Havas ilmi Genel Bilgiler

Daire ile korunma - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Havas ilmi Genel Bilgiler>Daire ile korunma
sosyopat 12:47 06.12.20
İlmi havvasla iştigal edenlerin bilmesi lazımdır ki: bu ilim insanın ruhuna mutaallık bir ilimdir, bu yüzden talip olan kişi ne zaman riyazetli oruç tutup halvete girse ister istihdam ister istihdar ister tencim için olsun hâsılı halvete ne için girerse girsin şerli cinler ifritler ve maridler hemen talibe düşman olup türlü türlü oyunlar yaparak türlü türlü korkunç suretler göstererek korkutmaya ve yaptığı ameli ifsat etmeye çalışırlar, çoğu zaman dahi talibe zarar vermek isterler.(buna misal budur ki: namayı kılmazıp terkeden kimsenin işleri yolunda giderken pişman olup namaza niyaza başlasa hemen işleri ters gitmeye başlar sağdan soldan durduk yere başına türlü türlü işler gelir, imdi bunun sebebi budur ki: namazla iştigal etmez iken çevresinde ve gece gündüz kendisi ile beraber olan şerli şeytanlar ve cinler hep keyif içinde o beynamaz kişi ile kol kola gezerler onunla yerler onunla içerler, hatta hanımı ile cima ederken dahi eğer euzu besmele çekmese neuzübillah orda dahi o kişi ile beraberdirler, ne zaman ki bu kişi

namaza niyet etse hatta namazı kılsa bu şerli cinler ve şeytanlar o kişiye eğer o kişiye yapamasalar çoluk çocuğuna zarar vermeye yeltenirler, hatta bu kimse zanneder ki ben namaza başladım da bundan dolayı başıma böyle şeyler geliyor zanneder. Bunun için böyle kimseler rahmeti ilahiye ye mazhar olmak için evvela temiz kalp ile tevbe-i nasuh etmelidir ve namazını niyazını asla bir daha terk etmemelidir ki o şeytanlar bu kimseden elini çeksinler. Normal insanların durumu böyle iken Müslüman olup hele de tasavvuf ehli olan dervişler Cenabu rabbül âlemin hazretlerine daha da yakın olmayı arzu edip halvete girmek istediklerinde kinlerinden ve kibirlerinden ne yapacaklarını şaşırırlar ve talibe her ne vakit fırsat bulsalar filhal hücum edip korkutup öldürmek veya çok büyük işkenceler etmek isterler ki: O derviş C.hakka yaklaşmasın rabbül âleminin nuru ilahisinin tecellisine mazhar olmasın, diye çok büyük çaba sarf ederler. Bu yüzden taliplerin tam manası ile korunması için Havvas ilminin üstatlarının da uyguladığı korunma dairesi denilen daireyi çizmeyi lüzumlu gördüm. Halvete girip bu daireyi çiz, o halvet yerde ne zaman aksam davet veya bunlara benzer şeyler okuyacak olsan daima amelini bu daire içinde yap. Allâhü Teâlâ’nın izni keremi ile cinler şeytanlar ve maridler veya bunlara benzer şerli varlıklar seni korkutamazlar, korkunç suretler dahi gösteremezler, o daire içerisinde olduğun müddetçe sana zarar veremezler, ihtiyaç halinde daireden çıkıp ihtiyaç giderdikten sonra yine hemen dairenin içerisine girmelisin, uykun geldiğinde yine bu dairede uyumalısın.

Dairenin çizimi: En güzeli ketenden beyaz ve büyükçe bir bez alıp zağferan ve gül suyu ile beze çizip istiğmal etmektir. Evvela en küçük olan daireden başlayacaksın, 1.ci daireyi çizip sonra ayeti kerimeyi üzerine yazacaksın, sonra 2.ci dairenin çizgisini çekip sonra ayeti kerimesini daire şeklinde yaz, bu şekil üzere bütün daireleri tamamlayıp seccadeni dairenin ortasına serip ameline başla. Okuma esnasında ve amelin henüz bitmemişken daireden asla dışarı çıkma, dairenin dışında her ne görürsen gör ne kadar korkunç veya ne kadar güzel olursa olsun asla itibar edip dairenin dışına çıkma yoksa helak olmana sebep olur.

