Delailul Hayrat Türkçe Okunuşuyla - Havas Okulu
 

Go Back   Havas Okulu > islam & Tasavvuf > Peygamberler

Acil işlemleriniz için instagram: @HavasOkulu
Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 08.04.16, 18:34
Sin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
💫 Güvenilir 💫
 
Üyelik tarihi: 19.08.14
Bulunduğu yer: Irak
Mesajlar: 2,215
Etiketlendiği Mesaj: 1505 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart Delailul Hayrat Türkçe Okunuşuyla


BAŞLANGIÇ DUASI


Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla…


1. Hatalarımı itiraf ederek yüce Allah’tan bağışlanmamı diliyorum.Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O diridir. Herşeyin varlığı O’na ( O’nun iradesine) bağlıdır. Allah’tan bağışlanma, mağfiret ve bizi hidayete erdirmesini dileriz. Zira o, tövbeleri çokça kabul eden ve merhamet edendir.

Hatalarımı itiraf ederek yüce Allah’tan bağışlanmamı diliyorum.Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O diridir. Herşeyin varlığı O’na ( O’nun iradesine) bağlıdır. Allah’tan bağışlanma, mağfiret ve bizi hidayete erdirmesini dileriz. Zira o, tövbeleri çokça kabul eden ve merhamet edendir.

Hatalarımı itiraf ederek yüce Allah’tan bağışlanmamı diliyorum.Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O diridir. Herşeyin varlığı O’na ( O’nun iradesine) bağlıdır. Allah’tan bağışlanma, mağfiret ve bizi hidayete erdirmesini dileriz. Zira o, tövbeleri çokça kabul eden ve merhamet edendir.

2. Kendisinden başka hiçbir ilâhın olmadığı yüce Allah, bütün noksan sıfatlardan uzaktır.Hamd Allah’a mahsustur.Büyük olan sadece Allah’tır.Bütün güç ve kuvvet yüce Allah’a aittir.

Kendisinden başka hiçbir ilâhın olmadığı yüce Allah, bütün noksan sıfatlardan uzaktır.Hamd Allah’a mahsustur.Büyük olan sadece Allah’tır.Bütün güç ve kuvvet yüce Allah’a aittir.

Kendisinden başka hiçbir ilâhın olmadığı yüce Allah, bütün noksan sıfatlardan uzaktır.Hamd Allah’a mahsustur.Büyük olan sadece Allah’tır.Bütün güç ve kuvvet yüce Allah’a aittir.

3. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.

Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.

Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.


3 defa eûzu besmele ile İhlâs sûresi
1 defa besmele ile Felâk sûresi
1 defa besmele ile Nas sûresi
1 defa besmele ile Fâtiha sûresi okunur.NİYET DUASIRahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla…
1. Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir!...

2. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azim olan Allah’ındır.
3. Allahım! Kendi güç ve kuvvetimden ayrılıp, senin güç ve kuvvetine sığınırım.

4. Allahım! Şüphesiz ben, senin emrine uymak ve nebin Efendimiz’in (s.a.v) (sözünü) tasdik etmek için, kendisi en güzel salâtla anılmaya lâyık olduğundan, onun kıymetini yüceltmek üzere kendisine muhabbet ve şevkle salât okumaya niyet ettim.


Bu sebeple ey rabbim!... Okuyacağım salavatı, fazlın ve ihsanınla kabul buyur!... Kalbimden gaflet perdesini kaldır, beni sâlih kullarından eyle.

5. Allahım! Resûlü’ne verdiğin şerefe şeref, üstün kıldığın izzetine izzet, onu yaratmış olduğun nura nur kat!...
Onun makamını, resûllerin makamı arasında yücelt. Derecesini de nebîlerin derecesi arasında üstün kıl.


6. Ey âlemlerin rabbi olan Allahım!
Senin ve Resûlü’nün hoşnutluğunu kazanmak ve aynı zamanda kitap, sünnet, Ehl-i sünnet inancı ve kelime-i şehadette izah edildiği gibi imanla ölmek ve ebedi saadete ermek istiyorum. Hemde bu inancımda hiçbir değişikliğe mahal vermeksizin…


Allahım! Rızân, fazlın, cömertliğin ve keremin hatırına benmi bağışla!...
Ey keremlilerin en kerimi olan Allahım!..

7. Allah Teâlâ Efendimiz Muhammed’e (s.a.v) , onun âli ve ashabına salât ve selâm eylesin


İFTİTAH DUASIRahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla
1. 1. Allahım! Nebin, Efendimiz Muhammedin (s.a.v) senin yanındaki mertebesi, senin ona, onun da sana olan muhabbetinin ve seninle onun arasındaki sırların hatırına:

2. 2. Ona, âline ve ashabına salât ve selâm etmeni istiyorum. Ona muhabbetimi kat kat artır. Kendisinin ve mertebelerinin hatırına onu, bana tanıt. Onun yolundan gitmeye, edebini ve sünnetini yaşamaya beni muvaffak kıl. Bu konuda bana azim ver.
Efendimiz (s.a.v) görmekle beni şereflendir. Kendisiyle konuşmayı lutfederek beni sevindir. Müşkilleri, engelleri, aracıları ve perdeleri aradan kaldır. Onun tatlı hitabıyla kulaklarımı nasiplendir. Bana Efendimizin (s.a.v) ilim ve irfanından faydalanmak nasip eyle. Onun hizmetine beni lâyık eyle.
3. 3. Ona olan salâtımı öyle tam, tertemiz ve ışıl ışıl bir nur kıl ki, o nur, her türlü zulmü, karanlığı, şüpheyi, şirki, küfrü, yalanı ve günahı silip yok etsin.
Ve… O salâtımı arınmama sebep kıl. Beni onun sayesinde ihlâs makamının zirvesine ulaştır. Tâ ki senden başkasına kulluk yapılamayacağı husunda, içimde hiçbir şüphe kalmasın. Böylece senin huzuruna lâyık olayım, hususi dostların arasına katılayım.
Bütün bunları her zaman Resûlullahın (s.a.v) edebine ve sünnetine sımsıkı tutunarak, onun yüce şahsiyetinden medet umarak yapmamı nasip eyle Allahım!...

4. 4. Ey Allah!... Ey nur!... Ey hak!... Ey mübin!...
Ey Allah!... Ey nur!... Ey hak!... Ey mübin!...


Ey Allah!... Ey nur!... Ey hak!... Ey mübin!...


5. 5. Allah Teâlâ Efendimiz Muhammede (s.a.v), onun âli ve ashabına salât ve selâm eylesin.ESMA ÜL HÜSNA1- Allah (c.c.): Her ismin vasfını ihtiva eden öz adı. Kendinden başka ilah bulunmayan tek Allah.


Bu ism-i şerif, Cenâb-ı Hakk'ın has ismidir. Bu itibarla diğer isimlerin ifade ettiği bütün güzel vasıfları ve İlâhî sıfatları içine alır. Diğer isimler ise, yalnız kendi mânalarına delâlet ederler. Bu bakımdan Allah isminin yerini hiçbir isim tutamaz. Bu isim, Allah'tan başkasına mecazen de verilemez. Diğer isimlerinden bazılarının, Allah'tan başkasına isim olarak verilmesi caizdir.


2- Er-Rahmân (c.c.): Dünyada bütün mahlûkata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden.


3- Er-Rahîm (c.c.): Ahirette, sadece müminlere acıyan, merhamet eden.


4- El-Melik (c.c.): Mülkün, kâinatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.


5- El-Kuddûs (c.c.): Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdîse lâyık olan.


6- Es-Selâm (c.c.): Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran. Cennetteki bahtiyar kullarına selâm eden.


7- El-Mü'min (c.c.): Güven veren, emin kılan, koruyan, iman nurunu veren.


8- El-Müheymin (c.c.): Her şeyi görüp gözeten, her varlığın yaptıklarından haberdar olan.


9- El-Azîz (c.c.): İzzet sahibi, her şeye galip olan, karşı gelinemeyen.


10- El-Cebbâr (c.c.): Azamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran. Hükmüne karşı gelinemeyen.


11- El-Mütekebbir (c.c.): Büyüklükte eşi, benzeri yok.


12- El-Hâlık (c.c.): Yaratan, yoktan var eden. Varlıkların geçireceği halleri takdir eden.


13- El-Bâri (c.c.): Her şeyi kusursuz ve mütenasip yaratan.


14- El-Musavvir (c.c.): Varlıklara şekil veren ve onları birbirinden farklı özellikte yaratan.


15- El-Gaffâr (c.c.): Günahları örten ve çok mağfiret eden. Dilediğini günah işlemekten koruyan.


16- El-Kahhâr (c.c.): Her istediğini yapacak güçte olan, galip ve hâkim.


17- El-Vehhâb (c.c.): Karşılıksız nimetler veren, çok fazla ihsan eden.


18- Er-Razzâk (c.c.): Her varlığın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.


19- El-Fettâh (c.c.): Her türlü sıkıntıları gideren.


20- El-Alîm (c.c.): Gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi, ezeli ve ebedi ilmi ile en mükemmel bilen.


21- El-Kâbıd (c.c.): Dilediğinin rızkını daraltan, ruhları alan.


22- El-Bâsıt (c.c.): Dilediğinin rızkını genişleten, ruhları veren.


23- El-Hâfıd (c.c.): Kâfir ve facirleri alçaltan.


24- Er-Râfi (c.c.): Şeref verip yükselten.


25- El-Muız (c.c.): Dilediğini aziz eden.


26- El-Müzi (c.c.)l: Dilediğini zillete düşüren, hor ve hakir eden.


27- Es-Semi (c.c.): Her şeyi en iyi işiten, duaları kabul eden.


28- El-Basîr (c.c.): Gizli açık, her şeyi en iyi gören.


29- El-Hakem (c.c.): Mutlak hakim, hakkı bâtıldan ayıran. Hikmet sahibi.


30- El-Adl (c.c.): Mutlak adil, yerli yerinde yapan.


31- El-Lâtîf (c.c.): Her şeye vakıf, lütuf ve ihsan sahibi olan.


32- El-Habîr (c.c.): Her şeyden haberdar. Her şeyin gizli taraflarından haberi olan.


33- El-Halîm (c.c.): Cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan, hilm sahibi.


34- El-Azîm (c.c.): Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce.


35- El-Gafûr (c.c.): Affı, mağfireti bol.


36- Eş-Şekûr (c.c.): Az amele, çok sevap veren.


37- El-Aliyy (c.c.): Yüceler yücesi, çok yüce.


38- El-Kebîr (c.c.): Büyüklükte benzeri yok, pek büyük.


39- El-Hafîz (c.c.): Her şeyi koruyucu olan.


40- El-Mukît (c.c.): Rızıkları yaratan.


41- El-Hasîb (c.c.): Kulların hesabını en iyi gören.


42- El-Celîl (c.c.): Celal ve azamet sahibi olan.


43- El-Kerîm (c.c.): Keremi, lütuf ve ihsânı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden.


44- Er-Rakîb (c.c.): Her varlığı, her işi her an gözeten. Bütün işleri murakabesi altında bulunduran.


45- El-Mucîb (c.c.): Duaları, istekleri kabul eden.


46- El-Vâsi (c.c.): Rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile her şeyi ihata eden.


47- El-Hakîm (c.c.): Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan.


48- El-Vedûd (c.c.): İyiliği seven, iyilik edene ihsan eden. Sevgiye layık olan.


49- El-Mecîd (c.c.): Nimeti, ihsanı sonsuz, şerefi çok üstün, her türlü övgüye layık bulunan.


50- El-Bâis (c.c.): Mahşerde ölüleri dirilten, Peygamber gönderen.


51- Eş-Şehîd (c.c.): Zamansız, mekansız hiçbir yerde olmayarak her zaman her yerde hazır ve nazır olan.


52- El-Hak (c.c.): Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran.


53- El-Vekîl (c.c.): Kulların işlerini bitiren. Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran.


54- El-Kaviyy (c.c.): Kudreti en üstün ve hiç azalmaz.


55- El-Metîn (c.c.): Kuvvet ve kudret menbaı, pek güçlü.


56- El-Veliyy (c.c.): Müslümanların dostu, onları sevip yardım eden.


57- El-Hamîd (c.c.): Her türlü hamd ve senaya layık olan.


58- El-Muhsî (c.c.): Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen.


59- El-Mübdi (c.c.): Maddesiz, örneksiz yaratan.


60- El-Muîd (c.c.): Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.


61- El-Muhyî (c.c.): İhya eden, yarattıklarına can veren.


62- El-Mümît (c.c.): Her canlıya ölümü tattıran.


63- El-Hayy (c.c.): Ezeli ve ebedi bir hayat ile diri olan.


64- El-Kayyûm (c.c.): Mahlukları varlıkta durduran, zatı ile kaim olan.


65- El-Vâcid (c.c.): Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, hiçbir şeye muhtaç olmayan.


66- El-Macîd (c.c.): Kadri ve şânı büyük, keremi, ihsanı bol olan.


67- El-Vâhid (c.c.): Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan.


68- Es-Samed (c.c.): Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu merci.


69- El-Kâdir (c.c.): Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan.


70- El-Muktedir (c.c.): Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi.


71- El-Mukaddim (c.c.): Dilediğini yükselten, öne geçiren, öne alan.


72- El-Muahhir (c.c.): Dilediğini alçaltan, sona, geriye bırakan.


73- El-Evvel (c.c.): Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan.


74- El-Âhir (c.c.): Ebedi olan, varlığının sonu olmayan.


75- Ez-Zâhir (c.c.): Yarattıkları ile varlığı açık, aşikâr olan, kesin delillerle bilinen.


76- El-Bâtın (c.c.): Aklın tasavvurundan gizli olan.


77- El-Vâlî (c.c.): Bütün kâinatı idare eden, onların işlerini yoluna koyan.


78- El-Müteâlî (c.c.): Son derece yüce olan.


79- El-Berr (c.c.): İyilik ve ihsanı bol olan.


80- Et-Tevvâb (c.c.): Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan.


81- El-Müntekım (c.c.): Asilerin, zalimlerin cezasını veren.


82- El-Afüvv (c.c.): Affı çok olan, günahları mağfiret eden.


83- Er-Raûf (c.c.): Çok merhametli, pek şefkatli.


84- Mâlik-ül Mülk (c.c.): Mülkün, her varlığın sahibi.


85- Zül-Celâli vel İkrâm (c.c.): Celal, azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi.


86- El-Muksit (c.c.): Mazlumların hakkını alan, adaletle hükmeden, her işi birbirine uygun yapan.


87- El-Câmi (c.c.): İki zıttı bir arada bulunduran. Kıyamette her mahlûkatı bir araya toplayan.


88- El-Ganiyy (c.c.): İhtiyaçsız, muhtaç olmayan, her şey Ona muhtaç olan.


89- El-Mugnî (c.c.): Müstağni kılan. İhtiyaç gideren, zengin eden.


90- El-Mâni (c.c.): Dilemediği şeye mani olan, engelleyen.


91- Ed-Dârr (c.c.): Elem, zarar verenleri yaratan.


92- En-Nâfi (c.c.): Fayda veren şeyleri yaratan.


93- En-Nûr (c.c.): Âlemleri nurlandıran, dilediğine nur veren.


94- El-Hâdî (c.c.): Hidayet veren.


95- El-Bedî (c.c.): Misalsiz, örneksiz harikalar yaratan. (Eşi ve benzeri olmayan).


96- El-Bâkî (c.c.): Varlığının sonu olmayan, ebedi olan.


97- El-Vâris (c.c.): Her şeyin asıl sahibi olan.


98- Er-Reşîd (c.c.): İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren.


99- Es-Sabûr (c.c.): Ceza vermede, acele etmeyen.


TEVFİK DUASIRahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1. Allahım!... Şu vakitte ve şu anda noksansız salavatını (bütün rahmetini), tertemiz selamlarını, en mükemmel ve en yüce daimi hoşnutluğunu bu alemdeki en üstün kuluna ulaştır.Sen Onu (s.a.v), Adem'in (a.s) çocukları arasından seçip kendi irade ettiğin hükümlerin gölgesi kıldın.Yarattıklarının ihtiyaçlarına Onu (s.a.v) bir kıble ve bir makam eyledin.Onu (s.a.v) kendine bir delil kıldın.Razı olduğun şekilde Onu (s.a.v) ortaya çıkardın.Tecellilerine layık hale getirdin.
Onu (s.a.v) yerde ve göklerde emir ve yasaklarının uygulama mahalli kıldın.Kendin ile var olan her şey arasına Onu (s.a.v) vasıta eyledin.Şu aciz kulunun selamını Ona (s.a.v) ulaştır.Şu anda selamların en şereflisi ve en temizi O’nun (s.a.v) üzerine olsun.


2. Ey Allahım!... Beni Ona (s.a.v) hatırlat ki, senin katında benden söz etsin.Çünkü bunun bana hem dünyada hem ahirette faydalı olduğunu en iyi bilen sensin.Hatta bu fayda, Onun (s.a.v) seni tanıdığı ve senin yüce katında kıymetinin bulunduğu ölçüde olsun.Benim bilgim ve anlayışım hesaba katılmasın.Ey rabbim!... Şüphesiz sen, her türlü üstünlüğe layık, dilediğin her şeye güç yetirensin.

3. Ey Allahım!... O en mükemmel insanın gönlünde bana da yer ver.Bana onu sevdir.Efendimiz Muhammede , onun ali ve ashabına varlıklarının zerreleri sayısınca, Allah Teala'nın sonsuz ilmi miktarınca salat eyle.


4. Ey Allahım!...Bu salavatları devamlı olarak okuyabilmeme yardım eyle.Amin


Ey alemlerin rabbi olan Allahım!...
ESMA-ÜN NEBİ

ALLAHIM ŞU MÜBAREK İSİMLERİN SAHİBİ OLAN PEYGAMBER EFENDİMİZ (sav)in üzerine salat eyle selamet ver ve bereketler ihsan eyle.


1-MUHAMMED(SAV);


ÇOKCA METHOLUNMUŞ


2-AHMED(SAV);


ÇOKCA HAMD EDEN


3-HAMİD(SAV);


HAMD EDİCİ ALLAH (C.C) HAZRETLERİNİ HAMDİN EN MÜKEMMELİ İLE HAMD EDEN


4-MAHMUD(SAV);


KENDİSİNE MEDH VE SENADA BULUNULAN.ÖVÜLEN MEDH EDİLEN


5-AHYED(SAV);


CEHENNEM ATEŞİNİ DEĞİŞTİREN


6-VEHİYD(SAV);


TEK , İKİNCİSİ OLMAYAN


7-MAHİN(SAV);


ZULMÜ MAHVEDEN(zulmü ve küfür karanlıklarını yok edip
iman ve irfan nuru ile aydınlatan)


8-HAŞİR(SAV);


İNSAN VE CİNLERİ HAYIR ÜZERİNE TOPLAYAN. MAHŞER GÜNÜ İLK DİRİLECEK OLAN


9-AGIB(SAV);


KENDİSİNDEN SONRA PEYGAMBER GELMEYEN


10-TAHA(SAV);


EY İNSAN , EY NEBİ


11-YASİN(SAV);


YA SEYYİD-ÜL BEŞER (ey insanlarıne fendisi) EY ŞANLI
RASUL


12-TAHİR(SAV);


TEMİZ , PAK


13-MUTAHHER(SAV);


TERTEMİZ EDİLMİŞ , KUTSİ


14-TAYYİB(SAV);


KOKUSU GÜZEL , LATİF


15-SEYYİD(SAV);


İNSANLARIN YÜCESİ , SEYYİDİ


16-RASUL(SAV);


ALLAH(c.c)'ın ELÇİSİ ( ALLAH(C.C) tarafından kullarına
islam dinine davet için gönderilmiş)


17-NEBİ(SAV);


ALLAH (c.c)IN VARLIĞINI VE EMİRLERİNİ HABER VEREN


18-RASUL-ÜR RAHMEH(SAV);


RAHMET PEYGAMBERİ


19-GAYYİM(SAV);


GÜZEL AHLAK VE İYİ HUYLARI ÜZERİNDE TOPLAYAN


20-CAMİ(SAV);


BÜTÜN İLİMLERİ VE GÜZEL AMELLERİ ÜZERİNDE TOPLAYAN


21-MUGTEFİN(SAV);


KENDİSİNE UYULMUŞ ÖNDER


22-MUGAFFİN(SAV);


NEBİLERİN YOLLARINA TABİ OLUCU


23-RASÜL-ÜL MELAHİM(SAV);


DÜŞMANLARIYLA CESURCA SAVAŞAN(cenk yerleri
rasüü)


24-RASUL-ÜR RAHATİ(SAV);


ÜMMETLERİNİ RAHATLATAN, ONLARA İLAHİ NİMETLERLE RAHATLIK VEREN


25-KAMİL(SAV);


KEMALDE NOKSANSIZ


26-İKLİYL(SAV);


BAŞLARIN TACI


27-MÜDDESSİR(SAV);


ÖRTÜSÜNE BÜRÜNEN


28-MÜZZEMMİL(SAV);


ÖRTÜSÜNE BÜRÜNMÜŞ , ÖRTÜNMÜŞ


29-ABDULLAH(SAV);


ALLAH(C.C.)IN KULU


30-HABİYBULLAH(SAV);


ALLAH(C.C)IN SEVGİLİSİ HABİBİ


31-SAFİYYULLAH(SAV);


ALLAH(C.C.)IN SAF , TEMİZ VE MÜKERREM KULU


32-NECİYYULLAH(SAV);


ALLAH(C.C)IN SIRDAŞI


33-KELİYMULLAH(SAV);


ALLAH(C.C) İLE KONUŞAN


34-HATEM ÜL ENBİYA(SAV);


NEBİLERİN SONUNCUSU


35-HATEM-ÜR RUSUL(SAV);


PEYGAMBERLERİN SONUNCUSU


36-MUHYİN(SAV);


İNSANLIĞI İMAN NURU İLE DİRİLTEN


37-MÜNECCİN(SAV);


(müncin) KURTULUŞA SEBEP OLAN


38-MÜZEKKİR(SAV);


NASİHAT EDİCİ , HATIRLATICI


39-NASİR(SAV);


HAK YOLDA YÜRÜYENLERE YARDIM EDEN


40-MENSUR(SAV);


CENAB-I HAK TARAFINDAN YARDIM OLUNMUŞ


41-NEBİYYÜR-RAHMEH(SAV);


RAHMET PAYGAMBERİ , RAHMETE SEBEP


42-NEBİYYÜT-TEVBE(SAV);


TEVBE PEYGAMBERİ,ONUN VESİLESİYLE TEVBE KABUL
EDİLEN


43-HARİYSUN ALEYKÜM(SAV);


MÜMİNLER ÜZERİNE KALBİ ÇOK DÜŞKÜN İRŞAD VE DAVETTE YORULMAYAN


44-MAĞLUM(SAV);


BİLİNEN,BEKLENEN,GELMESİ KESİN OLAN NEBİ


45-ŞEHİYR(SAV);


MEŞHUR OLAN NEBİ


46-ŞAHİD(SAV);


KIYAMETTE MÜMİNLERE VE BÜTÜN İNSANLARA ŞAHİD
OLACAK İNSAN


47-ŞEHİYD(SAV);


ÇOKCA ŞAHİDLİK EDEN


48-MEŞHUD(SAV);


MELEKLER VE GEÇMİŞ PEYGAMBERLER TARAFINDAN PEYGAMBERLİĞİNE ŞAHİTLİK EDİLMİŞ OLAN


49-BEŞİYR(SAV);


ALLAH(C.C.)IN LÜTUFLARINI CENNETİ VE CEMALİ
MÜJDELEYEN


50-MÜBEŞŞİR(SAV);


ÇOKÇA MÜJDE VEREN


51-NEZİR(SAV);


GÜNAHKARLARI AZAP VE CEZA İLE KORKUTAN,
UYARAN


52-MÜNZİR(SAV);


ASİ VE FASIK OLANLARIN KALPLERİNE KORKU
DÜŞÜREN


53-NUR(SAV);


ALLAH(C.C.)IN NURLU PEYGAMBERİ


54-SİRAC(SAV);


MÜHMİNLERİN KALPLERİNİ NURLA
DOLDURAN,NURLANDIRAN.NURU BÜTÜN ALEMİ
KIYAMETE KADAR BİR KANDİL GİBİ PARLATAN


55-MİSBAH(SAV);


HİDAYET NURU,ALEMİ GÜNEŞ GİBİPARLATAN


56-HÜDEN(SAV);


HİDAYETİ,DOĞRU YOLU BULMAYA SEBEP OLAN


57-MEHDİYYÜN(SAV);


İRŞAD EDEN MÜRŞİD


58-MÜHDİN(SAV);


ALLAH(C.C)IN BÜTÜN ALEMLERE HEDİYESİ


59-MÜNİR(SAV);


ALEMLERİ VE MÜMİNLERİ NURLANDIRICI,NUR SAÇAN


60-DAİN(SAV);


HAKKA ÇAĞIRICI , DAVET EDİCİ


61-MED'UVVÜN(SAV);


DAVET OLUNMUŞ


62-MUCİYB(SAV);


ALLAH(C.C.)IN DAVETİNE HERKESTEN ÖNCE İCABET
EDEN BOYUN EĞMİŞ.


