Havas Dersleri

Huruf-u Mukatta Harflerin Gizemi - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Havas Dersleri>Huruf-u Mukatta Harflerin Gizemi
madlen 02:18 04.02.17
Hurufu Mukatta, “Kesik Harfler” demektir. Kuran-ı Kerim’in bazı surelerinin başında bulunan ve ard arda gelen ama ayrı okunan münferit harflerdir. Örneğin, Bakara suresindeki Elif, Lam, Mim gibi... Taha Suresinin başındaki Ta, Ha da Huruf-u mukatta’ya bir örnektir. En uzun Hurufu Mukatta beş harf ile Meryem Suresinin başında bulunur ve Kaf, Hâ, Ya, Ayn, Sad harflerinden oluşur.


Kuran-ı Kerim’de 29 surenin Huruf-u Mukatta ile başladığını da belirterek bu harflerin tefsiri hakkında en yaygın 9 görüşü, en son olarak oryantalist yorumlarını listelemeye geçelim:

1. Hitabet Öğesi Olarak Kullanıldığı Görüşü


Bu görüşü savunan Müfessirler, huruf-u mukattanın o zamanın Arap toplumunda hitabete başlamak için kullanılan bir yöntem olduğunu söylerler. Buna göre konuşmacı, dikkatleri üzerine çekmek için, konuşmasına başlamadan evvel bazı harfleri söyleyerek dinleyicinin ilgisini kazanmaya çalışırdı.


Bu görüş, başta biraz tuhaf gibi görünse de peygamber efendimizin (s.a.v) hurufu Mukatta hakkında hiçbir tefsir yapmaması, bununla ilgili bir hadis olmaması, sahabenin bu konuyu merak etmemesi, dolayısıyla o zaman ve şartlar için hurufu mukattanın çok kullanılan, herkes tarafından bilinen ve kabul edilen, günlük bir hitabet yöntemi olup sorgulamaya gerek olmadığını gösteriyor.

2. Esma’ül Hüsna’yı Temsil Ettiği Görüşü:


Hurufu Mukatta’nın Allah’ın (c.c.) isimlerine göndermede bulunduğunu dile getiren yorumdur. Bu görüşü savunan âlimlere göre örneğin Elif-Lam-Mim’deki, Elif harfi “Allah” ismine, Lam harfi “Latif” ismine ve Mim harfi de “Mecid” İsminin tecellisidir.


Bu görüş haklı gibi görünse de bu konuda hâlâ tamamlayamadığımız bir nokta var. O da Huruf-u Mukatta harflerinden Yasin Suresindeki “ye” harfinin ve Taha Suresindeki “Tı” harfinin Esma’ül Hüsna’daki hiçbir isme karşılık gelmemesidir.

3. Kuran’ın Sihir ya da Büyü olmadığını kanıtladığı görüşü


Bu görüşü dile getiren müfessirlere göre, hurufu Mukatta; Mekkeli Müşriklerin Kuran-ı Kerim’in belagati, icazatı ve insanları tesir altına alma gücü yüzünden ona sihirdir, büyüdür diye itiraf atmasına, Allah tarafından yapılan bir meydan okumadır. Hurufu Mukatta ile Mekkeli Müşriklere Kuran ayetlerinin de onların kullandıkları basit harflerden oluştuğunu yüzlerine vurulmaktadır.


Yani Allah (c.c.) Hurufu Mukatta kullanarak, Mekkeli müşriklere şöyle demiş oluyor: “Sihir deyip duruyorsunuz fakat işte Kur’an-ı Kerim neticede A,B,C gibi sizin de bildiğiniz harflerden oluşmaktadır. O halde, hadi en mahir büyücülerinizi çağırın onlar da elifbayı kullanarak birer sure meydana getirsinler…“


En doğru gibi görünen bu görüşün, illa ki doğruluk payını engelleyen bir şey bulmalıysak, şunu söyleyebiliriz: Hurufu Mukatta ile başlayan bütün sureler Mekke’de inmemiştir. Örneğin Ali İmran suresi Medine’de de inmiştir. Üstelik Ali İmran suresinin peygamber efendimize (s.a.v) gelen Hristiyan Necran Elçileri üzerine inmeye başladığı nakledilir. (Hicretin üçüncü yılı)

4. Ebced, Cifr vb… Hesabıyla Alakalı Olduğu Görüşü


Bu görüş, adı üstünde bu harflerin, bir takım Ebced, Cifr gibi hesaplamalarla gizli bilgileri, ya da önemli tarihleri refere ettiği konusundadır. Bu görüşü savunan müfessirler bulunmasına rağmen, İslam Dünyası hurufu mukattanın Ebced hesaplamalarıya ilgili tatmin edici matematiksel bir sonuca ulaşılamamıştır.


