Nazar ve Büyü Uygulamaları

Nüşre nedir? - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Nazar ve Büyü Uygulamaları>Nüşre nedir?
Sin 13:30 31.08.18
Nüşre hakkında
ibnu’l-Kayyim rahmetullahi aleyh şöyle demektedir:
“Nüşre, sihir yapılmış kişideki sihri çözmek demektir.
İki çeşidi vardır:
Birincisi, sihri benzeri bir sihirle çözmektir ki bu, şeytan
işlerindendir. Hasan-ı Basrî’nin sözü de bu sihir çözme
türüne hamledilir. Zira sihri çözen ve çözdüren, sevdiği
bir işi yapmak sûretiyle şeytanla yakınlık kurarlar. Böylece
şeytan da sihir yapılmış kişi üzerindeki etkisine son verir.
İkincisi, sihri mubah olan rukye, sığınma duaları ve
ilaçlarla çözmektir. Bu ise caizdir.
Bu konuya son verirken taşıdığı önem dolasıyla Şeyh
Muhammed b. Sâlih el-'Useymîn’in [Kitabu’t-Tevhîd’e yazdığı
şerhte yer alan] nüşre babındaki yazısına yer vereceğiz:
“Nüşre, sihri çözme yollarından biri olup iki çeşittir:
1. Sihri sihirle çözmek.
2. Şeytanlardan yardım alarak çözmek.
Eğer sihri çözen kişi, şirke bulaşmadan şeytanlardan
yardım alamıyorsa yaptığı bu iş, şirktir ya da duruma göre
(en azından) günahtır.
Eğer sihir, sihirle çözülür ve bu sihir de bir takım ilaçlar,
rukyeler, düğüm atma, üfleme vb. yollarla yapılırsa bu
iş haramdır, ancak şirk değildir. Eğer sihir şeytanlardan
yardım alarak yapılırsa, bunun durumu da ilki gibidir.
Bazı insanların yaptığı “kurşun dökme” işi de bu kısma
girer. Zira onlar, sihir yapılmış olan kişinin başının üstünde
içinde su bulunan bir tas tutup içine kurşun dökerler
ve sihir yapan kişinin yüzünün döktükleri kurşunun içinde
görüneceğini iddia ederler. Böylece kimin sihir yaptığı
ortaya çıkmış olur.

