Kalp gözünü açan vird - gavsul azam seyyid abdulkadir geylani hz.’nin - ikindi v - Havas Okulu
 

Go Back   Havas Okulu > islam & Tasavvuf > Dualar & Dua Kardeşliği

Acil işlemleriniz için instagram: @HavasOkulu
Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 17.05.22, 17:51
Gayretli üye
 
Üyelik tarihi: 17.05.22
Bulunduğu yer: Gaziantep
Mesajlar: 62
Etiketlendiği Mesaj: 0 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart Kalp gözünü açan vird - gavsul azam seyyid abdulkadir geylani hz.’nin - ikindi v

GAVSUL AZAM SEYYİD ABDULKADİR GEYLANİ HZ.’NİN - İKİNDİ VİRDİ - FETH-ÜL BESAİR HİZBİ - (GÖNÜL GÖZÜNÜ AÇAN)
( Türkçe – Latince – Arapça )
حزب فتح البصائر ويقرأ بعد صلاة العصر- لسيدي عبد القادر الجيلاني

Bu virde "Feth-ül Besâir”Gönül gözünü açan vird" de denir.
Bu virdi Gavsulazam Abdulkadir-i Geylani (k.s.a.) Efendimiz her gün İkindi namazını müteakiben okurdu.

Kalp gözünün açılması ve kalbin iman nuru ile dolması için
Abdülkadir Geylani hazretlerinin fethül basair isimli duası budur. Kalp gözünün açılması ve kalbin iman nuru ile dolması için ve gaib kapılarının açılması için bu duayı kırk gün boyunca her vakit namazdan sonra birer kere okumak gerekir. Kırkgün dolmadan okuyan insanda çok büyük gelişmeler görülecektir. Okumadan önce üç İhlas bir Fatiha süreleri okunarak peygamber efendimize ve cümle mümin ve müminat ve Abdülkadir Geylani hazretlerine bağışlanmalıdır. Çok önemli bir duayı şerifdir. Kalp gözünün açılması için hiç olmazsa her sabah birer kere okunmalıdır Duayı şerife budur.

Bismillahirrahmanirrahim

“Hamd, alemlerin Rabbi Allah’a olsun!”
O Allah ki, gökleri ve yerleri boşlukta tutup bir düzen dahilinde hareket ettirendir. Yaratıkların hepsini belli kanunlarıyla sevk ve idare edendir. Ariflerin gönül gözlerin aydınlatandır, marifet ve yakin nuruyla o gözleri nurlandırandır. Her şeyin hakikatini araştırıp ancak hakka bağlı kalan kişilerin esrar dizginlerini çekendir. Tevhid ehlinin kalblerini, şükredenlerin hamd anahtarlanyla açandır. Kendisini sevenlerin dağınıklığını kendi kudsiyet hariminde toplayıp bir araya getiren ve onlara hıfz ve yakın ile birbirine bağlayıp aralarında aşinalık kurandır.

O’na hamdedenlerin hamdının fevkinde bir hamd ile hamd ederim. Öyle bir hamd ki, onda benim için hoşnutluğu, feyzi, hıfz-u emanı bulunsun, benim için zevkli bir pay ve azık olsun; beni, ülke ve iklimleri, yönleri, kıt’aları, şehirleri, hükümdar ve melekleri, felekler ve yıldızlan yaratan alemlerin Rabbi, göklerin Rabbi, yerlerin Rabbi, yakınların ve uzakların Rabbi, önce gelenlerle sonra gelenlerin Rabbi, mukarreb meleklerin Rabbi, Enbiya ve Mürsellerin Rabbi ve bütün mahlukatın Rabbi katında koruyucu olsun!

“O Rahmân ve Rahîm’dir”.
Rahmetiyle de öncesizdir, her şeyi işiten ve bilendir. Çok yücedir, çok büyüktür, her şeye galibdir ve yegane hikmet sahibidir, öylesine ki iklimleri ve ülkeleri en uygun şekilde yayıp düzenlemiştir. Musa ’yı KELîM sıfatına has kılmış, Efendimiz Muhammed’i peygamberler ve mürseller arasından seçip kendisen HABÎB edinmiştir. Kendine RAHMÂN ve RAHÎM isimlerini vermiş ki bu iki isim hem çok büyük, hem çok vergili ve cömertliği ifade eden sıfatlardır. Bu iki isimde, her hastalığa karşı şifa mevcuttur. Her illet için tedavi yoludur. Her fakirliğe karşı zenginliğin kendisidir.

“Mâliki yevmiddîn”
Mülkünde O’nunla çekişen, itişen yoktur. Ortağı, yardımcısı, benzeri, dengi de yoktur. Varlık alemini düzen koymakta O’nun bir plancısı, veziri, yardımcısı da mevcut değildir. Bilakis O , bütün alemlerin varlığından önce de mevcuttu. O hep Kerim bir hükümran olarak kalacaktır, kendi zatıyla kaaim olup hiçbir şeye muhtaç olmayacaktır. Ebediyen O böyle devam edecek, bir sonu olmayacaktır. O’nu tenzih ederiz! Allah beni, bütün şeytanların ve hükümdarların kuşatmasından koruyup kendi kudret ve rahmetiyle kuşatmıştır. Bütün yakın ve uzakta olan şeylere karşı bana yardımcıdır.

“İyyâke na’budü”
Ey Mevlamız , yalnız Sana ibadet edeceğimizi ikrar ediyor, Sana karşı acz ve kusurumuzu itirafta bulunuyoruz.Sana iman ediyor ve diğer işlerimizde de Sana dayanıyoruz. Sana sarılıyor ve Seninle korunuyoruz, bütün günahlardan. Senden başka ilah olmadığına şehadet ediyoruz; Ey Celâl ve İkram sahibi!

“Ve iyyâke neste’în”
Dünya ve din işlerinden doğan bütün ihtiyacımızda Allah’tan yardım bekliyoruz.
Allah’ım! Ey sapıtanları doğru yola eriştiren! Senden başka bize hidayet veren, bizi doğru yola ulaştıran yoktur. Sen birsin, eşin - ortağın yoktur. Sen Hak olan yegane hükümdarsın! Şehadet ediyoruz ki Efendimiz, Peygamberimiz, yol göstericimiz Muhammed Senin kulun, resulün, habibin ve peygamberindir. O ümmi bir peygamberdir. Vaadinde sadıktır, güvenilirdir; bütün, evet bütün mahlukata rahmet olarak gönderilmiştir. Allah’ım, salatu selamın O’na, hanedan ve arkadaşlarına, O’nun izinde olanlara, O’na varis olanlara, O’na uyan tertemiz kimselere olsun! Öyle salatu selam ki devamlı olsun, kıyamete kadar baki kalsın, birbirinden hiç ayrılmasın!

“İhdinas sırâtal müstakîme sırâtallezîne en’amte ‘aleyhim”
Peygamberlerden , sıddiklerden, şehidlerden, Salihlerden ki bunlar güzel arkadaşlardır meydana gelen ve daha başka varlıklardan vücut bulan alemlerin Rabbi , bizi dosdoğru yola ilet! Bu, Allah’tan kuluna gelen bir fazilettir. İstikamet, din ve ta’zim ehlinin yolunu bilen olarak Allah bize yeter. Bu öyle bir yoldur ki, ihlas ve teslim ehlinin, Naim Cennetine gönül verenlerin. Senin vech-i kerimine gönül verip aşinalık elde edenlerin yoludur.