63-MÜCAB(SAV);


DAVETİNE İCABET EDİLMİŞ


64-HAFİYY(SAV);


SORULAN SORULARA NET CEVAP VEREN


65-AFÜVV(SAV);


ÇOKCA AFFEDİCİ


66-VELİYY(SAV);


ALLAH(C.C)IN DOSTU İRFAN SAHİBİ


67-HAGG(SAV);


DAVET ETTİĞİ DİN HAK OLAN


68-GAVİYY(SAV);


İYİLİĞİ EMREDİP,KÖTÜLÜKTEN SAKINDIRIRKEN,GÜÇLÜ
KUVVETLİ


69-EMİYN(SAV);


TEBLİĞDE VE AHLAKTA DOĞRU,KENDİSİNE GÜVENİLEN


70-ME'MUN(SAV);


EMİN OLUNMUŞ,GÜVENİLMİŞ


71-KERİYM(SAV);


ÇOK CÖMERT,KEREM İHSAN SAHİBİ


72-MÜKERREM(SAV);


ALAH(C.C) TARAFINDAN ÇOKCA İKRAM OLUNMUŞ


73-MEKİYN(SAV);


YÜCE MAKAM SAHİBİ,HAK KATINDA ULU MENZİLE VE
SAYGI MERTEBESİNE ERMİŞ


74-METİYN(SAV);


GÜÇLÜ,KUVVETLİ,GAYRETLİ


75-MÜBİYN(SAV);


PEYGAMBERLİĞİ HERKESİN KATINDA AŞİKAR,APAÇIK


76-MÜEMMİL(SAV);


ÜMMETİNİ CENNET GİBİ YÜCE EMELLERE
KAVUŞTURAN VE BUNUN İÇİN RİCACI OLAN


77-VESUL(SAV);


YAKINLARINI AKRABALARINI ÇOKCA ZİYARET
EDİP,ONLARA İHSAN VE İKRAMDA BULUNAN


78-ZÜ GUVVEH(SAV);


BÜYÜK KUVVET SAHİBİ


79-ZÜ HÜRMEH(SAV);


BÜYÜK HÜRMET SAHİBİ


80-ZÜ MEKANEH(SAV);


BÜYÜK MEKAN(büyük mekanet ve vakar sahibi)


81-ZÜ İZZİN(SAV);


İZZET SAHİBİ


82-ZÜ FAZLİN(SAV);
FAZİLET SAHİBİ


83-MUDA'(SAV);


İTAAT OLUNAN,ASHAB VE ÜMMETİ TARAFINDAN İTAAT OLUNAN


84-MUDI'(SAV);


ALLAH(C.C.)A TAM İTAAT EDEN


85-GADEMU SIDK(SAV);


ŞEFAATİ MAKBUL VE DOĞRU OLAN ZAT


86-RAHMEH(SAV);


RAHMET KAYNAĞI


87-BÜŞRA(SAV);


BÜTÜN NEBİLER TARAFINDAN
MÜJDELENEN,KENDİSİDE MÜMİNLERİ RAHMET VE CENNETLE MÜJDELEYEN


88-ĞAVS(SAV);


CEHENNEME DÜŞECEK MÜMİNLERİ KURTARAN


89-ĞAYS(SAV);


ÖLÜ KALPLERİ DİRİLTMEDE YAĞMUR GİBİ BEREKETLİ


90-ĞIYAS(SAV);


CEHENNEMDEN KURTARIP CENNETE NAİL KILAN


91-Nİ'METULLAH(SAV);


ALLAH(C.C)NİMETİ


92-HEDİYETULLAH(SAV);


ALLAH(C.C)IN HEDİYESİ


93-ÜRVETÜN VÜSGA(SAV);


KENDİSİNE TUTUNULACAK SAĞLAM KULP,BAĞ


94-SIRADULLAH(SAV);


ALLAH(C.C)IN DOĞRU YOLU


95-SIRAD-UM MÜSTEĞİYM(SAV);


DOĞRU YOLUN MÜRŞİDİ


96-ZİKRULLAH(SAV);


ALLAH(C.C.)IN ZİKRİ,MÜBAREK VARLIĞI


ALLAH(C.C.)IN ZİKRİNE SEBEP OLAN


97-SEYFULLAH(SAV);


ALLAH(C.C.)IN KILICI


98-HİZBULLAH(SAV);


ALLAH(C.C.)IN TARAFTARI


99-EN-NECMUS-SAGIB(SAV);


IŞIK SAÇAN DELİCİ YILDIZ


100-MUSTAFA(SAV);


HALİS SAF KILINMIŞ


101-MÜCTEBA(SAV);


ALLAH(C.C.)IN SEÇİLMİŞ KULU


102-MÜNTEGA(SAV);


EN TEMİZ PAK


103-ÜMMİYY(SAV);


İLMİNİ HAK TEALA DAN VAHİY İLE ALAN,ONDAN BAŞKA
HİÇBİR KİMSEDEN İLİM ÖĞRENMEMİŞ OLAN


104-MUHTAR(SAV);


ALLAH(C.C)IN SEÇKİN KULU


105-ECİR(SAV);


MÜ'MİNLERİ KURTARAN KORUYAN


106-CEBBAR(SAV);


ALLAH(C.C.)IN İZNİYLE KÜFRÜ TERKETTİRİP GALİP
GELEN


107-EBUL-KASIM(SAV);


KASIM IN BABASI


108-EBU TAHİR(SAV);


TAHİR İN BABASI


109-EBUT-TAYYİB(SAV);


TAYYİB İN BABASI


110-EBU-İBRAHİM(SAV);


İBRAHİM İN BABASI


111-MÜŞEFFEUN(SAV);


ŞEFAATİ KABUL ZAT


112-ŞEFİYUN(SAV);


ŞEFAATKAR,ŞEFAAT EDİCİ


113-SALİH(SAV);


GÜZEL HUYLU AHLAKI BOZUK OLMAYAN


114-MUSLİH(SAV);


ÜMMETİNİ ZAHİRİ VE BATINI YÖNDEN İMAN NURU İLE
ISLAH VE İRŞAD EDEN


115-MÜHEYMİN(SAV);


KORKUDAN EMİN KILAN,ŞAHİT ,GÖZETLEYEN


116-SADIG(SAV);


DOĞRU,ADİL,SADIK


117-MUSADDIG(SAV);


SÖZLERİN DOĞRULUĞU ALLAH(C.C.)TARAFINDAN
TASDİK EDİLMİŞ


118-SIDK(SAV);


SÖZÜ DOĞRU,SÖZÜNDE KESİNLİKLE ŞÜPHE OLMAYAN


119-SEYYİD-ÜL MÜRSELİYN(SAV);


RASULLERİN EFENDİSİ


120-İMAM-ÜL MÜTTEGIYN(SAV);


MÜTTEKİLERİN(haram ve günahlardan sakınanların)
ÖNCÜSÜ,ÖNDERİ


121-GAİDÜL-ĞURRİL MUHACCELİYN(SAV);


YÜZÜ VE BEDENİ NURLU ÖNDER


122-HALİL-ÜR RAHMAN(SAV);


RAHMANIN DOSTU(ALLAH tan başka herkesden dilediğini kesmiş)


123-BERR(SAV);


BÜTÜN SALİH AMELLERİ İŞLEYEN


124-MÜBERR(SAV);


BÜTÜN HAYIRLI AMELLERİ İŞLEMEK ADETİ OLAN


125-VECİYH(SAV);


VARLIKLARIN KENDİSİNE YÜZ TUTTUĞU
ŞANLI,ŞEREFLİ,İTİBARLI ZAT


126-NESİYH(SAV);


ÇOKCA NASİHAT EDEN


127-NASİH(SAV);


ÖĞÜTÇÜ,NASİHATÇİ


128-VEKİYL(SAV);


ALLAH(C.C.)IN VEKİLİ


129-MÜTEVEKKİL(SAV);


ALLAH(C.C.)A GÜVENEN ,O'NA TEVEVEKKÜL
EDEN,DAYANAN


130-KEFİYL(SAV);


KULLARIN CENNETE GİRMELERİNE KEFİL OLAN,ALLAH
(C.C)A İTAATKAR


131-ŞEFİGY(SAV);


ŞEFKATLİ,MERHAMETLİ


132-MÜGIYMÜS-SÜNNEH(SAV);


KENDİSİNİN VE ÖNCEKİ PEYGAMBERLERİN SÜNNET VE
GÜZEL HASLETLERİNİ YERİNE GETİREN,UYGULAYAN


133-MÜGADDES(SAV);


MADDİ VE MANEVİ KİRLERDEN TEMİZLENMİŞ


134-RUH-UL KUDÜS(SAV);


AYIP VE KUSURLARDAN UZAK,KUTSAL RUH SAHİBİ


135-RUH-UL HAGG(SAV);


DİN,İMAN VE HAKKI'IN RUHU


136-RUH-UL GISDİ(SAV);


ADELETİN RUHU


137-KAFİN(SAV);


YETER,KAFİ BAŞKASINA (başka şeriat ve kitaba) MUHTAÇ OLMAYAN


138-MÜKTEFİN(SAV);


ALLAH(C.C.)IN YÖNÜNÜ SEÇİB ONA KANAAT EDEN
ALLAH(C.C.) KENDİSİNE KAFİ OLAN YETEN


139-BALİĞ(SAV);


EN ÜSTÜN MAKAMA ULAŞAN


140-MÜBELLİĞ(SAV);


KENDİSİNE UYANLARI YÜCE MAKAMLARA VE HER İKİ
CİHAN SAADETİNE ULAŞTIRAN


141-ŞAFİN(SAV);


ALLAH(C.C.)IN İZNİYLE ŞİFA İHSAN EDEN


142-VASIL(SAV);


DERECELERİN EN YÜKSEĞİNE ERİŞEN


143-MEVSUL(SAV)


KENDİSİNE UYANLARI DA YÜKSEK DERECELERE
ERİŞTİREN


144-SABİG(SAV)


NURU İLK ÖNCE YARATILAN VE HER FAZİLETE NAİL
OLMADA ÖNCÜ OLAN


145-SAİG(SAV)


CENNETE SEVK EDEN


146-HADİN(SAV)


HİDAYET EDİCİ


147-MÜHDİN(SAV)


HEDİYE VEREN,HİDAYETE SEBEP OLAN


148-MUGADDEM(SAV)


ÖNDE OLAN,ÖNDER RASUL


149-AZİYZ(SAV)


BÜTÜN DİNLER ÜZERİNE KENDİ DİNİ ÜSTÜN OLAN,YÜZ GÜZELLİĞİNDE YARATIKLAR ARASINDA EŞİ OLMAYAN


150-FAZIL(SAV)


ÜSTÜN YARATILAN,ÜSTÜN VASIFLI


151-MUFAZZAL(SAV)


FAZİLET VE ŞEREFİ ZİYADE OLAN


152-FATİH(SAV)


HİDAYET VE KURTULUŞ KAPILARINI AÇAN


153-MİFTAH(SAV)


HAYIRLARIN ANAHTARI


154-MİFTAH-UR RAHMET(SAV)


RAHMET ANAHTARI


155-MİFTA-UL CENNEH(SAV)


CENNETİN ANAHTARI


156-ALEM-ÜL İYMANİ(SAV)


İMAN ALAMETİ


157-ALEM-ÜL YAKIYNİ(SAV)


YAKİYN ALAMETİ,BAYRAĞI


158-DELİYL-ÜL HAYRAT(SAV)


HAYIRLARA DELİL OLAN


159-MUSAHHİH-ÜL HASENAT(SAV)


HASENATI İYİLİKLERİ KABUL VE MAKBUL ETTİRİCİ,YANLIŞ VE EKSİK OLANLARI DÜZELTEN


160-MUGIYL_ÜL ASERAT(SAV)


GÜNAHLARIN AFFI ONUN SEBEBİYLE
OLAN,HOŞGÖRÜCÜ


161-SAFUHUN ANİZ-ZELLAT(SAV)


KENDİSİNE KARŞI YAPILAN KUSURLARI ÇOKCA
AFFEDEN,HOŞGÖRÜLÜ


162-SAHİB-ÜŞ ŞEFAAT(SAV)


ŞEFAAT SAHİBİ


163-SAHİB-ÜL MAKAM(SAV)


MAKAM SAHİBİ


164-SAHİB-ÜL KADEM(SAV)


MÜBAREK AYAKLARININ İZİ BAKİ KALAN


165-MAHSUSUN BİL IZZİ(SAV)


EN YÜKSEK İZZET SAHİBİ


166-MAHSUSUN BİL MECDİ(SAV)


ŞAN VE EN BÜYÜK RÜTBE KENDİSİNE AİT OLAN


167-MAHSUSUN BİŞ-ŞEREFİ(SAV)


YÜKSEK ŞEREF KENDİSİNE AİT OLAN


168-SAHİB-ÜL VESİYLEH(SAV)


VESİLE DENEN CENNET MAKAMININ SAHİBİ OLAN


169-SAHİB-ÜS SEYFİ(SAV)


KILIÇ SAHİBİ


170-SAHİB-ÜL FAZİLEH(SAV)


FAZİLET SAHİBİ


171-SAHİB-ÜL İZAR(SAV)


İZAR DENİLEN ELBİSEYİ ÇOK GİYİNEN


172-SAHİB-ÜLHÜCCEH(SAV)


MÜCUZE,DELİL SAHİBİ


173-SAHİB-ÜS SULDAN(SAV)


HÜCCET,BÜRHAN,BUYRUK SAHİBİ


174-SAHİB-ÜR RİDA(SAV)


RİDA DENİLEN ÖRTÜYÜ GİYEN


175-SAHİB-ÜD DERACETİR-RAFİYAH(SAV)


YÜKSEK DERECE SAHİBİ


176-SAHİB-ÜT TAAC(SAV)


TAC SAHİBİ,SARIK GİYEN


177-SAHİB-ÜL MİĞFER(SAV)


MİĞFER(savaş başlığı) SAHİBİ


178-SAHİB-ÜL LİVA(SAV)


LİVA-ÜL HAMD(hamd sancağı) SAHİBİ


179-SAHİB-ÜL Mİ'RAC(SAV)


MİRAC SAHİBİ,MİRACA YÜKSELTİLEN


180-SAHİB-ÜL GAZIYB(SAV)


GAZIYB DENİLEN KILIÇ SAHİBİ,ASA SAHİBİ


181-SAHİB-ÜL BURAK(SAV)


BURAK SAHİBİ,BURAK DENİLEN BİNİTLE MİRACA
YÜKSELEN


182-SAHİB-ÜL HATEM(SAV)


MÜBAREK SIRTLARINDA NÜBÜVVET MÜHRÜ BULUNAN


183-SAHİB-ÜL ALAMET(SAV)


ALAMET SAHİBİ,KENDİSİ GELEMDEN ÖNCE
GELECEĞİNE DAİR ALAMETLERİ GÖRÜLEN


184-SAHİB-ÜL BURHAN(SAV)


BURHAN,KESİN DELİL SAHİBİ


185-SAHİB-ÜL BEYAN(SAV)


BEYAN SAHİBİ


186-FESİYH-ÜL LİSAN(SAV)


ÇOK GÜZEL VE ANLAŞILIR KONUŞAN


187-MUDAHHERUL CENAN(SAV)


KALBİ TEMİZLENMİŞ OLAN


188-RAUF(SAV)


ŞEFKATLİ,ACIYICI


189-RAHİYM(SAV)


MERHAMET EDİCİ


190-ÜZÜNÜ HAYRİN(SAV)


HAYIR KULAĞI


191-SAHIYHUL İSLAM(SAV)


İSLAMI BEYAN EDEN,GERÇEK İSLAMIN SAHİBİ OLAN


192-SEYYİDÜL KEVNEYN(SAV)


İKİ DÜNYA(dünya ve ahiret) SEYYİDİ,EFENDİSİ


193-AYN-ÜN NEIYMİ(SAV)


NİMETLERİN KENDİSİ,NİMETLER ONUN VASITASIYLA
VERİLEN


194-AYN-ÜL ĞURRİ(SAV)


NEBİ VE RASÜLLERİN REİSİ,EN FAZİLETLİSİ


195-SA'DULLAH(SAV)


ALLAH(C.C.)IN UĞURLU,MÜBAREK,MES'UD KULU


196-SA'DUL HALG(SAV)


YARATILMIŞLARIN EN MESUT KULU


197-HADİYB-ÜL ÜMEM(SAV)


BÜTÜN İNSANLARIN(halkların) HATİBİ


198-ALEM-ÜL HÜDA(SAV)


SELAMET VE HİDAYET SANCAĞI


199-KAŞİF-ÜL KÜREBİ(SAV)


SIKINTI VE KEDERLERİ GİDEREN


200-RAFİUR-RÜTEBİ(SAV)


RÜTBESİ ÜCE OLAN


201-IZZÜL ARABİ(SAV)


ARAP KAVMİNİN EN ŞEREFLİSİ,EFENDİSİ


202-SAHİB-ÜL FERECİ(SAV)


KEDER VE HÜZÜNDEN KURTARIP SEVİNÇ İHSAN EDEN


203-SALLALLAHÜ ALEYHİ VE ALA ALİHİ


ALLAH'ım, EY RABBİM, PEYGAMBERİN MUSTAFA'NIN (S.A.V) VE RASÜLÜN MURTAZA'NIN MÜBAREK MAKAMI VE MENZİLİ HÜRMETİNE SENİ GÖRMEKTEN VE SENİN SEVGİNDEN UZAKLAŞTIRAN HER TÜRLÜ VASIFTAN KALBİMİZİ TEMİZLE.
EY CELAL VE İKRAM SAHİBİ ALLAH'IM.O'NA KAVUŞMAYI ARZU EDERKEN,ONUN CEMAATİ VE SÜNNETİ ÜZERİNE İKEN BİZİM CANIMIZI AL.
ALLAH'IM! EFENDİMİZ, SAHİBİMİZ MUHAMMED MUSTAFA (S.A.V)'E O'NUN AİLESİNE,ASHABINA SALAT EYLE VE ONA BÜTÜN SELAMET YOLLARINI VE KAPILARINI AÇ.(AMİN)


Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 08.04.16, 18:38
Sin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
💫 Güvenilir 💫
 
Üyelik tarihi: 19.08.14
Bulunduğu yer: Irak
Mesajlar: 2,215
Etiketlendiği Mesaj: 1505 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart


PAZARTESİRahman ve Rahım olan Allahın adıyla.
1- Alâh-u Teâlâ efendimiz ve sahibimiz Muhammede onun âl-i ve ashabına salât ve selam eylesin.


2- Allahım, Efendimiz ibrahime salât ettiğin gibi Efendimiz Muhammede onun zevcelerine ve zürriyyetine de salat eyle. Allahım, Efendimiz ibrahime bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammede onun zevcelerine ve zürriyyetine de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azâmet ve şeref sâhibisin. (Sen her türlü övgüye layıksın. Yücelik ve şeref de senin elindedir.)


3- Allahım, efendimiz İbrâhîme salât ettiğin gibi, Efendimiz Muhammede ve onun âl-ine de salat eyle. Efendimiz İbrâhîmâe bütün âlemde bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammede ven onun âl-ine de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azâmet ve şeref sâhibisin.


4- Allahım, efendimiz İbrâhîme salât ettiğin gibi, Efendimiz Muhammedâe ve onun âl-ine de salat eyle. Efendimiz İbrâhîme bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammede ven onun âl-ine de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azâmet ve şeref sâhibisin.


5- Allahım, efendimiz ümmî olan nebî Muhammede ve onun âl-ine salât eyle.


6- Allahım, , kulun ve Rasulün efendimiz Muhammede salât eyle.


7- Allahım, efendimiz İbrâhîme ve onun âl-ine salât ettiğin gibi, Efendimiz Muhammede ve onun âl-ine de salat eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azâmet ve şeref sâhibisin.


8- Allahım, efendimiz İbrâhîme ve onun âl-ine bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammede ve onun âl-ine de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azâmet ve şeref sâhibisin.


9- Allahım, efendimiz İbrâhîme ve onun âl-ine merhamet ettiğin gibi, Efendimiz Muhammede ve onun âl-ine de merhamet eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azâmet ve şeref sâhibisin.


10- Allahım, efendimiz İbrâhîme ve onun âl-ine şefkat gösterdiğin gibi, Efendimiz Muhammede ve onun âl-ine de şefkat göster. Şüphesiz sen methedilmeye layık azâmet ve şeref sâhibisin.


11- Allahım, efendimiz İbrâhîme ve onun âl-ine selamet verdiğin gibi, Efendimiz Muhammede ve onun âl-ine de selamet ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azâmet ve şeref sâhibisin.


12- Allahım, efendimiz İbrâhîme ve onun âl-ine bütün âlemde bereket, merhamet ve salat ettiğin gibi, Efendimiz Muhammede ve onun âl-ine de salat, bereket, merhamet ve ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azâmet ve şeref sâhibisin.


13- Allahım, efendimiz İbrâhîmâe salat ettiğin gibi, Efendimiz Nebî Muhammede müminlerin anneleri olan onun zevceleri, zürriyyeti ve Ehl-i Beyt-ine de salat eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azâmet ve şeref sâhibisin.


14- Allahım, efendimiz İbrâhîme bereket ihsan ettiğn gibi, Efendimiz Muhammede ve onun âl-ine de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azâmet ve şeref sâhibisin.


15- Ey yerleri donatan, yüksek semaları yaratan ve kalpleri kötüsüyle iyisiyle yaratıldığı hal üzere çekip çeviren Allahım ! Batıl ehlinin ordularını mağlûb eden, hakkı en doğru şekilde ilan eden, kendisinden öncekileri tamamlayan, kapatılan iman kapılarını açan, rasulün ve kulun Muhammede rahmetinin en üstününü, bereketlerinin artarak devam edenlerini ve şefkatinin en sıcağını ikram eyle. Zira o rasulün senin vahyini gönlünde tutarak ahdini koruyup emrini yerine getirmekte hiç gecikmeksizin rızana koşarak, emrin olduğu için sana itaat etti. Onun bu itaati de elde etmek isteyen için parlak bir nur halini aldı. Böylesi bir nurla Allahın ihsanı, efendimizi işaret eden vesilelerle ancak ehil olana ulaşır. Kalplerse günah ve fitneler bataklığına dalıp gittikten sonra Rasulle hidayete kavuşur. Zira O Rasul isimleri izah etmeye, hükümleri açığa çıkarmaya ve İslamın gönülleri aydınlatmasına ışık tutar. Çünkü o senin güvenilir kıldığın emînin, saklı ilminin sâdık koruyucusu, kıyamet gününde şâhidin, nimet ve rahmet olarak hakla gönderdiğin rasulündür.


16- Allahım ! Adn cennetinde onun yerini genişlet, fazlından onu kat kat hayırla mükafaatlandır. Herhangi bir sıkıntı olmadan ve ardı arkası kesilmeden, hayırların ona bol bol ulaşmasını ihsan eyle.


17- Allahım ! Onun firdevs cennetindeki makamını insanların makamından yüce kıl. Ona senin katındaki has makamını ve ihsanını ikram eyle. Peygamber olarak gönderdiğin için Onu şehadeti makbul, sözü rızaya uygun, âdil sözlü, konuşması açık ve büyük bir burhan sahibi olarak mükafaatlandır.


18- Şüphesiz Allah ve melekleri bu Nebîye çok salât etmektedirler. Ey îmân edenler sizde onun üzerine salat edin. Tam bir teslimiyetle selam verin.


19- Allahım ! Davetine icabet ettim. Rabbim, senden saadetler dilerim. Çok merhametli ve iyilikler ihsan eden Allahım! mukarrebûn makamındaki ve Allaha en yakın meleklerin, nebîlerin, sıddıkların, şehit*lerin, salihlerin okuduğu ve seni tesbîh eden her şeyin salavatı, senin izninle İslama davet eden müjdeci, şâhit, âlemlerin Rabbi olan Allahın Rasulü takva sahiplerinin imamı, rasullerin efendisi, nebîlerin sonuncusu, efendimiz Abdullah oğlu Muhammede olsun. Ona selam olsun.


20- Allahım ! Salatlarını ve bereketlerini rahmetini rasullerin efendisi, takva sahiplerinin imamı, nebîlerin sonuncusu, rahmet peygamberi hayrın önderi ve imamı olan rasulün ve kulun efendimiz Muhammedin üzerine ikrâm eyle.


21- Allahım ! Onu öncekilerin ve sonrakilerin gıpta edeceği makamı Mahmuda ulaştır.


22- Allahım ! efendimiz İbrâhîme salât ettiğin gibi, Efendimiz Muhammede ve onun âl-ine de salat eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azâmet ve şeref sâhibisin.


23- Allahım ! Allahım, efendimiz İbrâhîme bereket ettiğin gibi, Efendimiz Muhammede ve onun âl-ine de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azâmet ve şeref sâhibisin.


24- Efendimiz Muhammede, onun âl-ine, ashabına, çocuklarına, zevcelerine, zürriyetine, ehl-i beytine, evlilikten doğan akrabalarına, ensarına, kendisini takip eden fırkrlarına, sevenlerine, ümmetine ve onlarla beraber hepimize salât eyle. ey merhametliler merha*metlisi Allahım !


