Salavat-ı Şerifeler

Salavât-ı Kübrâ Duâsı (Büyük Salavât) - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 3 4 5 
Salavat-ı Şerifeler>Salavât-ı Kübrâ Duâsı (Büyük Salavât)
Havasokulu 20:59 30.09.17Salavât-ı Kübrâ Duâsı (Büyük Salavât)

Eûzü billâhi mineş-şeytânir-raciym. Bismillâhirrahmânirrahıym.

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyidel-mürseliyn

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyidel-nebiyyîn

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyidel-sâdigıyn

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyidel-râki’ıyn

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyides-sâcidiyn

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyidel-gâ’ıdiyn

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyidel-gâ’imiyn

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyidel-musalliyn

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyidel-zâkiriyn

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyideş-şâhidiyn

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyidel-evveliyn

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyidel-âhıriyn

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Rasûlallâh

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Nebiyyallâh

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Habiyballâh

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ men Ekramehullâh

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ men Azzamehullâh

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ men Şerrafehullâh

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ men azherahullâh

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ men’ihtârahullâh

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ men Savverahullâh

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ men Abedellâh

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Hayra halgıllâh

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Hâteme rusülillâh

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Sültânel-Enbiyâ’

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Bürhânel-Asfiyâ’

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Mustafâ

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Mu’allâ

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Müctebâ

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Müzekkî

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ a Mekkiyyü

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Medeniyyü

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Arabiyyü

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Gureşiyyü

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Hâşimiyyü

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Ebtahıyyü

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Zemzemiyyü

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Tihâmiyyü

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Ümmiyyü

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyide veled-i Âdem

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Ahmed

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Muhammed

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Tâhâ

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Yâsîn

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Müddessir

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Sâhibel-Kevser

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Şâfi’a yevmil-mahşer

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Sâhibet-tâc

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Sâhibel-Mi’râc

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyidel-evveliyne vel-âhıriyn

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyidel-Muhsiniyn

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyidel-kevneyni ves-segaleyn

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ sâhiben-Na’leyn

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Seyyidiy yâ Rasûlallâhi yâ Hâtemel-enbiyâ’i vel-mürseliyn

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Nebiyyallâhi yevmed-diyn.

Sübhâne Rabbike Rabbil-‘ızzeti ammâ yasıfûn, ve selâmün alel-mürseliyn, vel-hamdü lillâhi Rabbil-Âlemiyn.

Salavât-ı Kübrâ Hz. Muhammed’e (s.a.a.) Cebrâîl (a.s.) aracılığı ile gelmiştir. Allâh'ın bir hediyesidir. Bu salavâtın bir ismi de gökyüzüdür.

Salavât-ı Kübrâ’nın okuyucular için faydaları ve fazîleti çoktur. Bu salavatta bilgelik ve büyük nimet vardır.

Salavât-ı Kübrâ’yı her gün 3-5 veya 7 defa okuyanın Allâh'ın izniyle bütün tehlikelerden korunacağı ilgili eserlerde belirtilmiştir.

Kim bu salavâtı okursa, Allâhu Teâlâ ondan yetmişbin çeşit belâyı def eder.. buyurulmuştur.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
Mostar 21:59 30.09.17
Geylani hazretlerinin salavatlari gercekten cok harika ama ozellikle [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] salavatini okuyun. Ayetlerle meczedilmiş müthis bir salavat
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
ayperi 22:49 30.09.17
Allah Razı olsun hocam. Ben bu salavatın bayağı uzun 12 sayfalık şeklini okuyordum Cuma geceleri bu da kısa versiyonu mu acaba?
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
merlot 23:13 30.09.17
hocam bu ''Elfü elfi '' anlamı nedir
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Eylül 15:11 18.10.17
Aşağıda 2 türlü Salat-ı Kübra var.

1. SALAVAT:

SALEVÂT-I KÜBRÂ (büyük salevat, en büyük salevat)Bir kereokunduğunda 110 milyon kere salevat okunmuş olur.