Dairenin şekli budur:

Birinci dairenin (en küçük olan dairenin) üstüne yazılacak olan ayeti kerime:

إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين

Okunuşu: İnne rabbekümüllâhüllezi halekas semâvati vel erda fi sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehar yatlübühu hasisen veş şemse vel kamera ven nücume müsehharâtin bi emrih elâ lehül halku vel emr tebârakellahü rabbül âlemin

Ayeti kerimeleri yazarken hem de sayı gözetmeksizin okumaya devam etmelisin.

İkinci dairenin üstüne yazılacak olan ayeti kerime:
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم

Okunuşu Lekad ca-eküm rasülün min enfüsiküm aziz aleyhima anittüm harisün aleyküm bil mü'minine raufurrahim feintevellev fekul hasbiyallahü la ilahe illa hü aleyhi tevekkeltü vehüve rabbül arşil azim.

Üçüncü dairenin üstüne yazılacak olan ayeti kerime:

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم

Okunuşu: Lev enzelna hazelkur'ane 'ala cebelin lera eytehü haşi'an mutesaddian min haşyetillah ve tilkel emsalü nadribuha linnasi le allehüm yetefekkerun Huvallahullezi la ilahe illa hü alimulgaybi veşşehadeti huverrahmanurrahim Huvallahullezi la ilahe illa hü elmelikül kuddusüsselamül mü'minül müheyminül azizül cebbarul mütekebbir sübhanallahi amma yüşrikün Hüvallahül halikul – bariül musavviru lehül esma ulhüsna yüsebbihu lehü ma fissemavati vel'ard Ve hüvel azizülhakim

Dördüncü dairenin üstüne yazılacak olan ayeti kerimeler:

رحمة من ربك إنه هو السميع العليم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون

Okunuşu: Rahmeten mirrabbik innehü hüvessemi-ul alim, Kütibe aleyküm iza hadara ehadekümül mevtü interake hayra elvasiyyetü lilvalideyni vel-akrabiyne bil ma'rufi hakkan alel müttakiyn. Kul euzü birabbil felak min şerri ma halak vemin şerri ğasikin iza vekab vemin şerrinneffasati fil ukad vemin şerri hasidin iza hased. Kul euzü birabbinnas melikinnas ilahinnas min şerril vesvasil hannas ellezi yüvesvisü fi sudurinnas minel cinneti vennas. Vecealna min beyni eydiyhim sedden vemin halfihim sedden feağşeynahüm fehüm la yubsirun.

Beşinci dairenin üstüne:
وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين

Okunuşu: Ve evhayna ila musa en elki asak, feiza hiye telkafu ma ye'fikün feveka-al hakku ve betale ma kanu ya'melun, fegulibu hünalike venkalebu sagirin ve ülkiyessaharatu sacidiyn, kalu amenna birabbil alemiyn rabbi musa ve harun. felemma elkav kale musa ma ci'tüm bihis sıhr innellahe seyübtılüh innellahe la yuslihu amelel müfsidin ve yühıkkullahül hakka bi kelimatihi ve lev kerihel mücrimun fema amene li musa illa zürriyyetüm min kavmihi ala havfim min fir'avne ve meleihim eyyeftinehüm ve inne fir'avne lealin fil ard ve innehu le minel müsrifin ve kale musa ya kavmi in küntüm amentüm billahi fealeyhi tevekkelu in küntüm müslimin fekalu alellahi tevekkelna rabbena la tec'alna fitnetel lil kavmiz zalimin veneccina birahmetike minel kavmil kâfirin.

