Orijinalini görmek için tıklayınız : Allah Dostları & Evliyalar


 1. Kazdığı kuyuya düştü !!
 2. Senin dînin haktır ve tövbende sâdıksın.
 3. Evliyalardan yardım istenir mi?
 4. Seyyid Hacı Talip Baba
 5. Abdülkerim Çevik Hocamız Hakkın Rahnetine Kavuşmuştur
 6. Oyna Ya Bilal
 7. 6 milyon nüfuslu israil, etrafı 400 milyon müslüman.
 8. Mimli konuşmayın !
 9. Ömrümce 3 şeyden ders aldım
 10. Halid Bin Velid
 11. Bir'den önce kaç var?
 12. Ne Zaman Uyanacaksın?
 13. 6 şey vardır ki, cahili bunlarla tanırsın.
 14. Bir Allah Dostunun Rüyası
 15. Evliyalar ile ilgili Ayet ve Hadisler
 16. mehdi as kimdir ? ne zaman cıkacak ?
 17. Evliyalar serisi 1 / ayaklarım bütün velilerin boynundadır sözü
 18. abdulkadir geylani hzlerin hayatı
 19. abdulkadir geylani hzlerin ask cevabı
 20. beni iyi dinle
 21. Evliya görmek
 22. Hangi ilimizde hangi ALLAH Dostu var, işte evliyalalar listesi.
 23. EDEBÂLÎ (Üdebâlî)
 24. Hacı dursun efendi
 25. Evliyanın vasıfları
 26. asr bin Abdürrezzâk
 27. Bişr-i Hâfî hazretlerinin tövbe etmesi
 28. Gördüğün rüyanın tabiri budur.
 29. Muhammed bin Sûka
 30. Abdulkadir Geylani (K.s) Hazretlerinden Himmet İstemek
 31. Aşk nedir?
 32. Abdulkadir Geylani'nin Şahı Bahauddin'e "Nakşibend" ismini takması
 33. Tâcül-evliyanın bir rüyası
 34. "Huz ya esed"
 35. İmam-ı Azam ile Gavsü'l-azam arasındaki konuşma
 36. Kız çocuğunun erkek evlada dönüşmesi kerameti
 37. Gavsü'l-azam'ın bir kerameti
 38. Gavsü'l-azam'ın makamı kendisinden sonra kimseye nasip olmayacak
 39. Padişah ve Habib Baba
 40. Bu da geçer Ya Hu
 41. Mir'âç hadisesi ve Abdulkadir Geylani
 42. Bu ecdad sevilmez mi?
 43. Boş Çıkma..
 44. İstikamet iste, keramet isteme.
 45. Benim iznim olmadan bir kuluma nasıl vurursun?
 46. Korkma
 47. Biz anahtarı El-Fettah'tan alırız..
 48. Şeytanın kurduğu düzenden ilahi düzene..
 49. Abdulhakim Arvasi Hz. Kerameti...
 50. Bizden olmayan ve makamımızı bilmeyen kitaplarımızı okumasın
 51. Demir Izgara
 52. Biz işin neresindeyiz Onlar neresinde..
 53. Alem-i Ervah
 54. Fatiha Tavassul
 55. Fatih Sultan Mehmet ve Ebul Vefa
 56. Rüyada kendisine hırka ve takke giydirilen ilk zat
 57. Cebrailin yerini söyle
 58. Sütü mü çok seversin Suyu mu?
 59. 3 kişinin ibretlik ölümü
 60. Kış günü karlar arasında yatan adam
 61. Yaratmış olduklarımı bir yana atıp bana sığınırsa..
 62. Sevdiğinden birşey saklayan sevgili hiç görülmüş müdür?
 63. Evliyaya Duanin Mantigi Nedir
 64. Hızır aleyhisselam ab-ı hayat suyunu neden içti
 65. Hızır as niye ölmüyor
 66. Allah dostları için muhatap olduğu herkes ve her şey imtihan vesilesi
 67. Kuranı Ezberden yazan Afrikalı
 68. ahir zaman hakkında bilgiler
 69. 40 kisi ve mehdi as darda kalanlara yardım
 70. ipe sarılırsan kurtulursun
 71. Bâyezid-i Bistâmî ve papaz arasında geçen muhteşem olay.
 72. niyet neyse akıbet odur
 73. aşk tektir, göruntulerı binlerce, üç misal !
