Orijinalini görmek için tıklayınız : Allah Dostları & Evliyalar


 1. Aşk nedir?
 2. Abdulkadir Geylani'nin Şahı Bahauddin'e "Nakşibend" ismini takması
 3. Tâcül-evliyanın bir rüyası
 4. "Huz ya esed"
 5. İmam-ı Azam ile Gavsü'l-azam arasındaki konuşma
 6. Kız çocuğunun erkek evlada dönüşmesi kerameti
 7. Gavsü'l-azam'ın bir kerameti
 8. Gavsü'l-azam'ın makamı kendisinden sonra kimseye nasip olmayacak
 9. Padişah ve Habib Baba
 10. Bu da geçer Ya Hu
 11. Mir'âç hadisesi ve Abdulkadir Geylani
 12. Bu ecdad sevilmez mi?
 13. Boş Çıkma..
 14. İstikamet iste, keramet isteme.
 15. Benim iznim olmadan bir kuluma nasıl vurursun?
 16. Korkma
 17. Biz anahtarı El-Fettah'tan alırız..
 18. Şeytanın kurduğu düzenden ilahi düzene..
 19. Abdulhakim Arvasi Hz. Kerameti...
 20. Bizden olmayan ve makamımızı bilmeyen kitaplarımızı okumasın
 21. Demir Izgara
 22. Biz işin neresindeyiz Onlar neresinde..
 23. Alem-i Ervah
 24. Fatiha Tavassul
 25. Fatih Sultan Mehmet ve Ebul Vefa
 26. Rüyada kendisine hırka ve takke giydirilen ilk zat
 27. Cebrailin yerini söyle
 28. Sütü mü çok seversin Suyu mu?
 29. 3 kişinin ibretlik ölümü
 30. Kış günü karlar arasında yatan adam
 31. Yaratmış olduklarımı bir yana atıp bana sığınırsa..
 32. Sevdiğinden birşey saklayan sevgili hiç görülmüş müdür?
 33. Evliyaya Duanin Mantigi Nedir
 34. Hızır aleyhisselam ab-ı hayat suyunu neden içti
 35. Hızır as niye ölmüyor
 36. Allah dostları için muhatap olduğu herkes ve her şey imtihan vesilesi
 37. Kuranı Ezberden yazan Afrikalı
 38. ahir zaman hakkında bilgiler
 39. 40 kisi ve mehdi as darda kalanlara yardım
 40. ipe sarılırsan kurtulursun
 41. Bâyezid-i Bistâmî ve papaz arasında geçen muhteşem olay.
 42. niyet neyse akıbet odur
 43. aşk tektir, göruntulerı binlerce, üç misal !
 44. Hz Ali nin sehit edilmesi
 45. 12 vasi ve ehli beyt ve mühürler
 46. levhada yazanlar ve 12 ehlibeyt velisi
 47. hz ali hz hızır ve mehdi as
 48. Allahın hücceti hakkında bilgiler
 49. Hacı Dursun Güven efendi
 50. allah dostları
 51. miracta bilinmeyen bir bilgi
 52. ferdaniyyet aşkta birinin ölmesi gerek
 53. Allahın ipine sımsıkı yapısın
 54. Şah-i Nakşibend Hazretlerinin Cübbesi
 55. Lokman Hekim A.S
 56. Evliyalar Haritasi
 57. Şeyh Sadrettin Konevi
 58. Şeyh-i Sana
 59. mehdi hakkında 2 ci baslık
 60. Geyik boynuzu
 61. Gavsul Azamın Kaside-i Hamriyesi
 62. Hak Dostlarından İnciler
 63. Aksaray Ilindeki Evliyalar Ve Türbeleri
 64. levhi mahfuz u deistirmek ve abdulkadir geylani
 65. Delinin beyazıd-ı bestami'ksa tavsiyesi
 66. Ey Aynâ-yı merdiyye! İşte sana eş olacak kimse geldi.
 67. Behlül dânâ hz ve meyhaneci
 68. Gavsı Sani hz lerinin 18 kasım2018 deki sohbeti
 69. Mazlumun Ahı
 70. Ahmed er rufai hazretleri çağırıyor..
 71. Şeyh Ali Arinci Hazretleri sohbetinden..
 72. kovulan evliyanın tekrar evliya oluşu
 73. Hacca gitmeye niyetlendim
 74. Hakkı Şikayet Etmemek
 75. Açlığın Faydaları
 76. Çok az insanın bildiği Ledünni İlim nedir?