SALAVATİ KÜBRA OKUMANIN FAZİLETİ…! FAKİRLİKDEN KURTULUŞDUR..ARKASINDAN EDİLEN DUALAR KABULDUR:.OKADAR FAZİLETLİDİRKİ..BURAYA YAZSAM KIYAMETE KADAR SÜRER..!
TÜRKÇE OKUNUŞU: Allahumme salli ve sellim efdale salâtike Ve evfâ selâmike Salâten ve selâmen Yetenezzelâni min ufuki kunhi bâtıni’zâtî ilâ feleki semâi mezâhiri’l-esmâi ve’s-sıfâti Ve yertekiyâni inde sidreti munteha’l-ârifine ilâ merkezi celâlî’n-nûri’l-Mubîn Alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin Abdike ve Nebiyyike ve Rasûlike ilmi yakîni’l-ulemâi’r-rabbâniyyîn Ve ayni yakîni’l-hulefâi’r-râşidîn Ve hakki yakîni’l-enbiyâi’l-mukerramîn Ellezî tâhet fî envâri celâlîhi ulû’l-azmi mine’l-murselîn Ve tahayyerat fî derki hakâikihi uzemâi melâiketi’l-muheyminîne’l-munezzeli aleyhi fi’l-Kur’âni’l-Azîm Bilisânin arabiyyin mubîn Lekad mennallâhu ale’l-mu’minîne iz bease fîhim Rasûlen min enfusihim yetlû aleyhim âyâtihi ve yuzekkîhim ve yuallimuhumu’l-kitâbe ve’l-hikmete ve in kânu min kablu lefî dalâlin mubîn.

KISACA MÂNÂSI: “ALLAH’ım! En fazîletli salâtınla ve en vefâlı selâmınla salât ve selâm et! Öyle bir salât ve selâm ki o ikisi, Zâtıyın bâtınının ufuk-u künhünden (özünün özünden, nihâyetinden), sıfat ve Esmâların mazhariyet semâsının feleki (eşyânın ilk oluşum noktası, yörüngesi) ne inen;
Ârif lerin sadrının nihâyetine (sidret-i müntehasına, irfânlarının son ucuna, akdes noktasına) EL MUBÎN (celle celâlehu)’nun Celâl nûrunun merkezine (Nûr-u Muhammed) yükselen, bir salât ve selâm olarak Efendimiz ve Sâhibimiz Muhammed salallâhu aleyhi ve sellem’e olsun!
O zât ki Rabbânî Âlimlerin ilme’l-yakînince (yakîne ulaşan ilimlerince), Râşid Halîfelerin ayne’l-yakînince (yakîni görüşünce, aynînca) ve mukarreb (Zâtına yakın) peygamberlerin hakke’l-yakînince (hak olan yakınlarınca), kulun peygamberin ve Rasûlundur!
O, öylesine bir zât ki O’nun Celâl nûru içinde (husûsunda), mürsellerden (peygamberler v.d.) ulu’l-azm ~ALLAH’ın emirlerine ve murâdına en ziyâde dikkat gösteren Azîm (kesin niyet) sâhibi peygamberler ki Nûh aleyhi’s-selâm, İbrâhim aleyhi’s-selâm, Mûsâ aleyhi’s-selâm, Îsâ aleyhi’s-selâm olanları bile ıssız çölde kalmış gibi yolunu şaşırır;Kendisine EL MUHEYMİN’in celle celâluhu (hep HAYY ve her korkudan emin kılan : Hayy aman!) Azîm (ulu) meleklerince açık seçik beyân edici Arabça bir lisanla indirilen Kur’ân-ı Azîm’de O’nun hakîkatlarını (Hakîkat-ı Muhammedîyye) anlama (kavrama) husûsunda (herkesi) hayretlere düşüren Muhammed salallâhu aleyhi ve sellem!

GELİŞİ:İmamı Cüneyd (radıyallahu anh) nakledilen şerhe göre Abdullah ibni Abbas (radıyallahu anh) şöyle demiştir;Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) efendimiz mescitte oturuyorken, Cebrail aleyhisselam yanına gelerek :Ya Muhammed ! Rabbin sana selam söylüyor, seni tahiyye ve ikram ile tahsis buyuruyor. Şüphesiz ben sana O’nun katından bir hediye getirdim ki, onu senden evvel kimseye hediye etmedi, senden sonra da kimseye hediye etmeyecektir. İşte o Salevât-ı Kübrâ (en büyük salevat)’dır.Ey Muhammed ! Kim bu salevatı okursa Allah’ü teala ondan 70 bin çeşit belayı defeder ve onu kıyamet gününün dehşetlerinden kurtarır; dedi.O zaman ben : Ey kardeşim ! Ey cibril ! Bu nimetler bu salevatı okuyan kimseye verilecek mi ? deyince; O’da : Ömründe 3 kere okuyana dahi Allah’ü teala; Tevrat’ı, İncil’i, Zebur’u ve Furkan (kur’an)’ı okuyanın sevabını verir. İbrahim halil, Musa kelim ve İsa ruhullahi’l-emin hakkı için bu böyledir.O zaman Rasülullah (sallallahu aleyhi ve sellem) efendimiz : Ey kardeşim, ey cibril ! İşte bütün bunlar, bu salevatı okuyana mı aittir; diye sorunca O’da :Muhakkak Allah’ü teala öyle bir melek yaratmıştır ki; onun 80 bin kanadı vardır, her bir kanatta onun 70 bin tüyü vardır. Onun 70 bin başı vardır ki; her başta 70 bin ağız, her ağızda da 70 bin dili vardır. Her lisan Allah’ü teala ya hamd ve tesbihte bulunur ve tesbihin de : O Allah (celle celâluhû) nasıl olduğunu kendisinden başka kimsenin bilemeyeceği zatı tesbih ederim; der. Şüphesiz Allah (celle celâluhû) o meleğe tecelli eder, o da Allah (celle celâluhû) için secdeye kapanır. Allah (celle celâluhû) ona “başını kaldır, muhakkak Ben seni habibim Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’e bu Salevât-ı Kübrâ’yı okuyan kimseyi her afet ve musibetten korumanla görevlendirdim” buyurur. O zaman ben :Bütün bu müjdeler, bu salevatı okuyana mı aittir dediğimde; Cibril aleyhisselam dedi ki: Evet ya Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) dedi…(Kaynak : Abdurrahim yusuf , es salevatü’l kübra 10-12 Cübbeli Ahmet Hocaefendi/ Salavatı Kübra kitabı)Salevât-ı Kübrâ Hz.Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’e Cebrail aracılığı ile gelmiştir. Allah’ın bir hediyesidir. Bu salevatın bir ismide gökyüzüdür. Salevât-ı Kübrâ’nın okuyucular için faydaları ve fazileti çoktur. Bu salevatda bilgelik ve büyük nimet vardır.

