Evrensel Enerji Sistemleri

Müzikle Ulaşılan Ruh Halini de İçine Alan Hipnotik Trans - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Evrensel Enerji Sistemleri>Müzikle Ulaşılan Ruh Halini de İçine Alan Hipnotik Trans
Och 16:11 08.07.20
Müzik hepimizce anlaşılan ve ihtiyaç duyulan evrensel bir dildir.Müzik, kendi başına hayat gücüdür.
Müzik ya da tek başına belirli sesler, meditasyona ve daha önce bahsettigimiz mistik bilinç hallerine benzer durumları tecrübe etmeye yardımcı olabilirler.
Kalahari Buşmanlarına göre trans halinde yapılan dans, dini seremoninin can alıcı noktası.
Onlar transa girdiklerinde, bir kudretle dolduklarına, Tanrıyla iletişime geçebilecekleri tinsel bir boyuta geçtiklerine, şifa güçleri kazandıklarına ve imgeleme güçlerinin arttığına inanıyorlar.

Buşmanlara göre trans dansı, tarihten daha eski ve içinde bütün dini felsefesinin tohumlarını taşıyor.

Manyetik alanlarımız yoluyla titreşimlerimizi derinden etkileyebilen, düşüncelerimizi ve hislerimizi değiştirebilen anlamlı ve belirgin bir melodiye dönüşmüş olan ses organizasyonu, yani müzik, öteden beri dini ve tinsel ibadetle bağdaştırılır.

Hiçbir din ya da kültür, kutlama törenlerinde ya da ritüellerinde müziği asla olayın dışında bırakmamıştır.

Özellikle bazı ilk kabile toplumlarında, trans hali, arzu edilen ve sıklıkla kolay erişilebilen bir durum olarak görülür. Bütün dinlerin veya kutsal sistemlerin temeli olan kutsal mistik deneyimler (imgeleme, ruhani aydınlanma, yani mistik olanın açığa çıkışı) olmasa da, atalarımız yüzyıllardır, değişmiş bilinç hallerinin daha yüksek ruhsal veya mistik kaynaklarını kullanarak ruhsal bir rehbere ulaşmışlardır.

Seremonisel sesler ve kutsal ses ve ritimler yoluyla oluşan hipnotik ruh hali yani trans içindeyken de, değişmiş bir bilinç haline, ulaşılabilir.

Bu olay gezegenimizdeki bütün dini ritüellerde gözlenebilir, bu ritüellerin hepsinde de tinsel ibadete uygun bir bilinç haline ulaşmak için sesler kullanılır.
Müzik kültürü ne kadar farklı olursa olsun, sesin etkisi evrensel olarak aynı kalır. Tekrar eden hipnotik ritimler ve devinimler, nota, ton, huz ve intonasyon; hepsi de çalgıcının ve katılımcıların hislerini ve ruh hallerini etkiler.

Müzik ve sesler, meditasyonun odak noktasıdır.
Akli bir cevap mekanizmasıyla (sol beyin) ilgisi bulunmayan müzik, daha yaratıcı tepkiler gerektirir ve otomatik olarak sağ beyni aktive eder.

Değişmiş bilinç hali, dansın uzun sürmesi durumunda sıklaşır; çünkü bilinçli akıl bu sırada yavaş yavaş transa geçer ve ritimle hipnotize olur ve beyin dalgaları Alfa frekansina döner.
Dans öğrencisi Naomi Friedlander, dansın kendisi için bir nevi meditasyon olduğunu ve tipki beden dışı deneyimlerde olduğu gibi, bedeninden uzaklaştığını söylüyor.
Ona göre dans, özsel bir hal ve gerçekliği ruhun daha derinlerinde ifade eden bir durum.

"Soyut bir sanat biçimi olarak dans, duygular, fikirleri ve hisleri ifade edebilme özgürlüğüdür ve içinde taşıdığı kutsal ritimlerle, insanı bireysel vecit haline ulaştırma ve kutsal olanla birleştirme potansiyeline sahiptir", diyor Naomi.
Bu ritimler dışımızda olduğu kadar içimizde de varoluyor.
Müziği meditasyon olarak kullanarak bilinç halimizi yüceltebiliriz.

