Esmalar

Esma zikrinde altın kural - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 
Esmalar>Esma zikrinde altın kural
ebu ubeyde bin cerrah 21:25 13.11.19
Üstat kadir mısıroğlu bir sohbetinde esma zikrine şöyle bir açılım getirmektedir.
belirli bir esma mesela selam esması vb gibi beelirli bir sayıda çeklirse muhakkak o esmanın tecellileri çeken kişide zuhur eder.yapılan amel esma zikri kaderi mutlaka tetabuk ederse istek muhakkak gerçekleşir. şayet kaderi mutlaka uygun düşmezse aksi tesir yapar.o esmanın aksi o kişide ve birinci derece yakınlarında ters bir tecelli ile zuhur eder.kendşlerinin veya yakınlarının hastalanması gibi.
mehmet zahit kotku hz k.s.s.a. bir sohbetinde şöyle buyurmaktadır. aAllah ın en büyük esmalarından birisi selam esmasıdır.

umarım esma zikri çeken arkadaşlara bu kısa bilgiler faydalı olacaktır.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
herneyse 21:49 13.11.19
Allah razı olsun, çok doğru ve önemli bir bilgi,
öyle kafamıza göre, dünyevi nefsani isteklerle çekmemek gerek özellikle.
Allah rızası için yapıldı mı, bir de kabul gördü mü hangi dilek olmaz ki. Esmaları çekerken o ince mesajı alabiliyoruz aslında biraz gözlem şart, emek şart.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
apolat 00:16 14.11.19
ebu ubeyde bin cerrah 12:05 17.11.19
2 - Allah Teala'nın İsimleri ve Onları Ezberleyenleri Faziletleri Hakkında Bir Bab


5- (2677) Bize Abru'n-Nâkıd ile Züheyr b. Harb ve İbnü Ebî Ömer, toptan Süfyân'dan rivayet ettiler. Lâfız Amr'ındir. (Dediler ki) : Bize Süfyân b. Uyeyne, Ebu'z-Zînad'dan, o da A'rac'dan, o da Ebû Hüreyre'-den, o da Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'den naklen rivayet etti:

«Allah'ın doksan dokuz ismi vardır. Onları kim ezberlerse cennete gi*rer. Hem Allah tektir. Teki sever.» buyurmuşlar.

İbnü Ebî Ömer'in rivayetinde: «Onları kim sayarsa...» denilmiştir.6- (...) Bana Muhammed b. Râfi' rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Abdürrezzak rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Ma'mer Eyyûb'dan, o da İbni Sî-rîn'den, o da Ebû Hüreyre'den, bir de Hemtnara b. Münebbih'den, o da Ebû Hüreyre'den, o da Peygamber (Sallallahü A leyhi ve Sellem) 'den naklen rivayet etti. Şöyle buyurmuşlar:

«Gerçekten Allah'ın doksandokuz ismi vardır. Bir müstesna yüz isimi Bunları kim sayarsa cennete girer.»

Hemmâm, Ebû Hüreyre'den, o da Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) 'den naklen rivayet ettiği hadîsde :

«O tektir, teki sever...» cümlesini ziyâde etmiştir.

Bu hadîsi Buhârî «Kitâbu'ş-Şurût» ve «Kitâbu't-Tevhid.'de; Tirmizî «Kitâbu'd-Deavât»'de; Nesâî «Kitâbu'n-Nuût.'da muh*telif râvilerden tahric etmişlerdir.

İmam Kuşeyrî: «İsmin müsemma demek olduğuna bu ha*dîste delil vardır. Çünkü müsemmadan başka olsa bu isimler başkasına da verilebilirdi. Halbuki Allah Teâlâ Esma-yı Hüsnâ'nm kendisine mah*sus olduğunu bildiriyor.» diyor. Hattabî ile diğer bazı ulemânın be*yanlarına göre bu hadîs Allah Teâlâ'nm en meşhur isminin «Allah» oldu*ğuna delildir. Çünkü diğer isimler ona izafe edilmişlerdir. Allah'ın ism-i Azam olduğu da rivayet edilmiştir.

Ulemâ bu hadîsin münhasıran doksandokuz ismi ilâhî olduğuna delâ*let etmediğini ittifakla söylemişlerdir. Yâni Allah Teâlâ'nm doksandokuz isminden başka ismi yok demek değildir. Hadîsten maksat bu doksando-kuzu ezberleyip okuyanın cennete gireceğini haber vermektir. Bundan dolayıdır ki, bir hadîsde :

«Senden kendine verdiğin her isimle niyazda bulunurum.» denilmiştir. Hafız Ebû Bekr, İbnü'l-Arabî bâzı ulemâdan Allah'ın bin ismi olduğunu rivayet etmiştir.

Hadîsin bir rivayetinde :

«Bu isimleri kim sayarsa, cennete girer.» buyurulmuştur. Ulemâ bu*radaki saymaktan ne kastedildiği hususunda ihtilâf etmişlerdir. Buhârî ile diğer bazı muhakkik ulemâya göre bunun mânâsı; kim ezberlerse de*mektir. Bu mânâ daha zahir görünmektedir. Çünkü diğer rivayette : «Bun*ları kim ezberlerse...» denilmiştir. Bazıları: Bundan murad; dua ederken bunları kim sayarsa demektir, mütalâasında bulunup; bir takımları da bunlara kim takat getirirse, yâni güzelce riâyet ederek muktezasmca ha*reket ederse mânâsına geldiğini söylemişlerdir. Bu hususta daha başka kaviller de vardır.

Vitir: Tek demektir. Allah hakkında bu kelimenin mânâsı : Birdir; şerîki, nâzîri yoktur demektir. Allah Teâlâ'nm vitri sevmesi, birçok ibâ*det ve amellerde- tek olana daha çok fazîlet vermesidir. Bundan dolayı namaz günde beş vakit emrolunmuş; taharet üçer, tavaf yedi, sa'y yedi, teşrik günlerinde şeytan taşlaması yedi ve istinca üç defa meşru' olmuştur.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
ahmet27300 16:32 03.12.19
esmaları neye göre vird edineceğiz

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Enam32 16:50 03.12.19
Hiçbir zikri sayı ile çekmenizi tavsiye etmem.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Eraslan 21:35 04.12.19
Enam32 Nickli Üyeden Alıntı:
Hiçbir zikri sayı ile çekmenizi tavsiye etmem.
Niçin? Herhangi bir zararımı olur

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Meloni84 23:30 04.12.19
Enam32 Nickli Üyeden Alıntı:
Hiçbir zikri sayı ile çekmenizi tavsiye etmem.
Ben de öğrenmek adına merak ediyordum nedenini yazarmisiniz?

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
islamkalesi 23:34 04.12.19
Meloni84 Nickli Üyeden Alıntı:
Ben de öğrenmek adına merak ediyordum nedenini yazarmisiniz?
Seyrü suluk meselesi. Tecellilere dayanamayabilirsiniz ve zuhur eden nurları kıskanan kefereler saldırabilir

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Meloni84 23:38 04.12.19
islamkalesi Nickli Üyeden Alıntı:
Seyrü suluk meselesi. Tecellilere dayanamayabilirsiniz ve zuhur eden nurları kıskanan kefereler saldırabilir
Bende buna benzer bir bilgi edinmiştim ama o zaman aklım çok ermedi şuan daha iyi anlıyorum ona gore araştırma yapabilirim artık.. Allah razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2