 74. Hz Ali nin sehit edilmesi
 75. 12 vasi ve ehli beyt ve mühürler
 76. levhada yazanlar ve 12 ehlibeyt velisi
 77. hz ali hz hızır ve mehdi as
 78. Allahın hücceti hakkında bilgiler
 79. Hacı Dursun Güven efendi
 80. allah dostları
 81. miracta bilinmeyen bir bilgi
 82. ferdaniyyet aşkta birinin ölmesi gerek
 83. Allahın ipine sımsıkı yapısın
 84. Şah-i Nakşibend Hazretlerinin Cübbesi
 85. Lokman Hekim A.S
 86. Evliyalar Haritasi
 87. Şeyh Sadrettin Konevi
 88. Şeyh-i Sana
 89. mehdi hakkında 2 ci baslık
 90. Geyik boynuzu
 91. Gavsul Azamın Kaside-i Hamriyesi
 92. Hak Dostlarından İnciler
 93. Aksaray Ilindeki Evliyalar Ve Türbeleri
 94. levhi mahfuz u deistirmek ve abdulkadir geylani
 95. Delinin beyazıd-ı bestami'ksa tavsiyesi
 96. Ey Aynâ-yı merdiyye! İşte sana eş olacak kimse geldi.
 97. Behlül dânâ hz ve meyhaneci
 98. Gavsı Sani hz lerinin 18 kasım2018 deki sohbeti
 99. Mazlumun Ahı
 100. Ahmed er rufai hazretleri çağırıyor..
 101. Şeyh Ali Arinci Hazretleri sohbetinden..
 102. kovulan evliyanın tekrar evliya oluşu
 103. Hacca gitmeye niyetlendim
 104. Hakkı Şikayet Etmemek
 105. Açlığın Faydaları
 106. Çok az insanın bildiği Ledünni İlim nedir?
 107. 100.000 altın !
 108. Açıklanamayan fizik üstü olay
 109. Kilisede Ezan Okumak
 110. Evliyalar kuantum fiziği mi biliyor?
 111. mehdi as ve sorular
 112. Allah dostlarından Zünnun Mısri hazretleri anlatıyor
 113. hatemül evliya
 114. Hz. Hızırın Ayasofyayı Kıbleye Çevirdiği Direk ve Parmak izi
 115. Alllah-tan utanandan her şey utanır
 116. Kimyayı öğrenmek
 117. Şeyh Ali El-Arinci
 118. 100 kırbaç vurun
 119. istigfar - Abdullah ibn-i Sultan
 120. ıstanbul fethedildi günlerden cuma
 121. evrenin sırrı
 122. keramet sahibi olmak
 123. Evliya kişi odur ki
 124. Seyyidlere hürmet
 125. İlahi İhsan
 126. EbuTurab Hazretlerinden Hikmetli Sözler
 127. Seyyid Nûr Muhammed Bedâyûnî Hazretleri
 128. Evlere bolluk ve bereket getiren o amel
 129. Abdülhamid Hanın Duası ve Bedduası
 130. İmam Hadi-den (as) İki Büyük Mucize
 131. Süleymaniye camii ve mimar sinan
 132. Hidayete ve rahmete ulaşmanız dileğiyle
 133. Maruf-i Kerhi (RA)
 134. Osman Hulusi Efendi
 135. Evliyalar Sultani Abdükadir Geylani
 136. Sofi Nuri'nin başından geçenler.
 137. Kolaylık zorluğun içinde saklı
 138. Hünkar hacı bektaş veli’de hoşgörü düşüncesi
 139. Harâbât Ehlini Hor Görme Sakın, Nice Defineye Mâlik Viraneler Var
 140. Deli’nin Veliye Tavsiyesi..
 141. Zamanın Allah Dostlarından İbretlik..🙏🏻
 142. Üftade Hazretleri
 143. Ebu Zer El-Gıfari (R.A) Kimdir ?
 144. İmam Azam Hazretlerinin Oğluna Vasiyeti
 145. Muhiddini İbni Arabi hz .Nasihatları..
 146. Velîlerin kerametleri Ve Kısımları
 147. Büyük Kutup Ebu'l Hasan Eş-Şazeli (k.s)'dan Nasihatler
 148. Aşk ve insan
 149. İbrahim Desûkî -kuddise sirruh'dan Nasihatler
 150. Muhyiddîn İbnü'l-Arabî -kuddise sirruh'dan Nasihatler
 151. Feridüddîn Attar -kuddise sirruh'dan Nasihatler
 152. Abdülhâlık Gucdevânî -kuddise sirruh'dan Nasihatler
 153. Belâm bin Baurâ ve İsm-i Azam
 154. Sahabe-i Kiram 'ıdan .. Sevmenin Adı
 155. Hz. Allah-ın (cc) Evliyasına Verdiği Kırk Keramet
 156. Gavs-i Sani (k.s) Hazretlerinin Zikir İle İlgili Mübarek Sözleri -I
 157. Bu dereceye nasıl kavuştun
 158. Uzakta Bulunan Bir Velinin Kabrini Ziyaret Etmek İstersen...
 159. Sûfi Kalbi
 160. Türbe Ziyaretinde Uyulması Gereken Adablar
 161. Zatların türbeleri neden ziyaret edilir?
 162. Abdülkâdir Geylânî Kds. Sr.hz Hayatı ve Vefatı
 163. Abdülkâdir Geylânî (k.s.) hazretlerinin Eserleri
 164. ALLAHA ULAŞMAK Gavs ́ül Azam Abdülkadir Geylan
 165. Ibrahim hakkı hazretlerinden öğütler
 166. Bilal-i Nadir K.S kerameti
 167. Haşa Allah Yok Diyen Bir Kadın Öğretmenle Bilal Nadir Hz.lerinin Arası
 168. Akşemseddin (k.s)in Hikmetli Sözleri
 169. ımâm-ı rabbânî hazretlerinden inciler
 170. La tahzen innallahe meana !!!
 171. Evliyadan Yardım İstemek Dinimizce Uygun mu?
 172. Kabir ehlinden yardım istemek
 173. Süleyman Çelebi Hazretlerinin Mevlidi’nin Yazılış Sebebi
 174. Şeyhten Himmet İstemek Caiz mi ?
