Hamr Nedir ? - Havas Okulu
 

Go Back   Havas Okulu > islam & Tasavvuf > islam & islami Konular

Acil işlemleriniz için instagram: @HavasOkulu
Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 14.03.18, 09:18
Daimi Üye
 
Üyelik tarihi: 06.10.17
Bulunduğu yer: Türkiye
Mesajlar: 893
Etiketlendiği Mesaj: 207 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Lightbulb Hamr Nedir ?

Hamr Nedir?


Kur'an ve hadiste içki ve uyuşturucularla alakalı yasak dile getirilirken, münhasıran belli bir maddeye has olan bir kelime değil, daha ziyade belli bir duruma sebebiyet veren bir madde kullanılmıştır. Yani yasak münhasıran muayyen bir madde için gelmiş olmamakta, muayyen bir durumu hasıl eden bütün maddeler için gelmiş olmaktadır. Böylece nazar-ı dikkate arzedilen bu durum "Aklın örtülmesi"dir. Yasak da "Aklın örtülmesi"ne sebep olan her bir madde içindir. Bu, alkollü maddeler olmuş, afyon veya eroin gibi maddeler olmuş, bugün ilaç şeklinde alınan, yarın bir başka şekilde alınacak olan maddeler olmuş farketmez.

İşte bu maksadla Kur'ân-ı Kerîm ve hadis-i şeriflerin kullandığı kelime hamr kelimesidir. Kelime lügat açısından "Birşeyi örtmek" mânasına gelen bir kökten gelir. Öyle ki, Arapçada, şâhitlikten kaçarak gördüğünü gizlemek, utanmak, örtmek, örtünmek, örtü, kapak gibi pekçok kelime bu kökten türetilir.

Bizzat Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) Kur'an'da gelen hamr kelimesinin, zamanla yanlış istikametlere çekilmemesi için şahsen açıklamada bulunma ihtiyacını duymuş ve "Külli müskirun hamrun" yani her sarhoşluk veren şey "hamr"dır demiştir.

Bu noktayı bilhassa şunun için vurgulamak isteriz: Cemiyetimizde zaman zaman dini açıdan hiçbir tutar tarafı olmayan bazı laflara rastlarız. Sıkca duyduğumuz bu laflardan birine göre: "Kur'an şarabı haram etmiştir; rakıyı, birayı haram etmemiştir." Bir diğer lafa göre, "şarap içmek rakı içmekten daha büyük bir suç, bir günahtır. Çünkü Kur'an'da şarap ismen gelmiştir, rakı zikredilmemiştir" vs.

Bektâşivâri söylenen bu sözlerin ne kadar saçma olduğu îzah gerektirmeyecek kadar açıktır. Kur'an'da kullanılmış olan hamr kelimesi ve bu kelime ile alakalı olarak bizzat Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) tarafından ifade edilen mükerrer açıklamalar bu hususta ufak bir tereddüd bırakmamaktadır. Âlimler de meseleyi böyle tesbit etmişlerdir.İçki Dışındaki Uyuşturucular Meselesi:


Yukarıda temas edildiği üzere, Kur'an içkiyi yasaklarken sadece "hamr" kelimesini kullanır. Bu, aklı örten her şeyi içine almakla beraber, öncelikle alkolü ve hususan Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) devri Araplarında isti'mâli çok yaygın olan şarabı kasteder. Bu durumdan hareketle diğer içki ve uyuşturucuların bu yasağa girmediğini söylemek mümkün değildir. Zîra hamr kelimesinin "aklı örten" yani "sarhoşluk veren" herşey mânasına gelme gerçeği bir yana, şöyle bir mukayese de bu düşüncenin tutarsızlığını ifadeye kâfidir. İslâm'ın, aklî ve ilmî açıdan bakıldığı zaman afyon, eroin gibi pek çok uyuşturcu maddeler arasında zararlı olma yönünden daha az zararlı olduğu kabul edilebilecek alkollü içkileri böylesine ciddiyetle ve şiddetle yasaklarken, bundan çok daha zararlı olanlarına müsamaha etmesi beklenemez. Kur'an ve hadiste uyuşturculara sarahaten yer verilmemesi, Hz. Peygamber devrinde Araplar arasında uyuşturcu madde isti'mâlinin yaygın olmayışındandır. Esasen metod olarak da bir sınıfa giren zararlılardan en hafifinin medarı bahs edilmesi, daha beterlerinin zikrini gerektirmez. Kur'ân'da şayet sadece uyuşturucular yasaklanmış olsaydı alkollüler de buraya dahil mi diye düşünülebilir, tereddüd edilebilir ve bu husus normal karşılanırdı.

Nitekim, bu metoda uygun olarak Kur'ân-ı Kerîm zinâyı yasaklayan âyetinde "velâ takrabu'z -zinâ" yani "zinâya yaklaşmayın" der. Buradaki yaklaşma yasağını, âlimler esas çirkin fiile müncer olacak, ona götürecek sebeplere yer vermeme, onları da yasaklama mânasında anlarlar. Şu halde zinâya düşmemek için öncelikle zinâya götüren, ona gidişi kolaylaştırıp teşvik eden sebeplerden kaçınmak gerekmektedir. İffetin korunması, gözün, elin ve dilin zinâya götürecek kullanışlardan korunması gibi.

Uyuşturucular mevzuunda da durum böyledir. Dinimiz aklen en hafifi görülen ve aslında hepsine gidişin ilk basamağı olan alkollü içkiler konusunda büyük bir tahşidatta bulunarak zararı daha beter olan diğerlerini de toptan yasaklamış, haram kılmıştır.

Nitekim Kitâbu'l-Fıkh alâ Mezâhibu'l-Erba'a'da kaydedildiği üzere İslâm âlimleri, afyon, eroin gibi uyuşturucuların bedene, akla, dine, ahlaka ve mizaca verdiği zararları açısından "içkiden çok daha beter" olduğunu ittifakla belirtmiş, bazıları bunlardan hasıl olan zararların 120'yi bulduğunu göstermiştir. Mısır müftülüğü, bütün bunlara dayanarak yakın zamanda verdiği bir fetvada meseleyi açık şekilde ortaya koyarak afyon gibi uyuşturucuların aynen hamr gibi haram olduğunu belirtmiştir.


Azı da Çoğu da Bir: Uyuşturucular mevzuunda İslâm'ın orijinal bir yönü, yasak emrinde, müessiriyeti temin için koyduğu "çoğu haram olan şeyin azı da
haramdır" prensibidir. Başta Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) olmak üzere, Ashab, Tâbiîn ve bütün diğer İslâm âlimleri ittifakla, çok miktarda alınınca sarhoş edici bir şeyin, sarhoş etmesi asla söz konusu olmayacak çok az miktarının da kesinlikle haram olduğunu belirtmişlerdir. Sözgelimi bir hadiste: "Bir fark'ı (ki 7,5 kiloya yakın bir ölçektir) içildiği takdirde sarhoş eden bir içkinin bir avucu dahi haramdır" denmektedir.

Dinimize göre, haramdır diye alkollü içkilerden kaçacaksak bunun tek bir damlasından dahi kaçacağız. Bir damlalık bir miktar bile yiyecek ve içeceklerimize karıştığı takdirde onu pisletmektedir, yiyilip içilmesine mani olmaktadır. Hz. Peygamber'e "Sarhoş eden şeyin haram olduğunda şüphemiz yok, ancak yemeklerin üzerine bir iki yudum olsun alabilelim" diyerek müsaade isteyenler olmuştur. Fakat Hz. Peygamber'in tavrı kesindir: "Sarhoş eden bir şeyin azı da çoğu da haramdır."

Şu halde, "İslam akıl mantık dinidir, sarhoş etmeyecek miktarda içtiğimiz az bir miktar haram değildir, dinimiz yasağı, başkasına zarar verildiği için koymuştur, azında ise ne sarhoşluk ne de başkasına zarar var" gibi kulağımıza gelen sözler tamamen batıldır. Hatta alkol yüzdesi azdır diye içkiden sayılmaması gerektiğine dair bira hakkında yapılan propaganda da tamamen boştur. İslam açısından da haramdır. Kaldı ki o da, aynen diğerleri gibi sarhoş edicidir. Nitekim bir gazetede okduğumuz son bir haberin başlığı "iki şişe bira içti, en yakın arkadaşını delik deşik etti" şeklinde idi.