 77. 100.000 altın !
 78. Açıklanamayan fizik üstü olay
 79. Kilisede Ezan Okumak
 80. Evliyalar kuantum fiziği mi biliyor?
 81. mehdi as ve sorular
 82. Allah dostlarından Zünnun Mısri hazretleri anlatıyor
 83. hatemül evliya
 84. Hz. Hızırın Ayasofyayı Kıbleye Çevirdiği Direk ve Parmak izi
 85. Alllah-tan utanandan her şey utanır
 86. Kimyayı öğrenmek
 87. Şeyh Ali El-Arinci
 88. 100 kırbaç vurun
 89. istigfar - Abdullah ibn-i Sultan
 90. ıstanbul fethedildi günlerden cuma
 91. evrenin sırrı
 92. keramet sahibi olmak
 93. Evliya kişi odur ki
 94. Seyyidlere hürmet
 95. İlahi İhsan
 96. EbuTurab Hazretlerinden Hikmetli Sözler
 97. Seyyid Nûr Muhammed Bedâyûnî Hazretleri
 98. Evlere bolluk ve bereket getiren o amel
 99. Abdülhamid Hanın Duası ve Bedduası
 100. İmam Hadi-den (as) İki Büyük Mucize
 101. Süleymaniye camii ve mimar sinan
 102. Hidayete ve rahmete ulaşmanız dileğiyle
 103. Maruf-i Kerhi (RA)
 104. Osman Hulusi Efendi
 105. Evliyalar Sultani Abdükadir Geylani
 106. Sofi Nuri'nin başından geçenler.
 107. Kolaylık zorluğun içinde saklı
 108. Hünkar hacı bektaş veli’de hoşgörü düşüncesi
 109. Harâbât Ehlini Hor Görme Sakın, Nice Defineye Mâlik Viraneler Var
 110. Deli’nin Veliye Tavsiyesi..
 111. Zamanın Allah Dostlarından İbretlik..🙏🏻
 112. Üftade Hazretleri
 113. Ebu Zer El-Gıfari (R.A) Kimdir ?
 114. İmam Azam Hazretlerinin Oğluna Vasiyeti
 115. Muhiddini İbni Arabi hz .Nasihatları..
 116. Velîlerin kerametleri Ve Kısımları
 117. Büyük Kutup Ebu'l Hasan Eş-Şazeli (k.s)'dan Nasihatler
 118. Aşk ve insan
 119. İbrahim Desûkî -kuddise sirruh'dan Nasihatler
 120. Muhyiddîn İbnü'l-Arabî -kuddise sirruh'dan Nasihatler
 121. Feridüddîn Attar -kuddise sirruh'dan Nasihatler
 122. Abdülhâlık Gucdevânî -kuddise sirruh'dan Nasihatler
 123. Belâm bin Baurâ ve İsm-i Azam
 124. Sahabe-i Kiram 'ıdan .. Sevmenin Adı
 125. Hz. Allah-ın (cc) Evliyasına Verdiği Kırk Keramet
 126. Gavs-i Sani (k.s) Hazretlerinin Zikir İle İlgili Mübarek Sözleri -I
 127. Bu dereceye nasıl kavuştun
 128. Uzakta Bulunan Bir Velinin Kabrini Ziyaret Etmek İstersen...
 129. Sûfi Kalbi
 130. Türbe Ziyaretinde Uyulması Gereken Adablar
 131. Zatların türbeleri neden ziyaret edilir?
 132. Abdülkâdir Geylânî Kds. Sr.hz Hayatı ve Vefatı
 133. Abdülkâdir Geylânî (k.s.) hazretlerinin Eserleri
 134. ALLAHA ULAŞMAK Gavs ́ül Azam Abdülkadir Geylan
 135. Ibrahim hakkı hazretlerinden öğütler
 136. Bilal-i Nadir K.S kerameti
 137. Haşa Allah Yok Diyen Bir Kadın Öğretmenle Bilal Nadir Hz.lerinin Arası
 138. Akşemseddin (k.s)in Hikmetli Sözleri
 139. ımâm-ı rabbânî hazretlerinden inciler
 140. La tahzen innallahe meana !!!
 141. Evliyadan Yardım İstemek Dinimizce Uygun mu?
 142. Kabir ehlinden yardım istemek
 143. Süleyman Çelebi Hazretlerinin Mevlidi’nin Yazılış Sebebi
 144. Şeyhten Himmet İstemek Caiz mi ?
