbḥnu y Allah, Y Emnu y Allah
Y Brhnu y Allah, Y Sulṭnu y Allah
Y Msteʿnu y Allah, Y Muḥsinu y Allah
Y Mteʿlu y Allah, Y Raḥmnu y Allah
Y Raḥmu y Allah, Y Kermu y Allah
Y Mecdu y Allah, Y Ferdu y Allah
Y Vitru y Allah, Y Eḥadu y Allah
Y amedu y Allah, Y Maḥmdu y Allah
Y dḳal*Vaʿdi y Allah, Y ʿAliyyu y Allah
Y aniyyu y Allah, Y f y Allah
Y Kf y Allah, Y Muʿf y Allah
Y Bḳ y Allah, Y Hd y Allah
Y Ḳdiru y Allah, Y Stiru y Allah
Y Ḳahhru y Allah, Y Cebbru y Allah
Y affru y Allah, Y Fettḥu y Allah

Avular yukar gelecek ekilde eller alr:
Y Rabbes*semvti vel*arḍ, y ẕel*celli vel*ikrm. Eselke bi*ḥaḳḳ hẕihil*esmi kl- lih entalliye ʿal seyyidin Muḥammedin ve ʿal li Muḥammedin verḥam Muḥammeden kem alleyte ve sellemte ve brekte ve raḥimte ve teraḥḥamte ʿal brhme ve ʿal li brhme fil lemn, Rabben inneke ḥamdm mecd, bi*raḥmetike y erḥamerrḥimn, vel*ḥamdlillhi Rabbil*ʿlemn.

Fetih Sresinin 27-29. yetleri (Leḳad adaḳallh) okunur ve tesbihat sona erer.
Bismillhirraḥmnirraḥm
Leḳad adaḳallh reslehr ry bil * haḳḳiletedḫulnnel * mescidel ḥarme inallh minne muḥalliḳne rusekm ve muḳarne l teḫafne, feʿalime m lem talem fecaʿale min*dni ẕlike fetḥan ḳarb.. Hvelleẕ ersele rasleh bil hd ve dnil * haḳḳ li*yuẓhirah ʿaled*dni kllih ve kef billhi ehd. . Muḥammedr*reslllhi vel* leẕne meʿah eidd ʿalel*kffri ruḥam beynehm terhm rukkeʿan scceden yeb* tene faḍlem*minallhi ve rḍvn, smhm f*vchihim min*eseris*scd. Ẕlike meselhm fit*tevrti ve meselhm fil incli kezerʿin aḫrace aṭeh fezereh festaleẓa festev ʿal sḳh yuʿcibz zrrʿa li*yaẓa bi*himl* kffr. Veʿadallhl*leẕne men ve ʿamil- liḥti minhum mafiraten ve ecran ʿaẓm.

KND NAMAZI

kindi namaznn farz klnp selm veril* dikten sonra, Allhmme entes*selm ve minkes*selm, tebrekte y ẕel*celli vel* ikrm denilir ve aadaki Salt- Mnciye Duas (yani Salten-Tncin) okunur:
Allahmme alli al seyyidin Muḥammedin ve al li seyyidin Muḥammed. alten tncn bih min*cemil ehvli vel*ft.(vel-ft derken avu ileri yere bakacak ekilde evrilir, bitince de eski haline getirilir.) Ve takḍlen bih cemal ḥct. Ve tṭahhirun bih min*cems*seyyit. Ve terfeʿun bi*h ʿndeke aled*derect. Ve tbelliun bi*h aḳal*yt. Min*ceml ḫayrti fil*ḥayti ve baʿdel memt. min y Mucbed deavti vel*ḥamd lillhi Rabbil*ʿlemn. min denilir ve eller yze srlp indirilir.

Sonra tesbihata u dua ile devam edilir:
Sbḥnallahi vel*ḥamd lillhi ve l ilhe illllah vallah ekber ve l ḥavle ve l ḳuvvete ill billhil*ʿaliyyil*ʿaẓm.

