Havas ilmi nedir - Havas Okulu
 

Go Back   Havas Okulu > Havas ilmi & Gizli ilimler > Havas Kursu & Havas Dersleri > Havas Dersleri

Acil işlemleriniz için instagram: @HavasOkulu
Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 12.02.16, 19:10
Gayretli üye
 
Üyelik tarihi: 23.03.15
Mesajlar: 282
Etiketlendiği Mesaj: 50 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart Havas ilmi nedir

HAVAS İLMİ NEDİR

Havas ilmi genel kanıdaki düşüncelere rağmen sadece harflerin ve sayıların, esmaların veya ayetlerin sırlarından, hikmetlerinden faydalanılarak çeşitli etkiler elde etmek için esmanın veya ayetin kendisi ya da vefki ve bunlara bağlı harf ve sayılar ile tılsımlar kullanılarak ve bu sistem üzerine kurulmuş basit bir ilim veya ilmin metodu değildir. Bu ilimlerin kendisine has özellikleri ve konuları vardır, bu ilmin kendisi ve lisanı evrenseldir. Bu ilimler ruh ve madde ile canlı ve cansız ile harfler ve rakamlar ile yıldız ve burçlar ile nebulalar ve galaksiler ile ses ve renk dalgaları ile kısaca kainatta daha genişi evrende her şeyle bağlantılıdır.

Bu ilim asırlardır gelmiş geçmiş alimlerin ve ulemanın bir sır gibi gizlediği ve açıkça öğretmediği ve öğretmekten de çekindiği vebal altında kalmaktan korktuğu ilimlerdendir. Bu ilimler de başarılı olmanın ve zarar görmeden ilerlemenin bazı şart ve usulleri vardır. Havas ilmini bilmek ve öğrenmek için önceden bilinmesi gereken kurallar ve önemli noktaları sırası gelince özet olarak anlatmağa çalışacağız, ama bundan önce bilinmesi gereken bu ilim yıldızlar ilminden bilinen veya bilinmeyen sırlarla alemi semalardan gelmiştir. Bu ilim insanlardan önce yani arz oluşmazdan evvel ruhani alemlerde mele küt ve cinler aleminde bilinen ve kullanılan birçok gizlilikleri, esrarı ve acayipliği içinde gizlemiştir.

Yaşamış olduğumuz bu maddi alemin yasaları ve fiziksel oluşumları manevi alemlerin etki ve yasalarıyla meydana gelmektedir. Bu ilmin kullanılışı melekler ve cinlerden sonra çok eski kavimler ve uygarlıklar tarafından kullanılmıştır bu manevi yasaları öğrenip etkilerine göre gerektiği şekilde uygulamışlardır. İnsanlar bu bilgileri çok çeşitli yollardan elde etmişlerdir. Hatta kimilerine göre mana aleminden gelen varlık veya varlıklar bazı insanlara bu ilmi ve kullanma metodunu öğretmişlerdir. Bu anlattığıma örnek; Bakara süresi 102. ayetinde olan Harut ve Marut isimli iki meleği örnek olarak verebiliriz.

Gerek ruhani varlıklar veya cinlerin bildiği kelamlar, bizzat insanlar için indirilmiş kutsal kelamları veya esmaları gizlemek ya da rumuzlamak amacıyla çeşitli şekiller, çizgiler veya tılsımlardan oluşan birtakım sayılarla sembolleşen vefkler ve tılsımlar oluşturulmuştur. Bazen de sırf sayılar kullanılarak bu ilim de çok çeşitliliklerle beraber çelişkiler de görülmektedir. Zıtlık veya yanlışlıklar ise bu ilimler kaynağından öğrenilmeyip kolaycılık (Kopyacılık) yolu seçilmiştir. Günümüzdeki kitaplar da görülen veya kullanılan tılsımlar yanlış zaman veya yanlış mekanlar da şart ve kaidelerine riayet edilmeden yazılıp hazırlandığından yapılan bir işin çoğu zaman neticeye ulaşmadığını görürüz.

Bir de işi karıştıran esas mesele bu tılsım, sembol veya yazıların ilahi isimler ve semboller olmayıp cinler, periler veya ruhani varlık isimlerinden olduğu ibarettir. Veya çok daha iyisi melek üt aleminden bir melek ismi olduğudur. Dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de şudur: Tılsım yazarken eskilerin kullandıkları diller ve yazılar çok eski kavimlerin dillerine göre yazıldığı için günümüze gelene kadar bir çoğu unutulmuş bir çokları da tahribatlara uğratılmıştır. Bu uygarlıklara ve dillere örnek olarak Mu uygarlığı Atlantis kavimleri ve eski kipti ırkı ile eski İbranice,eski Süryanice ve eski Arapça nın bazı lehçeleri ve eski Mısır yazıları, lehçeleri ve alfabeleri ki; bugün bunların bir çoğu unutulmuştur. Ve daha sonra esma ve ayetlerin manevi etkisini kullanma halidir ki; bu da bazı şartlara bağlıdır...

Bunlar da özet olarak esma ve ayetlerin anlam ve etkilerinin kudretini bilmektir. Bu halde kendi içinde guruplamaktır. Bunları da şöyle özetleyelim; esma veya ayetin bilinen anlamının yanında bir de batını (gizli) anlamları vardır. Bunlar etki olarak farklı sonuçlar verirler ve sen bilmelisin ki; Kur’an –ı Kerim’in anlamının anahtarını yüce Allah (c.c.) peygamberleri ve onun evliya kullarına ve rahmani olan meleklere lütfetmiştir.

Şimdi bunu sana biraz daha açayım şöyle ki; sözleri ruhsuz bedenler olarak düşün yani cansız cesetlerin hali olarak işte bu cesetlere ruh vermek sözlerin insan dilinden kelam olarak çıkmasıdır. Ama bu çıkışın mertebeleri ve kudretleri farklı farklıdır. Buna da kelam ilmi derler. Eğer sen hakkıyla dilden çıkan sözlere ruh yüklersen bu durum mecazi anlamdadır. Bu yükleyişle onu kudretlendirebilirsen o kelamla amaçladığın etkiyi hemen elde edersin. Çünkü kudretlenmiş ruhlar yani yüklenmiş sözler etki sahibidirler ve etkileyici olmasının yanında etkileyicileri de harekete geçirendirler.

Bu sırları sana biraz daha açayım bilmiş ol ki; bunların şekli ise iç içe girmiş daireler gibidirler. Yani dairelerden maksat sırların sırlarla örtülü olduğunu anlatmak istedim. Bir sır kapısını geçmekle mana alemine geçtiğini zannetme araladığın her sır kapısının ardından yeni bir sır kapısı karşına çıkacaktır. Bu sırlar aleminden geçiş süresince karşına çıkacak olan bir sürü engeller olacaktır. Bunları aşmanın yolu başta ihlas olmakla beraber kuvvetli bir iman yapısı irade ve teslimiyet gerektirmektedir. Bu geçeceğin sır kapılarını her araladığın da başka bir zaman ve boyuta geçeceksin. Tabi ki; sırları çözmekle bitiremezsin. Bu böylece devam eder gider. Bilmen gereken bilgi sorumluluk yükler ve gizli sırlar insana her zaman mutluluk vermez.