İmam Ahmed’e nüşre hakkında soru sorulmuş, o da
“Bazıları onun caiz olduğunu söylemişlerdir” cevabını
vermiştir. Bunun üzerine ona: Bazı insanlar, bir kabın içine
su koyuyorlar ve sihir yapılan kişi o suya girip çıkınca
sihir yapanın yüzü suyun üzerinde görünüyor, denilince,
elini silkerek: “Bunun ne olduğunu bilmiyorum, bunun ne
olduğunu bilmiyorum” demiştir. Sanki o, bu konu hakkında
kesin bir şey söylemekten çekinmiştir
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e nüşre
hakkında soru sorulunca “O, şeytan işlerindendir.”(249) buyurmuştur.
Bu hadisi İmam Ahmed -ceyyid bir senedle- ve
Ebû Dâvûd rivâyet etmiştir.
Nüşre, şeytanlar aracılığıyla da yapılabilir, şeytanlardan
yardım alınmadan da yapılabilir. Bu son şekle bazı
ilim adamları cevaz vermişlerdir. Ancak doğru olan onun
haram olduğudur.
[Şerh:] “Bu hadisi İmam Ahmed -ceyyid bir senedle-
ve Ebû Dâvûd rivâyet etmiştir.” Ebû Dâvûd’un İmam
Ahmed’e ulaşan senedi muttasıldır. Zira o, İmam Ahmed’e
yetişmiş ve ondan hadis dinlemiştir.
Bu hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nüşrenin
hükmünü açıklamış ve onun şeytan işi olduğunu ifade
etmiştir. Onun bu ifadesi “nüşre haramdır” sözü yerine
geçer. Hatta bu ifadesi, “nüşre haramdır” sözünden daha
ağırdır. Çünkü nüşreyi şeytanların işi olarak ifade etmesi
onun çirkin ve iğrenç bir iş olduğunu gösterir. Dolayısıyla
da nüşre haramdır.
Ayrıca naslar, bir şeyin haram olduğunu ifade ederken
sadece: “Bu haramdır” demekle yetinmez. Aksine bir
iş hakkında cezadan söz ederse ya da onu Allah katında
hoş olmayan bir işle beraber zikrederse bu, o işin haram
olduğunu gösterir.
Buharî, Katâde’den şöyle rivâyet etmiştir: “Saîd b.
el-Museyyeb’e sordum: Bir adama sihir yapılmış ya da o,
hanımına yaklaşamıyor. Bu adam için nüşre yapılabilir ya
da sihir çözülebilir mi? O da şöyle cevap verdi: Bunda bir
sakınca yoktur. Zira bunu yapanların amacı ıslah edip düzeltmektir.
Faydalı olan bir şey ise yasaklanmaz.”(250)
“Bir adama sihir yapılmış” ifadesinde geçen “ طِبٌّ : tıp”
kelimesi “sihir” demektir. Bilindiği üzere tıp, hastalığı iyileştirmek
anlamına gelir. Ancak sihre tefâül (olaylara iyi
yönden bakma, hayra yorma) bâbından bu ad verilmiştir.
Yine “ اللديغ : ledîğ”e (akrep, yılan vb. zehirli haşeratın soktuğu
kimseye) “ السليم selîm : iyi, sağlıklı”; “ الكسير : kesîr”e
(kırığa) de “ الجبير : cebîr : kaynamış, iyileşmiş” denmesi de
böyledir.
“Ya da o, hanımına yaklaşamıyor” ifadesi, herhangi
bir rahatsızlığı olmayan adamın hanımıyla cinsel ilişki kuramaması,
bağlanması alamındadır. Bu, bir çeşit sihirdir.
Garip olan şudur ki bu sihir, insanlar arasında yaygındır ve
şöyle bilinmektedir: Nikâh akdi esnasında birisi tam nikâh
kıyılırken bir düğüm atarsa damat bağlanır. Hatta bazıları
işi daha ileri götürüp şöyle demişlerdir: Nikâh akdi esnasında
birisi parmaklarını birbirine geçirirse, damat bağlanır.
Bunun aslı olduğunu zannetmiyorum. Zira (eğer öyle
bir şey varsa) parmakların birbirine geçirilmesi, karı ile
kocayı birbirine bağlaması gerekir.
Öyle ya da böyle damat ya da kocanın bağlanması çok
vuku bulmakta ve insanlar buna bir çare aramaktadırlar.
Bazı ilim adamları şöyle demiştir: Bunun tedavi yollarından
biri, kocanın karısını boşayıp sonra tekrar ona dönmesidir.
Böylece sihir çözülmüş olur. Ancak ben bunun
doğru olup olmadığını bilmiyorum. Eğer doğruysa, bu boşama
caizdir. Çünkü o, evliliğin devamı için yapılan tedavi
niteliğinde bir boşamadır. Ancak biz, bunun caiz olduğu
konusunda fetva vermiyoruz. Aksine bu konuda herhangi
bir bilgiye sahip değiliz, diyoruz.
“Ya da o, hanımına yaklaşamıyor” ifadesindeki “ya da”
kelimesi, konuşanın şüpheye düştüğü anlamına gelebilir.
Yani, “ya da şöyle sordum…” demektir. Yine bu kelime,
söze çeşitlilik katmak amacıyla da olabilir. Yani: “Ben ona
iki konuda soru sordum: Sihir yapılmış kişi ve hanımına
yaklaşamayan kişi hakkında” demektir.
“Bu adam için nüşre yapılabilir ya da sihir çözülebilir
mi?” ifadesinde geçen “ya da” kelimesi ise konuşanın şüpheye
düştüğüne delâlet eder. Çünkü nüşre ve sihri çözmek
aynı anlamdadır.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
İnşirah 11:43 09.09.18
Emeğinize sağlık, Allah razı olsun..

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up