Zikir

Allahı CC Zikretmek - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 3 4 
Zikir>Allahı CC Zikretmek
Havasokulu 00:27 07.02.17
Allahı CC Zikretmek
Allah’ı CC Zikretmek

Kur’ân-ı Kerîm’in bildirdiğine göre;Allah’ı zikretmek en büyük ibadettir. Ebedî kurtuluşa ermenin yolu Allah’ı çok zikretmektir.

Kalpler, ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur.Onun için mü’minler Allah’ı çok zikretmelidir; sabah akşam, yüceliğine yakışmayan sıfatların Allah’ta bulunmayacağını söyleyip “sübhânallah” diye Onu tesbih etmelidir.Allah Teâlâ, kendisini çok anan erkek ve kadınlara bir bağışlanma ve pek büyük bir ödül hazırlamıştır.

Allah anılmayı ister


Allah Teâlâ, kulunun boyun büküp yalvara yakara, derin bir ürpertiyle ve sesini yükseltmeden sabah akşam kendini anmasını ve gafillerden olmamasını ister. Her zaman ve her durumda, ayakta, otururken, yan yatarken bile kulunun kendisini anmasını diler.
Siz beni anın, ben de sizi anayım buyurur. Şimdi bu konuda bir de Peygamber Efendimiz’e kulak verelim: Bir kul Allah’ı yalnız başına anarsa, Allah da onu yalnız başına anar. Kul, Rabbini bir toplulukla beraber anarsa, O da kulunu, daha hayırlı bir topluluk içinde anar. Ve Allah şöyle buyurur:

“Kulum beni andığı, dudakları benim adımı söyleyerek kıpırdadığı zaman ben kulumla beraber olurum.”

Zikir insanı yüceltir

Efendimizin sohbeti devam ediyor: Allah'ı çok anan erkeklerle kadınlar öne geçerler. Onların dillerindeki zikir, sırtlarındaki günah yükünü indirir; böylece kıyamet gününde Allah’ın huzuruna hafiflemiş olarak gelirler. Cenâb-ı Hakk’ın en sevdiği şey, kulunun Allah’ı anarak ölmesidir.Birgün bir bedevî Resûl-i Ekrem’in huzuruna geldi. “Ey Allah’ın elçisi!” dedi. “İslâmiyet’in emirleri pek çoğaldı. Bana, hiç ihmâl etmeden yapacağım az öz bir şey öğret!” Peygamber Efendimiz ona: “Dilin hep Allah’ı zikretsin” buyurdu.

Allah’ın övdüğü topluluk

Müslümanlar Allah’ı anıp zikretmek için bir araya gelirse,bir yandan melekler onların etrafını sarar, öte yandan Allah’ın rahmeti onları dört bir yandan kuşatıverir; gönüllerine derin bir huzur dolar,ve Allah Teâlâ büyük meleklerine onları metheder.
Tenhâda Allah’ı anıp gözleri yaşla dolan kişiyi, hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Allah Teâlâ kendi gölgesinde barındırır.


En üstün zikirler

Resûl-i Ekrem Efendimizi dinlemeye devam ediyoruz: Zikrin en faziletlisi “lâ ilâhe illallah” demektir. Söylenişi kolay olan, mizanda pek ağır gelen ve Rahmân olan Allah’ı çok hoşnut eden iki cümle vardır: “Sübhânallahi ve bi-hamdihî sübhânallahi’l-azîm.”
“Sübhânallahi ve bi-hamdihî” diyene cennette bir hurma ağacı dikilir. “Sübhânallahi ve bi-hamdihî” zikrini sabah, akşam yüzer defa söyleyen kimse, kıyamet gününde Allah’ın huzuruna en değerli zikri söylemiş biri olarak çıkar. “Sübhânallahi ve bi-hamdihî” zikri, Allah Teâlâ’nın melekleri ve kulları için seçip uygun gördüğü bir zikirdir.Günde yüz defa “Sübhânallahi ve bi-hamdihî” diyen kimsenin, deniz köpüğü kadar günahı olsa hepsi bağışlanır.Allah Teâlâ sözlerin arasından dört değerli cümleyi seçmiştir:
Bunlar “sübhânallah”, “elhamdülillâh”, “lâ ilâhe illallah” ve “Allahü ekber” sözleridir. Bir kimse “sübhânallah” dediğinde ona yirmi sevap yazılır, yirmi günahı affedilir. “Allahü ekber” dediğinde yine böyle olur. “Lâ ilâhe illallah” dediğinde yine aynı şekilde hem sevap kazanır hem günahı bağışlanır. İçinden gelerek “elhamdülillâhi rabbi’l-âlemîn” dediğinde ise, ona otuz sevap yazılır, otuz günahı affedilir.Bu zikirlerin belli bir sırası yoktur; önce hangisi söylense fark etmez.

