Astral Seyahat

Yedinci boyut - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Astral Seyahat>Yedinci boyut
Yafes 23:57 12.11.18
YEDİNCİ BOYUT


Yedinci boyut alt boyutlara, çok istisnai durumlar haricinde
hiç karışmaz. 7. Boyut yönetim kademesidir ve doğrudan
Özenerjinin altında bulunur. Buradaki varlıkların sayısı çok
azdır. Genel olarak nitelendirilmeleri gerekirse bu boyut
varlıklarına üst seviye yöneticileri demek mümkündür.
Doğrudan Özenerji ile bağlantılı bir boyuttur. Bilgi yapısı
çok değişiktir. Sayıca, diğer boyutlara göre az olan
varlıklar, konulara göre bölünmüşlerdir. Mesela 20 değişik
konu varsa, 20 varlık vardır. Buradaki sistem, Özenerjiye
gelen kolların tamamının bulunduğu yerdir. Eğer Özenerji
30 konu üzerinde haraket ediyorsa ki, gene mesela
dünyada bunların ancak onu bilinebilir, bu otuz ana
sistemin hepsi buradadır.
Altıncı boyut da, 7'nin alt seviyesidir. Yukardaki örnekteki
gibi 7. Boyut'a göre 30 konu varsa, 6. Boyut varlıkları bu
30'un dalları, bir tür alt programları olarak ayrılırlar. Burada
Saki gibi varlıklar bulunmaktadır. Saki bir öğretici olarak
geçmektedir. Saki gibi, Bilgi verici, Bilgi alıcı, Yok edici,
Öldürücü, Yaşatıcı vs, vs, bir sürü varlık olabilir. Mesela
aşağıdaki bölümlerde göreceğimiz Tragna uygarlığı ya da
Tragnalılar 6. Boyut varlıklarıdır. Bunlar da meydana
getirici, yaratıcı ki, aslında yaratıcı demek hatadır, ya da
deney yapıcı, inceleyici türden varlıklardır. Değişik
işlevlerdeki varlıklar birlikte çalışabilecekleri gibi birbirlerine
karşıt ya da birbirlerinden habersiz de olabilirler. Özet
olarak bütün varlıklar 7. Boyut'a doğrudan bağlı olup,
1'den, 5'e kadar bütün alt boyutların bilgisini yukarıya
aktarmakla görevlidirler. Diğer boyutların böyle bir şey
yapabilme imkanları yoktur. Alt boyut varlıklarının da, 6.Boyut varlıklarının da Özenerji'ye direk ulaşmaları söz
konusu değildir. Ancak 7. Boyut direk bir üste bilgi verir.
Bir 6. Boyut varlığının 7. Boyut seviyesine yükselebilmesi
mümkünse de bu çok çok uzun zaman ve pek çok da
gelişimden geçilmesini gerektirir.


Yukarıda 7. Boyut'un nüfus yoğunluğu olarak çok az
olduğundan bahsedildi. Aslında birden, yediye bütün
boyutlarda, seviye yükseldikçe varlık sayısı azalmaktadır. Bu
durumda en yoğun boyut en ilkel boyut olan birinci boyut
olmaktadır.Kaynak : Bülent Kısa

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147