Orijinalini görmek için tıklayınız : Allah Dostları & Evliyalar


 1. Bâyezid-i Bistâmî ve papaz arasında geçen muhteşem olay.
 2. niyet neyse akıbet odur
 3. aşk tektir, göruntulerı binlerce, üç misal !
 4. Hz Ali nin sehit edilmesi
 5. 12 vasi ve ehli beyt ve mühürler
 6. levhada yazanlar ve 12 ehlibeyt velisi
 7. hz ali hz hızır ve mehdi as
 8. Allahın hücceti hakkında bilgiler
 9. Hacı Dursun Güven efendi
 10. allah dostları
 11. miracta bilinmeyen bir bilgi
 12. ferdaniyyet aşkta birinin ölmesi gerek
 13. Allahın ipine sımsıkı yapısın
 14. Şah-i Nakşibend Hazretlerinin Cübbesi
 15. Lokman Hekim A.S
 16. Evliyalar Haritasi
 17. Şeyh Sadrettin Konevi
 18. Şeyh-i Sana
 19. mehdi hakkında 2 ci baslık
 20. Geyik boynuzu
 21. Gavsul Azamın Kaside-i Hamriyesi
 22. Hak Dostlarından İnciler
 23. Aksaray Ilindeki Evliyalar Ve Türbeleri
 24. levhi mahfuz u deistirmek ve abdulkadir geylani
 25. Delinin beyazıd-ı bestami'ksa tavsiyesi
 26. Ey Aynâ-yı merdiyye! İşte sana eş olacak kimse geldi.
 27. Behlül dânâ hz ve meyhaneci
 28. Gavsı Sani hz lerinin 18 kasım2018 deki sohbeti
 29. Mazlumun Ahı
 30. Ahmed er rufai hazretleri çağırıyor..
 31. Şeyh Ali Arinci Hazretleri sohbetinden..
 32. kovulan evliyanın tekrar evliya oluşu
 33. Hacca gitmeye niyetlendim
 34. Hakkı Şikayet Etmemek
 35. Açlığın Faydaları
 36. Çok az insanın bildiği Ledünni İlim nedir?
 37. 100.000 altın !