Ve yetel-Krs okunur:
Bismillhirraḥmnirraḥm.
Allah l ilhe ill hvel*ḥayyl*ḳayym. L teḫuẕh sinetn vel nevm. Leh m fis*semvti ve m fil*arḍ. Menẕelleẕ ye* feʿu ʿindeh ill bi*iẕnih. Yʿlem m bey- ne eydhim ve m ḫalfehm ve l yuḥṭne bi*eyin min*ʿilmih ill bi m e. Vesiʿa krsiyyhs*semvti vel*arḍ. Vel yed* h ḥfẓuhm ve hvel*ʿaliyyl*ʿaẓm.

u tesbih szleri tekrarlanr:
Vehvel*aliyyl*az muzl*celli sbḥ* nallh (1 defa), Sbḥnallh (33 defa)
Sbḥnel*bḳ dimenil*ḥamdlillh (1 defa),
Elḥamdlillh (33 defa)
Rabbil*lemne tel nh Allh Ekber (1 defa)
Allh Ekber (33 defa)

L ilhe illllah, vaḥdeh, l erke leh, lehl*mlk ve lehl*ḥamd, yuḥy ve ymt ve hve ḥayyn l yemt, bi*yedihil*ḫayru ve hve ʿal klli eyin ḳadr ve ileyhil*mar denilir ve namaz duas yaplr.

Dudan sonraki tesbihata yle devam edilir:
Faʿlem ennehu (1 defa)
L ilhe illllah (33 defa sylenir.)
Muḥammedr*reslllhi allllah tel aleyhi ve sellem. (1 defa)

Bismillhirraḥmnirraḥm.
nnallhe ve meliketeh yallne ʿalen nebiy. Y eyyhelleẕne men all aleyhi ve sellim teslm. Lebbeyk.

Tesbihtn burasnda Peygamberimize (a.s.m.) yle slt ve selm edilir:
Allahmme alli ʿal seyyidin Muḥammedin ve ʿal li seyyidin Muḥammed. Bi* ʿadedi klli din ve devin ve brik ve sellim ʿaleyhi ve ʿaleyhim kesr.
Allahmme alli ʿal seyyidin Muḥammedin ve ʿal li seyyidin Muḥammed. Bi* ʿadedi klli din ve devin ve brik ve sellim ʿaleyhi ve ʿaleyhim kesr.
Allahmme alli ʿal seyyidin Muḥammedin ve ʿal li seyyidin Muḥammed. Bi* ʿadedi klli din ve devin ve brik ve sellim ʿaleyhi ve ʿaleyhim kesran kesr.
alli ve sellim y Rabbi ʿal ḥabbike Muḥammedin ve ʿal cemil*enbiyi vel*mrselne ve ʿal li kllin ve aḥbi kllin ecmaʿn. min vel*ḥamd lillhi Rabbil*ʿlemn.
Elf elfi altin ve elf elfi selmin ʿaleyke y Reslallah.
Elf elfi altin ve elf elfi selmin ʿaleyke y Ḥabballah.
Elf elfi altin ve elf elfi selmin ʿaleyke y emne vaḥyillh.
Allahmme alli ve sellim ve brik ʿal seyyidin Muḥammedin ve ʿal lih ve aḥbih bi*ʿadedi evraḳil*ecr ve emvcil* biḥr ve ḳaṭartil*emṭr vafir len verḥamn velṭuf bin ve bi*stẕin Saʿdin* Nurs (raḍiyallahu ʿanh) ve vlideyn ve bi* ṭalebeti Resilin Nuri adḳne y ilhen bi*klli altin minh ehed en*lilhe illllah ve ehed enne Muḥammeden Reslllhi allallh ʿAleyhi Vesellem.

Aadaki Du-i Tercmn- sm-i Azm
ile tesbihata devam edilir:
Sbḥneke y Allah teʿleyte y Raḥmn ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Raḥm teʿleyte y Kerm ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Ḥamd teʿleyte y Ḥakm ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Mecd teʿleyte y Melk ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Ḳudds teʿleyte y Selm ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Mmin teʿleyte y Mhey- min ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y ʿAzz teʿleyte y Cebbr ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Mtekebbr teʿleyte y Ḫlk ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Evvel teʿleyte y ḫir ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Ẓhir teʿleyte y Bṭn ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Bri teʿleyte y Muavvir ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Tevvb teʿleyte y Vehhb ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Bis teʿleyte y Vris ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Ḳadm teʿleyte y Muḳm ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Ferd teʿleyte y Vitr ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Nr teʿleyte y Settr ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Cell teʿleyte y Ceml ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Ḳhir teʿleyte y Ḳdir ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Melik teʿleyte y Muḳtedir ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y ʿAlm teʿleyte y ʿAllm ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y ʿAẓm teʿleyte y afr ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Ḥalm teʿleyte y Vedd ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y ehd teʿleyte y hid ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Kebr teʿleyte y Mteʿl ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Nr teʿleyte y Lṭf ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Semiʿ teʿleyte y Kefl ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Ḳarb teʿleyte y Bar ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Ḥaḳ teʿleyte y Mbn ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Raf teʿleyte y Raḥm ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Ṭhir teʿleyte y Muṭahhir ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Mcemmil teʿleyte y Mufaḍḍl ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Muẓhir teʿleyte y Mnʿim ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Deyyn teʿleyte y Sulṭn ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Ḥannn teʿleyte y Mennn ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Eḥad teʿleyte y amed ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Ḥayy teʿleyte y Ḳayym ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y ʿAdl teʿleyte y Ḥakem ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Sbḥneke y Ferd teʿleyte y Ḳudds ecirn minen*nr bi*ʿafvike y Raḥmn.
Avular yukar gelecek ekilde eller kaldrlr:
Sbḥneke hiyyen erhiyyen teʿleyte l ilhe ill ente ecirn ve ecir stẕen Saʿden*Nurs (raḍyallhu ʿanh) ve vlideyn
ve iḫvnena ve eḫavtin ve ṭalebete Resilin*Nri ve rufeḳen ve aḥbbenel*mminnel muḫline minen nr. (Avu ileri yere bakacak ekilde evrilir.) Ve min*klli nr vaḥfeẓn min*errin*nefsi ve*eyṭn ve min*erril cinni vel*insn ve min*erril*bidʿati veḍ- ḍallti vel*ilḥdi veṭ-ṭuyn. (Avu ileri tekrar yukarya bakacak ekle getirilir.) Bi*ʿafvike y Mcr, bi*faḍlike y affr bi*raḥmetike y Erḥamer*rḥimn.Allahmme edḫilnel Cennete mel*ebrr, bi*efati nebiyyikel muḫtr. min, vel*ḥamd lillhi Rabbilʿlemn.

Nebe (Amme) Sresi okunur ve tesbihat sona erer.
Bismillhirraḥmnirraḥm
ʿAmme yeteseln . ʿAnin nebeil aẓm . Elleẓ hm fhi muḫtelifn . Kell seyʿalemn . Smme kell seyʿalemn . Elem necʿalil arḍa mihd . Vel cible evtd . Ve ḫalaḳnkm ezvc . Ve ceʿaln nevmekm sbt . Ve ceʿalnel leyle libs . Ve cealnen nehra meʿ . Ve beneyn fevḳakm sebʿan idd . Ve ceʿaln sircev*vehhc . Ve enzeln minel*muirti men seccc . Linuḫrice bih ḥabbev*venebt . Ve cenntin elff . nne yevmel*fali kne mḳt . Yevme ynfeḫu firi fetetne efvc . Ve ftiḥatissem feknet ebvb . Ve syyiratil*cibl feknet serb . nne Cehenneme knet mird . Liṭ-ṭne meb . Lbisne fh eḥḳb . L yeẕḳne fh berdev*vel arb . ll ḥa* mmev*veassḳ . cezev*vifḳ . nnehm kn l yercne ḥisb . Ve keẕẕeb bi*ytin kiẕẕb . Ve klle eyin aḥaynh kitb . Feẕḳ felen*nezdekm ill ʿaẕb . nne lil*mtte* ḳne mefz . Ḥadiḳa ve aʿnb . Ve kevi- be etrb . Ve kesen dihḳ . L yesmeʿne fh lavev*vel*kiẕẕb . Cezem*mir* Rabbike ʿaṭen ḥisb . Rabbis*semvti vel*arḍi vem beynehmer*raḥmni l yem* likne minh ḫiṭb . Yevme yeḳmr*rḥu vel*meliket aff . L yetekellemne ill men eẕine lehr*raḥmn ve ḳle avb . Ẕlikel*yevml*haḳḳu femenetteḫaẕe il Rabbih meb . nn enẕernkm ʿaẕben ḳarb, yevme yenẓurul*mer m ḳaddemet yedh ve yeḳll*kfiru y leyten knt t* rb.


AKAM NAMAZI

Akam namaznn farz klnp selm verildikten sonra, Allhmme entes*selm ve minkes*selm, tebrekte y ẕel*celli vel* ikrm denilir ve aadaki Salt- Mnciye Duas (yani Salten-Tncin) okunur:
Allahmme alli al seyyidin Muḥammedin ve ʿal li seyyidin Muḥammed. alten tncn bih min*ceml ehvli vel*ft. (vel- ft derken avu ileri yere bakacak ekil*de evrilir, bitince de eski haline getirilir.) Ve takḍlen bi*h cemʿal*ḥct. Ve tṭahhirun bi*h min*cemʿs*seyyit. Ve terfeʿun bi*h ʿndeke aʿled*derect. Ve tbelliun bi*h aḳal*yt. Min*cemʿl*ḫayrti fil*ḥayti ve baʿdel*memt. min y Mucbed*deʿavti vel*ḥamd lillhi Rabbil*ʿlemn. min denilir ve eller yze srlp indirilir.

