Orijinalini görmek için tıklayınız : Allah Dostları & Evliyalar


Sayfa : 1 2 [3]

 1. Delinin beyazıd-ı bestami'ksa tavsiyesi
 2. Ey Aynâ-yı merdiyye! İşte sana eş olacak kimse geldi.
 3. Behlül dânâ hz ve meyhaneci
 4. Gavsı Sani hz lerinin 18 kasım2018 deki sohbeti
 5. Mazlumun Ahı
 6. Ahmed er rufai hazretleri çağırıyor..
 7. Şeyh Ali Arinci Hazretleri sohbetinden..
 8. kovulan evliyanın tekrar evliya oluşu
 9. Hacca gitmeye niyetlendim
 10. Hakkı Şikayet Etmemek
 11. Açlığın Faydaları
 12. Çok az insanın bildiği Ledünni İlim nedir?
 13. 100.000 altın !
 14. Açıklanamayan fizik üstü olay
 15. Kilisede Ezan Okumak
 16. Evliyalar kuantum fiziği mi biliyor?
 17. mehdi as ve sorular
 18. Allah dostlarından Zünnun Mısri hazretleri anlatıyor
 19. hatemül evliya
 20. Hz. Hızırın Ayasofyayı Kıbleye Çevirdiği Direk ve Parmak izi
 21. Alllah-tan utanandan her şey utanır
 22. Kimyayı öğrenmek
 23. Şeyh Ali El-Arinci
 24. 100 kırbaç vurun
 25. istigfar - Abdullah ibn-i Sultan
 26. ıstanbul fethedildi günlerden cuma
 27. evrenin sırrı
 28. keramet sahibi olmak
 29. Evliya kişi odur ki
 30. Seyyidlere hürmet
 31. İlahi İhsan
 32. EbuTurab Hazretlerinden Hikmetli Sözler
 33. Seyyid Nûr Muhammed Bedâyûnî Hazretleri
 34. Evlere bolluk ve bereket getiren o amel
 35. Abdülhamid Hanın Duası ve Bedduası
 36. İmam Hadi-den (as) İki Büyük Mucize
 37. Süleymaniye camii ve mimar sinan
 38. Hidayete ve rahmete ulaşmanız dileğiyle
 39. Maruf-i Kerhi (RA)
 40. Osman Hulusi Efendi
 41. Evliyalar Sultani Abdükadir Geylani
 42. Sofi Nuri'nin başından geçenler.
 43. Kolaylık zorluğun içinde saklı
 44. Hünkar hacı bektaş veli’de hoşgörü düşüncesi
 45. Yürek Dede
 46. Harabat ehlini hor görme zakir, Defineye malik viraneler var..
 47. Deli’nin Veliye Tavsiyesi..
 48. Zamanın Allah Dostlarından İbretlik..🙏🏻
 49. Üftade Hazretleri
 50. Ebu Zer El-Gıfari (R.A) Kimdir ?
 51. İmam Azam Hazretlerinin Oğluna Vasiyeti
 52. Muhiddini İbni Arabi hz .Nasihatları..
 53. Velîlerin kerametleri Ve Kısımları
 54. Büyük Kutup Ebu'l Hasan Eş-Şazeli (k.s)'dan Nasihatler
 55. Aşk ve insan
 56. İbrahim Desûkî -kuddise sirruh'dan Nasihatler
 57. Muhyiddîn İbnü'l-Arabî -kuddise sirruh'dan Nasihatler
 58. Feridüddîn Attar -kuddise sirruh'dan Nasihatler
 59. Abdülhâlık Gucdevânî -kuddise sirruh'dan Nasihatler
 60. Belâm bin Baurâ ve İsm-i Azam
 61. Sahabe-i Kiram 'ıdan .. Sevmenin Adı
 62. Hz. Allah-ın (cc) Evliyasına Verdiği Kırk Keramet
 63. Gavs-i Sani (k.s) Hazretlerinin Zikir İle İlgili Mübarek Sözleri -I
 64. Bu dereceye nasıl kavuştun
 65. Uzakta Bulunan Bir Velinin Kabrini Ziyaret Etmek İstersen...
 66. Sûfi Kalbi
 67. Türbe Ziyaretinde Uyulması Gereken Adablar
 68. Zatların türbeleri neden ziyaret edilir?
 69. Abdülkâdir Geylânî Kds. Sr.hz Hayatı ve Vefatı
 70. Abdülkâdir Geylânî (k.s.) hazretlerinin Eserleri
 71. ALLAHA ULAŞMAK Gavs ́ül Azam Abdülkadir Geylan
 72. Ibrahim hakkı hazretlerinden öğütler
 73. Bilal-i Nadir K.S kerameti
 74. Haşa Allah Yok Diyen Bir Kadın Öğretmenle Bilal Nadir Hz.lerinin Arası
 75. Akşemseddin (k.s)in Hikmetli Sözleri
 76. ımâm-ı rabbânî hazretlerinden inciler
 77. La tahzen innallahe meana !!!
 78. Evliyadan Yardım İstemek Dinimizce Uygun mu?
 79. Kabir ehlinden yardım istemek
 80. Süleyman Çelebi Hazretlerinin Mevlidi’nin Yazılış Sebebi
 81. Şeyhten Himmet İstemek Caiz mi ?