Bu hal vefk ilminde görülür. Şöyle ki; nasıl harf üzere tertip olan vefkler nesneye ve cesede, sayı ile tertip olan vefkler ise ruha ve ervaha, karma olanlar ise her ikisine de etki ederse bu daireler de iç içe her hali kapsar ve halden hale geçirtir. Hal diliyle sana sırları tabir eyler her ilimden birer nebze tattırır. Bilmiş ol ki; rakamların, vefklerin ve çizgilerin ya da tılsımların ki; bunlar da harf ve rakamdır. Bunların da kendilerine özgü incelikleri ve hassaları vardır. Bunların da cümlesinin sırları sırlarla gizlidir. Yani özün özünden gelir. Bunların ve cümlesinin şifa, sevgi, nefret, hikmet ve kahriye v.s. ile ilgisi bu türden etkilerledir. İşte sana anlatılan bu havas ilminin özü dediğimiz halin de hali dediğimiz sırlarla örtülü sırlar dediğimiz hikmet ve ilim ve marifet ile ervahın ve büyük zatların öğrenilen ve öğretilen esma ve ayetlerle harflerin, sayıların, burçların, yıldızların, maddelerin, bitkilerin, hayvanların, canlı ve cansız nesneler üzerinde etkileriyle insanlar üzerinde dahi nebat ve hayvanata karşı şifa ve sevgi, nefret ile hassalarını inceler ve ayrıca öz olan ilim de; mevsimlerin belli mekanların, kara parçalarının, denizlerin ve ruhani alemlerdeki varlıkların, cinlerin, perilerin ve meleklerin etkili güçlerini ve ilahi bazı güç ve kudretlerin rica yada minnet edilerek şifa, sevgi ve nefret etkisi ile ve bunun dışında kalan halleri elde etmek için öğrenilen hallerdir.

Bu ilimler de bir de ebced ile başlayıp cifir ile devam eden ve ismi harf ilmi olarak bilinen ledün ilmi ve hal ilmi ile birleşen ve bunların tamamının özünü kapsayan özün özü dediğimiz sözün sırrı gelir. Ehli isen dinle marifetten hikmet eyle velakkin bu anlatacaklarım öyle kişiler içindir ki; onlar anlatacaklarımızı anlar ve de hakkıyla uygular. Bu yazdıklarımızı kavramaya çalış basit bir ilimmiş gibi yırtıp atma anlatacağım şeyleri anlatmam tabi ki olanaksız. Çünkü boynumuzda vebal olur,anlayan olur anlamayan olur, nasihate uyan olur uymayan olur, ehli olana kapalı kapı yoktur, kalbi saim olana rumuza gerek yoktur.


Bu anlatacağımız olayların gerçekleşmesi ile değil olayların olacağı zamanların yaklaşmasıyla anlayacaksınız. Biz bu imajları ve manaları sisle kaplı bir vadiye dağıttık ama bu gerçekleri ruhsal saflığa ve hikmete ve marifete ulaşmış mütevazi insanlardan saklamadık hatta açıkça anlattık. Hele nur yüzlü insanlardan hiç saklamadık. Yüzünde nur olanın kalbinde hikmet pınarları vardır.Kalbe akan ilhamlar beyinde inkişaf eder, ruhunda ilim deryasına dönüşür. Sen o derya da bir gemi aklın ve vicdanın da kaptanın olur ve bunlar ruhun da ve ruhun da Ruh’u Sultan’da son bulur. Kendine kaptan yaparsan nefsini yolculuğun ve seyrin Şeytan ile birlikte yok oluR..
(ALINTI BİLGİ AMAÇLI)

Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 06.04.16, 05:41
Daimi Üye
 
Üyelik tarihi: 19.11.14
Bulunduğu yer: Edremit/Balıkesir
Mesajlar: 5,312
Etiketlendiği Mesaj: 2753 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart

HAVAS İLMİ NEDİR

Havas ilmi konusunda en geniş bilgiyi Taşköprizâde Ahmet Efendi vermektedir. O İlm-i Havassın, Esmâ-i Hüsnâyı ve kutsal kitapları okuyarak kazanılan hassalardan bahseden bir ilim olduğunu, bundan yararlanabilmek için her şeyden önce insanın kendini tamamen Allah’a verip dünyevî zevklerden uzaklaşması ve yalnız evrâd ile ilgilenmesi gerektiğini söyler. Böylesine sıkı bir riyâzat yapan kimsenin nesnelerin gizli özelliklerini öğrenebileceğine ve onları kullanabileceğine inanır. Yine ona göre ilimleri elde etmede etkili olan ya nefsin gücü (sihir) ya feleklerin yardımı (da’vet-i kevâkib) veya semâvî kuvvetlerle yeryüzü kuvvetlerinin mezcedilmesi (tılsım) yahut da nesnelerin gizli özelliklerinden istifadedir. Nesnelerin gizli özelliklerinden faydalanılarak kazanılan gizli ilimlerin gerçekleştirilmesi beş şekilde olur:
1.İlm-i havass : (okumak - öğrenmek suretiyle),


2.Nîrancât : ( yazmak – kağıda dökmek suretiyle),


3.Rukye : ( Fiil şeklinde),


4. Azâim : (Bedensiz ruhlardan istifade etmek suretiyle),


5.İlmü’l istihzâr : ( Bedenleşmiş ruhların yardımı suretiyle).

Bu sahada söz sahibi kişilerden biride Kâtip Çelebi’dir. Kâtip Çelebi Havass İlmine konu olan varlıkları şöyle sınıflandırmaktadır:
1.Hurufi ilmine ait kaidelerin içinde yer alan isimlerin ve bu isimleri meydana getiren harflerin havassı.


2.Efsunlarda kullanılan dua ve ayetlerin havassı.


3.Burçların ve yıldızların havassı.


4.İklimlerin ve şehirlerin havassı.


5.Kara ve denizlerin havassıHalk arasında yaygın şöhrete sahip eserlerde daha çok harflerin, kelimelerin, isimlerin, duaların ve feleklerin kendine özgü hassalarının bulunduğu, bu hassaları bilen kişilerin söz konusu bilgiyi kullanmak suretiyle duyular ötesinden haberler verebildikleri ve nesnelere hükmettikleri ileri sürülmüş, böylece havas ilmi tek boyutlu hale getirilmiştir. Bu haliyle havas ilminin amacı eşyanın hakikatini araştırmakta olmaktan çıkıp hasmın yenilmesi, gizli hazinelerin bulunması, insanlar arasında sevgi ve nefret duygularının geliştirilmesi, şifa dağıtılması gibi hususlara dönüşmüştür.
Bu anlayış zaman zaman savaşa iştirak eden padişah ve kumandanları, korunmak amacıyla üzerine bazı ayet ve vefkler yazılı gömlekler (tılsımlı gömlek) giymeye, üzerinde çeşitli yazı ve şekiller bulunan madalyon, yüzük ve metal muskalar taşımaya sevk etmiştir.
definenin-ayak-izleri-1-havas-1.jpg