Ey Muhammed kim bu salavatı okursa Allahu Teala ondan

<<*>>yetmiş bin çeşit belayı defeder ve
<<*>>onu kıyamet günününn şiddetlerinden kurtarır” dedi.
O zaman ben ”Ey kardeşim Cibril bu nimetler bu salavatı okuyan kimseye verilecek mi? ” deyince o;
<<*>>”Ömründe 3 kere okuyana dahi Alllahu Teala ,Tevratı,İncili,Zeburu ve Furkan’ı okuyan kimsenin sevabını verir.”
<<*>>Herhangi bir kul ömründe 15 kere bu salatı okursa kıyamet günü oldugu zaman yüzü dolunay gibi olur ve
<<*>>onun çok büyük bir derecesi olur
.<<*>>Bu salatı okuyanlar Resulullah s.a.v 110 MİLYON SALATÜ SELAM okumuş olurlar.

***********************************************

kaynak
Delâil-i Abdulkadir Geylani salavat-ı kübra tercüme ve şehri gerçek salavatı kübra duası budur(AŞAĞIDAKİ! zannediyorum)
bunun dışında iki salavatı kübra daha var ama gerçeği bu salavatı kübra 33 salavat ve 25 kuranı kerim ayetinden oluşmaktadır.
Yaklaşık 20 sayfalık bir duadır.
Bu sadece özetidir.Kitapta tamamı var.

********************************************

2. SALAVAT:

Abdulkadir Geylani Hazretleri’nin (kuddise sırruhu) Salat-ı Kübra (Büyük Salat)’sıdır.

———————————————————————-

Salat-ı Kübra’nın Fazileti:

Kısa ya da uzun bütün salavat-ı şerifeler bir ibadettir. Peygamber efendimizin ruhaniyeti salavat getiren kişiyle beraber olduğu için bütün salavat-ı şerifeler fazilet bakımından aynıdır.Salatı Kübra’da daha cok medhusena ve dua olduğu için sevabı daha fazladır. Geylani Hazretleri’nin bu salavatını okumak Peygamberimizi (sallallahu aleyhi ve sellem ) tanımaya ve ona olan idrak ve muhabbetimizi arttırmaya, dünya ve ahiret için nice hayırlara vesile olur.

SALÂT-I KÜBRA
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
mavikelebek 23:20 23.10.17
Salavat-ı Kübra ne zaman okusam hep çıkış yolu çıkar sıkıntımın.. Çok tesirlidir cokk..
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Fuzuli 22:14 27.01.18
Salavatı Kübra, okunmasında çeşitli faydaları olan ve kişilere huzuru aralayan bir duadır. Her kim bu duayı bırakmadan düzenli olarak okursa Allah ona çeşitli ikramlarda bulunacaktır. Pek çok salavat çeşidi var, ancak aralarında bulunan en büyük salavat, salavat-ı Kübra'dır.

Salâvatı Kübra duasının okunmasındaki hikmetler:
*Sürekli okunması halinde Allah (c.c) kişilere bol rızık ve zenginlik verir.

*Salâvatı Kübra duası, hafızayı kuvvetlendirir ve ruhsal gücü sağlamlaştırır.

*Kutsal toprakları gitmek isteyen kişilerin çok sık okuması gerekir.

*Perşembe günü eğer kuşluk vaktinde bu dua okunursa dilekler yerine getirilir.

*Muhabbet etmek istenen kişiye karşı bu salâvatı Kübra 11-45 kere okunursa muhabbet artar.

*Sıkıntı bir dönemden ve ağır borçlardan kurtulmak için her namazın arkasından okunması fayda sağlar.

*Düşmanı mağlup etmek için 100 defa okunmasında gerekir.

*Gizemli sırlara kavuşmak ve kalp gözünün açılması için Allahın 99 isminden Ya Latif kelamının 1000 kere okunması ve ardından Salavatı Kübra’nın 3 kere okunması gerekir.

*Çeşitli hastalıklardan kurutulmak ve tedaviye kavuşmak için sürekli okunmasında fayda var.

*Devamlı okuyan kişilere büyü ve sihir işlemez, aynı zamanda feraha kavuşur.

*Aile içinde olan tatsızlıkların giderilmesi ve huzura kavuşmak için okunmasında yarar var.

Salavatı Kübra (Büyük Salavat)
Bismillahirrahmanirrahim
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel mürselin
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyiden nebiyyin
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyides sadikiyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyider rakiiyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyides sacidiyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel kaidiyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel kaimiyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel musalliyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidez zakiriyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyideş şahidiyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel evveliyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel ahiriyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Rasulallah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Nebiyyallah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Habiballah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Ekramehullah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Azzemehullah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Şerrefehullah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men ezherehullah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya menih terahullah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Savverahullah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Abedellah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Hayra halkıllah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Hateme rusulillah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sultanel enbiya
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Burhanel esfiya
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mustafa
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mu’alla
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mücteba
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Müzekki
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mekkiyyü
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Medeniyyü
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Arabiyyü
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Kureşiyyü
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Haşimiyyü
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Ebtahıyyü
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Zemzemiyyü
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Tihamiyyü
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Ümmiyyü
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyide velede idame
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Ahmed
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Muhammed
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Taha
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Yasin
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Müddessir
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sahibel Kevser
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Şefi’a yevmil mahşer
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sahibettac
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sahibel Mi’rac
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyide evveliyn vel ahiriyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel Muhsinin
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel kevneyni vessakaleyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya sahiben Na’leyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Seyyidi ya Rasulallahi ya Hatemel enbiyai vel mürseliyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Nebiyyallahi yevmeddiyn.
Subhane rabbike rabbil izzeti amme yesıfun ve selamün alel mürseliyn velhamdülillahi rabbil alemiyn.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
akreps 13:20 02.02.19
Evet çok tesirli bi selavat çok faydalı allah razı olsun
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Gönülköşkü 17:00 20.04.19
O kadar değerli o kadar muazzamdır ki bu salavat-ı şerife konunun basit bir paylaşım olarak kalmasını istemem.Bu dahi özetidir orjinali çok daha uzundur.Fakat tesiri konusunda diyebilirim ki hayatınızda ne eksik orayı tamamlar, ne olmasın istersiniz ona engel olur, ne derdiniz var derman buldurur, ne imkânsızdır onu oldurur Allahın izniyle.Hikmeti nedir bilmiyorum ama Mevlâ bu salavatla yapılan duayı kabul ediyor.Burada paylaşıldığı şekliyle okudum halâ haftada bir gün özellikle cumaya denk getirip okuyorum.Son kısmına elfu elfi diye başlayan bölümü de ekliyorum.Bazen erdim mi acaba diyorum kalbimden geçen gerçek oluyor.

Niyet etmiyorum doğrudan okuyup peygamberimize ehline ashabına alim evliya kullara şehitlere vs hediye ediyorum.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Lil bin Ali 17:03 20.04.19
Gönülköşkü Nickli Üyeden Alıntı:
O kadar değerli o kadar muazzamdır ki bu salavat-ı şerife konunun basit bir paylaşım olarak kalmasını istemem.Bu dahi özetidir orjinali çok daha uzundur.Fakat tesiri konusunda diyebilirim ki hayatınızda ne eksik orayı tamamlar, ne olmasın istersiniz ona engel olur, ne derdiniz var derman buldurur, ne imkânsızdır onu oldurur Allahın izniyle.Hikmeti nedir bilmiyorum ama Mevlâ bu salavatla yapılan duayı kabul ediyor.Burada paylaşıldığı şekliyle okudum halâ haftada bir gün özellikle cumaya denk getirip okuyorum.Son kısmına elfu elfi diye başlayan bölümü de ekliyorum.Bazen erdim mi acaba diyorum kalbimden geçen gerçek oluyor.��������Niyet etmiyorum doğrudan okuyup peygamberimize ehline ashabına alim evliya kullara şehitlere vs hediye ediyorum.
bu isimleri kullanarak güzel bir salavat calısması cıkar aslında
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2 3 4 5