“Ğayril mağdûbi ‘aleyhim”
Bismillâhirrahmânirrahîm. Allah’ım , bize gazab etme; Senden istediğimiz apaçık yolu bize kolaylaştır. Ey Alemlerin Rabbi ! Halktan, cinlerden ve insanlardan merhametsiz, hayr ve iyiliğe engel, hased edici ve kin besleyici olanları bizden uzaklaştır, aramıza manevi perdeler ger!

“Vela’d dâllîn”
Amin Allah’ım ! Ey mülkün hakiki sahibi ve ey bütün ülkelerin hükümdarlarının sahibi! Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederiz. Şüphesiz ki ben zalimlerdenim. Rabbim . Rahmetinle bizi hazırlıklı eyle; bizi gam ve kederden kurtar, ey müminlerin kurtarıcısı! İçinde bulunduğumuz sıkıntıya karşılık bize ferahlatıcı kapılar aç, ey yardım isteyenlerin yardımına koşan, bizi kurtar!

Allah’ım , arif kişilerin gönlünde olan yerin hürmetine Senden istiyoruz! Sana yakın derecede bulunan mukarrıbînin gönül tahtında oturan cemal sırrının celal ve kemalinin aşinalığı; kurtuluş yollarını bulmuş sâdatın tariklerinin incelikleri; Senin için ağlayanların gönüllerindeki korku ve tevazu yaşları; Senden korkanların kalblerindeki ürperme ve titreme; Sana vuslat peyda edenlerin düşüncelerindeki kuşların terennümü; günahkarların ağlayıp inlemesi, gözyaşı döküp paralanması; zikredenlerin dillerinden dökülen hamd, ululama, tevhid ve ta’zim; Sana talib olanların meselelerinin kaleme dökülüşü ve bunu birbirlerine göndermeleri; ‘ayn el-yakîn’e bakanların gözlerinin bakışlarındaki parıltı ve keşifler; Senin varlığın keyfiyetsiz olan mevcudiyeti ve sevgililerin gönüllerindeki sırrın derinliklerinde Sana has olan vücutları hürmetine gönül bahçelerimizde Tevhid ve Ta’zim ağaçlarını dik! Taki bununla takdis ve tesbih meyvelerini Senin lütuf ve ihsan elinin parmaklarıyla toplayalım.

Allah’ım , basiretlerimizin gözlerinden önümüzde engel olan perdeleri aç! Bizi, Sana zârilik oklarını atan ve bununla isabet kaydeden kullarından eyle! Ve bizi, organlarını hizmetinize çağırdığınız kimselerden bu çağrıya gönülden cevap verenlerden ve inayet ehlinin havassından kıldığın kişilerden kıl!

Allah’ım ! Kalblerimizin velayet toprağı kuruyup verimsiz hale gelmiştir. Onu velayet yağmuruyla sula, taki yeşerip yemyeşil olsun, çiçek açıp kabul ve iman fesleğeni bitirsin; bu yeşillikte kendini gösteren goncalan (rahmet ve hidayet) bakışlanyla aç! Böylece bunun ferahlık bülbülünün özü, çeşitli dallar üzerinde öten bülbüller gibi terennüm etsin. Kendilerine sunduğun nibet ve ihsana karşılık şükredip zikretsin.

Allah’ım , bizden dua, Senden kabul; bizden umut okunu atmak, Senden onu hedefine ulaştırmak!

Allah’ım , bizi, sevgili bulunduğu yani sevildiği halde dua edip duası kabul olunan ve karşılığı kendisine verilen, mahrum edilmeyen kullarından eyle!

Allah’ım , bizler Senin fakir, zayıf, imkanı kıt miskin kullarınız; Senin lütuf eşiğinde bekleşiyor, inayet şarabının en çok sarhoş edenini bekliyoruz. Ta ki Senin sarhoş edici inayet perdesinin sekresinden hayranlık içinde sabahlayalım.

Himmet ve azim vasıtasını, iyilik ve kerem eteğine yapışarak tam bir ciddiyetle Sana doğru çeviren zatlardan eyle! Cidden biz bütün ağırlıklarımızın yükünü Senin kudsiyet sahana indirdik, böylece Senin yakınlık ve ünsiyetinden esen nefhaların kokusuyla mest olduk.

Ey her amelin karşılığını adalet ölçüleri içinde değerlendiren! Senden uzak kalmanın hicran ateşinden sana sığınıyor. Senden eman istiyoruz. Artık bizim Sana olan bağlılığımız ve yalnız Seninle karar kılmamızın sesini işit! Şüphesiz ki biz bütün işlerimizde ancak Sana tevekkül ettik. Senden başka hiçbir sığınak ve kurtuluş yeri yoktur. Senden yine Sana sığınıyoruz! Allah’ım , bizi doygun kılacak ölçüde rahmetinle bizi sula! Ve bize yetecek kadar kendi bereketinden indir! Bizi imtihan edip bağlılık nisbetimizi meydana çıkaran belayı bizden defeyle! Bize, iyi amelden, bizi kurtaracak nisbette ilham eyle. Bizi kötü duruma düşürecek kötü amelden de kurtar!

Hidayet nurundan bir parçacık üzerimize dök, o kadar ki bizi Senin sevgine yaklaştıracak ve biz dosdoğru diyanet sahibi kılacak ölçüde olsun! Bizi üzecek gazabını bizden defeyle! Bize hayat verecek marifet nurundan kalbimize yerleştir! Ayaklarımızı (sırat üzerinde) tesbit edecek ölçüde sarsılmaz bir inanç bize rızık eyle! Bu iman zahiren ve batinen bizde bulunan her türlü hastalığa karşılık tam bir şifa olsun!

Allah’ım , Senden hayır anahtarlarını istiyor ve bunun en toplayıcı ve en kamil olanlarını bekliyoruz! Hayrın evvelini de, sonunu da, görüneni de, görünmeyenini de istiyoruz! Halkın hayırlısı olan Muhammed’in fazilet dizisinde bizi bir inci eyle!
Sen bizden hoşnutsun. Hamd Sana mahsustur. Ey Alemlerin Rabbi!

Allah’ım , ey sapıtmışları doğru yola eriştiren! Şüphesiz ki Senden başka bizi doğru yola eriştirici yoktur. Ey alemlerin Rabbi!
Ey, sapıtan ve sapıttıran kullarını hidayete eriştiren, bizi kendine yaklaştır! Ey alemlerin Rabbi! Amin!

Senden korkmamız hususunda bizi emniyete kavuştur. Ey korkanlara güven bahşeden, Ey Alemlerin Rabbi!

Allah’ım , Senden istiyoruz; Ya Allah , Ya Allah , Ya Allah ! Kendi hoşnutluğunla bize ihsanda bulun! Ey önce gelenlerle sonra gelenlerin dizginini elinde tutan ve bütün alemler üzerinde mutlak hükümran bulunan! Senden başka ilah yoktur. Seni her türlü noksanlıktan tenzih ederiz. Şüphesiz ki ben kendine yazık edenlerdenim!

Allah’ım , bizi rahmetine eriştir, ey merhamet edenlerin en çok merhamet edeni! İçinde bulunduğumuz (sıkıntıyı) bizden gider. Ey bütün mahlukatın sıkıntılarını giderip onları huzura kavuşturan!

Bizi gam ve kederden kurtar, Ey mü’minleri kurtaran! Kendi rahmetinle bize merhamet eyle, Ey Alemlerin Rabbi !