Dinimiz, çoğu sarhoş eden şeyin damlasını dahi kullanmama yasağını koyarken, bütün kötülüklerin küçükten, azdan, mühimsenmeyen miktarlardan başlamasındaki beşerî zaafı gözönüne almış olmalıdır.
[115]

İçkinin Hammaddesi Meselesi: Cemiyetimizde kulağımıza gelen bektâşivâri laflardan biri de sadece üzümden yapılan içkinin haram olduğuna dairdir. Buna göre, Kur'an üzümden yapılan şarabı haram ediyormuş, sözgelimi, bira arpa suyu imiş, binaenaleyh onun haram olmaması lazımmış. Hem dindarlığı hem de çok bilmişliği elden bırakmak istemeyen bir laf ebeliği ve bir demagoji.

Hamr kelimesiyle alakalı olarak yukarda kaydettiğimiz açıklama bu sözün hiçbir gerçeği ifade etmediğini göstermeye yeterli olmakla birlikte, bizzat Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'den kaydedeceğimiz bir hadis bu iddianın batıllığını daha da açık hale getirecektir: "Bilesiniz, üzümden hamr yapılır, hurmadan hamr yapılır, baldan hamr yapılır, buğdaydan hamr yapılır, arpadan hamr yapılır; ben sizi sarhoş eden herşeyden yasaklıyorum." Başka rivayetlerde mısır ve pirinçten de hamr yapıldığı ve hepsinin haram olduğu belirtilir.

Burada Hz. Peygamber, kendi devrinde Arapların ve komşu kavimlerin şarap yapmada kullandıkları hammaddeleri saymaktadır. Bunlar dışındaki maddelerden yapılacak hamr'ın haram olmayacağını söylememektedir. Öyle ise günün birinde petrolden sarhoş edici içki yapılacak olsa bunun da haram sayılacağı açıktır.

Bizzat Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in bir sözü, zamanımızda sıkça kulağımıza gelen bir başka mugalatayı cevaplandırmaktadır: "Ümmetim, hamr'a başka bir ad takarak onu içecektir." Bu hadis: "Kur' an'da şarap haram edilmiştir, bira değil" diyenlere cevaptır.

Alıntı
__________________
Allah Var !
Allah Yar!
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 14.03.18, 10:34
Vefalı Üye
 
Üyelik tarihi: 18.05.16
Mesajlar: 1,294
Etiketlendiği Mesaj: 247 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart

birçok psikotik yada anti depresanlar mantığı uyuşturucu gibi işler.insanların beyinlerindeki o merkezi uyuşturarak işlevsiz hale getirilip düşünsel bedensel takıntı ve tiklere engel olunur.kişinin psikoterapili yada terapisiz.takıntı yada bunaltılarından kurtulması beklenir.ayrıca tıbbı olarak uyuşturup beynin metafiziksel durumlardan yada elektriksel sapmasından bir müddet uzak tutulmaya çalışılır. bu da vücudun ilaca biyolojik olarak alışıp artık tepki vermemesi ile sonlanır ya doz arttırılır.yada başka ilaca geçilir.çoğu psikotik yada antidepresanlar bünyede lap diye kesilmez. cünkü bünye bağımlılığa çabuk alışır.birden kesilmesi ile kişi uyuşturucu yoksunluğu belirtileri gösterir.tabi kişiden kişiye değişir bu.

