Kamer Hesaplama ve Vakitler - Havas Okulu
 

Go Back   Havas Okulu > Havas ilmi & Gizli ilimler > Havas Kursu & Havas Dersleri > Havas Dersleri

Acil işlemleriniz için instagram: @HavasOkulu
Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 01.11.17, 18:52
Bilgili Üye
 
Üyelik tarihi: 01.08.16
Bulunduğu yer: Ankara
Mesajlar: 1,183
Etiketlendiği Mesaj: 634 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart Kamer Hesaplama ve Vakitler

Kamer'in oniki burçtan hangisinde kaldığını bilmek istersen: İçinde bulunduğun gün arabi ayın kaçı ise iki (2) ile çarp. Çıkan yeküne beş (5) ilave et. O da üssüdür. Güneşin bulunduğu burçtan başlayarak her bir burca beşer beşer (5) vererek, adet bitinceye kadar devam et. Hangi burçta adet biterse, Kamer o burçtadır.
Örneğin: Ağustos ayının sekizinci günü arabi aylardan Safer ayının yirminci (20) günüdür. Güneş ise beşinci burç olan Aslan burcundadır. Yirmiyi iki ile çarparız. Yekün kırk eder. Buna beş ilave ederiz. Toplam kırkbeş olur. Sonra beşinci burç olan Aslan burcundan başlayarak, sırasıyla her burçta beş adet düşeriz. Bu adet koç burcunda bitti. Buna göre Kamer o gün Koç burcundadır.
Burçlar sırasına göre şu şekildedir:
1. burç Koç, 2. Boğa, 3. İkizler, 4.Yengeç, 5. Aslan, 6. Başak, 7. Terazi, 8. Akrep, 9. Yay, 10. Oğlak, 11. Kova ve 12. burç Balık tır.

KAMER İN HANGİ BURÇTA OLDUĞUNU GÖSTEREN CETVEL
Aşağıda gelecek olan Cetvele göre, Kamer'in hangi burçta olduğunu bilmek için: İşaret parmağını arabi günlerin bulunduğu kısma koy. Baş parmağınıda miladi aylardan hangisinde isen onun üzerine koy. Sonra iki parmağınla cetvel beytinde kesiştiği şekilde parmağını işaret et. Bu beytin içindeki burç, Kamer'in o an içinde bulunduğu burçtur. Allah c.c. muhakkak ki, en iyi bilendir.
Daha açık bir izah yapmak gerekirse; Cetvelin soldan ilk hane sinden yukarıdan aşağıya doğru arabi ayın günlerini gösterir. Aynı haneden soldan sağa doğruda miladi ayları gösterir. O gün miladi ayın ve arabi ayın kaçıncı gününde isen cetvelden bulursun. Her iki sıranında birleştiği yerde yazılı olan burç ismini görürsün. O gün Kamer o burçtadır. Anla! Fehim sahibi ol.
Örneğin; Miladi aylardan Kasım ayı, arabi ayında 25. günü. Cetvelde soldan sağa doğru Kasım ayını buluruz. Yukarıdan aşağıya doğru arabi ayların gününü gösteren 25 i buluruz. Bu iki hanenin birleştiği yere baktığımızda o hanede yazılı olan Sünbüle burcunu görürüz. Demek ki, Kamer o gün Sünbüle burcundadır.
Bahsi konu olan Cetvel in şekli budur:


KAMER İN HANGİ MENZİLDE GECELEDİĞİNİ BİLMEK

Kamer'in hangi menzilde gecelediğini bilmek istersen: Arabi aydan hariç olan gecelere bak. Sonra güneşin doğduğu zamandaki ayın menzilinden hesap ederek başlarsın. Güneşin menzili doğmuş olarak görüldüğü zaman bu güneşin ikinci menzilidir.
Eğer hariç olan ay bitmişse, sen güneşin menzilinden üçüncü menzil ile başla. Elinde bulunan geceleri menziller üzerine yürüt. Hangisinin üzerinde hesap tamamlanmiş ise, Kamer o menzilde gecelemiştir. Anla ve irşad ol.

KAMER İN HANGİ MENZİLDE GECELEDİĞİNİ BİLMEK

Sen bunu yapmak istersen; Güneşin menzillerinden üçüncü menzilden başla. Bu güneşin menzili Kamer'in hilal olduğu bir gecedir. Bu gece her gecede hesaptaki menzil olan ve bedrin menzili bulunan gece nihayet buluncaya kadardır. Bu söz: Eğer güneş menzilin sonunda olursa geçerlidir. Ama Kamer hilalde ise güneşte menzilin başında olursa senin işlediğin gibidir. Güneşin menzillerinden ikinci menzilden itibaren saydıktan sonra, üzerinde durduğun menzil ise Bedir menzilidir. Sen! Bu iki neviyi iyi anla. Bunların her ikiside doğrudur.
Kamerin hangi menzilde olduğunu bilmek istersen: Kamer hangi burçta ise o burcun ihtiva ( içinde bulunan ) ettiği menzilde konaklar. Örneğin: Kamer Hamel burcunda iken, ilk gün ve gecesi Şartayn menzilinde konaklar. İkinci gün ve gecesi Bütayn menzilinde konaklar. Kamer Yay burcunda iken Şüle menzilinde, Kova burcunda iken Suud menzilinde konaklar.

