Orijinalini görmek için tıklayınız : Sure ve Ayet Havasları


Sayfa : [1] 2 3

 1. Hırsızlık için
 2. Uyanmak için
 3. Kekemeler ve dili tutulanlar için
 4. Zindandan, iftiradan ve musibetten kurtulmak
 5. Dilek için ihlas suresi ve ihlas suresi duası
 6. Rızık için
 7. İstediğin zaman uyanmak için
 8. Sihri iptal
 9. Her türlü meşru murad ve hacet için
 10. Her Meşru Muradın Gerçekleşmesi İçin
 11. Sıkıntılardan kurtulmak için
 12. Bereket için arpaya okunur
 13. Ticaretin bol olması için
 14. Düşmandan emin olmak için
 15. Besmele ile fatihayı tek nefeste okumak
 16. Muradına ermek için
 17. Zenginlik içim
 18. Hırsızı rüyada görmek
 19. Kısmet Açıklığı İçin - 21 Gün boyunca her gün 21 Cuma Suresi
 20. Okuduğunu anlamak, unutkanlığı önlemek
 21. Cinli hastayı kurtarmak
 22. Uyku Celbi
 23. Yunus suresi havasları
 24. Yasin'i Şerif havası
 25. Hatmi Sure-i Haşr
 26. Sure-i Hadid-i Okuma usulü
 27. Çocuklarınız veya İsteğiniz Bir Şahsın Hidayeti için dua
 28. Ara açmak hususunda...
 29. İnşirah suresinin faziletleri
 30. Fetih suresinin havasları
 31. Allah dilediğine hesapsız rızık verir
 32. İçki kumar ve zinadan soğutmak için
 33. Kevser suresi fazileti (tecrübe edilmiştir)
 34. Kur'an-ı Kerim Surelerinin Havassı - 9 (SON)
 35. Kur'an-ı Kerim Surelerinin Havassı - 8
 36. Kur'an-ı Kerim Surelerinin Havassı - 7
 37. Kur'an-ı Kerim Surelerinin Havassı - 6
 38. Kur'an-ı Kerim Surelerinin Havassı - 5
 39. Kur'an-ı Kerim Surelerinin Havassı - 4
 40. Kur'an-ı Kerim Surelerinin Havassı - 3
 41. Kur'an-ı Kerim Surelerinin Havassı - 2
 42. Kur'an-ı Kerim Surelerinin Havassı - 1
 43. Fîl Sûresi Esrarı
 44. Hicr Suresi Havassı
 45. herkese güzel görünmek
 46. keşfetme istiharesi
 47. Sara ve Ümmi Sübyan için
 48. istediğin zaman uyanmak
 49. Akrepten korunma
 50. saralıyı ayıltmak
 51. Cin tasallutundaki saralı
 52. korkma heyecanlanma üzüntü
 53. Hastalıklar için
 54. Cin suresi
 55. Rızk için
 56. şiddetli baş ağrısı için
 57. Kötülüklerden korunmak için
 58. Hırsızlıktan korunmak
 59. kalplere tesir ve hacet için
 60. Evlenemeyen kimseler için
 61. Ticaret alışverişin güzel olması
 62. Defi bela
 63. Her türlü dilek ihtiyaç için
 64. Rızk için
 65. iptali sihir için
 66. kaybolan bir şeyi bulmak
 67. Düşmandan kurtulmak için
 68. Hacet ve dilek için
 69. Yanından birini uzaklaştırmak
 70. yolculuk
 71. Bol rızık
 72. Rızık
 73. sihir den korunmak
 74. Hacet için okuma
 75. Rızık celbi için
 76. bol rızık için
 77. hacet için ihlas ayet-el kürsi ve Fatiha
 78. sihir bozmak için mücerreptir gaflet olunmaya
 79. Hacet için
 80. korku ve iç huzursuzluğu
 81. kayıp ya da çalıntı
 82. Gögüs ve Mide ağrısı için
 83. Tüm ağrılar için derman
 84. Uyku kaçırmak / Mürgüyü def etmek
 85. 40 gün sonra bütün cinler ve insanlar teshir olur.
