Metafizik

Vücut kaynağı istekleri - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Metafizik>Vücut kaynağı istekleri
shahkhu 04:12 09.06.20
The source of our bodily desires is one: the breath. When the breath leaves the body all desires leave it also. And as the breath changes its elements, and the elements – earth, water, fire, air, and ether – predominate in the breath by turns, this being caused by the different grades of activity in the breath, so the desires change. Therefore, in a certain climate one feels hungry, and in certain weather one feels thirsty, because the influence of weather on the breath kindles in the breath more of a certain element.

The constitution of a person has a great deal to do with his bodily desires. Naturally, a healthy person is often hungry and thirsty. The unhealthy person, under the garb of piety, may say, 'How material he is!'

All bodily desires show in the physiognomy of a person. There is no desire without the influence of a particular element behind it. Besides, everybody has a certain element predominant in his physical being, and other elements in a greater or lesser degree. Upon this each person's habits and desires depend.

The following elements and desires correspond:

Elements in the Breath Desires

Earth motion
Water urination
Fire thirst
Air appetite
Ether passion
There is always a possibility of confusing desire with avidity, which is not a bodily desire, but the desire of the mind that has experienced its joy through the bodily desire. Even in the absence of the bodily desire, the mind demands and forces the body to desire. In this aspect every bodily desire is out of place and undesirable, and enslaves one.

The soul, during the satisfaction of every bodily desire, descends to earth from above. That is what the myth of Adam and Eve explains, when they were driven out of the heavens and sent down to earth. This tells the seer that heaven is the plane where the soul dwells freely in its own essence and is self sufficient, and that the earth is the plane where the soul experiences the passing joys through the satisfaction of bodily desires depending upon external objects.

The soul becomes captive in this physical body, which is subject to death and decay, and forgets the freedom and peace of its original abode. That is why at times Sufis experience the satisfaction of desires, and at times abstain by the power of will, to allow the soul to experience its original joy, being in its own essence, independent of mind and body. By doing so the soul knows its first and last dwelling-place, and it uses the body, its earthly abode, to experience life on earth. It is as undesirable, according to the Sufi's point of view, to kill the bodily desires by absolute or partial renunciation, as to over-indulge them and enslave one's life to them. The Sufi means to possess the desires, not to be possessed by them.
GÜL1
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
Tahm 04:15 09.06.20
What? Türkçeye çevirseydin ya kardeş
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
shahkhu 04:22 09.06.20
Üzgünüm, türkçe bilmiyorum, az türkçe biliyorum. Lütfen çevirmen kullanın
GÜL1
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
shahkhu 04:31 09.06.20
Bedensel arzularımızın kaynağı birdir: nefes. Nefes vücudu terk ettiğinde tüm arzular da onu terk eder. Ve nefes öğelerini değiştirdiğinde ve elementler - toprak, su, ateş, hava ve eter - nefesle dönüşlerde baskın hale gelir, bu nefesdeki farklı aktivite derecelerinden kaynaklanır, böylece arzular değişir. Bu nedenle, belirli bir iklimde kişi acıkır ve belirli havalarda susuz hisseder, çünkü havanın nefes üzerindeki etkisi belirli bir elementin daha fazla nefes alır.

Bir insanın anayasasının bedensel arzularıyla çok fazla ilgisi vardır. Doğal olarak, sağlıklı bir insan genellikle aç ve susuzdur. Sağlıksız kişi, dindarlık altında, 'Ne kadar maddi!' Diyebilir.

Tüm bedensel arzular bir kişinin fizyognomisinde gösterilir. Arkasındaki belirli bir elementin etkisi olmadan arzu yoktur. Ayrıca, herkesin fiziksel varlığında baskın olan belirli bir elementi ve daha büyük veya daha az derecede diğer elementleri vardır. Bunun üzerine her insanın alışkanlıkları ve arzuları bağlıdır.

Aşağıdaki unsurlar ve arzular karşılık gelir:

Nefes İsteklerindeki Unsurlar

Dünya hareketi
Su idrarı
Yangın susuzluğu
Hava iştahı
Eter tutkusu
Her zaman arzuyu bedensel bir arzu değil, bedensel arzuyla sevincini yaşamış olan zihnin arzusu olan avidite ile karıştırmak olasılığı vardır. Bedensel arzunun yokluğunda bile, zihin bedeni arzuyu talep eder ve zorlar. Bu açıdan, her bedensel arzu yersiz ve istenmeyen ve bir tanesini köleleştiriyor.

Ruh, her bedensel arzunun memnuniyeti sırasında yukarıdan dünyaya iner. Göklerden kovulduklarında ve yeryüzüne gönderildiklerinde Adem ve Havva efsanesi açıklıyor. Bu, görücüye, cennetin, ruhun kendi özünde özgürce ikamet ettiği ve kendi kendine yeterli olduğu düzlem olduğunu ve yeryüzünün, ruhun dışsal nesnelere bağlı olarak bedensel arzuların memnuniyeti yoluyla geçiş sevinçlerini deneyimlediği düzlem olduğunu söyler.

Ölüm ve çürümeye maruz kalan bu fiziksel bedende ruh esir olur ve orijinal ikametgâhının özgürlüğünü ve barışını unutur. Bu yüzden Sufiler zaman zaman ruhun orijinal sevincini, kendi özünde, zihin ve bedenden bağımsız olarak, orijinal sevincini deneyimlemesine izin vermek için arzuların tatminini yaşar ve bazen iradenin gücüyle çekimser kalır. Bunu yaparak ruh ilk ve son yerleşim yerini bilir ve yeryüzündeki yaşamı deneyimlemek için bedenini, dünyevi konutunu kullanır. Sufi'nin bakış açısına göre, bedensel arzuları mutlak ya da kısmi feragat ile öldürmek, onları şımartmak ve hayatını onlara köleleştirmek kadar arzu edilmez. Tasavvuf, arzularına sahip olmak, sahip olmamaları anlamına gelir.

Tahm Nickli Üyeden Alıntı:
What? Türkçeye çevirseydin ya kardeş
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi