Esmalar

Ya Rahim Esması ve Sırları - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Esmalar>Ya Rahim Esması ve Sırları
Havasokulu 03:03 04.02.17Rahim esmasının koruyucu özellikleri mevcuttur. Bu esmanın harf ve anlam bütünlüğü merhamet, adalet, hakkın savunucusu,
gibi temel vibrasyonlara dayalıdır. Kısaca esmanın tezahürünü alan kişiler daha doğrusu esmayı çokca anarak ona müracaat eden bireyleri esma korur ve gözetir, karşısına maddi manevi rızk vesileleri çıkarır.

Allah'ın bu adı şu Kur'an âyetlerinde geçmektedir;

(1:3) O Rahmân ve Rahim,

(17:110) (Sen onlara) de ki: İster "Allah" deyin, ister "Rahmân" deyin, nasıl çağırırsanız çağırın. En güzel isimler O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme, çok da gizli okuma, orta yolu seç.

(19:58) İşte bunlar, Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden, Âdem'in soyundan ve gemide Nuh'la beraber taşıdıklarımızın neslinden, İbrahim ve İsrail'in soyundan, hidâyete erdirdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdir. Kendilerine Rahmân (olan Allah)'ın âyetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.

(21:112) (Peygamber şöyle) dedi: "Ey Rabbim! Aramızda gerçekle hükmet ve Rabbimiz O Rahmân'dır ki, isnad ettiğiniz (yalan) vasıflarınıza karşı yardımına sığınılacak olan ancak O'dur. "

(27:30) "Mektup Süleyman'dandır, Rahmân ve Rahîm Allah'ın adıyla (başlamakta)dır. "

(36:52) Onlar: "Eyvah başımıza gelenlere! Mezarımızdan bizi kim kaldırdı? O Rahmân'ın vaad buyurduğu işte bu imiş. Gönderilen peygamberler de doğru söylemişler" derler.

(50:33) (50:32 ile birlikte) Onlara denir ki: "İşte size vaad edilen bu cennet, Allah'a yönelen, O'nun emirlerine riâyet eden, görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan ve O'na yönelen bir kalple gelenlere mahsustur.

(55:1) Rahmân (çok merhametli olan Allah)

(59:22) O, öyle Allah'tır ki O'ndan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O; esirgeyen, bağışlayandır.

(78:38) O gün Ruh ve melekler sıra sıra dururlar. Rahmân'ın izin verdikleri dışında hiç kimse konuşamaz. İzin verilen de doğruyu söyler.Yüce Allah’ın “Rahim” isminin ebced değeri ve zikri(258) adettir.Zikir saati Güneş,Günü pazar dır.

Özellikleri ve faydaları
:

  • Bu ismin zikrine her namazdan sonra devam eden kimse anlamına uygun olarak ahiret nimetlerine kavuşur.Dünyada da nasibini alır,maddi-manevi sıkıntılardan kurtulur.Bir çok nimetlere kvuşur.Çevresinde ilgi ve sevgi görür.Duası dergahı ilahide makbul olur.Bütün kaza ve belalrdan,yer gök afetlerinden korunur.
  • Öfkeli ve asbi bir kimse okursa öfkesi geçer,sakinleşir.İçinde gam ve keder olan okursa,ferahlık ve huzur kazanır.Sıkıntılı okursa gönlüne genişlik ve içine ferahlık dolar.
  • Bu mübarek isim,herhangi bir zalimin üzerine okursa,zalim zulmü bırakıp,adaletle hareket etmeye başlar.
  • ER-RAHİM ismi şerifi,bir kağıda(269) defa yazılıp uykusunda korkan ve sürekli ağlayan bir çocuğun üzerine takılsa,çocuk hem korkudan hemde ağlamakdan kurtulur.
  • Beş vakit namazını kılıp arkasından bu ismi (279) defa okumaya devam eden kimseye Yüce Allah,güzel ahlak sahibi yapar.ve bolca rızık verir.bereket ihsan eder.Sıhhat ve afiyet sahibi yapar, aklına gelmedik nimet ve ihsanlarda bulunur.
  • Darda ve sıkıntıda olanlarla,çaresiz durumda olanlar“Ya Rahman,Ya Rahim” şeklinde okumaya devam ederse,sıkıntıları gider,çaresizlikleri ortadan kalkar,çeşitli lutuflara ihsan ve ikramlara kavuşur.
  • 258 kere yazılıp bir ağacın köküne dökülse meyvesi bol olur.
  • Belirtilen mikdarda yazılıp suda silinerek birine içirilirse,yazanı çokca sevgi duyar.
  • Errahmani’r-Rahim ismi şerifini gümüş üzerine yazıp boynunda yada parmagında taşıyan kimse her gün(618) defa da okumaya devam eden kimseiher türlü korku ve ümitsizlikden emin olur.sıkıntı,üzüntü,gam ve kasamet semtine uğramaz.hayatı huzur ve refah içerisinde geçer,hiç beklemediği ve ummadığı nimetlere ve ihsanlara kavuşur,bolluk ve bereket içinde yaşar.

Allah'ın izniyle.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
El Kindi 14:01 27.02.19
ER-RAHİM: Rahmet, merhamet şefkat; Şefkat eden. En iyi şe kilde koruyup bağışlayan; rahmet ve merhamet sahibi. Mağfiret, bağışlama sahibi.
ER-RAHİM” ismi, Kur’an-ı Kerimde 220 defa geçmek tedir. Ahirette yalnız dostlarına, iman ehline rahmet ve merhamet eden demektir. Şefkate ve merhamete ihtiyacı olmayan hiçbir varlık yoktur. Bu yüzden akıllı veya akılsız, bilinçli veya bilinçsiz hemen her varlıkta rahmet ve merhametin eseri görülmektedir. Sadece insanlara değil, hayvanlara, bitkilere bile merhamet etmek, eş-dost, akraba ve yakınlara merhametli davranmak gerekir. İnsan veya hayvan, yakın veya uzak herkese merhamet etmek, yüce Allah’ın ahlâkı ile ahlâklı olmak demektir ve önemli bir özellik, ahlaki bir yüceliktir. Merhametli olmak aynı zamanda merhamet görmek ve onu hak etmek demektir. Bu açıdan bakıldığında yüce Allah’ın hiçbir ayrım yapmadan her türlü varlığa gösterdiği geniş ve engin merhametinin neden açıkça anlaşılmaktadır.Bilinçli ya da bilinçsiz olarak bir hata işleyen insan bile, affedildiği, kendisine şefkatle muamele edildiği zaman hatasını daha kolay anlayıp düzeltme yoluna giderken, tersi bir davranışın onu, hatasını müdafaa eder hale getirdiğini ve aynı hatada ısrar ettiğini görmekteyiz. İşte bu yüzden yüce ALLAH, kendisinin bağışlayıcılığını kulları üzerinde de görmek istiyor ve affedip bağışlamayı emrederek şöyle buyuruyor: “İçinizden fazilet ve imkân sahibi olanlar, akrabalara, fakirlere, Allah yolunda hicret etmiş olanlara sadaka vermeme hususunda yemin etmesinler! Affedip müsamaha göstersinler. Siz de Allah’ın sizi affedip müsamaha göstermesini arzu etmez misiniz? Allah gerçekten gafurdur, rahimdir( çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur).”(Nur,24:22) Bununla sanki “ siz, size yapılanları bağışlarsanız ben de sizi bağışlarım” buyurmaktadır. Bu şekilde bizim de Allah ahlakı ile ahlaklanmamız isteniyor.
Bu konu Hz. Peygamber (s.a.v)’ın hadislerinde de genişçe yer almaktadır. Çünkü evrenin tamamında hâkim olan rahmet ve merhamettir. Eğer rahmet ve merhamet olmasaydı ne bir kadın çocuk yapar anne olurdu, ne kazara çocuk yapmış insanlardan veya hayvanlardan bir anne evladına bakardı. ‘Allah, arz ve semayı yarattığı gün, yüz rahmet yarattı. Her rahmet göklerle yer arasını dolduracak kadardır. Ondan yeryüzüne tek bir rahmet indirmiştir. İşte anne yavrusuna bununla şefkat eder. Vahşi hayvanlar ve kuşlar bununla merhamet ederler. Kıyamet günü geldiği vakit Allah, rahmetine bunu da ilâve ederek (tekrar yüze) tamamlayacaktır. Başka bir hadiste ise. İnsanlara şefkatli ve merhametli olmaları, insan veya hayvan her tür varlığa kol kanat gerip himaye etmeleri emredilerek, şöyle buyrulmaktadır: “Allah, merhametli olanlara rahmetle muamele eder öyleyse, sizler yeryüzündekilere karşı merhametli olun ki! Semada bulunanlar da size rahmet etsinler. Rahim (akrabalık bağı) Rahmandan bir bağdır. Kim bunu korursa Allah onunla (rahmet bağı) kurar, kim de koparırsa, Allah da ondan (rahmet bağını) koparır.”9 Yüce Allah’ın rahmeti şüphesiz her şeyi, her yeri kuşatmıştır. Kur’an-ı Kerimde; “Ayetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman, de ki: “Selâm olsun size! Rabbiniz kendi üzerine rahmeti (merhameti) yazdı. Şöyle ki: Sizden kim cahillikle bir kabahat işler de sonra peşinden tövbe eder, kendini düzeltirse (bilmiş olun ki) O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”(En’am, 6:54) Kötülük yapıp günah işleyenleri, tövbe ettikleri takdirde bağışlamak üzere kendine merhamet etmeyi yazan ve bunu gerekli gören Rabbimiz, kullarını ümitlendirmekte ve kendisine çekerek, kaçıp uzaklaşmalarına meydan vermeden, yaklaşıp sevmelerini istemektedir