Akam namaznn son snneti klnr.Selm verdikten sonra,
menn bi*enneh (1 defa sylenir.)
L ilhe illllah, vaḥdeh, l erke leh, lehl*mlk ve lehl*ḥamd, yuḥy ve ymt, bi*yedihil*ḫayr ve hve ʿal klli eyin ḳadr. (9 defa sylenir) dedikten sonra onuncuda
L ilhe illllah, vaḥdeh, l erke leh, lehl*mlk ve lehl*ḥamd, yuḥy ve ymt ve hve ḥayyn l yemt, bi*yedihil*ḫayr ve hve ʿal klli eyin ḳadr ve ileyhil*mar.
stize Duasyla tesbihta devam edilir. Dua ederken eller kaldrlr ve avu ileri yere bakacak ekilde tutulur:
Allahmme ecirn minen*nr. (3, 5 veya 7 defa tekrar edilir.)
Allahmme ecirn min*klli nr.
Allahmme ecirn min*fitnetid*dniyyeti ved*dnyeviyyeh.
Allahmme ecirn min*fitneti ḫiriz*zemn.
Allahmme ecirn min*fitneti Mesḥd * Deccli ves*Sfyn.
Allahmme ecirn mineḍ-ḍallti vel*bidʿyyti vel*beliyyt.
Allahmme ecirn min*errin*nefsil* emmreh.
Allahmme ecirn min*rrin*nfsil* emmrtil*firʿavniyyeh.
Allahmme ecirn min*errin*nis.
Allahmme ecirn min*belin*nis.
Allahmme ecirn min*fitnetin*nis.
Allahmme ecirn min*ʿaẕbil*ḳabr.
Allahmme ecirn min*ʿaẕbi yevmil*ḳymeh.
Allahmme ecirn min*ʿaẕbi Cehennem.
Allahmme ecirn min*ʿaẕbi ḳahrik.
Allahmme ecirn min*ʿnri ḳahrik.
Allahmme ecirn min*ʿaẕbil*ḳabri ven*nrn.
Allahmme ecirn miner*riyi ves* smʿati vel * ucubi vel*faḫr.
Allahmme ecirn min*tecvzil*mlḥdn.
Allahmme ecirn min*erril*mnfiḳn.
Allahmme ecirn min*fitnetil*fsḳn.
Allahmme ecirn ve ecir vlideyn ve ṭalebete Resilin*Nri- diḳne f*ḫdmetil*Ḳurni vel*mn.Ve ahbbenel * mminnel * muḫline ve aḳraben ve ecdden minen*nr.

(Bundan sonra avu ileri yukar evrilir.) Bi*ʿafvike y Mcr, bi*faḍlike y affr.Allhmmed*ḫlnel*Cennete meʿl*ebrr. Allhmmed*ḫlnel*Cennete meʿl*ebrr. Allhmmed*ḫln ve edḫl*stẕen Saʿden*Nurs (radiyallhu ʿanh) ve vlideyn veṭalebete Resilin*Nri-dḳne ve iḫvnen ve eḫavtin ve aḳraben ve ecdden ve aḥbbenel*mminnel*muḫline f*ḫdmetil*mni vel*Ḳurn. El*Cennete meal * ebrr bi*efati nebiyyikel*muḫtar ve lihil*eṭhr ve eḥbihil * aḫyr ve sellim m damel * leyl ven*nehr. mn, vel*ḥamd lillhi Rabbil * ʿlemn denilir ve eller yze srlr. Sonra namaz tesbihatna u dua ile devam edilir:
Sbḥnallahi vel*ḥamd lillhi ve l ilhe illllah vallah ekber ve l ḥavle ve l ḳuvvete ill billhil aliyyil aẓm.
Ve yetel-Krs okunur:

Bismillhirraḥmnirraḥm.
Allah l ilhe ill hvel*ḥayyl*ḳayym.L teḫuẕh sinetn ve l nevm.Leh m fis * semvti vem fil * arḍ. Menẕelleẕ yefeʿu indeh ill bi*iẕnih. Yʿlem m beyne eydhim ve m ḫalfehm ve l yuḥṭne bi*eyin min*ʿlmih ill bim e. Vesiʿa krsiyyhs * semvti vel*arḍi.Vel yedh ḥfẓuhm ve hvel aliyyl aẓm.

u tesbih szleri tekrarlanr:
Sbḥnallh (33 defa)
Elḥamdlillh (33 defa)
Allh Ekber (33 defa)

L ilhe illallh, vaḥdeh l erke leh, lehl-mlk ve lehl-ḥamd , yuḥy ve ymt ve hve ḥayyn lyemt, bi*yedihil*ḫayru ve hve ʿal klli eyin ḳadrun ve ileyhil*mar denilir ve namaz duas yaplr.