KAMER İN MENZİLLERİ

Kamerin menzilleri yirmisekiz ( 28 ) olup, Kamer bu menzillerin her birinde yirmidört ( 24 ) saat küsür dakika kalır.
Kamerin yirmisekiz ( 28 ) menzili şunlardır :
شَرْطَينْ. بُطَينْ. ثُرَيَّا. دَبَرَانْ. هَقْعَةْ. هَنْعَةْ. زِرَاغْ. نَثْرَهْ. طَرْفَةْ. جَبْهَةْ. حَرَثَانْ. صَرْفَةْ. عَوَّا. سَمَاكْ. غَفِرْ. زَبَانَا. اَكْلِيلْ. قَلْبَ. شُـولَهْ. نُعَايِمْ. بَلْدَهْ. سَعِدِذَابِحْ. سَعِدِبَلِـعْ
سَعِدَالسُّعُودْ. سَعِدَاْلاَخْبِيَّةْ. فَرَحِ. مُقَدَّمْ. فَرَحِ مُؤَخِّرْ. رَشَاŞartayn butayn süreyya deberan hakah henah zira' Nesreh tarfeh cebheh harasan sarfeh avva semak ğafir zebana eklil kalbe şüleh nüayim beldeh seıdi zabih seıdi beli’ seıdis suud seıdil ahbiyyeh ferahı mukaddem ferahı muahhır reşa. Kamerin menzilleri yirmisekiz harften bir harfe mensubtur. Kamerin 28 menzili, harfleri, taksimi, anasırı erbaaya ve oniki (12) burca nisbeti şu şekildedir :
GÜNDÜZ SAATLERİ BİLMEK

Ey Talip! Sen; Saatleri bilmeyi murat ettiğin zaman gölgeni adımlayarak ölç. Sonra elde ettiğin sayıya yedi (7) ilave et. Bu toplamdan zeval harfini düş. Kalan adedi kırkiki (42) ye böl. Bakide kalan geçmiş saatleri gösterir. Bu zevalden önceki zaman için geçerlidir. Sen bunu böylece iyi anla. Eğer zevalden sonra ise hariç olan gündüz saatlerinden bakide kalandır. Bakide kalanda son saattendir. Şunuda iyi bilki, saatlerin miktarı gece ve gündüz onbeş (15) derecedir. Her bir saat altmış (60) dakikadır. Dakikanın miktarıda İhlas suresini bir defa okumak kadardır. Denildiki: Saatin miktarı iki mil kadar yürümektir. Aynı zaman da şöylede denildiki; Bir insanın ikibin (2000) defa nefes alması kadardır. Doğrusunu Allah c.c. daha iyi bilendir.

GÜNDÜZ SAATLERİNİN İSİMLERİ
اَلشُّرُوقُ. اَلرَّدُّ. اَلْمَنُوعُ. اَلتَّرْجِيلُ. اَلْهَاجِرَةُ. اَلزَّوَالُ. اَلظَّهِيرَةُ. اَلْجُنُوحُ. اَلاِْبرَادُ. اَلْعَصْرُ. اَلاَصِيلُ. اَلطِّفْلُ.
Eşşuruk. Elmenu’. Ettercil. Elhacirah. Ezzeval. Ezzahirah. Elcunuh. Elibrad. Elasr. Elasıl. Ettıfl:

GECE SAATLERİNİN İSİMLERİ
اَلشَّفَق. اَلْعُتْمَةُ. اَلْغَسَقُ. اَلسَّدَفَةُ. اَلْجَهْمَةُ. اَلْخَذْوَةُ. اَلزُّلْفَةُ. اَلنَّهْزَةُ. اَلسَّحَرُ. اَلْفَجْرُ. اَلصُّبْحُ. اَلصَّبَاحُ.
Eşşefak. Elutmeh. Elğasak. Essedefeh. Elcehmeh. Elhazveh. Ezzülfeh. Ennehzeh. Essehar. Elfecr. Essubh. Essabah.

GECE VE GÜNDÜZ SAATLERİ CETVELİ

Ey Talip! Sen bilki: Gece ve gündüz amellerinde salih olan bu Cetvel oniki (12) saattir. Günlerin ve gecelerin saatleri yedi gezegene göre ayarlanmıştır. Her saat bir gezegene mensuptur. Örneğin: Pazar gününün ilk saati Şems gezegeni olarak tespit edilmiştir. İkinci saati Zühre, üçüncü saati Utarid, dördüncü saati Kamer, beşinci saati Zühal,altıncı saati müşteri, yedinci saati merih, sekizinci saati şems, dokuzuncu saati zühre, onuncu saati utarid, onbirinci saati kamer ve onikinci saati zühal saatidir. Pazar gecesinin ilk saati Utarid, ikinci saati Kamer, üçüncü saati Zühal, dördüncü saati Müşteri, beşinci saati merih ve altıncı saati şemstir. Cumartesi gününün ilk saati Zühal, ikinci saati Müşteri, üçüncü saati Merih, dördüncü saati Şems, beşinci saati Zühre, altıncı saati Utarid, yedinci saati Kamer, sekizinci saati Zühal, dokuzuncu saati Müşteri, onuncu saati Merih, onbirinci saati Şems ve onikinci saati Zühredir. Cumartesi gecesinin ilk saati Merih, ikinci saati Şems, üçüncü saati Zühre, dördüncü saati Utarid, beşinci saati Kamer, altıncı saati Zühal, yedinci saati Müşteri, sekizinci saati Merih, dokuzuncu saati Şems ve onuncu saati Zühre'dir. Böylece saat oniki (12) ye kadar devam eder. Aşağıdaki Cetvelde şu tertip üzere gösterilmiştir. Saatler Cetveli budur:ŞUMÛSUL ENVÂR VE KUNÛZUL ESRÂR

