Hacet & Dilek Uygulamaları

İNŞALLAH Duaların süratle kabul Göreceği İsmi Şerifler - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 
Hacet & Dilek Uygulamaları>İNŞALLAH Duaların süratle kabul Göreceği İsmi Şerifler
desperado 00:33 05.09.16
Kendilerini Okuyup Dua Edenin En Olmayacak şeyleri İstese Dahi İNŞALLAH Süratle Kabul Göreceği ism-i şerifler


İNŞALLAH Duaların süratle kabul Göreceği İsmi Şerifler

Ğıyasiiddin Muhammed el-Aktalli oıaılımehulkşıoın, senediyle naklettiği bir rivayete göre; Umare ibni Zeyd wohınıeliıi►iı►y şöyle anlatmıştır: "Ben Allâh-ıı Te`âlâ'ya âit olan doksan dokuz ismi arıyordum, onları ehli ilme soruyordum. Fakat onlara ulaşamıyordum ve bana onları bildirecek birini de bulamıyordum. Nihayet bir cuma günü Rasülüllâh din Ehl-i Beyti'nden himmet ve istinbat (gizli ilimler çıkartma sıfatının) sahibi bir zâta rastladım, kendisine selam verdim. Selamım' aldı, evvelce de benim kendi-siyle ve şahsına hürmetim vardı. Alim olmakla birlikte vera` (şüphelerden daht sakınma) ve ibadet sahibi olan bu zat duası makbul biriydi, kendisinin (tayy-i mekan kerâmetine sahip olduğu ve) Medine'den Mekke'ye çıkıp Arefe günü insanlarla birlikte vakfede bulunduğu, sonra dördüncü gün Medine'ye döndüğüne dair birçok kerâmeti insanlar arasında yaygın idi. Ben kendisine (İsm-i Azam'ın da içlerinde bulunduğu) bu isimleri sorduğumda mazeret beyan ederek bir süre bana bunları bildirmekten çekindi, benim ısrarım karşısında dayanamayarak benden adını teşhir etmeyeceğime dair söz aldıktan sonra bana: `Ey Umâre! Senin bana şüphesiz inancın, ilme ve hayra rağbetin olmasaydı bunu sana bildirmez-dim, sen de kendilerine güvenmediğin hiç kimseye bunu öğretme. şüphesiz ki bu isimler Allâh-u Te`ala'nın kitabında mevcuttur' dedikten sonra o ism-i şerifler hangi sğrelerde geçtiğini açıkladı ve nihayet: `Ey Umare! Bu isimleri Okuduğun zaman şüphesiz ki bunlarda Allâh-u Te`âlâ'nın İsm-i Azarnı (en büyük ismi) mevcuttur (bunları Okuduğunda onu da Okumuş olursun). Bu isimlerle dua etmeye niyetlendiğin zaman öncesinde bir oruç geçmiş olsun ki ben senin perşembe günü oruçlu olup cuma gecesi seher vaktinde bu isimlerle dua yapmanı isterim. Kendisinden başka hiçbir Hah bulunmayan Allâh-u Te`ala'ya yemin ederim ki mümin bir kul Al-lâh-u Te`alâ'ya bu isimlerle dua ettiğinde Allâh-u Te`ala mutlaka ona icâbet edip kendisine rahmet eder, hatta bu kul suyun üzerinde yahut rüzgarın sırtında yürümek isteyecek olsa da elbette duası kabul edilir' buyurdu." Sonra ben kendisinden bu isimleri bana beyan etmesini talep edince bu talebime icabet ederek ism-i şerifleri şöylece saydı:

Umare azahıt►ehunah) şöyle anlatmıştır: "Ben bu isimlerle Allâh-u Azze ve Celle'ye birkaç defa du-ada bulundum ve bunları icâbeti çok yakın olan isimler olarak buldum. Kardeşlerimden bir cemaat de bunu benden yazdılar, hepsi de bana bu ism-i şeriflerle yapılan duanın hem kendileri, hem de dua yaptıkları kimseler hakkında süratlice kabul edildiğini bildirdiler."

Bu rivayeti Unüre (Rahı►ehuırdi)dan nakleden Ebâ Muhammed (Rahımenuıraı) şöyle demiştin "Ken-disinden başka hiçbir ila! bulunmayan Allâh-u Te`alâ'ya yemin olsun ki ben de helâk olacağımdan korktuğum çok mühim Hadiseler başıma geldiğinde bir çok kere bu duayı yaptım, her seferinde Allâh-u Te`alâ beni o tehlikelerden halas etti."

(Ğtyösuddin Muhammed el-Âküli el Vösitî el-Bağdödi, ed-Dirâye fr / Meşyehatü İbni'l-Âküli / sh:293-296; Deyreb?, el-Mücerrebât, sh:47)


Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Murat1 12:51 05.09.16
İsmi Şeriflerin türkçe okunuşları da eklense daha iyi olur. Teşekkürler.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
zehra421 02:11 09.09.16
Tuana 20:56 25.01.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
murat23 18:58 05.05.17
yasemin8606 20:38 20.05.17
Bunun Latincesin iekleseniz çok iyi olur

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Salh 10:26 21.05.17
Janset 23:02 21.05.17
bitter 23:49 21.05.17
Emeğine saglıkkk arkadaşımm teşekkürlerr

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
huzur06 23:52 21.05.17
Latincesini yazar mısınız?Allah razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2