25- Allahım ! Efendimiz Muhammede salât edenlerin sayısınca salât eyle. Salât etmeyenlerin sayısınca salât eyle. Allahım ! Efendimiz Muhammede kendisine salât okumamızı emrettiğin salât gibi salât eyle. Efendimiz Muhammede nasıl salât edilmesini istiyorsan o şekilde salât eyle.


26- Allahım ! kendisine salât okumamızı emrettiğin salât gibi, Efendimiz Muhammede ve onun âl-ine layık olduğu şekilde salât eyle.


27- Allahım ! Efendimiz Muhammede ve onun âl-ine layık olduğu şekilde salât eyle.


28- Allahım ! kendisi için sevip razı olacağın şekilde efendimiz Muhammede ve onun âl-ine salât eyle.


29- Efendimiz Muhammedin ve âl-inin rabbi olan Ey Allahım ! Efendimiz Muhammede ve onun âl-ine salât eyle. Cennetteki vesîle makamını ve dereceyi ona ihsan eyle.


30- Efendimiz Muhammedin ve âl-inin rabbi olan Ey Allahım ! Efendimiz Muhammede layık olduğu şekilde mükafaat ihsan eyle.


31- Allahım ! Efendimiz Muhammede onun âl-i ve ehl-i beytine salât eyle.


32- Allahım ! Efendimiz Muhammede ve onun âl-ine salât adına verilmedik hiç bir salât eksik kalmayıncaya kadar salât eyle. Allahım ! Efendimiz Muhammede ve onun âl-ine rahmet adına verilmedik hiç


bir rahmet eksik kalmayıncaya kadar rahmet ihsan eyle. Allahım ! Efendimiz Muhammede ve onun âl-ine bereket adına verilmedik hiç bir bereket eksik kalmayıncaya kadar bereket ihsan eyle. Allahım ! Efendimiz Muhammede ve onun âl-ine selam adına verilmedik hiç bir selam eksik kalmayıncaya kadar selam eyle.


33- Allahım ! Efendimiz Muhammede önceki rasuller, nebîler ve ümmetler arasında salât eyle. Allahım ! Efendimiz Muhammede sonraki, kıyamete kadar gelecek olan ümmetler arasında salât eyle. Allahım ! Efendimiz Muhammede nebîler arasında salât eyle. Allahım ! Efendimiz Muhammede rasuller arasında salât eyle. Allahım ! Efendimiz Muhammede mele-i âlâ, mertebeleri en üstün olan melekler, mukarrebûn, rûhâniyyûn, nûraniyyûn arşiyyûn arasında kıyâmet gününe kadar salât eyle.


34- Allahım ! Efendimiz Muhammede cennetteki derecelerin en üstünü olan vesîle makamını, fazileti, şerefi ve büyük mertebeyi ihsân eyle.


35- Allahım ! Görmediğim halde Efendimiz Muhammede îmân ettim. Cennetler içerisinde Onu görmekten beni mahrum eyleme. Kendisiyle sohbet etmeyi bana nasib eyle. Beni Onun dîni olan İslâm üzere öldür.


İçtikten sonra asla susuzluk hissertmeyeceğimiz, içimi rahat, insanın içine sinen ve doyurucu olan havzından bana da içir. Şüphesiz sen her şeye gücü yetensin.


36- Allahım ! Efendimiz Muhammedin ruhuna tahıyyat ve selâmımı ulaştır.


37- Allahım ! Efendimiz Muhammede kendisini görmediğim halde îmân ettiğim gibi cennetlerde Onun cemâlini görmekten beni mahrum eyleme.


38- Allahım ! Efendimiz Muhammedin şefaati kübrasını kabul eyle. Onun yüksek derecesini daha da yücelere çıkar. Efendimiz İbrahim ve Musaya verdiğin gibi Ona dünya ve âhirette de bütün istediklerini ihsan eyle.


39- Allahım ! efendimiz İbrâhîm ve onun âl-ine salât ettiğin gibi, Efendimiz Muhammede ve onun âl-ine de salat eyle. Allahım ! efendimiz İbrâhîm ve onun âl-ine bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammede ve onun âl-ine de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azâmet ve şeref sâhibisin. Şüphesiz sen methedilmeye layık azâmet ve şeref sâhibisin.


40- Allahım ! Nebin ve rasulün efendimiz Muhammede hem seçilip çıkartılmış, tertemiz dostun efendimiz İbrâhîm’e, hem de kendisiyle konuştuğun, kelîmullâh ve sana vâsıtasız münacaat eden neciyyullâh efendimiz Mûsââya, ayrıca senin emrinle anasız babasız meydana gelen Rûhullâh ve her bir şeye (senin emrinle) ol deyince oluveren Kelîme efendimiz Îsâya ve meleklerin, rasullerin, nebilerin, hayırlı kulların, yer ve gök ehlinden seçilip çıkarttığın asfiyâ, Allâhın ikrâmına ulaşmış hâlis kullar ve velî kullarının hepsine de salat ve selâm eyle. Bereket ihsân eyle.


41- Allâh-u Teâlâ mükafaatının sayısınca salavat okumaya razı olacağı ve bizzat istediği salavat sayısı kadar, arşının ağır*lığınca, kelimelerinin sayısı ve çokluğu kadar, zikredenlerin Onu zikrettiği, zikrinden gâfil olanların da gafleti kadar lâyık olduğu şekilde efendimiz Muhammede, ehl-i beytine ve pâk nesline kelimenin tam mânâsıyla salat ve selâm eylesin.


42- Allahım ! Bina ettiğin günden bu zamana kadar, gökyüzünden yağan yağmurların sayısınca efendimiz Muhammede, onun zevcelerine zürriyyetine, nebî, rasul, melek, mukarrebûn makamındaki diğer melekler ve salih kullarının hepsine salat eyle. Allahım ! donatıp yaydığın günden bu zamana değin, yeryüzünde biten bitkilerin sayısınca, efendimiz Muhammede salat eyle. Sayılarını ancak senin bildiğin semadaki yıldızlar miktarınca, efendimiz Muhammede salat eyle. Yarattığın günden bu zamana kadar ruhların nefesleri kadar efendimiz Muhammede salat eyle. Ayrıca yaratmış olduğun ve yaratılacaklarınla ilminin kuşattığı ve bunların katları kadarınca efendimiz Muhammede salat eyle.


43- Allahım ! Yarattıklarının sayısı, arşının ağırlığı, kelimelerinin miktarı, ilminin kuşatacağı şeyler ve âyetlerinin sayısınca ve bizzat razı olacağın kadar efendimiz Muhammede salat eyle.


44- Allahım ! Bütün yarattıklarının üzerinde senin üstünlüğün ve faziletin gibi kendilerine salavat okuyan bütün kullarının salavatından üstün ve fazıletli olan salat ve selamla onlara salat eyle.


45- Allahım ! Gece ve gündüzlerin aralıksız devam edip gittiği zaman süresince, gece ve gündüzler boyu, sağnak ve ince ince yağan yağmur tanelerinin sayısınca hiç bir üzüntü ve kesinti olmaksızın onlara salat eyle.


46- Allahım ! yarattıklarının adedince, zatının rızası, arşının ağırlığı, kelimelerinin sayısı, ilminin sonsuzluğu ve bütün mahlukatının ağırlığınca, ilminin kuşattığı ve ilminle bildiklerinin katlarınca sürekli devam eden kullarına nazaran zatının fazıleti gibi bütün kullarından salavat okuyanların salavatlarından daha fazla ve üstsn salavat olması için hem efendimiz nebin Muhammede hem de efendimiz dostun İbrâhîme ve bütün peygamberlerine yer ve gök ehlinden seçip çıkardığın asfiya kullarına salat eyle.


Bu Salavâtın Ardından Cenâb-I Hakk Tarafından Kabul Edileceğini Umarak Şu Duâ Okunur

47- Allahım ! beni nebîn ve efendimiz Muhammedin dininden ayrılmayanlardan, onun hürmetine ta'zim edip kelimesini, kelime-i şahâdeti aziz bilenlerden, ahdini tevhid ve risalet inancını ve zimmetini kurân ve sünneti koruyanlardan, dininde samîmi olan mensuplarına ve onun çağrısına yardım edenlerden, ona tâbî olanları ve onun ümmeti


olmayı kabûl edenleri çoğaltanlardan eyle. Beni kıyâmet günü, onun hamd sancağı altında toplanan zümreden, onun yoluna ve sünnetine aykırı hareket etmeyenlerden eyle.


48- Allahım ! ben onunsünnetine sımsıkı sarılmakistiyorum, onun getirdiği emir ve yasak olan şeyleri değiştirmekten sana sığınıyorum.


49- Allahım ! efendimiz, nebîn, rasulün, Muhammedin senden istediği hayırlardan bende istiyorum, onun sana sığındığı ve şer olan şeylerin hepsinden sana sığınıyorum.


50- Allahım ! beni fitnelerin şerrinden koru. Bütün meşakkatlerden bana âfiyet ihsân eyle. Benden görünür ve görünmez meydana gelen işleri ıslâh eyle. Kalbimi kin ve hasetten temizle. Beni üzerinde hiç bir kul hakkı kalmayan biri eyle.


51- Allahım ! şüphesiz ben senin bildiğin hayırların en güzeline yapışmak, yine senin kötü olarak bildiğin şeyleri terk etmek istiyorum. Rızkıma kefîl olmanı, yeterli olana kanaat edebilmeyi, her şüpheli şeyden doğru bir îzah tarzı bulmayı, her delilde hak olanı gerçekleştirmeyi, öfke rızâ hâlinde âdil olmayı, kaderin cereyân ettiği işlerde teslîm olabilmeyi, zenginlik ve fakirlik hâlinde iktisatlı davranmayı, sözde ve fiilde tevazû göstermeyi, ciddî veyâ şaka bütün sözlerde dosdoğru olmayı senden taleb ediyorum.


52- Allahım ! şüphe yok ki gerçekleştiği sadece seninle benim aramda bilinen bâzı günahlarım var. Bir de insanlarla benim aramda olanlan, hem senin hem de insanların bildiği nice günahlarım var.


53- Allahım ! bu günahlardan seninle aramda olanı bağışla. İnsanlarla aramda olan günahlarımı tekeffül eyle. O günahları da benden al. Fazlınla beni ihtiyaçsız kıl. Şüphesiz sen bağışlaması çok olansın.


54- Allahım ! kalbimi ilminle nurlandır. Bedenimi taatinde kullan. Rûhumu fitnelerden temizle. Fikrimi mûteber işlerle meşgûl eyle. Şeytanın vesveselerinden beni koru. Ey Rahmân olan Allahım ! Ey Rahmân, üzerimde şeytanın hiç bir gücü kalmayıncaya kadar beni ondan kurtar.Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 08.04.16, 18:42
Sin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
💫 Güvenilir 💫
 
Üyelik tarihi: 19.08.14
Bulunduğu yer: Irak
Mesajlar: 2,215
Etiketlendiği Mesaj: 1505 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
StandartSALI1- Allahım ! şüphesiz ben senin bildiğin hayırlardan ister, senin bildiğin şerlerden yine sana sığınırım. Senin bildiğin günahdan bağışlanmamı taleb ederim. Şüphesiz bilen sensin. Biz bilmeyiz. Sen gaybları tam anlamıyla bilensin.


2- Allahım ! yaşadığım bu zamanda fitnere düşmekten, cü'et ehl-i kimselerin bana sataşmasından ve zaafa düşürmelerinden beni koru. Bana merhamet et.


3- Allahım ! beni zâtından gelen himâye ile ömrümün sonuna kadar kurtulmuş olabilmem için bütün yarattıklarının şerrinden metin bir sığınakta muhafaza eyle.


4- Allahım ! efendimiz Muhammede ve onun âl-ine ona salât okuyanların sayısınca salât eyle. Efendimiz Muhammede ve onun âl-ine ona salât okumayanların sayısınca salât eyle. Efendimiz Muhammede ve onun âl-ine ona salât okunmasının lâyık olduğu şekilde salât eyle. Efendimiz Muhammede ve onun âl-ine ona salât okunması vâcib olan salavat gibi salât eyle. Hattâ Efendimiz Muhammede ve onun âl-ine okunmasını emrettiğin şekilde salât eyle. Efendimiz Muhammede ve onun âl-ine kendi nûru nurların bile nûru sayılan ve bu sayede sırrının şuâsıyla nice sırların aydınlandığı salât ile salât eyle.


5- Allahım ! efendimiz Muhammede, âl-ine ve ebrâr olan bütün ehl-i beytine salât eyle.


6- Allahım ! senin nurlarının ummânı, sırlarının kaynağı, varlığını isbat eden delillerin lisânı, mülk âleminin direği, huzuruna ulaşmak isteyenlerin imamı, peygamberlerin sonuncusu, Efendimiz Muhammede ve onun âl-ine, yüce zâtın devâm ettikçe devâm eden, yüce zâtın bâkî kaldıkça ebedî kalacak olan, seni de onu da razı edecek okuduğumuzda bizden de râzı olacağın salâtla ona salât eyle. Ey âlemlerin rabbi olan Allâhım.


7- Ey hıll ve haremin rabbi, ey ! meş'ari haremin rabbi, ey ! beyt-i haramın rabbi, ey ! rükn ve makâmın rabbi olan Allâhım ! efendimiz ve sahibimiz Muhammede bizden selâm ulaştır.


8- Allâhım ! önceki yaratılmışların ve kıyâmete kadar yaratılacak olanların efendisi, efendimiz ve sahibimiz Muhammede salât eyle.


9- Allâhım ! efendimiz ve gönül sultânımız Muhammede her an ve her zaman salât eyle.


10- Allâhım ! efendimiz ve gönül sultânımız Muhammede kıyâmete kadar, en yüce meleklerin bulunduğu makamda, mele-i âlâ da salât eyle.


11- Allâhm ! yeryüzü ve üzerinde bulunanlar görevlerini tamamlayıp huzurunda toplanıncaya kadar, efendimiz ve gönül sultânımız Muhammede salât eyle. Zîrâ sen sâhip olanların en üstünüsün.


12- Allâhım ! efendimiz İbrâhîme salât ettiğin gibi, Efendimiz ümmî nebî Muhammede ve onun âl-ine de salat eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azâmet ve şeref sâhibisin. Allâhım ! efendimiz İbrâhîme bereket ihsân ettiğin gibi, Efendimiz ümmî nebî Muhammede bereket ihsân eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azâmet ve şeref sâhibisin.


13- Allâhım ! efendimiz Muhammede ve onun âl-ine ezelî ilminin bildiği, kader ilminin gerçekleştiği, irâdenin cereyân ettiği, meleklerinin de ona salât ettiği kadar hem sürekli fazlınla hem de sonsuzluğuna asla son olmayacak ihsânınla hep ebedî kalacak şekilde salat eyle.


14- Allâhım ! efendimiz Muhammede ve onun âl-ine ilminin kuşattığı, Kurân-ı Kerîmin zikrettiği, meleklerin de ifâde ettiği şahadet sayısınca salât eyle. Onun ashâbından râzı ol. Ümmetine merhamet eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azâmet ve şeref sâhibisin.


15- Allâhım ! efendimiz ve sahibimiz Muhammede, onun âl-ine ve bütün ashâbına salât eyle.


16- Allâhım ! efendimiz İbrâhîme salât ettiğin gibi, Efendimiz Muhammede ve onun âl-ine de salat eyle. Bütün âlemlere bereket ihsân ettiğin gibi onlara da bereket ihsân eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azâmet ve şeref sâhibisin.


17- Allâhım ! secde hâlindeki kalp huşûu ile sana sığınıyorum. Ey efendim! ey Allâh ! ey celîl. Verilen sözlere senin kadar vefâ gösteren yoktur. Nurla süslü kürsîden itibâren yüce ve şerefli arşına kadar neler varsa, onların hatırı ve arşının altında bulunanların hakkı için dileğimi sana arzediyorum. Sen semaları ve gökgürlemelerinin seslerini yaratmadan önce, birliğinle ilah olarak bilindiğin ve dâim olduğun gibisin. Ey Allâhım ! beni zâtın için sevenlerden, senin tarafından sevilen kullardan, sana yakınlaşmış büyük zatlardan ve sana tutkun âşıklardan eyle.


Ey Allâh ! Ey Allâh ! Ey Allâh ! Ey Allâh ! Ey Allâh ! Ey Allâh ! Ey Allâh ! Ey Allâh ! Ey Vedûd.


18- Allâhım ! Ezelî ilminle bildiğin şeyler sayısınca efendimiz ve gönül sultânımız Muhammede salât eyle.


19- Allâhım ! Kurân-ı Kerîmde zikredilen şeyler sayısınca efendimiz ve gönül sultânımız Muhammede salât eyle.


20- Allâhım ! kudretinin nüfûz ettiği şeyler sayısınca efendimiz ve gönül sultânımız Muhammede salât eyle.


21- Allâhım ! efendimiz ve gönül sultânımız Muhammede irâdenin tahsîs şeyler sayısınca salât eyle.


22- Allâhım ! efendimiz ve gönül sultânımız Muhammede ona emrettiğin ve yasakladığın şeyler sayısınca salât eyle.


23- Allâhım ! efendimiz ve gönül sultânımız Muhammede senin duyma kudretinin kavradığı şeyler sayısınca salât eyle.


24- Allâhım ! efendimiz ve gönül sultânımız Muhammede senin görme kudretinin kavradığı şeyler sayısınca salât eyle.


25- Allâhım ! efendimiz ve gönül sultânımız Muhammede kendisini hatırlayıp yâdedenlerin sayısınca salât eyle.


26- Allâhım ! efendimiz ve gönül sultânımız Muhammede kendisini hatırlayıp yâdetmekten gâfil olanların sayısınca salât eyle.


27- Allâhım ! efendimiz ve gönül sultânımız Muhammede yağan yağmur tâneleri sayısınca salât eyle.


28- Allâhım ! efendimiz ve gönül sultânımız Muhammede ağaçların yaprakları sayısınca salât eyle.


29- Allâhım ! efendimiz ve gönül sultânımız Muhammede yaban hayvanları sayısınca salât eyle.


30- Allâhım ! efendimiz ve gönül sultânımız Muhammede deniz hayvanları sayısınca salât eyle.


31- Allâhım ! efendimiz ve gönül sultânımız Muhammede denizlerdeki sular miktârınca salât eyle.


32- Allâhım ! efendimiz ve gönül sultânımız Muhammede gece karanlığının kendilerini bürüdüğü ve gündüz aydınlığının kuşattığı şeyler sayısınca salât eyle.


33- Allâhım ! efendimiz ve gönül sultânımız Muhammede gece ve gündüz salât eyle.


34- Allâhım ! efendimiz ve gönül sultânımız Muhammede kumlar miktârınca salât eyle


35- Allâhım ! efendimiz ve gönül sultânımız Muhammede kadın ve erkek kulların sayısınca salât eyle.


36- Allâhım ! efendimiz ve gönül sultânımız Muhammede bizzat senin râzı olacağın kadar salât eyle.


37- Allâhım ! efendimiz ve gönül sultânımız Muhammede senin kelimelerin sayısınca salât eyle.


38- Allâhım ! efendimiz ve gönül sultânımız Muhammede yer ve gök dolusunca salât eyle.


39- Allâhım ! efendimiz ve gönül sultânımız Muhammede arşının ağırlığı kadar salât eyle.


40- Allâhım ! efendimiz ve gönül sultânımız Muhammede bütün mahlûkâtın sayısınca salât eyle.


41- Allâhım ! efendimiz ve gönül sultânımız Muhammede zâtından gelecek olan salavâtının en fazîletlisi ile salât eyle


42- Allâhım ! rahmet peygamberine salât eyle.


43- Allâhım ! bu ümmetin şefaatçisine salât eyle.


44- Allâhım ! darlığı gideren zâta salât eyle.


45- Allâhım ! zulmeti aydınlatan zâta salât eyle.


46- Allâhım ! nîmeti ulaştıran zâta salât eyle.


47- Allâhım ! rahmeti getiren zâta salât eyle.


48-Allâhım ! kevser şarabının bulunduğu havuz sâhibi olan zâta salât eyle.


49- Allâhım ! Makâm-ı Mahmûd sâhibi olan zâta salât eyle.


50- Allâhım ! kıyâmet günü hamd sancağı sâhibi olan zâta salât eyle.


51- Allâhım ! mirâc gecesi ulaştığı makâm sâhibi olan zâta salât eyle.


52- Allâhım ! kerem ve cömertlikle tavsîf ettiğin zâta salât eyle.


53- Allâhım ! semâda Mahmûd ve yeryüzünde Muhammed adıyla anılan efendimize salât eyle.


54- Allâhım ! nübüvvet mührü sâhibi olan zâta salât eyle.


55- Allâhım ! doğumunda ve doğumundan sonra zuhûr eden alâmetler sâhibi zâta salât eyle.


56- Allâhım ! her türlü ikramla sıfatlanmış olan zâta salât eyle.


57- Allâhım ! öncekilerin ve sonra gelenlerin efendisi, seyyidi olma özelliği kazanan zâta salât eyle.


58- Allâhım ! bulutun kendisini gölgelediği zâta salât eyle.


59-Allâhım ! arkasındakini tıpkı önünde olan kimseyi gördüğü gibi gören zâta salât eyle.


60-Allâhım ! kıyâmet günü şefaat talebi kabûl edilen ve şefaat eden zâta salât eyle.


61- Allâhım ! tevâzu sâhibi olan zâta salât eyle.


62- Allâhım ! şefaat sâhibi olan zâta salât eyle.


63- Allâhım ! en yüce cennetlerin en yüce makâmı olan vesîle sâhibi zâta salât eyle.


64- Allâhım ! fazîlet sâhibi olan zâta salât eyle.


65- Allâhım ! cennetteki derecelerin hepsinden en yüce olan yüksek derece sâhibi zâta salât eyle.


66- Allâhım ! sünnet olarak taşıdığı baston sâhibi olanzâta salât eyle.


67- Allâhım ! İncilde zikredilmiş sıfatı olarak, ayaklarına nalın giyinmiş olan zâta salât eyle.


68- Allâhım ! peygamberliğine işâret eden delîl hüccet sâhibi zâta salât eyle.


69- Allâhım ! peygamberliğini açıkça gösteren ısbât, burhân sâhibi zâta salât eyle.


70- Allâhım ! herkese hükmünü geçiren, hükümranlık sâhibi olan zâta salât eyle.


71- Allâhım ! Miracda başına giydirilen nurdan tâc sâhibi zâta salât eyle.


72- Allâhım ! Miraca çıkma şerefine sâhib olan zâta salât eyle.


73- Allâhım ! kılıç sâhibi olan zâta salât eyle.


74- Allâhım ! Necîb adındaki deveye binen zâta salât eyle.


75- Allâhım ! Mirâc gecesi Burağa binen zâta salât eyle.


76- Allâhım ! yedi kat semâyı yarıp geçen zâta salât eyle.


77- Allâhım ! bütün insanlara şefaat eden zâta salât eyle.


78- Allâhım ! elinde yiyeceğin tesbîh ettiği zâta salât eyle.


79- Allâhım ! kendisinden ayrıldığında hurma kütüğünün inleyip ağladığı zâta salât eyle.


80- Allâhım ! sakrâ kuşlarının kendisiyle sana sığındığı zâta salât eyle.


81- Allâhım !elinde küçük çakıl taşlarnın tesbîh ettiği zâta salât eyle.


82- Allâhım ! huzûruna geyiğin gelip kendisinden en fasih ifâdeyle şefaat talebinde bulunduğu zâta salât eyle.


83- Allâhım ! herbiri büyük mürşîd olan ashâbıyla mecliste sohbet ederken meleklerin kendisiyle konuştuğu zâta salât eyle.


84- Allâhım ! insanları cennetle sevindiren ama cehennemle de korkutan zâta salât eyle.


85- Allâhım ! aydınlatıcı kandil gibi nur saçan zâta salât eyle.


86- Allâhım ! devenin kendisine hâlinden şikâyet ettiği zâta salât eyle.


87- Allâhım ! parmaklarının arasından tatlı su akan zâta salât eyle.


88- Allâhım ! maddî mânevî pisliklerden temizlenmiş olan zâta salât eyle.


89- Allâhım ! nurların nûru olan zâta salât eyle.


90- Allâhım ! Ayın kendisi için ikiye ayrıldığı zâta salât eyle.


91- Allâhım ! maddeten ve mânen tertemiz olan zâta salât eyle.


92- Allâhım ! en üstün makamda sana en yakın olan zâta salât eyle.


93- Allâhım ! şirkin ve küfrün karanlığını yok edip, âleme îman nûrunu yayarak tan yerini ağartan zâta salât eyle.


94- Allâhım ! karanlığı delen yıldız misâli O zâta salât eyle.


95- Allâhım ! tutunulacak sapa sağlam biricik zâta salât eyle.


96- Allâhım ! dünyâ ehlini cehennemle korkutan zâta salât eyle.


97- Allâhım ! kıyâmet gününün şefaatçisi olan zâta salât eyle.


98- Allâhım ! insanlara kevser havuzundan içirecek olan zâta salât eyle.


99- Allâhım ! Livâil-Hamd sâhibi zâta salât eyle.


100- Allâhım ! insanları hak yola irşâd ederken bütün varlığıyla İslâm Dînini tebliğe yönelen zâta salât eyle.


