Cin & Şeytan & Melek & Ruh

insanlar cin ile ya da cin insan ile evlenebilir mi? - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Cin & Şeytan & Melek & Ruh>insanlar cin ile ya da cin insan ile evlenebilir mi?
Sin 13:30 10.11.17
Cinler ve İnsanların Evliliği
Cinler insanlarla evlilik münasebeti yaşayabilirler. Ancak bu evlilik sağlıksız, tehlikeli ve yasaktır. Bu tür evlilik kutsal olan evlilik makamını zedeleyecektir. Alemleri farklı olan iki varlık ortak bir noktada buluşamaz, evlilik kurumunun gereklerini yerine getiremez ve devam ettiremez. Her ne kadar bu tür evlilik mümkün olsa da fazlasıyla tehlikeli ve yasaktır. Bu tür evliliklerde iki tarafta zarar görür.
Örneğin cin kadını ile evlenen insan erkeği o kadının tüm ihtiyaçlarını karşılaması gerekmektedir. Cin kadını insan erkeği sürekli ilişkiye zorlar, onun başkaları ile irtibatta olmasını istemez, onun sürekli yanında olabilmesi için işinden ve çevresinden uzaklaştırır. Böylelikle içine kapanan bir erkek meydana gelir. Cin kadını bu erkekten sıkıldığında ise ortadan kaybolur. Cin kadını kızdığında ise insan erkeğine bütün gazabını gösterir. İnsan erkeği buna dayanamayabilir. Başlar da oyun gibi gelen bu tür olaylar ileride çaresi olmayan hastalıklara ve intihara sebep olur.
Cinlerden Korunma
Cinlerden korunmak için ağızdan besmele eksik edilmemelidir. Sürekli dua edilmeli ve Allah’tan koruma dilenmelidir. Benim tavsiyem ve görüşüm dua eksik olmayan dudaklara sahip bir insana kötü niyetli cin, insan ve cin, insan ve hayvan Şeytan’ları zarar veremez. Özellikle Ayet-El Kürsi okunmalıdır. Bunu duyan ifrit bile insana yanaşamaz. Bunun yanında belli muskalar ve tütsülerde cinleri uzak tutarlar. Cin olduğu düşünülen bir mekanda “Asa Foctide” ismi verilen bir zamk yakılırsa cinler o mekandan uzaklaşırlar çünkü bu maddenin içinde sinirlere işleyen pis kokulu “antispas modique” adı verilen bir madde vardır. Bu madde cinleri rahatsız edip bulundukları mekan veya insan vücudundan uzaklaştırır. Muska eğer ayetlerden oluşup misk, gülsuyu, zağferan ve safran ile yazılırsa bu muskalara “taviz” denir ve cinler bu muskadan uzak dururlar. Ayrıca cinler kızgın yağ kokusu, sirke ve üzerklik tohumunun tütüşünü sevmezler bu kokuların olduğu yerden uzak dururlar.
Cinler bir insana aşık olduklarında veya aşk ile sevdiklerinde, cin aleminde işledikleri bir suç yüzünden oradan kaçıp saklanmak zorunda kaldıklarında, insanlarla uğraşmak için ve özellikle bir büyü yüzünden insan ile uğraşmak için gelip insan vücuduna girebilirler. Cinler insan vücuduna derideki gözenekler, makat ve ağızdan girerler.
Cinlerden korunmak için gece namazı da çok önemlidir. Gece kalkılıp kılınan namaz cin ve büyüye karşı büyük bir silahtır. Uyumadan önce ise abdest alıp dua veya Kuran-ı Kerim okumak insanı gece koruyacaktır, gündüz ise abdestli olmak insanı koruyacaktır.
“İnsanı önünden ve ardından takip eden melekler vardır. Allah’ın emriyle onu korurlar. Şüphesiz ki, bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah, bir kavme kötülük diledi mi, artık o geri çevrilemez. Onlar için Allah’tan başka hiçbir yardımcı da yoktur.” (Ra’d, 11)
Rabbim hiçbir kulunu yalnız bırakmamıştır. Şeytan’lar ve cinler Allah’ın izni olmadan hiçbir insana zarar veremezler, Allah her daim kullarını korumaktadır. Ayette belirtildiği gibi insanı kötülüklerden koruyan melekler vardır. Onlar insanı terk etmedikçe hiçbir varlık zarar veremez. Bu nedenle kesinlikle cinlerden korkmamak gerekir, zaten onların da biz insanlar gibi işleri güçleri vardır onlar da sürekli insanları rahatsız etmezler ve rahatsız edilmek istenmezler.
