Orijinalini görmek için tıklayınız : Tasavvuf Sohbetleri


 1. Zikir kalbe yerleşirse ne olur?
 2. Ehli sünnet ve cemaate uymayanlar cehenneme girmekten kurtulamaz
 3. Az ye, az iç, az uyu; ten mezbelesinden geç, gönül bahçesine göç
 4. Yetiş Ya Gavs Demedi ama Yetiş Mustafa Abi dedi. Bende yetiştim..
 5. Beddiüzzaman Said Nursi nin Kardeşleri Kimlerdir
 6. Seyrü Suluk Ve Alemler (Derine Dalmak İsteyenler İçin)
 7. Ahiret Kardeşi
 8. Hoca Ahmet Yesevi Divanı Hikmet
 9. La İlahe İllallah
 10. Gönül Kuşu
 11. Ağaçtan Seslenen Allah da Beşerden Seslenen Kim?
 12. Celvetiyye'de Sülukun Mertebeleri
 13. En-El Hak ve Kuantum Felsefesi
 14. Life, a Continual Battle (2)
 15. Life, a Continual Battle (1)
 16. What ıs wanted ın lıfe 2
 17. What ıs wanted ın lıfe?
 18. Secret of lıfe
 19. Attıtude
 20. Development of personalıty
 21. Art of personalıty
 22. Purpose of lıfe (2)
 23. The purpose of lıfe (1)
 24. Aım of lıfe
 25. Alchemy of happıness
 26. Osmanel-Beyti'ye yazdığı risale Ebu hanife
 27. Ebu Hanife'nin Vasiyeti
 28. Fıkhu'l-Ekber
 29. Fıkhu'l-Ebsat
 30. Alim ve'l-Muallim
 31. işte takva budur
 32. Ahdim yerine gelmiş olduğuna göre artık yemek yiyebilirim
 33. Allah'ı seven nasıl olur, alâmetleri nelerdir
 34. Allah yolundan alıkoyan ibrik
 35. Gavs-ı Kasrevi (ksa) was living in Gadire village
 36. Sadatlar Cannot Take One Step Without The Permission Of Our Prophet (sav)
 37. Bring your breath
 38. Mevcut Anın Sakin Farkındalığı
 39. Baş ve Kalp
 40. Egoyu Doğru Yerine Koymak
 41. Öfke
 42. Sabır
 43. Benliğin Sorumluluğu
 44. Güçlü Bir Ego'nun Faydaları
 45. Alışkanlıkları
 46. Bilinçaltı Zihin
 47. Eski Bagaj
 48. Benliğin Üzerinde Yükselmek
 49. Benliğin Üzerinde Yükselmek
 50. Karşıt Çiftler - Sağlıklı ve Sağlıksız
 51. Kendinizi Tanıyın
 52. Sağlıklı Ego
 53. Stres Yanıtı
 54. Çile
 55. acıdan
 56. Fiil Olarak Ruh
 57. Benliğin Üzerinde Yükselme İhtiyacı
 58. Varlık Olarak Ego
 59. Ego Sınırlamaları
 60. Ruhsal Doğumunuzu İddia Etmek
 61. İlahi Huzur'a Uyanış, İçindeki Hala Küçük Ses
 62. Amaç Bulma
 63. Sakin Derinlikler
 64. İlahi Huzuru Keşfetmek *
 65. Sadece bugünlük
 66. Güzel olmak!
 67. "Ben" in Üzerinde Yükselmek ... ve İç Huzuru Keşfetmek
 68. Yüce Bir Sevgi Nehri ... ... Açık Kalpten Akıyor
 69. Mütevazi Olmanın Keyfi
 70. Dış Yaşam İç Yaşamın Bir Yansımasıdır:
 71. Günlük uygulama Kalp için
 72. Kalbin Derinlikleri:
 73. "Ben" in Yeniden Doğuşu
 74. Başarı Planı
 75. Aşkın gücü
 76. Ego evcilleştiriliyor . Sevginin Gücü ile
 77. Kalbin Dini
 78. Ruhun radyansı
 79. Ruhun radyansı
 80. Ruhun zihin ve vücut ile bağlantısı
 81. Ruhun hedefi
 82. Ruh
 83. Ilahi ışık
 84. Kendini gösterme
 85. Hayatın amacı
 86. HEDEF YOLCULUĞU (devam)
 87. Ruhun hedefi
 88. Kendinizi nasıl bildiniz! insanlar da sizi öyle!
 89. isminizden önce enerjiniz gelir
 90. insan çok acayip bir şey..
