Orijinalini görmek için tıklayınız : Allah Dostları & Evliyalar


 1. Evliyaya Duanin Mantigi Nedir
 2. Hızır aleyhisselam ab-ı hayat suyunu neden içti
 3. Hızır as niye ölmüyor
 4. Allah dostları için muhatap olduğu herkes ve her şey imtihan vesilesi
 5. Kuranı Ezberden yazan Afrikalı
 6. ahir zaman hakkında bilgiler
 7. 40 kisi ve mehdi as darda kalanlara yardım
 8. ipe sarılırsan kurtulursun
 9. Bâyezid-i Bistâmî ve papaz arasında geçen muhteşem olay.
 10. niyet neyse akıbet odur
 11. aşk tektir, göruntulerı binlerce, üç misal !
 12. Hz Ali nin sehit edilmesi
 13. 12 vasi ve ehli beyt ve mühürler
 14. levhada yazanlar ve 12 ehlibeyt velisi
 15. hz ali hz hızır ve mehdi as
 16. Allahın hücceti hakkında bilgiler
 17. Hacı Dursun Güven efendi
 18. allah dostları
 19. miracta bilinmeyen bir bilgi
 20. ferdaniyyet aşkta birinin ölmesi gerek
 21. Allahın ipine sımsıkı yapısın
 22. Şah-i Nakşibend Hazretlerinin Cübbesi
 23. Lokman Hekim A.S
 24. Evliyalar Haritasi
 25. Şeyh Sadrettin Konevi
 26. Şeyh-i Sana
 27. mehdi hakkında 2 ci baslık
 28. Geyik boynuzu
 29. Gavsul Azamın Kaside-i Hamriyesi
 30. Hak Dostlarından İnciler
 31. Aksaray Ilindeki Evliyalar Ve Türbeleri
 32. levhi mahfuz u deistirmek ve abdulkadir geylani
 33. Delinin beyazıd-ı bestami'ksa tavsiyesi
 34. Ey Aynâ-yı merdiyye! İşte sana eş olacak kimse geldi.
 35. Behlül dânâ hz ve meyhaneci
 36. Gavsı Sani hz lerinin 18 kasım2018 deki sohbeti
 37. Mazlumun Ahı
 38. Ahmed er rufai hazretleri çağırıyor..
 39. Şeyh Ali Arinci Hazretleri sohbetinden..
 40. kovulan evliyanın tekrar evliya oluşu
 41. Hacca gitmeye niyetlendim
 42. Hakkı Şikayet Etmemek
 43. Açlığın Faydaları
 44. Çok az insanın bildiği Ledünni İlim nedir?
 45. 100.000 altın !
