Cin & Şeytan & Melek & Ruh

Cinler Haberleşmede Kullanılıyor - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Cin & Şeytan & Melek & Ruh>Cinler Haberleşmede Kullanılıyor
SiLence 22:27 06.02.17
Cinlerin insanların emrine girebilecekleri konusunda İslam bilginleri arasında tam bir görüş birliği yoktur. Kur'ân-ı Kerim'de zikredilen bazı ayetlerden yola çıkılarak önlerin insanların emrine girebileceği görüşünü savunanlar olduğu gibi. bunun Süleyman Peygarnber'le sınırlı olduğu gerekçesiyle mümkün olmadığını savunan alimler de bulunmaktadır, islam bilginleri arasında Kur'ân-ı Kerim'de Enbiya. Nemi. Sebe ve Sad Surelerinde Hz. Süleyman ve cinlerle ilgili ayetlerden yola çıkılarak, cinlerin insanların emrine girebilecekleri şeklinde yorumlar yapılmış ve bu yorumlar tartışma konusu olmuştur. Sebe Suresi 12. ve 13. ayette, "Rab'binin izniyle yanında iş gören cinler O'nun buyruğu altına verdik ki, bunların içinde buyruğumuzdan çıkan olursa ona alevli ateşin azabını tattırdık. Süleyman için. o ne dilerse, mabedler. heykeller, büyük havuzlara benzer çanaklar ve taşınması güç kazanlar yaparlardı. Ey Davut ailesi! şükredin, kullarımdan şükredenler pek azdır denilmesi ve Nemi Suresinin 17. ayetinde. Süleyman'ın Cin, insan ve kuşlardan meydana gelen ordusu toplandı. Hepsi toplu olarak gidiyorlardı şeklindeki ayetleri genelleştirme temayülünden söz etmek mümkündür. Günümüzde de sözkonusu ayetlere dayanarak cinlerle ilişki kurup onlardan yararlanmak isteyenler bulunmaktadır.

Cinlerin insanların emri altına giremeyeceğini savunan ilim adamları, Sad Suresindeki Süleyman: Rabbimi Beni bağışla bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver. şüphesiz Sen daima bağışta bulunansın, dedi şeklindeki 55. Ayete dayanarak, bu işin sadece Hz .Süleyman a mahsus olduğunu belirterek, daha sonra gelen kimselere böyle bir imtiyazın verilmediğini ifade etmekteler. Hz Peygamber için bile böyle bir durumun olmadığını belirten ilim adamları, cinlerin Hz.Süleymanın emrine kendi rızalarıyla değil, Allah'ın emriyle, zorunlu olarak, girdiklerini kaydetmektedirler. Ardından cinlerin kendi istekleriyle insanoğluna itaat etmesinin ilk baştan beri sözkonusu olmadığım, çünkü onların ataları olan (iblis'in, Hz.Adem yaratıldığı zaman Cenâb-ı Hakk'ın ona boyun eğmesi konusundaki emrini dinlemeyerek, isyan ettiğini, böylece büyüklük taslayarak kafirlerden olduğunu ifade ediyorlar.
Alıntı

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İlkcan 12:05 30.03.17
Derdekea 02:42 03.01.18
Melihhhh 10:13 30.07.18
Labezerin 08:28 31.07.18