Önemli bir konu da cin musallat olan bir hastaya şifa verme işidir. Ben bu araştırmamda bu konuya değinmek istemiyorum, çünkü insanlar onları öğrendiğinde çevrelerinde denemek isteyecekler ve çaresi olmayan dertler başlarına açacaklardır. Bu konularda her zaman işin ehline bırakmak gerekir. Ülkemizde ve dünyada bu işin ehli birçok alim vardır ancak bunların sayısının kat kat fazlası kadar yalancı düzenbaz insanlar da mevcuttur. Kendilerine cinci hoca diyen bu kişilere aldanmak ve ona hasta götürmek insanı şirke kadar götürebilir. Bu konulara dikkat etmek gerekir. Cinci hocalara gidip medet umanlar hataya düşmektedir. Bu tür olaylar sonucunda cinlerin o kişiye musallat olması ihtimaldir. Şarlatana gidip istekte bulunan insan şarlatanın ağzından konuşan cin ile yüz yüze gelebilir. Cin insana kendisi için kurban kesmesini, belli esmaları okumasını söyler. Kişi bunları yaptığında bilinçli olarak cini davet eder ve telafisi çok zor olan sonuçlar meydana çıkabilir.
Toplumumuzda doğru olarak kabul gören büyük bir yanlış vardır. Kuran-ı Kerim bulunan veya okunan odaya cinlerin giremeyeceği düşünülür. Bu nedenle çoğu Müslüman’ın evinde “maalesef” Kuran-ı Kerim koruma kitabı olarak duvarda asılı durur. Kuran-ı Kerim insanların okuması için indirilmiştir ancak toplumumuzda ve günümüzde durum farklılık göstermektedir. İnsanlar Kuran-ı Kerim’i koruma kitabı olarak görmektedir. Cinler odada Kuran-ı Kerim bulunan veya okunan odaya girerler ancak sadece Müslüman olanları girer, diğer habis ruhlu cinler oralara sokulmazlar Kuran-ı Kerim olan veya okunan odadan ve evden uzak dururlar. Müslüman olanları ise dinlemeye gelirler. Müslüman cinlerden Müslüman insanlara zarar gelmez.
İblis, Melek ve Cin
Melekler her türlü günah ve isyandan uzak sadece Allah’a kulluk etmek için yaratılmıştır. Bazı alimler Şeytanı Kuran ayetlerinden yola çıkarak melek diye tasvir etmiştir. Bu Kuran’ın müteşabih oluşuyla alakalıdır. Kuran’da şeytanın melek veya cin olduğuyla ilgili ayetler vardır. Bu ayetlerde Allah şöyle söylemektedir.
“Sizi yarattık, sonra size biçim verdik, sonra da meleklere: “Âdem’e secde edin” dedik; hepsi secde ettiler, yalnız İblis, secde edenlerden olmadı.” (Araf, 11)
Ayeti çok iyi idrak etmek gerekir. Ayete göre İblis vardır ve melek sınıfındandır. Çünkü Allah’ın emri üzerine sadece o secde etmeyerek isyan etmiştir.
“Bir vakit meleklere: “Âdem(e hürmet) için secde edin” demiştik; İblis’ten başka hepsi secde etmiş, o çekinmişti.” (Taha, 116)
Bu ayette de yukarıdaki mana çıkmaktadır. Ayette İblis vardır ve cin sınıfından değil melek sınıfındandır.
“(Yine unutma ki) Bir vakit meleklere: “Âdem’e secde edin” demiştik. İblis’ten başka hepsi secde ettiler. O ise: “Ben bir çamurdan yarattığın kimseye mi secde ederim?” demişti.” (İsra, 61)
Ayette açık olarak İblis denilen bir yaratık olduğu ve meleklerden olduğu bildirilmiştir. İblis kendisinin ateşten yaratıldığını onun için çamurdan yaratılan insana secde etmeyeceğini bildirmiştir. Cinlerde ateşten yaratılmıştır. Cinin ve İblis’in özü ateştir, bu yüzdendir ki İblis cinler üzerinde daha etkilidir.
“Ve o zaman meleklere: “Âdem’e secde edin!” dedik, hemen secde ettiler. Yalnız İblis dayattı, kibrine yediremedi, inkârcılardan oldu.” (Bakara, 34)
Bu ayette de İblis’in secde etmediği ve melek olduğu bildirilmiştir.
Tüm bu ayetlere göre şeytanın melek sınıfından olduğu anlaşılmaktadır. Arap dili uzmanlarına ve bazı İslâm âlimlerine göre Melek kelimesi Arapça bir kelime olup, “Elûk” veya “Elûke” kökünden gelir. Elûk, götüren, elûke ise haber götüren manasındadır. Ayrıca melek kelimesi kuvvet ve iktidar sahibi anlamına da gelmektedir. Melekler Allah’a isyan etmezler ve karşı gelmezler. Allah’a kulluk görevinde olan meleklerin Allah’ın sözünden çıkmayacağı kesindir, Allah’ın secde et dediğinde insanoğluna secde edeceği açıktır, bir başka ayette ise Allah şöyle söylemektedir.
