Orijinalini görmek için tıklayınız : Sure ve Ayet Havasları


Sayfa : [1] 2 3

 1. Vakıa suresi azimeti
 2. Şems Suresinin Fazilet ve Havassı
 3. Zümer Suresinin Sırrı Havası ve Faziletleri
 4. Sır gibi saklanan ve herkesin bilmediği gerçek bir hazine
 5. Gaşiya suresi fazileti
 6. Fatiha suresi ebced değeri ve günleri
 7. Sabah namazlarından sonra gün gün okunacak ayetler
 8. Tur Suresi Havvası
 9. Ayet-el Kürsinin Bazı Mücerrebatı
 10. Tekvir suresi Havvası
 11. Ayetel Kürsinin bazı havvaslari
 12. Ayet-el Kürsi'nin Bu Ayet-i Kerimi ism-i Azamdır
 13. isra suresi havvası
 14. Kehf suresi havvası
 15. Muhyiddin-i Arabi Hazretlerinin Besmele Keşfi
 16. Fatiha Suresinin Hicri Sırrı
 17. şansın ve bahtın açılması için
 18. Bismillah Şerif'in Esrarı
 19. Her derde deva olan Tehlil Ayetleri
 20. Ayet-el kürsi ile birlikte okunan dua
 21. Kur'an-ı Kerim Surelerin Havası 3
 22. Kur'an-ı Kerim Surelerin Havası 2
 23. Kur'an-ı Kerim Surelerin Havası
 24. Kalp tıkanıklığı ve inşirah
 25. Fatiha Şifa İçin
 26. Yasini Şerif ile hacet isteme
 27. Hadsiz Mala Mülke Kavuşmak İçin
 28. Cin Suresi
 29. Havvası Fatiha ki: BIÇAK GİBİ TESİRLİDİR
 30. Yasini şerifi in tesirini kendi üstünde hissetmek
 31. havvası yasin şerif
 32. Görülmeyeni Görmek
 33. Uyku Problemi olanlar Kendi Kendi Keşfim
 34. Hırsızlık için
 35. Uyanmak için
 36. Kekemeler ve dili tutulanlar için
 37. Zindandan, iftiradan ve musibetten kurtulmak
 38. Dilek için ihlas suresi ve ihlas suresi duası
 39. Rızık için
 40. İstediğin zaman uyanmak için
 41. Sihri iptal
 42. Her türlü meşru murad ve hacet için
 43. Her Meşru Muradın Gerçekleşmesi İçin
 44. Sıkıntılardan kurtulmak için
 45. Bereket için arpaya okunur
 46. Ticaretin bol olması için
 47. Düşmandan emin olmak için
 48. Besmele ile fatihayı tek nefeste okumak
 49. Muradına ermek için
 50. Zenginlik içim
 51. Hırsızı rüyada görmek
 52. Kısmet Açıklığı İçin - 21 Gün boyunca her gün 21 Cuma Suresi
 53. Okuduğunu anlamak, unutkanlığı önlemek
 54. Cinli hastayı kurtarmak
 55. Uyku Celbi
 56. Yunus suresi havasları
 57. Yasin'i Şerif havası
 58. Hatmi Sure-i Haşr
 59. Sure-i Hadid-i Okuma usulü
 60. Çocuklarınız veya İsteğiniz Bir Şahsın Hidayeti için dua
 61. Ara açmak hususunda...
 62. İnşirah suresinin faziletleri
 63. Fetih suresinin havasları
 64. Allah dilediğine hesapsız rızık verir
 65. İçki kumar ve zinadan soğutmak için
 66. Kevser suresi fazileti (tecrübe edilmiştir)
 67. Kur'an-ı Kerim Surelerinin Havassı - 9 (SON)
 68. Kur'an-ı Kerim Surelerinin Havassı - 8
 69. Kur'an-ı Kerim Surelerinin Havassı - 7
 70. Kur'an-ı Kerim Surelerinin Havassı - 6
 71. Kur'an-ı Kerim Surelerinin Havassı - 5
 72. Kur'an-ı Kerim Surelerinin Havassı - 4
 73. Kur'an-ı Kerim Surelerinin Havassı - 3
 74. Kur'an-ı Kerim Surelerinin Havassı - 2
 75. Kur'an-ı Kerim Surelerinin Havassı - 1
 76. Fîl Sûresi Esrarı
 77. herkese güzel görünmek
 78. keşfetme istiharesi
 79. Sara ve Ümmi Sübyan için
 80. istediğin zaman uyanmak
 81. Akrepten korunma
 82. saralıyı ayıltmak