Allah’ım Senden istiyorum, Ya Allah , Ya Allah , Ya Allah! Senin ezeli olan ismine doğru bana sair yolları ve kapıları aç! Ve bununla her ilmi ve her güçlüğü bana kolaylaştır; her kolay olan işi de bununla bana daha da kolaylaştır; bütün zor ve uzak olan işlere beni bununla yaklaştır ve bununla bana bir nice varlığı müsahhar eyle! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Kendi mülkünün genişliği içinde ferahlanmamı sağlamlaştır ve kendi melekutünde beni bir nice şeylere sahip kıl! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah!
Her canlının dizgini Senin elindedir. Beni kurtar, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah! Senin gazabını gerektiren hususlardan beni halas eyle! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Benimle Sana karşı günah ve isyanda bulunmaklığım arasını açıp beni ondan uzaklaştır ve beni lütfun gizliliğine eriştir.

Ya Allah, ya Allah, ya Allah! Arzu ettiğim bütün şeyleri bana rnüsahhar eyle ve imkan sahibi kıl! Nasıl ki Sen her şeye gücün yetiğini irade ediyorsun. Şüphesiz ki Sen yegane zengin, övülmece layık, yegane sahibsin. Şan ve şeref sahibisin, ölüleri kaldırıp haşredensin, her şeye şahid olansın! Her şeyi var edip imkan sahasına getirensin, her şeyi kendine döndürensin! Dilediğini layıkıyla yapansın! Ey yaradan! Ey İbadete layık olan! Ey yegane maksud olan! Ey hep var olan! Ey Hak! Ey Mabud! Ey kendisine güç şeyler kolay olan! Ey hayrı ve iyiliği kudret elinde bulunduran! Dönüş Sana olacaktır… Sen her şeye kadirsin!

Allah’ım, hakikat ben Sen’den (hayr ve inayet) istiyorum! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Yeryüzüne giren ve çıkan şeylerin, gökten inen ve oraya doğru yükselen ve şer sahibi olan her şeyin şer ve kötülüğüne karşılık bana kafi olmanı istiyorum. Ayrıca her çeşit aslanın, yılan ve akrebin, saldırıcı olan her şeyin şerrine ve köy ve kasabalarda, hisar ve kalelerde bulunan şerlere ve her çeşit vahşi mahlukların şerrine karşılık bana yeterli ve yardımcı olmanı diliyorum.

Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah!
Ya Rabbi! Ya Rabbi! Ya Rabbi!
Ya Rahmân! Ya Rahmân! Ya Rahmân!
Ya Rahîm! Ya Rahîm ! Ya Rahîm!
Ya Mâlik! Ya Mâlik! Ya Mâlik!
Ya Mu’în! Ya Mu’în! Ya Mu’în!
Ya Hâdî ! Ya Hâdî! Ya Hâdî!
Ya Muhdî! Ya Muhdî! Ya Muhdî!
Fatihatü’l-Kitab hakkı için Senden her şeyi bana musahhar etmeni diliyorum.

Ya Vehhâb! Ya Vehhâb! Ya Vehhâb!
Ey her şeyin Rabbi! Sen her şeye kadirsin. Her şeyin şerrini benden çevir ve her şeyin hayrını bana mübarek eyle, her şeyi bana kolaylaştır ve beni her şeyden koru! Her şeyi bana bağışla, kusurlarımı temizle, taki benden bir şey sormayasın. Ey merhamet edenlerin en çok merhamet edeni, ey dileğini arzedenlerin elinden tutucu ve ey alemlerin Rabbi!

Allah’ım, şu çok faydalarla dolu mübarek sure-i şerifenin hakkı için umumi olan Fazl-u kereminle üzerime iyilikte bulunmanı, keremle dolu cömertliğinle ihsan eyle! Ya Halîm! Ya Halîm! Ya Halîm! Ya Azîm! Ya Azîm! Ya Azîm !

Allah’ım, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah!
Bana helal mübarek ve tertemiz bir rızık ihsan eylemeni diliyorum!
Ey cömertlik, ihsan, fazilet ve minnet sahibi olan Allah’ım, ahlakımızı düzeltip tertemiz eylemeni istiyorum.

Ey saltanat sahibi! Ey mücazat ve mükafatı hakkıyla veren. İnayetinden bize (manevi sofralar) aç, bize olan cömertliğini genişletip aç, taki Sana itaat deryasında kalblerimiz Sana çevrilip dönsün, basiret gözlerimiz hidayet nurunla aydınlansın, Ey Alemlerin Rabbi!

Allah’ım, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah!
Ruhlarımızı irfan hakikatleriyle gerçeğe eriştirmeni, kabul tacıyla bizi taçlandırmanı, kerem ve minnetinle bizi süslemeni isliyoruz.
Ey Alemlerin Rabbi! Allah’ım, Amin, Amin!

Allah’ım, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah! Bize güzel bir sabır, yakın bir sevinç, büyük bir sevap, sapasağlam bir gönül, zikreden bir dil, övgüye ve şükre layık bir gayret, bağışlanacak bir günah, kabul olunacak bir amel, yararlı bir ilim, korkan bir kalb, geniş bir rızık, dönüşü olmayan bir tevbe, kabule şayan bir dua, tertemiz bir kazanç, helal bir lokma, sabit bir iman, sağlam bir din, gönül okşayıcı bir cennet, izzet, zafer, fetih ve yakın bir nusret ver!

Ey yardım edenlerin en hayırlısı, ey bağışlayanların en önde geleni, ıstırapta kalmış kullarının duasını kabul eden! Şüphesiz ki sen alemlerin Rabbisin. Amin! Amin! Amin!

Allah’ım, en üstün salat, en olgun teslim kulların en üstüne olsun ki, O kul, nebi ve resullerin sonuncusudur. Peygamberlik O’nunla hitam bulmuştur. Salatu selam O Peygamberin hanedanına ve bütün eshabına olsun! Onlar hakkındaki bu duamız ve Senin selamın kıyamete kadar devam etsin!

Hamd, alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

Kaynak:Füyuzat-ı Rabbaniyye


Bismillahirrahmanirrahim

(Elhamdülillahi Rabbil Alemin)
Kayyumi-s semevati vel aradin müdebbiril halaiki ecmain münevviri ebsari besairil arifine bi nuril marifeti vel yakin cazibi azim’meti esraril muhakkikin bi cezbil gurbi vettemkin ve fatihi gulubil muahhidin bima fatihi hamdiş şakirin camii eştati şemlil muhıbbin fiy hazairi gudsihi ve unsihi bi mecmail hıfzı vel yakin Ahmedü hu hamden yefuku ve ya elu ve yafdulu hamdel hamidin hamden yekunu li fıyhi rızenu ve feyzen ve hıfzen ve hazzen ve zuhren ve hırzen inde haliki ve halıkil akalini vel cihati vel agtari vel emsari vel asari vel emlaki vel eflaki Rabbil alemine Rabbis semevati ve Rabbil aradine ve Rabbil akrabine ve Rabbil ebadine ve Rabbil evveline ve Rabbil ahirine ve Rabbil melaiket el mugarrebine ve Rabbil Enbiyai vel mürselin ve Rabbil halaiki ecmain.