 86. rızık hususunda
 87. bereket
 88. Korkudan emin olup muradına nail olmak
 89. belalardan emin olmak
 90. Vakıa suresi 75 ayeti kerimenin HAVASLARI
 91. Secde Ayetleri ve Faziletleri
 92. Cuma günü Saffat Suresi
 93. Darda kalan bu Âyet-i kerim ile dua etsin
 94. Mülk suresinin azimeti
 95. Kur'ânı kerim'deki 19 harfli ayetler tesir ve faydaları
 96. Hurufu Mukatta (Anahtar Harfler) Mucizesi
 97. Hacet için
 98. Ilmi artirmak için
 99. Kuranı kerimden uyari!
 100. Ayatı hırz
 101. Kadr Suresi ile kalb gözünüzü açın
 102. Yılan akrep sokmamasi için
 103. 41 yasin okuma usulü
 104. SUMMESSEBiYLE YESSERAHU işleri rast gitmesi için
 105. Besmele-i şerifin 63 havasi
 106. Zariyat suresi 58 ayati
 107. Satilmasi istenen mal için
 108. Geceleyin istenilen saatte uyanmak için kefh suresi
 109. Euzu besmele
 110. Yalan söyleyemez
 111. Bismillah Enam
 112. Bol geçim ve geniş dua
 113. Dua ihtiyacını ortadan kaldırmak için tesisatçı
 114. Dua duası, ihtiyacı ortadan kaldırır
 115. Dua geçim ihtiyacını harcıyor
 116. Doaa evlilik ihtiyacını ortadan kaldırır
 117. Zor sınavı kolaylaştırmak için en iyi dua
 118. Doaa ihtiyacı hızla ortadan kaldırır
 119. İhtiyacı ortadan kaldırmak için bir dua
 120. Bazı Kuran Surelerini okumanın erdemleri
 121. Yüzün güzelleşmesi ve eşine şirin gözükmek
 122. Cennetin izdüşümü Vakıa Sûresi’nde
 123. Sureleri okuma ile ilgili bilgiler
 124. Zilzal suresinin sırları
 125. Yusuf suresi
 126. Karia Suresi Sırları
 127. Şavaşta, Gazalarda, Seferde Okunan Fethi Müyesser Kılan 5 Ayetler ve Sırları
 128. Fetih Suresinin Esrarı ve Faydaları
 129. Ali İmran Suresini Okumanın Fazileti
 130. Kime bir haksızlık Yapılırsa Yasin suresini okusun
 131. Rızkın Sağanak Yağmur Gibi Yağması için Fatiha Suresi ve Fazileti
 132. La yestevi (Haşr Suresi-Fazileti)
 133. Nur Suresi 35. Ayetinin Sırrı
 134. ismi azamını öğren !