Türkiye'deki Dervişler, göksel döngüleri temsil ettigi söylenen dairesel devinimlerle yaptıkları sema denilen dansla bilinirler.

Dervişler yarı hipnotik bir trans haline yakınlaşana değin sema ederler ve sonra keyifli bir hal oluşur. Ardından semazen, sağ beyninin uyarılması sayesinde, imgelemenin ve sezgisinin gerçekliğine açık bir hale gelir.
Bazı semazenler, saatler süren bir konsantrasyon sonunda dış dünyanın bembeyaz bir ışığın içinde kaybolduğunu bile iddia ediyorlar.

Şarkı ve meditasyon Budizm'in de özündedir ve Budizm ritüellerinde bazı ifadeler ya da bazı kelimeler tekrar tekrar söylenir, ta ki bilinç halini değiştirecek ve yüceltecek bir titreşim ya da seda oluşturana kadar.

Belli ifadelerin, sözcüklerin ya da ritimlerin tekrar edilmesi, sağ beyin fonksiyonlarını artırıp beyin dalgalarının değiştirmesini sağlayarak, zihin üzerinde hipnotik bir etki oluşturur.

Sufi metinlerinde, şarkılarla ulaşılan aydınlanmaya en uygun görülen üç temel kalın sesli harfin adı geçmektedir, bunlar A İ ve U dur. Bu harfler Sufilerin, evrensel harmonik değişmezler dediği harflerdir ve sesi kullanan tüm mistik tariklerde kullanılırlar.

"Bu seslerin efendisi olun, o zaman Cennete giden merdivenleri çıkacaksınız." (16. yüzyıl el yazmaları).

Tibetliler, binlerce yıldır harmonik sesleri kullanarak degişmiş bilinç hallerine ulaşırlar, Hindistanlı Yogiler kutsal sesleri bin yıldır kullanırlar.
Avustralya Aborjinleri, harmonik ses dalgaları yoluyla Rüyalarına yolculuk yaptıklarını anlatırlar.
Çin müziğinde, enstrümanların elementlerin sesini temsil ettiği ve doğanın seslerini yansıttığı söylenir.

Flüt, ağaçların arasında dolaşan rüzgarın sesini, davullar kalp atışlarını ya da gök gürültüsünü, zillerse suyun sesini temsil eder. Doğal sesleri ve ritimleri taklit eden dinleyici, farklı titreşimlerle farklı bilinç ve varlık düzlemlerinden geçerek değişmiş bir bilinç hali oluşturabilir. Yirminci yüzyıl Mistiği ve felsefecisi Rudolf Steiner, belli renklerin kullanımının algıyı açtığını ve kişiyi gerçekliğin halihazırdaki versiyonunun ötesine geçirdiğini de gözlemledi. Değişmiş bilinç hali zihni alıcı kılıyor ve daha yüce titreşimlere ve enerjilere duyarlı hale getiriyor.

Müzikle ulaşılan ruh halini de içine alan hipnotik trans fenomeni, saadet duyguları, aşkınsallık, acıya karşı kazanılan bağışıklık, ruhsal varlıkların dünyasıyla iletişime geçme arasında gidip gelen kişisel ve psikolojik deneyimleri hızlandırabilir ve bu deneyimler evrensel aşkla ve kişinin kendisiyle ve tüm doğa ve kainatla bir olması gibi duygularla birleşmiş olabilir.
Keza, degişmiş bilinç hallerinde imgelemlerin sık sık deneyimlenmesine sıkça rastlanır. Daha öncede belirttigimiz gibi, beyinde oluşan ritimler, zihinsel aktivitenin hangi "seviyesinde" olduğumuzla yakından ilişkilidir.
Beyin dalgalarini değiştirmek, normalde sadece, daha düşük dalga frekanslar olan uyku, rüya ya da meditasyon halindeyken tecrübe edebileceğimiz imgeleri ve hayalleri uyandırmaya yardımcı olur.


Netten
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145