(Er-RahmanirRahim)
El-ezeliyyil el-kadiymu es-semiil el-Alimu el-Aliyyil el-Azimu el-Azizil el-Hakimu ellezi dehal el iglime vakhtas’sa Musa el kelime vaghtara seyidina Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem habiben min beynil enbiyai vel mürseline ve samme nefsehu er-RahmanurRahime fehu ma esman azimanu kerimanu celilanu fiy huma şifaün li külli sekım ve devaün li külli alil ve ginaün li külli fakir ve adim.

(Maliki Yevmiddin)
Leyse lehü fiy mülkihi münaziun vela şerikun vela zahirun vela şebihun vela nazirun vela Müdebbirun vela vezir vela muin belkane kable vücudil alemine ecmain velem yezel subhanehu ve teala meliken kerimen Kayyumen ebedel abidin ve dehrel dahirin fehu ve ihatati min cemiiş’şeyhatin ves’selatin ve avnün li min cemiil akrebine vel ebadine.

(İyyake Nabudu)
Ya Mevlana bil ikrar ve naterifu leke iyden bil aczi vet’taksir ve numinu bike ve netevekkelü aleyke fiy sairil umuri ve natasimu bike min cemiz’zunubi ve neşhedü en La ilahe İlla Ente Ya Zel-Celali Vel-İkram.

(Ve İyyake Nestain)
Ve Nestainü billahi ala külli hacetin (HACETİNİ SÖYLE) min umurid dünya veddin.

Allahümme Ya hadiy el mudallin la hadiye lena gayrüke vahdeke la şerike lek entel melikül hakkül mubin ve neşhedü enne seyyidina ve nebiyyina ve hadiyina ve muhdiyina Muhammeden abdüke ve resuluke ve habibuke ve nebiyyuke en nebiyyul ümmiyyul es-sadıkül vadil emin el mabusu rahmeten ila kaffetil halaiki ecmain sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve şiatihi ve varısihi ve hızbihi’t tayibin et tahirine salaten ve selamen daimiyn mütalazimiyn bakıiyn ila yevmiddin.

(İhdinas Sıratel Müstakim Sıratellezine En'amte Aleyhim)
Rabbel alemin (minen nebiyyine ves sıddıkine veş şühedai ves salihin ve hasune ula ike rafiken zalikell fadlu minellah ve kefabillahi alimen) sırata ehlil istikameti veddin vet t’azim sırata ehlil ihlası vet’teslim sırater ragıbine ila cennatin naim sıratel müstanisine ila vechikel kerim.

(Gayril Mağdubi Aleyhim)
BismillahirRahmanirRahim Allahümme la tağdeb aleyna ve sehhel’lena tarikan beyyinen lima kad netlubuhu minke Ya Rabbel alemin vahcub anna külle gatien ve manıen ve hasidin ve bagıdin minel halkı vel cinni vel insi ecmain.

(Velad Dallin) Amin
Allahümme Ya Maliki mülükil avali mi külleha (La İlahe İlla Ente Subhaneke İnni Küntü Minez Zalimin) Rabbi tedarekna bi rahmetike ve neccina minel gammi Ya Münciyel mümünin ve ferrec anna ma nahnu fiyhi Ya Gıyas el Müsteğisine Eğısna.

Allahümme inna nes elüke bi mevdi’ike fıy gulubil arifine ve bi behai kemali celali cemali sırrıke fiy sarairil mukarrebine ve bi dekaig traig-is sadatil faizine ve bi huzuı huşuı dumuı ayunil bakine ve bi racifi vecifi gulubil haifıne ve bi tarannümü tavaır havatır il vasilin ve bi renini venini hanini eninil muznıbin ve bi tevhid temhid temcid tahmid el-sinetil’z zakırin ve bi resaili mesaili-t talibin ve bi mükaşafati lemahati nezarati ayunin nazırin ila aynil yakin ve bi vücudi vecdi vücudike ve vücudihim leke fiy gavamızi ef ideti sırril el muhibbin en tağrıs fiy hadayig besatiyn gulubina eşcare tevhidike ve temcidike linagta ufe biha esmare tagdisike ve tesbihike bi enamil eküffi ictina lutfıke ve ihsanike.

Allahümme vek şifan uyuni ebsari besairina hucube ihticebena ve caalna mimmen rema ileyke bi sehmi ibtihali fe esabe ve mimmen daveti cevariha erkanihi li hızmetike fe ecab ve ce altehu min havassi ehlil inayeti vel ehbabi

Allahümme inne ardil vilayeti min gulubina mücdibetün ya bisetün abisetün feskiha min sehaibi emtaril vilayeti bil ezhari li tusbiha muhdarreten bi cemii riyahinel gabulli vel imani mütefettika ten kemaümü ezhari talatiha bi şekaikir ruyeti vel ayan müterennimen lübbü bülbüli ferhatika keterennümi bülbüle fıy efnanil agsani şakireten zakireten leke ala ma evleyteha min fevaidin niami vel ihsan.

Allahümme mined duaa ve minkel icabeti ve minner remy bi semhir ricai ve minkel isaabetü vece alna Allahümme mimmen duaa mahbubelhu fe ecabehu ve atahu ma temennahu aleyhi vema ehabehu.

Allahümme nahnu abidük el fukara üz-züafa el mukassuru el mesakin el vakifune ala atabeti cenabi sahatil atafike el müntazirune şerbeten min cenabı hümeyen handerisi rahika inayeti şerabike li nusbiha bihan neşavi müvellehine min sekreti lahzati humarike ve cealna mimmen ceddet bihi ileyke metayael hemime mütemelli katen mütealli katen bi ezyalil marufiyl vel keremi ve kad hatatna ahmali eskalina ala sahati kudsike müteattıraten min nefehati nesemati gurbike ve unsike müstecireten bike eyyühel meliküd deyyan min cevri sultan katiati vel hicran esma tebettülena vebti ha lena ileyke ve gad tevekkelna fıy cemii umurina aleyke la menca vela menca minke illa ileyke.

Allahümme suk ileyna min rahmetike ma yuhgnina ve enzil aleyna min berekatike ma yekfına vadfae anna min belaike ma yublina ve’elhimna minel ameli salihin ma yuncina ve cennibna minel ameli seyyi ima yurdina ve efıd aleyna min nuri hidayetike ma yukarribune min muhabbetike ve yudnine vadfu anna min magtike ma yudhina vakdif'fil gulubina min nuri marifatike ma yuhyina verzukna minel yakin ma tusabbitu bihi efyıdetena ve yeşfina ve afina zahiren ve batınen min külle mafına.

Allahümme inne neselüke favatih el hayri ve havatimeh ve cevamiahu ve kevamilehu ve evvelehu ve ahirehu ve zahirehu ve batinehu ve zimna bi sılki hayril beriyyeti seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ente razin anne ve lekel hamdu Ya Rabbel Alemin.

Allahümme ya hadiyel mudallin la hadiy lena gayrüke Ya Rabbel Alemin ya hadiye ibadik el mudallin garribna ileyke Ya Rabbel Alemin amin amina minel havfın minke ya eman el haifıne Ya Rabbel Alemin.

Allahümme inna nes'elüke
Ya Allahu Ya Allahu Ya Allahu en tuneime aleyna bi rızake ya malike rikabil evvelin vel ahırin vel avalimi ecmain (la ilahe illa ente subhaneke inni küntü minez zalimin) Allahümme edrikna bi rahmetike Ya Erhamer Rahimin ve ferrec anna manah nu fıyhi ya müferrice karbil halaiki ecmain ve neccina minel hemmi vel gammi ya münciy el müminin verhamna bi rahmetike Ya Rabbel Alemin.