Yine de bu konuda, hurufu Mukatta ile olmasa bile, diğer ayetler ile âlimlerin yaptığı bazı girişimlerden çıkan sonuçlarda şaşırtıcı olabilmektedir. Örneğin, İstanbul’un fethi için Molla Cami, Kuran-ı Kerim’de bir ayette geçen “beldetün tayyibetün” (güzel-hoş-temiz şehir) sözünün ebcedinin 857’ye (m.1453) denk geldiğini söyleyerek İstanbul’un fethinin müjdelediğini dile getirmiştir.


Ebced ve diğer hesaplama yöntemlerinin kendilerinin bile başlı başınca dindeki yeri İslam âlimlerince zaten ihtilaflı bir konuyken, işin gizem yönüne bakan bu görüş de biraz muallâkta kalıyor gibi. Yine de en doğrusunu Allah (c.c.) bilir.

5. Başına geldiği Surenin Bir Özeti Olduğu görüşü:


Bu görüşe göre, Huruf-u Mukatta, başından bulunduğu surenin bir özeti olup, bu özeti ancak, Allah (c.c), Peygamber efendimiz (s.a.v), Cebrail (a.s) ve peygamber efendimizin bildirdiği kişiler anlamaktadır. Fakat bu görüşün temeli İslam âlimlerince zayıf kabul edilmektedir. Zira Kuran-ı Kerim insanların okuması ve anlaması için gönderilmiş bir kılavuzdur. Özet dahi olsa anlaşılmayacak bir şeyin kitapta yer almasına mana verilememektedir. Yine de huruf-u mukattanın birer müteşabih ayet olduğunu ve manalarını Rasihlerin anlayabileceğini (yani bunların sırrını anlayan insanoğulları vardır) anti-teziyle yerini sağlamlaştırabilir.

6. İsmi Azamın Harfleri Olduğu Görüşü:


Bir başka görüşe hurufu mukatta, Allah'ın en büyük ismi, ismi azamın harflerinin dağıtılmış şeklidir. Bilindiği gibi ehli sünnet ekolünde ismi azam, esma'ül hüsna içinde en faziletli fakat gizli bir isimdir. Bu görüşe bir örnek verelim: Elif Lam Ra, Ha-Mim ve Nun hurufundan EL-RRAHMAN ismi çıkmaktadır. (Oradaki Lam harfi okunmaz, R harfi şeddeli olur, bu tür harflere birşey deniyordu ama unuttum, aklıma gelince yazacağım.)


İsmi azam henüz bilinmediğine göre Hurufu Mukatta kombinasyonları kurulurak Allah'ın kaç ismi yazılabilir acaba? Hayırsever bir islam araştırmacısı kağıdı kalemi eline alıp hesaplasa ya. Gerçi hesaplanmıştır ama. Birilerinin bulup çıkarması gerek.

7. Allah'ın zati isimleri ve sıfatlarının olduğu görüşü


Bu görüşe göre harflerden bazıları Allaj'ın zati isim ve sıfatlarının içinde yer aldığı birer cümledir. Örneğin Elif Lam Mim, "En ALLAH ALIM" (Ben Allah'ım, bilirim) ya da Elif Lam Ra, "EN ALLAH ERA" (Ben Allah'ım, görürüm) demektir. Bu yazdıklarım arapça yazılsa daha açıkça görülecek ama latin harfle yazdığımız zaman etkisi pek kalmıyor.

8. Sureler arası ayırma işi gördüğü görüşü


Bazı müfessirlere göre Huruf-u Mukatta, sureleri birbirinden ayırmak için kullanılmıştır. Çünkü Arap Edebiyatında kaside bitiminde şair diğer şiire geçtiğini göstermek için bir sonraki şiirin başına bir kaç edat yazardı. Zayıf bir ihtimal, çünkü eğer öyle olsaydı bütün surelerin önünde hurufu mukatta olmalı değil miydi? Üstelik biri hariç , bütün sureleri ayıran Besmeleler de var.