Dudan sonra tesbihata yle devam edilir:
Faʿlem ennehu (1 defa)
L ilhe illllah (33 defa) denilir sonuncuda ;
Muḥammedr*reslllhi allllah teʿl aleyhi vesellem. (1 defa)

Lilhe illllah el*melikl*ḥaḳḳul* mbn,Muḥammedr*reslullahi diḳul vadil emn. (10 defa tekrar edilir.)

Bismillhirraḥmnirraḥm.
nnallhe ve meliketeh yallne ʿalen* nebiy. Y eyyhelleẕne men all ʿaleyhi ve sellim teslm. Lebbeyk.

Allahmme alli ʿal seyyidin Muḥammedin ve ʿal li seyyidin Muḥammed. Bi adedi klli din ve devin ve brik ve sellim ʿaleyhi ve ʿaleyhim kesr.
Allahmme alli ʿal seyyidin Muḥammedin ve ʿal li seyyidin Muḥammed. Bi adedi klli din ve devin ve brik ve sellim ʿaleyhi ve ʿaleyhim kesr.
Allahmme alli ʿal seyyidin Muḥammedin ve ʿal li seyyidin Muḥammed. Bi adedi klli din ve devin ve brik ve sellim ʿaleyhi ve ʿaleyhim kesran kesr.
alli ve sellim y Rabbi ʿal ḥabbike Muḥammedin ve ʿal cemil*enbiyi vel * mrseln ve ʿal li kllin ve ahbi kllin ecman. min vel*ḥamd lillhi Rabbil *ʿlemn.
Elf elfi altin ve elf elfi selmin ʿaleyke y Reslallah.
Elf elfi altin ve elf elfi selmin ʿaleyke y Ḥabballah.
Elf elfi altin ve elf elfi selmin ʿaleyke y emne vaḥyillh.

Allahmme alli ve sellim ve brik ʿal seyyidin Muḥammedin ve ʿal lih ve aḥbih biʿadedi evraḳl ecr ve emvcil biḥr ve ḳaṭartil emṭr vafir len verḥamn velṭuf bin ve bi*stẕin Saʿdin*Nurs (radiyallahu ʿanh) ve vlideyn ve bi*ṭalebeti Resilin Nuri adḳne y ilhen bi*klli altin minh ehed en lilhe illllah ve ehed enne Muḥammeden Reslllhi allallh ʿAleyhi Ve sellem.

sm-i Aʿzm duas okunur:
Bismillhirraḥmnirraḥm.
Y Cemlu y Allah, Y Ḳarbu y Allah
Y Mucbu y Allah, Y Ḥabbu y Allah
Y Rafu y Allah, Y ʿAṭfu y Allah
Y Maʿrfu y Allah, Y Lṭfu y Allah
Y ʿAẓmu y Allah, Y Ḥannnu y Allah
Y Mennnu y Allah, Y Deyynu y Allah
Y Sbḥnu y Allah, Y Emnu y Allah
Y Brhnu y Allah, Y Sulṭnu y Allah
Y Msteʿnu y Allah, Y Muḥsinu y Allah
Y Mteʿlu y Allah, Y Raḥmnu y Allah
Y Raḥmu y Allah, Y Kermu y Allah
Y Mecdu y Allah, Y Ferdu y Allah
Y Vitru y Allah, Y Eḥadu y Allah
Y amedu y Allah, Y Maḥmdu y Allah
Y dḳal*Vaʿdi y Allah, Y ʿAliyyu y Allah
Y aniyyu y Allah, Y f y Allah
Y Kf y Allah, Y Muʿf y Allah
Y Bḳ y Allah, Y Hd y Allah
Y Ḳdiru y Allah, Y Stiru y Allah
Y Ḳahhru y Allah, Y Cebbru y Allah
Y affru y Allah, Y Fettḥu y Allah Avular yukar gelecek ekilde eller alr:
Y Rabbes*semvti vel*arḍ, y ẕel*celli vel*ikrm. Eselke bi*ḥaḳḳ hẕihil*esmi kl- lih entalliye ʿal seyyidin Muḥammedin ve ʿal li Muḥammedin verḥam Muḥammeden kem alleyte ve sellemte ve brekte ve raḥimte ve teraḥḥamte ʿal brhme ve ʿal li brhme fil*ʿlemn, Rabben inneke ḥamdm*mecd, bi*raḥmetike y erḥamer* rḥimn, vel*ḥamdlillhi Rabbil*ʿlemn.

