Astral Seyahat

Boyutlar hakkında(genel) - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Astral Seyahat>Boyutlar hakkında(genel)
Yafes 01:33 12.10.18
Evren çok boyutludur. Çevrede görebildiğimiz ya da şu veya bu şekilde algılayabildiğimiz her şey bizim bulunduğumuz boyuta aittir.

Dünya, Uzay, görebildiğimiz ya da henüz hiç bir cihazla algılayamadığımız milyonlarca galaksi, hepsi tek bir boyutun, tek bir paraleline aittir. Çevre faktörlerinin bu boyuta ait olması sadece görülen cisimlerle sınırlı değildir. Bilimimiz, tekniğimiz, zevklerimiz, duygularımız, inanç sistemlerimiz, fizik kurallarımız ve hatta evrendeki en değişmez şeylerden biri olan matematiğimiz bile sadece bu paralele aittir. Diğer boyutlarda herşey farklıdır. Her boyut; uzayı, yıldız sistemleri, farklı dünyaları ve farklı canlı türleri ile tıpkı bildiğimiz bu âlem gibi bir yerdir. Tabi ki bu, "Bildiğimiz bu âlem gibi" izafî bir sözdür. Yıldız sistemleri bize benzeyebilir, hiç benzemeyebilir ya da tıpatıp aynı olabilir. Boyutlar yanyana ya da farklı mekanlarda değil, aynı anda ve aynı yerde, içiçedirler. Bu biraz televizyon yayınlarına benzer. Çevremizde yüzlerce televizyon kanalının yayını ve bu yayınları taşıyan dalgalar vardır. Evimizdeki alıcıyı hangi kanala ayarlarsak o kanalı seyrederiz.

Yayınlar birbirine karışmaz. Bizim bu paraleldeki durumumuz, evindeki televizyon alıcısında tek bir kanal olan ve bu televizyonu da başka bir kanala ayarlaması imkansız olan bir adama benzer. Bu kişi hayatı boyunca değişik kanallara sâhip olan başka bir televizyon alıcısı ve değişik bir kanalı görmediyse televizyon denilen şeyi kendisinin seyrettiği alet ve tek kanaldan ibaret zanneder.

Esas olarak Yedi tane boyut vardır. Bunların bazıları bizden ileri bazıları da geridir. Yedi ana boyut olmakla birlikte her boyutun bir çok paraleli vardır. Burada kullanılan "Paralel" kelimesi aslında bildiğimiz "Boyut" kelimesi ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Bunun kullanılış sebebi de şudur: Yüzlerce, binlerce ve belki de milyonlarca boyut mevcut olmakla birlikte bu boyutlar kendi aralarında belli tekamül seviyelerine göre guruplaşmışlardır. Bu gurupların her birine "Boyut gurubu" ya da "Boyut sistemi" demek mümkündür. Bu yüzden mesela 3. boyut denildiği zaman bir tek boyut değil de, hemen hemen aynı tekamül seviyesinde ya da hiyerarşik sıralamada aynı skalada olan bir çok boyut kastedilmektedir.

Bu yüzden gene mesela bizim yaşadığımız boyut kastedilmek istendiği zaman 3. boyut değil de 3. boyutun, bizim yaşadığımız paraleli denilmektedir. Paralel, aynı boyut sistemine ait olan boyutlardır. Bizler üçüncü boyutun paralellerinden birindeyiz. Aslında 1. Boyut, 2. Boyut diye bir ayırım da yoktur fakat burada bazı şeyleri belirleyebilmek için bu gibi ayırımları kullanmak zorundayız.

Boyutların parallerinden bahsederken, bir ana boyut mesela bizim bulunduğumuz 3. Boyut ve bunun alt gurupları var da zannedilmemelidir. 3. Boyut bir çok paralelden meydana gelen bir sistemin ismidir. Yani 3. Boyut gurubundaki bütün boyutlar birer paraleldir. Hernekadar yedi ana gurup var denmişse de bize göre her paralel değişik bir boyuttur ve bu açıdan bakınca, milyonlarca boyut var, demek de mümkündür. Kısaca şu şekilde tarif etmek daha uygun olabilir. Yedi tane boyut gurubu vardır.

Bizden ister daha ileri ister daha geri olsunlar diğer boyut paralelleri ile zaman zaman ilişki kurmamız mümkündür fakat belli bir dereceye kadar. Mesela 4. Boyut'la ya da 2. Boyut'la hasbelkader, kontak kurmamız zor olmakla beraber mümkündür fakat bir 5. Boyut ya da 6. Boyut varlığı ile ilişki kurabilmemiz ancak kendileri herhangi bir sebeple bunu isterlerse mümkündür. Bizim en rahat ilişki kurabileceğimiz seviyeler gene 3. Boyutun bize yakın paralelleridir. Gene spiritüalistlerin Spatyum, dini kesimin ahret dedikleri yer de 3. Boyutun başka tür paralellerinden ibarettir. Aslıda Ahret denilen yer bir parelel değil de Astral âlemdeki, boyutlar arası bir yerdir. Aradaki fark şudur; paraleller bizim âlemimiz gibi maddi âlemlerdir. Buralarda bedenli varlıklar vardır. Astral âlem ve ruh enerjilerinin fizik beden ölünce geçtikleri yerler ise ancak bedensiz olarak bulunulabilecek yerlerdir.

Bizim 3. Boyut varlıkları olduğumuzu belirtmiştik. Bu, 3. Boyutun bütün parelelleri bizimle aynı seviyededir anlamına gelmez. 3. gurupta bizden çok ileri ya da çok geri paraleller de mevcuttur. Hatta değişik bir paralelden bahsetmek bile gereksizdir. Bulunduğumuz paralelde bile, uzay içinde bizden daha ileri ve daha geri uygarlıkların olabileceği zaten herkes tarafından kabul edilen bir şeydir.

Bütün boyutların fiziksel ve coğrafi yapısının bizden çok farklı olmasına rağmen bize tıpatıp benzeyebileceklerin de olabileceğini belirtmiştik. Aynı şekilde boyutlarda bulunan varlık türleri de bize benzeyebileceği gibi bizden çok farklı hatta bize göre korkutucu bile olabilir. Bu yedi ana boyut gurubunu kaba şekilde, aşağıdaki gibi tasnif etmemiz mümkündür.


// 7 Boyutun tümünü Bu bölümün Bu kategorisinde teker teker paylaşacağım inşAllah faydalı olur .

Selametle


Kaynak : Bülent Kısa
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Cevapla
Türk 19:22 12.10.18
Emeğine sağlık kardeşim
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146