Allahümme inni es'elüke
Ya Allahu Ya Allahu Ya Allahu en tafteha li min sair et tarıki vel ebvabi ila ismi kel kadim ve tüyessireli bihi külle ilmin ve emrin asiri ve sehhel li bihi külle emrin yesir ve tukarribe bihi külle emrin sabin baidin ve tusehhir li bihil el vücudi

Ya Allahu Ya Allahu Ya Allahu mekkinni minet teferruci fil seati mülkike ve melekütike melekni

Ya Allahu Ya Allahu Ya Allahu nasiyete kulli li ruhin nasiyetehü bi yedike ve neccini

Ya Allahu Ya Allahu Ya Allahu min mucibati gadabike ve tuabbede

Ya Allahu Ya Allahu Ya Allahu beyni ve beyne me asıke ve en tudrikni bi hafıyyi lutfıke

Ya Allahu Ya Allahu Ya Allahu ve en tusehhereli ve tümekkineni min külle mauriydühü kema enneke turidu inneke ala külli şey'in Kadir fe inneke ente

El Ganiyyü El Hamidu El Veliyyu
El Mecidu El Baisu Eş Şehidü
El Mubdiü El Muidü El Fealü lima türid

Ya Bariü Ya Mabudu Ya Maksudu
Ya Mevcudu Ya Hakku Ya Mabudu
Ya Men aleyhil El asirü yesirün Ya Men biyedihil hayri ve ileyhil masir ve hüve ala külle şey’in kadir.

Allahümme inni eselüke Ya Allahu en tekfini şerre ma yelicü fil ardi vema yahrucu minha vema yenzilü mines semai vema yarucu fiyha ve şerre külle zi şerrin ve şerre külle esedin ve esudin ve hayyatin ve akrabin ve külle şey in yekunu akuren ve şerre sakin il kura vel muduni vel husuni vel kılai vel hamiyati ve sairil vahşiyyati

Ya Allahu Ya Allahu Ya Allahu
Ya Rabbu Ya Rabbu Ya Rabbu
Ya Rahmanu Ya Rahmanu Ya Rahmanu
Ya Rahimu Ya Rahimu Ya Rahimu
Ya Maliku Ya Maliku Ya Maliku
Ya Muinu Ya Muinu Ya Muinu
Ya Hadi Ya Hadi Ya Hadi
Ya Muhdi Ya Muhdi Ya Muhdi

Es'elüke bi hakkı fatihatil kitab en tüsehhiri li külle şey'in
Ya Vehhabu Ya Vehhabu Ya Vehhabu

Ya Rabbi külle şey'in ente Kadirün ala külle şey'in ısrif anni şerre külle şey'in ve barikli fiy hayrike külle şey'in ve sehhel li külle şey'in ve asimni min külel şey'in vagfirli külle şey'in hatta la tesalny e’an şey'in birahmetike Ya Erhamer Rahimin Ya Mucibes sailin Ya Rabbel Alemin.

Allahümme bi hakkı Hazihil sureti’ş şerif el mübareke bi fevadili tafdil’li fil vücudi es'elüke en tata faddal aleyye bi fadlik el amim vücudik El Kerimu
Ya Halimu Ya Halimu Ya Halimu
Ya Azimu Ya Azimu Ya Azimu.

Allahümme inni es'elüke
Ya Allahu Ya Allahu Ya Allahu
en terzugına rızken halalen mübareken tayyiben ve entü hezzib ehlakana ya zelcudi vel ihsan vel fadli vel imtinani Ya Sultanu Ya Deyyanu ve en tubsuda lena min inayetike makad tecudü aleyna hatta tetekalle be ileyke gulubuna fiy bahri taatike ve ebsari besairina münevveretun bi hidayetike Ya Rabbel Alemin.

Allahümme inna neselüke
Ya Allahu Ya Allahu Ya Allahu
entü hakkika ervahena bi hakaikil irfani ve entü teviccena biticanil gabulü vel ikram vel imtinan Ya Rabbel Alemin Allahümme Amin Amin Amin

Allahümme inna neselüke
Ya Allahu Ya Allahu Ya Allahu
en tuetiyena sabren cemilen ve feracen gariben ve ecren azimen ve kalben selimen ve lisanen zakiren ve sayen meşkuren ve zenben mağfuran ve amelen salihan makbulen ve ilmen nafıen ve kalben haşien ve rızkan vasien ve tevbeten nasuhen ve duaen müstaceben ve kesben tayyiben halalen ve imanen sabiten ve dinen kayyimen ve cenneten ve hariren ve izzen ve zefaren ve fethan gariben ya hayren nasirine ya hayrel gafirine ve Ya Mucibe duae ibadikel mudtarrine inneke ente Rabbül Alemiyn Amin Amin Amin

Ve Sallallahumme efdale salaten ve ezka teslimin ala efdali ibadike ecmain min ehlis semevati vel aradine Muhammedin Hatemil Enbiyai vel mürseline ve ala alihi ve sahbihi ecmain salaten ve selamen dayimeyn bagieyn mütalizimeyn ila yevmiddin vel Hamdülillahi Rabbil Alemiyne.


Bu duanın hikmetleri sayılamaz. Bizzat tecrübe edilmiştir binlerce yararı :vardır ve her gün okuyan insanda kalbi uyanışlar çok çabuk başlar. Alemi ervah yani ruhlar alemin ile kısa sürede münasebet kurar. Fakat dikkat edilecek tek nokta islami yaşantıya önem verilmeli, günahlardan kaçınılmalıdır.بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾،
قَيّومِ السَّموَاتِ وَالأَرضين، مُدبِّرِ الْخَلائِقِ أجمعين، مُنوِّرِ أبصارِ بَصائرِ العارِفينَ بِنورِ المعرِفَةِ وَاليَقين، جاذِبِ أزِمَّةِ أسرارِ الْمُحَقِّقينَ بِجَذبِ القُرْبِ وَالتَّمكين، وفاتِحِ قُلوبِ الْمُوحِّدينَ بِمَفاتيحِ حَمدِ الشَّاكِرين، جامِعِ أشتاتِ شَملِ الْمُحِبّينَ في حَظائرِ قُدسِهِ وَأُنسِهِ بِمَجمَعِ الحِفظِ وَاليَقين؛ أحمَدُهُ حَمْداً يَفوقُ ويَعْلُو ويَفضُلُ حَمدَ الحامِدِين، حَمْداً يَكونُ لي فيهِ رِضاً وفَيْضاً وحِفظاً وحَظّاً وذُخراً وحِرزاً عندَ خالِقي، وخالقِ الأَقاليمِ وَالجِهاتِ وَالأقطارِ وَالأمصارِ وَالأعصارِ وَالأملاكِ وَالأفلاكِ ، رَبِّ العالمين، رَبِّ السّموَاتِ ورَبِّ الأرضين، ورَبِّ الأَقرَبِينَ ورَبِّ الأبعَدِين، ورَبِّ الأَوَّلينَ ورَبِّ الآخِرين، ورَبِّ الملائكَةِ الْمُقَرَّبينَ، ورَبِّ الأَنْبِيَاء وَالْمُرْسَلِيْنَ، ورَبِّ الخلائِق أجمَعين؛

