Dualar & Dua Kardeşliği

sırrı çözülmemiş kapı,zirve duası - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 
Dualar & Dua Kardeşliği>sırrı çözülmemiş kapı,zirve duası
Poine 10:41 10.06.17
Okunuş hallerine göre KAPI, KILIÇ ve ZİRVE DUASI ismini alır.
Belki benim bilmediğim başka isimlerle de anılıyordur, ilmin sınırı yok.

Hangi isimle anılırsa anılsın gerçek şu ki imkansız denilecek şeylerin mucizevi şekilde mümkün olmasını sağlayan özel bir dua ve özel bir esma.
Yusuf Suresi 100. Ayeten bir bölüm:

İnne rabbi ledifun lima yeşa'u.

(Tecvid bilenler zaten nasıl okuyacağını biliyordur. Tecvid bilgisi olmayanların yazıldığı gibi okuması daha doğru olur. Hep latiful diye yazıyorlar. Tecvid bilmeyenlerin böyle okumasını yanlış buluyor, bilmeyenlerin yazıldığı gibi okumasını ısrarla vurguluyorum. Bu konuda yapılacak olası tartışmalara girmeyeceğimi, kimseyle tecvid bilgisi yarıştırmaya niyetimin olmadığını da hemen belirteyim.) Dileyenler ayetin kalan bölümünü de okuyabilir.

16641 Ya Latif Hatmi Yapılacağı Zaman (Bütün Dilekler için)

7 Okuma Şekli Var

1-Rızık için okunuyorsa her 129 da bir kere:"İnne rabbi ledifun lima yeşa'u Allâhu latîfun bi ibâdihî yerzuku men yeşâu, ve huvel kavîyyul azîz(azîzu). Şûrâ 19.ayet:

2-herhangi bir muradın husulu için okunuyorsa her 129 da bir kere:"İnne rabbi ledifun lima yeşa'u Ela yalemu men haleka ve hüvel letıyfül habir(mülk suresi ayet 14) " okunur.

3-Bir davayı kazanmak veya hapisten kurtulmak için her 129 da bir kere:

"İnne rabbi ledifun lima yeşa'u innehühüvel alimül hakim (yusuf suresi ayet 100) okunur.

4-düşmanların gözünden gizli kalmak ve şerlerinden emin olmak için129 da bir kere:
"İnne rabbi ledifun lima yeşa'u La tüdrikühül ebsaru ve hüve yüdrikül ebsara ve hüvel latıyfül habir (en'am suresi ayet 103) okunur.

5-129 da bir kere:"İnne rabbi ledifun lima yeşa'u
"E lem tere ennallâhe enzele mines semâi mâen fe tusbihul ardu muhdarreh(muhdarreten), innallâhe latîfun habîr(habîrun). Hacc 63.ayet:

6- 129 da bir kere:"İnne rabbi ledifun lima yeşa'u
Yâ buneyye innehâ in teku miskâle habbetin min hardalin fe tekun fî sahretin ev fîs semâvâti ev fîl ardı ye’ti bihâllâh(bihâllâhu), innellâhe latîfun habîr(habîrun)."Lokman 16.ayet:

7-129 da bir kere:"İnne rabbi ledifun lima yeşa'u
Vezkurne mâ yutlâ fî buyûtikunne min âyâtillâhi vel hikmeh(hikmeti), innallâhe kâne latîfen habîrâ(habîren)."Ahzâb 34.ayet:"

16641 defa Ya Latif ismi şerifini geceleyin veya gündüzde olabilir öncelikle Allah rızası için 2 rekat namaz kılıyorsunuz sonra 10 salavat,10 istiğfar,10 kelime-i tevhid,10 tekbir ve tekrar

10 salavat ve 1 Fatiha-ı şerif okuduktan sonra kıbleye dönük olarak Ya Latif ismi şerifini okuyup tamamlayan ve buna haftada 1 defa olmak üzere üç hafta devam eden kimseye

Cenab-ı Hakk mutlak suretle muradını ihsan eder.Bu tertibi yapan kimse muradı oluncaya kadar hergün sabah ve akşam 1000 er ya Latif ve günde 100 salavat okursa daha çabuk ve

etkili olur.