 91. iyi davranış takva sahibi insanın davranışıdır
 92. Kuantum Sıçrama
 93. İnsanın en verimli anları depresyona girdiği anlardır
 94. The murshıd
 95. Doğrulama felsefesi
 96. evrendeki iki kuvvet
 97. Bilgelik ve Güneş
 98. MUTLULUK Simyası
 99. Diğer ölüm yüzü
 100. Görülenler ve Görülmeyenler
 101. Denge
 102. ceza veya ödül
 103. Ocean unseen prayer
 104. Hz ibrahim ve cilehane
 105. HZ. MEVLANA güzel ve düşündürücü sözleri
 106. Kaç defa Allah'ı terk ettik bir eğlence uğruna?
 107. Kalplerimiz kimin kalbine benziyor?
 108. ibrahim miyiz?
 109. Her şey canlıdır ve her şey her şey ile alakalıdır
 110. Şirki Tersten Anlayanlar
 111. Evliyâ-i kirâmın keşifleri/ Nurların müşahedesi
 112. Hatmedeki Ameliyat
 113. insan iki büklüm yaşar, oysa en doğru olduğu gün ölmüştür
 114. Yahudinin Şeyhliği..
 115. ircii ila rabbik, yalnız seni seviyorum ve bir tek seni istiyorum
 116. Niyetlerimizi temizleyelim, temiz olalım!
 117. Rabbini arzulayan ve onun için nefes alan
 118. Sevgi ve aŞk işin özüdür, özetidir
 119. Erişilmez, ulaşılmaz, kendisi gibi olunamaz kişiler bize örnek olamazlar.
 120. hiçbir sözlük ya da ansiklopedide zamanın gerçek tanımı yoktur
 121. Senin içinde karşılığı olmayan şeyi dışarıda gördüğünde tanımlayamazsın..
 122. Kur-an 7 batında nazil oldu
 123. Sevgiliye açılan kapı dardır, sadece sen geçebilirsin
 124. Bu duygular bize ait değil şeytana aittir !
 125. Bir türlü tam anlamıyla Rabbimi isteyemiyorum. Kendimi veremiyorum.
 126. Eksik ibadet ya da nefse uyarak işlenmiş günahların cezası değildir cehennem
 127. Yolculuktan gaye; yolu bitirmektir, yolun sonuna ermektir
 128. Mürşidin kendisini tedavi ederken, sen iyileşirsin..
 129. Meyve mi ağaçtan, yoksa ağaç mı meyveden olur?
 130. HÂL içinde bir HÂL...
 131. Gül kokulu çamur
 132. Terbiye Tarzı
 133. 2 kelime (Cümle)
 134. Misk Kokulu Adam ve (Allah korkusu) – Takvanın Mertebeleri?
 135. Vav Harfi neyi simgeler ?
 136. Geceyi bekleyenler..
 137. Harabat ehlini hor görme zakir,Defineye malik viraneler var..
 138. Şakir ve Şekur
 139. Anlaşma ve hesap
 140. Kalbin hakiki sahibiyle buluşması
 141. Ölü diriye telkin verirse..
 142. Edeb Bir Tac imiş Nur-i Hüda dan
 143. Kendi nefsini ıslah etmeyen, başkasını ıslah edemez.
 144. inci olmak hiç kolay değildir
 145. Sen bize öyle bir şeyle gel ki, o bizde olmasın.
 146. Rabbim benimledir ve bendedir
 147. Ölüm yukardan başlıyor
 148. islamda Bereket Olgusu
 149. Dinde Reformistler
 150. Her şeyi gönlünden çıkarmadan kapı açılmaz..
 151. Ey Rabbine kavuşmak için didinip çabalayan !!
 152. Beni çağırın, icabet edeyim.
 153. Bize 'Her an Allah'ın huzurunda olduğunuzu bilin'' demediler
 154. Aynı dili konuşmayan insanlar anlaşamazlar
 155. Her ayetin bir zahiri ve bir de batını vardır. (Zahir - Batın)
 156. Sana yol gösteren kimdi?
 157. Mürşidi olmayan..
 158. Lataif-e-sitta - اللطائف الستة‎ - The Six Subtleties -Altı tarikat
 159. feryat-figan, kırgın-bitkin, elim-dişim kan içinde..
 160. Şimdi yeni bir peygamber ve yeni bir din gelse
 161. Nefsin 2 başı vardır
 162. Varlıktan varlığa yönelik süreç
 163. Bugün Allah senin için ne yaptı?
 164. Elif ve Vav Harfi Anlamı ve Manası
 165. Benim Mürşide ihtiyacım var mı?
 166. Dört türlü kalp vardır
 167. Samimiyetle yapılana yönelmek..
 168. Rabıta ediyorsunuz bir şey olmuyor mu?
 169. Namazda insan kendi huzuruna çıkar
 170. Bize aykırı bir ses nasıl bize ait olabilir ki?
 171. Allahın duyguları vardır demek?
 172. istesende istemesende yağmur gibi sana isabet eder
 173. Kalp, akla uyunca
 174. Tasavvuf ve harflerin sırları
 175. Nefs Mertebeleri Seyir Şeması
 176. Vuslat, Allah'a Kavuşmak
 177. Verdiğimiz söz, Kalu Bela ve Elest Bezmi
 178. Beklediğin Mehdi beklediğin gibi gelmeyecek
 179. Tecelliyat ve ehemmiyet sırası
 180. Kadının adı Rabia değildi. Ama o kadının artık her zerresi Rabiaydı
 181. Bıraksaydın getirmeseydin keşke!
 182. İnna vecednahu sâbira. Ni’mel abd! İnnehu evvâb
 183. Sen Rabbini kaybetmişsin
 184. Birinin cennetlik veya cehennemlik olduğunu nasıl anlarız?
 185. Aşk; sevmenin üstü tapmanın altıdır
 186. Ölü kardeşinizin etini yemeyin !