Kutsi Hadiste de; “Rahmetim gazabımı geçmiştir buyurarak, kapısına gelip af dileyenleri ve bağışlanmak için müracaat edenleri, günahlarına ve kusurlarına bakmadan kabul edeceğini ifade etmektedir. Hatta başka bir ayette, kendisinin engin ve geniş rahmetinden ümit kesilmemesini isteyerek, kullarının işlediği her günahı bağışlayacağının müjdesini vermektedir. İşte o ayet: “De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O,çok bağışlayan, çok esirgeyendir.”(Zümer,39:59) Bu ifadeler, yüce Allah’ın kulları olan bizleri hiç şüphesiz aynı ölçüde olmazsa bile, başkalarına karşı daha şefkatli ve merhametli olmaya teşvik etmektedir. Bununla da neticede kendileri Allah’ın kullarına nasıl davranırlarsa Allah’ın da kendilerine öyle davranacağını belirtmektedir. Bunun haberini daha açık şekilde Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle vermektedir. “Kim bir müminin dünyevi kederlerinden birini giderirse Allah da onun Kıyamet günü kederlerinden birini giderir. Kim bir fakire kolaylık gösterirse Allah da ona dünyada ve ahirette kolaylık gösterir. Kişi kardeşinin yardımında olduğu müddetçe, Allah da onun yardımındadır. Kim ilim aramak düşüncesiyle bir yola düşerse, Allah onun cennete olan yolunu kolaylaştırır. Bir grup, Allah’ın kitabını okumak ve aralarında tedris etmek üzere Allah’ın evlerin den birinde toplanırsa, üzerlerine mutlaka sekine iner ve onları rahmet kaplar, melekler onları sarar. Allah da onları yanında bulunan mukarreb (yakın) meleklere anar.
Rahim adı da Allah (c.c.)’nin azametli adıdır. Bu adın içinde çok derin sırlar gizlidir. Bu adın baş meleği, harflerinin sayılarından yaratılmış olan (Azmiyail)dir. Bu büyük meleğin em rinde “Melek ve her meleğin emrinde de (658)er melek sıralanmıştır. Bu 658 meleğin her birinin de yine 658 bin ruhani meleği vardır. Bu meleklerin hepsi tartı-ölçü meleği olan Mikâit (a.s.)’a bağlıdır. Bu azametli melek dünyaya bereket ve rahmet yayılmasına memurdur. Bu melek için çağrıda bulunulursa, çok çabuk icabet eder. Bu sebeple, bu azametli Rahim adını çokça zikreden kimseye başkan olan Melek (Azmiyâil) inerek, insanların kalplerini, duayı okuyan ve kimsenin sevgisi ile doldurur. Şunu da biliniz ki, ruhlar, büyük melaike Mikail’in iz ve işaretleri ile hareket ederler. Şunu da aklımızda tutalım: Ahiret için edindiğimiz ve gönderilen bilgiler nelerse, bunların hepsinin kıymetini bilelim. Çünkü dünya bilgileri geçici ve dünya fanidir. Dünya ahiretle karşılaştırılacak olursa, dünya, ahiretin 24 parçasından ancak 3 parçasını teşkil etmektedir. İşte bunun için, Hak Teâlâ’nın güzel adlarını aklından çıkarma ve kıymetini bil. Bu adların büyüklükleri yanında o nispette de etkileri vardır. Bu adları her hangi bir kimseye temamı ile belleten bir kimse, Allah’ın Salih kulları arasına girmiş olur. Ancak bu yüce adları öğrenmek isteyen kimse, buna ehil olmalıdır. Çünkü Allah Teâlâ’nın hem verici, hem mâni’ sıfatları vardır.