__________________
Hâşâ zulm etmez hiç, kullarına Hüdâsı. Herkesin çektiği, kendi işinin cezâsı.!
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 01.11.17, 23:07
Daimi Üye
 
Üyelik tarihi: 28.04.15
Bulunduğu yer: Nefes Aldığım Yerde
Mesajlar: 14,980
Etiketlendiği Mesaj: 891 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart

Kur’an’da “Ay (Kamer)” kelimesi, bütün türevleriyle beraber 27 kez geçer.43 “Ay”ın sideral yörünge periyodu 27 gündür; yani yıldızlar esas alınarak hesaplanan “Ay”ın Dünya etrafındaki yörüngesi 27 gündür.44 Dünya’nın Güneş etrafında dönerken aldığı yolla açılan farkı, “Ay” iki-üç gün arası bir sürede kapattığı için “Ay” takviminde aylar 29-30 gün olur. “Ay”la ilgisi açık olan 27 sayısıyla aynı adette “Ay” kelimesinin 27 kez geçmesi ilginç bir ahenk örneğidir. (Daha önce geçen “günler” ifadesinin iki formunun 27’ye 3 şeklinde geçmesiyle de bu husus arasında bir ahenk olması ilginçtir. “Ay” takviminde günler; “Ay”ın 27 günlük süredeki sideral dönüşüyle, buna ilaveten dünyanın aldığı yoldan oluşan farkı 2-3 gün arasında kapatmasının birleşiminden oluşur. “Günler” ifadesi de 27 “eyyam” ve 3 “yevmeyni” formlarının toplamı olarak 30 kez geçer.)

Saat yaklaştı, müminlere sevabın, kâfirlere cezanın vaad edildiği kıyamet vakti günden güne yaklaşmaktadır. Hazırlanmak gerekir. Ve Ay, yarıldı. Peygamber (s.a.v)'in en parlak mucizelerinden olan ayın yarılması mucizesi meydana geldi.

__________________
Sözün kıymetini '' Lal'' olandan,
Ekmeğini kıymetini ''Aç '' olandan,
Aşkın kıymetini ''Hiç'' olandan öğren..

Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 25.04.19, 23:21
 
Üyelik tarihi: 29.03.18
Bulunduğu yer: İstanbul
Mesajlar: 136
Etiketlendiği Mesaj: 6 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart

Ya bu ay me zilleri farklı alime göre farklı olabiliyor mu acaba? Sa'd'ul ahir mesela kabalistik kavram mı bursa geçmemiş? Bir yardım etseniz lütfen.

Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 27.04.21, 18:59
 
Üyelik tarihi: 30.03.21
Bulunduğu yer: Kayseri
Mesajlar: 100
Etiketlendiği Mesaj: 0 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart

Allah razı olsun .Konu cok güzel yeni ögrenmeye başladıgımdan bazı yerleri kavrayamadım .İnşallah iyice ögrenirim.

Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 21.01.22, 19:41
Üye
 
Üyelik tarihi: 16.01.22
Bulunduğu yer: Almanya
Mesajlar: 77
Etiketlendiği Mesaj: 0 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart

Nevrim döndü .ne yaparsan yap mesleğini olsun istersen çöpçü olsun severek yapacaksın.tabiki ilimle ilgilenenler Allah için ilgilenenler İslam düşmanlarıda hep ilgilendiler ilgileniyorlar İslami yok etmek için.Allah razı olsun emeğinin karşılığını hem bu dünya hem ahiretde versin.

Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Etiketler
hesaplama, kamer, vakitler

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Rüyada Kamer Suresini Okumak NGB K Harfi Rüya Tabirleri 0 17.09.23 20:10
Kamer Suresi Açıklamalı Tefsiri Havasokulu Kuran-ı Kerim Tefsiri 2 03.07.18 00:48
Kamer Suresi Sesli Dinle ve Oku Havasokulu Sesli Kur-an 3 12.11.17 21:58
Birinci sema ay saati kamer şerefi makamı şeriat Adalet Burçlar & Astroloji & Yıldızname 3 06.09.17 23:38
Kamer in hangi burçta olduğunu bilmek Devrimci Diğer Havas Konuları 0 05.10.16 02:15


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 12:41.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
HavasOkulu.Com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147