Sizden Gelenler

İblisin Kızı ile Karşılaşma - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Sizden Gelenler>İblisin Kızı ile Karşılaşma
SiLence 12:23 09.03.17

Anlatıldığına göre Allah'ın selamı üzerine olsun, Hazreti Süleyman İran'a giderken, sağında Cinler, solunda ifritler ve başı üstünde kuşlar ile çocukların anası denilen şeytan kılıklı cadının dağlar tepeler arasında yürüdüğünü, çölleri aştığını, kurtlar gibi uluduğunu, köpekler gibi havladığını, develer gibi gürlediğini, horozlar gibi öttüğünü, saçları dağınık şerrini de arkasında sürüklediğini görür ve işitir..... Bu lanet, dişi İblisin yakıcı iki gözü, çivi gibi sivri dişleri olduğunu görünce, heyecanından ve korkusundan bayılır yere düşer. Sonrada secdeye vararak Hak Tealaya şöyle dua ettiği işitilir......Ey Subbuh Kuddus Rabbül Melaiketi ve ruh ... der ve düştüğü yerden kalkar.

Hz. Süleyman : Ey Lanet kadın sen kimsin ? diye sorunca
Kadın : Ey Allahin Peygamberi beni tanımadın mı ? der.

Hz. Süleyman : Seni tanısaydım kimliğini sormazdım der.
Kadın : Ey Allah'ın Resulü ben evleri yıkan, kabirleri yenileyen İblis Aleyhillane'nin kızıyım der.

ve devam eder

Ey Allah'ın Resulü, ben eğer gebe bir kadına , sen gebe misin bana karnını göster, bende sana karnimi gösteririm derim, karşımda ki karnını gösterir, elimi karnının üzerine koyarım, o gebe kadından halis kan çıkar.

Ey Allah'ın Peygamberi, Ben yorgun bir adamın karşısına gelip ona bakınca aniden düşer ölür.... İnsanlar bu gibi ölümleri göz değmesi sanarlar, halbuki bu benim hünerimdir

Ve yine ey Allah'ın Peygamberi yeni doğan çocuğun yanına gelir bir vuruşta onu öldürürüm.

Ey Allah'ın Peygamberi, atları, develeri, koyunları onları otlarlarken yok ederim.

Ey Allah'ın Peygamberi ben bir küçüğe çarpmadım ki o küçük ölmüş olmasın...Ben büyük bir kimseye dokunmadım ki o yürümüş olsun.

Bu sözleri işiten Davut oğlu Süleyman Peygamber kadına: Ademin oğullarına böylemi davranırsın ?...Seni demirden zincirlere bağlayayım, başına da erimiş bakır ve kurşun akıtayım diye cevap verince ....

İblisin Kızı : Ey Allah'ın Peygamberi... Allah'ın söz ve vaatleri vardır, bunları benim için kabul et der... O da kabul eder ve iblisin kızı şu yemini yapar :

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, gerçek büyük ismi ile, bir olan ondan gayri bir Allah bulunmadığına onun samedaniyetine, doğurmayan ve doğmaya, küfüvvü bulunmayan o Yüce Allah adına yemin ederim ki bu tılsımı üzerinde taşıyan veya asan kimsenin yanına ne sokulur ve ne de sataşırım, hayatta kaldığı müddetçe benden korunmuş olur ....

1) Bismillahirrahmanirrahim. Ve hakkal Allahü Elvahidül Ahadi Elferdüssamedi, Ellezi lem Yelid ve lem Yüed, velem yekün lehü küfüvven Ahad.....

Hz Süleyman İblisin kızına, bana daha başka vaad ve yeminde bulun der ve iblisin kızı da yine söyle bir yeminde bulunur ....

2)Bismillahirrahmanirrahim. Ve Hak men Haleka ve sevva, ve Kaddere fe heda, vellezi Ahrecel-Mera, Fecealehü Gasaen Ahva .....

Bu dua hakkı için bu söylediklerimi üzerinde bulunduran ve asanın yanına sokulmayacağım gibi, kisi yaşantısı boyunca benden bir zarar görmez

Hz. Süleyman bununla yetinmez, iblisin kızından Ahidde bulunmasını ister oda su üçüncü yemini yapar ....

3)Bismillahirrahmanirrahim. Ve Hakke, men Halekal Halaike ve Ahsahüm Adeden, ve kasseme rizkahü ala Cemiül ibad, velem yensi minhüm ahaden....

Bu söylediklerimi yazıp üstünde bulundurana sataşmam, yanına dahi sokulmam, yaşantısı boyunca benden korunmuş olur.

Hz Süleyman bununla da yetinmeyerek İblisin kızından bir vaat daha ister, iblisin kızı dördüncü kez olarak şöyle der ....

4)Bismillahhirrahmanirrahim. Ve Hak men Ceale elleyle süknen, vessemsü, vel kameru hüsbanen , ve ceale ezziyae nuren.....

Allah'a yemin ederim ki bu dua tılsımını üzerinde taşıyana yanına sokulmayacağim gibi benden kendisine hiç bir vakit zarar gelmez...

Hz. Süleyman bununla da yetinmez bir yemin daha ister ....

5)Bismillahirrahmanirrahim. Vel Hakk-Allahü Emelikü elma, budü-ssadiku, Elvadu, vel Vaudü, ve Münecci Ibrahim min nari-nnemrudi, ve münecci Ali ibn Talib min haceril yahudi.....

Lanet kadın yemini bitirdikten sonra bir kez daha bu duayı taşıyan kimsenin ömrü boyunca kendisinden zarar görmeyeceği vaadinde bulunur

Hz. Süleyman son bir yemin daha ister ....

6)Bismillahirrahmanirrahim. Ve Hakka men haleka Ademe min salsalin kel fehhar, ve Halka Havva min Tahti dilihi eleyser, ve eskenehüm filcenan la fil keder.... dedikten sonra gider.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146