) الرَّحمنِ الرّحيم،(
الأَزَلِيِّ القَديم، السَّميعِ العَليم، العَلِيِّ العَظيم، العَزيزِ الْحَكيم، الذي دَحَا الإقْلِيمَ، وَاختَصَّ مُوسَى الكَلِيمَ، وَاخْتَارَ سَيِّدَنَا مُحَمَّداً صلى الله عليه وسلم حَبِيبَاً من بَيْنِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، وسَمَّى نَفْسَهُ الرَّحمنِ الرّحيم، فهُما اسمانِ عَظيمانِ كَريمانِ جَليلان، فيهِما شِفَاءٌ لِكُلِّ سَقِيمٍ، وَدَوَاءٌ لِكُلِّ عَلِيلٍ، وَغِنَاءٌ لِكُلِّ فَقيرٍ وعَدِيمٍ

﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْن﴾
ليسَ لَهُ في مُلكِهِ مُنازِعٌ وَلاَ شَريك، وَلاَ ظَهيرٌ وَلاَ شَبيه، وَلاَ نَظيرٌ وَلاَ مُدَبّر، وَلاَ وَزيرٌ وَلاَ مُعين، بل كانَ قبلَ وُجودِ العالَمينَ أَجمَعين، ولَم يَزل سُبحانَهُ وتَعَالَى مَليكاً كَريماً قَيُّوْمَاً أَبَدَ الآبِدينَ، وَدَهرَ الدّاهِرين، فَهُوَ إحَاطَتي مِنْ جَميعِ الشَّياطينِ وَالسَّلاطين، وعَونٌ لي مِن جَميعِ الأَقرَبينَ وَالأَبعَدين

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾
يَا مَولانا بالإِقْرار، وَنَعتَرِفُ لَكَ أيضاً بالعَجزِ وَالتَّقصير، ونُؤمِنُ بِكَ ونَتَوَكَّلُ عَليكَ في سائِرِ الأُمور، ونَعتَصِمُ بِكَ مِن جَميعِ الذُّنُوب، وَنَشهَدُ أن لا إلَهَ إلّا أنتَ يَا ذا الجلالِ وَالإكرام

﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾
ونَستَعينُ باللهِ على كُلِّ حاجَةٍ مِن أمورِ الدُّنيَا وَالدين.
اللَّهُمَّ يَا هادِيَ الْمُضِلِّين، لا هَادِيَ لَنا غَيرَكَ وَحْدَك، لا شَريكَ لكَ أنتَ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ؛ وَنَشْهَدُ أنَّ سَيِّدَنَا وَنبِيَّنا وَهَادِينَا وَمُهْدِينَا مُحَمَّداً عبدُكَ وَرَسُولُكَ وحَبيبُكَ وَنَبِيُّكَ النَّبِيِّ الأمِّيِّ الصَّادِقِ الوَعْدِ الأَمِين، الْمَبْعُوثِ رَحمةً إِلَى كافَّةِ الْخَلائقِ أجمَعين، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وشيعَتِهِ ووَارثِيهِ وحِزبِهِ الطَّيِّبينَ الطَّاهِرين، صَلاةً وَسَلاماً دائِمَينِ مُتَلازِمَينِ باقِيَينِ إِلَى يَومِ الدِّيْن

﴿اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾
﴿مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً﴾، ذَلِكَ الفَضلُ مِنَ اللهِ وكَفَى بِاللهِ عَلِيمَاً؛ صِراطَ أهْلِ الاِسْتِقامَةِ وَالدِّيْن وَالتَّعظيم، صِرَاطَ أهْلِ الإِخْلاصِ وَالتَسْلِيم، صِراطَ الرَّاغِبِينَ إِلَى جَنَّاتِ النَّعِيمِ، صِرَاطَ الْمُسْتَأْنِسِينَ إِلَى وَجْهِكَ الكَرِيم

﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اللَّهُمَّ لا تَغْضَبْ عَلَينَا، وَسَهِّلْ لَنَا طَرِيقَاً بَيِّناً لِمَا قَدْ نَطْلُبُهُ مِنْكَ يَا رَبَّ العَالَمِين، وَاحْجُبْ عَنَّا كُلَّ قَاطِعٍ وَمَانِعٍ وَحَاسِدٍ وَبَاغِضٍ مِنَ الْخَلْقٍ وَالجِنِّ وَالإنسِ أَجْمَعِين

﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾
آمين، آمين
اللَّهُمَّ يَا مَالِكَ مُلُوكِ العَوَالِمِ كُلِّها ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِين﴾. ، رَبِّ تَدارَكْنا بِرَحمَتِك، ونَجِّنا مِنَ الغَمِّ يَا مُنَجِّي المؤمِنين، وَفَرِّج عَنّا ما نَحنُ فيه، يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ أَغِثْنا.

اللَّهُمَّ إنّا نَسْأَلُكَ بِمَوضِعِكَ في قُلُوْبِ العَارِفِين، وَبِبَهاءِ كَمَالِ جَلالِ جَمَالِ سِرِّكَ في سَائِرِ الْمُقَرَّبِين، وَبِدَقَائِقِ طَرائِقِ السَّادَاتِ الْفَائِزين، وبِخُضوعِ خُشوعِ دُمُوعِ أَعْيُنِ البَاكِينَ، وبِرَجِيفِ وَجِيفِ قُلُوبِ الْخَائِفِين، وبِتَرَنُّمِ توَاتُرِ خَوَاطِرِ الوَاصِلين، وَبَرنِينِ وَنِينِ حَنِينِ أَنِينِ الْمُذْنِبين، وبِتَوحِيدِ تَمهِيدِ تَمجيدِ تَحميدِ أَلسِنَةِ الذّاكِرين، وَبِرَسَائِلِ مسائِلِ الطّالِبين، وبِمُكاشَفاتِ لَمَحاتِ نَظَراتِ أَعيُنِ النَّاظِرينَ إِلَى عَيْنِ اليَقين، وبِوُجودِ وَجدِ وُجودِكَ وُوُجودِهِم لَكَ في غَوَامِضِ أفئِدَةِ سِرِّ الْمُحِبّين؛ أن تَغرِسَ في حَدَائِقِ بَسَاتِينِ قُلُوبِنَا أَشْجارَ تَوحيدِكَ وتَمجيدِكَ لنَقتَطِفَ بِهَا أَثْمَارَ تَقْدِيسِكَ وَتَسْبِيحِكَ بِأَنَامِلِ أَكُفِّ اجْتِنَاءِ لُطْفِكَ وَإِحْسَانِكَ،
اللَّهُمَّ وَاكْشِفْ عَنْ عُيُونِ أبْصَارِ بَصَائِرِنا حُجُبَ احْتِجابِنا، وَاجْعَلنا مِمَّن رَمى إِلَيْكَ بِسَهْمِ الابْتِهالِ فَأَصَابَ، ومِمَّن دَعَوْتَ جَوَارِحَ أركانِهِ لِخِدمَتِكَ فَأَجَاب، وجَعَلتَهُ مِن خَوَاصِّ أهْلِ العِنايَةِ وَالأحْبَاب.

اللَّهُمَّ إنَّ أَرْضَ الوِلايَةِ مِن قُلُوبِنا مُجدِبَةٌ يابِسَةٌ عابِسَةٌ فَاسْقِها مِنْ سَحَائِبِ أَمْطارِ الوِلايَةِ بالأزهارِ لتُصْبِحَ مُخضَرَّةً بِجميعِ رَياحينِ القَبولِ وَالإيمان، مُتَفَتِّقَةً كَمائِمُ أزهارِ طَلعَتِها بِشقائِقِ الرُؤيَةِ وَالعَيان، مُتَرَنِّمَةً بغالِبِ بُلبُلِ فَرْحَتِها كَتَرَنُّمِ البُلبُلِ في أَفْنَانِ الأَغْصَانِ، شَاكِرَةً ذاكِرَةً لَكَ على مَا أَولَيْتَها مِنْ فوَائِدِ النِّعَمِ وَالإِحْسَان.

اللَّهُمَّ مِنّا الدُعاءُ ومِنكَ الإجابة، ومِنّا الرَّميُ بِسَهْمِ الرَّجاءِ ومِنكَ الإصابة؛ وَاجعَلنا اللَّهُمَّ مِمَّن دَعا مَحبوبَهُ فأَجَابَه، وَأَعْطَاهُ مَا تَمَنَّاهُ عَلَيْهِ وَمَا أَخَابَه.

اللَّهُمَّ نَحنُ عَبِيدُكَ، الفُقَراءُ، الضُّعَفاءُ، المُقَصِّرونَ، المساكين، الوَاقِفونَ على عَتَبَةِ جَنابِ ساحَةِ أَلطافِك، الْمُنتَظِرونَ شَرْبَةً مِن جَنابِ حُمَيَّا خَنْدَريسِ رَحِيقِ عِنَايَةِ شَرَابِكَ، لِنُصْبِحَ بِها نَشَاوى مُوَلَّهينَ مِنْ سَكرَةِ لحظَةِ خِمارِك، وَاجعَلنا مِمَّن جَدَّتْ بِهِ إِلَيْكَ مَطايَا الهِمَم مُتَمَلِّقَةً مُتَعَلِّقَةً بأذيالِ الْمَعْرُوفِ وَالكَرَم، وَقَدْ حَطَطْنا أَحْمَالَ أثْقَالِنا على سَاحَاتِ قُدْسِكَ، مُتَعَطِّرَةً مِنْ نَفَحَاتِ نَسَمَاتِ قُربِكَ وَأُنْسِكَ، مُسْتَجيرةً بِكَ أيُّها الْمَلِكُ الدَّيانُ مِنْ جَورِ سُلْطَانِ القَطيعَةِ وَالْهِجْران؛ اِسمَع تَبَتُّلَنا وَابْتِهَالَنا إِلَيْكَ، وقَد تَوَكَّلنا في جَميعِ أُمُورِنَا عَلَيكَ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ.

اللَّهُمَّ سُقْ إِلَيْنَا مِنْ رَحمَتِكَ مَا يُغنِينَا، وَأَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكاتِكَ مَا يَكْفِينَا، وَادْفَع عَنَّا مِنْ بَلائِكَ مَا يُبْلِينَا، وَألْهِمْنَا مِنَ العَمَلِ الصّالِحِ مَا يُنْجِينَا، وَجَنِّبْنَا مِنَ العمِلِ السَّيءِ ما يُردِينَا، وَأَفِضْ عَلَيْنَا مِنْ نُورِ هِدايَتِكَ ما يُقَرِّبُنا مِنْ مَحَبَّتِكَ ويُدنِينَا، وَادْفَعْ عَنَّا مِنْ مَقتِكَ ما يُؤذِينَا، وَاقْذِفْ في قُلُوبِنَا مِنْ نُورِ مَعرِفَتِكَ ما يُحْيِينَا، وَارْزُقنَا مِنَ اليَقينِ مَا تُثَبِّتُ بِهِ أفئِدَتَنا ويَشْفِينا، وَعَافِنَا ظَاهِراً وَبَاطِنَاً مِنْ كُلِّ مَا فِينَا.

اللَّهُمَّ إنّا نَسْأَلُكَ فَوَاتِحَ الخيرِ وخَوَاتِمَه، وجَوَامِعَهُ وكَوَامِلَه، وَاوَّلَهُ وَآخِرَه، وظاهِرَهُ وباطِنَه، وَانظُمنا بِسِلْكِ خَيرِ البَرِيَّةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ r وَأَنْتَ راضٍ عنّا، ولَكَ الْحَمدُ يَا رَبَّ العالَمِين، يَا هادِيَ الْمُضَلِّين لا هادِيَ لَنا غَيرَكَ يَا رَبَّ العالمين، يَا هادِيَ عِبادِكَ الْمُضَلِّين، قَرِّبنا إِلَيْكَ يَا رَبَّ العالمين آمـين ، آمِنَّا مِنَ الْخَوفِ مِنكَ يَا أمانَ الخائِفين يارَبَّ العالمين.