Resim : Cem Sultan için hazırlanmış tılsımlı bir gömlek
Taşköprizade, Eflatun’un rakamları birbirlerini sevenler ve sevmeyenler şeklinde ikiye ayırdığını, birinci gruptakileri bir kağıda yazıp daha önce içine hiç su konulmamış bir kaba koyduktan sonra bu sudan iki kişiye içirilirse aralarında sevgi, aynı işlem ikinci gruptaki rakamlarla yapılırsa nefret ve düşmanlık hasıl olacağını söylediğini nakletmektedir.
Yine bu alanda Cabir b. Hayyân yazdığı eserlerinde havas ilmi kapsamına giren konular üzerinde durmuştur. Bunların yetmiş bir makaleden meydana gelen birincisinde nesnelerin özellikleri, ikincisinde tılsımların mahiyeti, çeşitleri ve hangi amaçlarla yapıldıkları, üçüncüsünde muhabbet işlemleri ve astroloji konuları, dört ve beşincisinde ise simyanın temel meseleleri ele alınmaktadır.
Havassa dair halk arasında en tanınmış eser; Ahmed b. Ali el Bûnî’nin “Şemsü’l-maârifi’l kübrâ” sıdır. Dört bölümden oluşan kitapta harflerin çeşitleri ve sırları, yıldız ve burçların tâli ve menzilleri, besmele, esma-i hüsnâ, ism-i a’zam, sûre ve duaların havassı, faydalı vefk ve tılsımlarla cefr ve kutsal taşların havassına yer verilmekte, ayrıca hassalardan faydalanmak suretiyle zehirlerden korunma, haşeratın uzaklaştırılması, düşmana galip gelme, hastalıklardan şifa bulma ve sevdiği bir kimseyi kendine bağlama gibi işlemlerin nasıl yapılabileceği izah edilmektedir.
Havâssü’l – Kur’ân : Esmâ-i Hüsnâ ile bazı sûre ve ayetlerin dileklerin kabulündeki tesirlerini ifade eden bir tabir ve bu konuda yazılan eserlerin ortak adıdır.
Havâssü’l- Kur’ân terkibi Kur’ân’dan bazı kelime, ayet ve sûrelerin belli bir tertibe göre okunması veya yazılması halinde niyet ve maksada uygun sonuçlar veren tesir ve özelliklerinden bahseden bir disiplini ve bunun literatürünü ifade eder.
Bazı müfessirler, Kur’ân-ı Kerîm’in gönderiliş amacının lafızlarının zahirinden (görünen-okunan şeklinden) anlaşılan manalarından ibaret olmayıp bunun ötesinde maksatların gözetildiğini düşünmüşler, zahiri bakımdan müphem(anlaşılmaz-şüpheli) veya müteşabih (benzerlik taşıyan) ifadelerin batınî (gizli) anlamlar taşıdığını, özellikle bazı sûrelerin başındaki hurûf-u mukattaanın yalnız birer ses sembolü değil,anlam birimi olarak da algılanması gerektiğini, bu sebeple Kur’ân-ı Kerîm’in Hurûfîlik ve ebced hesabı çerçevesinde de tefsir edilmesine ihtiyaç bulunduğunu ileri sürmüşlerdir.
İbn-i Haldun, ilm-i huruftan (harflerin ilmi) söz ederken bu ilmin başlangıçta Müslümanlarda bulunmadığını, aşırılığa kaçan mutasavvıfların ortaya çıkıp ruhun beden ve maddi alemle olan bağlantılarını çözerek yüce alemlere ulaşmaya kalkışmalarından sonra görüldüğünü anlatır.
Daha sonra bunların kendilerinden olağanüstü haller zuhur ettiğini ve maddî alem üzerinde tasarruf sahibi bulunduklarını anlatan eserler yazdıklarını, bu eserlerde harf ilminin yardımıyla harflerin bütün sırları taşıyan esmâ-i hüsnâ ve bazı ilâhî kelimelerle ruhların tabiat aleminde tasarruflarının sağlanacağını iddia ettiklerini söylemiştir.
Kur’ân-ı Kerîm’in sûre ve ayetlerinin kendilerine özgü havassının bulunduğunu ileri süren müfessirler, bu görüşlerine delil olarak onun şifa olduğunu bildiren ayetleri göstermektedirler.
Hadis literatüründe bazı rivâyetlerde Kur’ân’ın şifa olduğu;
-Mü’min sûresinin başından üç ayeti ve Ayetü’l Kürsi’yi sabahleyin okuyan kimsenin akşama kadar, akşam okuyanın sabaha kadar korunacağı,
-Akşamleyin Bakara suresinin son iki ayetini okuyanın sabaha kadar her türlü âfet ve şeytan şerrinden emin olacağı bildirilir.
definenin-ayak-izleri-1-havas-2.jpg
Resim : Mağribilerin hesabına göre hazırlanmış beşli bir vefk
Görüldüğü üzere Kur’ân’ın havassı ile ilgili rivayetlerin büyük bir bölümünü şifa ve sağlık konularının oluşturduğunu belirtebiliriz. Ancak; bir kısım müellifler de harflerle kozmos arasındaki münasebetten felek ve burçların havassından söz ederler. Bu çerçevede Kur’ân’ın havassından işaretler ortaya koyarak define arama ve bulma konusunda da çalışma yapan havass erbabı mevcut bulunmaktadır.
Bunlar; daha ziyade define araması yapan kişilere cinlerden ve tılsımların tesirinden korunabilmeleri için çeşitli çalışmalarının faydalı olacağını ifade ve iddia etmektedirler.
Tılsım : Bir alfabenin harflerine sayısal değerler verilerek, bazı istek ve arzulara ulaşmak yada istenmeyen kötü durumlardan kurtulmaya yönelik manevî çalışmalar yapıldığını “Havas” bölümünde anlattık. Bu tip çalışmalar, çok ilginç yöntemlere yol açmıştır.
Bunlardan bir tanesi de “Tılsım” denilen uygulamadır. Genel ifadesiyle tılsım, bir kelimenin yada bir cümlenin peş peşe gelen (ardışık) harflerinin değerini alıp, bu kelimenin yada cümlenin yerine geçiyor kabul edilip, bir sayı koymak demektir. Bu genel usule; Yahudiler ”Gematri”, Yunanlılar “İsopsephi”, Müslümanlar “Hisabü’l-cümel”, ismini verirler. Bu uygulamayı (tılsımı) Yahudiler çeşitli kurgulayıcı ve kahinlikle ilgili hesaplarda kullanmışlardır. Hahamların en çok kullandıkları dini işlerinden birisi tılsımcılıktır. Zira Yahudi dinsel kaynaklarında “Kabalacılık”, tılsımcılık, büyücülük önemli bir yer tutmaktadır.
Aynı yöntemleri yakın dönemden itibaren Yunanlılar de biliyor ve kullanıyorlardı. İmparator Neron döneminde yaşamış olan İskenderiye’li Leonidas (şair) bunlardan birisidir. Ünlü din savaşları döneminde Romalı kabalacılar da orduların galip gelebilmesi için tılsımlardan medet umuyorlardı.
definenin-ayak-izleri-1-havas-3.jpg
Resim : Bir Tılsım Örneği
Müslüman müneccim ve tılsımcılar da bu yolla pek çok çalışmalar yapmışlardır. Her Arap harfi Allah’ın bir sıfatının baş harfi olduğundan, Arap alfabesinin sayısal uygulanışı “çok gizli” bir çalışma alanı oluşturmuştur. Mesela Elif (ﺍ) Allah’ın baş harfi, Be (ﺏ) Bakî’nin baş harfidir. Bu harflere bildiğimiz ebced rakamlarının dışında İlahî vasfı için apayrı rakamlar verilmiş ve bunlarla tılsım oluşturulmuştur. Örneğin; günlük kullanımda (1) değerini taşıyan Elif harfi, bu uygulamada Allah’ın adının ebced tablosuna göre hesaplanmış sayısı olan 66 değerine bağlanmıştır.
Çabuk zengin olmak için ve Allah’ın bütün ikramlarından yararlanmanın yolunu açmak için, özellikle definecilik alanında uğraşanlara şu aşağıdaki tılsım verilir.
definenin-ayak-izleri-1-havas-4.jpg
Resim : Zenginlik Tılsımı
İşte bu tılsım esasen, toplam değerleri 66 olan (soldan sağa-yukarıdan aşağıya ve köşelerden) büyülü bir karedir. (Aşağıdaki şekil)


21
26
19
0
22
24
25
18
23

Üstteki tılsımda verilen Allah’ın adının ebcedle hesaplanmış şeklidir.
definenin-ayak-izleri-1-havas-5.jpg