Altıncı dairenin üstüne:

وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم

Okunuşu: Ve ilahüküm ilahün vahid la ilahe illa hüverrahmanurrahim inne fi halkissemavati vel-ardi vahtilafilleyli vennehari velfülkilleti tecri filbahri bima yenfe-unnas vema enzelallahu minessema-i min ma-en fe-ahya bihil ardu ba'de mevtiha vebesse fiyha min külli dabbeh, vetasrifirriyahi vessahabil musahhari beynessema-i vel-ardi le-ayatillikavmiy ya'kilun. Allahü la ilahe illa hüvel hayyul kayyum la te'huzühü sinetün vela nevm lehü ma fissemavati vema fil-ard men zellezi yeşfeu indehü illa biiznih ya'lemu ma beyne eydihim vema halfehüm vela yuhitune bişey-in min ilmihi illa bima şa-e vesi-a kürsiyyühüssemavati vel-ard vela ye-üdühü hifzuhüma vehüvel aliyyül azim.

Yedinci dairenin üstüne:

آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين

Okunuşu: Amener rasulü bi ma ünzile ileyhi mir rabbihi vel mü'minun küllün amene billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusülih la nüferriku beyne ehadim mir rusülih ve kalu semi'na ve eta'na gufraneke rabbena ve ileykel masir La yükellifüllahü nefsen illa vüs-aha leha ma kesebet ve aleyha mektesebet rabbena la tüahizna innesina ev ahta'na rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hameltehü alellezine min kablina rabbena vela tühammilna mala12
takate lena bih va'fü anna vağfir lena verhamna ente mevlane fensurna alel kavmil kâfirin

Havvas ilmi âlimleri derler ki: bu ilmin en önemli şartı temizlik ondan sonrada aded dir, okunan esma veya davet veya kasem kaç defa okunacaksa mutlaka adedi kadar okunmalıdır, yani ne eksik nede fazla okunmamalı bilakis tam sayısınca okunmalıdır.

Halvete giren kimse şu 4 şeyden kaçınmalıdır: çok konuşmaktan, çok uyumaktan, çok yemekten, küçük çocuklarla veya kadınlarla oturup kalkmadan ve onlarla ilgilenmekten uzak durmalıdır, okuma vakitlerinin dışında elinden geldiği kadar hiç konuşmamalıdır zira ki bu vakitlerde bazı sırlar keşfolunur, eğer halvette dünya kelamı çok konuşulsa amel batıl olur.

Halvete girmek isteyen kişi halvet odasına girerken bunu okumalıdır: رب ادخلنى مدخل صدق واخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا Rabbi edhilni müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin vec-alli min ledünke sultanen nasira, içeriye girdikten sonra ise bunu okumalıdır: بسم الله وبالله والحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله اللهم اغفرلى وافتح لى ابواب رحمتك Bismillah vebillah velhamdülillah vessalatu vesselamu ala rasulillah allahümmagfir li veftah li ebvabe rahmetike, sonra 2 rekât namaz kılıp evvel rekatte fatihadan sonra bunu oku: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما Vemen yağmel süen ev yazlim nefsehü sümme yastagfirillahe yecidillahe gafurarrahime, ikinci rekatte fatihadan sonra bunu oku: ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير Rabbena aleyke tevekkelna ve ileyke enebna ve ileykel masir, bundan sonra her ne okuyacaksan esma-ül hüsna veya davet veya kasem onu okumaya başlarsın, okurken harfler tam olarak okunmalıdır, mesela الظاهر ezzahir ismi şerifindeki zı harfi ز gibi okunsa davete icabet olunmaz, çok dikkat etmelidir, yani okunanları hemen bitsin diye hızlı hızlı okumamalıdır, bilakis biraz yavaş ve tane tane okumalıdır, okuma anında çok sesli okumamalı bilakis en fazla kendisi duyacak kadar okumalıdır.Kaynak: WEB

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havasokulu 13:36 06.12.20
Konu Kapatılmıştır Up