اللَّهُمَّ إنّا نَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ، يَا اللَّهُ، يَا اللَّهُ، * أَنْ تُنْعِمَ عَلَيْنَا بِرِضَاكَ، يَا مَالِكَ رِقابِ الأَوَّلينَ وَالآخِرينَ وَالعَوَالِمِ أجمعين، لا إلهَ إلّا أنتَ سُبحانَكَ إنّي كُنتُ مِنَ الظّالمين؛ اللَّهُمَّ أدرِكنا برَحمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرّاحِمين، وفَرِّج عنّا ما نِحنُ فيهِ يَا مُفَرِّجَ كُرَبِ الْخَلائِقِ أجمَعين، ونَجِّنا مِنَ الْهَمِّ وَالْغَمِّ يَا مُنَجِّيَ المؤمِنين، وَارحَمنا برَحمَتِكَ يَا رَبَّ العالمين.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ، يَا اللَّهُ * أَنْ تَفتَحَ لي مِنْ سَائِرِ الطُرُقِ وَالأبْوَابِ إِلَى اسْمِكَ القَديم، وتُيَسِّرَ لي بِهِ كُلَّ عِلمٍ و أمرٍ عَسير، وسَهِّل لي بِهِ كُلَّ أمرٍ يَسير، وتُقَرِّبَ بهِ كُلَّ أمرٍ صَعبٍ بَعيد، وتُسَخِّرَ لي بِهِ الوُجود، يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ، يَا اللَّهُ * مَكِنِّي مِنَ التَّفَرُّجِ في سَعَةِ مُلكِكَ ومَلكوتِك، مَلِّكْنِي يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ، يَا اللَّهُ * ناصِيَةَ كُلِّ ذي رُوحٍ نَاصِيَتُهُ بِيَدِك، وَنَجِّني يَا اللَّهُ، يَا اللَّهُ، يَا اللَّهُ، مِنْ مُوجِباتِ غَضَبِك، وتُبَعِّدَ يَا اللَّهُ، يَا اللَّهُ، يَا اللَّهُ، بَيْنِي وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَأَنْ تُدرِكَني بِخَفِيِّ لُطفِكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ، وَأَنْ تُسَخِّرَ لي وتُمَكِّنَني مِن كُلِّ ما أُريدُهُ كَمَا أَنْتَ تُريد، إنَّكَ على كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فَإِنَّكَ أنْتَ الغَنِيُّ الْحَمِيد، الوَلِيُّ الْمَجِيد، البَاعِثُ الشَّهِيدُ، الْمُبدِيءُ الْمُعِيدُ، الفَعَّالُ لِمَا تُريدُ، يَا بَارِئُ يَا مَعْبُودُ، يَا مَقصودُ يَا مَوجود، يَا حَقُّ يَا مَعْبُودُ، يَا مَنْ عَلَيْهِ العَسِيرُ يَسِيُر، يَا مَنْ بيدِهِ الخيرُ وَإِلَيْهِ المصير، وهُوَ على كُلّ شَيْءٍ قَدير.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا ألله، أن تَكفِيَني شَرَّ ما يَلِجُ في الأرضِ، وَمَا يَخرُجُ مِنها، وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ، وَمَا يَعرُجُ فيها، وشَرَّ كُلِّ ذي شَر، وشَرَّ كُلِّ أسَدٍ وحَيَّةٍ وَعَقرَبٍ، وكُلّ شَيْءٍ يَكُونُ عَقُوراً، وَشَرَّ سَاكِنِ القُرَى وَالْمُدُنِ، وَالْحُصُونِ وَالقِلاعِ، وَالْحَمِيَّاتِ، وسائِرِ الوَحْشِيّاتِ، يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ، يَا اللَّهُ * يَا رَبُّ، يَا رَبُّ، يَا رَبُّ، * يَا رَحْمَنُ، يَا رَحْمَنُ، يَا رَحْمَنُ، * يَارَحِيْمُ، يَارَحِيْمُ، يَارَحِيْمُ * يَا مَالِكُ، يَا مَالِكُ، يَا مَالِكُ * يَا مُعِينُ، يَا مُعِينُ، يَا مُعِينُ * يَا هَادِي، يَا هَادِي، يَا هَادِي * يَا مُهْدِيّ، يَا مُهْدِيّ، يَا مُهْدِيّ * أسْأَلُكَ بِحَقِّ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ أَنْ تُسَخِّرَ لِي كُلَّ شَيْءٍ؛ يَا وَهَّابُ، يَا وَهَّابُ، يَا وَهَّابُ * يَا رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أنْتَ قَادِرٌ على كُلّ شَيْءٍ، اِصْرِفْ عَنِّي شَرَّ كُلّ شَيْءٍ، وَبَارِكْ لِي فِي خَيرِ كُلّ شَيْءٍ، وَسَهِّلْ لِي كُلّ شَيْءٍ، وَاعْصِمْنِي مِنْ شَرِّ كُلّ شَيْءٍ، وَاغْفِرْ لِي كُلّ شَيْءٍ، حَتَّى لا تَسْألني عَنْ شَيْءٍ، بِرَحمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، يَا مُجيبَ السَّائِلِينَ، يَا رَبَّ العَالَمِينَ.
اللَّهُمَّ بِحَقِّ هَذِهِ السُّورةِ الشَّريفَةِ الْمُبَارَكةِ، بِفَوَاضِلِ التَّفْضِيلِ في الوُجُود، أَسْأَلُكَ أَنْ تَتَفَضَّلَ عَلَيَّ بِفَضْلِكَ العَمِيم، وَجُودِكَ الكَريم، يَاحَلِيمُ، يَاحَلِيمُ، يَاحَلِيمُ * يَاعَظِيمُ، يَاعَظِيمُ، يَاعَظِيمُ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ، يَا اللَّهُ * أَنْ تَرْزُقَنَا رِزْقَاً حَلالاً مُبارَكاً طيِّباً، وَأَنْ تُهَذِّبَ أَخْلاقَنَا يَا ذَا الْجُودِ وَالإحسانِ، وَالفَضْلِ وَالامتِنانِ، يَا سُلْطَانُ يَا دَيَّانُ، وَأَنْ تَبْسُطَ لَنا مِنْ عِنَايَتِكَ ما قَد تَجُودُ عَلَيْنا، حَتَّى تَتَقَلَّبَ إِلَيْكَ قُلُوبُنَا في بَحْرِ طَاعَتِكَ، وَأبْصارُ بَصَائِرِنا مُنَوَّرَةٌ بِهِدايَتِكَ يَا رَبَّ العَالَمِين.

اللَّهُمَّ إنَّا نَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ، يَا اللَّهُ * أنْ تُحَقِّقَ أروَاحَنا بِحَقائِقِ العِرفان، وَأَنْ تُتَوِّجَنا بِتيجانِ القَبولِ وَالإكرامِ وَالامْتِنان، يَا رَبَّ العالمَين، اللَّهُمَّ آمِينَ آمِينَ آمِينَ.

اللَّهُمَّ إنَّا نَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ، يَا اللَّهُ * أنْ تُعْطِيَنا صَبْراً جَمِيلا،ً وفَرَجَاً قَريباً، وَأجْرَاً عَظِيمَاً، وَقَلْبَاً سَلِيمَاً، وَلِسَانَاً ذَاكِراً، وَسَعْيَاً مَشْكُورَاً، وَذَنْبَاً مَغْفُوراً، وَعَمَلاً صَالِحَاً مَقْبُولاً، وَعِلْمَاً نَافِعَاً، وَقَلْبَاً خَاشِعَاً، وَرِزْقَاً وَاسِعَاً، وَتَوْبَةً نَصُوحَاً، ودُعَاءً مُسْتَجَاباً، وَكَسْباً طَيِّباً حَلالاً، وَإِيمَانَاً ثَابِتَاً، وَدِيْنَاً قَيِّمَاً، وَجَنَّةً وَحَرِيرَاً، وَعِزَّاً وظَفَراً، وَفَتْحَاً قَرِيبَاً، يَا خَيْرَ النَّاصِرينَ، يَا خَيْرَ الغَافِرينَ، وَيَا مُجيبَ دُعاءَ عِبادِكَ الْمُضْطَرِّين، إنَّكَ أنْتَ رَبُّ العالمَين، آمينَ آمينَ، وَصَلِّ اللَّهُمَّ أَفْضَلَ صَلاةٍ وَأزْكَى تَسْلِيمٍ، على أَفْضَلِ عِبَادِكَ أَجمَعِينَ مِنْ أهْلِ السَّمَوَاتِ وَالأَرَضِينَ، مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ أجمَعِين، صَلاةً وَسَلامَاً دَائِمَيْنِ بَاقِيَيْنِ مُتلازِمَيْنِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْن،﴿وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 01.06.22, 13:18
Acemi
 
Üyelik tarihi: 16.12.19
Bulunduğu yer: Istanbul
Mesajlar: 14
Etiketlendiği Mesaj: 1 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart

Her namazın arkasından değil ama günde bir kere okumaya çalışıcam inşallah ALLAH razı olsun

Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 12.06.24, 21:14
Üye
 
Üyelik tarihi: 07.06.24
Bulunduğu yer: istanbul
Mesajlar: 54
Etiketlendiği Mesaj: 0 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart

böyle formüller okumayla bitmez insanın dili lal olur..daha basit bişiler olması lazım

sayfayı aşagı dogru maosla indirirken parmagım uyuştu ..

Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Gavsül Azam seyyid Abdulkadir geylani hazretlerinin sabah akşam okuduğu dua fatmaseda1 Dualar & Dua Kardeşliği 1 02.02.23 00:56
Gavsul Azam Pir Abdulkadir Geylani K.S' un Kerameti Havasokulu Allah Dostları & Evliyalar 19 30.01.22 19:17
Kalp Gözünü Açan Zikirler Adalet Zikir 34 30.01.22 00:45
Hizb-ul Hifz (Seyyid Abdulkadir Geylani k.s) H3roglif Korunma Uygulamaları 2 23.01.20 08:46
Gavsul Azam Abdulkadir Geylani K.S Ve İblis Havasokulu Hayat Dersleri & Hikayeler 3 13.12.18 19:03


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 19:20.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
HavasOkulu.Com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147