Hair Sresinin 20-24. yetleri (Lyes* tev) okunur ve tesbihat sona erer. namaz bitirilir.
Euzu billahis-semiil- alimi mineeytanirracim (3 kere) Bismillhirraḥmnirraḥm
L yestev aḥbn*nri ve aḥbl* Cenneh. Aḥbl*Cenneti hml*fizn. . Lev enzeln hẕel*Ḳurne ʿal cebelin leraey* teh ḫiʿan mteaddian min*ḫayetillh. Ve tilkel*emsl naḍribh linnsi leʿallehm yetefekkern. . Hvallahl*leẕ l ilhe ill h. ʿliml*aybi ve*ehdeti. Hver*Raḥm* nr*Raḥm. . Hvallhl*leẕ l ilhe ill h. El*Melikl Ḳuddss Selml*Mminl* Mheyminl*ʿAzzl*Cebbrl*Mtekebbir. Sbḥnellhi ʿamm yrikn. . Hvallhl Ḫliḳul*Bril*Mavviru lehl*Esml*Ḥs* n. Ysebbiḥu leh m fis*semvti vel*arḍi. Ve hvel*ʿAzzl*Ḥakm.


Bedizzaman Hazretlerinin Akam ve Yats Namaz Aras Okuduu Virdler;

Bismillahirrahmanirrahim
وَذَا النُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِى الظُّلُمَاتِ اَنْ
Ve zennni iz zehebe mugdben fe zanne en len nakdire aleyhi fe nd fiz zulumti en l ilhe ill ente subhneke inn kuntu minez zlimn- (1 defa)
لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَۗ اِنّ۪ى كُنْتُ مِنَ الظَّالِم۪ينَۚ
l ilhe ill ente subhneke inn kuntu minez zlimn (33 defa)

Bismillahirrahmanirrahim
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ
وَاَيُّوبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهُٓ اَنّ۪ى مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِم۪ينَ
Ve eyybe iz nd rabbeh enn messeniyed durru ve ente erhamur rhimn (1 defa) Enbiya 83.
رَبّ۪ٓى اَنّ۪ى مَسَّنِى الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِم۪ينَۚ
Rabbi inni messeniyed durru ve ente erhamur rahimin (33 defa) Enbiya 83.

Bismillahirrahmanirrahim
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ
فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ
Fe in tevellev fe kul (1 defa)
حَسْبِى اللّٰهُۘ لآَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَۜ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظ۪يمِ
La lahe lla Hu Aleyhi Tevekkelt Ve Hve Rabbl Aril Azym. (33 Defa)
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ
اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ا۪يمَانًاۗ وَقَالُوا
Ellezne kale lehml nas innen nase kad cemeu lekm fahevhm fe zadehm imana ve kalu hasbnellah ve nmel vekl (1 defa)
حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَك۪يلُ
Hasbunallah Ve Nimel Vekil (33 Defa)
Allah bize yeter, O ne gzel vekildir!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ
فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُٓوءٌۙ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللّٰهِۜ وَاللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَظ۪يمٍ
Fenkalebu Bi nmetin minAllahi ve fadlin lem yemseshm sun vettebeu rdvanAllah* vAllahu zu fadlin azym; (1 defa)
لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللَّهِ الْعَلِىِّ الْعَظ۪يمِ
-L havle ve l kuvvete ill billhil-aliyyil-azm (33 defa)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ
كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ٭ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ٭ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ٭ وَمَاالْحَيَوةُ الدُّنْيَٓا اِلاَّمَتَاعُ الْغُرُورِ ٭ كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ اِلاَّ وَجْهَهُۜ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٭ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ٭ وَيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلاَلِ وَاْلاِكْرَامِۚ

-Kullu nefsin zikatul mevt, ve innem tuveffevne ucrekum yevmel kymeh, fe men zuhziha anin nri ve udhlel cennete fe kad fz, ve ml hytud duny ill metul gurr.
Al-i imran 185

Kullu eyin Hlikun ll Vecheh, Lehul Hukmu Ve leyhi Turcen. (Kasas 88)

Kullu Men Aleyh Fnin (Rahman 26)

Ve Yebk Vechu Rabbike Zl Celli Vel krm(Rahman 27)

يَا بَاق۪ٓى اَنْتَ الْبَاق۪ى ٭ يَا بَاق۪ٓى اَنْتَ الْبَاق۪ى
Ya Bk Entel-BkYa Bk Entel-Bk 33 defa (33 defa)
اَنْتَ الْكَاف۪ى ٭ اَنْتَ الْوَاف۪ى ٭ اَنْتَ الشَّاف۪ى ٭ اَنْتَ الْمُعَاف۪ى هُوَ اللَّهُ
33.bittikten sonra Entel-Kaf * Entel Vafi*Ente afi*Entel Muafi Huvallah