Bu adlar delaletiyle Cenabı-ı Haktan dilekte bulunacak olanlar aşağıda yazılı duayı da okumalıdırlar. Duanın okunuşu: Ya Rahim ente Rahim-ül ekvan ve ente-ssultan fi külli yev min hüve fi şanni ve entel müfidu bi inayetike ala ehlil dünya ve ahireti ve entel nazirü bi nûsretike Ahadiyete limen teehhel ilel zihabi ileyke fil ukbâ vel âhirete ve entel Rahimü el Raufüddeyyan zül kuvveti vel imtihan zül kuvveti galibetü ve kudretül kahiretül kahiretü bisimikel hafiyyülel münhasiltü fil berrivel bahri ve bi inâyetike essariyetü fi esraril sırrı vel cehri ve bima avda’tehü minel eltafil ilahiyyeti fil nasri vel dehri, ve bima hassasta bihi evliyâike min fünuni hikemi ve meanil esvati ve bima avda’tehü min fasulil evkati entühallisni min te’siri gavailüşşeytan ve asrif kasinehü vakını şedaide hicabehü ve min basti kelimetihi ve telkinihi ve entüdrikni bi rahmetin ezeliyyetin min vahdetike müdiyyeten ila cennetüke kâmiieten fi zatiha hasıieten bi fiiliha emmeten bi zatiha ve vücuduha ellezi yenzilü minha el tevhidü bi hasaisil tahmidi vel temeidi ya zel lütfül latifi, ya zel rahmetül vasiatü alel kaviyyi vel daifi. Eselüke bi külli ismin hüvel leme semmeyte bihi nefsüke ve enzelteb ü fi kitabike ve allemtehü li ahadin min halkıki ev iste’sevte bihi fi ilmül gaybi indeke en tedfaa anni elbelaya ve en ıtührice fi vücudi el mebsutat min daireti hüve, hüve fil be’sai vel darrai ve entel mühaddilü bil menhil esna ya Rabbel Alemin.
Bu adı çokça anan bir kimse, Allah’tan istediği her şeye nail olur. Bundan başka, bütün bela ve musibetlerden de emin olur ve huzur içinde yaşar
“Er-Rahim” isminin Ebcedi değeri ve zikir sayısı (258) adettir. “Ya Rahim” şeklinde okunmalıdır. En uygun zikir saati ise Pazar günü ve Güneş saatidir. Yani güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası. Ancak sadece bu saatte yap diye bir şey yoktur. Bu esma da diğerleri de istenilen her an ve her zaman okunabilir
1. Bu ismin zikrine her namazdan sonra devam eden kimse anlamına uygun olarak ahiret nimetlerine kavuşur, Dünyadan da nasibim alır, maddi-manevi sıkıntılarından kurtulur, birçok nimetlere kavuşur, çevresinde sevgi ve ilgi görür. Duası dergahı ilahide makbul olur. Bütün kazalardan, yer ve gök afetlerinden korunur.
2. Öfkeli ve asabi bir kimse okursa öfkesi geçer, sakinleşir. İçinde gam ve keder olan okusa, ferahlık ve huzur kazanır. Sıkıntılı okusa gönlüne genişlik ve içine ferahlık dolar.
3. Bu mübarek isim, herhangi bir zalimin üzerine okunursa, zalim zulmü bırakıp adaletle hareket etmeye başlar.
4. ER-RAHİM ismi şerifi, bir kâğıda (269) defa yazılıp uykusunda korkan ve sürekli ağlayan bir çocuğun üzerine takılsa, çocuk hem korkudan hem de ağlamaktan kurtulur.
5. Beş vakit namazını kılıp arkasından bu ismi (279) defa okumaya devam eden kimseyi yüce Allah, güzel ahlak sahibi yapar ve bolca rızk verir, bereket ihsan eder; sıhhat ve afiyet sahibi yapar; aklına gelmedik nimet ve ihsanlarda bulunur.
6. Darda ve sıkıntıda olanlarla, muztar yani çaresiz durumda bulunan kimseler “Ya Rahmân, Yâ Rahim” şeklinde okumaya devam ederse, sıkıntıları gider, çaresizlikleri ortadan kalkar, çeşitli lütuflara, ihsan ve ikramlara kavuşurlar.
7. Errahmani’r-Rahim ismi şerifini gümüş üzerine kazıyıp boynunda veya parmağında taşıyan kimse her gün (618) defa da okumaya devam ederse, her türlü korku ve ümitsizlikten emin olur, sıkıntı ve üzüntü, gam ve kasavet semtine uğramaz. Hayatı huzur ve refah içerisinde geçer, hiç beklemediği ve ummadığı nimetlere ve ihsanlara kavuşur, bolluk ve bereket içinde yaşar.
8. 258 kere suya okunup bir ağacın köküne dökülse meyvesi bol olur.
9. Belirtilen miktarda yazılıp suda silinirse, yazana müştak olur, yani çokça sevgi uyar.
Alıntı