101- Allâhım ! râzıolduğun hususta tam mânâsıyla gayret eden zâta salât eyle.


102- Allâhım ! son nebîye salât eyle.


103- Allâhım ! son rasûle salât eyle.


104- Allâhım ! hakkı ayakta tutan Mustafâya salât eyle.


105- Allâhım ! Rasûlün Ebul-Gâsıma salât eyle.


106- Allâhım ! âyetler sâhibi olan zâta salât eyle.


107- Allâhım ! bütün insanlara emir ve yasakları açıklayarak doadoğru yolu gösteren deliller sâhibi olan zâta salât eyle.


108- Allâhım ! anlattıklarınındışında nice ilâhi sırlar ve işâretlere sâhibi olan zâta salât eyle.


109- Allâhım ! peygamberliğinden önce kendisinden meydana gelen ve adına irhâsât denilen hârikulâdelikler anlamındaki kerâmetler sâhibi olan zâta salât eyle.


110- Allâhım ! alâmetler sâhibi zâta salât eyle.


111- Allâhım ! peygamberliğine delâlet eden açık âyetler ve burhanlar sâhibi olan zâta salât eyle.


112- Allâhım ! mucizeler sâhibi olan zâta salât eyle.


113- Allâhım ! hârikulâde işlerin sâhibi olan zâta salât eyle.


114- Allâhım ! taşların kendisine selâm verdiği zâta salât eyle.


115- Allâhım ! huzûrunda ağaçların secde ettiği zâta salât eyle.


116- Allâhım ! nûrundan çiçeklerin açıldığı zâta salât eyle.


117- Allâhım ! bereketiyle mahsullerin tadlandığı zâta salât eyle.


118- Allâhım ! aldığı abdest suyunun artığıyla ağaçların yeşerdiği zâta salât eyle.


119- Allâhım ! nûrundan bütün nurların yayılıp dağıldığı zâta salât eyle.


120- Allâhım ! kendisine okunan salavât sâyesinde günahların silindiği zâta salât eyle.


121- Allâhım ! kendisine okunan salavâtla ebrâr makâmındaki kulların makâmına erişilen zâta salât eyle.


122- Allâhım ! kendisine okunan salavâtla büyüklerin ve küçüklerin rahmete nâil oldukları zâta salât eyle.


123- Allâhım ! kendisine okunan salavâtla hem bu dünyâda hem âhirette nîmetlere erişilen zâta salât eyle.


124- Allâhım ! kendisine okunan salavâtla Azîz ve Ğaffâr olan Allâhın rahmetine erişilen zâta salât eyle.


125- Allâhım ! düşmanların kalbine korku salmakla güçlendirilmiş ve yardım olunmuş olan zâta salât eyle.


126- Allâhım ! seçilmiş azâmet ve şeref sâhibi olan zâta salât eyle.


127- Allâhım ! efendimiz ve gönül sultânımız Muhammede salât eyle.


128- Allâhım ! boş sahrâlarda yürüdüğünde vahşî hayvanların bile onun eteğine yapıştığı zâta salât eyle.


129- Allâhım ! Ona âl-ine ve ashâbına tam mânâsıyla salât eyle. Hamd âlemlerin Rabbi olan Allâha mahsûsdur.


İkinci dörtte birinin başi

130- Günahlarda dâhil olmak üzere her şeyi bilmesine rağmen engin merhametinden dolayı Allâha hamd olsun. Aynı şekilde günahları helâk etmekte dâhil olmak üzere her şeye kaâdir olan afv eden Allâha hamd olsun.


131- Allâhım ! şüphesiz ben fakirlikten, zâtından başka birine zelîl olmaktan, senden başkasından korkmaktan, yalan söylemekten, bütün günah çeşitlerini işlemekten ve senin affına aldanıp gururlanarak günâha dalmaktan, düşmanların şamatasından, dermansız dertlerden, ümîdin boşa gitmesinden, nîmeti kaybetmekten, belânın ansızın gelmesinden hep sana sığınırım.


132- Allâhım ! habîbinin lâyık olduğu şekilde efendimiz Muhammedi mükâfaatlandır. Ona salât ve selâm eyle.


Allâhım ! habîbinin lâyık olduğu şekilde efendimiz Muhammedi mükâfaatlandır. Ona salât ve selâm eyle.


Allâhım ! habîbinin lâyık olduğu şekilde efendimiz Muhammedi mükâfaatlandır. Ona salât ve selâm eyle.


133- Allâhım ! dostunun lâyık olduğu şekilde efendimiz İbrâhîmi mükâfaatlandır. Ona salât ve selâm eyle.


Allâhım ! dostunun lâyık olduğu şekilde efendimiz İbrâhîmi mükâfaatlandır. Ona salât ve selâm eyle.


Allâhım ! dostunun lâyık olduğu şekilde efendimiz İbrâhîmi mükâfaatlandır. Ona salât ve selâm eyle.


134- Allâhım ! mahlûkâtının ve arşının ağırlığı, kelimelerinin sayısı ve tamâmen hoşnutluğunla bütün âlemlerde efendimiz İbrâhîme salât, merhamet ve bereket ihsân ettiğin gibi, efendimiz Muhammede ve onun âl-ine de salât eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azâmet ve şeref sâhibisin.


135- Allâhım ! efendimiz Muhammede salât okuyanların sayısınca ona salât eyle.


136- Allâhım ! efendimiz Muhammede salât okumayanların sayısınca ona salât eyle


137- Allâhım ! efendimiz Muhammede salât okunan sayısınca ona salât eyle.


138- Allâhım ! efendimiz Muhammede okunan salavâtın katlarınca ona salât eyle.


139- Allâhım ! efendimiz Muhammede lâyık olduğu şekilde ona salât eyle.


140- Allâhım ! efendimiz Muhammede lâyık gördüğün sevip râzı olduğun şekilde ona salât eyle.


ÇARŞAMBA1- Allâhım ! efendimiz Muhammedin ruhlar arasındaki rûhuna, cesetler arasındaki cesedine, kabirler arasındaki kabrine, onun âl-ine ashâbına salât ve selâm eyle.


2- Allâhım ! efendimiz Muhammede onu zikredenlerin her zikredişinde ona salât ve selâm eyle.


3- Allâhım ! efendimiz Muhammedi yâd edip hatırlamaktan gâfil olanların sayısınca ona salât eyle.


4- Allâhım ! ümmî nebî efendimiz Muhammede, müminlerin anneleri olan zevcelerine, zürriyetine, ehl-i beytine sonsuz salât ve selâmla salât eyle, selâm eyle, bereket ihsân eyle.


5- Allâhım ! ilminin kuşattığı ve Kurân-ı Kerîmin bildirdiği gerçekler sayısınca ancak senin râzı olacağın ve kendisine lâyık olan salâtla efendimiz Muhammede salât eyle. Vesîle makâmını, fazîlet ve yüksek dereceyi ona ihsân eyle. Allâhım ! kendisine va’d ettiğin Makâm-ı Mahmûda onu ulaştır. Lâyık olduğu şekilde onu mükâfaatlandır. Nebîlerden, sıddıklardan, şehitlerden ve sâlihlerden olan bütün kardeşlerine de salât eyle.


6- Allâhım ! efendimiz Muhammede salât eyle. Onu kıyâmet günü sana en yakın makâma yerleştir.


7- Allâhım ! efendimiz Muhammede salât eyle.


8- Allâhım ! ona izzet, rızâ ve cömertlik tâcını giydir.


9- Allâhım ! efendimiz Muhammede kendisi için senden istediği şeylerin en fazîletlisini ona ihsân eyle. Allâhım ! herhangi bir kulunun efendimiz Muhammed için senden istediği şeylerin en fazîletlisini de ona ihsân eyle. Allâhım ! efendimiz Muhammede kıyâmet gününe kadar senden istenilmiş olanların en fazîletlisini kendisine ihsân eyle.


10- Allâhım ! efendimiz Muhammede; Âdem, Nûh, İbrâhîm, Mûsâ, ve Îsâya, bunlar arasındaki bütün nebîlere rasullere salât eyle. Allâhın salât ve selâmı onların hepsinin üzerine olsun. Allâhım ! efendimiz Muhammede; Âdem, Nûh, İbrâhîm, Mûsâ, ve Îsâya, bunlar arasındaki bütün nebîlere rasullere salât eyle. Allâhın salât ve selâmı onların hepsinin üzerine olsun. Allâhım ! efendimiz Muhammede; Âdem, Nûh, İbrâhîm, Mûsâ, ve Îsâya, bunlar arasındaki bütün nebîlere rasullere salât eyle. Allâhın salât ve selâmı onların hepsinin üzerine olsun.


11- Allâhım ! efendimiz Âdem babamıza, annemiz Havvâya meleklerinin salâtı kadar salât eyle. Allâhım ! efendimiz Âdem babamızı ve annemiz Havvâyı en yüce firdevs cennetine koyup üstün nîmetlerde râzı edinceye kadar, onlara bol rahmet ve kereminden ihsân eyle.


12- Allâhım ! ana-babayı çocukları sâyesinde mükâfaatlandırdığın şeylerin en fazîletlisiyle onları mükâfaatlandır.


13- Allâhım ! efendimiz Cebrâîle, Mîkâîle, İsrâfîle, Azrâîle, arşı taşıyan meleklere, diğer meleklere, mukarrabûn makâmındaki meleklere bütün nebî ve rasullere salât eyle. Allâhın salât ve selâmı onların hepsinin üzerine olsun.


Allâhım! efendimiz Cebrâîle, Mîkâîle, İsrâfîle, Azrâîle, arşı taşıyan meleklere, diğer meleklere, mukarrabûn makâmındaki meleklere bütün nebî ve rasullere salât eyle. Allâhın salât ve selâmı onların hepsinin üzerine olsun.


Allâhım! efendimiz Cebrâîle, Mîkâîle, İsrâfîle, Azrâîle, arşı taşıyan meleklere, diğer meleklere, mukarrabûn makâmındaki meleklere bütün nebî ve rasullere salât eyle. Allâhın salât ve selâmı onların hepsinin üzerine olsun.


14- Allâhım ! efendimiz Muhammede bildiklerin sayısınca, bildiklerinin sonsuz ağırlığınca hattâ kelimelerinin adedince salât eyle.


15- Allâhım ! efendimiz Muhammede hiç eksilmeyen salâtla salât eyle.


16- Allâhım ! efendimiz Muhammede sonsuzluğa kadar hiç eksilmeyen, hattâ zaman tükense bile bitip tükenmeyen salâtla salât eyle.


17- Allâhım ! efendimiz Muhammede yaptığın salât ve selâmla ona salât ve selâm eyle. Ayrıca onu lâyık olduğu şekilde mükâfaatlandır.


18- Allâhım ! efendimiz Muhammede hem hoşnûd olacağı hem de kendisini menûn edecek ama bizden de memnûn olacağı salâtla ona salât eyle. lâyık olduğu şekilde onu mükâfaatlandır.


19- Allâhım ! nurlarının denizi, sırlarının mâdeni, tek ilâh oluşunu kullarına açıklayan, hükümranlığının altında bulunan herşeyin nâdidesi, tevhîd makâmının imâmı varlık âlemine güzellik katan süsü, her türlü rahmetinin hazînesi, dîninin yolu, tevhîdinle lezzet alan, varlık özünün insanı, her vâr olanın varlık sebebi, yaratılmışların özünün özü, senin aydınlığının nûruna yakın olan efendimiz Muhammede Yûce Zâtın vâr oldukça devâm edecek, ancak sen yeterli gördüğünde bu salât son bulacak, hem seni hemde onu memnûn edecek, ama bizden de râzı olmana vesîle olacak olan salâtla ona salât eyle. Ey âlemlerin Rabbi olan Allâhım.


20- Allâhım ! efendimiz Muhammede senin ilminde gizli olanlar sayısınca ve senin mülkün devâm ettikçe devâm edecek olan salâtlasalât eyle.


21- Allâhım ! yarattıklarının sayısınca, bizzat senin rızân, arşının ağırlığı, kelimelerinin sayısı, yarattıklarının geçmişte seni zikrettikleri ve gelecek zamanda seni zikredecek olanların sayısınca, her sene, her ay, her Cuma, her gün, her gece, her saat, her koku almada, her nefeste, gözün her açılıp kapanmasında, her canlının gözünü hareket ettirmesinde, sonsuzluğun sonsuzluğuna dünyâ ve âhiretin de sonsuzluğuna kadar hem bunların kat kat fazlasıyla, öncesi olmayacak ve sonu gelmeyecek bir şekilde efendimiz İbrâhîmin âl-ine salât ettiğin ve bereket ihsân ettiğin gibi efendimiz Muhammede ve onun âl-ine de salât eyle. Bereket ihsân eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azâmet ve şeref sâhibisin.


22- Allâhım ! efendimiz Muhammede ona olan muhabbetin kadar salât eyle.


23- Allâhım ! efendimiz Muhammede olan lutuf ve ihsânın kadar kendisine salât eyle.


24- Allâhım ! efendimiz Muhammede senin katındaki şânına lâyık ve kıymetine uygun olarak salât eyle.


25- Allâhım ! efendimiz Muhammede öyle salât eyleki o salâtla bizi bütün âfetlerden ve korkulardan kurtar, bütün isteklerimizi yerine getir. Bütün günahlardan bizi temizle. Bizi en yüksek derecelere yükselt. Hem bu dünyâda hem de ölümden sonra bizi bütün hayırlarda en son hedefe ulaştır.


26- Allâhım ! efendimiz Muhammede râzı olacağın salâtla salât eyle. Onun ashâbından da tam anlamıyla râzı ol.


27- Allâhım ! nûru yarattıklarının arasında önde, vâroluşu âlemlere rahmet olan efendimiz Muhammede, onun âl-ine ve ashâbına, yarattıkların arasında şu âna dek ne kadar gelip geçen varsa, onlardan saıd ve şakî olanların sayısınca, bütün sayıları içine alan, sınırları kuştan, sonu olmayan, bitip tükenmeyen ve zâtınla ebediyyen devâm eden salâtla salât eyle. Aynı şekilde de tam mânâsıyla da selâm eyle.


28- Allâhım ! kalbini celâl, gözünü cemâl sıfatınla doldurduğun, böylece destek ve yardım ikrâm ederek sevindirdiğin, Allâhım ! efendimiz Muhammede âl-ine ve ashâbına, salât eyle. tam mânâsıyla da onlara selâm eyle. Hamd sâdece Allâha âittir.


29- Allâhım ! efendimiz ve gönül sultânımız Muhammede, zeytin yaprakları ve bütün meyvelerin yaprakları sayısınca salât eyle.


30- Allâhım ! efendimiz ve gönül sultânımız Muhammede, olmuş ve olacakların sayısınca, gecenin kararttığı ve gündüzlerin aydınlattığı canlı-cansız varlıklar adedince salât eyle.


31- Allâhım ! efendimiz ve gönül sultânımız Muhammede, onun âl-ine, zevcelerine, zürriyetine ümmetinin sayısınca salât eyle.


32- Allâhım ! efendimiz sallallâh-ü aleyh-i veselleme yapılan salavâtın bereketi hatrına, bizi dünyâ ve âhirette ona okuduğumuz salât sâyesinde kurtulanlardan, onun kevser havuzuna varıp içenlerden, ona itaat edip sünnetiyle amel edenlerden eyle. Ey âlemlerin Rabbi olan Allâhım. Onunla bizim aramıza kıyâmet günü perde koyma. Bizi, ana-babamızı ve bütün müslümanları bağışla. Hamd âlemlerin Rabbi olan Allâha mahsustur.


İkinci üçte birinin başı

33- Allâhım ! tarafından ihsân edilen kolaylıkla peygamber olarak gönderilmiş, görevini hakkıyla yerine getiren, nebî ve rasullerin en fazîletlisi, en yücesi, yarattıklarının en üstünü, nebîler, rasuller, melekler ve velîlerle sana ulaşan ufukların kandili, efendimiz Muhammede ve âl-ine ardı ardına devâm eden, nurları kâinâtı aydınlatan salâtla salât eyle, selâm eyle.


34- Allâhım ! Âyetinle medh edilen en fazîletli zât, şeriatin olan ipine sarılan dâvetçilerin en şereflisi nebî ve rasullerin sonuncusu olan efendimiz Muhammede, onun âl-ine dünyâ ve âhirette bizi umûmî fazlına ve râzı olacağın keremine vuslatına eriştirecek olan salâtla salât ve selâm eyle. Bereket ihsân eyle.


35- Allâhım ! kulların arasında keremli olanların en keremlisi, irşâd yollarına çağıranların en şereflisi, bütün yerlerin ve beldelerin kandili olan efendimiz Muhammede, âl-ine bitip tükenmeyen dâimâ artan ve bizleride çeşit çeşit ikramlara ulaştıran salâtla salât ve selâm eyle. Bereket ihsân eyle.


36- Allâhım ! makâmı yüce, kendisine ta'zîm ve hürmet vâcib olan efendimiz Muhammede ve onun âl-ine, ebediyyen kesilmeyen hattâ sayılarla bile sayılamayan salâtla salât ve selâm eyle. Bereket ihsân eyle.


37- Allâhım ! bütün âlemlerde efendimiz İbrâhîme ve onun âl-ine salât ettiğin gibi, efendimiz Muhammede ve âl-ine de salât eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azâmet ve şeref sâhibisin. Allâhım ! kendisini hatırlayanların her yâd edişinde, ismini zikretmekten gâfil olanların her gaflete düşmesinde, efendimiz Muhammede ve âl-ine salât eyle.


38- Allâhım ! efendimiz İbrâhîm ve onun âl-ine salât, merhamet ve bereket ihsân ettiğin gibi, efendimiz Muhammede ve âl-ine, salât eyle, merhamet eyle, bereket ihsân eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azâmet ve şeref sâhibisin.


39- Allâhım ! maddeten mânen temiz ve temizlenmiş olan, ümmî nebî efendimiz Muhammede ve onun âl-ine salât eyle. selâm eyle.


40- Allâhım ! kendisiyle peygamberliği sona erdirdiğin, kevser havuzu ve şefaat etme hakkı vermekle kendisine yardım edip kuvvetlendirdiğin zâta selâm eyle.


41- Allâhım ! Hüküm ve hikmet peygamberi, en parlak kandil, en büyük ahlâkla donatılmış mirâc sâhibi son peygamber, efendimiz Muhammede ve âl-ine, ashâbına ve sapasağlam yolunda yürüyen tâbiîlerine de salât eyle.


42- Allâhım ! karanlığı şiddetli ve korkulu gecelerde kendileriyle yol bulunan, aynı zamanda karanlığın kandilleri gibi olan İslâm yıldızlarının yollarını efendimizle azametli kıl. efendimiz ve gönül sultânımız Muhammede, âl-ine ve ashâbına ve sapasağlam yolunda yürüyen tâbiîlerine denizde dalgalar coştukça, uzak yollardan gelen hacılar Kâbeyi tavâf ettikçe ardı arkası kesilmeyen salâtla salât eyle.


43- Salavâtı şerîfelerin ve selâmın en fazîletlisi, Allâhın yüce rasûlü, kulları arasında seçilmiş olan ve âhirette yaratılmışların şefaatçisi, Makâm-ı Mahmûd ve Havz-ı Kevserin sâhibi, risâlet ve umûmî tebliğin yükünü taşıyan, en büyük ıslâh konusu, din ve dünyâ işlerinde gayret gösterme şerefiyle şereflenen, efendimiz Muhammedin üzerine olsun.


44- Allâh-u Teâlâ ona, âl-ine gece-gündüzler boyu devâm eden salâtla salât eylesin.


45- Efendimiz Muhammed sallallâh-u aleyh-i vesellem, kendisinden önce yaratılanların ve kendisinden sonra yaratılacak olanların efendisi ve en fazîletlisidir.


45- Salavât okuyanların en fazîletli salavâtı, selâm verenlerin verdiği selâmın en iyisi, zikredenlerin en güzel zikri, Allâhın salâtlarının en fazîletlisi, en güzeli, en mükemmeli, en bol olanı, en eksiksiz ve noksansız olanı, en açık olanı, en yüce olanı, en temiz olanı, en pâk olanı, en bereketlisi, en iyisi, en çok artıp çoğalanı, en yeterlisi, en parlak olanı, en ulvî olanı, en çok olanı, en toplu birikmiş olanı, en umûmî olanı, en devamlısı, en kalıcısı, en azîz olanı, en üstün olanı, en ulusu, en fazîletlisi, en güzeli, en değerlisi, en keremlisi, en mükemmeli, en tamâm olanı, en azâmetli olanı, Allâhın yarattıkları arasında en fazîletlisi ve yarattıklarının biriciği olan, efendimiz Muhammedin üzerine olsun. Bütün bu salâtlar Allâhın yarattıklarının en fazîletlisi, en güzeli, en iyisi, en cömerdi, en mükemmeli, en tamâm olanı, Allâh katında en değerlisi, Allâhın rasûlü, nebîsi, habîbi, Allâhın seçip çıkarttığı ve Allâha devamlı münâcaatta bulunan rasûlü, Allâhın has dostu, isyandan uzak olan dostu, Allâhın emirlerini güvenle yerine getiren emîni, Allâhın kulları arasından seçtiği, yarattıkları arasından özenle çıkardığı, nebîleri arasından hâlis ve en seçkin olan kulu, efendimiz Muhammedin üzerine olsun. Bütün bu salâtlar kulların kurtulabileceği Allâhın en sağlam bağı, Allâhın en mâsum kulu, Allâhın kullarına nîmeti, rahmet anahtarı, rasuller arasında seçilmiş olanı, Allâhın kulları arasında en güzîde olanı, istediğ ve istemediği her husûsta dileklerine ulaşanı, kendisine bağışlanan nîmetlerde ihlâs sâhibi, en yüce peygamber, en doğru sözlü, şefaat ettiğini kurtaran, şefaat etme hakkı verilenlerin en fazîletlisi, kendisine bırakılan emânetlerde emîn, tebliğ ettiği hususlarda doğru sözlü, rabbinin emrini açıklayan, verilen en ağır vazîfeyi yüklenen, Allâha ulaşmakta rasullerin Allâha en yakın olanı, kıyâmet günü makâm ve fazîlet itibâriyle peygamberlerin en yücesi, nebîler arasında en kerem sâhibi olan efendimiz Muhammedin üzerine olsun. Yine bütün bu salâtlar Allâh katında en temiz, Allâha peygamberlerin en sevimli olanı, derece itibâriyle Allâh katında peygamberlerin en yakın olanı, en çok ecir ve sevâb alanı, kullarının en keremlisi, Allâh katında peygamberlerin en çok rızâya nâil olanı, derece ve makam itibâriyle insanların en yücesi, mekân itibâriyle onların en büyüğü, güzellik ve fazîlet bakımından insanların en mükemmeli, derece yönüyle nebîlerin en fazîletlisi, getirdiği kânunlar itibâriyle peygamberlerin en mükemmeli, soy itibâriyle nebîlerin en şereflisi, konuşması ve kendisine hitâb etmesi yönüyle peygamberler arasında tebliğini en iyi açıklayanı, doğum, hicret, soy ve ashâb yönüyle peygamberlerin en fazîletlisi, neseb itibâriyle insanların en üstün olanı, kabîle bakımından insanların enşerefli olanı, bütün insan ve peygamberlerin bizzay en hayırlı olanı, kalbi vesveselerden arındırılıp nur ve hikmet doldurulmak sûretiyle en temiz olanı, insanların ve peygamberlerin en doğru sözlüsü, ameli en temiz olanları olan efendimiz Muhammed’in üzerine olsun. Bütün bu salâtlar asâlet itibâriyle insanların en sâbit olanı, ahde vefâ yönüyle peygamberlerin en ileri olanı, şeref itibâriyle en oturaklısı, tabiatı en mükerrem olanı, yaratılışı en güzel, zürriyeti en temizleri, dinleyip itaat etme noktasında ilâhî emirlere en çok itaat edeni, makâmı en yûce olanı, ifâde yönüyle peygamberlerin en tatlı konuşanı, selâmı en bol vereni, değer itibâriyle onların en takdire lâyık olanı, üstün sıfatlarla insanların en çok övüleni, en güzel ahlâka sâhib olmakla en çok beğenileni, Mukarrebûn makâmındaki Allâha en yakın olan melekler arasında peygamberler içinde en çok zikredileni, ahde vefâ da insanların en ileride olanı, vaâd etmekte en sadâkatli olanı, insanların en çok şükredeni, yaptığı iş yönüyle en üstün olanı, sabrı en güzel olanı, hayır itibâriyle insanların en güzel olanı, kolaylığa en yakın olan, efendimiz Muhammedin üzerine olsun. Ve tüm bu salâtlar mekân itibâriyle insanların ulaşamayacağı kadar en uzak olanı, şânı en yüce, delîli en sağlam, kıyâmet günü mîzanda insanlar arasında hayrı en ağır gelip de en tercih edileni, îmân yönüyle insanların ilki, muhâtablarına merâmını anlatmakta konuştuğunu en açık dile getireni, lisânı en fasîh olanı, delîl ve hüccet bakımından hükmünü dinletmekte insanların en üstünü, efendimiz Muhammedin üzerine olsun.

Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 08.04.16, 18:52
Sin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
💫 Güvenilir 💫
 
Üyelik tarihi: 19.08.14
Bulunduğu yer: Irak
Mesajlar: 2,215
Etiketlendiği Mesaj: 1505 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart


PERŞEMBE1- Allâhım ! kulun, rasûlün, ümmî nebî efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne salât eyle.


2- Allâhım ! efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne, kendisine mükâfaat vermek için senin rızânı sağlayacak salâtla salât eyle. O’na vesîle makâmını, va’d ettiğin Makâm-ı Mahmûd’u ve fazîlet ihsân eyle. Bir nebî kavmi adına, bir rasûlü de ümmeti adına mükâfaatlandırdıklarının en fazîletlisiyle bizim adımıza onu lâyık olduğu şekilde mükâfaatlandır. Ey merhametliler merhametlisi. Nebîlerden ve sâlihlerden olan onun bütün kardeşlerine de salât eyle.


3- Allâhım ! salavatının en fazîletlilerini, artıp çoğalan faydaların en şereflilerini, bereketlerinin artmasını, şefkat, merhamet ve ikrâmından ileri gelen ihsanlarını, çeşitli nîmetlerin en fazîletlilerini, hayrın önderi, iyilikler fâtihi, rahmet peygamberi ve bu ümmetin efendisi olan, âlemlerin Rabbi Allâh’ın Rasûlü ve Rasullerin efendisi, efendimiz Muhammed’e ihsân eyle.


4- Allâhım ! makâmı öncekilerin ve sonrakilerin gıpta ettiği, veefendimizin memnûn olacağı, sana olan yakınlığını artıracağın Makâm-ı Mahmûd’a ulaştır.


5- Allâhım ! fazlı, fazîleti, şerefi, cennetin en yüce makâmı olan vesîleyi, üstün derece ve makamların en üstününü efendimiz Muhammed’e ihsân eyle.


6- Allâhım ! efendimiz Muhammed’e vesîle makâmını ihsân eyle. O’nu emellerine ulaştır. O’nu ilk şefaat eden ve şefaati ilk kabûl edilen kişieyle.


7- Allâhım ! nübüvvetine işâret eden delillerini muazzam eyle. O’nun mîzânını ağır eyle. O’nun hüccetini aydınlık kıl. Derecesini yedinci kat semâda bulunan mukarrebûn melekler, peygamberler, şehitler, velîler ve âlimlerin ruhlarının bir araya geldiği, yüce makâm ehl-i arasında yükselt. Makâmını mukarrebûn makâmının da en üsyüne çıkart.


8- Allâhım ! bizi onun sünnetiyle canlandır. O’nun dîninde hayat sürerek öldür. O’nun şefaatine erenlerden eyle. O’nun cemaati aasında haşreyle. Bizi kevser havuzuna ulaştır. Havuzun kadehlerinden ayıplarımız meydâna çıkarılmaksızın içir. Pişmân olmadan, şüpheye düşmeden, hiç bir değişiklik olmaksızın, fitneye düşenlerden ve düşürülenlerden de olmaksızın, o kevser havuzunun kadehleriyle bize kevser şarabından içir. Ey âlemlerin Rabbi olan Allâhım.


9- Allâhım ! efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne, vesîle makâmını, fazîlet ve yüksek dereceyi ihsân eyle. O’nu nebîlerden olan kardeşleriyle berâber, kendisine va’d ettiğin Makâm-ı Mahmûd’a ulaştır. Allâhım ! bu ümmetin efendisi ve rahmet nebîsi olan efendimiz Muhammed’e, babamız Âdem’e, annemiz Havvâ’ya ve bunlardan dünyâya gelen nebîler, sıddıklar, şehitler ve sâlihlerden olan zâtlara, yer ve gök ehlinden olan bütün meleklerine ve onlarla birlikte bize de salât eyle. Ey merhametliler merhametlisi olan Allâhım.


10- Allâhım ! beni, günahlarımı, ana-babamı bağışla. Allâhım ! beni küçükken terbiye edip yetiştirdiği için, anne-babama merhamet eyle. Bütün kadın ve erkek mü’minleri, bütün kadın ve erkek müslümanları, onlardan ölmüş olanların ve dirilerinin de günahlarını bağışla. Kendimizle onlar arasında ihtimâm göstermek, düşmanlık etmemek, birbirimize duâ etmek gibi hayırlarla bize yardım eyle. Rabbim beni bağışla, bana merhamet eyle. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Güç ve kuvvet ancak yûce ve azîm olan Allâh’ındır.


11- Allâhım ! nurların nûru, sırların sırrı, ebrâr makâmındaki ümmetin en sâdık en hayırlı kullarının efendisi, şerefli rasullerin süsü, gecenin üzerine karardığı ve gündüzün aydınlattıklrının en kerem sâhibi efendimiz Muhammed’e, dünyânın ilk ânından son vaktine değin inen yağmur tâneleri, bitkiler ve bütün ağaçlarda bitenlerin sayısınca, Vâhid ve Kahhâr olan Allâh’ın mülkü devâm ettikçe devâm eden salâtla salât eyle.


12- Allâhım ! efendimiz Muhammed’in dünyâda Ravza-ı Mutahhara’sını, âhirette ise Firdevs-i Âl⒠daki makâmını, çeşitli ikrâmlarla mükerrem ve muazzam kılacağın, kıyâmet günü kendisinin arzu ettiği ve râzı olacağı şeylere ulaştıracağın salâtla ona salât eyle.


13- Efendimiz ey Muhammed ! bu salât, üzerimize vâcib olan senin hakkını ta’zîm içindir.


Efendimiz ey Muhammed ! bu salât, üzerimize vâcib olan senin hakkını ta’zîm içindir.


Efendimiz ey Muhammed ! (Sallallâh-ü Aleyh-i ve Sellem) bu salât, üzerimize vâcib olan senin hakkını ta’zîm içindir.


14- Allâhım ! –Hâ- sı rahmet, iki –Mîm- i hükümranlık ve –Dâl- harfinde işâret edilen bütün yaratılmışların sığınağı M-u-Ha-m-M-e-D-’e, seyyîd, bütün fazîletlere sâhib, kâmil, nûru ilk yaratılan olmakla, âlemlere rahmet ve nübüvveti tamamlayan efendimiz Muhammed’e, ilminde bulunanların sayısınca, zikredenlerin seni ve onu zikrettiği, gâfillerinse senin ve onun zikrinden gâfil kaldıkları sürece ve yûce zâtın ebedî devâm ettikçe bâkî kalacak, yeter olduğuna senin hükmetmen hâriç sona ermesi söz konusu bile olmayacak salâtla salât eyle. Şüphesiz sen her şeye güç yetirensin. Şüphesiz sen her şeye güç yetirensin. Şüphesiz sen her şeye güç yetirensin.


15- Allâhım ! hidâyet güneşlerinin en güzeli ve nûr bakımından en şereflisi olan ümmî nebî efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne, salât eyle. Zîrâ efendimiz Muhammed (Sallallâh-ü Aleyh-i ve Sellem) risâletine âit haberler husûsunda peygamberlerin en meşhûru ve övülmeye en lâyık olanı, nûru bütün peygamberlerin nûrundan daha parlak, daha şerefli ve daha berrak, ahlâk îtibâriyle onların en pâk ve daha tertemiz olanı, yaratılış yönüyle de onların en mükerrem ve vücûdu en sağlam olanıdır.


16- Allâhım ! ayın ondördünden daha güzel, yağmur bulutları ve okyanuslardaki suların bolluğundan bile daha cömert olan efendimiz ümmî nebî Muhammed’e ve onun âl-i’ne, salât eyle.


17- Allâhım ! zâtı ve hayâtı bereketin tâ kendisi olan, onun zikri ve kokusunun mânevî güzelliği yaratılmışların her birini mest eden efendimiz ümmî nebî Muhammed’e ve onun âl-i’ne, salât eyle.


18- Allâhım ! efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne salât ve selâsm eyle.


19- Allâhım ! efendimiz İbrâhîm’e ve onun âl-i’ne salât, merhamet ve bereket ihsan ettiğin gibi, efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’nede salât, merhamet ve bereket ihsân eyle. Şüphesiz sen methedilmeye lâyık azâmet ve şeref sâhibisin.


20- Allâhım ! kulun, nebîn, rasûlün, ümmî nebîn efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne, salât eyle.


21- Allâhım ! efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne dünyâ ve âhiret dolusunca salât eyle. Efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne dünyâ ve âhiret dolusunca bereket ihsân eyle. Efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne dünyâ ve âhiret dolusunca merhamet ihsân eyle. Efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne dünyâ ve âhiret dolusunca selâm eyle.


22- Allâhım ! efendimiz Muhammed’e kendisine salât okumamızı emrettiğin şekilde salât eyle. Efendimiz Muhammed’e salât okunması en uygun olan şekilde salât eyle.


23- Allah’ım! bütün peygamberler arasından seçilen nebine, bütün kulların arasından kendisine razı olduğun rasulüne, Hz. Âdem (a.s.)’dan vucut alemine teşrif edinceye kadar en şerefli mahlukatın arasından seçtiğin veline, semâvî vahiy konusundaki eminine salat eyle.


24- Allah’ım! A’râf Sûresi’nde anlatılan, adalet ve merhameti ayakta tutan öncekilerinin en kerem sahibi ve en şerefli babalarının sulbünden, hatta ana tarafındanda en temiz asillerin soyundan getirerek islama karşı gelenleri kendisiyle hidayete erdirip, iffet yolunu açıkladığın Abd-i Menâf Oğlu Aabdulmuttalib’in neslinden seçip çıkardığın, efendimiz Muhammed’e salat eyle.


25- Allah’ım! Senden istenen şeylerin en faziletlisi hatırına, isimlerinin sana en sevimli ve en mükerrem olanı hatırına, nebimiz efendimiz Muhammed (s.a.v.) vesilesiyle bize ihsan ettiğin nimetler hatırına, Hz. Muhammed vasıtasıyla bizi sapıklıktan koruduğun, kendisine salavat okumamızı emrettiğin, ona okuduğumuz salavatı hem dünya ve ahirette makam kabul ettiğin, hemde zatından gelen bir lutuf ve ihsan olarak, günahlarımızı affettiğin için, emrine saygı gösterip bu husustaki tavsiyene uyarak özellikle nebimiz efendimiz Muhammed (s.a.v.) in hakkını eda etmek için yüce zatından bize vaad edilenlerin yerine getirileceğine tüm kalbimizle inanarak, sana yalvarıp dua ediyoruz. Ey Allah’ım! Kâlû Belâ’da biz ona iman edip kendisini tastik ettiğimizde, efendimize indirilen Kur’ân-ı Kerîm’e tabi olduğumuz vakit, hani Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurmuştun: “Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere çok salat ederler. Ey iman edenler ! sizde ona salat edin ve tam bir teslimiyetle selam edin.” Bu şekilde peygamberine salavat okumayı kullarına farz kıldın. Salavat okumalarını onlara emrettin. Ey Rabbim ! yüce zatının hürmetine, azamet nurunun ve ihsan makamındakiler için zatına vacip kıldıkların hatırına, kulun, rasulun, nebin ve yarattıklarının en hayırlısı olan, o şanlı efendimiz Hz. Muhammed’e, yarattıklarından herhangi birine salat ettiğin salatın en faziletlisiyle, senin ve bütün meleklerinin salat etmesini istiyoruz. Şüphesiz sen methedilmeye layık azamet ve şeref sahibisin.


26-Allah’ım! Efendimiz muhammed’in derecesini yükselt. Makamını yücelt. Kıyamet günü onun mizanını ağır kıl. Delilini aydınlık, dinini daima belirgin, mükafatını bol, nurunu aydın, iki cihanda şerefini daim eyle. Ve gözünü aydınlatacak neslini ve Ehl-i Beyt-i’ni onunla beraber eyle. O’nu kendisinden önce gelip geçen nebiler arasında azamet sahibi kıl.


27- Allah’ım! Efendimiz Muhammed’i kendisine tabi olanlar itibariyle, peygamberler arasında ümmeti ve veziri en çok olan, nuru ve yücelği bütün peygamberlerin en faziletlisi olanı, derece itibarıyla da peygamberlerin en üstünü, cennetteki makamını ise, en uçsuz bucaksız geniş olanı eyle.


28- Allah’ım! O’nu önde gidenlerden, derecesini seçinen zatlar arasından, makamını halis kulların arasından seçilip çıkarılanlardan, mekanını ise, zatına yakınlığı olan mukarrebun makamındaki kimselerden eyle.


29- Allah’ım! Efendimiz Muhammed’i senin katında derecesi keremlilerin en keremlisi, sevabı en faziletlisi, meclisi zatına en yakın, makamı en sâbit kalıcı, sözü en doğru, isteği en güzel yerine getirilen, katında kendisine ihsan edilecek olanların en faziletlisi, senin katındakilerin en çok rağabet edileni eyle. O’nu kendisinin üzerinde hiçbir derece olmayan, ve en yüce cennetlerden biri olan firdevs köşklerinde konuk eyle.


30- Allah’ım! Efendimiz Hz Muhammd’i en doğru konuşan, dileği hemen yarine getirilen, ilk şefaatçi, ümmeti hakkında öncekilerin ve sonrakilerin gıpta edicekleri şefaaatle şefaat ederek, şefaati kabul edilen, kullarını cennetlik ve cehennemlik olarak ayırmak için seçtiğinde,


efendimiz Muhammed’i söz sahipleri arasında en doğru sözlü olanı, yolunu hidayetle erdirilenler arasında en yakîn ve amel edenlerin en iyisi bir peygamber eyle.


31- Allah’ım! Peygamberimizi bizim için arkadan gelen ümmetine imkanlar hazırlayan öncü, kevser havuzunu önce ve sonradan varanlarımıza buluşma yeri eyle.


32- Allah’ım! Bizi onun cemaati arasında haşreyle. Sünnetiyle amel etmek nasip eyle. O’nun dini üzere yaşarken bizi öldür. O’nun nur cemalini bize göster. Bizi onun cemaati ve tabileri arasına dahil et.


33- Allah’ım! Biz görmeden ona iman ettik, birbirimize kavuştur. Bizi onun kevser havuzuna ulaştırana değin, onun girdiği yerlere bizleride dahil edinceye kadar, onunla aramızı ayırma. Bizi kendilerine nimetler verilen, nebiler, sıddıklar, şehitler ve onun salih arkadaşlarından eyle. Onlar ne güzel arkadaştırlar. Hamd alemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur.


34- Allah’ım! Efendimiz Muhammed ( s.a.v.) hidayet nuru, insanları hayıra sevkeden, iki cihan saadetine insanları davet eden, rahmet peygamberi, takva sahiplerinin imamı, kendisinden sonra asla peygamber gelmeyecek olan alemlerin rabbi Allah’ın resulüdür. Efendimiz Muhammed ( s.a.v.); risaletini tebliğ ettiği, kullarına nasihat ettiği, ayetlerini onlara okuduğu, dini yasakları işleyenlere şer’i ölçüler olarak, Had’leri yerine getirdiği,


hükmünü yerine getirdiği, sana itaati emrettiği, sana isyanı yasakladığı, dostluk edilmesini istediğin kimseleri dost edindiği, düşmanlık edilmesini istediğin kimseleri de düşman kabul ettiği için efendimiz Muhammed’e salat eyle.


35- Allah’ım! Cesetler arasında Hz. Muhammed’in cesedine, ruhlar arasında Hz. Muhammed’in ruhuna, durak yerleri arasında onun durduğu makamlara, Meşhedler; cesetlerin bulunduğu yerler arasındaki, mübarek cesedinin metfun bulunduğu meşhedine, zikredilince zikrine, tarafımızdan nebimiz Muhammed’e salat eyle.


36- Allah’ım! Zikredildiği şekilde yüce zatının selamını rahmet ve bereketlerini tarafımızdan ona ulaştır.


37- Allah’ım! Mukarrebun makamındaki meleklerine, bütün ayıplardan pak nebilerine, ilahi kitapla gönderilen resullerine, arşı taşıyan meleklerine, efendimiz Cebrail (a.s.), Mikail (a.s.), İsrafil (a.s.), Azrail (a.s.), cennetin bekçisi Rıdvan, ve cehennemin bekçisi Malik’e, insanların sağında ve solunda bulunan hayır ve şerleri kaydeden, Kiramen Katibîn’e, bütün yer ve gök ehlinden sana itaat edenlere, salat salat eyle.


38- Allah’ım! Rasullerin Ehl-i Beyt’lerinden herhangi birine verdiğin şeylerden daha faziletlisini, peygamberinin Ehl-i Beyt’inede ihsan eyle. Rasullerin ashabından herhengi birini mükafatlandırdığın şeylerin daha faziletlisiyle, peygamberimizin ashabınıda mükafatlandır.


39- Allah’ım! Mü’min kadın ve erkekleri, müslüman kadın ve erkekleri, onların ölülerini ve dirilerini bağışla. “.. Rabbimiz ! bizi ve bizden önce ölen din kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Rabbimiz şüphesiz sen çok şefkatli, çok merhametlisin.”


40- Allah’ım! Haşimi soyundan olan efendimiz Muhammed nebiye onun ali ve ashabına salat eyle.tam manasıyla selam eyle.


41- Ey merhametliler merhametlisi Allah’ım! Senin hoşnut olacağın, seni ve kendisini razı edecek, bizdende memnun kalacağın salatla, insanlığın en hayırlısı efendimiz Muhammed’e salat eyle.


42- Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e onun âl-i ve ashabına, her tarafa güzel kokular yayan, içinde bereketler bulunan, Allah’ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan, bol, güzel ve tam manasıyla salat ve selam eyle.


43- Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne feza dolusu, ve gökteki yıldızlar sayısınca, bugüne kadar yattıkların ve kıyamete kadar yaratacakların miktarınca, yer ve gök yüzünü dengede tutacak olan salat ile salat eyle.


44- Allah’ım! Efendimiz İbrahim’e salat ettiğin gibi, efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne de salat eyle. Bütün alemlerde efendimiz İbrahim’e ve onun âl-i’ne bereket ihsan ettiğin gibi, efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen met edilmeye layık azamet ve şeref sahibisin.


45- Allah’ım! Ben; din, dünya ve ahiret işlerimde bütün günahlardan bağışlanma, afet ve kederlerden ise, selamet bulmak istiyorum.


46- Allah’ım! Günahlarımızı, ayıp ve isyanlarımızı, yüce kereminle ört.


Allah’ım! Günahlarımızı, ayıp ve isyanlarımızı, yüce kereminle ört.


Allah’ım! Günahlarımızı, ayıp ve isyanlarımızı, yüce kereminle ört.


47- Allah’ım! Yüce hakkın ve nur Cemal’inin hatırına, yüce Arş’ın, azametin, celalin, cemalin, kudret, güç ve kuvvetinle. Arş’ını taşıyan Kürsî’nin hakkı için, ve yarattıklarından hiçbir kimsenin bilgisinin olmadığı, sır hazinelerinin isimleri hürmetine, ya rabbi ! senden talep ediyorum.


48- Allah’ım ! Sırlarını üzerine koyduğunda geceyi karartan, gündüzün açıklığına koyduğunda gündüzleri aydınlatan, gökyüzünü direksiz tutan, yeryüzünde sapa sağlam duran, dağların üzerine yerleştirdiğinde ise dağları yerine çakan, denizlere ve vadilere yazdığında suları taşıyıp akıtan su pınarlarını coşturan, bulutun üzerinede yerleştirdiğinde de yağmurlar yağdıran, ismin hürmetine ya rabbi ! senden talep ediyorum.


49- Allah’ım! Efendimiz İsrafil (a.s.)’ın alnında yazılmış olan isimler, ve efendimiz Cebrail (a.s.)’ın alnında yazılmış olan isimler hatırına, mukarrebun makamındaki meleklerin üzerinde yazılmış olan isimler hürmetine senden istiyorum.


50- Allah’ım! Arş’ın etrafında yazılmış isimler, ve Kürsî’nin çevresinde yazılmış isimler hatırına senden istiyorum.


51-Allah’ım! Zeytin yaprağı üzerine yazılmış olan İsm-i Âzam hatırına, senden talep ediyorum.


52- Allah’ım! Zatını kendileriyle isimlendirdiğin, bildiğim ve bilmediğim, yüce isimlerle senden talep ediyorum.
CUMA


1- Allâh’ım! Efendimiz âdem (a.s.)’ ın sana duâ ettiği isimlerle, sana dileklerimi arz ederim. Efendimiz Nûh (a.s.)’ın sana duâ ettiği isimlerle, efendimiz Hûd (a.s.)’ın sana duâ ettiği isimlerle, efendimiz İbrâhîm (a.s.)’ın sana duâ ettiği isimlerle, efendimiz Sâlih (a.s.)’ın sana duâ ettiği isimlerle, efendimiz Yûnûs (a.s.)’ın sana duâ ettiği isimlerle, efendimiz Eyyûb (a.s.)’ın sana duâ ettiği isimlerle, efendimiz Yakûb (a.s.)’ın sana duâ ettiği isimlerle, efendimiz Yûsûf (a.s.)’ın sana duâ ettiği isimlerle,


2- Efendimiz Mûsâ (a.s.)’ın sana duâ ettiği isimlerle, efendimiz Harun (a.s.)’ın sana duâ ettiği isimlerle, efendimiz Şuayb (a.s.)’ın sana duâ ettiği isimlerle, efendimiz İsmâîl (a.s.)’ın sana duâ ettiği isimlerle, efendimiz Dâvûd (a.s.)’ın sana duâ ettiği isimlerle, efendimiz Süleymân (a.s.)’ın sana duâ ettiği isimlerle efendimiz Zekeriyyâ (a.s.)’ın sana duâ ettiği isimlerle, efendimiz Yahyâ (a.s.)’ın sana duâ ettiği isimlerle, efendimiz Ermiyâ (a.s.)’ın sana duâ ettiği isimlerle,


3- Efendimiz Şâ’ya (a.s.)’ın sana duâ ettiği isimlerle, efendimiz İlyâs (a.s.)’ın sana duâ ettiği isimlerle, efendimiz Elyesâ (a.s.)’ın sana duâ ettiği isimlerle, efendimiz Zülkifl (a.s.)’ın sana duâ ettiği isimlerle, efendimiz Yûşâ (a.s.)’ın sana duâ ettiği isimlerle, efendimiz Îsâ (a.s.)’ın sana duâ ettiği isimlerle, efendimiz Muhammed (s.a.v)’in (ona ve tüm nebîlerin rasullerin hepsine salât ve selâm olsun.) sana duâ ettiği isimlerle, ey alemlerin rabbi olan Allâh’ım ! zikrettiğim nebîler ve resuller hürmetine onların sana münâcaatta bulunduğu ve duâ ettiği isimler hürmetine,


4- Semâ kurulmadan, yeryüzü döşenmeden, dağlar yerinde sâbit tutulmadan, denizler gürül gürül akmadan, su kaynakları kaynayıp coşmadan, nehirler çağlamadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar parlamadan önce, yarattığın şeyler sayısınca, nebîn, efendimiz Muhammed’e senin salât etmeni istiyorum. Zîrâ sen zâtında olduğun gibisin, senin durumunu hiçbir kimse bilmez, ancak sen bilirsin sen birsin ve ortağın da yoktur.


5- Allâh’ım! Hilm’in sayısınca, efendimiz Muhammed’e salât eyle, İlminin sayıları miktârınca, efendimiz Muhammed’e salât eyle. Bitmez tükenmez kelimelerinin adedince, efendimiz Muhammed’e salât eyle. Nîmetlerinin sayıları miktarınca, efendimiz Muhammed’e salât eyle. Semâlar dolusunca, efendimiz Muhammed’e salât eyle. Yeryüzü dolusunca, efendimiz Muhammed’e salât eyle. Arşının dolusu kadar, efendimiz Muhammed’e salât eyle. Ve onun ağırlığınca, efendimiz Muhammed’e salât eyle. Levh-i Mahfûz’da, olmuş ve olacak her şeyi yazan kaleminin yazdığı şeyler sayısınca, efendimiz Muhammed’e salât eyle. Yedi kat semâda yarattıklarının sayısı miktârınca, efendimiz Muhammed’e salât eyle. Kıyâmet gününe kadar, her gün bin defâ, efendimiz Muhammed’e salât eyle.


6- Allâh’ım! efendimiz Muhammed’e dünyâyı yarattığın günden kıyâmet gününe kadar, gökyüzünden yeryüzüne yağan yağmur tânelerinin sayısınca, her gün bin kere salât eyle.


7- Allâh’ım! Dünyâyı yarattığın günden kıyâmet gününe kadar, seni Sübhânellâh diyerek Tesbîh, Lâilâhe İllallâh diyerek Tehlîl, Tekbîr, Sübhâne Rabbiyel Azîm diyerek, Ta’zîm, edenlerin sayısınca, her gün bin kere efendimiz Muhammed’e salât eyle.


8- Allâh’ım! Onların nefesleri ve lafızları sayısınca, efendimiz Muhammed’e salât eyle.. Dünyâyı yarattığın günden kıyâmet gününe kadar, onların aralarında bulunan ve yaratmış olduğun ruh taşıyan her canlı adedince, her gün bin kere efendimiz Muhammed’e salât eyle..