“Yine o vakti hatırla ki biz, meleklere: “Âdem’e secde edin!” demiştik. İblis hariç olmak üzere onlar hemen secde ettiler. İblis cinlerdendi, Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da İblis’i ve soyunu dostlar mı ediniyorsunuz? Halbuki onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler için bu ne kötü bir değişmedir.” (Kehf, 50)
Bu ayette şeytanın cin sınıfından olduğu anlatılmıştır. Kuran yorumcuları da İblis’in cin sınıfında olduğunu anlatmışlardır. Benim naçizane yorumun şöyledir. İblis Allah katında olabildiği için melek sınıfındandır çünkü cinler Allah katına çıkamazlar. Birçok alim İblis cin sınıfındandır demiştir. Ancak olaya farklı bir açıdan bakmak gerek. Cinler insanlar gibi yükümlülük sahibidir ve Allah’a kulluk ile mükelleftir. İblis onların atası olsa idi tüm cinlerin mükellef olmamaları gerekirdi. Bu husus cinlerin İblis soyundan gelmediğini açıklamaya yetmektedir.
“İblis, “Ey Rabbim! Öyle ise bana insanların diriltilecekleri güne kadar mühlet ver” dedi.. Allah, şöyle dedi: “Sen o bilinen vakte (kıyamet gününe) kadar mühlet verilenlerdensin.” İblis, “Senin şerefine andolsun ki, içlerinden ihlâslı kulların hariç, elbette onların hepsini azdıracağım” dedi.” (Sad, 79-80-81-82-83)
Burada İblis’in yeminini görüyoruz. Ettiği yeminde “tekil” olarak konuşmaktadır. İblis cennetten kovulduğunda tek idi ve “kıyamete kadar” yaşaması için izin aldı. Bu izin neticesinde İblis kıyamete kadar yaşayacak ve “tek” olarak ömrünü sürdürecektir. Ancak insan, cin ve hayvanları kandırarak kendine dostlar edinip isimlerini Şeytan koyacaktır.
“Doğrusu biz (cinler), göğü yokladık, fakat onu sert bekçilerle, alev huzmeleriyle doldurulmuş bulduk.” (Cin, 8)
Ayette de açıklanmıştır cinler dünyadan ayrılıp Allah katına gidememişlerdir Doğrusunu Allah bilir diyerek şunu eklemek istiyorum. İblis Allah katında Allah’a kulluk eden bir melek iken çamurdan yaratılan insanoğluna secde etmedi ve Allah katından kovularak dünyaya gönderildi. Dünya da o vakit yaşamakta olan cin sınıfına önderlik ederek cinlerle birlikte insanlar yaratıldıktan sonra insanları kandırma yoluna gitmiştir.
Şeytan bir sıfattır. İblis ise cennetten kovulan yaratıktır ve dünyada yaşayan cinler vardır. Bu olgular toplandığında çıkan sonuç şöyledir: İblis melektir ve Allah katında yaşamaktadır. Allah’ın secde emrine uymayarak cennetten kovularak dünyaya gönderilmiştir. O vakit dünyada yaşamakta olan cinleri soy edinerek onları kandırma yoluna gitmiştir. Bundan sonra cinlerin dünyada çıkardığı fesat nedeniyle insanoğlu dünyaya gönderilmiştir. Bu fesadın ve yıkımın sebebi ise İblis’in cinleri kandırması ve yoldan çıkarmasıdır. Aynı tarih şimdi de insanlar için tekerrür etmektedir. İblis insanoğluna da musallat olarak kandırmaya çalışmıştır. Tüm bunlardan çıkan sonuç Şeytan diye bir yaratık olmadığı Şeytan’ın İblis kandırması sonucu sapan cin ve insan olduğu kanaatindeyim. Gerek cinlerin ve gerekse insanların içinde Şeytan’lık yapan birçok kişi vardır. İblis ise kandırılmaya müsait olanlara cinler, insanlar veya kendi vasıtasıyla musallat olmaktadır.
Şeytan insanların ve cinlerin içerisindeki azgın ruhlu yaratıklardır. Şeytan hayvanlar içerisinde de olabilir, hayvanların içinde azgın ruha sahip olanları vardır. Bu tespitler ile Şeytan’ı 3 sınıfta inceleyebiliriz, insan, cin ve hayvan.
İnsan olan Şeytanlar; Benim görüşüme göre en tehlikeli olan insan Şeytandır. Kandırılmaya müsait habis ruhlu insanlardan oluşur. Bu Şeytan’lar çevresindeki insanları kötülüğe yöneltmektedir. Bunlar her dine mensup olabilir ülkemizde en çok Müslüman olanları mevcuttur. Bir bölümü Müslümanlık adı altında her türlü kötülüğe açıktır. Hayatlarını İslam inancından uzak yaşarlar ancak sorulduğunda Müslümanım derler. Dünya cehenneminin sunduğu her türlü musibet ile ilgilenirler. Gayeleri bu günü yaşamaktır yarın ile ilgili hiçbir amaçları yoktur. Ancak bu tipler çevrelerini çok güzel etkilerler. Bir diğer bölüm ise Müslümanlığı yaşayan Şeytan’lardır, bunlar İslam ateşinin yandığı kalplere etki ederler. Çevrelerine hocalık taslayıp içten içe her türlü hinliğe başvururlar. Bu tip Şeytan’lar çok tehlikelidir. Kendilerini İslam adı altında her türlü şekle sokup her kötülüğe yol verirler. İnsan olan Şeytan’lar insanlara özgü her türlü kuruluşu kullanıp belli mevkilere gelerek insanları kandırma yoluna giderler. Bizzat İblis’den aldıkları ve bilmedikleri güç ile önlerindeki engelleri aşıp yüksek mevkilere ulaşabilirler. Sonucunda ise birçok insana musallat olup kandırırlar.
“İşte böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı laflar fısıldarlar. Rabbin dileseydi, bunu yapamazlardı. O hâlde, onları iftiralarıyla baş başa bırak. ” (En’am, 112)
Ayette anlatıldığı gibi insan ve cinlerden Şeytan’lar vardır ve düşmandır. Amaçları İblis’e hizmet etmektir. İlk Peygamberden son Peygamber’e kadar bu insan ve cin Şeytan’ı gelip geçmiştir ve günümüzde halen milyarlarcası yaşamaktadır.
Ben burada iki tür insan Şeytan’dan örnek verdim. Bunlar daha da çoğaltılabilir. Yukarıda bahsettiğim gibi en tehlikeli Şeytan insan olandır. Her insanın “nefis” denilen terbiye edilmesi gereken kölesi vardır. Bu nefis İblis’e hizmet ederse o insan Şeytan olur. Nefsimizi İblis’den korumalıyız.
Cin olan Şeytanlar; Cinler isyankar yapıya sahiptirler. Akıl ve bilgi bakımından düşük olan bu yaratıklar kandırılmaya müsaittirler. İblis tarafından kandırılan cinlerin bir bölümü Şeytan olmuştur. Tek amaçları kötülüğe hizmettir. Aynı insanda olduğu gibi her türlü dine mensup olurlar tek gayeleri cinler aleminde fesat çıkarmak ve insanlar aleminde vesvese vermektir. Bu şekilde İblis’e hizmet ederler. Tehlike bakımından insan Şeytan’larından sonra gelirler. Ruhunu İblis’e teslim eden bir cin çok tehlikelidir. İnsanlar tarafından görülmedikleri için tehlike boyutu yüksektir.
Hayvan olan Şeytanlar; Bu tür Şeytan’lar en tehlikesiz olanlarıdır. Ancak unutulmamalıdır tehlikesiz bile olsa Şeytan’dır. Fikir sahibi olmayan hayvan bilmeden İblis’e hizmet edip Şeytan olabilir. Bir lokma ekmeğin peşinde koşan bu tür Şeytan’lar ekmeği verene şükür yerine ekmeği yedirene hizmet etmeyi tercih etmişlerdir. Gayeleri cin Şeytan’ların işlerini görmek veya inançlı insanları rahatsız etmektir. En fazla görülen yönleri cin olan Şeytan’a hizmet ederek insanları korkutmaktır. Cin Şeytan’larına hizmet eden hayvan ruhunun kullanımını bilmeyerek onun emrine verir ve bedenini kötülük için kullanmaya başlar. Hayvanlar mükellef sahibi değildir. Onların sevabı veya günahı yoktur. Bu sebeple onların bilmeden ettikleri hizmet onlara bir zarar vermez.
Şeytan’ın melek mi yoksa cinmi olduğu hususu çok özel bir konudur ben bu konuda kendi araştırmalarım ve yorumlarım sonucu bu kanaate vardım ve paylaşıyorum ancak bu hususta her şeyde olduğu gibi doğrusunu Allah bilir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havasokulu 08:30 22.11.17
Sayın Sin, konu paylaşımınız için teşekkür ederiz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
acar 02:58 23.11.17
Cevapla Up