Zikir

Latifeler - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Zikir>Latifeler
madlen 03:20 04.02.17
Beşinci Latife(Büyük İstekler,Keşifler)


el-Mühıytu el-Âlimü er-Rabbü eş-Şehîdü el-Hasîbü el-Fe’âlü el-Hallâku el-Hâlıku el-Bâriü el-Müsavviru


İçinde İsmi azam bulunan isimlerden meydana gelmektedir.bu isimler keşif ehli kimseler için Cenabı Hakkın rızasına yakın olmak imkanı diğer isimlerden daha fazladır..Cenabı Hakkı zikretmek için en büyük vasıta ondan beklenenlere ulaşmak için en kuvvetli vesile bu isimlerdir bu isimleri kendine vird edinen kimseye keşifler açılır ve maksatlarına kolayca ulaşma imkanı bulurlar kısa yoldan neye ulaşmak ve sahip olmak isterse ona kavuşur ve sahip olurlar.

Bu isimlerin zikrine gece yarısı geçtikten sonra devam etmeyi adet haline getiren kimseler hayret verecek tecelliler müşade ederler kendilerine bu isimlerin sır kapıları açılır ve varlığın taşıdığı sırlardan birçoğuna sahip olurlar .bu isimleri devamlı vird haline getirmekle kişi canını her türlü tehlikelere acılara ve düşmanlara karşı koruma altına almış olur ,bu isimlerle zikir Allah ile kul arasında bir nevi sırlar alışverişidir kim devam ederse ulvi alemlerin nice hikmetlerine vakıf olur sırlar aleminden nice sırlar kendisine bildirilir aynı zamanda o sırlar aleminin nice hikmet ve hakikatleri o kimsenin emrine boyun eğer ..

Sekizinci Latife (Zenginlik,Kolaylık)


et-Tevvâbü el-Ğâfiru el-Hasîbü el-Vekîlü el-Kâfî er-Rezzâk es-Selâmü el-Mü'minü es-Seriy'u


Maksatlarına ulaşmak için vesile ve vasıta kılınan güçlü isimlerdir bu isimlere devam edenler dünya nimetlerinden istediklerine istedikleri kadar sahip olurlar her türlü zorluğu yener ve bu nimetlerden kazanılanların bereketini ve devamlılığını temin eder,vird haline getiren kimsenin ihtiyaçları istedikleri eline kolaylıkla geçer , bazı büyükler bu isimleri cahil kimselere öğretmek ve duyurmak doğru değildir derler çünkü tecellisi ve tesiri çok yüksek olup kıymetinin bilinmesi lazımdır...

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
SiLence 09:53 20.04.17
Allah razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Och 23:09 07.08.18
Cevapla Up