 83. Cin tasallutundaki saralı
 84. korkma heyecanlanma üzüntü
 85. Hastalıklar için
 86. Cin suresi
 87. Rızk için
 88. şiddetli baş ağrısı için
 89. Kötülüklerden korunmak için
 90. Hırsızlıktan korunmak
 91. kalplere tesir ve hacet için
 92. Evlenemeyen kimseler için
 93. Ticaret alışverişin güzel olması
 94. Defi bela
 95. Her türlü dilek ihtiyaç için
 96. Rızk için
 97. iptali sihir için içilecek su
 98. kaybolan bir şeyi bulmak
 99. Düşmandan kurtulmak için
 100. Hacet ve dilek için
 101. Yanından birini uzaklaştırmak
 102. Yolculuğa giden bir kimsenin sağ salim dönmesi için
 103. Bol rızık
 104. Rızık için vedduha suresi
 105. sihir den korunmak
 106. Hacet için okuma
 107. Rızık celbi için
 108. bol rızık için
 109. hacet için ihlas ayet-el kürsi ve Fatiha
 110. sihir bozmak için mücerreptir gaflet olunmaya
 111. Kazayı hacet umuru dünya müşkülatı olanlar için
 112. korku ve iç huzursuzluğu
 113. kayıp ya da çalıntı
 114. Gögüs ve Mide ağrısı için
 115. Tüm ağrılar için derman
 116. Uyku kaçırmak / Mürgüyü def etmek
 117. 40 gün sonra bütün cinler ve insanlar teshir olur.
 118. rızık hususunda
 119. bereket
 120. Korkudan emin olup muradına nail olmak
 121. belalardan emin olmak
 122. Vakıa suresi 75 ayeti kerimenin HAVASLARI
 123. Secde Ayetleri ve Faziletleri
 124. Cuma günü Saffat Suresi
 125. Darda kalan bu Âyet-i kerim ile dua etsin
 126. Mülk suresinin azimeti
 127. Kur'ânı kerim'deki 19 harfli ayetler tesir ve faydaları
 128. Hurufu Mukatta (Anahtar Harfler) Mucizesi
 129. Bir çok Hacet için gümüşe işlenen tılsım
 130. Ilmi artirmak için
 131. Kuranı kerimden uyari!
 132. Ayatı hırz
 133. Kadr Suresi ile kalb gözünüzü açın
 134. Yılan akrep sokmamasi için
 135. 41 yasin okuma usulü
 136. SUMMESSEBiYLE YESSERAHU işleri rast gitmesi için
 137. Besmele-i şerifin 63 havasi
 138. Zariyat suresi 58 ayati
 139. Satilmasi istenen mal için
 140. Geceleyin istenilen saatte uyanmak için kefh suresi
 141. Euzu besmele ile işlerin açılması
 142. Yalan söyleyemez
 143. Bismillah Enam
 144. Bol geçim ve geniş dua
 145. Dua ihtiyacını ortadan kaldırmak için tesisatçı
 146. Dua duası, ihtiyacı ortadan kaldırır
 147. Dua geçim ihtiyacını harcıyor
 148. Doaa evlilik ihtiyacını ortadan kaldırır
 149. Zor sınavı kolaylaştırmak için en iyi dua
 150. Doaa ihtiyacı hızla ortadan kaldırır
 151. İhtiyacı ortadan kaldırmak için bir dua
 152. Bazı Kuran Surelerini okumanın erdemleri
 153. Yüzün güzelleşmesi ve eşine şirin gözükmek
 154. Cennetin izdüşümü Vakıa Sûresi’nde
 155. Sureleri okuma ile ilgili bilgiler
 156. Zilzal suresinin sırları
 157. Yusuf suresi
 158. Karia Suresi Sırları
 159. Şavaşta, Gazalarda, Seferde Okunan Fethi Müyesser Kılan 5 Ayetler ve Sırları
 160. Fetih Suresinin Esrarı ve Faydaları
 161. Ali İmran Suresini Okumanın Fazileti
 162. Kime bir haksızlık Yapılırsa Yasin suresini okusun
 163. Rızkın Sağanak Yağmur Gibi Yağması için Fatiha Suresi ve Fazileti
 164. La yestevi (Haşr Suresi-Fazileti)
 165. Nur Suresi 35. Ayetinin Sırrı
 166. ismi azamını öğren !