El-latif İsminin Duası zikir bittikten sonra okunur.

Bismillahirrahmanirrahim(7 defa). Allahu latiyfun (7defa). Allahumme musahharus semavatis seb'ı vel'eradıynes seb'a ve men fiyhinne ve aleyhinne sehhırli kulle şey'in min ıbadike

mimma fi berrike ve bahrike hatta la yekunu fil kevni şey'un muteharrikun ev sakinun ev samet ev natikun illa sehhartehu biismikel latıyfil meknuni ya Allahu ya Hayyu ya Kayyumu

innema emruhu iza erade şey'en en yekule lehu kun feyekunu. ilahi cuduke dulleni aleyke ve ihsanike karribeni ileyke eşku ileyke ma la yahfa aleyke ve es'eluke ma la yuassir aleyke

inne ılmeke hali yuğni an suali. ya muferric anil mekrubi kurbehu ferric anni ma ene fiyhi ya men leyse biğaibin fantazırhu ve la binaimin fe'vekızhu ve la biğafilin fezkurhu ve la biacizin

femhilhu ya alimen bilcumleti ya ğaniyyu anittafsıyli kefa ılmuke anil mekali ve kefa keremuke anissuali imkatı'ır recae illa minke ve habetil amale illa fiyke ve seddetit tariyka illa ileyke

ya Allahu ya Semiy'u ya Basiyru ya Kariybu ya Muciybu ığfirli verhamni birahmetike ya erhamerrahimiyne ve yessir li rizkıy ve sehhır li cemiy'a halkıke inneke ala kulli şey'in kadiyrun. ve

sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.
Ardından ellerinizi yuzunuze surun ve Fatiha okuyun.

NOT:
16641 defa Ya Latif ismi şerifini geceleyin veya gündüzde olabilir öncelikle Allah rızası için 2 rekat namaz kılıyorsunuz sonra
10 salavat,
10 istiğfar,
10 kelime-i tevhid,
10 tekbir ve tekrar
10 salavat ve
1 Fatiha-ı şerif okuduktan sonra kıbleye dönük olarak Ya Latif ismi şerifini okuyup tamamlayan ve buna haftada 1 defa olmak üzere üç hafta devam eden kimseye Cenab-ı Hakk mutlak suretle muradını ihsan eder.Bu tertibi yapan kimse muradı oluncaya kadar hergün sabah ve akşam 1000 er ya Latif ve günde 100 salavat okursa daha çabuk ve etkili olur.

BİRİNCİ OKUNUŞ:
Ayeti kerimeyi taşıyabileceğine inandığınız herkese öğretebilirsiniz:

Beş vakit namazın ardından 129 kere:
İnne rabbi ledifun lima yeşa'u. İnnehu huvel alimul hakim.

Gün içinde sayı tutmadan ve dilimiz döndüğünce, okuyabildiğimiz kadar:
" İnne rabbi ledifun lima yeşa'u."

Bu şekilde okumaya devam edenler, bakın kısa bir zaman diliminden bahsetmiyorum, bu şekilde okumaya devam edenler önlerinde kapıların açıldığını, olmazların olduğunu göreceklerdir. Bu nedenle bu okunuşa KAPI DUASI denilir.