 135. Peygamberimizi rüyada görmek için
 136. Talak 2-3 ayet
 137. Cinleri kovmak için
 138. Sırat-ı Müstakim ile ilgili ayetler
 139. Cin musallatina karşi çok kolay basit ve etliki dua
 140. Sihir büyü varsa bozmak için
 141. Manevityeti yükseltmek için
 142. 6 hisi genişletmek için formül
 143. 786 besmelei şerif hakkında
 144. Kureyş Suresinin Esrarı
 145. Yasin Süresinin mucizeleri
 146. Kahriye yapmak
 147. Haft kaf (yedi kaf)
 148. Duai buzrug
 149. Maneviyatı yükselmek için 19 defa okunur
 150. 9 bismillah ve faziletleri
 151. Ummadığı yerden rızıklandırır. Ebediyen bir daha kimseye muhtaç kılmaz
 152. Her kim Yasin-i Şerifi ard arda 4 kere okuyup
 153. Naziat suresi 14.ayet havası
 154. İş Bulmak İçin Yusuf Suresi
 155. Vemen Yettekıllahe Suresi Fazileti
 156. Fetih Suresi uygulama tertibi (dilek ve sıkıntıdan kurtulmak)
 157. Bu ayette 28 harfin hepsi mevcuttur
 158. Uykudan uyanana kadar Melekler Dua eder
 159. Ayet-el Kürsi ile Salat-ı Mücerrebenin Havas ve Sırrı
 160. Sırlı Sureler
 161. Safranla Yazılmış Duhan Suresi
 162. Fetih Suresi Fazileti
 163. Kafirun Suresi Sırları
 164. şeytanı evden uzaklaştıran sure
 165. Rahman Sûresi Ve Faziletleri(Her hacet için)
 166. Vakıa Suresinin sırlarından (Sevdiği Gelir, Zengin Olur)
 167. Uykusuzluk için mücerrep
 168. Sübhanekenin havvası
 169. Sübbuhun Kuddusün Rabbul-melaiketi ver-ruh Fazileti Sırları
 170. Melekler uyanıncaya kadar dua eder
 171. Esma okurken davet yapmayacaksak korunma yapmak zorunda mıyız
 172. Kulillahumme Ayetinin Sırları
 173. rahatla mutlulugun formülü 40 ayette
 174. Yasini Şerif ile özel dua
 175. Vedduha Süresi ve faziletleri (Evi Korumak)
 176. Sırlı Sureler
 177. yatmadan önce oku bu ayeti nur üstüne nur yaşa
 178. Sürekli hata yapan ve işleri ters gidenler
 179. Ayet-el Kürsi halkında Efendimiz (s.a.v) neler dedi?
 180. Rahman suresinin bilinmeyen sırrı ve uygulama usulü
 181. Yasini Şerifin 22 Havvası
 182. 28 gün boyunca günlük 1000 ihlas suresi
 183. Fatiha Süresinin erbabı olmak için
 184. Ayetel kürsinin gücü
 185. Necm Suresi'nin sırrı !!!!
 186. Bakara Suresi 163-164.ayetlerinin havassı
 187. Hadid suresi 3. ayet havvası
 188. İşaret yolu ile alınmış Sâffât süresi ile uygulama.
 189. İnna fetahna leke fethan mubina ayeti sırrı
 190. 114 Surenin Fazileti
 191. önemli dualar
 192. Ayetel kürsi'yi okuma yöntemleri
 193. 10 sure diger 10 seyi engeller
 194. Nasr Suresi’nin havassı
 195. Mucize ayet
 196. Bu Ayet-i okuyana Beklenmedik kapılar açılır
 197. Kul Ûhıye Sûre-i Şerifesinin Riyazeti
 198. Selâmün Kavlen Min Rabbirrahıym Âyet-i Kerîmesinin Riyazeti
 199. Vâkı’a Sûre-i Şerifesinin Azimeti (Kenzül Havas’tan Alıntıdır)
 200. Sure-i Kehf’in Riyazeti (Kenzül Havas’tan Alıntıdır)
 201. Fatiha-i Şerifenin Riyazeti (Kenzül Havas’tan alıntıdır)
 202. Fatiha-i Şerifenin Riyazeti
 203. Besmelenin 63 Sırrı
 204. En az 7 Ayet-el Kürsi
 205. Selamun kavlen mir rabbi rahim ayetinin sırrı ve faziletleri
 206. Rukye şifa ayetleri
 207. Ayet-el Kürsi şifreli uygulaması
 208. Özel okumalı 41 Yasin
 209. İnşirah Suresi ve Faziletleri
 210. Azametli YASİN arapça yazılışı ?
 211. Yasin Suresi Havaslarindan
 212. Fetih Suresinin Havaslari ( Muhakkak Okuyunuz)
 213. Secde suresi havvası
 214. Okuyana hayır kapıları açılır
 215. İsmi Azam Duası Faziletleri
 216. rukye
 217. Hz. Ali Efendimizden Tüm Dilekler için Sırlı Ayetler
 218. İnsanlara güzel görünmek vs..
 219. Huzur için, kısmet için, negatif tüm etkenlerden kurtulmak için
 220. Abese Suresi ve Gizemli Ayet
 221. Ayetel Kürsü’nün havasları
 222. Vesveseden kurtulmak
 223. Bakara suresinden bilinmeyen bir sır
 224. Nun harfinin havassı
 225. Rahman Suresinin Icindeki Sir
 226. Yasin Suresi 38. Ayetin Sırrı
 227. isra suresi gece okunursa
 228. Peygamberimiz (aleyhisselam) ile tevessül
 229. Fatiha okumanın fazileti
 230. Hamile kalmak için Ala suresi
 231. Ayetel Kürsü’nü fazileti :
 232. Fatiha suresinin müthiş havas esrar ve fazileti .
 233. Yedi Sirli Ayetler
 234. Dileğinizin olması için Kafirun Suresi
 235. Bismillah 5 Duası
 236. Bismillah En-am Duası, Tüm Dilekler ve istekler için
 237. Yasin-i Şerfin farklı bir havvası
 238. Veşşemsi Vedduha Suresi Sırları
 239. Yasin-i Şerfin gizli bir havvası
 240. Esrar-i sure-i Yasin Magribi
 241. Esrar-i Surei insirah
 242. Yasini Şerifin Bilinmeyen Gizli Havası
 243. Ayetel Kürsi Daveti
 244. Havas ve davet-i ayetel kürsi
 245. Muhafaza ayetlerinin gücü ve tecrübesi
 246. Allah-ın Göğü Koruması Ve Hıfzan Min Kulli Şeytânin Mârid
 247. Her Derde Her Manevi Hastalığa Okuyun
 248. Sır gibi Saklanan Ayet, Sırlı Ayet
 249. Şüphesiz Bir Ayet Biliyorumki, İnsanlar Buna Sarılsaydı Yeterdi
 250. Sorgusuz Sualsiz Cennetin Kapılarını Açan O Sure