Orijinalini görmek için tıklayınız : Allah Dostları & Evliyalar


 1. Lokman Hekim A.S
 2. Evliyalar Haritasi
 3. Şeyh Sadrettin Konevi
 4. Şeyh-i Sana
 5. mehdi hakkında 2 ci baslık
 6. Geyik boynuzu
 7. Gavsul Azamın Kaside-i Hamriyesi
 8. Hak Dostlarından İnciler
 9. Aksaray Ilindeki Evliyalar Ve Türbeleri
 10. levhi mahfuz u deistirmek ve abdulkadir geylani
 11. Delinin beyazıd-ı bestami'ksa tavsiyesi
 12. Ey Aynâ-yı merdiyye! İşte sana eş olacak kimse geldi.
 13. Behlül dânâ hz ve meyhaneci
 14. Gavsı Sani hz lerinin 18 kasım2018 deki sohbeti
 15. Mazlumun Ahı
 16. Ahmed er rufai hazretleri çağırıyor..
 17. Şeyh Ali Arinci Hazretleri sohbetinden..
 18. kovulan evliyanın tekrar evliya oluşu
 19. Hacca gitmeye niyetlendim
 20. Hakkı Şikayet Etmemek
 21. Açlığın Faydaları
 22. Çok az insanın bildiği Ledünni İlim nedir?
 23. 100.000 altın !
 24. Açıklanamayan fizik üstü olay
 25. Kilisede Ezan Okumak
 26. Evliyalar kuantum fiziği mi biliyor?
 27. mehdi as ve sorular
 28. Allah dostlarından Zünnun Mısri hazretleri anlatıyor
 29. hatemül evliya
 30. Hz. Hızırın Ayasofyayı Kıbleye Çevirdiği Direk ve Parmak izi
 31. Alllah-tan utanandan her şey utanır
 32. Kimyayı öğrenmek
 33. Şeyh Ali El-Arinci
 34. 100 kırbaç vurun
 35. istigfar - Abdullah ibn-i Sultan
 36. ıstanbul fethedildi günlerden cuma
 37. evrenin sırrı
 38. keramet sahibi olmak
 39. Evliya kişi odur ki
 40. Seyyidlere hürmet
 41. İlahi İhsan
 42. EbuTurab Hazretlerinden Hikmetli Sözler
 43. Seyyid Nûr Muhammed Bedâyûnî Hazretleri
 44. Evlere bolluk ve bereket getiren o amel
 45. Abdülhamid Hanın Duası ve Bedduası
 46. İmam Hadi-den (as) İki Büyük Mucize
 47. Süleymaniye camii ve mimar sinan
 48. Hidayete ve rahmete ulaşmanız dileğiyle
 49. Maruf-i Kerhi (RA)
 50. Osman Hulusi Efendi
 51. Evliyalar Sultani Abdükadir Geylani
 52. Sofi Nuri'nin başından geçenler.
 53. Kolaylık zorluğun içinde saklı
 54. Hünkar hacı bektaş veli’de hoşgörü düşüncesi
 55. Harâbât Ehlini Hor Görme Sakın, Nice Defineye Mâlik Viraneler Var
 56. Deli’nin Veliye Tavsiyesi..
 57. Zamanın Allah Dostlarından İbretlik..🙏🏻
 58. Üftade Hazretleri
 59. Ebu Zer El-Gıfari (R.A) Kimdir ?
 60. İmam Azam Hazretlerinin Oğluna Vasiyeti
 61. Muhiddini İbni Arabi hz .Nasihatları..
 62. Velîlerin kerametleri Ve Kısımları
 63. Büyük Kutup Ebu'l Hasan Eş-Şazeli (k.s)'dan Nasihatler
 64. Aşk ve insan
 65. İbrahim Desûkî -kuddise sirruh'dan Nasihatler
 66. Muhyiddîn İbnü'l-Arabî -kuddise sirruh'dan Nasihatler
 67. Feridüddîn Attar -kuddise sirruh'dan Nasihatler
 68. Abdülhâlık Gucdevânî -kuddise sirruh'dan Nasihatler
 69. Belâm bin Baurâ ve İsm-i Azam
 70. Sahabe-i Kiram 'ıdan .. Sevmenin Adı
 71. Hz. Allah-ın (cc) Evliyasına Verdiği Kırk Keramet
 72. Gavs-i Sani (k.s) Hazretlerinin Zikir İle İlgili Mübarek Sözleri -I
 73. Bu dereceye nasıl kavuştun
 74. Uzakta Bulunan Bir Velinin Kabrini Ziyaret Etmek İstersen...
 75. Sûfi Kalbi
 76. Türbe Ziyaretinde Uyulması Gereken Adablar
 77. Zatların türbeleri neden ziyaret edilir?
 78. Abdülkâdir Geylânî Kds. Sr.hz Hayatı ve Vefatı
 79. Abdülkâdir Geylânî (k.s.) hazretlerinin Eserleri
 80. ALLAHA ULAŞMAK Gavs ́ül Azam Abdülkadir Geylan
 81. Ibrahim hakkı hazretlerinden öğütler
 82. Bilal-i Nadir K.S kerameti
 83. Haşa Allah Yok Diyen Bir Kadın Öğretmenle Bilal Nadir Hz.lerinin Arası
 84. Akşemseddin (k.s)in Hikmetli Sözleri
 85. ımâm-ı rabbânî hazretlerinden inciler
 86. La tahzen innallahe meana !!!
 87. Evliyadan Yardım İstemek Dinimizce Uygun mu?
 88. Kabir ehlinden yardım istemek
 89. Süleyman Çelebi Hazretlerinin Mevlidi’nin Yazılış Sebebi
 90. Şeyhten Himmet İstemek Caiz mi ?
 91. Veysel karani ashap"tan büyüktür diyenlere
 92. şeyh muhyiddin-i arabi hazretlerinin oğlunun yetmişlere karışması
 93. Gavs-ul Azam Efendimizin vefatından sonra irşadı:
 94. Gavs-ul Azam Efendimizi Hızır (as)’ın medh eylediği:
 95. Gavs-ul azam efendimize semadan yemek gelmesi
 96. Gavsul Azam Pir Abdulkadir Geylani K.S' un Kerameti
 97. Rabbimizle kulları arasındaki sır (İhlâs)
 98. Hazreti Şeyh Hüseyn-i Mansuri Hallac (Kuddise Sırruhu)
 99. Hadim-ül fukara abdullah gürbüz (ks) hazretleri
 100. Hacı muhammed hilmi kutlubay hazretleri
 101. Bilal Baba
 102. Muhammed raşid elhüseyni (k.s) veda sohbeti
 103. Seyyid Muhammed Raşid El Hüseyni (K.S) Hazretlerinin Eşi Vefat Etmişti
 104. Abdulkadir Geylani Hz.nin Besmele-i Şerife Duası
 105. İBRAHİM BİN ETHEM k.s.a
 106. Fadıl ibni iyad şöyle dedi
 107. ibni teymiyye bu rivayeti şöyle açıklamışdır
 108. Hz ali'nin kılıcı zülfikar
 109. Allah dostları ve evliyalar, insanlara nasıl görünür?
 110. Hasan-ı Basrî hazretleri, Ömer bin Abdülazîz'e yazdığı mektup
 111. Dr.Münir Derman-dan bir sohbet.
 112. Erzurumlu Coban Dede
 113. Lâdikli Hacı Ahmet Ağa (k.s)
 114. Şeyh Turesan-ı Veli (KS)
 115. Şem'un El-Gazi (AS)
 116. Seyyid Burhaneddin Tirmizi
 117. Halifelerin Bal tefsiri okuyun inşaELLAH
 118. Halifelerin Bal tefsiri okuyun inşaELLAH
 119. Bu Bilgi Şeyh Maulaneyn Hazretlerinden Gelmektedir
 120. Gavs-ı Sani Hazretleri Tavsiye ediyor ki
 121. Hazreti Şeyh Üveysi Karani (Kaddesallahü sırrahul aziz)
 122. İmamı Cafer-i Sadık (Kuddise sirruh)
 123. İbrahim bin Ethem Hazretleri - İlahi Aşk
 124. Hz Alinin Bildirdiği İsmi Azam
 125. İmam-i Caferus-Sadık hz.den Nasihatler
 126. Hazreti Ömer (r.a.) den HACET DUASI
 127. Veysel karani hazretlerine ait münacaat
 128. Abdülkadir geylani hazretlerinin besmele-i şerife duası
 129. Hasan-ı şazeli hazretlerinin koruyucu aziyme duası
 130. Mutlaka izleyiniz lütfen dikkatle alt yazıları okuyunuz
 131. evliyalığa giden yol
 132. insandaki kötü huyların hayvanlara benzemesi
 133. Abdülkadir-i Geylani Hz. İstiharesi
 134. Abdul Kadir Geylani Kuddise Sirruh ile Tevessül
 135. Abdu'l-Kadîr Geylâni Kuddise Sirrûh İle Tevessül
 136. imam Azamın seçtiği 5 hadis
 137. Abdulkadir Geylani Hazretleri - Fütuhul Gayb - 27.Makale: Hayır ve Şer iki Meyvedir
 138. Abdulkadir Geylani Hazretleri Cilaul Hatır 45 Sohbet Belaların Hikmeti
 139. Abdülkadir Geylani (k.s) Hazretlerinin Dilinden Dualar
 140. Allah (c.c.) Bir Cemaate Niyetlerinin Doğruluğu Nispetinde Yardım Eder
 141. Yanan Kalbe Devasın Sen- Yaman Dede-(Seslendiren İbrahim Sadri)
 142. fudayl bin iyadi hayatı (vaktı gelirse dinlemek de yeter)
 143. bişri hafi hz (bazılarını sevmek bile affedilmeye yeter)
 144. teravih namazı
 145. Bayezid-i Bistami Hazreleri
 146. Gavs-ül Azam Abdülkadir Geylani k.s
 147. Şah-ı Nakşibend Muhammed Bahaeddin k.s. hazretleri