YATSI NAMAZI

Yats namaznn farz klnp selm veril* dikten sonra, Allhmme entes*selm ve minkes*selm, tebrekte y ẕel*celli vel* ikrm denilir ve aadaki Salt- Mnciye Duas (yani Salten-Tncin) okunur:
Allahmme alli al seyyidin Muḥam* medin ve ʿal li seyyidin Muḥammed. alten tncn bih min*cemʿl*ehvli vel*ft. (vel- ft derken avu ileri yere bakacak ekil* de evrilir, bitince de eski haline getirilir.) Ve takḍlen bi*h cemʿal*ḥct. Ve tṭahhirun bi*h min*cemʿs*seyyit. Ve terfeʿun bi*h ʿndeke aʿled*derect. Ve tbelliun bi*h aḳal*yt. Min*cemʿl*ḫayrti fil*ḥayti ve baʿdel*memt. min y Mucbed*deʿavti vel*ḥamd lillhi Rabbil*ʿlemn. min denilir ve eller yze srlp indirilir.

Yats namaznn son snneti ve Vitir namaz klndktan sonra tesbihata u dua ile devam edilir:
Sbḥnallahi vel*ḥamd lillhi ve l ilhe illllah vallah ekber ve l ḥavle ve l ḳuvvete ill billhil aliyyil aẓm.
Ve yetel-Krs okunur:

Bismillhirraḥmnirraḥm.
Allah l ilhe ill hvel*ḥayyl*ḳayym.L teḫuẕh sinetn ve l nevm.Leh m fis * semvti vem fil * arḍ. Menẕelleẕ yefeu indeh ill bi*iẕnih. Yʿlem m beyne eydhim ve m ḫalfehm ve l yuḥṭne bi*eyin min*ʿlmih ill bim e. Vesiʿa krsiyyhs * semvti vel*arḍi.Vel yedh ḥfẓuhm ve hvel aliyyl aẓm.

u tesbih szleri tekrarlanr:
Sbḥnallh (33 defa)
Elḥamdlillh (33 defa)
Allh Ekber (33 defa)

L ilhe illallh, vaḥdeh l erke leh, lehl-mlk ve lehl-ḥamd , yuḥy ve ymt ve hve ḥayyn lyemt, bi*yedihil*ḫayru ve hve ʿal klli eyin ḳadrun ve ileyhil*mar denilir ve namaz duas yaplr.

Dudan sonra tesbihata yle devam edilir:
Faʿlem ennehu (1 defa)
L ilhe illllah (100 defa) denilir sonuncuda ;
Muḥammedr*reslllhi allllah teʿl aleyhi vesellem. (1 defa)
Lilhe illllah el*melikl*ḥaḳḳul* mbn,Muḥammedr*reslullahi diḳul vadil emn. (10 defa tekrar edilir.)

Bismillhirraḥmnirraḥm.
nnallhe ve meliketeh yallne ʿalen* nebiy. Y eyyhelleẕne men all ʿaleyhi ve sellim teslm. Lebbeyk.

Allahmme alli ʿal seyyidin Muḥammedin ve ʿal li seyyidin Muḥammed. Bi adedi klli din ve devin ve brik ve sellim ʿaleyhi ve ʿaleyhim kesr.
Allahmme alli ʿal seyyidin Muḥammedin ve ʿal li seyyidin Muḥammed. Bi adedi klli din ve devin ve brik ve sellim ʿaleyhi ve ʿaleyhim kesr.
Allahmme alli ʿal seyyidin Muḥammedin ve ʿal li seyyidin Muḥammed. Bi adedi klli din ve devin ve brik ve sellim ʿaleyhi ve ʿaleyhim kesran kesr.
alli ve sellim y Rabbi ʿal ḥabbike Muḥammedin ve ʿal cemil*enbiyi vel * mrseln ve ʿal li kllin ve ahbi kllin ecman. min vel*ḥamd lillhi Rabbil *ʿlemn.
Elf elfi altin ve elf elfi selmin ʿaleyke y Reslallah.
Elf elfi altin ve elf elfi selmin ʿaleyke y Ḥabballah.
Elf elfi altin ve elf elfi selmin ʿaleyke y emne vaḥyillh.