Bu bölümde tılsımlar hakkında genel bir bilgi ve iki tane tılsım örneği verdik.
Definecilikte ise, gömülü olan emanetin korunup muhafazası, başkaları tarafından alınmaması amacıyla cinlerin define üzerine hapsedilmesi olayıdır. Yada bir başka ifadeyle; yapılan tılsım çözülmedikçe, definenin başına dikilen Cin’in, ebediyen orada bekçi olarak bağlı kalması demektir.
Yapılan tılsımın bir gereği olarak, cinlerle bağlanmış bir define üzerinde çalışma başlayacağı zaman, kazı işlemi henüz başlamadan tılsım işlemeye başlar. Bunun fark edilmesi bazen kazı öncesi, bazen de kazı esnasında defineye yaklaşıldığı zaman görülür. Burada iki durum vardır: birincisi emaneti vermek istemeyen bekçiler, çeşitli görüntü ve olağanüstü haller göstererek çalışanları kazı mahallinden uzaklaştırmaya çalışırlar. Bunu hayvan,ejderha vb. şekillerde görünerek yada kaza ve yaralanmalara sebep olarak önce ikaz ve daha sonra tam savaş haliyle ortaya koyarlar. İkinci bir durum da; emanete ulaşıp çıkardıkları halde, gözlere gelen manevi bir perde ile emanetin görünmez edilmesidir.
Olağanüstü hallerin (ışık, gürültü, canlı mahluklar, sis, yağmur, gök gürültüsü vb.) görülmesi yapılan tılsımın sonucudur. Konu ile alakasını bildiğimiz İlâhiyatçı kesim, bilimsel yaklaşımlarını ortaya koyarken tamamen Kur’ân ve Hadislere dayalı olarak bu mevzuları açıklama yoluna gidiyorlar.
Cin’in varlığında tereddüt olamayacağını, ancak etki alanlarının fazla abartıldığını ifade ediyorlar. Biz de Kitap ve Sünnetin hükümlerini geçen ilgili bölümlerde, sûre ve âyet numaraları ile verdik. İlâhiyatçılar bu hükümlerin dışında bir şey söylemenin mümkün olmadığını ısrarla belirtiyorlar.
Yine konu ile yakından alakalı bir başka kesim; Havass (gizli ilimler) ile uğraşanlar ise, bu işlerin izahının göründüğü kadar kolay olmadığını, metafizik varlıkların ve onların tesirlerinin kabulünün İslam’la çatışmadığını vurguluyorlar. Bu görüşlerini desteklemek amacıyla yine ilgili âyetlerden yola çıkarak yaşanmış olan pek çok olayı delil gösteriyorlar. Görüştüğümüz Gayr-i Müslim din adamları da cin ve onlarla ilintili olarak tılsım olayını kesinlikle reddetmiyorlar. Kendilerince doğru olan dinsel kabullerini ortaya koyuyorlar.