 175. Veysel karani ashap"tan büyüktür diyenlere
 176. şeyh muhyiddin-i arabi hazretlerinin oğlunun yetmişlere karışması
 177. Gavs-ul Azam Efendimizin vefatından sonra irşadı:
 178. Gavs-ul Azam Efendimizi Hızır (as)’ın medh eylediği:
 179. Gavs-ul azam efendimize semadan yemek gelmesi
 180. Gavsul Azam Pir Abdulkadir Geylani K.S' un Kerameti
 181. Rabbimizle kulları arasındaki sır (İhlâs)
 182. Hazreti Şeyh Hüseyn-i Mansuri Hallac (Kuddise Sırruhu)
 183. Hadim-ül fukara abdullah gürbüz (ks) hazretleri
 184. Hacı muhammed hilmi kutlubay hazretleri
 185. Bilal Baba
 186. Muhammed raşid elhüseyni (k.s) veda sohbeti
 187. Seyyid Muhammed Raşid El Hüseyni (K.S) Hazretlerinin Eşi Vefat Etmişti
 188. Abdulkadir Geylani Hz.nin Besmele-i Şerife Duası
 189. İBRAHİM BİN ETHEM k.s.a
 190. Fadıl ibni iyad şöyle dedi
 191. ibni teymiyye bu rivayeti şöyle açıklamışdır
 192. Hz ali'nin kılıcı zülfikar
 193. Allah dostları ve evliyalar, insanlara nasıl görünür?
 194. Hasan-ı Basrî hazretleri, Ömer bin Abdülazîz'e yazdığı mektup
 195. Dr.Münir Derman-dan bir sohbet.
 196. Erzurumlu Coban Dede
 197. Lâdikli Hacı Ahmet Ağa (k.s)
 198. Şeyh Turesan-ı Veli (KS)
 199. Şem'un El-Gazi (AS)
 200. Seyyid Burhaneddin Tirmizi
 201. Halifelerin Bal tefsiri okuyun inşaELLAH
 202. Halifelerin Bal tefsiri okuyun inşaELLAH
 203. Bu Bilgi Şeyh Maulaneyn Hazretlerinden Gelmektedir
 204. Gavs-ı Sani Hazretleri Tavsiye ediyor ki
 205. Hazreti Şeyh Üveysi Karani (Kaddesallahü sırrahul aziz)
 206. İmamı Cafer-i Sadık (Kuddise sirruh)
 207. İbrahim bin Ethem Hazretleri - İlahi Aşk
 208. Hz Alinin Bildirdiği İsmi Azam
 209. İmam-i Caferus-Sadık hz.den Nasihatler
 210. Hazreti Ömer (r.a.) den HACET DUASI
 211. Veysel karani hazretlerine ait münacaat
 212. Abdülkadir geylani hazretlerinin besmele-i şerife duası
 213. Hasan-ı şazeli hazretlerinin koruyucu aziyme duası
 214. Mutlaka izleyiniz lütfen dikkatle alt yazıları okuyunuz
 215. evliyalığa giden yol
 216. insandaki kötü huyların hayvanlara benzemesi
 217. Abdülkadir-i Geylani Hz. İstiharesi
 218. Abdul Kadir Geylani Kuddise Sirruh ile Tevessül
 219. Abdu'l-Kadîr Geylâni Kuddise Sirrûh İle Tevessül
 220. imam Azamın seçtiği 5 hadis
 221. Abdulkadir Geylani Hazretleri - Fütuhul Gayb - 27.Makale: Hayır ve Şer iki Meyvedir
 222. Abdulkadir Geylani Hazretleri Cilaul Hatır 45 Sohbet Belaların Hikmeti
 223. Abdülkadir Geylani (k.s) Hazretlerinin Dilinden Dualar
 224. Allah (c.c.) Bir Cemaate Niyetlerinin Doğruluğu Nispetinde Yardım Eder
 225. Yanan Kalbe Devasın Sen- Yaman Dede-(Seslendiren İbrahim Sadri)
 226. fudayl bin iyadi hayatı (vaktı gelirse dinlemek de yeter)
 227. bişri hafi hz (bazılarını sevmek bile affedilmeye yeter)
 228. teravih namazı
 229. Bayezid-i Bistami Hazreleri
 230. Gavs-ül Azam Abdülkadir Geylani k.s
 231. Şah-ı Nakşibend Muhammed Bahaeddin k.s. hazretleri