Allahmme alli ve sellim ve brik ʿal seyyidin Muḥammedin ve ʿal lih ve aḥbih biʿadedi evraḳl ecr ve emvcil biḥr ve ḳaṭartil emṭr vafir len verḥamn velṭuf bin ve bi*stẕin Saʿdin*Nurs (radiyallahu ʿanh) ve vlideyn ve bi*ṭalebeti Resilin Nuri adḳne y ilhen bi*klli altin minh ehed en lilhe illllah ve ehed enne Muḥammeden Reslllhi allallh ʿAleyhi Ve sellem.

sm-i Aʿzm duas okunur:
Bismillhirraḥmnirraḥm.
Y Cemlu y Allah, Y Ḳarbu y Allah
Y Mucbu y Allah, Y Ḥabbu y Allah
Y Rafu y Allah, Y ʿAṭfu y Allah
Y Maʿrfu y Allah, Y Lṭfu y Allah
Y ʿAẓmu y Allah, Y Ḥannnu y Allah
Y Mennnu y Allah, Y Deyynu y Allah
Y Sbḥnu y Allah, Y Emnu y Allah
Y Brhnu y Allah, Y Sulṭnu y Allah
Y Msteʿnu y Allah, Y Muḥsinu y Allah
Y Mteʿlu y Allah, Y Raḥmnu y Allah
Y Raḥmu y Allah, Y Kermu y Allah
Y Mecdu y Allah, Y Ferdu y Allah
Y Vitru y Allah, Y Eḥadu y Allah
Y amedu y Allah, Y Maḥmdu y Allah
Y dḳal*Vaʿdi y Allah, Y ʿAliyyu y Allah
Y aniyyu y Allah, Y f y Allah
Y Kf y Allah, Y Muʿf y Allah
Y Bḳ y Allah, Y Hd y Allah
Y Ḳdiru y Allah, Y Stiru y Allah
Y Ḳahhru y Allah, Y Cebbru y Allah
Y affru y Allah, Y Fettḥu y Allah Avular yukar gelecek ekilde eller alr:
Y Rabbes*semvti vel*arḍ, y ẕel*celli vel*ikrm. Eselke bi*ḥaḳḳ hẕihil*esmi kl- lih entalliye ʿal seyyidin Muḥammedin ve ʿal li Muḥammedin ver*ḥam Muḥammeden kem alleyte ve sellemte ve brekte ve ra* ḥimte ve teraḥḥamte ʿal brhme ve ʿal li brhme fil*ʿlemn, Rabben inneke ḥam* dm*mecd, bi*raḥmetike y erḥamerrḥimn, vel*ḥamdlillhi Rabbil*ʿlemn.

Bakara Sresinin 285-286. yetleri (menerresl) okunur ve tesbihat sona erer.
Bismillhirraḥmnirraḥm mener*resl bim nzile ileyhi mirrabbih vel*mminn. Klln mene billhi ve meliketih ve ktbih ve rusulih. L nferriḳu beyne ehadim*mirrusulih. Ve ḳl semin ve aṭan ufrneke rabben ve ileykel*mar . L ykellifullh nefsen ill vsah. Leh m kesebet ve ʿaleyh mektesebet. Rabben l tḫiẕn in*nesn ev aḫṭaʿn. Rabben vel taḥmil ʿaleyn iran kem ḥamelteh ʿalelleẕne min*ḳablin. Rabben vel tḥammiln m l ṭḳate len bih. Vaf ʿann, vafir len, verḥamn, ente mevln fenurn ʿalel*ḳavmil kfirn.

Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun - veselamun alel murselin - vel hamdlil lahi rabbil alemin. El Fatih


[ye Olmadan Linkleri Gremezsiniz. ye Olmak iin TIKLAYIN...]

Dnyann En Byk Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Oya 01:29 19.10.19
Allah razi olsun.Yapabilmek ve devam ettirebilmek nemli rabbim nasip eylesin inallah.

Dnyann En Byk Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Zmer 09:39 19.10.19
Allah raz olsun ne iyi ettinde paylastin. htiyacti

Dnyann En Byk Havas ve Gizli ilimler Sitesi
herneyse 16:01 19.10.19
Gzeldir Gzeldir, Nurun Ala Nurdur
Allah raz olsun.

Dnyann En Byk Havas ve Gizli ilimler Sitesi
lokmanhekimeee 17:59 19.05.20
her birkelimesi bile ayr ayr o kadar deerli olan bir tesbihat ki..

Dnyann En Byk Havas ve Gizli ilimler Sitesi
devletiebed 16:06 20.05.20
Erzurum 08:11 05.06.20
Mmkn olduka devam etmeye alyorum. Fazileti oktur. Kazandrandan da sebep olandan da Allah Raz olsun.

Dnyann En Byk Havas ve Gizli ilimler Sitesi