Havass İlmi Nedir? HAVASS İLMİNİN GENEL TARİFİ
Havas ebced ile başlayıp cifir ile devam eden ve ismi harf ilmi olarak bilinen ledün ilmi ve hal ilmi ile birleşen ve bunların tamamının özünü kapsayan özün özü dediğimiz sözün sırrı ilmidir.
Gizli ilimler Allah tarafından çok nadir insanlara verilir. Herkes bu ilme sahip olamaz herkes bu ilimi başaramaz. Lakin riskli bir iş olduğundan yapılan tek bir harf hatası ile kötü sonuçlara sebebiyet verilebilir.
Günümüzde havass ilmi'ne ilgi oldukça artmaktadır. Bazı insanlara göre büyüdür. İslami büyü ile tarif edilir. Bu tarif yanlıştır ve hiçbir gerçekciliği yoktur.
Bu ilim asırlardır gelmiş geçmiş alimlerin ve ulemanın bir sır gibi gizlediği ve açıkça öğretmediği ve öğretmekten de çekindiği vebal altında kalmaktan korktuğu ilimlerdendir. Bu ilimler de başarılı olmanın ve zarar görmeden ilerlemenin bazı şart ve usulleri vardır.
Bu ilim insanlardan önce yani arz oluşmazdan evvel ruhani alemlerde meleküt ve cinler aleminde bilinen ve kullanılan birçok gizlilikleri esrarı ve acayipliği içinde gizlemiştir.
Yaşamış olduğumuz bu maddi alemin yasaları ve fiziksel oluşumları manevi alemlerin etki ve yasalarıyla meydana gelmektedir. Bu ilmin kullanılışı melekler ve cinlerden sonra çok eski kavimler ve uygarlıklar tarafından kullanılmıştır bu manevi yasaları öğrenip etkilerine göre gerektiği şekilde uygulamışlardır. İnsanlar bu bilgileri çok çeşitli yollardan elde etmişlerdir. mana aleminden gelen varlık veya varlıklar bazı insanlara bu ilmi ve kullanma metodunu öğretmişlerdir
Havas ilmi Kur'ân ve sünnet üzeri yapılan manevî bir tedavi şeklidir. Bir ismi de RUKYE ilmidir. Rukyecilik Allah Resûlü (S.A.V)'in tedavi şeklidir. Bu tedavi mânâ âleminin doktorlarından ve mürşidlerinden alınan himmet ile yapılır. Bir adı da gizli ilimlerdir. Allah'ın ilmidir bu ilme sahip olmak için çok uzun bir eğitim sürecinden geçilir. Bu ilmi öğrenebilmek için bir öğretici bir mürşid esastır. Bir şeyhten yetki ve himmet alınmadan yapılmaz. Havas ilmi Rahmani cihetten meleklerhüddamlar ve manen güçlü mümin cinlerle irtibata geçerek kâfir cinlerle mücadele etmek için Allah tarafından verilen bir ilimdir. Elde edilmesi çok zordur.
Havas alimlerinin görevi bedene giren insanlara musallat olan kâfir suflî cinleri oradan çıkarıp bedeni bu cinlerden temizlemektir. Havas alimleri fizik âlemindeki doktorlar gibidirler onların kendilerine has metodları vardır.
Bugün piyasada bulunan medyumların hiç biri havas alimlerinin yaptığı işi yapamaz.
Medyumlara lütfen itibar etmeyiniz. Eğitimimi Mısır'da Suriye'de aldım gibilerinden yalanlar söyleyerek insanların aklını çelip kendilerine inandırmaya çalışırlar.
Kurana fiyat biçilemez. Bu çok günahtır. Medyum diye kendilerini tanıtan insanlar yüksek miktarda para alıp parayı aldıktan sonra yapmadıkları da ortadadır ve bir müddet sonra da telefonları açmamaya başlarlar. Bu bir tek medyumlar için değil hacı-hoca (!) diye geçinen insanlar içinde geçerlidir.
Kur’an’ı kerim’deki Sure-i şerifelerin ve Ayeti kerimelerin Esma-i ilahiyye ve Evrad ı celilelerin hassa ve te’sirlerini konu edinen bu mübarek ilim 80 küsur İslami ilimden birisidir. Havas ilminin geçmişi Sahabe ve Tabiin dönemine kadar uzanır.
Hz. Ali Hz. İbni Abbas ve Hz. İbni Selam gibi bazı Sahabiler ile Tabiinden Hasan Elbasri Mukatil ibn-i Süleyman ve kelbi Ca’fer Essadık gibi bazı Zevatı Kiram bu ilimle uğraşmışlardır. Sonraki asırlarda İmam Ahmed Elbuni Şeyhi Ekber Muhyiddin’i Arabi İmamı Deyrebi ve büyük Muhaddis İmamı Abdullah Yafii ile Ebu bekr İbni Vahşiyye ve Celdeki gibi büyük Alimler ve mübarek Veliler bu sahada kıymetli Eserler te’lif etmişlerdir.
Bu İlimle meşgul olan Alimlerden biriside Hüccetül İslam İmamı Muhammed Gazali hazretleridir. Havassül Kur’an ve El evfak gibi muazzam eserleri vardır. Bu azametli İlim uçsuz bucaksız bir Okyanus gibidir. Bir çok dallara Ayrılmıştır.
Bu ilme vakıf olan kişiler pek çok çaresiz hastalıkları biiznillah Şifaya kavuşturur birbirlerine dargın olan kimseleri barıştırır ve şer maksatla Mevla’nın razı olmadığı hususlarda birleşmiş ehli fesat kişileri birbirinden ayırır. Velhasıl Müslümanların dert ve müşkilatlarına derman olurlardı. Bu günde bu güzide ilmin derin sırlarından yararlanarak insanlara faydalı olmak Tabii ki mümkündür.Ama mümkündür derken herkesin yapabileceği bir ilim değildir.Bunun için tefsir hadisfıkıh ve tasavvufla ilgili bilgilerde gereklidir.Özellikle tasavvuf ilminde bir mürşidi kamilden icazetli olmak şarttır.Aksi halde çok tehlikelidir.
Hz. Kur’an’ın hassa ve te’sirleri de tıpkı hükmü gibi kıyamete kadar bakidir.HER İŞ HER İLİM EHLİNEDİR.Öyle olmasaydı herkes bugün kafasına göre doktor olurdu mühendis olurdu alim olurdu ama istidat meselesi vardır ve ilahi hikmetler dairesinde herşey yerine göre verilir. HAVASS İLE BÜYÜ ARASINDAKİ FARKLAR
Havas İlahi Kaynaklı İlimdir.
Büyü Şeytanları Kullanarak sonuç elde edilir.
Havas Allahdan Gelen Tecellilerle Yol Alır
Büyü Şeytandan gelen Yalan haberlerdir
Havasın amacı İnsanın 46 Kromozomundaki Allahın Koyduğu Bilgileri Keşfetmek ve Bulmaktır ki Bu da Zikirle olur.
Büyü İnsanı Geliştirmez.Sadece Yalan haberler duyar ve Şeytanları kullanarak insanları etkiler.
Havasın Diğer Amacı İnsanı Nefsini Temizlemek ve Islah etmektir.
Büyü ise tam tersine İnsanı nefsini azdırır ve bir zamandan sonra büyü yapan insanın Allah Katındaki derecesi Hayvanlardanda Aşağı düşer. HAVASS ALLAHDAN GELİR
BÜYÜ ŞEYTANLARI KULLANARAK YAPILIR
Bazı insanlar Allah'ın kelamlarını kullanarak büyü yaparlar. Izdırabı büyüktür. Ve toprak bile kabul etmeyecektir. Lütfen dikkat edelim.
Ben bu yazıda sadece havass ilminin ne olduğu ne olmadığı gerçekciliği ve doğruluğunu yazdım. Bundan sonraki yazılarda ebced vefk fizyonomi gibi ilimlere de değineceğim.
Makale kendi yazılarımdan ve bir çok yerden alıntıdan oluşmaktadır.
Alıntıdır.
Ledün İlmi (Gizli İlimler) İLMİ LEDÜN
İlm-i ledün veya ledünnî ilim Allah ile ilgili bilgi ve sırlara ait ilim gayb ve mârifet ilmidir Allah âyet-i kerîmede meâlen buyurdu ki: Orada kendi indimizden bir rahmet (vahiy ve nübüvvet veya uzun ömür) verdiğimiz ve ona ledünnî ilmi öğrettiğimiz kullarımızdan birini (Hızır'ı) buldular. (Kehf sûresi: 65)
Senâullah-ı Dehlevî bu ilim hakkında şöyle demektedir: Ledünnî ilim çalışmak ve gayretle ele geçmez. İhsân edilen kimselere mahsûstur. Umûma şâmil değildir. Peygamberlere verilen ilimler ve vahyedilen şeyler ise umûma şâmildir ve herkesi ilgilendirir. Yâni peygamberler bunları gönderildikleri kavimlere tebliğ etmekle bildirmekle vazîfelidirler. Bu bakımdan peygamberlerin ilmi ledünnî ilminden üstündür.
Seyyid Abdülhakîm Arvasi ise şunları ifâde etmektedir: Emîr Sultan hazretleri ledünnî ilme sâhipti. Bu ilim yetmiş iki derecedir. İlk derecesinde olan bir ağaca bakınca yapraklarının sayısını bir denize bakmakla damlalarının adedini bir çöle bakınca kumlarının sayısını bilir. Kıyamet yaklaştıkça insanlar dinden uzaklaşmaya başlamaktadır. Eskiden kerameti görülen evliya çoktu. Fakat dinden uzaklaştıkça evliya azaldı kerametler görülmez oldu. Ledün ilmi unutuldu. Sapıklar çoğaldı keramet inkâr edilmeye başlandı. Kerametin hak olduğuna Kur’an-ı kerimden örnekler: 1- Hz. Süleyman “Sebe Melikesinin tahtını bana kim getirebilir?” dedi. Cinlerden bir ifrit: “Sen yerinden kalkmadan önce onu getiririm buna gücüm yeter” dedi. İlmi ledün [ilmi batın] sahibi olan vezir Asaf bin Berhiya ise “Gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm” dedi ve bir anda getirdi (Neml 38-40) [Vezir de cin de peygamber değildi. Vezir bu işi kerametle yapmıştı. Cin müslüman ise kerametle kâfir ise sihirle yapacaktı.] 2- Hz. Meryem peygamber değildi. Kocasız çocuk doğurdu. Hz. Meryem mabette yaşar yiyecekleri kerametle hep yanında hazır olurdu. Kur’an-ı kerimde (Hurma dalını kendine doğru silkele taze hurma dökülsün.) buyuruldu. (Meryem 24) Hz. Zekeriya Hz. Meryem’in yanında taze meyve ve yiyecekleri görünce hayret ederdi. İşte âyet-i kerime meali: (Rabbi Meryem’e hüsnü kabul gösterdi; onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriya onun yanına mâbede her girişinde orada bir rızık görür “Ey Meryem bunlar sana nereden geliyor?” der; o da: Bunlar Allah tarafından” diye cevap verirdi.) [Ali imran 37] 3- Eshâb-ı Kehf’in kerameti de meşhurdur. Eshab-ı kehf yiyip içmeden bir zarara uğramadan 309 yıl uykuda kaldıktan sonra uyanmışlardır. Kur’an-ı kerimde (İşte bu Allahın kudretini gösteren delillerden biridir. Uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırdın.) buyuruluyor. (Kehf 17 18) 4- Hz. Musa’nın yanındaki gencin çantasındaki balık canlanıp suya gitmiştir: (Her ikisi iki denizin birleştiği yere varınca balık şaşılacak şekilde denize gitmişti.) [Kehf 61- 63] 5- Kehf suresinin 63. âyetinden itibaren Hz. Musa ile ledün ilmi’ne sahip bir zatın kıssası anlatılır. Özetle şöyledir: (İkisi [Hz. Musa ile bir genç] kendisine ilim verdiğimiz birini buldular. Musa ona “Sana öğretileni [ledün ilmini] bana da öğretir misin?” dedi. O zat da: “Sen benim yaptıklarıma dayanamazsın” dedi. Sonra o zat bindikleri gemiyi deldi. Hz. Musa “Gemiyi içindekileri boğmak için mi deldin” dedi. Daha sonra bir erkek çocuğunu öldürdü. Hz. Musa “Masumu öldürdün pek kötü bir şey yaptın” dedi.) Günahsız çocuğu öldürmek elbette çok büyük günahtır. Ama bunu yapan zat kerametle biliyordu ki o çocuk büyüyünce zâlim biri olacaktı. Onun yerine iyi bir çocuk verilmesi de istenmişti. Hz. Musa’ya “Ben sana yaptığım işlere dayanamazsın demedim mi?” dedi. Demek ki o zat Hz. Musa’nın dayanamayacağını da kerametle biliyordu. Hz. Musa’nın arkadaşı duvarları [kerametle] doğrultuverdi. O zat Hz. Musa’ya bu işlerin hikmetini açıkladı. (Kehf 63-81) [Hz. Musa’nın arkadaşının [Hızır’ın] sahip olduğu ilme ilmi ledün deniyor. Bu ilmi ancak tasavvuf sahibi keramet ehli evliya bilir mezhepsizler bilmez.] Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki: (İlmi ledün sırrı ilahidir. Allah onu salihlerden dilediğinin kalbine koyar.) [Deylemî]
mısralarıyla seslendirdiği gibi bu gizli ilmin tam bir hazinedârı ve bu hususî irfan havzının da bir marifet kahramanıdır. Ne var ki böyle özel bir mazhariyet bütün evliyâ ve enbiyâ bütün asfiyâ ve mürselîn için her zaman söz konusu olmayabilir. Zira ilm-i ledün ilâhî feyz yoluyla hususî bir kısım kimselerin kalbine atılan özel bir bilgi ve marifettir.ve böyleleriyle aynı ufku paylaşmayanların ondan anlamaları da mümkün değildir.
İlm-i ledün her zaman zahirî şer'e muvafık olmayabilir. Bu gibi durumlarda meşhûdâtlarını usûlü'd-dîn prensipleriyle tashihe tabi tutmayanlar bazen yanılabilecekleri gibi kendilerine tâbi olanları da yanıltabilirler. Keşf ve ilhamlarını muhkemâta göre tesbit edenler ise her zaman berzahî ufuklarıyla mülk ve melekûtu birden görür.. dünya ve ukbâyı bir vahidin iki yüzü gibi müşahede eder.. ve tilmizlerine gayb u şehadet âleminin vâridâtından ne kevserler ne kevserler sunarlar.! Bu itibarla da ilm-i ledünle cehd ve gayret arasında bazı münasebetler söz konusu olsa da temelde onun talim ve taallümle doğrudan bir alâkasının olmadığı açıktır. Zira bu ilim Cenab-ı Hak tarafından mahz-ı mevhibe olarak bazı temiz gönüllerde bir kuvve-i kudsiye şeklinde tecelli etmektedir ve aynı zamanda bu tecelli terakki sistemi içinde değil de tedellî çerçevesinde vukû bulmaktadır: Evet bu ilim eserden eser sahibine vücuttan vicdana akseden bir marifettir.. ve her şekliyle de keşf ve ilham kaynaklıdır. Ne var ki böyle bir ilham bazen farklı derecelerde tecelli ettiği gibi seyr-i rûhânîsini Hazreti Rûh-u Seyyidi'l-Enam'ın vesayetinde sürdürmeyenler için bir kısım şeytanî vesvese ve nefsanî hevâcisle iltibası da söz konusudur.
Alıntıdır.

Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 08.06.16, 10:38
Daimi Üye
 
Üyelik tarihi: 19.11.14
Bulunduğu yer: Edremit/Balıkesir
Mesajlar: 5,312
Etiketlendiği Mesaj: 2753 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart

Havas ilmi bir şifa ilmidir. Kur'an-ı Kerim'de

Biz de Kur'an'dan müminler için bir şifa ve bir rahmet olan ayetleri peyderpey indiririz. Zalimlerin ise ancak zararını artırır.

Ayeti ile bir nevi bildirilmiştir. Bunun için havas ilmine girmenin ilk şartı Kelimeyi Şehadettir. Yani İman sahibi olmak.

Büyü ve sihir ile olan farkını ise Bakara Suresi 102. Ayet'le belirtilmiştir.

Tuttular da Süleyman'ın saltanatı aleyhine, Şeytanların kapıldıkları şeylere uydular. Halbuki Süleyman kafir olmamıştı, Şeytanlar kafir olmuşlardı. İnsanlara büyü yapmasını ve Babil'deki Harut, Marut adlı iki meleğe indirilen şeyleri öğretiyorlardı. O iki melek, hiçbir kimseye biz, ancak ve ancak Allah tarafından bir sınamayız, sakın kafir olma demeden bir şey öğretmiyordu. Onlardan, karıyla kocanın arasını açan şeyleri öğreniyorlardı. Öğrenenler de Allah'ın izni olmaksızın hiçbir kimseye zarar veremezlerdi. Kendilerine zarar verecek, fakat hiçbir faydası olmayacak şeyleri öğrenmekteydiler. Andolsun ki bu bilgiyi satın alanın ahiretten nasibi yoktur, bunu iyice bilmişlerdi de. Fakat bir de canları pahasına satın aldıkları o şeyin ne pis şey olduğunu bilselerdi.*

Anlaşıldığı üzere havas ilmini kullandığını zanneden insanlar üç türlüdür.*

1. Hakiki Havas Ehli

2. Şeytanların ilham, keşf gibi türlü yollarla öğrettikleri büyü ve sihri havas zannedenler ve uygulayanlar. ( Bunların en düşük seviyelisi cinciler ve şirke dayalı muska yazanlardır, orta seviyesi nefsini islah ettiğini ve çeşitli ilhamlar aldığını düşünenler, bunlar çoğu zaman ruhani grupların hakimiyeti altına akıl, kalp ve ruh olarak girmişlerdir. Bunlar içinden kendini veli, evliya, kutup, rabbiyle muhatap zannedenler çıkar, İleri seviyesi ise sonsuzculardır aslında ikinci grupta sonsuzcudur. Sonsuzcular içinden keşf ehli, ilah ehli, yakaza halleri sahipleri, insanların keramet zannettikleri istidraç sahipleri çıkar. Bunlar çoğu zaman gerçek Veli ve Evliyalarla karıştırılırlar. )

Havas İlmi Temel Konular hakkında şimdiye kadar hiç bir kitapta bilgi verilmediği için ilk etapta anlayamamış olabilirsiniz. temel konular hakkında bilgi verildikçe anlayacaksınız İnşallah.

3. Şeytanlardan değişik yollarla büyü ve sihir öğrenenler ( Bunlar gerçekte havas ehli değildir, büyücü ve sihirbazlardır.)

Hakiki havas ehli ile şeytaniler arasındaki farkı belirgin olarak anlayabilmek zordur. İkiside Ayet ve dua kullanır. İkiside ibadet ehlidir. Ama Hakiki havas ehli insanlara İslam ilimlerinin ve Kur'an'ın hak olduğunu delillendirirken, şeytaniler İman sahibi Müslümanları kendi etraflarına toplayarak, şike ve küfre düşürmeye çalışırlar. Çoğu zaman bilinçsizdirler. İnkar ederek değil, büyü ve sihre havas diyerek ve insanların buna inanmasını ve kabul etmesini sağlayarak yaparlar. Büyüye havastır ve Allah'tan velilerine gelen özel bir ilim olduğunu kabul ettirerek yaparlar.

Büyücülerin Allah dostu sanılmasına, insanların yanılgıya ve hataya düşmesine sebep olurlar. Çünkü Ayet'tede belirtildiği gibi büyü ve sihri öğreten şeytandır. Böylece havas adı altında büyü ve sihri öğreten şeytanlara insanların Allah demesine ve kabul etmesine ve bunların öğrettiği büyünün Kur'an ilmi olduğunu kabullenmesini sağlayarak insanları şirke ve küfre kadar götürebilirler.
Aslında doğrudur, bunların taptığı şeytandır ve tapdıkları dostlarına yani şeytanları tabilerine büyü ve sihri öğretirler. Bunlar şeytanın dostudurlar.

Yoksa ne Allah'a tapıyorlardır, nede Allah dostudurlar.

Bu gibi insanların durumunu Ayetler bir nevi bildirmektedirler.

En'âm Sûresinin 112 . Ayetinde*
İşte böylece biz her Peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı laflar fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu*
yapamazlardı. O halde onları iftiralarıyla baş başa bırak.*

En'am 128. Allah, onların hepsini bir araya topladığı gün, "Ey cinler (şeytanlar) topluluğu! Siz insanlarla çok uğraştınız"� der. Onların, insanlardan olan dostları ise: "Ey Rabbimiz! (Biz) birbirimizden yararlandık ve bize verdiğin sürenin sonuna ulaştık"� derler. Allah da buyurur ki: Allah'ın dilediği hariç, içinde ebedî kalacağınız yer ateştir. Şüphesiz Rabbin hikmet sahibidir, bilendir.

40- O gün Allah, onları hep birlikte mahşere toplayacak, sonra meleklere: "Şunlar size mi tapıyorlardı?" diyecektir.

41- Onlar da: "Seni tenzih ederiz. Bizim onlara karşı sığınacak velimiz sensin. Hayır, onlar cinlere tapıyorlardı. Çoğu onlara inanmışlardı." diyecekler

Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 31.08.16, 18:56
Üye
 
Üyelik tarihi: 30.08.16
Bulunduğu yer: Istanbul
Mesajlar: 61
Etiketlendiği Mesaj: 7 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart

Valla cinlerle bi işler çeviriyon ona diyolar galiba

Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 05.08.20, 12:24
Güvenilir
 
Üyelik tarihi: 06.01.20
Bulunduğu yer: Tashkent
Mesajlar: 3,832
Etiketlendiği Mesaj: 564 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart Havas ilmi nedir?