 82. Veysel karani ashap"tan büyüktür diyenlere
 83. şeyh muhyiddin-i arabi hazretlerinin oğlunun yetmişlere karışması
 84. Gavs-ul Azam Efendimizin vefatından sonra irşadı:
 85. Gavs-ul Azam Efendimizi Hızır (as)’ın medh eylediği:
 86. Gavs-ul azam efendimize semadan yemek gelmesi
 87. Gavsul Azam Pir Abdulkadir Geylani K.S' un Kerameti
 88. Rabbimizle kulları arasındaki sır (İhlâs)
 89. Hazreti Şeyh Hüseyn-i Mansuri Hallac (Kuddise Sırruhu)
 90. Hadim-ül fukara abdullah gürbüz (ks) hazretleri
 91. Hacı muhammed hilmi kutlubay hazretleri
 92. Bilal Baba
 93. Muhammed raşid elhüseyni (k.s) veda sohbeti
 94. Seyyid Muhammed Raşid El Hüseyni (K.S) Hazretlerinin Eşi Vefat Etmişti
 95. Abdulkadir Geylani Hz.nin Besmele-i Şerife Duası
 96. İBRAHİM BİN ETHEM k.s.a
 97. Hazreti Ebubekir (R.A.) hakkında bunları biliyor muydunuz?
 98. Fadıl ibni iyad şöyle dedi
 99. ibni teymiyye bu rivayeti şöyle açıklamışdır
 100. Hz ali'nin kılıcı zülfikar
 101. Allah dostları ve evliyalar, insanlara nasıl görünür?
 102. Hasan-ı Basrî hazretleri, Ömer bin Abdülazîz'e yazdığı mektup
 103. Dr.Münir Derman-dan bir sohbet.
 104. Erzurumlu Coban Dede
 105. Lâdikli Hacı Ahmet Ağa (k.s)
 106. Şeyh Turesan-ı Veli (KS)
 107. Şem'un El-Gazi (AS)
 108. Seyyid Burhaneddin Tirmizi
 109. Halifelerin Bal tefsiri okuyun inşaELLAH
 110. Halifelerin Bal tefsiri okuyun inşaELLAH
 111. Bu Bilgi Şeyh Maulaneyn Hazretlerinden Gelmektedir
 112. Gavs-ı Sani Hazretleri Tavsiye ediyor ki
 113. Hazreti Şeyh Üveysi Karani (Kaddesallahü sırrahul aziz)
 114. İmamı Cafer-i Sadık (Kuddise sirruh)
 115. İbrahim bin Ethem Hazretleri - İlahi Aşk
 116. Hz Alinin Bildirdiği İsmi Azam
 117. İmam-i Caferus-Sadık hz.den Nasihatler
 118. Hazreti Ömer (r.a.) den HACET DUASI
 119. Veysel karani hazretlerine ait münacaat
 120. Abdülkadir geylani hazretlerinin besmele-i şerife duası
 121. Hasan-ı şazeli hazretlerinin koruyucu aziyme duası
 122. Mutlaka izleyiniz lütfen dikkatle alt yazıları okuyunuz
 123. evliyalığa giden yol
 124. insandaki kötü huyların hayvanlara benzemesi
 125. Abdülkadir-i Geylani Hz. İstiharesi
 126. Abdu'l-Kadîr Geylâni Kuddise Sirrûh İle Tevessül
 127. imam Azamın seçtiği 5 hadis
 128. Abdulkadir Geylani Hazretleri - Fütuhul Gayb - 27.Makale: Hayır ve Şer iki Meyvedir
 129. Abdulkadir Geylani Hazretleri Cilaul Hatır 45 Sohbet Belaların Hikmeti
 130. Abdülkadir Geylani (k.s) Hazretlerinin Dilinden Dualar
 131. Allah (c.c.) Bir Cemaate Niyetlerinin Doğruluğu Nispetinde Yardım Eder
 132. Yanan Kalbe Devasın Sen- Yaman Dede-(Seslendiren İbrahim Sadri)
 133. fudayl bin iyadi hayatı (vaktı gelirse dinlemek de yeter)
 134. bişri hafi hz (bazılarını sevmek bile affedilmeye yeter)
 135. teravih namazı bidat mi
 136. Bayezid-i Bistami Hazreleri
 137. Gavs-ül Azam Abdülkadir Geylani k.s
 138. Şah-ı Nakşibend Muhammed Bahaeddin k.s. hazretleri