 46. Açıklanamayan fizik üstü olay
 47. Kilisede Ezan Okumak
 48. Evliyalar kuantum fiziği mi biliyor?
 49. mehdi as ve sorular
 50. Allah dostlarından Zünnun Mısri hazretleri anlatıyor
 51. hatemül evliya
 52. Hz. Hızırın Ayasofyayı Kıbleye Çevirdiği Direk ve Parmak izi
 53. Alllah-tan utanandan her şey utanır
 54. Kimyayı öğrenmek
 55. Şeyh Ali El-Arinci
 56. 100 kırbaç vurun
 57. istigfar - Abdullah ibn-i Sultan
 58. ıstanbul fethedildi günlerden cuma
 59. evrenin sırrı
 60. keramet sahibi olmak
 61. Evliya kişi odur ki
 62. Seyyidlere hürmet
 63. İlahi İhsan
 64. EbuTurab Hazretlerinden Hikmetli Sözler
 65. Seyyid Nûr Muhammed Bedâyûnî Hazretleri
 66. Evlere bolluk ve bereket getiren o amel
 67. Abdülhamid Hanın Duası ve Bedduası
 68. İmam Hadi-den (as) İki Büyük Mucize
 69. Süleymaniye camii ve mimar sinan
 70. Hidayete ve rahmete ulaşmanız dileğiyle
 71. Maruf-i Kerhi (RA)
 72. Osman Hulusi Efendi
 73. Evliyalar Sultani Abdükadir Geylani
 74. Sofi Nuri'nin başından geçenler.
 75. Kolaylık zorluğun içinde saklı
 76. Hünkar hacı bektaş veli’de hoşgörü düşüncesi
 77. Harâbât Ehlini Hor Görme Sakın, Nice Defineye Mâlik Viraneler Var
 78. Deli’nin Veliye Tavsiyesi..
 79. Zamanın Allah Dostlarından İbretlik..🙏🏻
 80. Üftade Hazretleri
 81. Ebu Zer El-Gıfari (R.A) Kimdir ?
 82. İmam Azam Hazretlerinin Oğluna Vasiyeti
 83. Muhiddini İbni Arabi hz .Nasihatları..
 84. Velîlerin kerametleri Ve Kısımları
 85. Büyük Kutup Ebu'l Hasan Eş-Şazeli (k.s)'dan Nasihatler
 86. Aşk ve insan
 87. İbrahim Desûkî -kuddise sirruh'dan Nasihatler
 88. Muhyiddîn İbnü'l-Arabî -kuddise sirruh'dan Nasihatler
 89. Feridüddîn Attar -kuddise sirruh'dan Nasihatler
 90. Abdülhâlık Gucdevânî -kuddise sirruh'dan Nasihatler
 91. Belâm bin Baurâ ve İsm-i Azam
 92. Sahabe-i Kiram 'ıdan .. Sevmenin Adı
 93. Hz. Allah-ın (cc) Evliyasına Verdiği Kırk Keramet
 94. Gavs-i Sani (k.s) Hazretlerinin Zikir İle İlgili Mübarek Sözleri -I
 95. Bu dereceye nasıl kavuştun
 96. Uzakta Bulunan Bir Velinin Kabrini Ziyaret Etmek İstersen...
 97. Sûfi Kalbi
 98. Türbe Ziyaretinde Uyulması Gereken Adablar
 99. Zatların türbeleri neden ziyaret edilir?
 100. Abdülkâdir Geylânî Kds. Sr.hz Hayatı ve Vefatı
 101. Abdülkâdir Geylânî (k.s.) hazretlerinin Eserleri
 102. ALLAHA ULAŞMAK Gavs ́ül Azam Abdülkadir Geylan
 103. Ibrahim hakkı hazretlerinden öğütler
 104. Bilal-i Nadir K.S kerameti
 105. Haşa Allah Yok Diyen Bir Kadın Öğretmenle Bilal Nadir Hz.lerinin Arası
 106. Akşemseddin (k.s)in Hikmetli Sözleri
 107. ımâm-ı rabbânî hazretlerinden inciler
 108. La tahzen innallahe meana !!!
 109. Evliyadan Yardım İstemek Dinimizce Uygun mu?
 110. Kabir ehlinden yardım istemek
 111. Süleyman Çelebi Hazretlerinin Mevlidi’nin Yazılış Sebebi
 112. Şeyhten Himmet İstemek Caiz mi ?
 113. Veysel karani ashap"tan büyüktür diyenlere
 114. şeyh muhyiddin-i arabi hazretlerinin oğlunun yetmişlere karışması
 115. Gavs-ul Azam Efendimizin vefatından sonra irşadı:
 116. Gavs-ul Azam Efendimizi Hızır (as)’ın medh eylediği:
 117. Gavs-ul azam efendimize semadan yemek gelmesi
 118. Gavsul Azam Pir Abdulkadir Geylani K.S' un Kerameti
 119. Rabbimizle kulları arasındaki sır (İhlâs)
 120. Hazreti Şeyh Hüseyn-i Mansuri Hallac (Kuddise Sırruhu)
 121. Hadim-ül fukara abdullah gürbüz (ks) hazretleri
 122. Hacı muhammed hilmi kutlubay hazretleri
 123. Bilal Baba
 124. Muhammed raşid elhüseyni (k.s) veda sohbeti
 125. Seyyid Muhammed Raşid El Hüseyni (K.S) Hazretlerinin Eşi Vefat Etmişti
 126. Abdulkadir Geylani Hz.nin Besmele-i Şerife Duası
 127. İBRAHİM BİN ETHEM k.s.a
 128. Fadıl ibni iyad şöyle dedi
 129. ibni teymiyye bu rivayeti şöyle açıklamışdır
 130. Hz ali'nin kılıcı zülfikar
 131. Allah dostları ve evliyalar, insanlara nasıl görünür?
 132. Hasan-ı Basrî hazretleri, Ömer bin Abdülazîz'e yazdığı mektup
 133. Dr.Münir Derman-dan bir sohbet.
 134. Erzurumlu Coban Dede
 135. Lâdikli Hacı Ahmet Ağa (k.s)
 136. Şeyh Turesan-ı Veli (KS)
 137. Şem'un El-Gazi (AS)
 138. Seyyid Burhaneddin Tirmizi
 139. Halifelerin Bal tefsiri okuyun inşaELLAH
 140. Halifelerin Bal tefsiri okuyun inşaELLAH
 141. Bu Bilgi Şeyh Maulaneyn Hazretlerinden Gelmektedir
 142. Gavs-ı Sani Hazretleri Tavsiye ediyor ki
 143. Hazreti Şeyh Üveysi Karani (Kaddesallahü sırrahul aziz)
 144. İmamı Cafer-i Sadık (Kuddise sirruh)
 145. İbrahim bin Ethem Hazretleri - İlahi Aşk
 146. Hz Alinin Bildirdiği İsmi Azam
 147. İmam-i Caferus-Sadık hz.den Nasihatler
 148. Hazreti Ömer (r.a.) den HACET DUASI
 149. Veysel karani hazretlerine ait münacaat
 150. Abdülkadir geylani hazretlerinin besmele-i şerife duası
 151. Hasan-ı şazeli hazretlerinin koruyucu aziyme duası
 152. Mutlaka izleyiniz lütfen dikkatle alt yazıları okuyunuz
 153. evliyalığa giden yol
 154. insandaki kötü huyların hayvanlara benzemesi
 155. Abdülkadir-i Geylani Hz. İstiharesi
 156. Abdul Kadir Geylani Kuddise Sirruh ile Tevessül
 157. Abdu'l-Kadîr Geylâni Kuddise Sirrûh İle Tevessül
 158. imam Azamın seçtiği 5 hadis
 159. Abdulkadir Geylani Hazretleri - Fütuhul Gayb - 27.Makale: Hayır ve Şer iki Meyvedir
 160. Abdulkadir Geylani Hazretleri Cilaul Hatır 45 Sohbet Belaların Hikmeti
 161. Abdülkadir Geylani (k.s) Hazretlerinin Dilinden Dualar
 162. Allah (c.c.) Bir Cemaate Niyetlerinin Doğruluğu Nispetinde Yardım Eder
 163. Yanan Kalbe Devasın Sen- Yaman Dede-(Seslendiren İbrahim Sadri)
 164. fudayl bin iyadi hayatı (vaktı gelirse dinlemek de yeter)
 165. bişri hafi hz (bazılarını sevmek bile affedilmeye yeter)
 166. teravih namazı
 167. Bayezid-i Bistami Hazreleri
 168. Gavs-ül Azam Abdülkadir Geylani k.s
 169. Şah-ı Nakşibend Muhammed Bahaeddin k.s. hazretleri