 167. Peygamberimizi rüyada görmek için
 168. Talak 2-3 ayet
 169. Cinleri kovmak için
 170. Sırat-ı Müstakim ile ilgili ayetler
 171. Cin musallatina karşi çok kolay basit ve etliki dua
 172. Sihir büyü varsa bozmak için
 173. Manevityeti yükseltmek için
 174. 6 hisi genişletmek için formül
 175. 786 besmelei şerif hakkında
 176. Kureyş Suresinin Esrarı
 177. Yasin Süresinin mucizeleri
 178. Kahriye yapmak
 179. Haft kaf (yedi kaf)
 180. Duai buzrug
 181. Maneviyatı yükselmek için 19 defa okunur
 182. 9 bismillah ve faziletleri
 183. Ummadığı yerden rızıklandırır. Ebediyen bir daha kimseye muhtaç kılmaz
 184. Her kim Yasin-i Şerifi ard arda 4 kere okuyup
 185. Naziat suresi 14.ayet havası
 186. İş Bulmak İçin Yusuf Suresi
 187. Vemen Yettekıllahe Suresi Fazileti
 188. Fetih Suresi uygulama tertibi (dilek ve sıkıntıdan kurtulmak)
 189. Bu ayette 28 harfin hepsi mevcuttur
 190. Uykudan uyanana kadar Melekler Dua eder
 191. Ayet-el Kürsi ile Salat-ı Mücerrebenin Havas ve Sırrı
 192. Safranla Yazılmış Duhan Suresi
 193. Fetih Suresi Fazileti
 194. Kafirun Suresi Sırları
 195. şeytanı evden uzaklaştıran sure
 196. Rahman Sûresi Ve Faziletleri(Her hacet için)
 197. Vakıa Suresinin sırlarından (Sevdiği Gelir, Zengin Olur)
 198. Uykusuzluk için mücerrep
 199. Sübhanekenin havvası
 200. Sübbuhun Kuddusün Rabbul-melaiketi ver-ruh Fazileti Sırları
 201. Melekler uyanıncaya kadar dua eder
 202. Esma okurken davet yapmayacaksak korunma yapmak zorunda mıyız
 203. Kulillahumme Ayetinin Sırları
 204. rahatla mutlulugun formülü 40 ayette
 205. Yasini Şerif ile özel dua
 206. Vedduha Süresi ve faziletleri (Evi Korumak)
 207. Sırlı Sureler
 208. yatmadan önce oku bu ayeti nur üstüne nur yaşa
 209. Sürekli hata yapan ve işleri ters gidenler
 210. Ayet-el Kürsi halkında Efendimiz (s.a.v) neler dedi?
 211. Rahman suresinin bilinmeyen sırrı ve uygulama usulü
 212. Yasini Şerifin 22 Havvası
 213. 28 gün boyunca günlük 1000 ihlas suresi
 214. Fatiha Süresinin erbabı olmak için
 215. Ayetel kürsinin gücü
 216. Necm Suresi'nin sırrı !!!!
 217. Bakara Suresi 163-164.ayetlerinin havassı
 218. Hadid suresi 3. ayet havvası
 219. İşaret yolu ile alınmış Sâffât süresi ile uygulama.
 220. İnna fetahna leke fethan mubina ayeti sırrı
 221. 114 Surenin Fazileti
 222. önemli dualar
 223. Ayetel kürsi'yi okuma yöntemleri
 224. 10 sure diger 10 seyi engeller
 225. Nasr Suresi’nin havassı
 226. Mucize ayet
 227. Bu Ayet-i okuyana Beklenmedik kapılar açılır
 228. Kul Ûhıye Sûre-i Şerifesinin Riyazeti
 229. Selâmün Kavlen Min Rabbirrahıym Âyet-i Kerîmesinin Riyazeti
 230. Vâkı’a Sûre-i Şerifesinin Azimeti (Kenzül Havas’tan Alıntıdır)
 231. Sure-i Kehf’in Riyazeti (Kenzül Havas’tan Alıntıdır)
 232. Fatiha-i Şerifenin Riyazeti (Kenzül Havas’tan alıntıdır)
 233. Fatiha-i Şerifenin Riyazeti
 234. Besmelenin 63 Sırrı
 235. En az 7 Ayet-el Kürsi
 236. Selamun kavlen mir rabbi rahim ayetinin sırrı ve faziletleri
 237. Rukye şifa ayetleri
 238. Ayet-el Kürsi şifreli uygulaması
 239. Özel okumalı 41 Yasin
 240. İnşirah Suresi ve Faziletleri
 241. Azametli YASİN arapça yazılışı ?
 242. Yasin Suresi Havaslarindan
 243. Fetih Suresinin Havaslari ( Muhakkak Okuyunuz)
 244. Secde suresi havvası
 245. Okuyana hayır kapıları açılır
 246. İsmi Azam Duası Faziletleri
 247. rukye duası
 248. Hz. Ali Efendimizden Tüm Dilekler için Sırlı Ayetler
 249. İnsanlara güzel görünmek vs..
 250. Huzur için, kısmet için, negatif tüm etkenlerden kurtulmak için