9- Allâh’ım! Efendimiz Muhammed’e, hareket eden bulutlar adedince, salât eyle. Esen rüzgârlar sayısınca, dünyâyı yarattığın günden kıyâmet gününe kadar, her gün bin kere salât eyle..


10- Allâh’ım! Dünyâyı yarattığın günden kıyâmet gününe kadar, yerle gökyüzü arasında yarattıklarının tamâmı, ve üzerinde rüzgârın esip, hareket ettirdiği dallar, yapraklar, ağaçlar ve meyveler sayısınca, efendimiz Muhammed’e her gün bin kere salât eyle..


11- Allâh’ım! Dünyâyı yarattığın günden kıyâmet gününe kadar, gökyüzündeki yıldızlar sayısınca, efendimiz Muhammed’e her gün bin kere salât eyle..


12- Allâh’ım! Senin kudret ve azâmetine işâret eden, yeryüzünün taşıdığı şeyler dolusunca, efendimiz Muhammed’e salât eyle..


13- Allâh’ım! Hakkındaki bilgiyi ancak yüce zâtının bildiği, yedi denizde yarattığın varlıklar sayısınca, kıyâmet gününe kadar her gün bin kere, efendimiz Muhammed’e salât eyle.


14- Allâh’ım! Efendimiz Muhammed’e yedi deniz dolusunca salât eyle. Yûce Zât’ının kudretini işâret eden, bu yedi denizin taşıdığı ağırlık miktarınca salât eyle.


15- Allâh’ım! Dünyâyı yarattığın günden kıyâmet gününe kadar, denizlerdeki dalgalar sayısınca, her gün bin kere, efendimiz Muhammed’e salât eyle.


16- Allâh’ım! Dünyâyı yarattığın günden kıyâmet gününe kadar, yeryüzünün derinlikleri, ovaları ve dağlarında bulunan kum tâneleriyle, çakıl taşları sayısınca, her gün bin kere, efendimiz Muhammed’e salât eyle..


17- Allâh’ım! Dünyâyı yarattığın günden kıyâmet gününe kadar, tatlı ve tuzlu sular, hareket edip dalgalandığındaki dalgalar adedince, efendimiz Muhammed’e salât eyle. Toprağın üzerinde ve yeryüzünün derinliklerinde, doğuda, batıda, ovalarda, dağlarda, vadilerde, yeryüzündeki her yerde ve her yolda îmâr edilmiş yâhut harâb kalmış yerlerde ve bütün bunların üzerinde ve içinde, yaratmış olduğun ne kadar çakıl taşı ve küçük taş ve kuru çamur, kırıntılarına varıncaya kadar neler varsa, o tâneler sayısınca, efendimiz Muhammed’e her gün bin kere salât eyle..


18- Allâh’ım! Dünyâyı yarattığın günden kıyâmet gününe kadar, yeryüzünün doğusu, batısı, kıble istikâmeti, ovaları, dağları ve vâdîlerindeki ağaçlar, meyveler, yapraklar, ekinler ve bütün bunlardan bereketle çıkan bitkilerinin sayısınca, efendimiz nebî Muhammed’e her gün, bin kere salât eyle.


19- Allâh’ım! Dünyâyı yarattığın günden kıyâmet gününe kadar, yaratmış olduğun ve yaratacağın cinler, insanlar ve şeytanlar sayısınca, efendimiz Muhammed’e her gün, bin kere salât eyle.


20- Allâh’ım! Dünyâyı yarattığın günden kıyâmet gününe kadar, onların bedenlerinde, yüzlerinde, başlarında, bulunan her tüy sayısınca, efendimiz Muhammed’e her gün, bin kere salât eyle.


21- Allâh’ım! Dünyâyı yarattığın günden kıyâmet gününe kadar, kuşlar kanat çırptıkça, cinler ve şeytanlar uçtukça, efendimiz Muhammed’e her gün, bin kere salât eyle..


22- Allâh’ım! Dünyâyı yarattığın günden kıyâmet gününe kadar, sayılarını ancak Yûce Zât’ının bildiği, yeryüzünün doğusu ve batısındaki, insanlar ve cinlerin sayısıyla, küçük-büyük dört ayaklı olarak yarattığın her hayvan adedince, efendimiz Muhammed’e her gün, bin kere salât eyle..


23- Allâh’ım! Dünyâyı yarattığın günden kıyâmet gününe kadar, yeryüzünde onların adımları sayısınca, efendimiz Muhammed’e her gün, bin kere salât eyle..


24- Allâh’ım! Kendisine salât okuyanların sayısınca, efendimiz Muhammed’e salât eyle. Kendisine salât okumayanların sayısınca, efendimiz Muhammed’e salât eyle. Biten bitkiler ve yağan yağmur damlalarınca, efendimiz Muhammed’e salât eyle.. Vâr olan her şey adedince, efendimiz Muhammed’e salât eyle..


25- Allâh’ım! Efendimiz Muhammed’e karardığında geceleyin, gündüz aydınlandığında, salât eyle.. Dünyâda ve âhirette, efendimiz Muhammed’e salât eyle.. Efendimiz Muhammed’e tertemiz bir genç olduğu zamân ki halinde de salât eyle. efendimiz Muhammed’e râzı olduğun olgunluk hâlinde de salât eyle.. Efendimiz Muhammed’e beşikte çocuk olduğu andan beri salât eyle. Efendimiz Muhammed’e salât etmekten geriye artacak hiçbir şey kalmayıncaya kadar salât eyle..


26- Allâh’ım! Söyleyince tasdik ettiğin, isteyince her istediğini verdiğin, efendimiz Muhammed’e vaâd ettiğin Makam-ı Mahmûd’u ikrâm eyle.


27- Allâh’ım! Efendimiz Muhammed’in yolunu yûce, burhânını şerefli, peygamberliğini açıklayan dellilerini belirgin, faziletini bütün yaratılmışlara aşikâr eyle.


28- Allâh’ım! Onun ümmeti hakkındaki şefaatini kabûl eyle. Bize sünnetiyle amel etmeyi nasîb eyle. Bizi onun dini üzere yaşayıp ölmeyi nasîb eyle. Bizi onun cemaati arasında ve sancağı altında haşreyle. Bizi onun arkadaşları arasına kat. Kevser havuzuna ulaştır. O havuzun kadehleriyle kevser şarabından içir. Onun muhabbetiyle bizleri nasîblendir.


(Burada Okuyucu kendi ismini okumalıdır. Mesela: Okuyucunun ismi Ali, Babasının ismi Ahmed olsun. (Ali Bin Ahmed), der. Mesela: Okuyucunun ismi Fâtıma, Babasının ismi Ahmed olsun. (Fâtıma Binti Ahmed), der.)


29- Allâh’ım! Sana duâ ettiğim isimler hürmetine, anlatmaya çalıştıklarım ve ilmini ancak Yûce Zât’ının bildiği şeyler sayısınca, efendimiz Muhammed’e salât etmeni, bana da merhamet etmeni, tövbemi kabûl edip, maddî mânevî musîbetlerin hepsinden beni kurtarmanı, bana âfiyet vermeni, kadın-erkek bütün mü’minlere, ve kadın-erkek bütün müslümanlara, onların ölü ve dirilerine, merhamet etmeni bu günahkâr ve hatâlı zayıf kulunun tövbesini kabûl ederek bağışlamanı, senden taleb ediyorum. Ey âlemlerin rabbi olan Allâh’ım! Âmîn...


30- Peygamberimiz (s.a.v.) efendimiz şöyle buyurmuştur: “ Kim bu salavâtı bir kez okursa, Allâh (c.c)’u ona kabûl olunmuş bir hac ve İsmâîl (a.s.)’ın çocuklarından bir köleyi âzâd eden kimsenin sevâbını verir.”


--- Allâh (c.c)’u şöyle buyurmaktadır: “ Ey Meleklerim ! Bu bir kuldur ki; Habîbim Muhahammed (s.a.v.)’e çokça salât etmiştir. İzzetime, Celâlime, varlığıma, övülmeye lâyık olmama ve Yûce olmama yemîn olsun ki, salât ettiği her harf mukâbilinde cennette ona bir saray vereceğim. Onun yüzünün nûru, Ay’ın ondördü gibi, kıyâmet gününde Livâü’l-Hamd sancağı altında bana gelecek ve avucu Habîbim Muhammed (s.a.v.)’in avucunda olacaktır.” Bu fazîlet bu salavâtı Cum’â Günü okuyan kimse içindir. Allâh (c.c) büyük fazîlet sâhibidir. ( 1 )
31- Allâh’ım! Azâmet, kudret, celâl, izzet ve saltanatın adına, Kürsî’nin taşıdıkları hürmetine, zâtını kendisiyle isimlendirdiğin ve Kur’ân-ı Kerîm’in içine yerleştirdiğin katındaki gayp ilmine seçip ayırdığın gizli olan yüce isminin hatırına, kulun ve resulün, efendimiz Muhammed’e salât etmeni istiyorum. Allâh’ım kendisiyle sana duâ edildiğinde kabûl ettiğin, onunla bir şey istenildiği zamân verdiğin, ismin hatırına senden talep ediyorum.


32- Allâh’ım geceye koyduğunda zamânı karartan, gündüzünde ise aydınlatan, gökyüzünü direksiz tutan, yer yüzünüde sapa sağlam duran, dağların üzerine yerleştirdiğin de dağları yerine çakan, kuvvetli ve zâlim kimseye baş eğdiren, semâdan suları akıtan, bulutlar üzerine yerleştirdiğinde yağmurlar yağdıran, ismin hürmetine, senden talep ediyorum.


33- Allâh’ım! Nebîn efendimiz Muhammed’in sana duâ vesîlesi edip istediği ismin hatırına senden istiyorum. Allâh’ım nebîn efendimiz âdemin sana duâ vesilesi edip istediği ismin hürmetine, senden talep ediyorum. Allâh’ım nebîlerin, resullerin bütün mukarrebun makamındaki meleklerin, Allâh’ın salât ve selâmı hepsinin üzerine olsun. Ve bütün taat ehlinin sana duâ vesîlesi edip istediği ismin hatırına, senden istiyorum


34- Gökyüzü binâ edilmeden, yeryüzü dürülüp döşenmeden, dağlar yerinde sabit tutulmadan, pınarlar coşup kaynamadan, nehirler akıp durmadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar parıldatmadan önce yarattığın şeyler sayısınca, efendimiz Muhammed’e ve onun âline salât etmeni istiyorum


35- Allâh’ım! Efendimiz Muhammede onun âl-i’ne, ilminin alâkalı olduğu şeyler sayısınca, salât eyle. Affının ilgili olduğu, hilm sıfatının adedince, Efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne salât eyle. Levh-i Mahfuz’un senin yüce ilminden ihtiva ettiği kısmının sayısınca, Efendimiz Muhammed’e onun âl-i’ne salât eyle..


36- Allâh’ım! Efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne katında bulunan şeytan yahut cinlerin dokunamadığı ve asla değiştirilemeyen olmuş ve olacakların yazıldığı Levh-i Mahfuz’da hükmeden Kalem’in yazdığı hükümler adedince salât eyle. Efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne yeryüzü dolusunca salât eyle. Efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne semâlar dolusunca salât eyle. Efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne dünyâyı yarattığın günden kıyâmet gününe kadar yaratacakların sayısınca salât eyle..


37- Allâh’ım dünyâyı yarattığın günden kıyâmet gününe kadar, meleklerin safları, tesbihleri, takdisleri, temcitleri, tekbirleri ve tehlilleri sayısınca, efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne salât eyle.


38-Allâh’ım! dünyâyı yarattığın günden kıyâmet gününe kadar, hareket eden bulutlar ve grup grup esen rüzgârlar sayısınca, efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne salât eyle.


39-Allâh’ım! şimdiye kadar semalarından yeryüzüne düşen yağmur damlaları ve kıyâmete kadar düşecek olan her yağmur damlası sayısınca efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne salât eyle.


40- Allâh’ım! dünyâyı yarattığın günden kıyâmet gününe kadar, rüzgarların estiği miktarca, ağaçların, yaprakların, ekinlerin hareketlerinin sayısınca, ve özel muhafazası içinde yaratmış olduğun ve bütün tohumlar sayısınca Muhammed’e ve onun âl-i’ne salât eyle.


41- Allâh’ım! Efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne dünyâyı yarattığın günden kıyâmet gününe kadar, yağmur damlaları ve bitkiler sayısınca salât eyle.


42- Allâh’ım! Efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne dünyâyı yarattığın günden kıyâmet gününe kadar, gökyüzündeki yıldızlar sayısınca salât eyle.


43- Allâh’ım! İlmini ancak senin bildiğin, kıyâmet gününe kadar yaratacak olduğun ve yedi denizinde yaratmış olduğun mahlûkat sayısınca, efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne salât eyle.


44- Allâh’ım! Efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne yeryüzünün doğusunda ve batısında mevcut olan çakıl taşı ve kum tâneleri sayısınca salât eyle.


45-Allâh’ım! Efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne şimdiye kadar yarattığın ve kıyâmet gününe kadarda yaratacağın cin ve insanlar sayısınca salât eyle.


46- Allâh’ım! Dünyâyı yarattığın günden kıyâmet gününe kadar, insan ve cinlerin nefesleri, sözleri ve göz açıp kapayıncaya kadar geçen zamânları zarfınca, Efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne salât eyle.


47- Allâh’ım! Dünyâyı yarattığın günden kıyâmet gününe kadar, cin ve meleklerin uçuşları sayısınca, efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne salât eyle.


48- Allâh’ım! Yeryüzünün doğusunda ve batısında olan kuşların, vahşi hayvanların, hatta insan, hayvan ve böcek vücudundan beslenerek yaşayan küçük hayvanların sayısınca, efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne salât eyle.


49- Allâh’ım! Efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne diriler ve ölüler sayısınca salât eyle.


50- Allâh’ım! Dünyâyı yarattığın günden kıyâmet gününe kadar, gecenin üzerine karardığı ve gündüzün aydınlattığı şeyler adedince efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne salât eyle.


51-Allâh’ım! Efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne, dünyâyı yarattığın günden kıyâmet gününe kadar, iki veya dört ayaküzeri yürüyen hareket eden canlılar sayısınca salât eyle.


52- Allâh’ım! Dünyâyı yarattığın günden kıyâmet gününe kadar, efendimiz Muhammed’e salât okuyan cin, insan ve melek sayısınca ona salât eyle.


53-Allâh’ım! Efendimiz Muhammed’e salât okumayan kimseler sayısınca kendisine salât eyle..


54- Allâh’ım! Efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne, kendisine salât okunması gerektiği şekilde, salât eyle..


55- Allâh’ım! Efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne, salât okunması şanına layık olduğu şekilde, kendisine salât eyle..


56- Allâh’ım! Efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne, üzerine okunacak salât adına hiçbir salât hariç kalmayacak şekilde, bütün salâtlarla salât eyle..


57- Allâh’ım ! Efendimiz Muhammed’e önceki peygamberler ve bütün mü’minler, kendisinin ahirete intihalinden sonra gelen mü’min, sıddık, şehit, salih kimseler arasında, salât eyle.. Allâh’ım! Efendimiz Muhammed’e Allâh katında makamları, mekanları yüce olan meleklerin makamı olan Mele-i Âlâ’da kıyâmet gününe kadar salât eyle.. Allâh’ın dilediği olur. Yüce ve Azîz olan Allâh’ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur.


--------------------------------------------------------------------------------


[1] Bir rivâyettir.
--------------------------------------------------------------------------------


CUMARTESİ
1- Allâh’ım ! Efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne salât eyle. Efendimiz Muhammed’e vesîle makâmını, yüksek derece ve fazîleti ihsân eyle, va’d ettiğin Makâmı Mahmûd’a onu ulaştır. Şüphesiz sen va’dînden dönmezsin.


2- Ey yûce arşın Rabbi ! Ey âlemlerin Rabbi olan Allâh’ım ! Efendimiz Muhammed’in şânını yücelt, dînini aşikâr kıl, nübüvvetini işâret eden delillerini aydınlat. O’nun fazîletini ortaya çıkar, onun ümmeti hakkındaki şefaatini kabûl eyle. Bize de sünnetiyle amel etmek nasîb eyle.


3- Bizi onun sancağı altında cemaatiyle berâber haşreyle. Kevser şarabından kâsesiyle içir. Muhabbetiyle faydalandır. Ey âlemlerin Rabbi olan Allah !


4- Ey Rabbim ! tarafımızdan selâmın en fazîletlisini ona ulaştır. Ümmeti adına ona ihsân eyle.


5- Allâh’ım ! Ey Rabbim ! beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni, tövbemi kabûl etmeni, gökten gelen, yerden çıkan, bütün belâlardan bana âfiyetle muâmele etmeni diliyorum. Sen rahmetinle her şeye güç yetirensin. Ey Rabbim ! rahmetinin hatırına, kadın erkek bütün mü’minleri, kadın erkek bütün müslümanları ve onların ölüleriyle dirilerini de af ve mağfiret etmeni istiyorum.


Allâh-u Teâlâ; mü’minlerin pâk anneleri olan, peygamberimizin zevcelerinden, dünyânın kandilleri misâli, hidâyet imamlarının mürşîd âlimleri olan, onun ashâbından ve onların ardından gelen tâbiûnla ashâbı görmüş gibi, onları görenlere tâbi olanlardan, kıyâmet gününe kadar râzı olsun. Hamd elemlerin Rabbi olan Allâh’a mahsustur.


(üçüncü üçte birin başı)

6- Ey ! Ruhların ve çürümüş cesetlerin Rabbi olan Allâh’ım ! cesetlerine dönen ruhların ve damarlarıyla birleşen cesetlerin itaati hatırına senden istiyorum. Bütün yaratıklar senin huzûrunda rahmetini ümîd ederek, azâbından korkarak, hüküm vermeni beklerken, bütün ruhlara ve cesetlere geçerli olan kelimelerin hatırına ve onlardan her türlü hakkı alabilmen hatırına, bana hak olanı iyice görebilmem için gözümde nûr, gece-gündüz dilimde zikir ve sâlih amel ihsân etmeni senden taleb ediyorum. İşte bunlarla beni rızıklandır Ya Rabbi !


7- Allâh’ım ! Efendimiz İbrâhîm’e salât ettiğin, bereket ihsân ettiğin gibi, efendimiz Muhammed’e de salât eyle. Bereket ihsân eyle.


8- Allâh’ım ! Efendimiz İbrâhîm ve onun âl-i’e salavât ve bereketler ihsân ettiğin gibi, efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’e de salât eyle. Bereketler ihsân eyle. Şüphesiz sen methedilmeye lâyık azâmet ve şeref sâhibisin. Allâh’ım ! efendimiz İbrâhîm’e ve onun âl-i’e bereket ihsân ettiğin gibi, efendimiz Muhammed’in âl-i’ne de bereket ihsân eyle. Şüphesiz sen methedilmeye lâyık azâmet ve şeref sâhibisin.


9- Allâh’ım ! Kulun ve rasûlün efendimiz Muhammed’e, kadın-erkek bütün mü’minlere, kadın-erkek bütün müslümanlara salât eyle.


10- Allâh’ım ! Efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne, ilminin kuşattığı, kitâbının miktârını tesbit ettiği, meleklerinin şâhid olduğu şeyler sayısınca, Allâh’ın mülkü devâm ettikçe, devâm edecek olan salâtla salât eyle.


11- Allâh’ım ! Bildiğim ve bilmediğim yûce isimlerin, zâtını isimlendirdiğin isimler hatırına, kulun, nebîn, efendimiz Muhammed’e, gökyüzü binâ edilmeden, yer yüzü yayılıp döşenmeden, dağlar ayakta tutulup çakılı durmadan, su kaynakları coşup taşmadan, nehirler gürül gürül çağlamadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar ışıldamadan, denizler dalgalanmadan, ağaçlar meyveye durmadan önce, yarattığın şeyler sayısınca salât etmeni senden taleb ediyorum.


12- Allâh’ım ! İlminin adedince, efendimiz Muhammed’e salât eyle. Allâh’ım ! Hilminin sayısınca, efendimiz Muhammed’e salât eyle. Allâh’ım ! bitmez tükenmez kelimelerin sayısınca efendimiz Muhammed’e salât eyle. Allâh’ım ! nîmetlerin sayısınca efendimiz Muhammed’e salât eyle. Allâh’ım ! fazlın kadar efendimiz Muhammed’e salât eyle. Allâh’ım ! cömertliğinin sayısınca efendimiz Muhammed’e salât eyle. Allâh’ım ! semâların adedince efendimiz Muhammed’e salât eyle. . Allâh’ım ! yer yüzü kadar efendimiz Muhammed’e salât eyle. Allâh’ım ! yedi kat gökte bulunan yaratmış olduğun melekler sayısınca, efendimiz Muhammed’e salât eyle. Allâh’ım ! yer yüzündeki cin, insan, vahşi hayvanlar, kuşlar ve yaratmış olduğun diğer yaratıklar adedince efendimiz Muhammed’e salât eyle. Allâh’ım ! gayb ilminde Levh-i Mahfûz’da kaderi yazan Kalem’in yazdıkları ve kıyâmete kadar diğer yazacağı şeyler adedince, efendimiz Muhammed’e salât eyle. Allâh’ım ! yağmur ve yağmur tanecikleri sayısınca, efendimiz Muhammed’e salât eyle. Allâh’ım ! sana hamd edenlerin, sana şükredenlerin, seni Lâ İlâh’e İllellâh diyerek tehlîl edenlerin, seni İnne-ke Hamîd’ün-mecîd, sen methedilmeye lâyık azâmet ve şeref sâhibi olansın diyerek, temcîd edenlerin, yûce zâtının


Allâh olduğuna şehâet edenlerin sayısınca, efendimiz Muhammed’e salât etmeni diliyorum. Allâh’ım ! senin ve meleklerinin ona getirdiği salât miktârınca, efendimiz Muhammed’e salât eyle. Allâh’ım ! yarattıklarından ona salât edenlerin sayısınca, efendimiz Muhammed’e salât eyle. Allâh’ım ! efendimiz Muhammed’e salât okumayanların sayısınca, ona salât eyle. Allâh’ım ! dağlar, kumlar, çakıl taşları adedince, efendimiz Muhammed’e salât eyle. Allâh’ım ! ağaç ve yaprakları, kuru çamur ve ağırlıklarınca, efendimiz Muhammed’e salât eyle. Allâh’ım ! her sene ve o senede yaratacakların ve öleceklerin sayısınca, efendimiz Muhammed’e salât eyle. Allâh’ım ! her gün yaratacakların ve her gün öleceklerin sayısınca, kıyâmet gününe kadar efendimiz Muhammed’e salât eyle.


13- Allâh’ım ! Yer ve gökyüzü arasında hareket eden bulutların yağdırdığı, sular miktârınca, efendimiz Muhammed’e salât eyle. Allâh’ım ! yer yüzü ve gök yüzünün, doğu-batı, kıble istikameti ve derinliklerinde emir altına girmiş rüzgarlar adedince, efendimiz Muhammed’e salât eyle. Allâh’ım ! gök yüzündeki yıldızlar kadar, efendimiz Muhammed’e salât eyle. Allâh’ım ! denizlerde yarattığın balıklar, canlı hayvanlar, sular, kumlar ve bunların dışında kalan diğer malûkâtın sayısınca, efendimiz Muhammed’e salât eyle. Allâh’ım ! bitkiler ve çakıl taşları sayısınca, efendimiz Muhammed’e salât eyle. Allâh’ım ! karıncalar adedince, efendimiz Muhammed’e salât eyle. Allâh’ım ! tatlı-tuzlu sular miktârınca, efendimiz Muhammed’e salât eyle. Allâh’ım ! bütün yarattıklarına ihsân ettiğin nîmetler miktârınca, efendimiz Muhammed’e salât eyle. Allâh’ım ! kendisini inkâr edenlere karşı verdiğin azâbın ve cezân kadar, efendimiz Muhammed’e salât eyle. Allâh’ım ! dünyâ ve âhiret devâm ettiği müddetçe, efendimiz Muhammed’e salât eyle. Allâh’ım ! cennette yaratıkların var olduğu müddetçe, efendimiz Muhammed’e salât eyle. Allâh’ım ! cehennemde yarattıkların mevcûd olduğu sürece, efendimiz Muhammed’e salât eyle. Allâh’ım ! efendimiz Muhammed’i, sevip râzı olduğun kadar, ona salât eyle. Allâh’ım ! efendimiz Muhammed’in de, seni sevip, senden râzı olduğu müddetçe, ona salât eyle. Allâh’ım ! sonsuza kadar, efendimiz Muhammed’e salât eyle. Onu kendi katında, en yakın makâma konuk eyle. Ona, cennetteki en yüksek derece olan Vesîle Makâmı’nı, fazîleti, şefaati, yüksek dereceyi, kendisine va’d ettiğin Makâm-ı Mahmûd’u ihsân eyle. Şüphesiz sen va’dinden dönmezsin.