 187. Eğer insanlar birbirlerinin suretlerinin ardındaki ruhu görselerdi
 188. Aşık ol aşık, eşeklikten vazgeç!
 189. Şeytani nakiller
 190. Musallat neydi? Birinin üzerine bıktıracak kadar düşmek...
 191. Lezzetleri hadım eden ölümü çokça hatırlayınız!
 192. Dünyadan bakarken ahiret görünmez
 193. size vaadedilen ve rızkınız göktedir
 194. Nefs ruhumuzdur
 195. Sabır Allah iledir ve sabırlı Allah iledir
 196. Sulayıp boyayarak insan temizleme
 197. Neye aşık ve neye meftun isek sohbetimizin konusu odur
 198. Falan günahım nerede, onu neden sevaba çevirmedin?
 199. Hevasını ilahı edineni gördün mü?
 200. imanın en üst mertebesi
 201. Yere ait varlığımızdan kurtulup göklere mensup varlığımıza erişme
 202. Ve iman edenler Allahın biraz daha özel dostlarıdır
 203. Rabbimiz dedi: Beni zikredin ben de sizi zikredeyim
 204. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa
 205. Size sizin içinizden, sizden bir resul gönderdik
 206. Sana canını feda etmede üstüme yoktur
 207. Mümin oldum deme John
 208. Allah dostlarının duasını ganimet bilmek gerekir
 209. Ve ayrılığım ki, o can yakan bir azaptır
 210. Rabbim benimledir ve bendedir
 211. Mizan, amel değil insan tartısıdır
 212. Ne zamandan beri müslümansın?
 213. Arapçayı iyi bilenler değil, Allahı bilenler vahyi doğru anlayabilir
 214. Rabbim dedi: Hayır ne sen onu yap, ne de ben bunu!
 215. Tasavvuf, saf haline, ilk haline döndürülmüş İslamdır
 216. Mürşid nerede ise dergah orasıdır
 217. aşka düşen talip Rabbine kör kütük müslim olur, sırılsıklam mümin olur
 218. Bu peyniri buraya niye koymuşlar?
 219. En yakışmayan hal
 220. Allah bizi bize göstersin inşallah
 221. Enel hak, ben Allah değilim demektir
 222. Allah seni seviyor mu sevmiyor mu diye düşünme
 223. Bir dirhem aşk bin günah örter ve aşk müminin yitik malıdır
 224. Ruhumuz Rabbine aşkla seyreder, aşkla yolculuk yapar..
 225. Eğer biri her şeyi Allah'a bağlıyorsa..
 226. siz bunca uzun yıllarda neden hiç yürüyüp ilerlemediniz?
 227. Bir ayağını yerde tutarsan diğerini fazla uzağa atamazsın
 228. Mürşide uymak bir lüks değil, zorunluluktur!
 229. Bu sözü söyleyen yaşıyor ve henüz 1056 yaşında
 230. Bezm-i Elest, kalû bela
 231. Müminler Allah'a inanmazlar, Allah'a iman ederler.
 232. Allah vardır demek bir şey değildir. Sende Allah var mıdır yok mudur?
 233. benim Rabbim Allah'tır sözü Ene'l Hak sözünden daha haktır
 234. Rabbin Kim?
 235. Ben Rabbimizi istiyorum dediğinde, bütün isteklerin bitmesi gerekir
 236. Dillendirilmeyen hikmet bilgisi: Ledun ilmi
 237. Bize Allah'ın kitabı yeter doğru mudur?
 238. Ölümlü varlıkların ölümden korkmalarının nedeni ölümlü olmalarıdır
 239. illkel adamın övündüğü meziyeti, kemalat ehli için zillettir
 240. Eğer Allah aşkı senden uzaksa, sen Allah aşıklarına yakın olmadığından
 241. Bağırıp çağırarak ve el kol hareketleri yaparak dinden bahsedenler
 242. Mürşid-i Kamil rabıta objesi değildir
 243. Kendi dilimizden Rabbimizin bize olan sevgisini duyalım
 244. Rabıta yapmak değil, yapmamak şirktir, küfürdür.
 245. Ben Lata tapmam, uzzaya tapmam, ben menata tapmam