Meditasyon ve Yoga

5 Element Metodu - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Meditasyon ve Yoga>5 Element Metodu
Tuana 19:15 20.05.20


Advayta Yoga Metodunda Her Yoga Uygulamasına Uyarlanabilen 5 Element Yaklaşımı


Asana-Toprak (earth)

Vinyasa– Su (water)

Bandha– Ateş (fire)

Pranayama-Hava (air)

Drişti ve Gevşek Merkez– Eter (ether/spirit)Krishnamaçarya ekolünde Hatha Yoga’nın (bütün fiziksel yoga çalışmalarının) eğitim metoduna uyarlanabilen Advayta yoga anlayışıyla beş element metodu;

Bu 5 araştırma her poz için her zaman geçerlidir;

TOPRAK (Asana: ‘Poz, duruş‘ anlamında. Zihin bedenin bütünlüğünü ve mükemmelliğini deneyimler)
Hislerinizi takip ederek pozları kendi bedeninize uyumlayın ve poz içinde rahat ve destekli hissedin. Ştiram Sukham Asanam.

2. SU (Vinyasa: Vi ‘özel biçimde’ Nyasa ‘yerleştirmek’ demek. Nefes bütünlüğü ile akmak)

Nefes, hareketi desteklesin. Pozlara yavaşça girip çıkarken nefesle hareketi uyumlayın. Eeğer nefesiniz hızlı ve kısa ise bir harekerin bir kaç nefes sürmesine izin verin. Nefes ve hareket tam senkronize olmayabilirler, ancak nefes hareketin başlaması için bir tetik olsun.

3. ATEŞ (Bandha: Bir araya getirmek demek. Dönüşümün ateşi ve yoganın kalbidir.)

Gevşek merkezi davet etmeye devam ederek kök salma, uzama ve genişlemenin içsel dinamiklerini sürdürün.

4. HAVA (Pranayama: Prana, nefes/yaşam enerjisi demek. Ayam, uzatmak/ortaya çıkarmak demek.

Nefesi tutup tutmadığınızı, itip çekmediğinizi fark edin. Bu huylarınızı fark ederek nefesin özgür olmasına davet sunun.

5. ETER (Drişti, Gevşek Merkez: Odaklı bakış demek. Bir şey peşinde koşmadan var olanı olduğu gibi algılamaya yöneliktir. Eter elementi içinden diğer elementler çıkar ve yine oraya dönerler.

Aynı zamanda pozun içine yerleşerek gözleri tek noktaya odaklayın. Bedendeki değişen hisleri, herhangi bir şeyi değiştirmeye çalışmadan algılayın.Asana– Toprak

toprak

Asana ‘oturuş‘ demek. Asana aynı zamanda bir farkındalık halidir. Zihin, bedenin bütünlüğünü ve mükemmelliğini deneyimler.

Yoga pratiğinin sonunda beden rahat ve destekli olur dolayısıyla artık kopuk parçalar olarak deneyimlemeyiz ve an be an değişen hisler içinde beden bütünlüğünü algılarız. Artık bedendeki yukarı/aşağı, iç/dış, arka/ön, ben/öteki ikilemlerin ötesinde tecrübe yaşanır. Bu sihirli bir hal değildir hatta tanıdıktır. Bunu tanıdıkça tecrübe derinleşir.

”Bedenindeki değişen duyumları hissederek pozu bedenine göre ayarla.”Vinyasa – SU

su

Vi özel biçimde ve Nyasa yerleştirmek demek.

Vinyasanın dört ana tanımı var: 1)beden hareketini nefesle birleştirmek, 2)pozlar arasında nefesle bağlantılı biçimde geçiş yapmak, 3)farkındalığın adımları içerisinde akmak-parçadan bütüne. 4)bir yoga tarzı.

Nefes, beden ve zihin arasındaki köprüdür ve nefesle çalışarak zihin dönüşüme uğrar. Vinyasa, nefes, beden ve zihni harmanlar. Yoganın en elle tutulur yönüdür ve bedeni ısıttığı için incinmelerin önlenmesi yönü ile yine yeni başlayanlara ön plana çıkarılması gereken uygulamadır.

”Hareketlerini nefesinle uyumlu hale getir.”Bandha – ATEŞ

ateş

Bandha, bir araya getirmek demek. Dönüşümün ateşi ve yoganın kalbidir.

Yapılsal olarak bedenin açılma, uzama, gevşeme ve kök salma dinamiklerinin içsel olarak gerçekleşmesidir. Beden bütün olarak algılanır. Enerji dönüşüme uğrar, Kundalini uyanır.

”Omurganı iki yöne doğru uzat.”Pranayama – HAVA

hava

Prana nefes ya da yaşam enerjisi demek. Ayam uzatmak ya da ortaya çıkarmak demek.

Pranayama hem özgür nefes pratiği hem de zihnin nefes bütünlüğünü deneyimlediği haldir. Özgür nefes diyafram gerginlik yaşamadan aktığında gerçekleşir. Kimi zaman buna diyafram nefesi denir. Zihinsel ve fiziksel gerginlikler diyafram üzerinde etki yaratır ve özgür akışı kısıtlar.

Bu gerginlikler ancak görüldüklerinde ve dahil edildiklerinde çözülmeye başlarlar, herhangi bir çaba ile değil. İlk başta çabalı egzersizler kaslarda farkındalık yaratmak için uygulanır. Ancak pratikte derinleşme oldukça nefes daha subtil hale gelir. Nefesteki alma ve verme arasındaki fark yok olduğunda dönüşüm yaşanır.

Pranayama günümüzde daha kaba uygulaması nefes teknikleri anlamında kullanılır. Ancak gerçek ve ilk anlamı daha subtil biçimde nefesin dönüşüme uğraması ve dolayısıyla bilincin dönüşüme uğramasıdır.

”Nefesi itip çekmeden, özgür akmasına izin verin.”Drişti, Gevşek Merkez – ETER

eter

Drişti odaklı bakış demek. Aslında görmenin pratiğidir, var olanı olduğu gibi algılamaya yöneliktir, bir şeyin peşinde koşulmaz. Bu yolla ana varırız.

Drişti pozlarda dış noktalara odak olarak anlatılır ancak asıl içeriyi görmek içindir. Gözler hareketsiz olurlar ve içe dönüş yaşanır. Meditasyon için gereklidir.

Omurganın iki ucundaki kasların (Beyin çevresi ve leğen kemiği tabanı) gevşemesi de meditasyon ortamına bir davettir. İç alanın kalitesiyle temas kurulur. Merkez gergin olunca kopuk ve yalnız hissederiz, gevşek olunca omurganın iki ucu yumuşaktır ve evrenle bütün olduğumuzu hatırlarız.

Eter elementi içinden diğer elementler çıkar ve yine oraya dönerler.

”Herhangi bir his peşinde koşmadan, bedendeki deneyimleri farkederek kalın.”

Bütün elementler birbirinden ayrı gibi gözükse de hepsi aynı anda bedenin bütünlüğünde var olurlar. Kimi zaman bir elemente daha çok odaklanırız ama bu diğer elementlerin olmadığını ima etmez. Yoganın verimli olması için bütün elementler dengeli biçimde ifade edilir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147