havas ilminin yapılma usulü 17 madde - Havas Okulu
 

Go Back   Havas Okulu > Havas ilmi & Gizli ilimler > Havas Kursu & Havas Dersleri > Havas Dersleri

Acil işlemleriniz için instagram: @HavasOkulu
Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 19.01.17, 13:39
Üye
 
Üyelik tarihi: 18.01.17
Bulunduğu yer: Bilecik
Mesajlar: 56
Etiketlendiği Mesaj: 20 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart havas ilminin yapılma usulü 17 madde

Havas ilmiyle uğraşan arkadaşlar hocalarım benden çok daha iyi bilir ancak nacizane yeni başlayan biri olarak havas ilminin nasıl yapılacağını ve etkisini arttıracak usulunu hadisler ve ayetlerle anlatmak isterim:

1-)kesin karar:Yapacağın bir amelden hiçbir zaman şüphe etmemek. Çünkü şüphe yapılan bir ameli bozar. peygamber efendimiz şöyle buyurmaktadır: Üdullâhe ve entüm mûkinûne bil icâbeh.( Allah’a dua ederken kabül olacağına inanarak dua ediniz).

2-)2. Sabır etmek: ali imran suresinin 200. ayetinde Yâ eyyühellezîne âmenus birû ve sâbirû ve râbitû vette kullâhe lealleküm tüflihûn.'Ey
İman edenler! Sabredin ve sabırlı olma yarışında ileri geçin ve bütün varlığınızla Allah c.c.a bağlanınız. Ve Allah’tan korkunki, kurtuluşa erişesiniz'.

3-)Sır saklamak: Ne yapacağını ne okuduğunu veya üzerinde çalıştığın bir işi hiç kimseye söylememek ve sezdirmemek lazımdır.Peygamber efendimiz bu hususta (İsteînû alâ kadâi havâyiciküm bil kitmân).(Hacetlerinizin husule gelmesi için, sırrınızı saklamakla yardımcı olunuz).Ameli tenha ve kimsenin görmediği bir mahalde yapmak. Hiç kimseyedeş öyle böyle yaptım yahuttaş
unları bunları yaparım deme! Hazreti Ömer r.a. in“Sırrını saklayan kendinden emin olur “ sözü meşhurdur.

Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 19.01.17, 13:53
Üye
 
Üyelik tarihi: 18.01.17
Bulunduğu yer: Bilecik
Mesajlar: 56
Etiketlendiği Mesaj: 20 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart

4-)Müttaki olmak: Manevi yolda yükselmek başarıya ulaşmak takva ile olurki, Cenabu Hak Taha Suresi nin 132. Ayeti Kerimesinde :Vel âkibetü littakvâ.(Güzel akibet takva ile elde edilir). takavayı arrtıran etkenler yanal söylememek. haram yememek.helal yiyip içmek. kul hakkı yememek.gıybet ve başkalarına eziyet etmemek vb...

5-)Acele etmemek:Yapacağın her ameli huzurlu kalp ile yapılmalı,zihnindeki tüm düşüncelerden uzak durulmalı,yapacağın işi severek yapılmalıdır.

6-)Temiz olmak: Devamlı taharet üzere olmalı, bedenin, elbisen ve olduğun yer, hele hele kalbinin temizliğine çok dikkat et.

7-)İcazetli olmak: Bu işi yapan kişinin icazetli (İzinli) olması şarttır.İcazetsiz kişi babasız çocuk gibidir. Genel ismi ile el almak.

8-)Teşhis etmek: Bir kimseye muhabbet, celb, tefrik, taslit, irsali hatif, davet, hastalandırmak, hastayı iyileştirmek veya buna benzer ameller yapmak istediğin zaman o kişinin rengini, suretini, boyunun uzunluğu ve kısalığını yaşlı veya genç olduğunu teş
his (Tanımak) edersin.Şayet bunları bilmiyorsan, o kişinin annesi ismiyle yazarsın. Annesinin isminide bilmiyorsan Havva olarak kabül eder ve yazarsın. Teşhis isim vermekten daha tesirli olup, dahada tesirlisi teşhis ve isimleri beraber kullanmaktır.

Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 19.01.17, 13:59
Üye
 
Üyelik tarihi: 18.01.17
Bulunduğu yer: Bilecik
Mesajlar: 56
Etiketlendiği Mesaj: 20 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart

9-) Riyazatlı olmak:Hayvan eti ve hayvandan çıkan süt, bal, yumurta ayrıca soğan, sarımsak veya bunlara benzer kokusu kötü olan gıdalar yememek, mideninde boş veyahutta gereğinden fazla tıka basa tok olmaması lazımdır.

10-)Himmetli olmak: Yüceşeyleri sefil işler için alet etme! Zira Hak Teala hazretleri Bakara Suresi nin 41. Ayeti Kerimesindeş öyle buyurmuştur:Velâ teşterû bi âyâtî semenen kalîlâ (Benim Ayetlerimi az bir bahaya satmayın). Allah Teala nın Ayetlerini kötü işlerde ve kötü niyetlerde kullanmayınız.

11-)Amel zamanını bilmek: Yapılacak amelin gününü ve saatini iyi tayin edip, gezegenlerin özelliklerine göre yapmak. Ayrıca amel günü menkut (Noktalanmış) gün olmamalıdır. Her Arabi ayın, 3. 5. 13. 16. 21 . 24. ve 25. günleri menkut günlerdir. Hayırlı amellerini bu menkut olan günlerde yapma! Hayırlı ameller Kamerin nurunun ziyade olduğu günlerde,şer ameller ise Kamerin muhaka olduğu (Her Arabi ayın son üç gecesi) günlerde yapılır.

12-)Kıbleye yönelmek: Bir amel yaparken kıbleye doğru yönelerek yazmak. Yazıları aslına göre düzenlemek ve yerine koymak. Yazılan isim veya Ayeti Kerime ise geride olan bir kelimeyi veyahutta harfi öne, önde olan bir kelimeyi veya harfide geriye almamalıdır. Ayrıca yazınında çok güzel olması lazımdır. Yazılan vefk ise vefkin hane sırasına göre rakam veya harfleri yerine koymak, rakamları veya harfleri güzel yazmak ve vefkin hanelerini eşit olarak çizmek lazımdır.

Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 19.01.17, 14:12
Üye
 
Üyelik tarihi: 18.01.17
Bulunduğu yer: Bilecik
Mesajlar: 56
Etiketlendiği Mesaj: 20 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart

13-)Salavatişerife getirmek: Her amelden önce ve sonra Hazreti Muhammed (s.a.v.) e Salavatişerife getirmek. Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa ( s.a.v.) bu konudaş öyle buyurmuşturİki salavat arasında yapılan dua geri çevrilmez).

14-)İstihare: Her amelden önce İstihare yaparsan, yapacağın işte basiretli olursun.İstiharenin yapılışı şöyledir:İki rekat namaz kılarsın. Birinci rekatta Fatiha ile Kafurun suresini, ikinci rekatta Fatiha ile İhlas suresini okuyup, selam verdikten sonra,şu İstihare duasını 3, 5, veya 7 defa okursun. Okunacakİstihare duası budur:

Allâhümme innî estehîrüke bi ilmike ve estakdirüke bi kudretike ve eselüke min fadlikel azîm. En tübeyyene lî âkibeti emrî (fişşey-i el fülani ve yezküru haceti)
Parantez içindeki yazılı ibarede hacet her ne ise içinden geçirirsin.Fein kâne hayran fe eşrahlehü sadrî ve veffiknî li amelihi ve in kâneşerran fasrifhü annî vasrifnî anhü inneke alâ küllişeyin kadîr.

eğer kalbinde huzur bulursan muradına ereceğine başarılı olacağına eğer ki ruhun daralırsa başarılı olamicağına o zaman sakın alemini yapma belki zararlı olabilir.

15-) Ruhanileri hakir işlerde kullanmamak: Ruhanileri hakir ameller için kullanmak istersen, onlara hakaret etmiş ve aşağılamış olursun. Ruhaniler şeriata göre hareket ettiklerinden dolayı şüpheli olan hiçbir ameli yapmazlar. Onları şeriata aykırı olan iş
lerde sakın kullanmaya kalkma! Ayrıca istenen her hacetide Ruhanilere sorma! lütfen ruhanileri gelişi güzel işlerde kullanmayalım. bana soracak olursanız bu ilmi tam manası ile anlamadan öğrenmeden bu işlere hiç girmeyin alim allah sonuçları kötü olabilir.

Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 19.01.17, 14:18
Üye
 
Üyelik tarihi: 18.01.17
Bulunduğu yer: Bilecik
Mesajlar: 56
Etiketlendiği Mesaj: 20 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart

16-)Azimetleri ezberlemek: Ruhaniyetlere okuyacağın Azimetleride çok iyi ezberlemeli ve okurken hiç kekelememelidir. Azimeti kitaptan veya levha üzerinden okumak yeterli değildir. Çünkü kalbin yazı ile iştiğal olup, gerekli olan huşu’ gider. Buda erkanların en gereklisi olan teveccühü ortadan kaldırır.

17-)Amelin yapılışı: Yapacağın bir amelde levha üzerine yazman gerekirse, yazıyı demirden bir mil ile levha üzerine nakşedersin. Kağıt veya deri üzerine ise kamış ile yazarsın. Kamışın ucunu yontacağın zaman üç defa Âhin Âhin Âhin deyip, Talak Suresi nin 3. Ayeti Kerimesi olanşu Ayeti Kerime yi:Ve men yetevekkel alellâhi fe hüve hasbühü innallâhe bâliğu emrihi kad cealallâhü li küllişeyin kadrâ. okursun. Kamışın ucunu kestikten sonra kamışı eline alıp:Kataatü kalemî li ecli ameli kezâ ve kezâ. dersin. keza keza ya gelince keza keza yerina maksatın ne ise onu söylersin.

Not= alt alta sıralamamın sebebi çok uzun olduğunda insanlar sıkılarak dikkatsiz okuyor. bu yolla daha iyi okucaklarına eminim. kaynak olarak ise idris çelebi hocamızın Usulul Bast Fi Sirril Evfak Vel Havas 1 kitabıdır.

Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 19.01.17, 15:31
Acemi
 
Üyelik tarihi: 10.12.16
Bulunduğu yer: Konya
Mesajlar: 26
Etiketlendiği Mesaj: 12 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart

ALLAH razı olsun.

Alıntı ile Cevapla
  #7  
Alt 26.01.17, 01:26
 
Üyelik tarihi: 17.01.17
Bulunduğu yer: istanbul
Mesajlar: 100
Etiketlendiği Mesaj: 12 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart

Allah razı olsun

Alıntı ile Cevapla
  #8  
Alt 11.03.17, 09:58
Daimi Üye
 
Üyelik tarihi: 26.12.16
Bulunduğu yer: İstanbul
Mesajlar: 2,296
Etiketlendiği Mesaj: 64 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart

Allah razı olsun..

Alıntı ile Cevapla
  #9  
Alt 05.04.17, 17:35
Gayretli üye
 
Üyelik tarihi: 05.04.17
Bulunduğu yer: Ankara/Çankaya
Mesajlar: 160
Etiketlendiği Mesaj: 23 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart

icazet kısmını geçin bu sizi sartlandirip bilibc altina boyle islemesi icin yani herkes uğramasın diye uydurulmustur kırıkkale de arif hoca isimli cok derin bir şahıs vardı 18 yıl önce tanismistim olduyse allah rahmet eylesin bunu sordum ya hocam icazet olmadan olurmu ? Evladım allahın ayetini okumak icin bir insandan izinmi alınır bunlar hurafedir bir silah gibi düşün calisan bir silah kimde ise gayette attığını vurur dedi bunu herkes yapmasın diye insanların uydurdugu birsey önemli olan sey uygulama eksik degilse ayin konak ve burclari gunlerin saatleri vs....

Alıntı ile Cevapla
  #10  
Alt 10.04.17, 22:59
 
Üyelik tarihi: 02.04.17
Bulunduğu yer: ankara
Mesajlar: 141
Etiketlendiği Mesaj: 4 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart

Allah'ım razı olsun inşaallah Âmin

Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Etiketler
havas, ilminin, madde, usulu, yapilma

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Havas ile Büyü arasındaki fark HeartLess Havas ilmi Genel Bilgiler 59 06.03.24 21:51
Havas ilminin Kuralları Gölge Havas Dersleri 10 27.12.23 21:34
Havas ilminin Tarihi Gölge Havas Dersleri 19 10.01.23 14:24
Günlerin havvas esrarı ve duaları gunes Havas ilmi Genel Bilgiler 14 06.12.21 22:13
Çakmak gazı bağımlılığı aşk Sağlık 1 01.06.17 09:45


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 00:17.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
HavasOkulu.Com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147