 145. Veysel karani ashap"tan büyüktür diyenlere
 146. şeyh muhyiddin-i arabi hazretlerinin oğlunun yetmişlere karışması
 147. Gavs-ul Azam Efendimizin vefatından sonra irşadı:
 148. Gavs-ul Azam Efendimizi Hızır (as)’ın medh eylediği:
 149. Gavs-ul azam efendimize semadan yemek gelmesi
 150. Gavsul Azam Pir Abdulkadir Geylani K.S' un Kerameti
 151. Rabbimizle kulları arasındaki sır (İhlâs)
 152. Hazreti Şeyh Hüseyn-i Mansuri Hallac (Kuddise Sırruhu)
 153. Hadim-ül fukara abdullah gürbüz (ks) hazretleri
 154. Hacı muhammed hilmi kutlubay hazretleri
 155. Bilal Baba
 156. Muhammed raşid elhüseyni (k.s) veda sohbeti
 157. Seyyid Muhammed Raşid El Hüseyni (K.S) Hazretlerinin Eşi Vefat Etmişti
 158. Abdulkadir Geylani Hz.nin Besmele-i Şerife Duası
 159. İBRAHİM BİN ETHEM k.s.a
 160. Fadıl ibni iyad şöyle dedi
 161. ibni teymiyye bu rivayeti şöyle açıklamışdır
 162. Hz ali'nin kılıcı zülfikar
 163. Allah dostları ve evliyalar, insanlara nasıl görünür?
 164. Hasan-ı Basrî hazretleri, Ömer bin Abdülazîz'e yazdığı mektup
 165. Dr.Münir Derman-dan bir sohbet.
 166. Erzurumlu Coban Dede
 167. Lâdikli Hacı Ahmet Ağa (k.s)
 168. Şeyh Turesan-ı Veli (KS)
 169. Şem'un El-Gazi (AS)
 170. Seyyid Burhaneddin Tirmizi
 171. Halifelerin Bal tefsiri okuyun inşaELLAH
 172. Halifelerin Bal tefsiri okuyun inşaELLAH
 173. Bu Bilgi Şeyh Maulaneyn Hazretlerinden Gelmektedir
 174. Gavs-ı Sani Hazretleri Tavsiye ediyor ki
 175. Hazreti Şeyh Üveysi Karani (Kaddesallahü sırrahul aziz)
 176. İmamı Cafer-i Sadık (Kuddise sirruh)
 177. İbrahim bin Ethem Hazretleri - İlahi Aşk
 178. Hz Alinin Bildirdiği İsmi Azam
 179. İmam-i Caferus-Sadık hz.den Nasihatler
 180. Hazreti Ömer (r.a.) den HACET DUASI
 181. Veysel karani hazretlerine ait münacaat
 182. Abdülkadir geylani hazretlerinin besmele-i şerife duası
 183. Hasan-ı şazeli hazretlerinin koruyucu aziyme duası
 184. Mutlaka izleyiniz lütfen dikkatle alt yazıları okuyunuz
 185. evliyalığa giden yol
 186. insandaki kötü huyların hayvanlara benzemesi
 187. Abdülkadir-i Geylani Hz. İstiharesi
 188. Abdul Kadir Geylani Kuddise Sirruh ile Tevessül
 189. Abdu'l-Kadîr Geylâni Kuddise Sirrûh İle Tevessül
 190. imam Azamın seçtiği 5 hadis
 191. Abdulkadir Geylani Hazretleri - Fütuhul Gayb - 27.Makale: Hayır ve Şer iki Meyvedir
 192. Abdulkadir Geylani Hazretleri Cilaul Hatır 45 Sohbet Belaların Hikmeti
 193. Abdülkadir Geylani (k.s) Hazretlerinin Dilinden Dualar
 194. Allah (c.c.) Bir Cemaate Niyetlerinin Doğruluğu Nispetinde Yardım Eder
 195. Yanan Kalbe Devasın Sen- Yaman Dede-(Seslendiren İbrahim Sadri)
 196. fudayl bin iyadi hayatı (vaktı gelirse dinlemek de yeter)
 197. bişri hafi hz (bazılarını sevmek bile affedilmeye yeter)
 198. teravih namazı
 199. Bayezid-i Bistami Hazreleri
 200. Gavs-ül Azam Abdülkadir Geylani k.s
 201. Şah-ı Nakşibend Muhammed Bahaeddin k.s. hazretleri