14- Allâh’ım ! Şüphesiz sen dünyâ ve âhiret işlerimde sâhibim, efendim, her hâlimde başvuracağım makâmım, güvencem, bütün işlerimi zâtına havâle edeceğim ümîdim, ihtiyaçlarımı, emellerimi ancak kendisine arz edeceğim yûce zat olduğun için, Şehr-i Harâm, Beldey-i Harâm, Meş’ari’l-Harâm ve Peygamberimiz ( s.a.v. ) Efendimiz’in Kabr-i Şerîf’i hürmetine, gerçeğini ancak yûce zâtının bildiği kadar, bana hayır bağışlamanı, ve yine hakîkatini ancak yûce zâtının bildiği kadar kötülükten beni korumanı senden taleb ediyorum.


15- Efendimiz Âdem’e; efendimiz Şît’i, efendimiz İbrâhîm’e; efendimiz İsmâîl ve İshâk’ı bağışlayan, efendimiz Yûsûf’u; efendimiz Yâkûb’a kavuşturan, efendimiz Mûsâ’yı; annesine ulaştıran, efendimiz Hızır’ın ilmini artıran, efendimiz Dâvûd’a; efendimiz Süleyman’ı bahşeden, efendimiz Zekeriyyâ’ya; efendimiz Yahyâ’yı bağışlayan, annemiz Meryem’e; efendimiz İsâ’yı veren, efendimiz Şuayb’ın kızını; efendimiz Mûsâ (a.s) ile karşılaştırmak suretiyle koruyan, Ey Allâh’ım ! Ey Rabbim ! efendimiz Muhammed’e, bütün nebî ve rasullere, senin salât etmeni istiyorum. Efendimiz Muhammed’e, şefaati ve yüksek


dereceyi bağışlayan, Ey Allâh’ım ! günahlarımı bağışlamanı, ayıplarımın hepsini örtmeni, beni cehennem ateşinden kurtarmanı, rızânı, emniyetini, affını ve ihsânını lütfetmeni, kendilerine nîmetler verdiğin nebîler, sıddıklar, şehitler ve sâlihlerle birlikte beni cennetinde nimetlendirmeni senden taleb ediyorum. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter.


16- Allâh-u Teâlâ, efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’e rüzgarların, kümelenmiş bulutları sürüklediği, ve her ruh sâhibinin, ölümü tattığı müddetçe, salât eylesin. Ey Allâh’ım ! Selâm yurdunda bulunan selâm ehline selâmı ulaştır.


17- Allâh’ım ! Beni yarattığın işte kullan. Bana tekeffül ettiğin, rızk sağlamakla uğraştırıp kalbimi onlarla dolduracağın şeylerle beni meşgûl etme. Zâten bana rızık vermeyi üzerine almışsın. Senden bunu taleb ettiğim halde beni mahrûm eyleme. Sana istiğfâr ettiğim halde bana azâb eyleme.


Allâh’ım ! Beni yarattığın işte kullan. Bana tekeffül ettiğin, rızk sağlamakla uğraştırıp kalbimi onlarla dolduracağın şeylerle beni meşgûl etme. Zâten bana rızık vermeyi üzerine almışsın. Senden bunu taleb ettiğim halde beni mahrûm eyleme. Sana istiğfâr ettiğim halde bana azâb eyleme.


Allâh’ım ! Beni yarattığın işte kullan. Bana tekeffül ettiğin, rızk sağlamakla uğraştırıp kalbimi onlarla dolduracağın şeylerle beni meşgûl etme. Zâten bana rızık vermeyi üzerine almışsın. Senden bunu taleb ettiğim halde beni mahrûm eyleme. Sana istiğfâr ettiğim halde bana azâb eyleme.


18- Allâh’ım ! Efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’e salât ve selâm eyle.


19- Allâh’ım ! Katındaki Habîbin Muhammed Mustafâ’nın hürmetine, sana yönelerek, sevdiğimiz, efendimiz. Ey Muhammed ! seninle rabbine tevessül ederek taleb ediyorum. Yûce Mevlâ katında ey pâk, güzel rasûl, Bize şefaat eyle.


20 - Allâh’ım ! Yanındaki makâmının hürmetine, onu; bizim hakkımızda şefaatçi kıl.


Allâh’ım ! Yanındaki makâmının hürmetine, onu; bizim hakkımızda şefaatçi kıl.


Allâh’ım ! Yanındaki makâmının hürmetine, onu; bizim hakkımızda şefaatçi kıl.


21 - Allâh’ım ! Bizi peygamberimize salât ve selâm okuyan kullarının en hayırlılarından, peygamberimize en yakın bulunanlardan, ve ona kavuşanlardan eyle. Bizi peygamberimize muhabbet duyanlardan, onun yanında kendisine sevgili olanların en hayırlılarından eyle. Bizi mahşer günü onunla sevindir.


22- Onu; bizim için Naîm Cenneti’nde zahmetsiz, meşakkatsiz, hesâba çekilmeksizin, cennete girmek için, irşâd ve hidâyet eden delîl eyle. Bizden râzı olarak onu bize yönelt. Biz şefaat beklerken, onu bize darılmış, kırgın eyleme.


23- Allâh’ım ! Bizi, ana-babamızı, bütün müslümanları, onların ölülerini ve dirilerini bağışla. Son duâmız alemlerin Rabbi Allâh’a hamd etmektir.


(Dördüncü dörtte birin başı)

24- Ben senden istiyorum. Ey Allah ! Ey Allah ! Ey Allah ! Ey Hayyu’l-Kayyûm ! Ey Celâl ve İkram sâhibi olan Allâh’ım ! Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tesbih ederim. Ben yûce emirlerini yerine getiremedim, zâlimlerden oldum.


25- Allâh’ım ! Yûce Kürsî’nin, azâmetin, celâlin, izzetin, kudretin ve hükümranlığından taşıdıkları hatırına, yarattıklarından hiçbir kimsenin bilmediği, gizli-saklı pâk isminlerin hürmetine, gecenin üzerine koyduğunda geceyi karartan, gündüzüne koyduğunda gündüzü aydınlatan, göklere koyduğunda direksiz tutan, yer yüzüne koyduğunda onu sâbit kılan, denizlere koyduğunda, suları taşırıp akıtan, su pınarlarına koyduğunda, suları coşturan, bulutların üzerine yerleştirdiğinde, yağmurlar yağdıran, ismin hatırına senden istiyorum.


26- Efendimiz Cebrâîl (a.s)’ın alnına yazılmış olan isimler hakkı için, efendimiz İsrâfîl (a.s)’ın alnındaki yazılı isimlerle, ve bütün meleklerin üzerinde yazılı isimlerle, senden istiyorum.


27- Arşın ve Kürsî’nin etrafında yazılmış isimler hürmetine, senden taleb ediyorum.


28- Yûce zâtını bizzat isimlendirdiğin yûce ismin hürmetine, senden istiyorum.


29- Bildiğim ve bilmediğim bütün isimlerin hatırına,


30- Efendimiz Âdem (a.s)’ın sana duâ ettiği isimlerle, efendimiz Nûh (a.s)’ın sana duâ ettiği isimlerle, senden istiyorum. Efendimiz Sâlih (a.s)’ın sana duâ ettiği isimlerle, efendimiz Yûnûs (a.s)’ın sana duâ ettiği isimlerle, efendimiz Mûsâ (a.s)’ın sana duâ ettiği isimlerle, efendimiz Hârûn (a.s)’ın sana duâ ettiği isimlerle, efendimiz Şuayb (a.s)’ın sana duâ ettiği isimlerle, efendimiz İbrâhîm (a.s)’ın sana duâ ettiği isimlerle, efendimiz İsmâîl (a.s)’ın sana duâ ettiği isimlerle, efendimiz Dâvûd (a.s)’ın sana duâ ettiği isimlerle, senden istiyorum. Efendimiz Süleymân (a.s)’ın sana duâ ettiği isimlerle, efendimiz Zekeriyyâ (a.s)’ın sana duâ ettiği isimlerle, efendimiz Yûşâ (a.s)’ın sana duâ ettiği isimlerle, efendimiz Hızır (a.s)’ın sana duâ ettiği isimlerle, efendimiz İlyâs (a.s)’ın sana duâ ettiği isimlerle, efendimiz Elyesâ (a.s)’ın sana duâ ettiği isimlerle, efendimiz Zülkifl (a.s)’ın sana duâ ettiği isimlerle, senden istiyorum. Efendimiz Îsâ (a.s)’ın sana duâ ettiği isimlerle, nebîn, rasûlün, habîbin, insanlar arasından seçip çıkardığın, efendimiz Muhammed’in sana duâ ettiği isimler hatırına senden istiyorum. Ey ! sözü hak olan, ve sizi ve yaptıklarınızı Allâh yarattı meâlideki âyette, bize buyuran Allâh’ım ! Allâh’ın hiçbir kulundan hiçbir söz, fiil, hareket ve hareketsizlik meydâna gelemez. Ancak onun ilmi, kazâ ve kaderinde olması gerektiği şekilde, nasıl geçiyorsa, o şekilde meydâna gelebilir.


31- Ey Allâh ! Ey Allâh ! Ey Allâh ! beni peygamberimize tâbi olup, ona muhabbet duyan, herkesi hesap gününde kusurları araştırılmadan, azâb görmeden, azar işitmeden, terslenmeden, onun şefaati ve arkadaşlığıyla rızıklandırmanı istiyorum. Ey Vehhâb ! Ey Gaffâr ! senden günahlarımı bağışlamanı, ve ayıplarımı örtmeni istiyorum. Hesapsız sevap ve mükâfatların verildiği günde, bütün dostlar arasında beni, yûce cemâlini doyasıya seyretmekle nîmetlendirmeni, benden amelimi kabûl etmeni, bilerek, bilmeyerek veyâ yanlışlıkla yaptığım ezelî ilminle bildiğin bütün hatalarımı affetmeni senden taleb ediyorum. En büyük emelim olan peygamber (s.a.v) efendimizin kabrini


ziyârretine, ona ve iki arkadaşına selâm verme nîmetine ihsânınla, fazlınla, cömertliğinle ve kereminle beni ulaştırmanı senden istiyorum. Ey Raûf ! Ey Rahîm ! Ey Velî ! kendisine îmân eden bütün müminler, yoluna tâbî olan kadın-erkek bütün müslümanlar, hem onların âl ve dirileri hem de kendi adıma, yarattıklarından her hangi birini mükâfatlandırdığın şeylerin en çok ve en fazîletli ve etraflı olanıyla, efendimiz Muhammed’i mükâfatlandırmanı senden istiyorum. Ey Kavî ! Ey Azîz ! Ey Alîm !


32- Allâh’ım ! Yûce zâtına yemin ettiğim şeyler hürmetine, henüz gökyüzü binâ edilmeden, yeryüzü yayılıp döşenmeden, dağlar yükselmeden, su kaynakları fışkırıp akmadan, denizler sâkinleşip durulmadan, nehirler coşup çağlamadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar karanlığı nurlandırmadan önce, hiçbir kimsenin bilmediği, ancak yûce zâtının bildiği şekilde, efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne salât etmeni istiyorum.


33- Efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne, kelimelerinin adedince salât etmeni senden istiyorum.


34- Efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne, Kur’ân ayetleri ve harflerinin adedince salât etmeni senden taleb ediyorum.


35- Efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne, salât okuyanların sayısınca salât etmeni senden istiyorum.


36- Efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne, salât okumayanların sayısınca salât etmeni istiyorum.


37- Efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne, yeryüzü dolusunca salât etmeni istiyorum.


38- Efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne, Kalem’in, Levh-i Mahfûz’da kaderle ilgili yazdığı şeyler kadar, salât etmeni istiyorum.


39- Efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne, yedi kat semâda yarattıkların adedince salât etmeni istiyorum.


40- Efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne, kıyâmet gününe kadar yaratacağın şeyler miktârınca, her gün bin defâ, senin salât etmeni istiyorum.


41- Efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne, dünyâyı yarattığın günden kıyâmet gününe kadar, gökyüzünden yeryüzüne düşen yağmur damlaları, ve her bir yağmur tânesi sayısınca, her gün bin defâ, senin salât etmeni senden taleb ediyorum.
PAZAR1- Allâh’ım! Dünyâyı yarattığın günden kıyâmet gününe kadar, seni tesbîh ve takdîs eden ta’zîm ederek, sana secde edenlerin sayısınca, her gün bin kere, efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne salât etmeni diliyorum.


2- Allâh’ım! Dünyâyı yarattığın günden kıyâmet gününe kadar her yıl yaratmış oldukların sayısınca efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne, salât etmeni istiyorum.


3- Allâh’ım! Hareket eden bulutlar sayısınca, efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne, salât etmeni senden taleb ediyorum.


4- Allâh’ım! Dünyâyı yarattığın günden, kıyâmet gününe kadar esen rüzgârların sayısınca efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne, her gün bin kere salât etmeni istiyorum.


5- Allâh’ım! Rüzgârlar esip ağaçların dallarını, yapraklarını, meyvelerini ve çiçeklerini hareket ettirdiği müddetçe, yeryüzü ve gökyüzü arasında yarattığın şeyler adedince, efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne, dünyâyı yarattığın günden kıyâmet gününe kadar, her gün bin kere salât etmeni istiyorum.


6- Allâh’ım! Dünyâyı yarattığın günden kıyâmet gününe kadar denizlerin dalgaları sayısınca, efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne, her gün bin kere salât etmeni istiyorum.


7- Allâh’ım! Dünyâyı yarattığın günden kıyâmet gününe kadar, yeryüzünün doğusu, batısı, dağları, ovaları ve vâdîlerinde vâr ettiğin kum, çakıl taşları, kurumuş toprak parçaları ve taşlar adedince efendimiz Muhammed’e, ve onun âl-i’ne, her gün bin kere salât etmeni senden taleb ediyorum.


8- Allâh’ım! Yeryüzünün kıble tarafı, doğusu, batısı, ortası ve dağlarında yarattığın bitkilerden; ağaç, meyve, yapraklar, ekin ve bütün bunların yeryüzünden çıkarttığı ve çıkaracakları, bitki ve bütün bereketli mahsûllerin sayısınca, efendimiz Muhammed’e, ve onun âl-i’ne, dünyâyı yarattığın günden kıyâmet gününe kadar, her gün bin kere salât etmeni istiyorum.


9- Allâh’ım! Yarattığın insan, cin, şeytanlar ve kıyâmet gününe kadar yaratacakların sayısınca, efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne, her gün bin kere salât etmeni istiyorum.


10- Allâh’ım! Dünyâyı yarattığın günden kıyâmet gününe kadar, onların vücûdları, yüzleri ve başlarındaki tüyler adedince her gün bin kere efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne, salât etmeni istiyorum.


11- Allâh’ım! Dünyâyı yarattığın günden kıyâmet gününe kadar göz açıp kapatacak kadar kısa zamân zarfınca ve onların sözleri ve nefesleri sayısınca, Efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne, her gün bin kere salât etmeni istiyorum.


12- Allâh’ım! Dünyâyı yarattığın günden kıyâmet gününe kadar cinlerin uçuşları ve insanların hareketleri sayısınca, efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne, her gün bin kere salât etmeni istiyorum.


13- Allâh’ım! Dünyâyı yarattığın günden kıyâmet gününe kadar yeryüzünün doğusu ve batısında bizce ma’lûm olan ama hakîkatte ancak yûce zâtın tarafından bütün gerçeğiyle bilinen irili-ufaklı yaratmış olduğun hayvanlar sayısınca, efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne, her gün bin kere salât etmeni senden taleb ediyorum.


14- Allâh’ım! Efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne kendisine salât okuyanların ve okumayanların, hatta kıyâmet gününe kadar salât okuyacakların sayısınca, her gün bin kere salât etmeni senden taleb ediyorum.


15- Allâh’ım! Efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne diriler ve ölüler sayısınca, yarattığın balıklar, kuşlar, karıncalar, arılar ve bütün küçük hayvancıklar adedince salât etmeni istiyorum.


16- Allâh’ım! Geceleyin karanlık bastığı, gündüzünse aydınlandığı vakitte efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne salât etmeni senden taleb ediyorum.


17- Allâh’ım! Dünyâ ve âhiret hayâtında efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne salât etmeni istiyorum.


18- Allâh’ım! Beşikteki bebeklik yaşından olgunluk çağına halkı irşâda devâm ettiği dönemden, rûhunu rızânla alıncaya kadar geçen zamânlarda nihâyet onu şefaatçi olarak dirilteceğin kıyâmet gününe kadar, efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne salât etmeni senden taleb ediyorum.


19- Allâh’ım! Yarattıklarının sayısı, yûce zâtının rızâsı, arşının ağırlığı ve kelimelerinin adedince, efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne salât etmeni istiyorum. Allâh’ım! Vesîle makâmını, fazîlet ve yüksek dereceyi, kevser havuzunu, Makâm-ı Mahmûd’u, bitmez tükenmez yûceliği, efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne ihsân etmeni istiyorum. Allâh’ım! onun burhânını, peygamberliğinin delillerini aslı İslâm olan, binâsını şerefli kılmanı, dünyâ ve âhiretteki makâmını yükseltmeni istiyorum. Ve ey yûce mevlâmız ! Bize de, onun sünnetiyle amel etmemizi nasîb etmeni, onun dîni üzere bizi öldürmeni, onun cemaati arasında ve sancağı altında bir araya toplamanı, bizi onun arkadaşları arasına katmanı, senden taleb ediyorum. Allâh’ım! Onun Kevser havuzuna varmamızı sağlamanı, kadehleriyle kevser şarabından bize içirmeni, peygamberimizin muhabbetiyle bizi faydalandırmanı, tövbemizi kabûl etmeni, görünür ve görünmez bütün belâ ve fitnelerin hepsinden bize selâmet, âfiyet ihsân etmeni, merhamet etmeni, bizi bütün erkek-kadın mü’minleri, bütün erkek kadın müslümanlarla onların ölüleri ve dirilerini de bağışlamanı senden taleb ediyorum. Âlemlerin rabbi olan Allâh’a hamd olsun. O ne güzel vekîldir. Güç ve kuvvet ancak Yûce ve Azîm olan Allâh’a âittir.


20- Allâh’ım! Güvercinler ötüp, su arayan kuşlar ve hayvanlar dönüp durduğu, tamâim mâsum çocuklara zarar veren şeytan ve cinlerden korunmak için takılan duâlar fayda verdiği, sünnet olarak takılan baştaki sarıklar sıkıştırıldığı, gün be gün sâlih amellerle mânen terakkî edenler terakkî ettiği sürece efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne salât eyle.


21- Allâh’ım! Sabahleyin ortalık aydınlandıkça, rüzgarlar estikçe, canlılar yürüdükçe, gece ve gündüz birbirini takip edip durdukça, kılıçlar kuşanıldıkça, mızraklar sımsıkı bağlandıkça, cesetler ve rûhlar zâhirî ve bâtınî hastalıklardan sıhhat buldukça, efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne salât eyle.


22- Allâh’ım! Âlemler döndükçe, gece karanlıkları yayıldıkça, melekler tesbîh ettikçe, efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne salât eyle.


23- Allâh’ım! Efendimiz İbrâhîm’e salât ettiğin gibi efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne de salât eyle. Efendimiz İbrâhîm’e âlemlerde bereket ihsân ettiğin gibi Efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne de bereket ihsân eyle. Şüphesiz sen methedilmeye lâyık azâmet ve şeref sâhibisin.


24- Allâh’ım! Güneş doğduğu, beş vakit namaz kılındığı, şimşek çaktığı, bardaktan boşanırcasına yağmurlar yağdığı, bulutları emrolundukları yerlere sevk etmekle görevli olan melek, Râd aleyhisselâm tesbîh ettiği müddetçe, Muhammed’e ve onun âl-i’ne salât eyle.


25- Allâh’ım! yeryüzü ve gökyüzü dolusunca, her ikisi arasında bulunan ve dilediğin şeyler dolusunca, efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne salât eyle.


26- Allâh’ım! Risâlet yükünü üzerine aldığı, insanları cehâletten kurtardığı, küfür ve dalâlet, sapıklık ehliyle cihâd ettiği, seni tek ilâh kabûl etmeye dâvet ettiği, kullarını irşâd ederken zahmet ve sıkıntılara tahammül ettiği için, efendimiz Muhammed’e dilediğini ver, isteklerine ulaştır, ona cennetteki Vesîle Makâmı’nı fazîlet ve yüksek dereceyi vaâd ettiğin Makâm-ı Mahmûd’u ona ihsân eyle. Şüphesiz sen vaadinden geri dönmezsin.


27- Allâh’ım! Bizi onun yoluna Kur’ân ve sünnete uyup amel edenlerden, onun muhabbetiyle sıfatlananlardan, onun hidâyeti, sözleri, fiilleri, emir ve yasaklarıyla hidâyet bulanlardan ve yolunda gidenlerden eyle. Ey merhametliler merhametlisi; bizi elleri, yüzleri, ayakları, aldıkları abdest ve yaptıkları ibâdetlerle nûrlu ve parlak olan, onun ümmetinin tâbiîleri, önde giden taraftarları ve Ashâb-ı Yemîn, Kur’ân-ı Kerîm’de övülen nîmet sâhibleri ve amel defterleri kıyâmet günü sağından verilenler, kurtulanlar arasında haşreyle.Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 08.04.16, 19:01
Sin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
💫 Güvenilir 💫
 
Üyelik tarihi: 19.08.14
Bulunduğu yer: Irak
Mesajlar: 2,215
Etiketlendiği Mesaj: 1505 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart


28- Allâh’ım! Bütün meleklerine, mukarrebûn makâmındaki meleklere, nebîlere, resullere, bütün ibâdet ve tâat ehline salât eyle. Bizide kendilerine okuduğumuz salavât sebebiyle rahmetine ulaşanlardan eyle.29- Allâh’ım! İyiliği ve doğruluğu emreden, kıyâmet günü günahkârların şefaatçisi tıhâm eden, Mekke-i mükerremeden peygamber olarak seçilip, insanlara gönderile


30- Allâh’ım! Bizim adımıza; nebîmiz, şefaatçimiz ve sevdiğimize en fazîletli salât ve selâmı ulaştır. O’nu pek yûce olan Makâm-ı Mahmûd’a ulaştır. O’na cennetteki Vesîle Makâmı’nı, bütün nebî, resul, şehit, sıddık ve sâlihlerin bulunduğu yûce makâmda kendisine vaâd ettiğin fazîlet ve yüksek dereceyi ihsân eyle.

31- Allâh’ım! O’na hiç eksilmeyen ve peşi sıra devâm eden salâtla salât eyle.

32- Allâh’ım! Efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne şimşek parladığı, güneş doğduğu, gece karanlığı kapladığı ve yağmur bulutlarından damlalar yere düştüğü müddetçe salât eyle. Allâh’ım! Efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne yer ve gökyüzü arasındaki ve yıldızlar arasındaki boşluk dolusunca, gökyüzünün yıldızları misâli, yağmur tâneleri ve çakıl taşları sayısınca salât eyle. Allâh’ım! Efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne sevâbı sayılamayan, hesâbıda yapılamayan, salâtla salât eyle.


33- Allâh’ım! Efendimiz Muhammed’e arşının ağırlığı, rızânın ulaştığı makâm, kelimelerinin adedi ve rahmetinin sonsuzluğu kadar salât eyle.

34- Allâh’ım! Efendimiz Muhammed’e onun âl-i’ne, zevceleri ve zürriyetine, salât eyle. O’na, âl-i’ne, zevcelerine, zürriyetine efendimiz İbrâhîm’e ve onun âl-i’ne salât ettiğin, ve bereket ihsân ettiğin gibi bereket ihsân eyle. Şüphesiz sen methedilmeye lâyık azâmet ve şeref sâhibisin. Allâh’ım! Bizim adımıza onu, ümmetinden bir peygamberi mükâfatlandıracağın şeylerin en fazîletlisiyle mükâfatlandır. Hükümlerinin apaçık yolu sâyesinde bizi hidâyete erenlerden eyle. Onun hidâyet yolunda yürümekle bizi hidâyete ulaştır. Bizi onun dînine inanmış olarak, onun âl-i’ne, ashâbına, nesline, muhabbet eder olduğu halde öldür. Onun cemaati arasında haşreyle.

35- Allâh’ım! Peygamberlerinin en fazîletlisi, seçip çıkardığın kullarının en keremlisi, evliyânın imâmı, nebîlerin sonuncusu, âlemlerin rabbi Allâh’ın habîbi, bütün peygamberlerin şâhidi, günahkarların şefaatçisi, bütün âdem oğullarının efendisi, adı mukarrebûn makâmındaki melekler arasında yükselen müjdeci, korkutucu, dâimâ aydınlatan kandil, sözüne îtimat edilen, hak olanı açıklayan, şefkatli, merhametli, kendisine Kur’ân’ı Kerîm’le birlikte, Fâtiha Süresi’nide lütfedettiğin, böylece insanları dosdoğru hak yola hidâyete sevkeden, rahmet peygamberi, ümmeti hidâyete erdiren, kabirden dirilişte toprağın ilk kez kendisine açılacağı insan, cennete ilk girecek olan, Efendimiz Cebrâîl ve Mîkâîl’le desteklenmiş, Tevrât ve İncîl’de müjdelenmiş, seçilip beğenilerek çıkartılmış, Ebu’l- Kâsım, Hâşim oğlu Abdulmüttalip’in oğlu Abdullâh’ın oğlu efendimiz Muhammed’e salât eyle.

36- Allâh’ım! Gece gündüz hiç gevşeklik göstermeden Allâh’ı tesbîh eden, Allâh’ın kendilerine emrettiği husûslarda hiç isyân etmeyen, emrolundukları her şeyi yerine getiren, mukarrebûn makâmındaki meleklere ve bütün meleklerine salât eyle.

37- Allâh’ım ! Meleklerini resullerini me’mûr olarak seçtiğin, vahyine emîn olarak yarattıklarına şâhit kıldığın, yûce zâtının perdelerini derece îtibârı ile yakînlığına açtığın, kulların bilemeyeceği gayb sırlarından kendilerine haberdar ettiğin, kendilerinden cennetine koruyucular seçtiğin, arşını taşıttığın, ordularından pek çoğunu kendilerinden seçtiğin, yarattıklarına nazâran kendilerini daha fazîletli kıldığın, günahlardan ve alçaklıktan kendilerini temizlediğin, yûce semâlarına yerleştirdiğin, noksanlıklardan ve afetlerden tertemiz tuttuğun için fazîletlerini artırıcı ve devâmlı olan salâtla meleklerine salât eyle. Bizide meleklere okuduğumuz bu salât vesîlesiyle, onların istiğfarlarına lâyık eyle.

38- Allâh’ım! Kalplerini hikmetle doldurarak genişlettiğin, kendilerine nübüvvet zincirini taktığın, kitaplarını indirdiğin, kendileriyle insanları hidâyete sevk ettiğin, tevhîd anlayışına insanları dâvet eden vaâdine, cennetlerdeki nîmetler ve üstün derecelere teşvik eden, cehennemin azâbından korkutan, senin yoluna insanları irşâd eden, huccet ve delîlinle bu yolda sebatla duran, nebî ve resullerin hepsine salât ve selâm eyle. Allâh’ım onlara tam mânâsıyla selâm eyle. Kendilerine okuduğumuz bu salât vesîlesiyle bizede büyük sevâb ihsân eyle.

39- Allâh’ım! Efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne üzerimizdeki büyük hakkını yerine getirecek ve sürekli kabûl edilecek olan, salâtla salât eyle.

40- Allâh’ım! Yaratılış ve huy güzelliği olarak tam güzelliğe sâhib anlamında hüsnü Cemâl, dünyâ ve âhiret nîmetleriyle sevinmiş anlamında Behçet, zâtında ve sıfatlarında olgun olarak Kemâl, risâlet ve nübüvvet nûrunun sâhibi, cennette hizmetçi çocukları hûri, konak ve köşklerin sâhibi, şükreden dili, efendimiz Muhammed’e salât eyle. Allâh’ım! Şükre dalan kalbi ve ilmiyle meşhur askerleriyle muzaffer, kız ve erkek çocuklarıyla pâk zevcelere sâhib, dünyâ ve âhiret derecelerinde ulvî, zemzem ve Makâm-ı İbrâhîm’le Müzdelife’nin hürmetlerine, ta’zîm eden büyük ve küçük bütün günahlardan temiz,

yetimleri terbiye eden, yedirip-doyuran, büyüten, insanlara hac usullerini öğreten, Kur’ân nasıl indirilmişse öylece okuyan, Rahmân olan Allâh’ı tesbîh eden, ramazan ayında oruç tutan, âhiret günü ümmetlerin altında toplanacağı hamd sancağının, kerem ve cömertliğin sâhibi, ahde vefâ gösteren, muhabbetli ümmetini Allâh’ın rızâsı olan işlere kalp ve kalıplarıyla teşvik ettiren, İskenderiye kralı Mukavkıs’ın kendisine hediye ettiği hayber ve huneyn savaşında bindiği ak katıra Necib adlı ata binen, Kadîb adlı kılıcı kullanan, günahlardan tövbe edip kalbini tertemiz tutan, ifâdeleri hatasız ve dosdoğru olan, semâvi kitaplarda sıfatları anlatılan, Allâh’ın kulu nebî ve resullerin sonuncusu olarak nice sırları içinde gizleyip sakladığın, Peygamber Efendimiz Muhammed’e salât eyle. Allâh’ın hucceti kendisine itâat edenin Allâh’a da itâat ettiği, kendisine isyân edenin Allâh’a da isyân ettiği, arap kureyşli zemzem bölgesinde doğup büyümüş, mekkeli nebî, güzel yüzlü sürmeli gözlü, düz uzun yanaklı, kevser havuzunun ve cennet çeşmelerinin sâhibi, kendisiyle zıtlaşanları ve inkârcıları helâk eden, müşrikleri katleden, abdest azaları nûrdan parlayanları cennet nîmetlerine ve Kerîm olan Allâh’a alıp götüren, Efendimiz Cebrâîl’in arkadaşı, âlemlerin rabbi olan Allâh’ın Resûlü, günahkârların şefaatçisi, güneşin sıcaklığında bulutun kendisini gölgelediği, ayın on dördü gibi kabir, mahşer, sırat, cehennem ve cehâlet karanlıklarını aydınlatan, kandil ve dolunay gibi nûrlu zât, efendimiz Muhammed’e ve mahlûkatın en pâk neslinden çıkarılmış olan âl-i’ne ebediyeti kıyâmet ve cennetinde sonsuzluğuna kadar hiç bozulmuycak olan devâmlı salâtla Allâh-u Teâlâ salât eylesin. Ve Allâh-u Teâlâ efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne kendisinin sürûrunu yenileyerek hesapların görüleceği günde kabrinden çıkarak Burak üzerinde mahşer yerine gönderilişinde şeref vesîlesi olacak salâtla salât eylesin. Allâh’u Teâlâ efendimiz Muhammed’e ve onun yıldız misâli parlayan âl-i’ne, üzerlerine peş peşe yağan sağnak yağmurların cömertliğine benzer salâtla salât eyle. Allâh-u Teâlâ efendimiz Muhammed’i arabın en akıllısı, sözleri ifâde yönüyle en açık, lisanı en fasih, îmânı en yüksek, makâmı en yûce, kelâmı en tatlı, ahde en vefâlısı ve yaratılışı arabın en temiz olanı olarak gönderdi. Efendimiz Muhammed (s.a.v) de İslâm yolunu îzâh edip insanlara anlattı. İslâm’ı şöhretli kıldı, putları kırdı. Allâh’ın hükümlerini ortaya koydu. İnsanları haramlardan alı koydu. Kendisine inananlara nîmetler sundu. Allâh-u Teâlâ ona ve âl-i’ne melek, cin ve insanların dönüp durduğu her yer ve makâmda salât ve selâmın en fazîletlisiyle, kabirden kalkıp ilk hâle dönüşte ve ilk yaratılışta bizim için ebedî nîmet ve lütuf olarak verdiğin âhiret azığı gece ve gündüz virdimiz olacak şekilde kabûl edeceği salâtla salât eylesin. Allâh-u Teâlâ efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne peşinden ferahlık ve miskden daha güzel rahmânî kokunun geldiği, onuda Allâh’ın mağfiret ve rızâsının takip ettiği salâtla salât eylesin. Allâh-u Teâlâ kendisinden iyilik alınanların en fazîletlisi, övünülecek şeylerin değeri, kendisiyle artan alnındaki nûrdan, güneş ve ayın nûr aldığı, cömertliğinin yanında bulutların ve denizlerin ufacık kaldığı, yer yüzünün alâmetlerle aydınlandığı, mûcizelerini Kur’ân-ı Kerîm ve mütevâtir haberlerin anlattığı, efendimiz ve peygamberimiz Muhammed’e salât eylesin. Allâh-u Teâlâ efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne ve kendisiyle hicret eden, böylelikle onun dînine yardım eden ve hicretinde yardımcı olan ashâbına ki onlar ne güzel muhâcir ne güzel ensârdılar. Kuşlar Allâh’ı zikir tesbîh terennümleriyle sık ağaçlarda şakıyıp durdukça, şimşeksiz bulutlar sağnak yağmurlar döküp durdukça, devâm edecek salâtla salât eylesin. Salavâtının devâmıyla Allâh’u Teâlâ ona kat kat ecir ihsân eylesin.

41- Allâh’ım! Celâl ve ikrâm sâhibi olan yûce zâtın devâm ettiği için devâm edecek ve hiç kesilmeyecek olan salâtla efendimiz Muhammed’e onun pâk ve yûce âl-i’ne salât eyle.

42- Allâh’ım! Şeref ve ululuğun kutbu, nübüvvet ve risâlet güneşi, dalâletten hidâyete sevk eden, cehâletten kurtaran, efendimiz Muhammed’e salât eyle. Gece ve gündüzlerin birbirini tâkip etmesiyle ardı-ardına gelen ve hiçbir kesintiye uğramadan devâm eden salâtla, Allâh-u Teâlâ efendimiz Muhammed’e salât eylesin.


PAZARTESİ (2)1- Allâh’ım! Melik, Samed ve Vâhid olan Allâh’ın zâhid rasûlü, efendimiz nebî Muhammed’e ebede kadar devâm edip hiç kesilmiycek ve bizide o kötü mesken cehennemin ateşinden kurtarmaya vesîle olacak dâimî salâtla salât eyle.


2- Allâh’ım! Efendimiz ümmî nebî Muhammed’e ve onun âl-i’ne sayılarla sayılamayacak kadar sınırsız salâtla salât ve selâm eyle.


3- Allâh’ım! Efendimiz Muhammed’e makâmına ikrâm edeceğin kıyâmet günü şefaat makâmında rızâsına ulaştıracağın salâtla salât eyle.


4- Allâh’ım! Asâletli nebî, kendisine vahy edilen ve Kur’ân indirilen Kur’ân’ın yorumunu açıklayan, Cebrâîl aleyhi’s-selâm’ın kendisine ikrâm ve fazîletle geldiği, melik ve celîl olan Allâh’ın, karanlık ve uzun bir gecede İsrâ gecesinde Cebrâîl aleyhi’s-selâm’la yürüttüğü ve kendisine yedi kat semâ, Sidretü’l-Müntehâ, Kürsî, Arş, Beyt-i Ma’mûr, Yûce Cennetler, Melekût Âlemi’nin yûceliklerini seyrettirdiği hiç ölmeyen ve dâimâ bâkî olan Allâh’ın yûce kudretini müşâhede etmek sûretiyle azâmet ve kudretinin nûruyla nûrlanmış olan şerefli efendi, efendimiz Muhammed’e hüsn-ü cemâl, kemâl, hayır ve fazîletlere denk olan salâtla salât eyle.


5- Allâh’ım! Efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne yağmur tânelerinin sayısınca salât eyle.


6- Allâh’ım! Efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne ağaçların yaprakları adedince salât eyle.


7- Allâh’ım! Efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne denizlerin köpükleri sayısınca salât eyle.


8- Allâh’ım! Efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne nehirler adedince salât eyle.


9- Allâh’ım! Efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne ıssız çöl ve sahrâlar adedince salât eyle.


10- Allâh’ım! Efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne dağlar ve taşların ağırlığınca salât eyle.


11- Allâh’ım! Efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne cennet ve cehennem ehlinin sayısınca salât eyle.


12- Allâh’ım! Efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne sâlih ve fâsık kulların sayısınca salât eyle.


13- Allâh’ım! Efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne gelip-geçen gece ve gündüzler sayısınca salât eyle.


14- Allâh’ım! Efendimiz Muhammed’e olan salâtımızı, cehennem azâbinâ perde, cennete girmemize ise vesîle eyle. Çünkü sen güç ve kudret sâhibi, günahları bağışlayansın.


15- Allâh-u Teâlâ; efendimiz Muhammed’e, onun pâk âl-i’ne ve mübârek nesline, kerem sâhibi ashâbına, mü’minlerin anneleri olan zevcelerine, kıyâmet gününe kadar kesintisiz devâm eden salâtla salât eylesin.


16- Allâh’ım! Sâlih zâtlar ve takvâ sâhibleri olan, ebrâr kullarının efendisi, hayır sâhibi rasullerin zîneti, gecenin karanlığıyla karanlıklarda gizlenen, gündüzün aydınlığıyla mânevî güzelliği aydınlanan zâtların en keremlisi, efendimiz Muhammede salât eyle.


Allâh’ım! Sâlih zâtlar ve takvâ sâhibleri olan, ebrâr kullarının efendisi, hayır sâhibi rasullerin zîneti, gecenin karanlığıyla karanlıklarda gizlenen, gündüzün aydınlığıyla mânevî güzelliği aydınlanan zâtların en keremlisi, efendimiz Muhammede salât eyle.


Allâh’ım! Sâlih zâtlar ve takvâ sâhibleri olan, ebrâr kullarının efendisi, hayır sâhibi rasullerin zîneti, gecenin karanlığıyla karanlıklarda gizlenen, gündüzün aydınlığıyla mânevî güzelliği aydınlanan zâtların en keremlisi, efendimiz Muhammede salât eyle.


17- Ey karşılığı bulunamaz iyilikler sâhibi, nîmet ve ihsânlarına mukâbele edilemeyen zenginlik sâhibi Allâh’ım.


18- Kabirde münker ve nekirin gelipte, bize sorular sorduğu zaman dillerimizi açmanı, o gün için dünyâda iken bizi sâlih amelleri işlemekte muvaffak kılmanı, kıyâmet günü yerler sallanıp ve insanlar ızdırâb içinde kıvranırken, sıkıntılardan bizleri emîn kılmanı, zâtından başka hiçbir kimseden taleb etmeksizin ancak senden istiyoruz. Ey İzzet ve Celâl sâhibi olan Allâh’ım!


19- Nûrlara nûr veren zamân öncesinde yok olup gitmeyen hep bâkî ve ebedî kalan, benzersiz zengin, ayıplardan münezzeh, tertemiz, hiçbir zamânın kavrayamadığı ve mekânın kuşatamadığı, her şeye kudretiyle tasarruf eden ve yûce olan Allâh’ım! senden taleb ediyorum.


20- Allâh’ım! Bütün en güzel isimlerin hürmetine, zâtına âit isimlerin en yûce, katında derece îtibârı ile en şerefli, sevâb yönüyle en bol, kabûl olunma açısından en süratli isimlerin hatırına senden istiyorum. Gizlenmiş saklı olan ismin, celâleti en yüksek, îtibârı en büyük, azâmeti en yûce olan ve o isimle sana duâ edeni seveceğin, râzı olacağın, duâsını da kabûl edeceğin, ismin hürmetine senden taleb ediyorum.


21- Allâh’ım! Senden başka hiçbir ilâhın olmadığını ifâde eden Kelime-i tevhîd hatırına, Hannân, bol rahmet ve mağfiret eden Mennân, hak etmedikleri halde kullarına çeşitli nîmetleri lütfeden, yeri ve gökyüzünü yaratan celâl ve ikrâm sâhibi olan, gaybı ve mevcûdu bilen sonsuz yûcelik sâhibi Allâh’ım!


22- Sana duâ edildiğinde kabûl ettiğin, onunla bir şey istenildiğinde verdiğin, yûceler yûcesi olan ismin hatırına senden istiyorum.


23- Büyüklük taslayan bütün insanlara, pâdişâh ve sultanlara, yırtıcı bütün canavârlara, haşerâta, eziyet veren bütün canlılara ve yarattığın bütün şeylere, azâmetiyle boyun eğdiren ismin hürmetine, ey Allâh! ey Rabbim! duâmı kabûl eyle. Ey izzet ve azâmeti zâtına mahsûs olan, gayb ve vârlık âlemînin sâhibi, ölmeyen dâimî canlı olan rabbim, seni tesbîh ederim Rabbim! Şânın ne yûce, mekânın ne kadar yüksektir. Sen benim rabbimsin. Ey azâmetinde bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan Allâh’ım ! yönelişim sanadır ve ancâk senden korkarım. Ey Azîm! ey Kebîr ! ey Cebbâr ! ey Kâdir ! ey Kavî ! sen mukaddes ve münezzehsin. Ey Âlim olan Allâh’ım! Sen yûcesin. Ey Azîm olan Allâh’ım seni tesbîh ederim. Ey Celîl olan Allâh’ım! Seni tesbîh ederim.


24- Allâh’ım ! büyük ve tam bütün sıfatlarının kemâlâtını üzerinde, tam anlamıyla toplayan ismin hürmetine, cinlerin ve insanların inatçı zalimlerini, azgın şeytanı, haset eden insanı, mahlûkatından zayıf ve âcizlerin dert ve belâlarını ve kuvvetli olanlarını intikam almak murad ettiğin zamân, iyi ve facir kullarını, inatçı veyâ herhangi bir kulunu bize musallat etmemeni senden taleb ediyorum.


25- Allâh’ım! arz edeceğim hâcetlerimi, sâdece senden taleb ediyorum. Şâhitlik ederim ki sen kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allâh’sın. Birsin. Doğmayan ve doğrulmayan, eşi ve benzeri olmayan, Samed ! her şey kendisine muhtâc, kendisi hiçbir şeye muhtâc olmayansın. Ey zâtı kavranmaktan münezzeh, zâtında ve sıfatlarında eşsiz, yûce, hak ve kendi sinden başkası olmayan, ey ezelî, ebedî, dehri,[1] zamânı yaratan, ey dâimîlik sâhibi olan, ölmeyen, diri olan, bizim ve her şeyin ilâhı, ey tek ilâh! senden başka hiçbir ilâh yoktur.


26- Ey semâları yaratan ! gizli ve aşikârı bilen, Rahmân ve Rahîm olan, Hayy ! ebedî hayât la diri, Kayyûm ! mülkünün her türlü tasarrufunda söz sâhibi, Deyyân ! herkesin hesâbını en iyi bilen, Hannân ! rahmetlerin en latîf cilvesini gösteren, Mennân ! hak etmedikleri halde kullarına karşılıksız nîmetler lütfeden, yarattıklarını öldükten sonra dirilten, Vâris ! sâdece kendi zâtı kalıcı olan, Celâl ve İkrâm ! sâhibi olan Allâh’ım ! yaratılmışların kalpleri senin kudret elindedir. Onlara dilediğin şekilde tasarruf edersin. Onlara dilediğinde hayır verir, istediğinde de şerleri onlardan giderirsin.


27- Bu sebeble Allâh’ım! kötü gördüğün her şeyi kalbimden silmeni, bunların yerine haşyetin, sevgiden kaynaklanan korkunu, mâ’rifetin, korkun, yanında olanlara karşı şevkin, emniyet ve âfiyetinle kalbimi doldurmanı senden taleb ediyorum. Bize rahmet ve bereket ihsân eyle. Doğruyu ve hikmeti bize ilhâm eyle.


28- Allâh’ım! senin azâmet ve heybetinden korkanların ilmini, zâtına yönelenlerin yönelişini, yakîn sâhiblerinin ihlâsını, sabredenlerin şükrünü, sâdık kullarının tövbesini, bizlere de nasîb etmeni senden taleb ediyoruz.


29- Allâh’ım! Arş’ının rükünlerini dolduran cemâlin hatırına, nasıl bilmem gerekiyorsa o şekilde, mâ’rifetinin hakîkatini ben bilinceye kadar kalbime, mâ’rifet tohumunu ekmeni senden istiyorum.


30- Allâh-u Teâlâ nebîlerin sonuncusu rasullerin imâmı olan efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne, ashâbına, salât eylesin. Tam mânâsıyla selâm eylesin. Âlemlerin Rabbi olan Allâh’a hamd olsun.


31- Allâh’ım! bu duânın müellifini (Şeyh Muhammed b. Süleymân el-Cezûlî) bağışla. Ona merhamet et, ey Rahmet sâhibi, Rahmân ! onu peygamberler. Sıddıklar, şehitler, sâlihler zümresi içinde haşrolunup toplananlardan kıl.


32- Allâh’ım! Bu kitabı tashîh eden Yûsuf b. Muhammed’i günahkâr, kusurlu, zayıf kulunu da bağışla. Tövbesini kabûl et. Sen çok bağışlayıcı ve sonsuz merhamet sâhibisin. Âmîn. Ey âlemlerin rabbi olan Allâh’ım!..


33- Allâh’ım! Bu duâları bu kitâba derc ve tashîh eden; günahkâr, kusurlu, zayıf kulun, Sâlih oğlu Şâ’bân GÜNBEY’i de bağışla. Ona merhamet et, ey Rahmet sâhibi, Rahmân ! onu peygamberler. Sıddıklar, şehitler, sâlihler zümresi içinde haşrolunup toplananlardan kıl.Tövbesini kabûl et. Sen çok bağışlayıcı ve sonsuz merhamet sâhibisin. Âmîn. Ey âlemlerin rabbi olan Allâh’ım!..


--------------------------------------------------------------------------------


[1 DEHR: Zaman, devir. Âlemin (varlıkların) varlığının başlangıcından son bulmasına kadar olan bütün zaman.

DELAİLİ HAYRAT OKUMA ADABI

Delail-i şerif 2 günde, 3 günde, 4 günde veya haftada 1 defa olmak üzere dört tertip üzere okunur.

2 günde okuma tertibi

1. gün= Birinci pazartesi hizbinden başlanır, ikinci yarının başlangıcı bölümüne kadar okunur.

2. gün= İkinci yarının başlangıcından başlanır kitabın sonuna kadar okunur.

3 günde okuma adabı

1. gün= Birinci pazartesi hizbinden başlanır. İkinci üçte birinin başlangıcı bölümüne kadar okunur.

2. gün= İkinci üçte birinin başlangıcından başlanır üçüncü üçte birinin başlangıcı bölümüne kadar okunur.

3. gün= Üçüncü üçte birinin başlangıcından başlanır kitabın sonuna kadar okunur.

4 günde okuma tertibi

1. gün= Birinci pazartesi hizbinden başlanır.İkinci dörtte birinin başlangıcı bölümüne kadar okunur.

2. gün= İkinci dörtte birinin başlangıcından başlanır. Üçüncü dörtte birinin başlangıcı bölümüne kadar okunur.

3. gün= Üçüncü dörtte birinin başlangıcından başlanır. Dördüncü dörtte birinin başlangıcı bölümüne kadar okunur.

4. gün= Dördüncü dörtte birinin başlangıcından başlanır.Kitabın sonuna kadar okunur.

Haftada 1 okuma adabı

1. gün= Birinci hizib Pazartesi

2. gün= İkinci hizib Salı

3. gün= ücüncü hizib Çarşamba

4. gün= Dördüncü hizib Perşembe

5. gün = Beşinci hizib Cuma

6. gün= Altıncı hizib Cumartesi

7. gün= Yedinci hizib Pazar

1. gün= Sekizinci hizib Pazartesi 2 ile Birinci hizib olan ilk Pazartesi de beraber okunacakAlıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 13.04.16, 01:04
Daimi Üye
 
Üyelik tarihi: 19.11.14
Bulunduğu yer: Edremit/Balıkesir
Mesajlar: 5,320
Etiketlendiği Mesaj: 2753 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart

MaşaALLAH kardeşime.Allah razı olsun.

Alıntı ile Cevapla
  #7  
Alt 03.05.16, 02:58
Acemi
 
Üyelik tarihi: 03.05.16
Mesajlar: 6
Etiketlendiği Mesaj: 0 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart

Bu bilgilerin kaynagi neresidir?

Alıntı ile Cevapla
  #8  
Alt 03.05.16, 11:40
Daimi Üye
 
Üyelik tarihi: 31.03.16
Mesajlar: 468
Etiketlendiği Mesaj: 98 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart

Allah razı olsun

__________________
Rabbin Sana Darılmadı...
Alıntı ile Cevapla
  #9  
Alt 03.05.16, 14:23
gunes - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Vefalı Üye
 
Üyelik tarihi: 14.01.15
Mesajlar: 751
Etiketlendiği Mesaj: 108 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart

Bizdede bunu ders olarak veriyor lar ama ben henuz okumadim ama ruyamda gosterdiler bana bunu
eline sağlık

Alıntı ile Cevapla
  #10  
Alt 04.05.16, 11:07
Acemi
 
Üyelik tarihi: 04.05.16
Mesajlar: 29
Etiketlendiği Mesaj: 0 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart

cok gerekli ve faydalı bilgiler

Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Etiketler
delailul, hayrat, okunusuyla, turkce

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Delail-i Hayrat Adalet Salavat-ı Şerifeler 13 27.05.24 12:42
Salavat-ı Beşairul Hayrat Gölge Salavat-ı Şerifeler 25 21.04.24 23:22
Kehf Suresi İlk 10 Ayet Arapça ve Türkçe Okunuşu, Kehf Suresi Fazileti shahkhu Dualar & Dua Kardeşliği 0 02.07.20 21:25
Kenzül arş duası nedir, fazileti nelerdir? Kenzül arş duası Arapça ve Türkçe oku shahkhu Dualar & Dua Kardeşliği 2 24.06.20 12:02
Dualar türkçe mi okunmalı sizce yoksa arapçamı Lojen Sorularınız 2 10.01.19 21:43


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 00:31.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
HavasOkulu.Com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147