HAVAS İLMİ ÖĞRENMEYE
MERAK SARMIŞ
BU İLME GÖNÜL VERMİŞ INSANLARA
Havas ilmi nin kendisine has özellikleri ve konuları vardır, bu ilmin kendisi ve lisanı evrenseldir.
Bu ilimler ruh ve madde ile canlı ve cansız ile harfler ve rakamlar ile yıldız ve burçlar ile ses ve renk dalgaları ile psişik enerjilerle doğrudan bağlantılıdır.
Bu ilim asırlardır gelmiş geçmiş alimlerin ve ulemanın bir sır gibi gizlediği ve açıkça öğretmediği ve öğretmekten de çekindiği vebal altında kalmaktan korktuğu ilimlerden dir.
Bu ilimler de başarılı olmanın ve zarar görmeden ilerlemenin bazı şart ve usulleri vardır.
Havas ilmini bilmek ve öğrenmek için önceden bil
inmesi gereken kurallar ve önemli noktalarını aşağıda madde madde açıklayanacak
Ama bundan önce bilinmesi gereken bu ilim yıldızlar ilminden bilinen veya bilinmeyen sırlarla alemi semalardan gelmiştir.
Bu ilim insanlardan önce yani arz oluşmazdan evvel ruhani alemlerde meleküt ve cinler aleminde bilinen ve kullanılan birçok gizlilikleri, esrarı ve acayipliği içinde gizlemiştir.
Havas ilmi hakkında neleri öğrenmesi gerektiğini bu ilmin kaç konusu olduğunu ve hangi dallarda kendisini eğitmesi gerektiğini aşağıda isimleri ve açıklamalarıyla paylaşıyorum
Dikkat ederek okuyun Havas ilmini öğrenmek isteyen arkadaşlar
İlmi Havvas olmak için
Bu aşağıda yazacağım bu ilmin olmazsa olmazı olan
bu 20 ilim dalını çok iyi bilmesi gerekmektedir.
HARFLERİN İLMİ EBCED: Harflerin rakamsal karşılıklarını bulmak etmek için tablolar kullanarak bazı tespitleri yapma konularını içerir.
Muhyiddin-i Arabî Hazretlerinin (harfler ilmi, veliler ilmidir) mealindeki sözünü burda hatırlatmak isterim.
CÜMEL-İ EKBER: EN BÜYÜK EBCED HESABI
CÜMEL-İ KEBÎR: BÜYÜK EBCED HESABI
CÜMEL-İ SAĞİR: KÜÇÜK EBCED HESABI
CÜMEL-İ ASĞAR: EN KÜÇÜK EBCED HESABI
Ebced bilmeyen kişi havvasın tek noktasını bilmiyor anlamına gelir.
Havas ilimcisi bakımlarda bu ebced hesaplarını kullanarak cifir ilmiyle rakamları konuşturur ve kişi hakkkında gerekli tespitleri hatasız ve noksansız öğrenir.çünkü rakamlar yalan söylemez ama cinlerin yüzde doksanı yalan söyler.
İLMİ AHKAM-I NÜCUM: Matematiksel astrolojiyi,Gezegenlerin ve yıldızların devrî hareketlerini, Esma ve harflerle ve kişilerle bağlantılarını, Ayın yani kamerin evrelerini, Ay ve güneş arasındaki açılarını Güneş ve ayın dünya ve insan üzerindeki etkileri konularını içerir.
İLMİ CİFİR: Rakamları harflere çevirip konuşturma,Varlıklarla harfler arasındaki gizli bir ilişkileri bir kişinin niyeti hakkındaki cevapları rakamları konuşturarak tespit edebilme konularını içerir.Havas ilimcisi kişilere bakımının büyük kısmını bu ilimle yapmaktadır.
NİRANCAT MUSKA YAZIMI: Halvet adetleri ve şartlarını,Riyazat ve Tahareti kamileyi, Yazım ve tütsüleme malzemeleri,Eczaları,Kişilere gore tertip edilecekle uygun mürekkep tarifleri ve iksir formülleri konularını içerir.
VEFK YAZMA:Matematiksel değerleri belirli bir tertip nizam ile uygun karelere harf ve rakamları dizme farklı boyut ve sayı çeşitlerini kişilere gore farklı tertiplerini hesaplama konularını içerir.
İLMİ NEBATAT: Bitkilerin türleriyle morfolojik ve fizyolojik yapılarını,Tıp,Eczacılık ve tarımla ilişkilerini,Bitkilerin mevcudiyetlerinin sebepleri,Nitelikleri,Özellikleri,
Genel durumları,Bitkiler âlemine has problemleri ve kapsamlı cevapları konularını içerir.
ZAHİRİ İLİM: Hadis,Kelâm ve fıkıh gibi ilimlerin içerikleri,Kuran,Meal ve Tefsir gibi ilimlerin saklı olan içerikleri konularını içerir.
BATINİ İLİM: Tasavvufun Gizli hakikatleri, İşari tefsiri, Naslardaki gizli manaları,İbadetlerin manevi ve ahlaki özünü,Varlık veolayların arkasındaki sırları ve sebeplerini,İlahi akla uygun olan özel gayeleri,Mistik sezgi (keşf) elde edilmesi konularını içerir.
TAŞLAR:Çeşitli taş ve madenlerin çeşitleri özellikleri faydaları ve hassaları, Simyevî Kozmik süreçleri,Simyada kullanılan madenleri,Cevherleri birbirine dönüştürme konularını içerir.,
TILSIMLAR: Dillere göre harf tanzim ve farklarını,Kabalada Kullanım çeşitleri ve yerleri,Hizmetli İfrit veya cinlerinin isim mekan istek ve rakamlarını tespit etmek konularını içerir.
DİLLER:Havas dili (Bu dil sadece metafizik boyuttaki ruhsal varlıklar ve cinler tarafından bilinip konuşulur) Cinlerin havas ilimcilerinden korkmasının en büyük sebebi bu dili biliyor olmalarıdır.
Aramca,İbranice,Eski Süryanice ve eski Arapçanın bazı lehçeleri,Eski Mısır yazıları,
Hz. Süleyman’ın kalemleri,Enokyan melek dili alfabesinin içerikleri konularını içerir.
RUKYE İLMİ:Rukyelerin Mübah,Haram ve şirk olanlarının içeriklerini öğrenme,Ruhsal varlıklara olan etki ve tesirlerinin gözlem ve kişiye özel tertiplenmesinin yöntemleri hayvanlar ile insanlarda kullanılan ayet sıralamalarını isim ve cinslere gore formüllere ayırma Ebced ve cifir kullanarak cin türlerine gore yakma hapsetme boğma savaş şifa avdet ve azad ayetlerini hazırlayabilme konularını içerir.
HAVAS UL KUR AN: Mübhematü’l-Kuran lafızları ve gizli mahiyeti, Müteşabihü’l Kuran ayet ve sırlarını inceleme,İlmi Husus ve İlmi Ledün hakikatlerini,Kuran ı kerim sure ve ayetlerindeki saklı sırları ve matematiksel okuma metodları konularını içerir.
HAVAS UL ESMAÜL HÜSNA:Esmaların sırları günleri ve vakitlerini,Ebced hesaplarını,Görevli Meleğinin ismi ve tebasının kimlerden olduğu,zahiri ve batıni yönlerini,Ebcedle kişinin hacet ve sıkıntısına,istek ve arzularına karşılık gelen esmaları tespit edebilme konularını içerir.
İLM ÜL HÜDDAM:Alemi Kebirde varolan ve varolmuş ruhaniyetler,Kutupların sayısı isim ve maklamları,Ulvi kudsiyye ve alemi ervah erenlerinin vasıfları,Boyutların isimleri ve tabi olan ruhaniyetleri,Feleklerin seyirleri ve istikamet zamanları,Seyri Afaki ve Seyri Enfüsü manevi katları ve meleküt bekçilerinin isim ve vasıfları konularını içerir.
REMİL İLMİ:16 satır ve 4 Şeklin sırlarını mana ve anlamlarının detaylı açıklamalarını harflere ve rakamlara çevirebilmenin tekniklerini Söylenen sayıya gore söyleyenin aklındaki niyeti bulabilmenin yöntemleri,Noktaları arapçadaki noktalı harflere kesirlerle birleştirip düşünceleri okuyup söyleyebilmenin usülleri Hatları yani cizgileri arapçadaki noktasız harflerle taksim ederek isimk ve kaybolan eşyenın yerini bulabilme yöntemleri konularını içerir.
İLMİ EBEDAN: Organların uzuvların istemsiz hareketlerinin manaları ve delalet ettiği anlamları çıkarma,Kıyafetname insan vücudunun dış görünüşü uzuvları ve şekillerinden kişi karakterlerini öğrenme,Kulak çınlamasının gün ve gecelere gore delalet ettiği haberleri bilme konularını içerir.
İLMİ FERASET:Yüzdeki çizgiler ile alın çizgilerini okuma,Gözaltı torbalarında ki nokta ve çizgileri anlamlarını çıkarma,Ellerdeki Çizgilerin anlam ve içeriklerini okuma,Yüz ve vücuttaki benlerin iz ve alametlerin (Nişan) delalet ettiği manaları,Keçi ve Koyunun kürek kemiğine bakarak bölgedeki değerli madenleri tespit edebilme,bir yerdeki hayvanlara bakarak o bölgedeki yeraltı sularını bulabilmenin teknikleri konularını içerir.
İLMİ KEŞFÜZ-ZUNÛN: Rüyaların semavi hakikatinin ne olduğu ve sırlarının korunması,Beden ve ruhun uyku veya trans halindeki etki ve tepkiler,Rüyada cinlerin ruhun bilincine etkileri ile kabuslardaki korkunun çeşitleri ve sorumlu olan varlıkları astral aleme dair boyutların sayımı ve varlıksal taksimi konularını içerir.
CİNLER VE RUHSAL VARLIKLAR:Cinlerin isim ve mahiyetleri ile kabile ve mekanları,
Padişahlarının isim ve mahiyetleri makamları ve bağlı bulunduğu meleğin isimleri,Cinlerin etki ve tesiriyle ayet ve tesirlerinin etki gücünün belirlenmesi,cin türüne gore hangi materyallere ve elementlere karşı zayıf oluşu ve bunları nasıl kullanabilmenin yöntemlerini,Sahratun Nar Kavmi suret ve azametleri,Musallat olmuş bedendeki cinin yapışıp saklandığı kuyruk sokumu kemiğinden çıkarabilmenin okuma ve telkinlerin neler olduğu,Narı semum ifriti musallatı nın bedenden hangi maddeleri kullanarak bir noktaya hapsetmek ve kan yoluyla onu boğup bedenden çıkarmanın usül ve tedavi içerikleri Havas dilini kullanarak rem uykusunda cinlerin boyutundan onlarla ilgili gizli bilgileri toplamanın yöntemi söylem ve kelimelerin insan dilinde ne anlama geldiği tablo ve açıklamaları konularını içerir.