9. Varlıkların Kısaltmaları Olduğu Görüşü:


Bu görüşe göre, Hurufu Mukatta harfleri Allah'ın ve diğer varlıkların kısaltmalarıdır. Örneğin Elif Allah; Lam Cebrail; Mim, Muhammed (s.a.v) demektir. Bu görüşe göre diğer hurufun ne olduğu baktığım kaynaklarda yazmıyordu. Yalnızca üçü için örnek verilmiş. Dolayısıyla bu da mesnetsiz bir yoruma benziyor.

10. Hurufu Mukatta hakkında Oryantalist Görüşler:


Hurufu Mukatta hakkında oryantalistler de boş durmamış ve kendince yorum yapmayı ihmal etmemişlerdir. Örneğin, bu harflerin peygamber efendimizin (s.a.v) hastalığı sırasında sayıkladığı kelimelerden ibarettir. (Oryantal görüş, Peygamber efendimize vahiy gelmediğini ve onun sara hastası olduğunu düşünür.)

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Anka58 13:20 05.08.18
Hürünü mukatta harfleri ile Kur’an korunmuştur. Allah zikri koruyacağını bildirmiştir. Zikrin korunduğunun inanan yada inanmayanlar tarafından tespiti kabulü için ise akla hitap eden bir şifreleme sistemi getirilmiştir. Bu sistem 7 ve 19 sayıları üzerine kuruludur ve iki ayrı ayette bildirilir. Bakara süresi elif, lam, mim harfleri ile başlar. 286 ayetlik bakara suresindeki elif, lam ve mim harflerini toplarsak, 19 sayısına tam olarak bölünen bir sayı elde ederiz. Bütün sürelerdeki mukatta harfleri için durum aynıdır. 19 kodlaması, 7 kodlaması ile de ayrıca desteklenerek, Allah dışında hiç kimsenin yapamayacağı mucize bir kodlama ile Kur’an korunmuştur.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Celcelutiye 03:11 06.08.18
Bu listede sadece 9 gibi geliyor doğrusunu Allah bilir
Okuyarak değil yaşanarak öğrenilecek bir durum..
Her harfin ruhanileri peygamberleri bazı tecellileri vardır.
Huruf-u mukatta harflerini "kesik harfleri" ebced değerince bir müddet zikredin hepsinin bağlı olduğu sure manası anlamı başkadır neyin ne anlama geldiğini bilip okumak sizde değişik haller zuhur eder

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
bwheel11 00:29 17.02.19
Anka58

Allah razi olsun. Ben de buna benzer dusunuyorum. Allah Mutaffifin suresinde rakamlandirmadan bahsediyor *kitab-un merkum (كتاب مرقوم)*
O yuzden cok da uzak degil huruf-u mukatta da bu rakamlandirmayla alakali olsun ama tabii dogrusunu Allah bilir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
crooyun 14:56 17.02.19
Allah razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Lil bin Ali 21:34 05.06.19
Celcelutiye

9 cu maddeye bende katılıyorum ama elif ALLAH demek deil hz ademdir

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Gariban 07:10 01.07.19
Allah razi olsun istifade ettik insallah. Musadenizle bir katkida bulunayim.el-rahman'ın er-rahman seklinde okunmasinin adı : idğam-ı şemsiyyedir. Muhabbetle

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Heartway 10:47 01.07.19
Baş ağrısına kesik kesik okunulunca iyi geliyor migren dindirici ben sık sık yapiyorum ..kaffff diye uzatınca rahatlık, elif,lam ,min deyince esenlik ,ta sin ,ha mim deyince huzuru buluyorum..

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Lil bin Ali 20:36 01.07.19
Heartway Nickli Üyeden Alıntı:
Baş ağrısına kesik kesik okunulunca iyi geliyor migren dindirici ben sık sık yapiyorum ..kaffff diye uzatınca rahatlık, elif,lam ,min deyince esenlik ,ta sin ,ha mim deyince huzuru buluyorum..
nun deyince ne hissediyorsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi