Salavat-ı Şerifeler

En büyük (rızık) salavatı şerifesi bol rızık salavatı - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Salavat-ı Şerifeler>En büyük (rızık) salavatı şerifesi bol rızık salavatı
madlen 21:44 01.01.20
BOL RIZIK SALAVATI

Her Gün 1 Kez Okunması Gerekir. Bu Salavatı Okuyan Kişi Fakirlik Çekmez, Yokluk Görmez. Bir Anda Rızkı Artar. Çok Fazileti Olan Bir Salavattır. Birden Fazla Faydası ve Gözle Görünür Etkisi Vardır.
Bu Nedenle Hayatımızda Her Zaman Yer Alması Gereken Önemli Bir Salavatı Şerifedir.

• Allahumme salli ve sellim efdale salâtike ve evfâ selâmike salâten ve selâmen yetenezzelâni min ufuki kunhi bâtıni’zâtî ilâ feleki semâi mezâhiri’l-esmâi ve’s-sıfâti ve yertekiyâni inde sidreti munteha’l-ârifine ilâ merkezi celâlî’n-nûri’l-mubîn alâ seyyidinâ ve mevlânâ muhammedin abdike ve nebiyyike ve rasûlike ilmi yakîni’l-ulemâi’r-rabbâniyyîn ve ayni yakîni’l-hulefâi’r-râşidîn ve hakki yakîni’l-enbiyâi’l-mukerramîn ellezî tâhet fî envâri celâlîhi ulû’l-azmi mine’l-murselîn ve tahayyerat fî derki hakâikihi uzemâi melâiketi’l-muheyminîne’l-munezzeli aleyhi fi’l-kur’âni’l-azîm bilisânin arabiyyin mubîn lekad mennallâhu ale’l-mu’minîne iz bease fîhim rasûlen min enfusihim yetlû aleyhim âyâtihi ve yuzekkîhim ve yuallimuhumu’l-kitâbe ve’l-hikmete ve in kânu min kablu lefî dalâlin mubîn.

Alıntı

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146