İKİNCİ OKUNUŞ
Delailül Hayrat Kitabının eski baskılarını arayın. Ortada selatuselamlar, etrafında ise farklı alimlerce okunmuş, öğretilmiş dualar bulunan eski baskılardan bahsediyorum. Hafızam beni yanıltmıyorsa Salah Yayınevinden çıkmış olan Delailül Hayrat kitapları böyledir. (Yayınevinin adını yanlış hatırlayabilirim.) O kitaptaki kenar dualarından biri Yusuf Suresi'ndeki bahse konu ayeti barındırır ve İsm-i Azam duası olarak bilinir. Hani bulduğunuz kitapta burası İsm-i Azam duasıdır diye yazmayabilir -ki genelde yazmaz- biraz daha yakın adres tarif edeyim. Pazartesi dersinin kenar duaları arasındadır. Önce orayı kontrol edersiniz sonra diğer bölümlere bakarsınız. "İnne rabbi ledifun lima yeşa'u" ayetini gördüğünüzde duayı buldunuz demektir. Kıymet bileni var, bilmeyeni var. Ağzı dualı olan var beddualı olan var. Bu nedenle sadece nasibi olan bulup okusun diye açıkça yazmak yerine adres tarif ediyorum. Bu da KAPI DUASI'dır.

Bu duayı ezberleyip beş vakit namazın ardından 3 kere okumalısınız.
Yine ayeti kerimenin yukarıda yazdığım bölümünü yine beş vakit namaz ardından 129 adet okumalısınız.

ÖZEL GÜNLER İÇİN UYARI
Bayanlar özel günlerinde bu ayetin zikrini bırakmalıdır. Ayetin bir bölümü olduğu için zikir ve dua olarak devam edilmesine cevaz verenler olsa da bırakmak en iyisidir. Bunun yerine o günlerde Allahümme Ya Latif zikrini yaparsınız.
Eğer normalde ayetin sonunu da zikir olarak okuyorsanız bu durumda özel günlerinizde Allahümme Ya Latiful Hakim şeklinde zikir yaparsınız.

Kale duası:
ALLAH dedim kale yaptım.
Lailahe illallah dedim kilit vurdum.
Muhammederresulullah dedim mühür bastım.
Cümle cihanın yavuz dilini ve gönnünü bağladım.
Ya latif ya vedud Lailahe illallah ya hayrel halas.
İmdadıma yetiş ya Hızır İlyas.

Not : Okunma sayısı size kalmış.Okuyabildiğiniz kadar okuyunuz

SIRLI ESMA-ÜL HÜSNA
Bismillahirrahmanirrahim

1-Fatiha 3,kere
2-Ayet-el kürsi 3,kere
3-ihlas 3,kere
4-Felak 3,kere
5-Nas 3,kere sırasınla bu sureler okunur arkasından alta yazılan esmalar yazılan sırada okunmalıdır.

Ya ALLAH
Ya RAHMAN
Ya RAHİM
Ya HAYYU
Ya KAYYUM
Ya KERİM
Ya RABELALEMİN
Ya ZÜL CELALİ VEL İKRAM -

Bu esmalar Ya ALLAH tan Ya Zül Celali Vel İkram'a kadar bir severde okunduğunda 1,kere okunmuş sayılır bunu bu okuma şekliyle 100, adet okunmalıdır. Sayıyı tamamladığımızda yüce zattan hacetimiz olan ne ise madi manevi çözülmesini istediğimiz problemlerimizin bedensel ruhsal rahatsızlıklarımızın vs gibi sıkıntılarımız giderilmesi için duanızı yapın ve arkasından
Velhamdülinlahi rabbil alemin el Fatiha deyip ve 1 Fatiha okunuyunuz

alıntı

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Nurak 11:36 10.06.17
Allah razı olsun çok önemli ve özel bir sırlı dualar paylaşmışsınız yapmak herkese nasip olmaz

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
babakar 16:35 11.06.17
SiLence 22:55 12.06.17
basak 15:39 17.06.17
Janset 15:43 17.06.17
Poine 15:43 04.07.17
uygulamalar başka kaynaklardan kopyalanmıştır oluşabilecek kul hakkı ve günah ve zararlar için, her türlü maddi manevi zararlar için sorumluluk kabul etmiyorum. Dikkatinize.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havasokulu 09:13 31.10.17
Sayın Poine, Allah-u Zülcelal razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
uykusuz 06:36 03.11.17
Nurak 18:16 04.11.17
Sırlı esmaül hüsna yazmışsınız ya son bölümde o kısım üssteki ilk kısımdan ayrı değil mi

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2