Şunu da bilmelidir:

“Elhamdülillah” sözü mizânı doldurur;“sübhânellah” ve “elhamdülillah” zikirleri ise yer ile gökler arasını sevap ile doldurur.

Allah’ı çok zikretmelidir

Peygamber Efendimizi dinlemeye devam ediyoruz: İnsanlar! Allah’ı zikrediniz! Önce yeri yerinden oynatan birinci sûr üflenecek.
Arkasından ikincisi gelecek.Ölüm bütün şiddetiyle gelip çatacak. Evet, ölüm bütün şiddetiyle gelip çatacak. Rabbinizin yanında amellerinizin en hayırlısı, en verimlisi, derecelerinizi en fazla yükseltecek olanı, Allah rızâsı için altın, gümüş dağıtmaktan daha sevabı, düşmanınızla çarpışıp onları öldürmekten veya bu yolda öldürülmekten daha faziletlisi nedir, biliyor musunuz?

Allah’ı zikretmektir.

Birgün Resûl-i Ekrem:

“Cennet bahçelerine uğradığınız zaman, oradan bol bol istifade ediniz” buyurmuştu.

Sordular:

“Cennet bahçeleri nedir, Ey Allah’ın elçisi?”

Şöyle cevap verdi:

“Cennet bahçeleri; sübhânallah, elhamdülillah, lâ ilâhe illallah, Allahü ekber diye Allah’ın zikredildiği zikir halkalarıdır.”Çok istiğfâr etmelidir


Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: “Estağfirullah” diyerek Rabbinizin sizi bağışlamasını isteyiniz ve Ona tövbe ediniz. “Onlar, “estağfirullah” diye bağışlanma dilerken Allah onları cezalandırmaz.

Peygamber Efendimizi dinleyelim:

Vallahi ben günde yetmiş defadan fazla “estağfirullah” diyerek tövbe ederim. Amel defterine bakınca mutlu olmak isteyen, çok istiğfâr etsin. Amel defterinde çok sayıda istiğfâr bulacak kimseye müjdeler olsun.

Allah Teâlâ şöyle buyuruyor
:

Ey âdemoğlu!

Günahların gökyüzünü kaplayacak kadar çok olsa, sonra da istiğfâr ederek benden af dilesen, günahlarının çokluğuna bakmadan hepsini affederim.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
İnşirah 11:24 23.03.17
Allah razı olsun..

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
yigido3358 21:28 23.03.17
Allah razı olsun rabbim bize daima zikretmeyi nasip etsin.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
seckindogan 00:04 24.03.17
Allah c.c razı olsun.hepınızden selametle.kslın hayırlı cumalar

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Alexandra 16:53 25.03.17
SiLence 16:54 25.03.17
Muhyiddin-i Arabî Hazretleri diyor ki:

Lafza-i Celâl Allah’tır. O da, bütün âlemlerin zâtlarında cari olan zikirdir. Onlar kendileri ister istesinler, ister istemesinler Allah’ı zikrederler. Onların hareketlerinden her bir hareket zikirdir. Hatta onların sâkinliğinden her bir sükûn bile zikirdir.

Şunu bil ki -cinler ve insanlar dışında- varlıkların tesbi-hâtı, bizim zikrimiz gibi sesli değildir. Fakat onların sâkin durmaları teşbihtir.
Hareket halindeki halleri de teşbihtir.
Sâkin olanın teşbihi, bal arısının vızıldaması gibidir. Hareket halindekininki ise, suyun şırıldaması gibidir. Amma bir defa sâkin, bir defa da hareket halindeki tesbihât, at kişnemesi gibidir. İşte onda zâhir olan zikir budur. Bu itibarla sükût ederse, sükûtî zikirdir.
Bütün mahlûkat zikir itibariyle Allah’tan başkasını zikretmez. Ama zevk itibariyle ise orada Nûr-u Muhammedi’den başkası kulluk, ibadet etmez.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İlkcan 15:38 05.04.17
Allah razı olsun Allah diyen yolda kalmazz

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Kurt 16:26 11.04.17
dandinidon 17:17 11.04.17
seckindogan 19:02 11.04.17
ALLAH LAFZAİ CELÂLİ İLE ZİKİR YAPMAK

İmam-ı Rabbaniye göre, ‘Allah’ kelimesi ile yapılan zikir fazilet bakımdan Allah’ın diğer güzel isimleri ile yapılan zikirlerden kıyaslanmayacak oranda yüksektir. Çünkü ‘Allah’ kelimesini zikir kişiyi zat tecellisine ulaştırırken diğer güzel isimler ancak sıfat tecellisine ulaştırır. ‘Allah’ kelimesi dışındaki diğer bütün güzel isimler, Allah’ın sıfatı durumundadırlar. Büyük manevi makamlar ancak zat tecellisi ile mümkündür. Sıfat tecellisi insana sadece bazı marifetler kazandırır, asıl amaca ulaştıramaz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2 3 4