---------- Post added 14.03.18 at 10:35 ----------

şimdi bu durumda bu ilaçları nereye koymalıyız?
__________________
Önüne çıkan yanlışa ne kadar çabuk hayır dersen hayat karşına o kadar çabuk doğru çıkarır.
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 14.03.18, 10:48
Daimi Üye
 
Üyelik tarihi: 06.10.17
Bulunduğu yer: Türkiye
Mesajlar: 893
Etiketlendiği Mesaj: 207 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart

Alıntı:
sevingül Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
birçok psikotik yada anti depresanlar mantığı uyuşturucu gibi işler.insanların beyinlerindeki o merkezi uyuşturarak işlevsiz hale getirilip düşünsel bedensel takıntı ve tiklere engel olunur.kişinin psikoterapili yada terapisiz.takıntı yada bunaltılarından kurtulması beklenir.ayrıca tıbbı olarak uyuşturup beynin metafiziksel durumlardan yada elektriksel sapmasından bir müddet uzak tutulmaya çalışılır. bu da vücudun ilaca biyolojik olarak alışıp artık tepki vermemesi ile sonlanır ya doz arttırılır.yada başka ilaca geçilir.çoğu psikotik yada antidepresanlar bünyede lap diye kesilmez. cünkü bünye bağımlılığa çabuk alışır.birden kesilmesi ile kişi uyuşturucu yoksunluğu belirtileri gösterir.tabi kişiden kişiye değişir bu.

---------- Post added 14.03.18 at 10:35 ----------

şimdi bu durumda bu ilaçları nereye koymalıyız?
Kullanılan madde aklı örtüyorsa yani sarhoşluk veriyorsa uygun değildir
__________________
Allah Var !
Allah Yar!
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 14.03.18, 12:22
Vefalı Üye
 
Üyelik tarihi: 18.05.16
Mesajlar: 1,294
Etiketlendiği Mesaj: 247 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart

Alıntı:
Astra Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Kullanılan madde aklı örtüyorsa yani sarhoşluk veriyorsa uygun değildir
Sarhoş gibi de yapabilir de amaç keyfi eğlenmek günah işlemek icin değilse.genelde uyusturan ilaçlar.donukluk durgunluk yada gece uyumsuzluğuna karşı kullanilirsa.
__________________
Önüne çıkan yanlışa ne kadar çabuk hayır dersen hayat karşına o kadar çabuk doğru çıkarır.
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 14.03.18, 12:39
Daimi Üye
 
Üyelik tarihi: 06.10.17
Bulunduğu yer: Türkiye
Mesajlar: 893
Etiketlendiği Mesaj: 207 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart

Alıntı:
sevingül Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Sarhoş gibi de yapabilir de amaç keyfi eğlenmek günah işlemek icin değilse.genelde uyusturan ilaçlar.donukluk durgunluk yada gece uyumsuzluğuna karşı kullanilirsa.
Uyuşturuyorsa olmuyor Konuyu dikkatli okursan canım gerekli açıklamayı anlayabilirsin @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] cüm
__________________
Allah Var !
Allah Yar!
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 14.03.18, 13:37
Daimi Üye
 
Üyelik tarihi: 28.04.15
Bulunduğu yer: Nefes Aldığım Yerde
Mesajlar: 15,028
Etiketlendiği Mesaj: 884 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart

Sayın @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...], konu paylaşımınız için teşekkür ederiz. Değerli paylaşımlarınızın devamını bekliyoruz.
__________________
Sözün kıymetini '' Lal'' olandan,
Ekmeğini kıymetini ''Aç '' olandan,
Aşkın kıymetini ''Hiç'' olandan öğren..

Alıntı ile Cevapla
  #7  
Alt 14.03.18, 15:20
Daimi Üye
 
Üyelik tarihi: 11.10.17
Bulunduğu yer: kayseri
Mesajlar: 634
Etiketlendiği Mesaj: 17 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart

teşekkür ederim allah razı olsun.
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Etiketler
hamr, nedir

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Riyazet nedir? Halvet nedir? Riyazet ve Halvet neden yapılır? La Tahzen12 Tasavvuf & Tarikatler 0 21.08.22 15:10
Aşkın hakikati nedir, aşk nedir? Torlak Tasavvuf Sohbetleri 1 07.10.21 16:17
Füzuli - Benden Bu Kaçış Hali Nedir? Modern Sofi Güzel Sözler & aŞka Dair 0 09.10.20 00:40
Yogizm Nedir.... Celil Parapsikoloji & Spiritüalizm 0 29.12.19 01:41
Önemli ve Pratik bilgiler Adalet Pratik Bilgiler 4 26.01.17 21:37


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 21:40.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
HavasOkulu.Com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147