Alinti

__________________
Insanın dostuda düşmanıda kendisidir
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 06.08.20, 22:18
ADX ADX isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Gayretli üye
 
Üyelik tarihi: 28.04.20
Bulunduğu yer: Allah'ın ol dediğine kulları dur diyemez....
Mesajlar: 160
Etiketlendiği Mesaj: 6 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart

Bu son yazdiginiz cinler ve ruhsal varliklar basligi ile ilgili bilgi icin hangi kaynagi önerirsiniz. Burada hangi hocamizi takip edebilirim bu konuda bilgilenmek icin.
Turkiyedeki kabileler ve mekanlari hakkinda nasil bilgi alabiliriz.

Alıntı ile Cevapla
  #7  
Alt 25.08.20, 22:04
 
Üyelik tarihi: 19.04.20
Bulunduğu yer: Heryerde
Mesajlar: 288
Etiketlendiği Mesaj: 6 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart

Bizler basitmiş sanıyoruz ama buzdağı gibi.dibe girdikçe sonu gelmez gibi.Allah ilim sahiplerini eksik etmesin

Alıntı ile Cevapla
  #8  
Alt 02.03.23, 17:22
Seher Yıldızı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Vefalı Üye
 
Üyelik tarihi: 09.11.21
Bulunduğu yer: Antalya
Mesajlar: 1,284
Etiketlendiği Mesaj: 35 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart

Emeğinize sağlık Sadi hocam herkesin yapabileceği bir şey değil yıllarca bir âlim in yanında eğitim almak gerekir en azından benim yapabileceğim bir şey değil hele hele netten öğrenmeye kalkmak çok tehlikeli

__________________
Yaralayanda, Yarayı Dağlayanda, İyileştirip, Yaraya Kabuk Bağlayanda, YARADAN'dir İmtihandasin, Ey İnsan SÜKUT ET, ŞÜKÜR ET, SABIR ET...
Alıntı ile Cevapla
  #9  
Alt 25.01.24, 23:08
Acemi
 
Üyelik tarihi: 25.01.24
Bulunduğu yer: İstanbul
Mesajlar: 1
Etiketlendiği Mesaj: 0 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart Havas ilmi tam olarak ne

Havas ilmi tam olarak nedir , günah/şirk diyenler var , tam olarak amacı nedir? Şimdiden teşekkürler

Alıntı ile Cevapla
  #10  
Alt 19.02.24, 19:45
Acemi
 
Üyelik tarihi: 23.02.20
Bulunduğu yer: Adana
Mesajlar: 1
Etiketlendiği Mesaj: 0 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart Havas ilmi nedir

Havas ilmi, nesnelerin gizli özelliklerini tanımayla ilgili olan, bu gizli olan özelliklerden yararlanmayı amaçlayan bir bilgi dalına denir. Dini açıdan bakıldığında havas ilminin uygulanmasında bir sakınca görülmemektedir. Gerçek özelliklerine nüfuz etme söz konusudur.

1. Havas ilmi, Allahu Teâlâ’nın yaratmış olduğu alemlerin maddi ve manevi boyuttaki özelliklerinden faydalanılarak ihtiyacı olan kimselere çözümler sağlayan bilim dallarının genel ismidir. Bu ilim sahibi kimseler, Allah dostu olma şerefine ermiş olan Salih kimselerdir ve manevi keşifler ile bu ilme ulaşırlar

2. Manevi uygulamaların başında gelen havas ilmi, alemin gizli boyutları ile düzenli iletişim kurulmasını sağlar

3. İslam’da havas ilminin yeri, bu gizli sırları keşfetme amacıyla araştırmalar yapmak ve insanlara yardımcı olmak şeklinde değerlendirilmektedir. Ancak, bu ilmin uygulanmasında dikkatli ve bilinçli bir şekilde hareket edilmesi önemlidir.

Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Etiketler
havas ilmi nedir, havas ne demek, havas nedir

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
ledun ilmi ile havas ilmi arasındaki fark asdasdas Sorularınız 12 22.12.23 15:01
Havas ilmi ile Ledun ilmi aynı mıdır? sydney Sorularınız 18 09.03.23 21:57
Havas ilmi - Havas nedir - Havas ilmi nedir ? Gölge Havas Dersleri 21 19.01.20 01:00
Havâss ilmi nedir ve kuralları Kadim Havas ilmi Genel Bilgiler 2 01.08.19 18:44
Havas ilmi ve hz hızır madlen Sizden Gelenler 6 28.07.18 17:53


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 18:32.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
HavasOkulu.Com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147