 38. Açıklanamayan fizik üstü olay
 39. Kilisede Ezan Okumak
 40. Evliyalar kuantum fiziği mi biliyor?
 41. mehdi as ve sorular
 42. Allah dostlarından Zünnun Mısri hazretleri anlatıyor
 43. hatemül evliya
 44. Hz. Hızırın Ayasofyayı Kıbleye Çevirdiği Direk ve Parmak izi
 45. Alllah-tan utanandan her şey utanır
 46. Kimyayı öğrenmek
 47. Şeyh Ali El-Arinci
 48. 100 kırbaç vurun
 49. istigfar - Abdullah ibn-i Sultan
 50. ıstanbul fethedildi günlerden cuma
 51. evrenin sırrı
 52. keramet sahibi olmak
 53. Evliya kişi odur ki
 54. Seyyidlere hürmet
 55. İlahi İhsan
 56. EbuTurab Hazretlerinden Hikmetli Sözler
 57. Seyyid Nûr Muhammed Bedâyûnî Hazretleri
 58. Evlere bolluk ve bereket getiren o amel
 59. Abdülhamid Hanın Duası ve Bedduası
 60. İmam Hadi-den (as) İki Büyük Mucize
 61. Süleymaniye camii ve mimar sinan
 62. Hidayete ve rahmete ulaşmanız dileğiyle
 63. Maruf-i Kerhi (RA)
 64. Osman Hulusi Efendi
 65. Evliyalar Sultani Abdükadir Geylani
 66. Sofi Nuri'nin başından geçenler.
 67. Kolaylık zorluğun içinde saklı
 68. Hünkar hacı bektaş veli’de hoşgörü düşüncesi
 69. Harâbât Ehlini Hor Görme Sakın, Nice Defineye Mâlik Viraneler Var
 70. Deli’nin Veliye Tavsiyesi..
 71. Zamanın Allah Dostlarından İbretlik..🙏🏻
 72. Üftade Hazretleri
 73. Ebu Zer El-Gıfari (R.A) Kimdir ?
 74. İmam Azam Hazretlerinin Oğluna Vasiyeti
 75. Muhiddini İbni Arabi hz .Nasihatları..
 76. Velîlerin kerametleri Ve Kısımları
 77. Büyük Kutup Ebu'l Hasan Eş-Şazeli (k.s)'dan Nasihatler
 78. Aşk ve insan
 79. İbrahim Desûkî -kuddise sirruh'dan Nasihatler
 80. Muhyiddîn İbnü'l-Arabî -kuddise sirruh'dan Nasihatler
 81. Feridüddîn Attar -kuddise sirruh'dan Nasihatler
 82. Abdülhâlık Gucdevânî -kuddise sirruh'dan Nasihatler
 83. Belâm bin Baurâ ve İsm-i Azam
 84. Sahabe-i Kiram 'ıdan .. Sevmenin Adı
 85. Hz. Allah-ın (cc) Evliyasına Verdiği Kırk Keramet
 86. Gavs-i Sani (k.s) Hazretlerinin Zikir İle İlgili Mübarek Sözleri -I
 87. Bu dereceye nasıl kavuştun
 88. Uzakta Bulunan Bir Velinin Kabrini Ziyaret Etmek İstersen...
 89. Sûfi Kalbi
 90. Türbe Ziyaretinde Uyulması Gereken Adablar
 91. Zatların türbeleri neden ziyaret edilir?
 92. Abdülkâdir Geylânî Kds. Sr.hz Hayatı ve Vefatı
 93. Abdülkâdir Geylânî (k.s.) hazretlerinin Eserleri
 94. ALLAHA ULAŞMAK Gavs ́ül Azam Abdülkadir Geylan
 95. Ibrahim hakkı hazretlerinden öğütler
 96. Bilal-i Nadir K.S kerameti
 97. Haşa Allah Yok Diyen Bir Kadın Öğretmenle Bilal Nadir Hz.lerinin Arası
 98. Akşemseddin (k.s)in Hikmetli Sözleri
 99. ımâm-ı rabbânî hazretlerinden inciler
 100. La tahzen innallahe meana !!!
 101. Evliyadan Yardım İstemek Dinimizce Uygun mu?
 102. Kabir ehlinden yardım istemek
 103. Süleyman Çelebi Hazretlerinin Mevlidi’nin Yazılış Sebebi
 104. Şeyhten Himmet İstemek Caiz mi ?
 105. Veysel karani ashap"tan büyüktür diyenlere
 106. şeyh muhyiddin-i arabi hazretlerinin oğlunun yetmişlere karışması
 107. Gavs-ul Azam Efendimizin vefatından sonra irşadı:
 108. Gavs-ul Azam Efendimizi Hızır (as)’ın medh eylediği:
 109. Gavs-ul azam efendimize semadan yemek gelmesi
 110. Gavsul Azam Pir Abdulkadir Geylani K.S' un Kerameti
 111. Rabbimizle kulları arasındaki sır (İhlâs)
 112. Hazreti Şeyh Hüseyn-i Mansuri Hallac (Kuddise Sırruhu)
 113. Hadim-ül fukara abdullah gürbüz (ks) hazretleri
 114. Hacı muhammed hilmi kutlubay hazretleri
 115. Bilal Baba
 116. Muhammed raşid elhüseyni (k.s) veda sohbeti
 117. Seyyid Muhammed Raşid El Hüseyni (K.S) Hazretlerinin Eşi Vefat Etmişti
 118. Abdulkadir Geylani Hz.nin Besmele-i Şerife Duası
 119. İBRAHİM BİN ETHEM k.s.a
 120. Fadıl ibni iyad şöyle dedi
 121. ibni teymiyye bu rivayeti şöyle açıklamışdır
 122. Hz ali'nin kılıcı zülfikar
 123. Allah dostları ve evliyalar, insanlara nasıl görünür?
 124. Hasan-ı Basrî hazretleri, Ömer bin Abdülazîz'e yazdığı mektup
 125. Dr.Münir Derman-dan bir sohbet.
 126. Erzurumlu Coban Dede
 127. Lâdikli Hacı Ahmet Ağa (k.s)
 128. Şeyh Turesan-ı Veli (KS)
 129. Şem'un El-Gazi (AS)
 130. Seyyid Burhaneddin Tirmizi
 131. Halifelerin Bal tefsiri okuyun inşaELLAH
 132. Halifelerin Bal tefsiri okuyun inşaELLAH
 133. Bu Bilgi Şeyh Maulaneyn Hazretlerinden Gelmektedir
 134. Gavs-ı Sani Hazretleri Tavsiye ediyor ki
 135. Hazreti Şeyh Üveysi Karani (Kaddesallahü sırrahul aziz)
 136. İmamı Cafer-i Sadık (Kuddise sirruh)
 137. İbrahim bin Ethem Hazretleri - İlahi Aşk
 138. Hz Alinin Bildirdiği İsmi Azam
 139. İmam-i Caferus-Sadık hz.den Nasihatler
 140. Hazreti Ömer (r.a.) den HACET DUASI
 141. Veysel karani hazretlerine ait münacaat
 142. Abdülkadir geylani hazretlerinin besmele-i şerife duası
 143. Hasan-ı şazeli hazretlerinin koruyucu aziyme duası
 144. Mutlaka izleyiniz lütfen dikkatle alt yazıları okuyunuz
 145. evliyalığa giden yol
 146. insandaki kötü huyların hayvanlara benzemesi
 147. Abdülkadir-i Geylani Hz. İstiharesi
 148. Abdul Kadir Geylani Kuddise Sirruh ile Tevessül
 149. Abdu'l-Kadîr Geylâni Kuddise Sirrûh İle Tevessül
 150. imam Azamın seçtiği 5 hadis
 151. Abdulkadir Geylani Hazretleri - Fütuhul Gayb - 27.Makale: Hayır ve Şer iki Meyvedir
 152. Abdulkadir Geylani Hazretleri Cilaul Hatır 45 Sohbet Belaların Hikmeti
 153. Abdülkadir Geylani (k.s) Hazretlerinin Dilinden Dualar
 154. Allah (c.c.) Bir Cemaate Niyetlerinin Doğruluğu Nispetinde Yardım Eder
 155. Yanan Kalbe Devasın Sen- Yaman Dede-(Seslendiren İbrahim Sadri)
 156. fudayl bin iyadi hayatı (vaktı gelirse dinlemek de yeter)
 157. bişri hafi hz (bazılarını sevmek bile affedilmeye yeter)
 158. teravih namazı
 159. Bayezid-i Bistami Hazreleri
 160. Gavs-ül Azam Abdülkadir Geylani k.s
 161. Şah-ı Nakşibend Muhammed Bahaeddin k.s. hazretleri