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
fener 17:56 23.05.19
Allah razi olsun
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Swordsfish 21:19 11.06.20
ER RAHİM
Ahirette rahmet tecellisiyle her mümini sevindiren demektir.
Rahim adını anan kimseler dünya ve ahirette kesintisiz bir şekilde Allahın Rahmetine nail olurlar.
Ellerinde olmadan çevredeki insanlara sevgi ve merhamet gösterirler. Rızk bereketine ulaşırlar.
Bir nevi kendilerine gelen her türlü nimete karşı şükür halinde sayıldıklarından rızkları bollaşır.
Bu esma, adı Rahmi olanlar için bir ism-i azamdır, onların her işi bu isimle ilgilidir.
* Her gün 618 kere ” Ya Allâh, Ya Rahmân, Ya Rahîm celle celâlühû ” zikrine devam edenleri herkes sever,
rızkı artar, ömrü huzur içinde geçer. * Bir bardak suya 258 kere ” Ya Rahîm celle celâlühû ” ve 7 şer kere şifa
ayetlerini okuyup hastaya içirilirse, kısa zamanda iyileşir. *
5 vakit namazdan sonra 258 kere ” Ya Rahîm celle celâlühû ” zikrine devam edenin maddi ve manevi çeşitli
rızklara nail olacağına ve duaları kabul olunur. * Her gün 258 kere Ya Rahmân, Ya Rahîm celle celâlühû ” zikrine
devam eden, her türlü vesvese’den , afet ve belalardan korunur, dünya ve ahiret saadetine kavuşur.
* Ya Rahim ismini zikretmeye devam eden kişi; belalardan, kazalardan ve afetlerden korunur.
* Uykusunda ağlayan veya korkan çocuğun üzerine 269 defa Er Rahim isminin yazıldığı kağıt konulursa;
çocuk bu durumdan kurtulur. * 5 vakit namazlarının sonunda Ya Rahim ismini 269 defa okuyanın ahlakı düzelir.
* Rızkı ve bereketi artar , Hastaysa şifa bulur. Tüm nimetler okuyanın ayağına gelir.
* Errahmanirrahim veya Ya Rahman Ya Rahim isimlerini zikredenler; sıkıntıdan, darlıktan ve korkularından kurtulurlar.
* Günde 100 defa okuyanın kalbi yumuşar, Allah’ın rahmetini kazanır. Kötülüklerden muhafaza olur.
Maklukata acıma hissi duyar.* Bu “ Ya Rahmanü,Ya Rahimü Celle Celalüh” mübarek isim yazılıp,
meyve veren bir ağıcın köküne muşamba ile gömülürse o ağacın meyvesi gayet bol olur.
* Ayrıca “ Ya Rahiymü Celle Celalüh “ ismi bir kağıda yazılıp suya bırakılsa bu su da birisine içirilse,
içen kimse yazan kimseye çok çok hayranlık duyup meftun olur.
Ebced değeri ve zikir sayısı : 258 Zikir günü : Pazar
Zikir saati : Güneş (Güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası.)
Vücut haritasındaki yeri (zikri hangi organa iyi gelir : Kalp, burun üstü, Rahim bölgesi. Gezegeni : Ay
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Swordsfish 16:53 17.06.20
Ya Rahiym! İrhamni bi rahmetike li tuğnini an rahmetin
sivake.

Ya Rahiym! Rahmetinle bana merhamed eyle.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Dindar 23:14 24.07.22
Rahim Esması hakkında detaylı bilgi almak istiyorum. Hangi konular için okunur. Vedud esmasından farkı nedir
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Ada 23:20 24.07.22
Tam da aradığın konuya yazmışsın tebrikler.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Dindar 23:16 25.07.22
Rahim Esması hakkında detaylı bilgi almak istiyorum hangi konular için okunur. Vedud esmasından farkı nedir
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
imas 23:23 25.07.22
Dindar Nickli Üyeden Alıntı:
Rahim Esması hakkında detaylı bilgi almak istiyorum hangi konular için okunur. Vedud esmasından farkı nedir
cok etrafli bilgi verilebilir ama kalemin levhaya yazdigi ilk isim ilk esma Rahim dersek herseyi anlatmis oluruz...
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi