Diğer Havas Konuları

Davet-i tahatili Kübra - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Diğer Havas Konuları>Davet-i tahatili Kübra
Astra 09:57 06.03.18
Bu daveti şerif her türlü amel için kullanılır.
İhfa,tayyi mekan, havada uçmak
v.s. gibi Büyük havasları vardır.
14 gün boyunca riyazetli oruç tutup daveti şerifi
her namaz ardından 21 defa oku.
Son gece buhur yakıp yatsı namazından sonra
tekrar 21 defa oku, hadim gelir şartlarını kabul et. Her ne dilersen her türlü
amelde sana itaat eder.

Buhurlar: lübanı magribi, cavi, miatü saile, cin tırnağı,
mastik, öd-ü ned.

Daveti şerif budur.
Bismillâhirrahmânirrahȋm ve bihȋ nesteȋnü bihavlillâhi ve
kuvvetihȋ ve azȋmi esmâihȋ ve âyâtihȋ, azzemtü aleyküm yâ
ma’şeral ervâhurrûhâniyyeti bi izzi izzillâh ve binûri vechihȋ ve
bihakki esmâihȋ illâ mâ akbeltüm ve esra’tüm fȋ kazâi hâcetȋ
bihakkil envâril mudȋeti vel-esmâil behiyyeti veşşuââtil arşiyyeti
velkelimâtirrabbâniyyeti vettesâbȋhil yunâniyyeti vel-aksâmil
ibrâniyyeti vel-azâimil melekûtiyyeti ve bihakkil aksâmi vel-esmâil
mektûbeti alâ kavâimil arşi ve bihakkil aksâmil mektûbeti alâ
kalbişşmesi vel kameri ve bihakkillezȋ kâle lissemâvâti vel-ardi
i’tiyâ tav-an ev kerhen kâletâ âteynâ tâiȋn, ikbelû ve esriû bihakkil
keffil a’zami ve bihakki ehyâ şerâhiyâ berâhiyâ edûnâyi asbâûtin
âli şedâyin ve bihakki vettûr ve kitâbin mestûr verrakkil menşûr
velbeytil ma’mûr vessakfil merfû’ velbahril mescûr inne azâbe
rabike levâkiun mâlehû min dâfi’ alâ külli men asâ azȋmetȋ hâzâ
min kabâilil cinni ecȋbû billezȋ lemeal berka havlehû telmȋâ ve
bimevâkı-ınnucûmi ve innehû lekasemün lev ta’lemûne azȋm, ve
bihakki yâ kavmenâ ecȋbû dâiyallâhi ve âminû bihȋ yagfir leküm
min zunûbiküm ve yücirküm min azâbin elȋm,ecȋbû yâ hüddâmu
hâzihil esmâi vef-alû mâ bihȋ tü’merûn, ecib yâ rûkayâȋl ve ente
yâ cebrâȋl ve ente yça simsimâȋl ve ente yâ mȋkâȋl ve ente yâ
sarfiyâȋl ve ente yâ anyâȋl ve ente yâ kesfiyâȋl ve ente yâ rûbeyâȋl
ve ente yâ tahtahyâȋl ve ente yâ hamsâȋl ve ente yâ merkayâȋl ve
ente yâ hûtȋl ve ente yâ hafgayâȋl ve ente yâ amyâȋl ve ente yâ
taftayâȋl ve ente yâ demȋg ve ente yâ debdeg ve ente yâ rûkayaȋl
ve ente yâ talmahyâȋl ve ente yâ tahȋtamgalyâl ve ente yâ meymûn
ve ente yâ heygâl ve ente yâ derdegâl ve entüm cemȋan ecȋbû
eyyetühel ervâhut tâhiretüz zekiyyetü ve emerû a’vâneküm ve
hüddâmeküm yef-alû (burda hacetini söyle) ecib yâ ebȋ abdullah
elmüzheb biyâhin yâhin ve ente yâ mürre bisâmin sâmin ve ente
yâ ahmer bidemlȋhin demlȋhin ve ente yâ burkân biehyâşin
ehyâşin ve ente yâ şemhûreş biderdemȋşin derdemȋşin ve ente yâ
ebyaz bisubbûhun subbûhun kuddûsun kuddûsun rabbül
melâiketü verrûh ve ente yâ meymûn biezeliyyin ezeliyyin ezrârin
ezrârin enûhin enûhin asbâûtin asbâûtin ecȋbû eyyetühel mulûkul
ardiyyeti vef-alû mâ tu’merûne bihȋ bihakkil mulûkul ulviyyetü
elhâkimûne aleyküm bihakkil esmâil azȋmeti şeygâbin şeygçabin
helyûbin helyûbin şelyûbin şelyûbin teygûbin teygûbin heytûbin
heytûbin şeytûbin şeytûbin tayûbin tayûbin talkûbin talkûbin
halûbin halûbin lâtûbin lâtûbin hârûtin hârutin mârûtin mârûtin
ebhelatafin ebhelatafin şelyetain şelyetain behleheyûmin
behleheyûmin behyûmin behyûmin el-erkeyâzin el-erkeyâzin
heyrûşin heyrûşin yârûkin yârûkin yâ rabbin yâ rabbin alkaşûmin
alkaşûmin ecȋbû bihakki hâzihil esmâillezȋ yuhyȋ bihâ ve yemûtü
ve bihakki lehtaşin lehtaşin tahȋmâ tahȋmâ nelûşin nelûşin
şefşeȋfin şefşeȋfin şâkûşin şâkûşin elhenerûşin elhenerûşin leşâşin
leşâşin elhûtin elhûtin elşetȋlin elşetȋlin kânûşin kânûşin aynûhin
aynûhin dimiryâtin dimiryâtin ve ente yâ şûgâlin ve ente yâ
hedleyâhin ve ente yâ daȋfin ve ente yâ zûbea sâhiburru-ûsül
erbeati tevekkelû bihakki heyâtin heyâtin taymûşin taymûşin
enâsin enâsin enâsin enâsin ve bihakki leltahtȋl mehtahtȋl
kahtaytȋl fehtaytȋl behehtatȋl ceheltatȋl lehahtatȋl lemukfencelin
tevekkelû yâ hüddâmu hâzihil esmâi vef-alû (burda hacetini söyle)
bârekallâhu fȋküm ve aleyküm elvâhan elvâhan el-acel el-acel
essâate essâateGencine i Esrar
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
canturk 10:11 06.03.18
Allah razı olsun.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Yafes 16:22 10.03.18
Dipnot * İcazetsiz, Usulsüz, İbadetsiz yapılması tavsiye edilmez.

* Halvet sırasında sufli varlıklar rahatsız edebilir iradesi olmayana da tavsiye edilmez.

Allah c.c Razı olsun hocam
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İnşirah 09:27 24.07.18
Paylaşım için teşekkürler..
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi